Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 23 KASIM 2008 PAZAR 16 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr Ankara Kulisi TV Servisi - Emin Çölaşan ve Mustafa Balbay’õn birlikte sunduğu “Ankara Rüzgarı” programõnõn bu bölümünde, ekonomik krizin topluma yansõmalarõ masaya yatõrõlõyor. Yapõmda, hükümetin yeniden İMF’ye muhtaç hale gelmesi, büyüyen işsizlik rakamlarõ ve siyasi partilerin birbirlerinin etki alanõna giren açõlõmlar yapmalarõ konuşuluyor. art, 11.00 ‘Şeffaf Oda’ TV Servisi - “Şeffaf Oda” programõnõn bu haftaki bölümüne, bu yõl Türkiye’yi Eurovision’da temsil edecek genç şarkõcõ Hadise ile başarõlõ basketbolcu İbrahim Kutluay konuk oluyor. Güneri Civaoğlu’nun sunduğu yapõmõn bu haftaki bölümünde, konuklarla müzik, spor ve güncel konular üzerine sohbet ediliyor. Kanal D, 12.45 Bilinmeyenler aydõnlanõyor TV Servisi - “Dünyayı Sarsan Günler” belgeselinde bu hafta, “Gary Power U-2 uçağı” ve Albay Rudolf Abel’in casus değiş tokuşunun perde arkasõ anlatõlõyor. Belgeselde, söz konusu değiş tokuşun ardõndaki gerçekler, gerginlik içinde geçen pazarlõk süreci, bu süreci tetikleyen olaylar, casuslarõn tutsak olarak geçirdikleri son gece ortaya konuluyor. NTV, 19.45 Saltanat şiirleri yorumlanõyor TV Servisi - Mustafa Şerif Onaran, Talat Halman ve Hilmi Yavuz’un sunduğu “Önce Şiir Vardı” programõnõn bu bölümüne, Cumhurbaşkanlõğõ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen konuk oluyor. Yapõmõn bu bölümünde, saltanat şiirleri, Sultanlarõn sanata, özellikle şiire duyduklarõ yakõn ilgi, büyüteç altõna alõnõyor. TRT 2 , 23.15 TV PROGRAMLARI Emin Çölaşan Albay Rudolf Abel 08.00 Rachealray Show 10.00 The Martha Stewart Show 12.00 Ellen Show 14.00 Dizi: Desperate Housewiwes 16.00 Dailyshowwith Jonstewart 16.30 Conano’Brien 18.30 Dizi: Hollyoaks 21.00 Dizi: Dırt 23.00 Breakingbad 24.00 Southpark 01.00 Dizi: The Tudors 02.00 Po- ker Royale (0 212 335 00 00). 09.20 Pazardan Pazara 10.10 Yabancı Film: La- ramie Kalesinde İs- yan11.45 Politik Açılım 13.00 Haber 13.30 Küçük Şeyler 14.15 Ha- ber Anadolu 15.00 Seyr-i Alem 15.45 Meh- metçik 16.40 Kırmızı Işık 17.30 Bir Kelime Bir İşlem 18.30 Haber 19.30 Stadyum 23.30 Tele Lig 01.05 Günün Ardından 01.25 Yabancı Film: Laramie Kalesinde İsyan 04.05 Müzik Klipler (0 312 490 43 00). 09.20 Yeni Bir Hayat 09.30 Haber Kahvesi 11.10 Med- ya Medya 12.10 Karşılıksız Sevgi 12.25 1+100 13.25 Tasarım ve Yaşam 14.15 Eğitim Şart 15.10 El Alem Ne Der 15.25 Yayın Dünyası 16.55 Hayatımız Sigortalı 17.40 Geziname 18.25 Bağlantı Noktası 19.00 Haber 19.20 Ayrın- tı 20.00 Selim İleri’nin Not Defteri 21.10 Si- nemasal 23.00 Gün Biterken 23.15 Önce Şi- ir Vardı 24.00 Bilişim Rüzgarı 01.35 Gele- ceğe Umutla Bakmak (0 212 259 72 75). 09.00 Çizgi Sinema 11.00 Son Nokta 13.00 Haberler 13.15 Gündem 16.00 Ha- berler 16.15 Eko Anadolu 17.00 Sanat Hayatı 18.00 Sınıf Gözüyle 19.00 Ana Haber 20.15 Edebiyat Cephesi 21.00 Haftaya Bakış (0 212 251 50 90). 08.10 Yaşama Keyfi 08.30 Çağatay Yolda 09.10 İş ve Yaşam 10.10 Modatürk 10.40 Yemek Ne Demek 11.20 Gö- rünmeyenler 12.10 Öteki Tanık 12.30 Bi- zim Kulüp 13.20 Renkler 14.10 Fuar Trend 15.20 Çağatay Yolda 16.10 Digital Hayat 16.30 Maksimum Sokaktayız 18.10 Üni- versite Medya 19.15 Şimdiki Zaman 20.45 Yeter! Söz Taraftarın 22.15 Basketbol Pa- norama (0 212 449 07 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Spongebob Square- pants 13.00 Dizi: Gossip Girl 14.00 Dizi: Las Vegas 15.00 Dizi: Terminatör 16.00 Dizi: Without A Trace 17.00 Dizi: Two A Half Men 17.30 Dizi: The King of Queens 18.00 Dizi: The Big Bang Theory 19.00 Di- zi: Prison Break 20.00 Dizi: Smallville 21.00 Dizi: Terminatör 22.00 Dizi: Battlestar Galactica 23.00 Dizi: Family Guy 24.00 Di- zi: Terminatör 01.00 Dizi: Smallville 02.00 Dizi: Battlestar Galactica 03.00 Dizi: Pri- son Break 04.00 Dizi: Terminatör 05.00 Di- zi: Two A Half Men (0 212 330 01 01). 08.00 Dizi: En İyi Arkadaşım 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 Gün Ortası Haberleri 13.15 Ender Sa- raç’la Sağlıklı Günler 14.15 Pack Shot 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Var Mısın Yok Musun? 03.00 Yabancı Film: Asi Ritim- ler 05.00 Yabancı Film: Kovulan Melek- ler (0 212 355 01 01). 07.00Çizgi Film 10.40 Ya- bancı Film: Ali Baba ve 40 Haramiler 11.40 Yerli Film: Ağlıyorum 13.30Dizi Ma- gazin 14.30 Cine City 15.20 Çizgi Film 18.15 Yerli Film: Feryat 19.45 Haber 20.30 Ya- bancı Film: Büyücülük Okulu 22.15 Ya- bancı Film: İkon 01.00 Yabancı Film: Te- şekkür Ederim Büyükanne 02.30 Yabancı Film: Umutsuzlar (0 212 448 50 00). 09.20 Çalışma Hayatı 10.10 Haydi Gel Bizimle Ol 12.10 Borusan Flar- moni Orkestrası 14.00 Haber 14.10 Futbol Aktüel 15.00 Haber 15.10 Okan Bayülgen ile Sade Vatandaş 16.10 0-100 16.540 % 100 Futbol 18.00 Ana Haber Bülteni 18.15 Spor Bülteni 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Dünyayı Sarsan Günler 20.50 %100 Futbol 23.00 Haber Bülteni 23.10 İlber Ortaylı İle Tarih dersleri 24.00 Haber (0 212 335 00 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 11.15 Yabancı Film: Noel Yıldızı 13.00 Hope & Faith 13.45 Ugly Betty 14.45 Robin Hood 18.00 Will Grace 18.30 Dizi: The Offi- ce 19.15 Back Of You 20.00 Dizi: Monk 21.15 Lost 23.30 House (0 212 326 40 00). 07.00 Nası Yani 10.05 Ya- şama Sevinci 11.15 Kürşat Başar’la 14.20 Yol Üstü Lez- zet Durakları 15.05 Harlem 16.20 Afiş 17.30 İş‘te Gün- dem 18.00 Smaç 18.30 Şampiyonlar Özel Ligi 19.25 Spor Vizyon 20.00 Bir Yudum İn- san 21.00 Futbolmania 23.25 Oradaydım 00.10 Her Yerde Bİr Haber Var 01.10 Fut- bol Mania (0 212 413 56 00). 07.00 Yabancı Film: Se- vimli Dostlar 10.30 Pazar Sohbetleri 12.30 Yaban- cı Film: Hayalin Peşinde 14.30 Dizi: Aş- kım Aşkım 16.30 Yerli Film: Neşe-i Mu- habbet 18.30 Ana Haber Bülteni 19.30 Ya- bancı Film: Zengin Avcısı 21.30 Futbol Merkezi 23.00 Yabancı Film: Cherish 04.50 Yerli Film: Çark (0 216 554 66 11). 06.30 Yumurcak TV 08.05 Ka- yıp Prenses 10.20 Yaşamdan Dakikalar 12.10 Sigortacı 13.00 Gün Ortası 13.30 Ekopazar 14.15 Dizi: Parmaklıklar Ardında 16.45 Di- zi: Adanalı 19.00 Haber 20.00 Kayıp Pren- ses 22.10 İbo Show 01.20 Yabancı Film: Başkalarının Hayatı 03.20 Dizi: Benim An- nem Bir Melek (0 212 354 30 00). 06.30 Yabancı Film: Eloi- se Plaza’da 08.00 Dizi: Bez Bebek 12.00 Öğle Günde- mi 12.15 Dekodizayn 13.30 Çizgi Film 16.30 Dizi: Bez Bebek 18.45 Ha- berler 20.00 Dizi: Arka Sıradakiler 23.15 Ya- bancı Film: Zor Baba ve Dünür 03.15 Yer- li Film: Aşkın Zaferi (0 212 454 71 71). 06.40 Çizgi Film 08.00 Her Eve Lazım 08.30 Çizgi Film 11.30 Otokolik 12.30 Her Açıdan 14.30 Keyf-i Sibel 15.40 Hakan’la Ge- ziyorum 17.00 Süper Star Life 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Ay Işı- ğı 22.00 Derdest 24.00 Futbolig 02.00 Ha- ber Bülteni 03.00 Arım Balım Peteğim 05.30 Sihirli Annem (0 212 413 50 00). 09.15 Burası Haftasonu 12.00 Haber 12.10 Otomobil Kulübü 13.00 Haber 13.15 Futbol Pazar 14.00 Haber 14.10 Futbol Pazar 15.10 Medikal 16.30 Spor Bülteni 17.00 Haber Bülteni 17.05 Air- port 18.00 Haber Büleni 18.10 Spor Bülteni 19.00Ana Haber Bülteni 20.15 Spor Bülteni 20.50 Futbol Pazar 22.30 Basın Kulübü 01.15 Otomobil Kulübü (0 212 313 60 00). 07.00 Çizgi Film 08.15 Dizi: Acemi Cadı 10.00 Koş Dur Eğlen 11.45 Kanal D Çcuk Ku- lübü 12.45 Şeffaf Oda 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Dizi: Aşk- ı Memnu 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 22.15 Gece Gündüz 00.30 Aşk Yakar 02.00 Yabancı Film: Köprüdeki Sır 03.30 Dizi: Genco (0 212 478 00 88). 07.00 İş’te Yaşam 08.00 Çiz- gi Film Kuşağı 09.30 8. Etap 10.15 İnsan İnsana 11.15 Bu- nu Konuşalım 13.00 Haberler 13.15 Sağduyu 15.00 Bu İş İçin Lazım 15.45 İnsan Sarrafı 17.15 Kentlerin Dili 18.00 Comedya 19.30 Haber 20.15 Yabancı Film: İhanet 22.15 Ve Gool 01.00 Yaban- cı Film: İhanet 03.00 Ve Gool 05.00 İnsan İnsana 06.00 Kentlerin Dili (0 212 288 51 52).07.00 Sihirli Ekran 10.00 Zevkler ve Renkler 11.00 VIP Pazar 12.00 Pazar Poli- tika 13.35F21> Aş Kendini 15.40 Tüksoy’la İpek Yolu 16.45 Yerli Film: Gelinciklerim 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 Telegol Pazar 01.00 Dünyadan Futbol 01.50 Kırmızı Ha- lı 02.40 Her Şeyi Söylemek Mümkün 05.20 Müzik Dergisi (0 212 355 85 00). 06.30 En Sevilen Müzik Klip- leri 09.00 Çizgi Film 10.00 Ya- şamın İçinden 11.00 Gençler Konuşuyor 13.50 Alternatif 14.50 İki Dilden İki Telden 16.20 İlk 10 17.20 Uluç Gürkan ile Arayış 18.30 Ana Haber 19.30 Kale Arkası 21.00 Cumhuriyetin Bek- çileri 22.00 Yaşadıkça (0 212 639 74 31). 09.15 Belgesel 10.15 Dost- larımız Türkülerimiz 11.00 Ankara Rüzgarı 12.30 Vo- leybol Ligi Karşılaşmaları 14.30 Artı Eğlence 15.15 Büyülü Perde 16.15 Satır Arası 17.00 Haber 17.20 Yö- rük Obalarımız 18.00 Büyülü Perde 18.30 KKTC Ana Haber Bülteni 19.00 ART Ha- ber Bülteni 19.45 Spor Bülteni 20.00 Kı- nalı Yiğitler 21.00 Ankara Rüzgarı 22.30 Jeopolitik Analiz (0 312 231 21 00). 08.00 Bugün Pazar 09.30 Ço- cuk Kuşağı 11.00 Çıkış Nokta- sı 12.30 Haberler 13.00 Yaşa- yan Kültür Mirası 14.30 Haber 17.00 Dün Akşam Tiyatroda 18.30 Gezelim Görelim Dinlenelim 19.00 7 Gün 24 Saat 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yurdun Sesi 23.00Atölye 00.30 Gece Haberleri (0 312 234 14 34). 07.30 Yabancı Film: Pony Ekspres 09.30 İş Peşinde 11.00 Eko Flash 12.20 Dest-i İzdivaç 14.50 Dizi: Yedi Tepe 15.45 Roman Show 17.50 Manşet 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Ro- man Show 23.10 Yabancı Film: Cyborg Cop 3 00.45Gerçek Kesit 02.30Haber Bülteni 05.15Belgesel (0 212 256 82 82). T.C. AĞRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMIA İLANI SAYI : 2006/5068 ESAS Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adedi, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özelikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz müdürlüğümüzce açõk artõrma sureti ile satõla- rak paraya çevrilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn İİK’nun 127. Maddesi gereğince ilanen tebliği yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: 1-Ağrõ ili Merkez Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde kain tapunun 285 ada 5 parselde kayõtlõ bulunan 681.44 m2 yüzölçümündeki taşõnmaz ve müştemilatõ, 2- Ağrõ ili Merkez Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde kain tapunun 285 ada 6 parselde kayõtlõ bulu- nan 833.10 m2 yüzölçümündeki taşõnmaz ve müştemilatõ, TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU VE MUAMMEN KIYMETİ: 1-Taşõnmaz Ağrõ ili Cumhuriyet Mahallesi’nde kain tapunun 285 ada 5 nolu parselde kayõtlõ olup 681.44 m2 yüzölçümündedir. Taşõnmaz üzerinde tapu kaydõnda her ne kadar mutfak ve arsa oldu- ğu belirtilmiş ise de bilirkişi tarafõndan mahallinde yapõlan inceleme sonucunda parsel üzerinde ta- ban alanõ 380 m2 yüzölçümünde 3 katlõ betonarme karkas inşaat tekniği ile yapõlmõş ev mevcut olup bu evin 4/3’lük kõsmõ 285 ada 5 nolu parsel üzerinde olup, diğer kõsmõ ise 285 ada 4 nolu par- sel üzerinde bulunmaktadõr. Ev 3 kattan müteşekkildir. Her katõnda 2 daire olup, toplam: 6 daire- den ibarettir. Binanõn dõş sõvasõ dõşõndaki imalatlarõ tamamlanmõştõr. 2007 yõlõ maliyetlerine göre bu yerin kesinleşen bilirkişi raporuna göre taşõnmaz ve müştemilatõ ile birlikte değeri 287.631.00 YTL olarak belirlenmiştir. Bu değer üzerinden satõşa çõkartõlmõştõr. 2- Taşõnmaz Ağrõ ili Cumhuriyet Ma- hallesi’nde kain tapunun 285 ada 6 nolu parselde kayõtlõ olup taşõnmaz 833.10 m2 yüzölçümünde- dir. Taşõnmaz üzerinde 210 m2’lik alanda iki katlõ betonarme karkas inşaat tekniği ile yapõlmõş ev bulunmakta olup, her kat iki daireden müteşekkildir. Ayrõca taşõnmaz üzerinde 200 m2’lik alanda taş duvarõndan yapõlmõş kargir ahõr bulunmaktadõr. Taşõnmazõn müştemilatlarõna kesinleşen bilir- kişi raporuna göre 157.500.00 YTL değer taktir edilmiş olup, bu değer üzerinden satõşa çõkartõl- mõştõr. TAŞINMAZIN SATIŞ TARİHİ: Birinci Satõş Gün ve Saati: 13.01.2009 günü saat 10.30-10.55 saatleri arasõnda İkinci Satõş Gün ve Saati: 23.01.2009 günü saat 10.30-10.55 saatleri arasõnda Satõş Yeri: Ağrõ İcra Müdürlüğü’nde SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş yukarõdaki şartlarda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrma- da tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir bedel- le alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile yukarõdaki şartlarda 2.açõk artõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taah- hüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edile- cektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş is- teyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlar toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevir- me ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şer. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pu- lu, tapu harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir, birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa da- hil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15. gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi tak- tirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şart- name ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği verilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõ- nõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2006/5068 Esas sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 07.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahiple- ri de dahildir. (Basõn: 62495) T.C. İZMİR 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/4 SATIŞ Mahkemece satõşõ suretiyle ortaklõğõn giderilmesine karar verilen İzmir ili Bornova ilçesi, Işõk- lar Mahallesi. Cilt no: 13, sayfa no: 1234. PARSEL NO: 1232’de TAPUDA kayõtlõ 140.00 m2 miktarlõ bahçeli kargir ev vasfõnda olan gayrimenkuldür. Satõşa konu taşõnmaz 6081 sk no:9 Işõk- kent Bornova İzmir adresinde bulunmaktadõr. Bilirkişi raporunda satõşa konu taşõnmazõn cinsi ta- pu kaydõnda bahçeli kargir ev olarak belirtilmiş ise de ana taşõnmazõn üzerindeki evin yanmõş ol- duğu sadece briket duvarlarõnõn kaldõğõ, bu nedenle de arsa üzerinde bulunan muhdesatõn ekono- mik değerinin bulunmadõğõ belirtilmiştir. Tapu kaydõnda şerhler hanesinde Ahmet Pektaş hisse- si üzerinde İzmir 12. İcra Müdürlüğü’nün haciz şerhi, Ahmet Pektaş ve Kamil Pektaş hisseleri üzerinde Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün haciz şerhleri mevcuttur. Taşõnmazõn imar du- rumu yazõsõnda sözkonusu parsel (M) koşullu alanda kalmakta olup bitişik nizam üç kat inşaata müsadeli olduğu belirtilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: İHALESİ İZMİR DOKUZUNCU SULH HUKUK MAHKEMESİ KA- LEMİNDE YAPILACAKTIR. MUHAMMEN BEDELİ: 38.500,00 YTL’dir. I.İHALESİ: 02/02/2009 günü saat: 11.00-11.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflarõ ile birlikte muhammen bedelin %60'õnõ bulmadõğõ takdirde ikinci ihalesi yine 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 10 gün sonraya bõrakõlacaktõr. II.İHALESİ: 12/02/2009 günü Saat: 11.00-11.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada taşõn- maz masraflarõ ile birlikte muhammen bedelinin %40'õnõn altõnda satõlmayacaktõr. İhaleye gir- mek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarõnõ satõş memurluğunca yazõlacak bir müzekkere ile Ak- bank Adliye bürosunda açõlacak bir satõş hesabõna yatõrmak zorundadõrlar. İhale bedelinden baş- ka tapu alõm harcõ, ihale pulu bedeli ve Katma Değer Vergisi alõcõsõna aittir. İhaleye girmek iste- yenler satõş şartnamesini okumuş ve münderecatõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar. Daha fazla ma- lumat almak isteyenlerin mahkememiz satõş memurluğuna başvurmalarõ, işbu ilanõn HİSSEDAR Ali oğlu KAMİL PEKTAŞ İLE HİSSEDAR Ali oğlu AHMET PEKTAŞ'a tebliğ yerine kaim ol- mak üzere İLAN OLUNUR. 12/11/2008 (Basõn: 62957) PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/6 TAL. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Pendik ilçesi, Kurtköy mahallesi 240EF3d Pafta, 3985 Ada, 2 Parselde kayõtlõ 30/3600 arsa pay- lõ C Blok 25 Nolu bağõmsõz bölümün tamamõ satõşa çõkarõlmõştõr. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Pendik ilçesi, Kurtköy mahallesi 240EF3d Pafta, 3985 Ada, 2 Parselde kayõtlõ 30/3600 arsa paylõ C Blok 25 Nolu bağõmsõz bölümün tamamõ satõşa çõkarõlmõştõr. TAŞINMAZIN EVSAFI: Pendik ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Kuzeybatõsõnda Berkay sokağa cepheli, 3 bloktan oluşan Sporkent Sitesi’nde, Bodrum+zemin+9 normal katlõ, her blokta 40’ar daireli, C Blok 6. Katta 25 nolu dairedir. 3+1 odalõ, iki balkonlu, takri- bi 135 m2 brüt sahalõ, õslak zeminler seramik, odalar parke, pencereler pvc, õsõ camlõ, çelik dõş kapõlõ, mutfak laminat tezgâh ve do- laplõ, kombili orta derece malzeme ile inşa edilmiş, bahçesi düzenlenmiş, açõk otoparklõ, toplu ulaşõma yürüme mesafesindedir. TAŞINMAZIN DEĞERİ: 135.000,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş 13/01/2009 Günü saat 11.00-11.05’a kadar Pendik 1.İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle ya- põlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’nõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şart ile 23 / 01 / 2009 günü aynõ yer ve saatlerde 2. artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse ilanda gösterilen satõş saati sonunda en çok arttõ- rana ihale edilecektir, şu kadar ki muhammen bedelin %40'õ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar merciden onaylõ banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, Damga Vergisi, tapu alõm harç, KDV (%1) ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõm harcõ ve Tellaliye satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiala- rõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez se İcra ve İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshe- dilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tah- sil edilecektir. 5-Şartname; ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örne- ği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/6 TAL. sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 18/11/2008 (İİK. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sa- hipleri de dahildir. (Basõn: 62759)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog