Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 2008 CUMA 16 SPOR PİLOT KAMERA / ÇETİN SUSAN Böyle Kıyıma Can Kurban Belleğim yanıltmıyorsa, bu dördüncü görev alışı Samet Ay- baba’nın Ankara’da. Yılmaz Vural, görev yaptığı takımları emi- nim bir çırpıda sayamaz. Güvenç Kurtar, Giray Bulak, Er- doğan Arıca, Hikmet Karaman, Ümit Kayıhan... İsimlerini sayarken bile başı dönüyor insanın... Hangisi hangi kulüpte, izleyebilmek için özel bilgisayar programı gerekli artık. Kulüp yönetimlerinin, aynı hocaları neden gönderdiği ve neden tekrar görevlendirdiklerine dair verebildikleri rasyo- nel bir yanıt yok. Yetersizlerse, ne yapıp da yeterli hale ge- liyor bu hocalar?.. Yeteneksizlerse, zaten ne yapsan boş... Ancak değinmek istediğim, işin kulüp kısmı değil, teknik adam yönü. İroniktir ki; sürekli “kıyıma” uğradıklarından söz edilen teknik direktörler, genelde hiç “işsiz” kalmayanlar. An- cak bu çılgın rotasyon, kısa sürede onları önce ilkesizleş- tiriyor, sonra da hedefsiz bırakıp sıradanlaştırıyor. “Nasıl ol- sa bugün varız, yarın yok” duygusu esir alınca benliklerini, geriye sadece para hırsı kalıyor. Para deyip geçmeyin, Sü- per Lig anaforuna kapılmış bir hocanın herhangi bir kulü- be adımını atması 500 - 600 bin dolardan başlıyor. İşsiz gez- dikleri dönemde neredeyse, mevsimlik tarım işçileriyle kı- yaslanan çoğu hocanın varlığı milyon dolarlarla ölçülür. Futbol sektöründe birileri için hayıflanacaksak eğer, spor yüksekokullarında 4 yıl diz ve dirsek çürüten genç adam- lar dizi dizi karşımızda duruyor. e-posta: elektronik_ileti_adresi@yahoo.com - Roberto Carlos’un 2 maçlık iyi performansı devam eder mi? Dilerim etsin. Ama çok zor. Karınca öleceğine yakın ka- natlanırmış. Futbolcular da futbolu bırakmaya yakın iyi oyunlar çıkartır. Hep başımızdan geçti bu haller. - Lugano’nun sahadaki faullü hareket tutkusu geçer mi? Çok zor. Huylu huyundan vazgeçmez... Var mı geçen; var- sa söyleyin. Alışmış kudurmuştan beterdir. - Arda’nın durumu nasıl değerlendirilmeli? Bence, çabuk strese giren bir oyuncu. Bu nedenle saha- da kalp atışları 230 olmuş. Önemli. Saha dışı yaramaz- lıkları var deniliyor. Bence neden değil bu. Siz, hiç G.Sa- ray-F.Bahçe derbisinde oynadınız mı? Ben 12 yıl oy- nadım. Stresten maç gecesi sabaha kadar uyuyamadım çoğu zaman. Eğer siz de bunu bilseniz, Arda hakkında gereksiz yorumlar yapmazsınız. 3 S O R U C E V A P HALİT DERİNGÖR 1. KOŞU: F: Küçük Aysu (5), P: Cansoy (3), PP: Şifneli (2), S: Bilgecan (1). 2. KOŞU: F: Perle Nior (5), P: Artur (2), PP: Black Legend (3), S: Elasel (11). 3. KOŞU: F: Devil Eyes (3), P: Ersu (6), PP: Gökçe Kõz (11), S: Dere (2). 4. KOŞU: F: Tumbul Fatoş (6), P: Saymin (9), PP: Özbeystar (3), S: Gülnur (1). 5. KOŞU: F: Mr Private (11), P: Döker Oğlu (1), PP: Kunda (6), S: Benhur (8). 6. KOŞU: F: Taybars (6), P: Yamanyiğit (8), PP: Sonalp (5), S: Kenanbey (4). 7. KOŞU: F: Erarslan (1), P: Polat Bey (2), PP: Ekinoks Storm (6), S: Torun Bankocu (8). 8. KOŞU: F: Burk Seren (15), P: Picador (12), PP: Medeni (4), S: Belissima (16). GÜNÜN PROGRAMI BASKETBOL-TBL2/(FMV-13.00) FMV Işõkspor-Bursa TV’DE SPOR Spormax/22.30 Rio Ave-Leixoes ALTILI GANYAN 3 6 11 6 1 15 6 9 1 8 11 3 6 5 2 1 8 10 11 4 14 7 Pekin’de iş kazası oldu- SEVİL ARINAN: Pekin Olimpiyatları’na gelirsek eğer, bundan sonrası için nasıl bir yol çizdiniz? - MEHMET ATALAY: Pekin öncesinde katõldõğõmõz bütün Olimpiyatlar’da, bir önceki olimpiyatõn üzerine çõkan bir başarõmõz vardõ. Pekin’de bir iş kazasõ oldu. Yunanistan Pekin’de 3 madalya alõrken, Atina Olimpiyatlarõ’nda 16 madalyasõ vardõ. Diğer ülkelerin de madalya sayõsõnõn düştüğünü gördük. Sporcunun o an ki durumu, moral motivasyon seviyesi, atmosfer etkenleri de sporcuyu etkiliyor. - Pekin’de madalya beklediğimiz önemli spor dallarından biri de halterdi... - HASAN AKKUŞ: Son yapõlan Avrupa Şampiyonasõ’nõn ardõndan federasyon olarak büyükler ulusal takõmõmõzõn kadrosunu değiştirmeye karar verdik. Aslõnda başka şansõmõz olmadõğõ için 2008 Pekin Olimpiyatlarõ o kadroyu gönderdik. Şu an 2012 Londra Olimpiyatlarõ için başka bir takõm oluşturuyoruz. 2008 yõlõnda yapõlan Avrupa ve dünya şampiyonalarõnda 28 altõn, 21 gümüş, 20 bronz madalya aldõk. Dolayõsõyla madalya sayõsõna baktõğõmõz zaman iyi durumdayõz. Ben halterin kabuğunu değiştirdiğini düşünüyorum çünkü çok yeni bir nesil geliyor. Örneğin 2008 yõlõnda yõldõz ulusal halter takõmõmõz bay ve bayan takõmõyla Avrupa şampiyonu oldu. 34 madalya aldõlar, 2 rekor geliştirdiler. Bu takõmdaki çocuklar 2005 yõlõnda altyapõ eğitim verdiğimiz sporcular. Ama Pekin Olimpiyatlarõ’nda yaşananlarõn pek çok sebebi vardõ. Hedefimiz 2012 yõlõnda 3 altõn madalya. - OKTAY ÇİMEN: Pekin Olimpiyatlarõ’na uzun zamandõr Olimipiyat’a katõlamayan, bisiklet ve masatenisi branşlarõmõz gittik. Bu da şunu gösteriyor ki, Türk sporunda başarõ var. Her şeyi madalyaya endekslememek gerekir. Türkiye halter branşõndan her daim kürsüye çõkardõ ama Pekin’de beklenen olmadõ. Bu demek değildir ki, Türkiye halterde kötü. Bu yanlõş yaklaşõm. - ABDULLAH TOPALOĞLU: Madalya başarõnõn ölçüsü olamaz. Türk sporu şu an gözle görülür bir gelişme yakaladõ. Bu gözardõ ediliyor. - SEVİL ARINAN: Olimpiyatlar’a bu yıl da takım sporlarında katılamadık. Bunun için nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? - MEHMET ATALAY: Evet en büyük eksiğimiz bu. Olimpiyatlar’da özellikle bayan voleybol ve hentbol, erkek voleybol ve basketbol dallarõnda katõlacağõmõzõ düşünüyorduk, umutluyduk. Tabii futbolda da. Ama bir takõm aksaklõklar oldu. - ALİ ABALI: Özerk federasyonların 15’i seçim yaptı, bunlardan 11’nin başkanı değişmedi. - MEHMET ATALAY: Artõk özerkliğin federasyonlarda yerine oturan bir sistem olduğunu görüyorum. Zaten GSGM olarak maksadõmõz delegelerle adaylarõ başbaşa bõrakmaktõ. Devletin bu işten elini çektiğini de göstermek istedik, özerk seçimlerde. GSGM’nin seçimlerde yüzde 5’lik ağõrlõğõ bile yok. Biz teşkilat olarak, federasyonlarõn özerkleşmesinden Türk sporunun büyük atõlõm yapacağõnõn inancõndayõz. SÜRECEK (3) GÜNÜN İÇİNDEN Almanya’nın Dresden kentinde düzenlenen 38. Satranç Olimpiyatlarõ‘nda Kõvanç Haznedaroğlu, 6. tur sonunda kişisel performans sõralamasõnda birinci durumda bulunuyor. Kore Derneği’nin düzenlediği ‘’Türk- Kore Dostluk Kupasõ‘’ golf turnuvasõ, yarõn İstanbul’da yapõlacak. Göztepe Spor Kulübü Derneği’nin genel kurulu bugün yapõlacak. Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takõmõ, ABD’li oyuncu Jimmy Baxter’õ transfer etti. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ve kulübün en yaşlõ üyesi (97) olan emekli Tümamiral Kadri Kurulberk, vefat etti. Kurulberk’in cenazesi bugün Levent Camii’nde kõlõnacak öğle namazõnõn ardõndan toprağa verilecek. Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi’nin en genç profesyonel oyuncusu 14 yaşõndaki Merve Aydõn oldu. ŞİMDİ DE YAYIN KRİZİ CAN İŞBAKAN Bir süredir yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularõnõ kaybeden Beşiktaş Cola Turka’da bir kriz de yayõn konusunda yaşandõ. Salõ günü Oktay Mahmuti’nin çalõştõrdõğõ Benetton Treviso ile Eurocup grup maçlarõnda karşõlaşacak olan Siyah - Beyazlõlarõn zorlu mücadelesini yayõnlayacak bir kuruluş ortaya çõkmadõ. Beşiktaş yönetiminin bu konuda sõkõ bir çalõşma içerisine girmesine karşõn hiçbir TV’den olumlu yanõt alõnamadõ. Bu nedenle Beşiktaş Cola Turka eğer sorunu pazartesi gününe dek çözmese Eurocup’õn en dikkat çeken grubundaki zorlu mücadeleler Türkiye’de ekranlara gelmeyecek. Bunun önemli bir prestij kaybõ olacağõna dikkat çeken Siyah - Beyazlõlar, “Bazı sözleşme sorunları nedeniyle kötü bir duruma düştük. Aslında bu görüşmeleri biz yapmayacaktık. Umarız bu önemli maçlar ekranlara gelir ve Türkiye’nin imajı zedelenmez” dedi. TRABZON’DA SELÇUK SEVİNCİ Spor Servisi -Trabzonspor’da zorlu Sõvasspor maçõ öncesi Selçuk’un iyileşmesi ve takõmla birlikte çalõşmalara başlamasõ yüzleri güldürdü. Geçen hafta Gençlerbirliği ile yapõlan maç öncesi õsõnõrken belindeki sakatlõğõ nükseden Selçuk İnan dün takõmla birlikte çalõşmalara başladõ. Genç futbolcu, yarõ sahada çift kale maçta as takõmda yer alõrken iyi bir performans ortaya koydu. Bu futbolcunun Sõvasspor maçõnda takõmdaki yerini alacağõ belirtildi. Bordo-Mavililer’de ayrõca, İbrahim Yattara, Gine Ulusal Takõmõ’nõn Gabon ile yaptõğõ maçõn ardõndan önceki akşam Trabzon’a dönerek takõmla birlikte çalõştõ. OLİMPİYAT BULUŞMASI VOLKAN AĞIR Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği’nin (EOC) 37. Yönetim Kurulu Toplantõsõ, dün İstanbul Hilton Otel’de EOC Başkanõ Patrick Hickey’nin katõlõmõyla gerçekleştirildi. EOC Genel Kurulu kapsamõnda düzenlenen organizasyona Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 100. kuruluş yõldönümü yemeği damgasõnõ vurdu. Çõrağan Sarayõ’nda dün akşam organize edilen Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül ve Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanõ Jacques Rogge’un da katõldõğõ 100. Yõl Galasõ’nda tüm yabancõ konuklarla birlikte 500 davetli bulundu. Spor Servisi - Basketbol Federasyonu’nun 24 Kasõm Pazartesi günü Ankara’da yapõlacak olan olağan genel kurulu öncesi başkan adaylarõndan Dr. Selam Gökçe, mevcut yönetimde değişim zamanõnõn geldiğini söyledi. Türkiye Spor Yazarlarõ Derneği (TSYD) Levent Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği basõn toplantõsõnda hedefleri ve seçilmesi durumunda uygulamaya koyacağõ çalõşma planõ hakkõnda basõn mensuplarõna bilgi veren Dr. Selam Gökçe, 16 yõldõr görevde olan federasyon yönetiminin dinamizmini yitirdiğini ileri sürdü. Gökçe, “Yanımda çok sayıda kulüp var. Ancak, ‘Seçilene kadar bizi ilan etmeyin, aksi durumda mevcut federasyon yönetimi bunun hesabõnõ bizden çok ağõr sorar’ dediler. Yoğun bir sindirme politikası var. Bu bile değişimin kaçınılmaz hale geldiğinin göstergesidir. Yeni ufuklara şeffaflık politikasıyla açılacağız. 2010 Dünya Şampiyonası hepimizin. Görevde kim olursa olsun, en iyi şekilde yapılacaktır” dedi. GÖKÇE ‘ DEĞİŞİM’ DEDİ A.Gücü Başkanı’nın F.Bahçe maçı hakemini telefonla araması bir gerçeği su yüzüne çıkardı FutboldaköstebekdönemiSpor Servisi - Oğuz Sarvan Başkanlõğõ’ndaki Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yaptõğõ rutin hakem atamalarõnõn, resmi açõklamalardan önce öğrenilmesi, Ankaragücü Başkanõ Cemal Aydın’õn bu haftaki Fenerbahçe maçõnõ yönetecek hakem Halis Özkahya’yõ telefonla aramasõyla su yüzüne çõktõ. Aydõn’õn telefonla aradõğõ genç hakem, olayõ MHK ve Futbol Federasyonu’na bildirince, kurul, hakem değişikliğine gitti. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp ise ayağa kalktõ. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Ankaraspor maçõ sonrasõnda da Başkent ekibinin onursal başkanõ Melih Gökçek’in, “Bana biri telefon etti ve maçı Yunus Yıldırım’ın yöneteceğini, bizi de ince ince doğrayacağını söyledi. Ne yazık ki bu ihbar doğru çıktı” şeklindeki açõklamasõ “köstebek kim” sorusunu gündeme getirdi. Anõmsanacağõ gibi, Oğuz Sarvan yönetimindeki MHK’nin yaptõğõ hakem atamalarõ uzunca bir süredir resmi açõklamalar öncesi bazõ kişilerce kamuoyuna duyruluyordu. Özellikle medyaspor.com adlõ internet sitesinin hakem yorumcusu ‘Gölge hakemin’ atamalarõ birkaç gün önceden açõklamasõ ve yüzde 100’e yakõn ‘isabet’ sağlamasõ kafalarõ karõştõrmõştõ. Oğuz Sarvan yönetiminin kösbetek olayõnõ çözememesi halinde istifa etmesi bekleniyor. Futboldaki köstebek krizi, A.Gücü Başkanõ Cemal Aydõn’õn, FIFA kokartõ takmaya hazõrlanan Halis Özkahya’yõ telefonla aramasõ ile ortaya çõktõ. Resmi açõklama öncesi Özkahya’ya ulaşan Aydõn, “Sizinle ilgili olarak federasyona görüşlerimi aktardım, bilgilendirdim. Sizin isminizi açıklarlar. Ben hakemliğinize güveniyorum” ifadesini kullandõ. Bu gelişme üzerine Özkahya, federasyonu ve kurullarõnõ bilgilendirince hakem değişikliğine gidildi. TFF soruşturma başlattı Halis Özkahya’nõn, Cemal Aydõn tarafõndan telefonla arandõğõ tespit edildikten sonra federasyon harekete geçti. Federasyon yaptõğõ açõklamada Cemal Aydõn’õn başkanlõğõnõ yaptõğõ kulübün maçõnõ yönetecek hakemi telefonla aramasõnõn, konuşmanõn içeriği ne olursa olsun bir yönetici duyarlõlõğõ ve sorumluluğuna yakõşmadõğõnõ belirtti. Açõklamada maçõn hakeminin Fırat Aydınus olarak değiştirildiği ve Cemal Aydõn’õn, bu girişimi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafõndan tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildiği vurgulandõ. Cemal Aydõn ise federasyonun kararõyla ilgili olarak, “Bizi zaten sünnet etmiştiniz, etmeye de devam ediyorsunuz” dedi. Bir kulüp başkanõnõn disiplin kuruluna sevkinin şekline dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Aydõn, “Böyle mi bir başkanı PFDK’ya sevk ediyorsunuz?” dedi. Aydõn, şunlarõ söyledi: “Hakem arkadaş şerefli ve haysiyetliyse, ona dediğimi açıklar. Bu yaptığınızın altından kalkamazsınız.” Fenerbahçe de tepkili Yaşanan gelişmeler üzerine F.Bahçe Kulübü resmi internet sitesinden yazõlõ bir açõklama yaptõ. Sarõ-Lacivertli kulüp “Bu çirkin oyunların bir parçası değiliz, olmayacağız ve gelişmeleri kaygı ile izliyoruz” ifadesini kullandõ. Açõklamada şöyle denildi: “Sayın Cemal Aydın da Sayın Gökçek gibi hakem atamalarına ilişkin bu bilgileri MHK kararları açıklanmadan önce nereden duyduklarını söylemiyorlar. Benzer iki olayın yaşanması, aynı senaryonun işletilmeye çalışılması ve olayın muhatapları kulüp yöneticilerinin bu çirkin olayların asıl aktörlerini saklama çabası son derece kaygı verici ve yakışıksız bir durumdur. Kulübümüzü bu çirkin senaryolara alet etmeye çalışanlar şunu net olarak bilmelidirler ki kurmaya çalıştıkları bu tuzak onların ayaklarına dolanacaktır.” Öte yandan G.Saray Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin, hakemlerle ilgili olarak son dönemde ortaya çõkan gelişmelere tepki gösterdi. Sezgin, federasyonu eleştirerek, hakem konusunun netlik kazanmasõnõ istedi. FIRATAYDINUS CEMALAYDIN HALİSÖZKAHYA Terim: Tuncay’õ özlemiştik Spor Servisi - 2010 Dünya Kupasõ Elemeleri’ndeki İspanya maçlarõ öncesi Avusturya ile deplasmanda özel bir maç yapan ve 4-2 galip gelen Ulusal Futbol Takõmõ, dün İstanbul’a döndü. Ay-Yõldõzlõ ekip, Viyana’dan özel bir uçakla gelirken teknik direktör Fatih Terim, Atatürk Havalimanõ’nda bazõ açõklamalarda bulundu. Terim, 2008’in son ulusal karşõlaşmasõnõ oynadõklarõnõ söyleyerek, “Bu yılın son maçını iyi bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeni yıla girerken böyle iyi bir galibiyet almak güzel. Futbolcularımız iyi mücadele ettiler. 15-20 dakika hariç klasik hazırlık maçı sendromunu pek yaşamadık. Gayet ciddi oynadık. Özellikle ikinci yarıda çok güzel bir mücadele vardı. Görev verdiğimiz herkes o bilincin içindeydi. Eksiklere, sakatlara karşın sahaya kimi koyarsak diğerini aratmamaya çalışıyor. Bu da ulusal takımın geleceği açısından çok önemli”dedi. Avusturya maçõnda hat-trick yapan Tuncay Şanlı’nõn performansõndan da çok memnun kaldõğõnõ ifade eden Terim, “Tuncay’ı özlemiştik. Demek ki, o da bizi özlemiş. Bunu golleriyle gösterdi. Tuncay, her zaman bizim takımımıza lazım olan bir futbolcu. Saha içinde ve dışında önemli bir oyuncu. Dün de (önceki gün) bunun ikisini birden yaptı. Çıkarmasam belki de daha çok gol atabilirdi. Ama riske etmek istemedim” diye konuştu. Bu arada Avusturya maçõnda özellikle, Fenerbahçe’de fazla forma şansõ bulamayan Kâzım’õn serlediği performans dikkat çekti. Terim’in öğrencisini karşõlaşma öncesi, özel bir görüşme yaparak motive ettiği belirlendi. Spor Servisi - UEFA Avusturya maçõ için “Tuncay’ın hat-trick’i, Avrupa Şampiyonası yarı finalisti Türkiye’yi zafere taşıdı” yorumunu yaptõ. İspanyol spor basõnõ, ulusallara geniş yer ayõrdõ. As gazetesi “Viyana’da Türk geçişi” başlõğõnõ kullanõrken Marca gazetesi ise galibiyete “Tuncay şanlı yaptığı hat-trickle maçın en büyük yıldızıydı.” şeklinde yer verdi. ‘VİYANA’DA TÜRK GEÇİŞİ’ Spor Servisi - Galatasaray’da yarõn oynanacak olan Ankaraspor karşõlaşmasõ öncesi sõkõntõlar artarak devam ediyor. Brezilya maçõnõn kadrosunda bulunan Portekizli futbolcu Meira, 20 saat sürecek yorucu bir yolculuktan (Brezilya-Portekiz- Türkiye) sonra bugün İstanbul’a gelecek. Bu gelişme üzerine teknik heyet yorgunluğunu dikkate alarak Meira’yõ Ankara’ya götürmeme kararõ aldõ. Diğer taraftan Barış Özbek ve Emre Göngör’ün antrenmanlara çõkmasõ ise yüzleri güldürdü. Bu arada Galatasaray’õn resmi internet sitesinde 2008’in teknik direktörü olarak Cevat Güler’in gözükmesi dikkat çekti. C, 2008 Olimpiyatlarõ’nda alõnan sonuçlarõ masaya yatõrdõ G.SARAY’DA MEIRA KRİZİ Spor Servisi - Turkcell Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasõnda gelecek hafta yapõlacak derbi maç öncesi iki takõmda da sarõ kart cezasõ sõnõrõnda oyuncularõn bulunmasõ teknik heyetleri düşündürüyor. Şükrü Saracoğlu Stadõ’nda 29 Kasõm Cumartesi günü yapõlacak derbi öncesinde Sarõ - Lacivertlilerde 4, Siyah - Beyazlõlardaysa 2 futbolcu sarõ kart cezasõ sõnõrõnda bulunuyor. F.Bahçe’de savunmanõn önemli isimleri R.Carlos, Lugano ve Edu’nun yanõ sõra Ali Bilgin sezon başõndan bu yana 3’er sarõ kart gördü. Bu futbolcular, yarõnki A.Gücü maçõnda da sarõ kart görmeleri halinde derbide cezalõ olacaklar. F.BAHÇE’DE KART ALARMI Spor Servisi - Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Turkcell Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek takõmlarõn sayõsõnõn, 26. haftaya kadar belli olmayacağõnõ söyleyerek “Şu anki potada 7-8 takımdan bahsedebiliyorsunuz. 26. haftadan sonra buradaki takım sayısı kaç olur, 1 mi olur, 2 mi, 3’ü bulabilir mi belli olur. 26. haftadan sonra böyle bir tabloyla karşılaşılmaz. Takım sayısı 3 olur mu, onu bilemiyorum. Yüzdesi düşük olmakla birlikte 3 olabilir. Genelde 2 takım kalır. Biz bunlardan biri olmak için gayret ediyoruz“ dedi. ‘ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN’ Selam Gökçe. Tuncay Avusrurya karşısındaki futboluyla beğeni topladı. Fatih Terim.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog