Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makale



Katalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 28 KASIM 2008 CUMA 10 TİCARİ ARAÇ C addy sahiplerinin araçlarõnõ modifiye ettiğini gören Doğuş Otomotiv, Volkswagen’e Türkiye’ye özel donanõmlara sahip Life versiyonunu yaptõrdõ. Caddy, 60 bin adetle Doğuş’un Türkiye’de en çok sattõğõ araç. Caddy sahipleri artõk alüminyum jant alõp, tampon boyatõp aynalarõnõ krom kaplatmayacak. Çünkü Doğuş Otomotiv dõşarõda yapõlan modifikasyonlardan daha ucuza Caddy’nin Life isimli yeni bir versiyonunu satõşa sundu. Yeni Caddy Life, şõk dõş tasarõmõnõn yanõ sõra sadece Yeni Caddy Life’da sunulan ilave konfor ve güvenlik ekipmanlarõna sahip. Yeni Caddy Life’da ilk göze çarpan gövde rengi tampon, kapõ kollarõ ve aynalar, ön sis farlarõ ve alüminyum alaşõmlõ jantlar. Yeni Caddy Life’õn içinde ise ön paneldeki gövde rengi havalandõrma çerçeveleri, panel üzerinde kapaklõ eşya gözü, krom kaplama iç kapõ kollarõ bulunuyor. Yeni Caddy Life’õn koltuk döşemeleri sadece bu model ve Türkiye için özel olarak dizayn edildi. CADDY LIFE’A PORSCHE ŞANZIMANI Caddy Life’õn güvenlik paketinde ABS, ASR (Anti Patinaj Sistemi) ve EBC (Motor Fren Kontrol Sistemi), dört disk fren, viraj denge çubuklarõ, sürücü ve yolcu hava yastõğõnõn yanõ sõra yan hava yastõklarõ da standart olarak sunuluyor. Üç noktalõ emniyet kemerleri, çarpõşma anõnda katlanabilen teleskopik direksiyon ve pedallarla yan çelik barlar da güvenlik özelliklerinden. Volkswagen Caddy’de olduğu gibi Yeni Caddy Life’da da DSG otomatik vites seçeneği de sunuluyor. DSG teknolojili otomatik vites seçeneğine sahip Yeni Caddy Life, vites değişikliğini sadece 3-4 milisaniyede sağlayarak, vites değiştirme sõrasõnda çekiş kuvvetinin kesilmesini engelliyor. Bu şanzõman Bugatti, Audi ve Porsche’de de kullanõlõyor. Caddy Life’da 1.9 TDI 105 beygirlik dizel motor yer alõyor. Aracõn DSG viteslisi 100 kilometrede ortalama 5.1 litre yakõt tüketiyor. TALEP DOĞUŞ OTOMOTİV’DEN 2004’ten bu yana 60 bin adetten fazla satan ve bu rakamla Doğuş’un en çok sattõğõ araç olan Caddy sõnõfõnõn en çok beğenilen modellerinden biri. Sattõklarõ Caddy’lerin modifiye edildiğini gördüklerini söyleyen Doğuş Otomotiv-Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, geçen yõl Volkswagen’den yeni bir donanõm versiyonu istediklerini söyledi. Şirketin isteği çok olumlu karşõladõğõnõ belirten Güven, “Zaten Almanya’da Caddy Life isimli bir araç vardı. Ama biz farklı özellikler de ekleyerek Türkiye’ye özel hale getirdik. Geçen yıl istediğimiz aracı dokuz ay içinde ürettiler. Bu araç sadece Türkiye için üretiliyor” dedi. LIFE’A İLGİNİN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR Tüm özellikleri standart olan ve ayrõ bir paketi bulunmayan Caddy Life 2 bin 990 YTL farkla alõnõyor. Caddy Life manuel şanzõmanla 41 bin 740 YTL, DSG otomatik şanzõmanla ise 44 bin 346 YTL’den satõlõyor. Kerem Güven, aracõn VW kalitesi ve Doğuş garantisiyle dõşarõda yapõlan modifiye işlemlerinden daha ucuza geleceğini söylüyor. Güven, Caddy Life’õn toplam Caddy satõşlarõndaki payõnõ yüzde 15 olacağõnõ öngörüyor. Bu rakam toplam 14 bin adetlik Caddy satõşõnõn 1500-2 binini oluşturacak. Aracõn hedefi hem ticari hem de hafta sonlarõ kullanan müşteriler. F iat ticari araçlar, Fiat Doblo, Fiorino, Scudo ve Ducato modellerini kapsa- yan ve yüzde 12’ye varan indirimle- rin sunulduğu bayram kampanyasõyla dik- kat çekiyor. 20 Aralõk’a kadar sürecek olan özel bayram kampanyasõ kapsamõnda Fiat Doblo modellerinde 3 bin 300 YTL’yi; Fi- at Fiorino modellerinde ise 2 bin 900 YTL’yi aşan indirimlerle ticari araç almak isteyenlere çok özel avantajlar sağlanõyor. Yeni bir ticari araç satõn almak veya ara- cõnõ değiştirmek isteyen tüketicilere özel avantajlar sunma amacõnõ taşõyan yeni bay- ram kampanyasõna start veren Fiat Ticari Araçlar, yüzde 12’ye varan indirim olanak- larõyla fark yaratõyor. 20 Aralõk’a kadar sü- recek olan bayram kampanyasõ kapsamõnda Fiat Doblo modellerinde 3 bin 300 YTL’ye; Fiat Fiorino modellerinde ise 2 bin 900 YTL’yi aşan indirimler sunuluyor. Bununla birlikte Fiat Ducato modellerinde de yüzde 10’a varan indirim ayrõcalõğõ, yine aynõ kampanya kapsamõnda yer alõyor. Düşük kullanõm maliyetleriyle satõn al- dõktan sonra da ekonomik olmayõ başaran Fiat Ticari Araçlar yelpazesinde yer alan Fiat Fiorino modelleri 17 bin 570 YTL; Fiat Doblo modelleri 18 bin 220 YTL; Fi- at Scudo modelleri 28 bin 980 YTL; Fiat Ducato modelleri ise 33 bin 70 YTL’den başlayan kampanyalõ satõş fiyatlarõyla dik- kat çekiyor. Tüketicinin yaptõrdõğõ modifikasyonlarõ dikkate alan distribütör firma Türkiye’ye özel versiyon ürettirdi Doğuş’tan özel Caddy Life Dev markanõn seçenekleri arttõrmak için tasarladõğõ ticari modeli, istenen aracõ yaratmaya olanak veriyor Mercedes’ten 3 farklı boyda Vito Her kullanõma, her sektöre uyumlu ve her yeni güne hazõr bir ticari araç. Yeni Vito bunun mümkün olduğunu ve değişken araç konseptinin aracõ ve kişiyi özel yaptõğõnõ kanõtlõyor. Bu yüzden Vito, Kombivan, Camlõvan ve Panelvan olmak üzere üç modele ve üç CDI dizel ve iki benzinli olmak üzere 5 motor seçeneğine sahip. Hafif ticari araç sõnõfõnda şimdiye kadar hiç görülmemiş bir yenilik sunuyor. Modeline göre, tamamen kendine özgü bir özellik katan ve örneğin orta uzunluktaki araçlara eklenebilen yüksek tavan da dahil olmak üzere üç farklõ üst yapõ uzunluğu seçeneği yeni Vito’da. Bu seçenek çeşitliliği aracõnõzõ dilediğiniz gibi biçimlendirmenize, istediğiniz gibi bir araç yaratmanõza olanak veriyor. KISA VİTO Kõsa Vito dar sokaklar ve yoğun şehiriçi trafiği için yaratõlmõş. Özellikle modern otomobil yapõsõnõn her şeyi sunduğu göz önüne alõndõğõnda kõsa Vito ideal uzunlukta. Araç uzunluğu 4.75 m. ORTA VİTO Aynõ iş için daha fazla yer. Orta Vito’lar aynõ aks mesafesinde 245 mm. daha fazla arka uzantõya sahip. Hareketliliği kõsõtlamadan kullanõlan bu ilave uzunluk tamamen ve sadece yükleme ya da bagaj bölümü hacmine katkõda bulunuyor. Araç uzunluğu 4.99 m. UZUN VİTO XXL taşõmacõlõk. Uzun üst yapõdaki ile aynõ uzunlukta arka uzantõ ve 3430 mm’ye uzatõlmõş aks mesafesiyle, uzun Vito hacme doymuş. 2.90m’ye kadar yükleme uzunluğu (ön koltuklarõn altõna yükleme olanağõ kullanõldõğõnda 3.10 m). 5.22 m araç uzunluğu. Vito, ticari araçlarda Elektronik Dengeleme Programõ ESP’yi standart olarak sunuyor. Taşõma kapasitesi konusunda en ince ayrõntõsõna kadar düşünülmüş eşya gözleri işlevsel. Cep telefonu, içecekler, araç defteri, kalemler, dokümanlar ve DIN A4 boyutunda not kâğõdõ sõkõştõrõlan altlõklar rahatça erişilebilecek uzaklõkta. H yundai’nin yeni kalite satõş politikasõ doğrultusunda ismi değişen modellerden birisi de Starex. Starex artõk H1 adõyla satõşa sunulacak. Hyundai Starex, Türkiye’de ilk kez 1998 yõlõnda minibüs modeliyle satõşa sunulmuş ve 2002 yõlõndan itibaren de Hyundai Assan İzmit Fabrikasõ’nda üretiliyordu. Yeni H1’ler ise Kore’den ithal edilecek. Yenilenen tasarõmõyla daha şõk ve daha zarif bir tasarõma kavuşmuş. Eskisine oranla daha büyük ön farlar ve ön õzgara otomobili daha sportif göstermiş. 5125 mm. uzunluk, 1920 mm. genişlik, 1935 mm. yükseklik ve 3200 milimetrelik dingil mesafesi ile yerine geçtiği modele göre daha büyük boyutlara sahip olan H-1’de önde hem tek koltuk sõrasõ hem de çift koltuk sõrasõ olan 2, 3, 5 ve 6 kişilik Van ve camlõ Van versiyonlarõ bulunuyor. Hyundai H-1’de ilk etapta yeni teknolojiyle geliştirilen ve bir önceki motora göre özellikleri yenilenen 2.5 litre 170 beygir gücünde ve 393 Nm tork üreten CRDi-VGT common-rail turbo dizel motor bulunuyor. Bu motor 5 ileri manuel şanzõman ile satõn alõnabilecek. H1 adıyla yenilenen Starex, Kore’den ithal ediliyor F ransõz üreticinin hafif ticari araç pazarõndaki en önemli temsilcisi Citroen Berlingo, baştan aşağõ yenilenerek, ticari aracõn esnekliğiyle binek otomobilin konforunu bir arada sunmayõ hedefliyor. Berlingo’da 1.6 litre hacminde 75 ve 92 beygir güç üreten iki farklõ dizel motor görev yapõyor. MPV otomobillere benzer çizgilerle şekillendirilen Berlingo, ticari araçlarõn sõkõcõ tasarõmlarõndan uzak bir yapõ sergiliyor. DİNAMİK NEMO Dinamik özelikleri, şirin tasarõmõ ve geniş iç boyutlarõ ile dikkat çeken Citroen Nemo ise model serisine eklenen Combi seçeneği ile binek yönünü ön plana çõkarõyor. Küçük gibi duran dõş boyutlarõna rağmen, ticari araç dünyasõna yeni bir stil katan dahice tasarõmõ sayesinde Nemo’da bagaj hacmi 884 litreye kadar arttõrõlabiliyor. Araç gücünü, 1.3 litre hacmindeki 70 beygirlik dizel motordan alõyor. Sensodrive adõndaki otomatik vites seçeneği ise isteğe bağlõ olarak sunuluyor. Citroen Berlingo ve Nemo alternatifleri arttırıyor Vito’daki önemli elektronik sistemler Vito’nun standart donanõmõnda Elektronik Dengeleme Programõ ESP de yer alõyor. Bu program şu sistemlerle birlikte sunuluyor: Anti-patinaj sistemi ASR, Anti-blokaj sistemi ABS, elektronik fren gücü dağõtõmõ sistemi EBV ve fren asistanõ BAS. Bu sistemler hep birlikte kritik durumlarda sürüş dengesini ve çekiş kapasitesini en iyi duruma getiriyor. ABS, BAS ve EBV, Vito’nun yüksek performanslõ fren sistemi ile birlikte örnek alõnacak derecede kõsa frenleme mesafesi ve tam frenlemede hâkimiyeti sağlõyor. Bir Mercedes-Benz hafif ticari aracõn her zaman işlevsellik, ergonomi ve konfor olarak olağanüstü olmasõnõ beklersiniz. Yeni Vito’yla tanõştõğõnõzda iç mekân tasarõmõnõn ve donanõm özelliklerinin sağladõğõ konforun, bu beklentilerinizi yanõtlamak konusunda ne kadar başarõlõ ve benzersiz olduğunu yakõndan göreceksiniz. Yeni Vito tüketicinin tüm isteklerini karşılamak üzere tasarlanmış bir araç izlenimi yaratıyor. Fiat’õn ticarilerinde bayram indirimi fõrsatõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog