Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 28 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA TİCARİ ARAÇ 9 O tomotiv Sanayicileri Derneği’nden (OSD) yapõlan yazõlõ açõklamada, Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği’nin (ACEA) istatistiklerine ve Türkiye araç pazarõnõn durumuna ilişkin bilgilere yer verildi. OSD’nin açõklamasõna göre 2007 ve 2008 yõllarõ Ekim ayõ pazar verileri kõyaslandõğõnda, AB (27) ve EFTA ülkelerinde haziran ayõnda yüzde 7,9 oranõnda daralmaya başlayan otomobil pazarõ, ağustos ayõnda yüzde 15,7 oranõnda gerilemeye devam etti. Pazar ekim ayõnda da yüzde 14,5 azalarak 1,3 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. Ekim ayõ itibarõyla Türkiye hafif ticari araç pazarõnda daralma yüzde 35’lere ulaşõrken AB (27 ülke) ve EFTA ülkelerinde pazar yüzde 18,7 oranõnda gerileme yaşadõ. Geçen ay Türkiye’de hafif ticari araç pazarõ 13 bin adede, AB (27 ülke) ve EFTA ülkelerinde ise 160 bin adede düştü. AB (27 Ülke) ve EFTA ülkelerinde ekim ayõ hafif ticari araç pazar verileri incelendiğinde, en fazla düşüş yüzde 85,3 ile İzlanda’da gerçekleşirken İzlanda’yõ yüzde 65,6 ile Letonya, yüzde 52,7 ile İspanya, yüzde 51,3 ile Estonya, yüzde 47,5 ile İrlanda izledi. Fransa’da düşüş ise yüzde 0,8 düzeyinde oldu. Eylül ayõnda önemli artõşlar gösteren Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerde de bu ayda pazarda daralma başladõ. Açõklamaya göre ağustos ayõ itibarõyla, önemli oranda daralmaya başlayan Türkiye ticari araç pazarõnõn, ekim ayõnda yüzde 34,6 gibi “önemli” bir oranda düştüğü ve 15,3 bin adet düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Bu ayda AB (27) ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarõnda daralma, Türkiye’ye kõyasla yüzde 17,6 gibi daha düşük düzeyde gerçekleşti. Bu ayda, en fazla düşüş, yüzde 86,1 ile İzlanda’da gerçekleşirken bu ülkeyi yüzde 53,2 ile Letonya, 51,6 ile İspanya, yüzde 51,5 ile Estonya izledi. Ekim ayõnda AB (27 Ülke) ve EFTA ülkeleri ağõr ticari araçlar pazarõ ise yüzde 13 oranõnda azaldõ. Türkiye ağõr ticari araçlar pazarõnda düşüş oranõ yüzde 32’ye çõktõ. Bu ayda AB (27 Ülke) ve EFTA ülkelerinde pazar 40 bin adet, Türkiye’de ise 2,2 bin adet düzeyinde gerçekleşdi. Ticariaraçpazarıtümdünyadadaraldı B aşta tasarõmõ ve boyutlarõ olmak üzere, sahip olduğu birçok yenilikçi özelliği, modülerliği ve genişleyen iç hacmiyle birlikte segmentinin en önemli oyuncusu haline gelen yeni Partner Tepee, binek otomobillere yaklaşan konforu ile de oldukça iddialõ. Peugeot 308 ile aynõ platformu paylaşan Partner Tepee’nin 675 litrelik bagaj hacmi arka koltuklarõn çõkarõlmasõ ile birlikte tam 3 bin litreye ulaşõyor. Araçta görev yapan 1.6 litre hacmindeki HDi motorlar sõrasõyla 75 ve 90 beygir güç üretiyorlar. Sahip olduğu birçok yenilikçi özelliği, mükemmel modülerliği, daha da büyüyen boyutlarõ ve genişleyen iç hacmiyle birlikte yeni Partner Tepee şõk, çekici ve güç ile sağlamlõğõ bünyesinde birleştiren görünümü ile yeni nesil minivanlar arasõnda çok önemli bir yere sahip. Peugeot araçlarõnda çok amaçlõ kullanõma yönelik yeni bir konseptin adõ olan Tepee, yeni Partner’da da önceki Kombi Van adõnõn yerini alõyor. Partner, Tepee ismi ile birlikte alõşõlan algõlarõ değiştirererek bu segment müşterilerine farklõ ve yeni bir alternatif olduğunu hissettirmek istiyor. BENZERSİZ İÇ ALAN 4.38 m uzunluğunda, 1.81 m genişliğindeki Partner Tepee kendi segmentinde inanõlmaz ferahlõkta bir iç alan sunuyor. Öndeki 1.48 m’lik dirsek hizasõ genişlik ve bir metrenin üzerindeki (1.02) kafa hizasõ genişlik sayesinde her boyda insan konforlu bir şekilde yolculuk edebiliyor. Arka koltuktaki yolcular 245 mm ile çok geniş bir diz mesafesinden yararlanõyor. Arka bagaj bölümünde geniş bir yükleme alanõ sunuluyor. Cam hizasõ altõnda 675 litre olan bagaj hacmi arka koltuklar çõkarõldõğõnda 3 bin litreye çõkarõlabiliyor. PSA Peugeot Citroen Group’un (308’de de kullanõlan) 2 numaralõ platformundan yararlanan Partner Tepee, sert, yüksek performanslõ bir yapõya sahip. İkincil güvenlik bakõmõndan üç yollu darbe emici yapõ, önden çarpõşmalarda enerjinin daha iyi emilmesini ve yolcu kabininin sağlamlõğõnõn korunmasõnõ sağlõyor. Dört hava yastõğõ, ABS ve ESP de yolcu güvenliğine katkõda bulunuyor. GÜÇLÜ VE ÇEVRECİ MOTOR SEÇENEKLERİ Partner Tepee’de müşterilerin kendi ihtiyaçlarõna uygun özellikleri seçebilmesine olanak tanõyan farklõ güç seviyelerinde üç HDi motor seçeneği sunuluyor. Bu modern motorlar düşük yakõt tüketimine ve düşük CO2 atõklarõna sahipler. 1.6 litre HDi 75 beygir, 1.6 litre HDi 90 beygir ve 1.6 litre HDi 110 beygirlik motorlar Tepee’nin sunduğu seçenekler. Araçta ayrõca sürüşü daha da güvenli hale getiren donanõmlar da yer alõyor: ESP, park yardõm sistemi, yağmur sensörlü otomatik silecekler, otomatik yanan farlar güvenliği arttõran unsurlar olarak öne çõkõyor. Peugeot’nun ticari modeli büyüyen iç hacmi ve güçlü motor seçenekleriyle ilgiyi üzerine topluyor Yeni Partner Tepee çok iddialõ Opel Combo City Plus’õn konfor donanõmõ sürüş keyfini arttõrõyor Hemgezinhemdeişiniziyapın Düşük yakõt tüketimi ve yüksek performans sağlayan 1.3 CDTI ve 1.7 CDTI Common Rail Dizel motoru, radyo / kasetçalarõ, arkada üç kişilik yolcu koltuğu, standart ABS, çift sürgülü kapõsõ ve opsiyonel klimasõyla şehrin keyfini çalõşõrken de gezerken de doyasõya çõkarõn. HEM GEZERKEN HEM İŞE GİDERKEN Combo City Plus, işinizi geleceğe taşõyacak şekilde tasarlanmõş kullanõlõşlõ bir ticari araç. Tatile giderken de işinizi yaparken de her türlü yükünüzü Combo City Plus’la taşõyabilirsiniz. Ekonomi, performans ve konforu bir arada sunan, hem ticari hem de binek kullanõm için tasarlanmõş gerçek bir dost: Combo City Plus. Tüm Combo City Plus modelleri, size üstün yol tutuşu ve maksimum güvenlik sağlayacak üst düzey ekipmanlarla donatõlmõş. Combo City Plus modellerinde, ABS standart olarak sunuluyor. Sürüş esnasõnda güvenliğiniz, Combo modellerinde standart olarak sunulan ve üstün yol tutuşu sağlayan DSA (Dynamic Safety Action) Sürüş Kontrol Sistemi ile sağlanõyor. Ayrõca Combo modellerinde gece sürüşlerinde güvenliği artõrmak için daha net görüş sağlayan H7 far sistemi bulunuyor. KONFOR Tüm Combo City Plus modellerinde, arkada katlanabilir 3 kişilik yolcu koltuğu, uzaktan kumandalõ merkezi kilit, elektrikli ön camlar, çift sürgülü kapõ ve daha pek çok üstün konfor donanõmõ standart olarak yer alõyor. Ayrõca opsiyonel olarak sunulan Spor Paketi hafif metal alaşõm jantlar, ön sis farlarõ ve direksiyondan kumandalõ radyo/CD çalar içeren avantajlõ bir seçenek olarak göze çarpõyor. PASİF GÜVENLİK DONANIMI Tüm Combo City Plus modelleri herhangi bir kaza durumunda size maksimum güvenlik sağlayacak donanõmlarõ barõndõrõyor. Combo City Plus modellerinin tamamõnda tam boy sürücü hava yastõğõ, tam boy yolcu hava yastõğõ, aktif gergili ön emniyet kemerleri, katlanabilir pedal sistemi ve kapõ içi çelik koruma barlarõ güvenliğinizi sağlayan donanõmlar olarak öne çõkõyor. Combo City Plus, 1.3 CDTi Dizel 70 beygir ve 1.7 CDTi Dizel 100 beygirlik versiyonlarla tüketicinin beğenisine sunuluyor. PartnerBipper: Güçlü ve konforlu P eugeot’nun yeni aracõ Bipper 3.86 metre uzunluğunda. Yük alanõ istendiğinde 2,5m³’ten 2,8m³’e yükseltilebiliyor. Bipper, çift kanatlõ asimetrik arka kapõlarõ ve sürgülü yan kapõlarõ sayesinde kullanõcõlarõna araçlarõnõ en dar alanlarda bile kolaylõkla yükleme ve boşaltma imkânõ veriyor. Türkiye pazarõnda, 1.4 lt. Benzinli 75 beygir ve 1.4 lt. Hdi 70 beygir versiyonlarõ satõşa sunulan Bipper’da otomatik vites seçeneği de bulunuyor. Bursa’da üretilen Peugeot’nun minik ticari aracõ Bipper’õn dört kişilik oturma kapasitesine sahip binek versiyonu, 25 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satõşa çõktõ. Bipper Kombi’de 1.4 lt 70 beygir dizel motor kullanõlõyor. Bu motor 100 km’de ortalama 4.5 lt yakõt tüketiyor. Araç 152 km/s maksimum hõza ulaşabilirken, istenirse otomatik vitesli olarak da satõn alõnabiliyor. Partner Tepee, çizgileri, geniş iç hacmi, konfor ekipmanları ve güçlü motoru ile rakipleri arasında önemli bir yer edinmeyi başardı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog