Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Baştarafı 1. Sayfada Asya-Pasifik Ekonomi İşbirliği zirvesine katılan Med- vedev, öteki liderlerle birlikte pançolu fotoğraf çek- tirmeyi de ihmal etmedi. Medvedev’in Latin Ameri- ka turu bir hafta sürecek. Rusya, bugünlerde Latin Amerika’da sadece Med- vedev’le temsil edilmiyor. Rastlantıya bakın ki, Rus donanmasının nükleer gemilerinden Büyük Petro da Venezüella açıklarında tatbikat yapıyor. Venezüella’nın La Guaria limanına demir atan Büyük Petro, bölge ül- kelerinin donanma gemileriyle birlikte kurtarma tat- bikatı yapacak. Neyi kurtaracaklar? Latin Amerika’yı ABD kuşatmasından, desek sa- nırım abartmış olmayız! İki ayrı zaman diliminde dolaştığım Meksika, Ni- karagua, Guatemala, Brezilya, Arjantin, Şili turunun sonrasında günlüğüme şu notu düşmüştüm: “Buralar ABD’nin arka bahçesi değil, adeta arka bal- konu!” Değişim rüzgârları, Latin Amerika’da kuzeyden da- ha hızlı esiyor olmalı! ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama, seçim ön- cesi şöyle demişti: “Irak’tan çekileceğiz, Afganistan’daki ağırlığımızı art- tıracağız.” Irak planı, Obama koltuğa oturmadan büyük ölçüde netleşecek. ABD 2011’e dek çekilecek ama arkada “manda”ya benzer bir yapı bırakacak. Irak Parla- mentosu dün manda anlaşmasını kabul etti... Afganistan, ister haritadan bakın ister petrol ku- yusundan, Orta Asya’nın kilidi... Buraya hâkim olan, hem Rusya-Çin-Hindistan üçgeninin ortasına yer- leşmiş olur hem Orta Asya’nın deniz bağlantısını elin- de tutmuş olur. Bush dönemindeki bu hedefin değişmediği, Oba- ma’nın hükümet listesinden de anlaşılıyor. Obama, Bush’un Savunma Bakanı Robert Gates’in bu gö- revi kendi kabinesinde de sürdürmesini istedi. Kimi yayın organları bu kararı, “Obama şaşırttı” baş- lığıyla duyurdular. Onlar şaşırmış olabilir ama biz şa- şırmadık! Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan gezim sırasında da bu ülkelerin hemen tümünde kurucu ulustan son- ra ikinci büyük nüfusun Ruslar olduğunu görünce gün- lüğüme şu notu düşmüştüm: “Bu coğrafyada Rusya’sız adım atmak, yumurtasız omlet yapmak kadar zor.” ABD, Obama döneminde de Rusya’nın arka bah- çesinden elini çekmeyecek. Bakalım farklı yönlerden esen değişim rüzgârları buraya neler getirecek... Yukarıdaki tabloya bakınca ister istemez şu soru akla geliyor: Arka bahçeler el mi değiştiriyor? Görünüş öyle... Ancak biraz daha üstten bakınca şu saptama daha yerinde olur: Dünya yeniden kuruluyor! Bu kurulumda başrolü elden bırakmamaya karar- lı ülkeler köşeleri tutuyorlar. Büyük Petro’nun adının Latin Amerika’da dolaş- ması, Obama’nın Bush’un bakanıyla değişim araması bundan... Her iki ülke de önce varlığını sağlamlaştırmak son- ra da dünyadaki nüfuzunu arttırmak için her şeyi yap- maya kararlı. Örneğin bugünlerde Rusya’da Putin için anayasa değiştiriliyor. Önceki gün Rusya Parla- mentosu Duma, devlet başkanının görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran değişikliği 1’e karşı 144 oyla onay- ladı. Bu Putin’in yeniden devlet başkanı seçilmesi- nin önünü açıyor. Ne diyelim? Gitsin Bush, gelsin Obama. Kim kime dum Duma! GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafı 1. Sayfada önlem üretebiliyor ne de krizin gelecek aylara, yıl- lara sarkmasını engelleyecek çare yolları arıyo- ruz. Hükümet krizi hafife aldı. Baktı ki kriz gelip teğet geçmiyor. Bu kez ön- lemlerden dem vurmaya başladı. Godot’yu bekler gibi bekle dur. Ha bugün ha yarın. Açıklama: Ekonomi bürokrasisi önlemler üzerinde çalışıyor. RTE Hindistan’dan döner dönmez önlemler pa- ketini açacak denildi. Hindistan’da “günahlardan arınmak için” Hin- duların içtiği suyu içti. Gandi’nin siyasal ve ya- şamla ilgili öğretilerini öğrendi. Geldi. Ne paket açıldı ne de ne zaman açıla- cağını bilen var! Allahlık bir iktidar. Doğalgaza yüzde 24’e yakın zam yaptı. Yeni bir zammın geleceğini gazeteler yazıyor. Enerji Bakanı Hilmi Güler zam var mı yok mu sorularına sanki bir müjde verecekmiş gibi gülerek karşılık veriyor. Ne var ki hükümet yarın daha sonraki bir gün kürsülere çıkar da; ekonomik sıkıntılardan, hal- kımızın yaşam sıkıntıları içinde bocaladığını dur- madan söylüyor, yazıyordunuz. Örnek olarak da dört kişilik bir ailenin gıdaya ayırabildiği aylık gideri gösteriyor ve bize bak gi- derek bu rakam büyüyor diyordunuz... Son rakamlara göre dört kişilik bir ailenin aç- lık sınırı 741 YTL’den 738’e, yoksulluk sınırı 2.416’dan 2.404’e düştüğünü söylese... Demek ki yaşamsal sıkıntılar hafiflemiş, hafif- liyor. Der mi der! Neden demesin? Yüzsüzlük parayla değil, bedava. Oysa hemen her çevre, işadamları krize çare üretiyor. Hükümet malum. Ana muhalefetin krize bul- duğu çareyi geçen gün meclis grubunda genel başkan açıkladı: “İndir KDV’yi yüzde 18’den 12’ye… Çare di- yordun al sana çare!” dedi. Başka? O kadar! Ekonomi bürokratları ne yapar, ekonominin ağa babası bakanlar neden hâlâ krize önlemler pa- ketini tamamlayıp açıklanmasını sağlamazlar? Bunlar hikmet-i hükümet. Sorulmaz. Yasakkkk konular. O kadar ki geçenlerde (18 Kasım 2008) Gün- cel’de ekonomi kulisini ve bu konudaki gelişmeleri yakından izleyip doğru bildiklerini yazan bir meslekdaşımızın başta Hazine’den sorumlu Dev- let Bakanı Mehmet Şimşek’in Başbakan’a ka- muoyunda terse düşen bilgiler verdiği içeriğindeki yazısını özetledik. Bakanın bu bilgileri yalanla- masına da aynı yazıda yer verdik. Yazımızın sonunda Bakan Şimşek’e yanıtla- masını istediğimiz iki soru yönelttik. Bakan Şimşek yazının kamuoyunu yanıltıcı bil- giler verdiğini öne süren bir yalanlama gönder- di. Medya hep yanıltır ya kamuoyunu, o hesap. Ba- kana göre sorular ise “tamamen başka niyetler ta- şıyor”du. Birinci soruyu yanıtlamıştı Bakan: Evet, 1993- 1997 yılları arasında ABD Büyükelçiliği’nde “Kı- demli Baş Ekonomist” olarak görev yapmıştı. Ancak Bakan Şimşek “Kuzey Irak’ta Amerika- lılarla Kürtler arasındaki görüşmelerde tercü- manlık yaptınız mı?” sorumuzu yanıtlamadı. 23 Kasım 2008 tarihli Aydınlık dergisindeki ya- zısında Süha Baykal, son sorumuzu yanıtlayan bilgiler verdi. 1967 Batman’ın Gercüş ilçesi Anca köyü do- ğumlu Mehmet Şimşek ile ilgili şunları yazıyor: “… Dört yıl (büyükelçilikte) ekonomist olarak, Türki- ye ekonomisi üzerine ABD için analizler yaptı. Bu arada Güneydoğu’da Kürtlerle ilgili ABD ha- ber alma teşkilatları araştırmalarında tercüman- lık yaptı… Eşi nedeniyle haliyle ABD, kendi etti- ği Kraliçe’ye bağlılık yeminiyle İngiliz vatandaşı! …” Biz kimi konuların aydınlığa kavuşmasını iste- dik. Yazdıklarımızı iyi okumamış olacak ki Meh- met Şimşek… “tüm yasal hakları saklı kalmak ko- şulu ile” dava açmaktan söz ediyor. Paşa gönlü bilir. Türkiye’de yargıçlar var! ankcum@cumhuriyet.com.tr SAYFA28 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET 13HABERLERİN DEVAMI İstanbul B 10 Edirne B 8 Kocaeli Y 11 Çanakkale PB 11 İzmir PB 13 Manisa PB 11 Aydın PB 15 Denizli PB 12 Zonguldak Y 9 Sinop Y 10 Samsun K 8 Trabzon K 12 Giresun K 10 Ankara Y 6 Eskişehir B 4 Konya Y 5 Sıvas K 1 Antalya B 19 Adana Y 19 Mersin Y 19 Diyarbakır K 13 Şanlıurfa K 13 Mardin K 12 Siirt K 14 Hakkâri B 6 Van B 10 Kars B 7 Oslo K 1 Helsinki Y 8 Stockholm Y 5 Londra Y 7 Amsterdam Y 7 Brüksel Y 4 Paris K 4 Bonn K 3 Münih Y 7 Berlin B 7 Budapeşte K 6 Madrid Y 9 Viyana B 4 Belgrad Y 8 Soyfa PB 10 Roma Y 19 Atina Y 15 Zürih Y 5 Moskova K 5 Aşkabat PB 19 Astana K 6 Taşkent B 23 Bakû Y 14 Bişkek PB 20 Tiflis Y 10 Kahire PB 22 Şam B 17 Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri çok bulutlu, Ka- radeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ko- caeli ve Sakarya çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı; iç ve doğu ke- simlerde 6 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik bek- lenmiyor. BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün 26-28 Aralõk ta- rihleri arasõnda yapacağõ Rusya Federasyonu ziyaretinin progra- mõna, bu ülkede õlõmlõ İslamõn merkezi olarak bilinen Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin de dahil edildiği öğrenildi. Gül’ün geçen eylül ayõnda, õlõmlõ İslamõ ülke- sinde yaymak için yoğun çaba göstermesiyle bilinen hatta bu çabalarõ karşõlõğõnda “Uluslar- arası Melik Faysal İslam’a Hiz- met Ödülü” almõş olan Tararis- tan Cumhurbaşkanõ Mintemir Şaymiyev’in davetine olumlu ya- nõt verdiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Cum- hurbaşkanõ Abdullah Gül, AKP hükümetinin Gürcistan savaşõ sõ- rasõnda ABD yanlõsõ politikala- rõ ile sõkõntõya giren Türkiye- Rusya Federasyonu ilişkilerinin onarõlmasõ için harekete geçti. Bu çerçevede 26-28 Aralõk ta- rihleri arasõnda Gül’ün Rus- ya’ya resmi bir ziyaret yapma- sõ öngörüldü. Bu ziyaretin he- men ardõndan da Rusya Fede- rasyonu’nun Başbakanõ Vladi- mir Putin’in, 2009 yõlõ başõnda iadei ziyaret çerçevesinde An- kara’ya gelmesi planlandõ. Ilımlı İslamın merkezi Gül, Rusya Federasyonu ziya- retinin son gününde ise Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ni ziyaret ede- cek. Gül’ün, Şaymiyev’in geçen eylül ayõnda yaptõğõ daveti kabul ettiği ve Rusya ziyaretinin prog- ramõna Kazan’õn da dahil edil- mesini istediği öğrenildi. Uzun yõl- lardan bu yana Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başõnda bulu- nan Şaymiyev, õlõmlõ İslam poli- tikalarõnõ uygulamasõyla bilini- yor. Şavmiyev “İslam kültürü ihya edilmesine ve ülkesinde binlerce caminin yenilenmesine katkısı olması; Tataristan’da Kavli Şerif camisinin yaptırıl- ması, Mushafı Şerif matbaasının kurulması, İslami kitaplar ya- yımlatması” nedeniyle “Ulus- lararası Melik Faysal İslam’a Hizmet Ödülü” almõştõ. Geçen sene Rusya Yüksek Mahkemesi İlişkileri‘onarma’dönemi ÇİMEN TURUNÇ BATURALP BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye taslak raporunda, anayasa reformu çalõş- malarõnõn toplumu daha da “kutuplaştıran” bir başörtüsü tartõşmasõna dönüşmesi eleştirildi. AB-Türkiye ilişkilerinin durma noktasõna gel- mesi sonucunda Avrupa Komisyonu’ndan sonra AP de hükümeti açõk bir şekilde eleştirme süreci- ne girdi. Avrupa Komisyonu 2008 Türkiye İler- leme Raporu’na dayanarak hazõrlanan Avrupa Parlamentosu Dõş İlişkiler Komisyonu Türkiye Raporu taslağõnda, hükümetin temel haklar ve özgürlerin korunmasõnõ hedefleyen bir anayasa üzerinde çalõşmaya başlamasõ istendi. Hazõrlõk sürecine diğer partilerin, sivil halkõn, dini ve et- nik azõnlõklarõn da dahil edilmesi çağrõsõnda bu- lunuldu. Hükümetin açõkça eleştirildiği bir başka konu da yolsuzlukla mücadele oldu. Raporda hü- kümetin yolsuzlukla mücadele için hiçbir kap- samlõ strateji ortaya koymadõğõ belirtildi. Hõristiyan- Demokrat Hollanda milletvekili Ria Oomen-Ruijten’in hazõrladõğõ taslak rapor- da, Ergenekon davasõnda sanõklara uygulanan muamele ile ilgili raporlarõn yarattõğõ endişeye de yer verildi. Türk resmi makamlarõndan, Ergene- kon davasõnõn adil bir yargõ süreci içerisinde ele alõnmasõnõn sağlanmasõ istendi. Raporda, soruş- turmanõn sürdürülmesi ve örgütün bağlantõlarõnõn ortaya çõkarõlmasõ için yetkililerin teşvik edilme- si de istendi. İnsan haklarõ, azõnlõk haklarõ ile il- gili çeşitli tavsiye ve uyarõlarõn yer aldõğõ rapor- da, DTP milletvekillerinin PKK ile aralarõna net bir mesafe koymalarõ gerektiği vurgulandõ. Ria Oomen-Ruijten partisi kanalõyla yaptõğõ yazõlõ bir açõklamada da hükümeti “reformları sürdüre- cek siyasi iradeyi” göstermeye çağõrdõ. MAHMUT GÜRER ANKARA - Moskova’nõn son dönemde Ankara’ya gösterdiği il- ginin artmasõ dikkat çekiyor. Ge- çen hafta Türkiye’ye gelen Rus- ya Savunma Bakanõ Anatoli Serdyukov’un ardõndan bu haf- ta başõnda da Rusya Dõşişleri Ba- kan Yardõmcõsõ Vladimir Ti- tov’un Ankara’ya gelerek, NA- TO’nun genişlemesi konusunda Türkiye’nin tutumuna ilişkin gö- rüşmelerde bulunduğu belirtildi. Titov’un Dõşişleri Bakanlõ- ğõ’nda özellikle Karadeniz, Kaf- kaslar ve NATO konularõnda te- maslarda bulunduğu belirtildi. Titov da, Ankara’da Serdyukov gibi net mesajlar iletti. Titov, Rusya’nõn Ukrayna ve Gürcis- tan’õn NATO üyeliğine karşõ ol- duğunu, özellikle Gürcistan’õn NATO’ya dahil olmasõ duru- munda Möntrö Boğazlar Sözleş- mesi’nin niteliğinde bazõ deği- şiklikler yapõlmak istenebileceğini belirtti. Titov’un bu doğrultuda, Gürcistan’õn NATO üyeliğine destek veren Ankara’nõn, hem Karadeniz’deki etkinliği hem de Türkiye-Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin bozulmamasõ için bu konumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bildirdiği ve “Kafkaslar’da yeni bir NATO üyesi istemiyoruz. Türkiye’nin genişleme yönündeki tutumu sürerse, ilişkiler bozulabilir” mesajõ verdiği kaydedildi. Ankara’nõn ise, Möntrö Söz- leşmesi’ne ilişkin Rusya’nõn kay- gõ duymamasõnõ istediği öğrenil- di. Görüşmelerde Türkiye’nin or- taya attõğõ Kafkasya İstikrar ve İş- birliği Platformu’nun da konu- şulduğu, Rus tarafõnõn, “Gürcis- tan yer aldığı sürece biz olma- yacağız” görüşünü yinelediği bildirildi. Titov’un temaslarõn- da, Türkiye ve Rusya’nõn ortak yürüttüğü askeri organizasyon olan “Uyum Harekâtı”nõn ge- nişletilmesi ve yetkilerinin arttõ- rõlmasõ konusunda da görüş bir- liğine varõldõğõ vurgulandõ. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türki- ye’de temaslarda bulunan Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bir gazetecinin Kurban Bayramı tatili konusunda soru- sunu yanıtlayan Erdoğan, bayram tatilinin ardından gelen 12 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağına ilişkin olarak “Büyük ihtimalle, arada kaldığı için onu tatile ilave edeceğiz” de- di. IMF ile anlaşmaya ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan, IMF’den 26 milyar dolar isten- diği ve 19 milyar alınacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak “Henüz IMF ile görüşme safha- sındayız. Daha ilkelerde anlaşılmış değil. Para konusu işin en kolay yanı” dedi. (Fotoğraf: AA) AP ile AKP’nin arası açılıyor Rusya’dan art arda NATO ziyareti Rusya’yla, Gürcistan savaşõ sõrasõnda sõkõntõya giren ilişkileri düzeltmek için Moskova’ya gidecek olan Cumhurbaşkanõ Gül, Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ni de gezi programõna aldõ kararõ ile Saidi Nursi kitaplarõnõn yasaklanmõş olduğu Tataristan’a ilişkin Moskova’nõn hassasiyet taşõdõğõnõn bilinmesine karşõn, Gül’ün programõna Kazan’õ almasõ dikkat çekti. Gül ile yakın ilişki... Geçen yõlõn sonunda Rusya Milli Eğitim Bakanlõğõ’nõn, Tata- ristan’da faaliyet gösteren Tatar- Türk liselerinde görevli Türk öğ- retmenlerinin gerekli yüksek lisans eğitiminden yoksun olduklarõ ge- rekçesiyle söz konusu okullarõn kapatõlmasõna karar vermesinin ardõndan Gül’ün Şaymiyev’i te- lefonla arayõp söz konusu du- rumdan duyduğu kaygõyõ dile ge- tirdiği ortaya çõkmõştõ. Şavmiyev, geçen sene de İslam Konferansõ Örgütü kültür işbirliği anlaşmasõ- na imza atmõştõ. Putin geliyor Gül’ün ziyaretinin hemen son- rasõnda ise Başbakan Putin’in res- mi bir ziyaret için Ankara’ya gel- mesi planlandõ. 2009 yõlõ ocak ayõ içinde Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Putin’in, Türk mevkidaşõ Tayyip Erdoğan’õn daveti üzeri- ne Ankara’ya geleceği öğrenildi. Savunma Bakanõ’ndan sonra dõşişleri yetkilisi de Ukrayna ve Gürcistan uyarõsõ yaptõ EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MİTİNGİ DİSK ve KESK, CHP’den destek istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DİSK Başkanõ Sü- leyman Çelebi ile KESK Baş- kanõ Sami Evren, CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Cevdet Selvi’yi parti genel merkez de ziyaret ederek 29 Kasõm’da Ankara’da yapõlacak “İşsizli- ğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve De- mokrasi Mitingi”ne destek istedi. Türkiye’nin 6 yõldõr “ken- di ekonomik krizi ile uğ- raştığını” bu durumun küre- sel ekonomik krizle birleşin- ce içinden çõkõlmaz bir hal al- dõğõnõ ifade eden Selvi, yaşa- nan sõkõntõlarõn emekçilere, dar ve sabit gelirli yurttaşlara fatura edildiğini belirtti. Hü- kümeti krize karşõ gerekli ted- birleri almamakla eleştiren Selvi, “Ekonomik krizden çı- kış yolu işsizleri arttırmak, çalışanların ücretlerini azalt- mak değildir” dedi. Selvi, vergilerin düşürülmesi ve enerji zamlarõnõn geri alõn- masõ gibi önerilerde bulunarak “Sosyal kriz baş gösterirse bunun sorumlusu AKP olur” diye konuştu. Çelebi, emekten, demokra- siden yana olan duyarlõ yurt- taşlarõn “ağıt yakmak” yeri- ne haklõ taleplerini ve çözüm önerilerini ortaya koymasõ ge- rektiğini belirterek bu kap- samda 29 Kasõm’da düzenle- necek mitingde buluşacakla- rõnõ anlattõ. Çelebi, “İşveren şimdi de işsizlik sigortası fonuna gözünü dikti. Ama buna asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Çelebi, Türk-İş Genel Sekreteri ile görüştük- lerini ve mitinge destek al- dõklarõnõ söyledi. Evren ise gelir dağõlõmõndaki dengesiz- liğin, zamlarõn ve işsizliğin her geçen gün arttõğõnõ belirterek hükümeti gerekli önlemleri almamakla eleştirdi. ÖZCAN: ÖĞRENCİLER MAAŞ ALACAK Meslek yüksekokulları 3 sömestre çıkarılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK Başkanõ Prof. Yusuf Ziya Özcan, meslek yüksekokullarõnda üç sömestr uygulamasõ başlatacaklarõnõ, uygulamadayken öğrencile- rin sigortalõ olacağõnõ ve küçük bir maaş alacağõnõ söyledi. Meslek yüksekokullarõnda yeni bir sisteme geçileceğini belirten Özcan, bir ders yõlõnõn üç sömestre çõkarõlacağõnõ, bu sürenin yarõsõnõn uygulamalõ, yarõsõnõn teorik olacağõnõ, an- cak toplam öğretim süresinin yine 2 yõl kalacağõnõ ifade et- ti. Bu değişiklikleri Avrupa ve ABD’deki benzer okullarla müfredatlarõn eşitlenmesi amacõyla gerçekleştirecekle- rini anlatan Özcan, “Bir yıl fazla okuyarak çocuklar orada lisans tamamlama hakkını elde etsin diye dü- şünüyoruz” dedi. Meslek yüksekokullarõnõ çekici hale getirmeye çalõş- tõklarõnõ vurgulayan Özcan, “Uygulamadayken öğren- cilerin sigortalı olmasına, küçük bir maaş almalarının sağlanmasına çalışacağız. Yoksa çekici olmaz” diye konuştu. Özcan, bu okullarda “danışma kurulları” oluştu- racaklarõnõ bildirdi. Teknoloji fakülteleri... Özcan, teknik eğitim fa- kültelerinin kapatõlarak yerine “teknoloji fakülteleri” ku- rulacağõnõ kaydetti. Teknolo- ji fakültelerinden “uygula- ma mühendisleri” mezun edileceğini kaydeden Özcan, “Dizayn yapıp planlayan mühendislerden farklı ola- rak bizzat işin başında olup işçilerle işi yürüten insanlar olacak” diye konuştu. Öz- can, teknik eğitim fakültele- rinin mevcut öğrencilerini me- zun edinceye kadar açõk ka- lacağõnõ belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kendisine ait olan TRT personelinin kadro ünvanlarõ, sa- yõsõ, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göster- geler ve personele sağlanacak sosyal yardõmlar- la ilgili yetkilerini 1 yõllõğõna TRT Genel Mü- dürü İbrahim Şahin’e veren kararõnõ iptal etti. Böylece iki karar arasõnda genel müdürlükçe yapõlan tüm işlemlerin yasal dayanağõ ortadan kalkmõş oldu. RTÜK’ten yapõlan açõklamada, “Hukuk Müşavirliği’nin görüşü ve Hülya Alp’in bilgilendirmesi ile açıklığa kavuştu ki 5767 Sayılı Kanun, TRT kurumunda çalışan personelin kadro unvanları sayısı, ücreti, ek göstergeleri ve alacağı sosyal yardımlara iliş- kin konularda RTÜK’ün denetleme görevi ve onay yetkisini değiştirmemişti. Bu du- rumda TRT Genel Müdürlüğü’nce yapılan personele ilişkin tüm işlemlerin yasal daya- nağı da ortadan kalkmış oldu” denildi. TÜRBAN VE YOLSUZLUK UYARISI Erdoğan’dan ‘tatil’ mesajı Şahin’in kõyõm yetkisigerialõndõ RTÜK, KARARI İPTAL ETTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog