Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 28 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA TİCARİ ARAÇ 11 Mercedes Viano üç farklõ boyut ve iki farklõ tasarõm ve donanõm seviyesiyle alternatif yaratõyor Konfor anlayõşõ ayrõ boyutta V iano’nun iki donanõm ve tasarõm serisi TREND ve AMBIENTE ile üç farklõ gövde uzunluğu bulunuyor. Kõsa Viano yaklaşõk 4,75 m, orta Viano yaklaşõk 4,99 m ve uzun Viano yaklaşõk 5,22 m uzunlukta. Tasarõm, iç mekân, motor seçenekleri, kul- lanõm, manevra yeteneği ve genel kalite anlayõşõ Viano’yu sõnõfõnda öne çõkaran niteliklerden bazõlarõ. SINIRSIZ OLANAKLAR Viano TREND’de yolculuk eden- ler geniş bir iç hacmin keyfini çõka- rõyor. Kadife kumaş koltuklar ve yan duvar içleri, halõ taban kaplamasõ son derece konforlu bir iç mekân su- nuyor. Viano’da (modeline göre), 4610 litreye varan bagaj hacmiyle bir- likte birçok kullanõşlõ eşya koyma ye- ri sunuluyor. Ön bölümün ferah yer- leşimi ve yumuşak yüzeyi aynõ za- manda sürücünün işini kolaylaştõrõyor. Ayrõca Joystick vites kolu sayesinde yanlara ve arka bölmeye rahatça eri- şiliyor. Her Viano gibi Viano TREND de birçok garaja ve otoparka kolayca girebiliyor. Geniş görüş açõsõ, standart hidrolik direksiyon ve 11,8 metrelik dönme çapõ (kõsa ve orta versiyonlar için) manevra ve park etme sõrasõnda kolaylõk sunuyor. Arka tekerlekten itişli, geliştirilmiş şasi ve bağõmsõz süspansiyon düzeni, Viano’nun sürüş keyfini artõrõyor. HER YOL KOŞULUNA UYGUN Viano AMBIENTE’nin her nokta- sõnda yüksek kalitede malzemeler kullanõlmõş. Direksiyon simidi, vites kolu, kapõ kaplamalarõnõn bazõ bölümleri ve standart olarak koltuklar, iki ayrõ renk tonunda deri ile kaplandõ. Ön gö- ğüsteki lüks hissi, kök ceviz görü- nümlü şõk süsleme şeritleri ile zen- ginleştirilmiş. Orta konsol, kullanõş- lõ bardak tutucularõ, bir cep telefonu bölmesi ve bol miktarda eşya koyma yeri ile donatõlmõş. YÜKSEK GÜVENLİK Sürücü ile ön yolcu hava yastõk- larõnõ tamamlayõcõ nitelikteki stan- dart Thorax yan hava yastõklarõyla yüksek bir güvenlik sağlanmõş. Biniş yeri aydõnlatmasõ ve yu- muşak halõ taban kaplamasõyla lüks ve konfor hissi daha da artõrõlmõş. Viano AMBIENTE’nin şasisi, stan- dart olarak arkada, seviyesini oto- matik ayarlayabilen arka aks hava süspansiyonuna sahip. Bunun bir başka avantajõ da ara- cõn değişik yük koşullarõnda sabit seyir düzeyinde kalabilmesi. AM- BIENTE’nin standart tasarõm ve do- nanõm özelliklerine, renkli camlar, elektrikli arka kelebek camlar, göv- deyle aynõ renkte entegre sinyal lam- balarõ, elektrik kumandalõ ve õsõtmalõ dõş aynalar da dahil. Navara Platinum Türkiye’de Mazda BT-50 bayilerde yerini aldõ M azda’nõn merakla beklenen pick-up’õ BT-50 Facelift, Avrupa Basõn Lansmanõ’nõn ardõndan, Mazda bayilerinde yerini aldõ. Yeni BT-50 Facelift ile kaliteli, yüksek donanõm seçenekleriyle 35 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satõşa sunuldu. İki yõldan daha kõsa bir süre önce ilk piyasaya sunulduğundan itibaren Mazda BT- 50 pick-up bütün dünyada son derece popüler hale geldi. İç alanõn lüks bir sedan otomobilin niteliği de geliştirilmiş ve öncekinden daha fazla insanõn yaşam tarzõnõn getirdiği talepleri karşõlamak amacõyla yeni donanõmlara sahip olan BT-50 Facelift aynõ zamanda yakõt verimliliğiyle bilinen MZR-CD 2.5 litre common-rail dizel motoru ile rakiplerinden bir adõm öne çõkõyor. 143 beygir güç üreten değişken geometrili turboşarj ve geniş bir ara soğutucu kullanõlan 16 supaplõ dizel motor, performansõyla da etkileyici. Y epyeni bir kavram ile üretilen Navara 4x4 LE Platinum otomatik, üstün arazi kullanõmõ ve SUV tarzõ görünümü sayesinde Sport Utility Pick-up kavramõnõ oluşturarak pick-up segmentinde farklõlõk yaratmayõ başarõyor. Aracõn kendi gövde rengi ile uyum sağlayan platinyum rengindeki alüminyum alaşõm jantlarõ, ön õzgarasõ, tavan raylarõ, yan aynalarõ, kapõ kollarõ, yan basamaklarõ ve arka basamaklõ tamponu ile Navara 4x4 LE Platinum otomatik görünürlük ve prestij anlamõnda farklõlõk yaratõyor. Navara ticari kullanõmda gösterdiği güçlü performansõ, şehir içi kullanõmda da sunmayõ başarõyor. Hafta içi işte, hafta sonu ise doğanõn yeşil örtüsüyle kullanõcõsõnõ rahatlõkla buluşturabilen Navara, sunduğu üstün özellikler ve görünümü sayesinde SUV satõn almayõ düşünenlerin alõm kararlarõnda değişiklik yaratarak, pick-up ötesi bir araç olduğunu ispatlõyor. Şehir hayatõna kolayca adapte olabilen Navara, lüks 4x4’lerde sunulan deri döşeme, sunroof, otomatik vites ve perde hava yastõklarõ gibi üstün özelliklerini 144 beygir ve 171 beygir güç üreten 2.5 litrelik dizel motor ve 6 ileri düz / 5 ileri otomatik vites seçeneği ile sunuyor. Viano TREND’de yolculuk edenler geniş bir iç hacmin keyfini çõkarõyor. Kadife kumaş koltuklar ve yan duvar içleri, halõ taban kaplamasõ son derece konforlu bir iç mekân sunuyor. Viano’da kullanılan malzeme kalitesi oldukça yüksek. Ayrıca Viano boyutları sayesinde her garaja rahatlıkla giriş yapabiliyor. Tüketicinin beklentilerini daha çok karşõlamak amacõyla birçok açõdan modifiye edilerek pazara sunuldu Müşteri odaklõ Mitsubishi L200 T emsa Global AŞ pick-up pazarõnõn lideri Mitsubishi L200’e yeni donanõmlar ekleyerek L200 Style modelini yarattõ. Daha önce Dakar ve Magnum gibi farklõ özellikte L200 modellerini pazara sunan Temsa L200 Style modelini müşteri talep ve beklentilerine yönelik olarak geliştirdi. L200 Style, spor tip camlõ kabini, bagaj havuzu, deri döşemeleri, ön tampon koruma, Rallitronic kiti, kol dayama yerleri ve park sensörü ile müşterilerinin bir pick-up aracõndan beklentilerini tam anlamõyla karşõlarken Rallitronic güç paketi ile L200 STYLE’õn gücü 167 beygire çõkarõldõ. Sürücü ve yolcu hava yastõklarõ, ABS, EBD sistemlerinin yanõnda sõnõfõnda tek olarak sunulan ASTC (Aktif Denge Kontrolü ve Kaymayõ Önleyici Sistem) L200’ü pick-up standartlarõnõn üzerine taşõyor. Dakar Rallisi’nde 12 şampiyonluğu bulunan Mitsubishi Pajero’nun Super Select 4x4 sistemini kullanan Mitsubishi L200, bu sistem sayesinde sürücünün tüm yollarda aracõnõ güvenle kullanmasõnõ sağlõyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog