Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 16 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Obama, Sadece İmaj Değişikliği mi? Bazı kişiler imaj değişikliğinden hoşlanıyor ya da gerekli görüyorlar. Saçını, bıyığını boyamadan tu- tun da, estetik bir operasyona, giyim tarzının de- ğiştirilmesine kadar uzanan bir dizi değişiklik ya- pıyorlar. Peki, imaj değişimi, kişinin iç yapısını, bey- nini, yüreğini, değer yargılarını, davranış biçimini de- ğiştiriyor mu? Hayır, sadece görüntü ve uyandır- dığı izlenim değişiyor. ABD, Barack Obama’yı başkan seçmekle G. Bush ile sembolleşen, simgeleşen çirkin yüzünde imaj değişikliği yapma yoluna girdi. Afrika köken- li bir siyah deriliyi dahi başkan seçebilen demokrat, insan haklarına saygılı özgür ABD imajı yaratılma- ya çalışılıyor. Gerçekten ABD’nin böyle bir imaj de- ğişikliğine gereksinimi vardı. Saldırgan tek kutup- lu bir dünya düzeni kurma peşinde olan, bu amaç için gerektiğinde kaba kuvvet kullanan ABD ima- jının değişmesi gerekiyordu. Yukarıdan atıp tutmaya, hava basmaya karşın; Afganistan’da yenilgiyi itiraf etmemek için direnen, yerli işbirlikçilere karşın Irak’tan asker çekemeyen; Türkiye gibi stratejik bir müttefike Sayın RTE gibi bir eşbaşkanın desteği- ne rağmen GOP veya BOP projesini başarılı yürü- temeyen; sürekli bütçe ve cari işlemler açığı veren dış borcu her gün kabaran ekonomik krizlerin kay- nağı yoksulluğun yaygınlaştığı, insan haklarına saygısız, ırk, renk ayrımı yapan bir ABD görüntü- sünden kurtulmak gerekirdi. Bu imajın bir şekilde değiştirilmesi zorunluluk haline gelmişti. Obama iş- te bu imaj değişikliği işlevini üstlenmiş görünüyor. Emperyalist, saldırgan, çıkarcı ABD’ye, insancıl bir yüz değişikliği getirecek diye umuluyor. Anımsa- nacak olursa, bundan yaklaşık 30 yıl önce, Vietnam Savaşı’ndan ve yenilgisinden sonra ABD, “Çirkin Amerikalı - Ugly American” imajını değiştirme ge- reğini duymuş, çeşitli yollarla, itiraflar, eleştiriler, sa- vaşı kınayan fimlerle bir hayli de başarılı olmuş; an- cak izlediği politikaları özünde değiştirmemişti. Günümüzde de Obama başkan seçildi diye ABD kapitalist düzenden, yayılmacılıktan, BOP ya da GOP projesinden, dünyada tek egemen güç ol- mak amacından vaz mı geçecek, ABD kendi sınırları içine mi kapanacak? Bunların hiçbiri olmayacak, yal- nız görüntü, verilen izlenim değişecek. Dünya Bush’un yüzü yerine, daha sempatik, insancıl gö- rüntü veren, kendine daha yakın hissettiği Oba- ma’nın yüzünü görecek. ABD’yi demokrasi alala- ması altında, Pentagon, bazı güçlü lobiler ve Wall Street ile sembolleşen büyük sermaye yönetir. De- rin devlet varlığının ve uygulamasının en iyi örne- ği herhalde ABD’dir. Obama neyi değiştirecektir, bu kemikleşmiş yapıyı mı? Kendimizi de çevremizi de aldatmayalım. Obama değiştirse değiştirse ancak ABD’nin dış görüntüsünü bir ölçüde değiştirebilir; ABD içinde de yoksul kesim lehine uygulamalar ya- pabilir. Eğitim, sağlık harcamalarını arttırabilir. Obama’nın Türkiye’ye karşı takınacağı tavır da spekülasyon konusudur. Özellikle Ermeni soykırı- mı iddiası ve Kuzey Irak’ta ABD himayesinde olu- şan devlet girişimine destek konularında Obama’nın tutumu tahmin edilmeye çalışılmaktadır. ABD’nin bu iki konuda da tutumunun değişeceğini bekle- mek de yanlış olur. ABD, açıkça ya da üstü kapa- lı olarak BOP ya da GOP projesini yürütmeye ça- lışacağından, Irak’ın kuzeyinde adı ne olursa olsun kendi denetiminde bir devlet oluşumuna destek ver- meye devam edecektir. Aksini düşünmek bana bu- dalalık, en azından 1990 sonrası gelişmeleri izle- memek, algılamamak gibi geliyor. ABD açısından Ermeni soykırımı iddiasını yasalaştırmak, pek akıl- cı bir davranış olmaz. ABD, gelecek seçimlerde de kullanılabilecek bir propaganda aracından Türkiye üzerinde de bir şan- taj olanağından yoksun kalmıştır. Bu nedenle Er- meni soykırımı iddiası da sürüp gidecek zaman za- man Türkiye’ye karşı tehdit aracı olarak kullanıla- caktır. Türkiye’nin şantajlara, göz korkutmalara boyun eğmemesi gerekir. Bunca devlet Ermeni soykırımını tanıdı da ne oldu? Ancak ABD başka diye düşü- nebilirsiniz. Siz güçlü, özgüvenli, onurunuzu koru- ma amacında olduğunuz sürece, şantajlar etkile- mez ve bu tür araçların kullanılmasından da bir sü- re sonra tamamen vazgeçilir. Obama ABD’nin imaj değiştirme girişimi gibi gö- rünüyor. ABD’de yerel politikalarda değişiklikler ola- bilir ancak dış politikada belirgin bir değişiklik bek- lememek gerekiyor. BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 16,076 6.90 7.40 7.00 -4.11 0.00 -15.66 Adana Çimento (A) 638,640 2.82 3.02 2.98 3.47 2.76 -48.89 Adana Çimento (B) 35,874 1.75 1.82 1.77 2.31 -9.69 -51.41 Adel Kalemcilik 772,292 2.66 3.30 3.30 16.20 -9.34 -35.24 Adana Çimento (C) 682,987 0.33 0.36 0.36 2.86 -10.00 -42.15 AFM Film 471,057 6.05 7.30 6.10 -10.95 -18.12 39.91 Afyon Çimento 864 560.00 615.00 575.00 -4.17 -10.85 -48.32 Akal Tekstil 567,884 0.59 0.65 0.63 5.00 6.78 -50.78 Akbank 71,874,585 3.94 4.78 4.20 -7.89 -21.50 -49.67 Akçansa 4,517,728 2.05 2.44 2.09 -10.30 -40.29 -66.76 Ak Enerji 553,629 6.05 7.85 6.55 -13.25 -26.40 -37.62 Akın Tekstil 11,875,425 0.88 1.11 0.92 0.00 1.10 -61.98 Aksigorta 5,356,228 2.38 2.74 2.51 -5.64 -27.03 -61.12 Aksu İplik 313,281 0.56 0.66 0.59 -6.35 -24.36 -76.21 Akmerkez G.M.Y.O. 12,149 24.00 28.00 25.00 -8.26 -15.97 -30.35 Aksa 892,657 1.30 1.47 1.35 -6.25 -8.78 -50.37 Aksu Enerji 150,524 1.67 1.98 1.77 -7.33 -8.76 -59.40 Ak Yat. Ort. 638,460 0.69 0.81 0.70 -10.26 -23.91 -46.99 Alarko Holding 1,617,241 1.61 1.68 1.64 0.00 -16.33 -55.28 Albaraka Türk 1,261,956 2.25 2.34 2.30 0.88 -16.67 -62.25 Alcatel Lucent Teletaş 712,185 0.75 0.82 0.78 -1.27 -10.34 -67.09 Alarko GMYO 61,063 8.75 9.40 9.00 0.00 -30.77 -65.47 Alkim Kağıt 817,252 1.11 1.19 1.19 5.31 -2.46 -13.14 Alkim Kimya 484,475 3.70 4.04 3.82 -1.04 -26.54 -44.45 AlternatifBank 362,811 0.67 0.74 0.70 -2.78 -17.65 -65.96 Alarko Carrier 17,714 6.80 7.80 7.05 -7.84 -13.50 -47.93 Alternatif Yat. Ort. 273,925 0.34 0.37 0.36 0.00 -12.20 -62.93 Altınyıldız 82,459 3.52 4.00 3.90 -2.01 -23.53 -48.00 Altınyağ 7,205,698 0.40 0.53 0.44 -13.73 22.22 -42.86 Anadolu Cam 880,121 0.95 1.08 1.03 0.98 -26.43 -59.40 Anadolu Efes 2,415,926 12.20 13.00 12.50 -3.10 -2.34 -8.08 Anadolu Hayat Emek. 3,347,699 1.20 1.44 1.29 -5.84 -39.15 -61.54 Anadolu Sigorta 13,908,439 0.78 0.91 0.83 -4.60 -7.78 -44.13 Anel Telekom 866,988 2.23 2.55 2.34 -4.49 19.39 -21.75 Arçelik 4,709,889 1.97 2.15 1.99 -4.78 -37.03 -74.45 Arena Bilgisayar 553,636 1.20 1.36 1.31 0.77 -12.08 -61.86 Arsan Tekstil 189,875 0.71 0.80 0.73 -6.41 -18.89 -48.95 Aselsan 864,371 2.40 2.86 2.58 -7.86 -20.86 -59.40 Anadolu Isuzu 105,308 3.48 4.16 3.58 -11.82 -21.15 -59.49 Ata Yat. Ort. 88,140 0.37 0.41 0.39 -2.50 -9.30 -58.95 Atakule G.M.Y.O. 999,624 0.70 0.78 0.74 -2.63 -14.94 -54.53 Atlas Yat. Ort. 226,539 0.34 0.38 0.35 -5.41 -16.67 -71.65 Atlantis Yat. Ort. 894,555 0.30 0.35 0.32 0.00 -21.95 -66.69 Aviva Sigorta 548,958 7.80 10.00 9.05 5.23 66.82 -9.57 Avrasya Yat. Ort. 257,997 0.25 0.28 0.26 0.00 -7.14 -67.09 Ayen Enerji 807,464 1.21 1.37 1.29 -1.53 -13.42 -58.12 Aygaz 1,826,009 1.67 1.84 1.70 -5.56 -17.87 -61.25 Bagfaş 548,397 71.50 86.50 74.50 -8.02 -13.37 7.54 Bak Ambalaj 41,817 1.64 1.84 1.75 -3.31 -11.17 -55.81 Asya Katılım Bankası 67,689,674 1.23 1.49 1.33 -6.34 11.76 -67.65 Banvit 944,580 1.20 1.32 1.31 3.97 -7.09 -52.36 Başkent Yat. Ort. 129,140 0.52 0.56 0.54 1.89 0.00 -33.33 Batı Çimento 57,912 4.92 5.70 5.15 0.98 -18.25 -50.24 Batısöke Çimento 177,688 0.71 0.84 0.77 -2.53 -11.49 -72.80 Grundig Elektronik 2,212,084 0.37 0.41 0.39 2.63 -9.30 -74.77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,657,564 1.39 1.54 1.43 -4.03 -16.37 -27.78 BİM Birleşik Mağ. 962,423 29.25 32.50 29.50 -3.28 -16.31 -14.47 Bisaş Tekstil 106,827 0.34 0.40 0.37 -2.63 -11.90 -72.59 Bolu Çimento 388,122 0.99 1.12 1.03 -5.50 -18.25 -45.25 Bosch Fren Sistemleri 10,776 39.50 44.00 40.25 -4.73 -6.40 -59.75 Bossa 7,466,776 1.58 1.89 1.81 25.69 34.07 27.27 Borova Yapı 8,665,923 0.21 0.28 0.23 9.52 0.00 -73.26 Borusan Mannesmann 57,571 6.65 7.30 7.10 0.00 -5.33 -24.47 Borusan Yat. Paz. 103,453 2.23 2.68 2.54 -2.31 -8.63 -32.68 Boyner Mağazacılık 2,512,934 0.53 0.62 0.57 -5.00 -24.00 -81.25 Brisa 8,614 31.50 35.75 33.75 -3.57 -3.57 -50.97 BSH Ev Aletleri 4,191 20.00 21.90 21.20 2.91 5.47 -18.44 Bumerang Yat. Ort. 288,507 0.33 0.38 0.35 -5.41 -14.63 -57.74 Bursa Çimento 40,790 4.50 4.82 4.70 4.44 8.80 -31.44 Burçelik 143,943 13.60 17.90 16.70 22.79 45.22 -34.25 Burçelik Vana 2,058,772 0.50 0.62 0.52 -13.33 -14.75 -62.59 Carrefoursa (A) 15,141 8.65 9.40 9.05 -2.69 -5.73 -46.76 Carrefoursa (B) 23,249 7.40 8.30 7.95 -1.24 -4.79 -53.24 Çelik Halat 176,166 2.07 2.51 2.26 -5.83 -28.03 -37.10 Çemtaş 322,697 0.76 0.81 0.80 1.27 -16.67 -53.99 Ceylan Giyim 2,197,748 1.64 1.81 1.69 2.42 -15.08 -69.27 Çimsa 387,351 2.86 3.06 3.00 1.35 -31.82 -59.21 Çelebi 1,113,272 5.50 6.35 6.30 9.57 6.78 -33.65 Çimbeton 37,500 7.40 9.15 8.00 -8.05 -15.79 -59.39 Çimentaş 16,785 3.54 4.04 3.88 4.30 -12.22 -41.72 Ceytaş Madencilik 471,047 1.32 1.60 1.45 -6.45 -15.20 -46.30 Coca Cola 695,400 7.15 7.50 7.45 1.36 -21.58 -44.26 Denizli Cam 25,762 1.80 2.09 1.89 -4.55 -12.90 -53.68 Denizbank 86,802 3.84 4.68 4.00 -12.28 -27.27 -37.91 Dentaş Ambalaj 95,947 0.43 0.51 0.46 -8.00 -14.81 -71.25 Derimod 1,133,187 1.62 1.82 1.68 -5.08 -16.42 -59.69 Desa Deri 382,219 0.38 0.43 0.40 -2.44 -13.04 -66.10 Deva Holding 35,781 6.60 7.15 6.75 -2.17 -11.76 -64.66 Demisaş Döküm 1,176,995 0.78 0.95 0.81 -3.57 -22.12 -48.84 Deniz Yat. Ort. 1,041,009 0.83 0.95 0.87 -3.33 -20.18 -35.36 Ditaş Doğan 92,963 1.25 1.53 1.35 -8.78 -24.58 -57.01 Doğan Burda 233,267 0.94 1.09 1.04 -0.95 -26.24 -60.29 Doğan Gazetecilik 1,144,074 1.05 1.43 1.36 11.48 -12.82 -56.46 Doğan Holding 16,230,066 1.01 1.17 1.08 -3.57 -18.18 -51.35 DJ İstanbul 20 5,648,591 7.30 8.26 7.58 -4.53 -15.59 -49.13 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 362,887 7.14 8.06 7.38 -4.90 -18.18 -47.66 Doğuş Otomotiv 987,513 1.66 1.99 1.73 -10.36 -25.11 -79.31 Componenta Dökümcülük 374,605 4.18 4.64 4.30 -1.38 22.86 12.45 Duran Doğan Basım 151,904 2.04 2.40 2.09 -8.73 16.11 -46.13 Doğan Yayın Hol. 35,157,113 0.75 0.90 0.78 -11.36 -38.58 -83.61 Dyo Boya 1,420,289 0.21 0.24 0.22 -4.35 -33.33 -72.15 Eczacıbaşı Yat. Ort. 733,998 0.39 0.46 0.43 0.00 -12.24 -48.95 Eczacıbaşı İlaç 4,761,490 1.06 1.18 1.08 -6.90 -13.60 -35.21 Eczacıbaşı Yapı 449,409 0.92 1.11 0.97 -10.19 -32.64 -72.75 Eczacıbaşı Yatırım 1,357,255 2.07 2.20 2.10 -1.41 -1.41 -38.54 Edip İplik 121,555 2.06 2.58 2.34 -5.65 -27.33 -61.95 Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 Ege Endüstri 25,493 5.70 6.55 5.95 -4.80 -12.50 -53.57 Ege Gübre 267,202 20.20 26.75 22.10 -13.33 -29.84 -59.72 Ege Seramik 4,248,813 0.36 0.41 0.38 -2.56 -25.49 -81.28 Egeli Co. Yat. Ort. 1,457,829 0.30 0.35 0.32 -3.03 -36.00 -67.35 Emek Elektrik 5,463,259 0.26 0.31 0.28 -3.45 3.70 -62.16 Eminiş Ambalaj 296,760 7.20 8.55 8.20 3.14 49.09 138.37 Enka İnşaat 13,660,557 4.46 5.55 4.84 -11.19 -27.76 -68.52 Erbosan 55,892 3.84 4.52 4.18 -4.57 -3.24 -56.52 Ereğli Demir Çelik 21,868,764 3.86 4.68 4.04 -8.18 -22.31 -44.93 Ersu Gıda 283,523 0.29 0.32 0.31 3.33 -11.43 -63.10 Escort Computer 2,498,255 0.95 1.31 1.00 -13.79 -1.96 -44.75 Euro Trend Yat.Ort. 2,652,194 0.83 1.06 0.92 -5.15 -15.60 -23.97 Euro Yat.Ort. 222,517 0.52 0.63 0.57 -9.52 -17.39 -43.00 EVG Yat. Ort. 85,408 0.43 0.50 0.45 0.00 -11.76 -49.38 F-M İzmit Piston 234,180 6.10 7.20 6.35 -7.97 -14.19 -47.24 Creditwest Faktoring 47,812 1.68 2.07 1.94 5.43 24.36 -50.26 Favori Dinlenme Yer. 1,406,056 1.13 1.32 1.21 -6.20 -15.38 -63.55 Fenerbahçe Sportif 17,703 42.25 47.00 45.50 1.11 0.34 43.67 Feniş Alüminyum 1,815,563 2.34 2.86 2.70 17.39 36.36 88.41 Finans Fin. Kir. 7,463,784 0.93 1.34 1.15 26.37 -4.17 -51.51 Finansbank 70,743 4.26 5.00 4.46 -3.04 9.10 -8.98 Finans Yat. Ort. 3,279,138 0.63 0.89 0.71 12.70 -17.44 -31.29 Ford Otosan 1,319,102 4.10 4.80 4.24 -4.93 -22.91 -59.11 Fortis Bank 3,933,357 0.75 0.88 0.80 -3.61 -20.79 -62.50 Frigo Pak Gıda 117,517 0.50 0.56 0.52 -1.89 -24.64 -63.12 Galatasaray Sportif 3,366 105.00 123.00 111.00 -9.02 -4.31 21.03 Garanti Faktoring 370,932 1.18 1.35 1.29 -0.77 -22.75 -67.57 Garanti Bankası 693,800,287 2.04 2.36 2.26 -0.44 -15.04 -63.46 Doğuş GE GMYO 600,439 0.44 0.52 0.50 0.00 6.38 -63.77 Garanti Yat. Ort. 5,521,181 0.28 0.34 0.31 0.00 -11.43 -54.28 Gediz İplik 1,244,671 0.35 0.44 0.38 -11.63 -17.39 -70.31 Gedik Yat. Ort. 736,187 0.50 0.56 0.53 -5.36 -7.02 -44.52 Gentaş 131,620 0.86 0.95 0.90 -1.10 -9.09 -37.29 Gersan Elektrik 606,468 0.65 0.76 0.70 7.69 20.69 -42.62 Global Yat. Holding 14,898,903 0.23 0.28 0.26 -3.70 -27.78 -85.39 Goldaş Kuyumculuk 3,821,365 0.65 0.76 0.70 -2.78 -23.91 -76.19 Good-Year 35,794 6.50 7.50 6.70 -8.22 -17.79 -54.73 GSD Holding 26,049,528 0.36 0.42 0.38 -7.32 -30.91 -73.24 Göltaş Çimento 25,425 18.70 23.00 20.70 8.95 -14.11 -64.76 Gübre Fabrik. 3,233,358 21.10 29.75 25.20 -9.19 -5.79 189.90 Güneş Sigorta 874,138 1.12 1.32 1.19 -7.03 -42.23 -35.46 Halk Bankası 75,434,242 3.58 4.02 3.82 2.69 -24.80 -65.49 Haznedar Refrakter 2,065,320 0.93 1.22 1.03 -9.65 -22.56 -70.74 Hedef Yat. Ort. 164,738 0.31 0.35 0.33 0.00 -17.50 -64.13 Hektaş 933,450 0.58 0.67 0.61 -3.17 -15.28 -43.23 Hürriyet Gzt. 19,894,648 0.72 0.86 0.77 -7.23 -35.29 -76.76 İnfotrend Yat. Ort. 344,259 0.40 0.44 0.43 0.00 -12.24 -49.96 İdaş 205,007 0.89 1.11 1.03 -1.90 -17.60 -76.27 İhlas Ev Aletleri 70,349,974 0.68 1.09 0.72 -29.41 -50.34 -70.43 Y ve Y GMYO 824,565 0.38 0.47 0.42 -8.70 -22.22 -61.47 İhlas Holding 31,072,107 0.23 0.28 0.25 -7.41 -19.35 -76.42 Indeks Bilgisayar 730,801 0.83 0.94 0.85 -4.49 -6.59 -53.66 İnfo Yat. Ort. 79,298 0.25 0.30 0.28 -3.45 -15.15 -67.44 İntema 176,931 2.04 2.33 2.18 -2.68 -36.26 -65.94 Işıklar Ambalaj 1,030,808 0.28 0.32 0.31 0.00 -8.82 -69.00 İş Bankası (A) - 0.00 0.00 17,820.00 0.00 -10.90 -4.70 İş Bankası (B) 66 670.00 725.00 675.00 2.27 -4.26 -37.77 İş Bankası (C) 197,897,570 3.36 3.98 3.76 -1.57 -18.26 -46.52 İş Fin. Kir. 13,909,530 0.50 0.56 0.55 5.77 0.00 -60.36 İş Girişim 165,714 1.28 1.45 1.37 -2.14 -10.46 -47.36 İş GMYO 14,188,365 0.58 0.66 0.64 3.23 -23.81 -60.97 İş Bankası (Kur) 52 2,855.00 4,000.00 3,550.00 -4.31 -27.33 -49.52 İş Y.Men.Değ. 1,151,313 0.77 0.85 0.79 -5.95 -31.30 -69.71 İş Yat. Ort. 269,621 0.52 0.58 0.54 -3.57 -10.00 -25.05 İzmir Demir Çelik 383,116 1.56 1.83 1.83 10.24 -21.46 -28.17 İzocam 106,741 9.60 10.50 10.00 0.00 14.94 -32.94 Kaplamin 87,259 3.60 4.22 3.86 1.05 2.12 -59.58 Karel Elektronik 1,941,550 0.80 0.90 0.89 8.54 2.30 -63.62 Karsan Otomotiv 1,324,764 0.80 0.95 0.82 -10.87 -21.15 -68.70 Kartonsan 14,009 53.00 57.00 55.00 -2.65 13.40 -8.63 Kelebek Mobilya 1,995,794 0.37 0.47 0.44 15.79 15.79 -46.99 Kerevitaş Gıda 123,258 6.70 7.90 7.05 -3.42 -29.15 -25.00 Kent Gıda 10,206 23.20 25.50 24.00 -2.04 -8.57 -40.58 Klimasan Klima 36,785 4.70 4.92 4.84 0.83 -2.81 -17.97 Koç Holding 47,518,038 2.38 2.96 2.46 -11.51 -15.17 -55.45 Konfrut Gıda 145,065 1.55 1.68 1.61 0.63 -8.52 -62.03 Konya Çimento 8,995 31.25 35.00 34.00 1.49 0.00 -30.35 Kordsa 426,947 1.26 1.42 1.32 -4.35 -10.20 -63.74 Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 Koza Madencilik 20,627,474 0.86 0.99 0.92 -3.16 -14.02 -82.19 Kardemir (A) 511,087 0.58 0.65 0.62 -1.59 -19.48 -64.97 Kardemir (B) 442,588 0.59 0.64 0.62 0.00 -19.48 -64.97 Kardemir (D) 75,135,800 0.44 0.50 0.48 0.00 -27.27 -65.22 Kristal Kola 1,900,389 0.52 0.63 0.56 -6.67 -16.42 -54.84 Karsu Tekstil 451,486 0.32 0.37 0.33 -5.71 -26.67 -73.39 Kütahya Porselen 527,201 0.82 0.97 0.90 -3.23 -33.33 -19.68 Link Bilgisayar 8,537,724 1.03 1.55 1.04 -27.78 -12.61 -61.19 Logo Yazılım 1,344,063 0.96 1.25 1.05 -5.35 0.42 -52.95 Lüks Kadife 1,423,370 1.31 1.73 1.58 30.58 10.49 -41.48 M. Yılmaz Yat. Ort. 69,661 0.33 0.37 0.35 -2.78 -25.53 -58.33 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 71,670 0.83 1.01 0.97 16.87 32.88 -2.57 Mardin Çimento 159,318 3.00 3.50 3.16 -4.82 -10.23 -33.51 Marmaris Altınyunus 673,339 4.68 5.40 5.14 -1.15 -12.14 -49.11 Martı Otel 1,634,364 0.37 0.42 0.41 0.00 -18.00 -64.96 Marshall 15,530 6.25 6.95 6.50 -4.41 -15.58 -52.97 Mensa Mensucat 6,194,505 0.21 0.26 0.22 -12.00 -29.03 -73.17 Merko Gıda 1,498,057 1.67 1.96 1.81 -2.16 -7.18 -17.73 Merkez B Tipi Yat.Ort. 3,583,936 0.45 0.54 0.52 15.56 -30.67 -46.39 Menderes Tekstil 7,424,286 0.18 0.21 0.20 5.26 -16.67 -64.29 Metemteks 943,713 0.24 0.28 0.26 -3.70 -13.33 -71.11 Metro Yat. Ort. 336,007 0.34 0.41 0.37 -7.50 -9.76 -72.59 Migros 55,285 16.20 18.40 16.70 -4.02 -23.74 -24.90 Milpa 4,389,892 0.58 0.71 0.62 -10.14 -39.81 -70.33 Mutlu Akü 584,938 1.06 1.23 1.13 -3.42 -23.65 -53.69 Netaş Telekom. 83,048 10.90 11.70 11.20 -2.61 -3.45 -59.65 Net Holding 11,062,411 0.30 0.35 0.33 -2.94 -17.50 -71.55 Net Turizm 1,992,250 0.40 0.47 0.46 0.00 0.00 -60.34 Nurol GMYO 282,421 1.18 1.33 1.23 -1.60 -9.56 -59.54 Nuh Çimento 10,807 9.50 10.00 9.85 -0.51 -11.26 -22.30 Olmuksa 133,597 4.20 4.66 4.46 1.36 60.43 -14.13 Otokar 582,900 6.25 7.30 6.35 -9.29 -22.09 -65.90 Oyak Yat.Ort. 199,786 0.30 0.34 0.33 0.00 -10.81 -58.75 Özderici GMYO 1,060,003 0.54 0.63 0.57 0.00 -14.93 -66.27 Park Elek. Madencilik 4,372,875 0.80 0.97 0.87 -5.43 -20.91 -58.57 Parsan 1,429,534 0.88 1.05 0.93 -9.71 -20.51 -66.79 Penguen Gıda 1,184,438 0.50 0.56 0.52 4.00 -16.13 -73.33 Pera GMYO 10,279,551 0.28 0.34 0.31 3.33 -22.50 -84.46 Petkim 15,329,737 4.20 4.96 4.28 -6.96 -3.60 -50.23 Petrol Ofisi 512,891 2.76 3.06 2.82 -4.08 -32.54 -47.89 Pınar Et Ve Un 940,515 1.46 1.81 1.58 -9.71 -7.60 -59.87 Pınar Su 192,057 2.54 3.08 2.68 -5.63 -12.99 -56.50 Pınar Süt 408,170 2.54 2.72 2.60 0.00 -12.16 -64.22 Pimaş 476,889 1.06 1.28 1.27 11.40 -11.19 -67.10 Türk Prysmian Kablo 126,625 1.68 2.04 1.75 -9.33 -6.91 -47.01 Ray Sigorta 598,156 1.08 1.31 1.19 -3.25 -10.53 -73.50 Reysaş Lojistik 8,216,717 0.90 1.11 0.95 -9.52 -38.31 -81.77 Sabancı Holding 12,411,586 3.16 3.56 3.26 -4.12 -20.87 -48.31 Sağlam GMYO 621,544 0.38 0.42 0.41 2.50 -8.89 -65.25 Sanko Pazarlama 200,485 1.67 1.92 1.81 0.56 -7.65 -50.27 Sarkuysan 428,218 1.66 1.81 1.69 -3.98 -19.52 -42.32 Advansa Sasa 8,430,795 0.24 0.29 0.24 -11.11 -14.29 -65.22 Selçuk Ecza Deposu 20,207,317 1.01 1.16 1.09 10.10 -1.80 -50.77 Serve Kırtasiye 1,012,206 0.54 0.61 0.57 -1.72 -14.93 -64.81 Sinpaş GYO 8,285,726 1.63 1.82 1.65 -5.71 -19.51 -79.88 Soda Sanayii 525,506 0.88 0.95 0.93 2.20 8.14 -44.09 Söktaş 46,195 2.42 2.80 2.68 4.69 -8.84 -54.02 SP-IFCI Akbank BYF 22,434 6.76 7.58 7.00 -4.11 -15.46 -51.72 Şekerbank 19,775,711 1.01 1.22 1.13 -2.59 -23.65 -77.79 Şeker Piliç 1,140,596 0.98 1.24 0.99 -18.85 -25.00 -73.95 Şişe Cam 14,642,184 0.96 1.11 1.02 -2.86 -5.56 -56.78 T. Demir Döküm 561,625 2.54 3.08 2.76 -6.12 -10.39 -69.84 T. Ekonomi Bank. 29,935,298 0.71 0.84 0.83 5.06 -23.85 -71.18 T. Kalkınma Bank. 72,819 2.48 2.80 2.52 -6.67 -20.25 -52.46 T. Tuborg 702,970 0.81 0.97 0.89 3.49 -12.75 -51.37 Tacirler Yat.Ort. 933,887 0.33 0.38 0.34 -5.56 -41.38 -55.26 Taç Yat. Ort. 85,446 0.99 1.09 0.99 -1.00 -2.94 -48.29 Taksim Yat. Ort. 969,169 0.36 0.40 0.40 5.26 -11.11 -61.90 Tat Konserve 826,513 1.10 1.29 1.17 -4.88 -26.88 -62.26 TAV Havalimanları 15,919,090 2.94 3.80 3.20 -9.09 -1.23 -70.09 Tesco Kipa 201,283 4.00 4.52 4.20 -4.98 -18.45 -61.29 Tekstilbank 11,845,994 0.44 0.52 0.47 -6.00 -30.88 -67.13 Tekstil Fin. Kir. 1,220,117 0.32 0.36 0.33 -2.94 -15.38 -71.30 Tek-Art Turizm 1,546,196 0.37 0.42 0.41 0.00 -12.77 -71.13 Tekfen Holding 15,767,549 4.40 4.90 4.44 -2.63 -14.62 -30.64 Türk Hava Yolları 14,328,858 4.42 5.65 4.64 -14.86 -7.20 -46.05 Tire Kutsan 27,377 9.10 10.30 9.30 -6.53 -14.68 12.73 Tofaş Oto. Fab. 13,690,946 1.24 1.50 1.30 -10.34 -15.03 -78.06 Toprak Fin. Kir. - 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 Trakya Cam 3,065,202 0.88 1.03 0.92 -7.07 -7.07 -63.20 Trabzonspor Sportif 56,476 7.20 8.70 7.50 -12.79 -25.00 15.25 T.S.K.B. 4,394,345 0.82 0.88 0.88 4.76 -8.33 -43.01 TSKB Yat. Ort. 620,133 0.35 0.41 0.38 5.56 -2.56 -41.52 Tukaş 441,760 0.36 0.41 0.37 -9.76 -5.13 -68.10 Turcas Petrol 12,442,655 2.24 2.44 2.33 2.64 -19.10 -68.22 Turkcell 18,412,036 7.80 9.10 8.00 -7.51 -1.84 -35.52 Tüpraş 8,623,330 14.90 18.00 15.00 -13.29 -27.88 -50.17 Türk Telekom 14,390,607 3.30 3.54 3.48 4.19 -3.87 -24.68 Türk Traktör 165,206 4.10 4.68 4.32 -2.26 -36.93 -67.55 Usaş 3,295,090 0.81 0.91 0.86 2.38 -2.27 -63.25 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 1,378,405 1.74 2.02 1.84 -6.12 -27.56 -60.14 Ünal Tarım Ürün. - 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Ünye Çimento 698,543 2.12 2.36 2.29 -1.72 -23.15 -60.86 Uşak Seramik 193,029 0.52 0.60 0.54 -1.82 -21.74 -70.00 Vakıflar Bankası 293,307,877 1.14 1.37 1.23 -6.82 -31.67 -69.45 Vakıf Fin. Kir. 2,171,408 1.25 1.40 1.30 -0.76 4.84 -81.56 Vakko Tekstil 2,089,665 0.30 0.39 0.32 -15.79 -17.95 -53.56 Vanet 1,068,464 0.88 1.02 0.96 -4.00 -4.95 -66.96 Varlık Yat. Ort. 1,119,305 0.37 0.43 0.39 0.00 -18.75 -69.85 Vestel 2,546,792 0.78 0.88 0.83 -2.35 -14.43 -71.38 Vestel Beyaz Eşya 2,181,524 1.08 1.25 1.22 4.27 -21.29 -66.80 Vakıf Girişim 154,248 4.46 5.10 4.62 -6.85 -6.10 -59.83 Vakıf Yat. Ort. 1,898,045 0.52 0.63 0.56 -6.67 -8.20 -62.90 Vakıf GMYO 110,424 0.95 1.03 1.00 -0.99 -8.26 -57.02 Viking Kağıt 9,794,432 0.33 0.43 0.37 -11.90 15.63 -79.78 Yataş 4,356,756 0.72 0.94 0.86 0.00 -8.51 -53.51 Yatırım Fin. Yat. Ort. 246,108 0.36 0.40 0.39 2.63 -4.88 -53.57 Yazıcılar Holding 196,727 5.05 5.40 5.10 -0.97 3.66 -48.04 Yapı ve Kredi Bank. 83,813,854 1.67 1.97 1.90 1.06 -9.95 -47.02 Yapı Kredi Fin. Kir. 431,963 1.15 1.33 1.24 0.00 -8.82 -60.99 Yapı Kredi Koray GMYO 997,551 0.61 0.74 0.66 -7.04 -27.47 -80.24 Yapı Kredi Sigorta 298,715 5.00 6.80 5.25 -17.97 -47.50 -46.72 Yapı Kredi Yat. Ort. 436,661 0.42 0.46 0.44 -2.22 -15.38 -54.64 Yünsa 588,884 0.65 0.93 0.66 -24.14 -27.47 -60.48 Zorlu Enerji 623,642 1.97 2.30 2.09 -2.79 -32.14 -57.52 Altınyunus Çeşme 650,458 1.53 1.82 1.76 8.64 -3.30 -62.23 Berdan Tekstil 37,384 0.63 0.70 0.66 -1.49 -14.29 -66.83 Birlik Mensucat 221,947 0.30 0.37 0.33 -10.81 -10.81 -79.50 Dardanel 1,399,557 0.25 0.31 0.28 -3.45 -9.68 -72.00 Doğusan 1,626,693 0.63 0.72 0.68 3.03 3.03 -65.70 Ege Profil 558,403 1.30 1.60 1.49 -2.61 -5.70 -49.83 Fon Fin.Kir. 580,547 4.02 4.56 4.08 -4.67 -40.87 -74.34 Ipek Matbaacılık 18,388,474 0.62 0.75 0.67 -6.94 -9.46 -78.95 Lafarge Aslan Çimento 32,930 38.50 45.00 42.00 8.39 -4.00 -38.02 Meges Boya 315,003 0.65 0.76 0.66 -9.59 -16.46 -67.49 Metemtur Otelcilik 108,728 0.74 0.83 0.78 -3.70 -8.24 -64.71 Mert Gıda 999,576 0.48 0.61 0.51 -10.53 -13.56 -74.75 Petrokent Turizm 78,907 17.60 20.70 19.10 6.11 15.76 -7.28 Silverline Endüstri 19,685,248 0.45 0.68 0.59 34.09 25.53 -71.90 Sönmez Filament 888,500 0.39 0.52 0.46 -13.21 -24.59 -75.27 Sönmez Pamuklu 794,048 0.50 0.65 0.58 3.57 -21.62 -79.29 Şeker Fin. Kir. 858,435 0.27 0.30 0.29 3.57 -9.38 -72.12 Boyasan Tekstil 559,012 0.16 0.19 0.18 0.00 -21.74 -37.93 Çbs Boya 334,044 0.18 0.22 0.20 -4.76 -20.00 -67.74 Egeplast 53,300 0.59 0.77 0.72 1.41 -27.27 -43.31 Esem Spor Giyim 911,315 0.32 0.44 0.38 -2.56 -5.00 -85.38 ÇBS Printaş 378,899 0.19 0.23 0.21 -4.55 -32.26 -79.00 EGS G.M.Y.O. 1,154,572 0.25 0.35 0.33 22.22 -10.81 -38.89 Makina Takım 183,032 0.18 0.20 0.18 -5.26 -25.00 -57.14 Mazhar Zorlu Holding 77,777 0.34 0.42 0.37 -2.63 -19.57 -64.42 Okan Tekstil 833,692 1.07 1.27 1.20 8.11 -11.11 400.00 Selçuk Gıda 2,197,257 0.20 0.25 0.22 -4.35 -29.03 -65.08 Transtürk Hold. 110,648 0.18 0.20 0.20 5.26 -13.04 -47.37 Tümteks 51,130 0.19 0.23 0.20 -9.09 -23.08 -47.37 Armada Bilgisayar 1,313,232 0.66 0.83 0.73 12.31 -35.96 -65.99 Datagate Bilgisayar 2,053,164 0.96 1.25 1.20 25.00 -14.29 -45.70 Plastikkart 339,395 1.46 1.57 1.50 -1.96 -10.71 -50.66 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? A TİPİ FONLAR Altın Fonları Bizim M. Değ. (A) Altın ve En. Kar. 0.008604 -0.98% Değişken Fonları Bankpozitif Kredi ve Kalk. B.(A) 0.011544 8.55% Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. 0.016015 2.20% Nurol Men. (A) Değ. 0.642600 2.08% Halkbank (A) Değ. 0.059479 0.26% İş Yatırım Din. (A) İst. Değ. Y. 0.009981 -0.12% Eczacıbaşı (A) Değişken Analiz 0.056993 -0.20% Başkent Men (A) Değ. 0.011028 -0.59% Global Men. (A) Değ. P.Reis 0.277025 -0.95% Yatırım Finans. (A) Değ. 0.234836 -1.92% Taib Yat. (A) Değ. 0.185057 -1.92% Tacirler M. (A) Değ. 0.308354 -1.96% Ziraat B. (A) Değ. Değer 0.008403 -2.15% İş Bank (A) Priv. Değ. 0.008909 -2.31% ING Bank (A) Tipi Değ. 0.898530 -2.46% İş Bank (A) Değ. 2.861886 -2.51% Kalkınma Ban (A) Değ. 1.735611 -2.53% Meksa Yat (A) Değ. 0.037693 -2.71% Acar (A) Değ. 0.123149 -2.72% Tekstil Men (A) Değ. 0.044204 -2.78% Ziraat Yat. (A) Değ. 0.054414 -2.93% HSBC Bank (A) Değ. 18.507932 -3.06% Yapı Kredi Yat. (A) Değ. 0.086854 -3.47% Turkish Yat. (A) Değ. 0.021418 -3.47% Anadolubank (A) Değ. 0.018414 -3.56% Eczacıbaşı (A) Değ. 1.827465 -3.77% Global Men. (A) Değ. 14.278530 -3.87% Vakıfbank (A) Değ. 6.438208 -3.96% Şekerbank (A) Değ. 0.171698 -4.04% Ziraat Ban. (A) Değ. 23.093476 -4.07% Akbank (A) Değ. 0.040842 -4.12% İş Yat. (A) Değ. 0.449499 -4.56% Garanti B. (A) Tipi Değ. 0.006847 -4.77% Denizbank (A) Değ. 0.140749 -4.80% Ata Yat (A) Değ. 0.125975 -4.91% Abank (A) Değ. 1.267229 -4.99% Garanti B. Özel B. (A) Değ. 0.010500 -5.20% Finans Y. (A) Değ. 0.062151 -5.33% Finansbank (A) Değ. 11.659930 -5.95% Unicorn Capital İst. (A) Değ. 0.251855 -6.09% Sanko Men.(A) Değ. 0.027780 -6.29% Ergoİsviçre H. (A) Tipi Değ. 0.013325 -6.62% Strateji Men (A) Değ. 0.812669 -6.67% Dundas Ünlü (A) Değ. 0.011709 -6.75% Raymond J. (A) Değişken 0.008361 -7.14% Millennium Bank (A) Değ. 0.015628 -7.32% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. 0.014539 -7.50% Hak Men. (A) Değ. 0.704151 -8.04% Yapı Kredi Y. (A) Özel Port. 0.035471 -8.06% Garanti Men (A) Port.Yön. 0.038440 -8.29% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak 0.006748 -8.34% Endeks Fonları İş Bank (A) Tekno. 0.003306 -5.46% Bizim M. Değ. DJIM Türkiye (A) 6.832772 -6.10% Unicorn Capital (A) Dow Jones Isl. 0.086061 -6.40% SMIST İstanbul 25 A Tipi BYF 4.702382 -6.45% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 7.584569 -7.29% İş Bank (A) U30 0.014247 -7.62% YKB (A) İMKB U100 End. . 0.860206 -7.62% Ata Yat (A) U30 0.021089 -7.66% HSBC Yat. (A) U30 0.026578 -7.72% Vakıfbank (A) U30 0.115263 -7.85% YKB (A) Özel Bank. U30 End. 0.027975 -7.91% Garanti Ban. (A) U30 0.009282 -8.04% Akbank (A) U30 0.016905 -8.08% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank BYF 6.900189 -8.08% Yapı Kredi Yat. (A) U30 0.016300 -8.11% İş Bank (A) U-Mali 0.017391 -8.24% Ziraat Ban. (A) IMKB30 End. 0.008210 -8.27% Denizbank (A) U100 0.017351 -8.28% Dow Jones İstanbul 20 7.465508 -8.78% ING Bank (A) Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks 0.024390 -8.80% İş Yat. Dow Jones Türkiye EA 15 (A) BYF7.283098 -8.83% Global Men. (A) U100 0.009034 -9.17% Hisse Fonları Strateji M. Değ. (A) Risk His.Sen. 0.016394 -1.40% Kalkınma Yat. (A) Hisse 0.019641 -2.50% Tekstilbank (A) Hisse 1.814229 -4.64% Bizim Men. Değ. (A) Hisse 0.009286 -4.93% Abank (A) Hisse 0.021946 -5.04% İş Bank (A) Hisse 17.036333 -5.21% Eczacıbaşı (A) Hisse 0.007609 -5.78% Fortis Y. Men. Değ. (A) His.Sen. 0.014189 -5.82% YKB (A) Hisse 0.302090 -5.94% Finansbank (A) Hisse 0.027255 -6.06% Teb Yat.(A) Hisse 0.017441 -6.12% Akbank (A) Hisse 0.495715 -6.15% Denizbank (A) Hisse 0.056778 -6.16% TSKB (A) Hisse 0.018394 -6.20% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(A) His. 0.020504 -6.20% Gedik Yat. (A) Hisse 0.016371 -6.37% Fortis Bank (A) KOBİ Hisse 27.023438 -6.41% Garanti Ban. (A) Tipi His.Sen. 0.387047 -6.62% HSBC (A) Tipi Var.Yön.Hiz. Hisse 0.006269 -7.45% ING Bank (A) Tipi Hisse 0.893134 -7.53% İştirak Fonları İş Bank (A) İştirak 10.395172 -2.98% Yapı Kredi Y. (A) Koç Ş.İştirak 0.109853 -6.87% Akbank (A) Sab.H İştr. 0.020939 -6.96% Karma Fonları Global M. (A) Karma Aktif Strateji 0.024325 3.45% Yapı Kredi Yat. (A) Karma 0.435379 -1.16% Tacirler Men (A) Karma 0.583817 -1.79% Vakıfbank (A) Karma Bereket 0.011627 -2.17% Halkbank (A) Karma 15.196577 -2.17% İş Bank (A) Karma Kum. 0.052845 -2.21% Denizbank (A) Karma 0.270481 -2.25% Finans Yat. (A) Karma 0.058259 -2.54% Gedik Yat. (A) Karma 0.242583 -2.64% Evgin Men (A) Karma 0.342927 -3.04% Ata Yat (A) Karma 8.301818 -3.07% Raymond James (A) Tipi Karma 0.007955 -3.24% Ziraat Ban. (A) Karma 0.036259 -3.28% Vakıfbank (A) Karma 0.244925 -3.48% Acar (A) Karma 0.015217 -3.56% YKB (A) Karma 0.128803 -3.62% Teb (A) Karma 1.344462 -3.63% Global Men. (A) Karma 0.029667 -3.83% Özel Fonları Teb (A) Alarko Özel 0.512085 -2.10% Yatırım F. (A) Resan Özel 0.197871 -3.78% Teb Yat (A) Teb Grb. Özel 0.007559 -4.43% Abank (A) Anadolu Özel 0.052317 -5.77% YKB (A) Koç Allianz Sig. Özel 0.204005 -6.76% Sektör Fonları Bizim M. Değ. (A) İnşaat 0.008767 -4.42% Akbank (A) Mali Kur. Sek. 0.033727 -6.52% YBMK Fonları YKB (A) YBMK 7.898776 1.64% B TİPİ FONLAR Altın Fonları Garanti B. (B) Tipi Altın 0.013691 3.36% Akbank (B) Altın 0.011897 2.96% Teb (B) Altın 0.012016 2.59% İst. Gold B Tipi Altın BYF 37.177306 1.51% Değişken Fonları Nurol Men. (B) Değ. 0.034860 6.03% Eczacıbaşı (B) Büyüme Am. 0.009724 2.07% Eczacıbaşı (B) Değ. 0.031757 1.86% Finansbank Uzun V. (B) Değ. 0.017501 0.82% Anadolubank (B) Değ. 0.022762 0.36% Fortis Bank (B) Orta V. 0.029508 0.35% Fortis Bank (B) Özel B. 5,356.739394 0.35% Finansbank (B) Değ. 0.022020 0.31% Halkbank (B) Değ. 13.775164 0.30% Garanti M. (B) Port.Yön.Hiz.Değ. 0.089837 0.29% YKB (B) Değ. 11.030173 0.29% HSBC Yat. Orion (B) Değişken 0.470844 0.27% YKB (B) Özel Bank.Değ. 0.016160 0.26% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(B) Değ. 0.018316 0.24% Ziraat Yat. (B) Değ. 30.499648 0.22% Ekinciler (B) Değ. 2.203301 0.20% Vakıfbank (B) Değ. 60.339588 0.20% Ziraat Ban. (B) Değ. 57.168913 0.20% Acar (B) Değ. 0.016508 0.18% Teb (B) Değişken 0.166559 0.17% İş Bank (B) Priv. Değ. 0.012988 0.16% Teb (B) Kurumlara Yönelik Değ. 0.016238 0.16% Teb Yat.(B) Değ. 0.384467 0.15% İş Bank (B) Değ. 30.894820 0.15% Turkishbank (B) Değişken 0.013936 0.14% Yatırım Finans. (B) Değişken 0.014556 0.14% Abank (B) Değ. 1.056047 0.12% TSKB (B) Değ. 3.456327 0.12% HSBC Yat. (B) Değ. 0.731750 0.10% Ata Yat (B) Değ. 0.833149 0.09% Finansbank Fin.Anlz. (B) Değ. 0.012292 0.09% Tekstilbank (B) Değ. 7.354371 0.07% İş Yat. (B) Değ. 0.241803 0.01% HSBC Yat. (B) Var. Yön. Hiz. Değ. 0.016189 -0.06% Akbank (B) Değ. 0.058302 -0.10% Kalkınma Ban (B) Değ. 14.726245 -0.10% Garanti Ban. (B) Portföy Yön. Değ. 0.016150 -0.13% TSKB (B)Değ.Gelir Amaçlı 4 Mevsim 0.043390 -0.14% İnfo Yat. Büy.Amaçlı (B) Değ. 0.056887 -0.15% Ak Yat. B Tipi Değ. 0.032484 -0.15% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. 0.571976 -0.18% Şeker Yat. Men. (B) Değ. 0.014289 -0.19% Oyak Yat. (B) Tipi Özel Portföy Yön.Değ. 0.009973 -0.35% Eurobank Tekfen (B) Değişken 0.784755 -0.36% Teb (B) CGold Değişken 0.287642 -0.36% YKB (B) Özel Bank. Büy. Am. Değ. 0.016345 -0.41% Dundas Ünlü (B) Değ. 0.015509 -0.44% YKB (B) Büy.Am. Değ. 79.383748 -0.45% Garanti Ban. Özel Ban. (B) Değ. 0.017219 -0.53% Garanti Ban. Fle i (B) Değ. 35.951945 -0.73% Taib Yat. (B) Değ. 0.419856 -0.76% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi Değ. 0.020496 -0.86% Raymond James (B) Değişken 0.012891 -0.87% Teb Yat.(B) Büyüme Am.Değ. 0.014735 -0.90% Yapı Kredi Yat. (B) Özel Portföy Yön. Değ. 0.361624 -1.18% İş Bank (B) Tipi Değ. TEMA Çevre 0.009671 -1.23% Denizbank (B) Değ. Birikim 0.347262 -1.30% Ata Yat (B) Özel Portföy Yön. Değ. 0.020154 -1.63% Delta Menkul (B) Değişken 0.011856 -1.92% Finansbank Quant (B) Değ. 0.009079 -8.42% Unicorn Capital (B) Değişken 0.010430 -15.06% Endeks Fonları FTSE İstanbul FBIST B Tipi BYF 114.951841 -0.09% İş Yatırım - İBo x TR Gös.Tahvil (B) BYF10.559557 -0.22% Garanti Ban. (B) Uzun Bono End. 0.016074 -0.24% Karma Fonları İş Bank (B) Karma 0.016772 -0.74% Finansbank Refleks (B) Karma 0.010027 -1.34% Likit Fonları Global Men. (B) Likit 0.042491 0.30% Fortis Yat. Men. Değ. (B) Likit 0.020603 0.29% Finans Yat.(B) Likit 0.028048 0.29% Şekerbank (B) Likit 0.663077 0.29% Vakıfbank (B) İnternet Likit 8.274175 0.28% Sanko Men.(B) Likit 0.023036 0.28% İş Bank (B) İnt. Likit 4.002629 0.28% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(B) Likit 0.018017 0.28% Ziraat Yat. (B) Likit 99.588253 0.28% İş Bank (B) Büyük Bireysel Yat. Likit 0.015972 0.28% Denizbank (B) Likit 0.348447 0.28% Yapı Kredi Yat. (B) Likit 0.029122 0.28% Raymond James (B) Likit 0.072493 0.27% TSKB (B) Likit 1.407236 0.27% Halkbank (B) Likit 0.021757 0.27% Kalkınma Ban (B) Likit 0.043596 0.27% Tacirler Men (B) Likit 0.015336 0.27% Halk Yat. (B) Likit 0.031969 0.27% Abank (B) Likit 2.037165 0.27% Finansbank (B) Likit 44.956012 0.27% ING Bank (B) Tipi Likit 35.978977 0.26% Ata Yat (B) Likit 0.216703 0.26% Halkbank (B) Elektronik Likit 38.225456 0.26% Millennium Bank (B) Likit 0.020829 0.26% Oyak Yat.B Tipi Likit 0.010501 0.26% Yatırım Finans. (B) Likit 0.358860 0.26% Fortis Bank (B) Likit 141.531899 0.26% HSBC Bank (B) Likit 26.435147 0.26% Ziraat Ban. (B) Likit 66.489636 0.26% Garanti Ban. (B) Likit 25.102318 0.25% YKB (B) Likit 0.109065 0.25% Vakıfbank (B) Likit 23.609331 0.25% Anadolubank (B) Likit 0.086830 0.25% Tekstilbank (B) Likit 8.047560 0.25% Eczacıbaşı (B) Likit 3.422626 0.25% Teb (B) Likit 2.632637 0.24% İş Bank (B) Likit 102.188533 0.24% Garanti Ban. (B) Elma Likit 61.904927 0.24% Akbank (B) Likit 15.822212 0.24% Eurobank Tekfen (B) Likit 1.125753 0.24% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi Likit 0.319100 0.23% Gedik Yat. (B) Likit 1.081166 0.23% Unicorn Capital (B) Likit 0.025879 0.22% Evgin Men (B) Tipi Likit 0.046699 0.22% Turkishbank (B) Likit 0.024821 0.22% İnfo Yat. (B) Likit 0.020445 0.22% Delta Menkul (B) Likit 0.014943 0.21% Ekinciler (B) Likit 0.124093 0.21% Meksa (B) Likit 0.032155 0.21% Öncü Men. Değ. B Tipi Likit 0.012586 0.11% Özel Fonları Teb B Tipi Farlas Otomotiv Değ. Özel 0.125853 0.28% Teb (B) Galatasaraylılar Der. Özel Likit 0.012020 0.23% Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko 0.016103 0.13% İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel 0.017752 -0.89% Tahvil ve Bono Fonları İş Bank (B) T/B 0.010625 3.44% İş Bank (B) T/B 0.010420 3.19% YKB (B) T/B (E.bond) 0.027477 2.21% Vakıfbank (B) T/B (Eurobond) 0.010421 1.53% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B 0.021783 0.45% Fortis Bank (B) Uzun Vadeli T/B 111.806911 0.42% İş Yat. (B) T/B 0.014194 0.34% Akbank (B) Premium T/B 0.013728 0.32% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(B) T/B 0.019521 0.31% Şekerbank (B) T/B 0.016093 0.29% Gedik Yat. (B) T/B 0.011690 0.29% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.116054 0.24% İş Bank (B) Tahvil 45.954120 0.22% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B 0.021168 0.20% Kalkınma Yat. (B) Tahvil ve Bono 0.096194 0.19% Turkishbank (B) T/B 0.017794 0.18% Halkbank (B) Tahvil 29.116242 0.18% Vakıfbank (B) Büyüme Amaçlı T/B 0.014307 0.16% Global Men. (B) Tahvil ve Bono 0.817356 0.16% YKB (B) Orta Vadeli T/B 2.436560 0.15% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono 198.912831 0.15% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono 104.406752 0.13% Ziraat Ban. (B) Tahvil-Bono 53.923147 0.10% Finansbank (B) Tahvil 62.679784 0.10% İş Bank (B) Vak.Der.Bir.San.Yön. T/B 0.020537 0.10% ING Bank (B) Tipi Tahvil/Bono 0.892582 0.09% Ata Yat (B) Tahvil 0.029517 0.07% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B 0.017227 0.07% TSKB (B) Tahvil 4.782640 0.04% HSBC Bank (B) Tahvil 0.088807 0.03% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B 0.010552 0.03% Garanti Ban. (B) Tahvil 136.420264 0.03% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(B) T/B 0.012642 0.02% Abank (B) Tahvil 0.049236 0.00% Akbank (B) Uzun Vad. T/B 8.560101 -0.05% ING Bank (B) Uzun V. Tahvil ve Bono Y. 0.551805 -0.12% HSBC Yat. (B) T/B 0.205754 -0.13% Millennium Bank (B) Tahvil 0.022275 -0.16% Yapı Kredi Yat. (B) Uzun Vad. Tahvil 0.054878 -0.20% Garanti Men (B) Tahvil 5.596765 -0.22% Teb Yat (B) Tahvil 0.094483 -0.27% Teb (B) Platin Tahvil ve Bono 0.014698 -0.28% Teb (B) T/B 7.030858 -0.51% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono 0.015119 -0.55% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Tahvil/Bono 0.026649 -0.64% Denizbank (B) Tahvil 0.301006 -0.74% YBMK Fonları ING Bank (B) Tipi Yabancı Menkul Kıy. 0.246633 6.68% Garanti Ban. (B) YBMK 0.027862 5.63% Akbank Özel Bankacılık (B) Den.YBMK 0.010875 1.77% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I Başbakan Erdoğan Washington’da IMF başkanõ ile bir araya geldi. Anlaşma yakõn Yeniden IMF’li günler Krizden çõkõş için indirimler devrede MURAT GÜLDEREN Global krizle birlikte alõm gücü iyice daralan Türkiye’de tekstil ve hazõr giyim sektörünün önde gelen markalarõ indirim sürelerini uzat- tõkça uzatõyor. Yüzde 50’nin üzerin- de indirimlere giden markalõ ürünler nere- deyse aynõ fiyata satõlan markasõzlarõ da piyasa- dan tamamen silmek üzere. İndirimin yanõ sõra 10 taksite kadar da ayrõca fiyat avantajõ su- nan mağazalar çeşitli hediye çekleriyle ve özel promosyonlarla da müşterileri çekmeye ça- lõşõyor. Harvey Nichols’tan, Damat’a, Levis’tan, Network’e, Adil Işõk’a, Mavi Jeans’e, Vak- ko’ya kadar Türkiye’nin en önde gelen markala- rõ yüzde 50’ye varan indirimlerle tüketicilerin karşõsõna çõkõyor. Bu durum mağaza sahiple- rini sõkõntõya düşürse de bu durumdan en çok tüketiciler memnun. İndirimsiz sezon yok Birleşmiş Markalar Derneği Başkanõ Ek- rem Akyiğit artõk Tür- kiye’de olumsuz pazar koşullarõ nedeniyle ne- redeyse indirimsiz yeni bir sezonun açõlmadõ- ğõnõ belirterek gelecek şubat ayõna kadar indi- rimlerin en üst seviyede olacağõnõ tahmin ettik- lerini anlattõ. Akyiğit, “Pazar paylarını kay- betmek istemeyen bü- yük markalar birbir- leriyle rekabet etmek için indirimleri mak- simum seviyeye çıkar- mak zorunda. Bu ne- denle markasız ürün- ler de yakın zamanda piyasadan silinmeye mahkûm” dedi. Ekonomi Servisi - Yerel seçimler ön- cesinde IMF ile yeni bir anlaşmaya so- ğuk bakan ve ‘IMF’ye ümüğümüzü sıktırmayız’ diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çark etti. Önümüzdeki günlerde Türkiye’yi yine IMF’li günler bekliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için gittiği Washington’da dün IMF Başkanõ Dominique Strauss- Kahn, IMF Birinci Başkan Yardõmcõ- sõ John Lipsky ve Dünya Bankasõ Baş- kanõ Robert Zoellick’le birer görüşme yaptõ. Görüşme olumlu geçti Dünya Bankasõ, kriz döneminde Tür- kiye’ye yapacağõ yardõmõ arttõrmaya hazõrlanõrken IMF ile müzakerelere de- vam edilecek. Erdoğan ile IMF Başka- nõ Dominique Strauss-Kahn’õn ‘iyi bir görüşme’ gerçekleştirdiğini ve gelecekte de yakõn temas ve işbirliği içinde olmayõ sürdürme konusunda anlaştõklarõnõ bil- dirdi. Görüşme sonrasõ gazetecilerin sorularõnõ yanõtlayan IMF başkanõ Stra- uss-Kahn, ‘Türkiye ile ilerleme var mı’ sorusuna karşõlõk, “İyi bir görüşme ol- du” dedi. Straus-Kahn, “Yakında bir sonuç bekleniyor mu” sorusuna ise, “Yakında bekleniyor” yanõtõnõ verdi. IMF ve Dünya Bankasõ yetkilileriyle yapõlan görüşmede, Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Nazım Ekren ve Devlet Bakanõ Mehmet Şimşek de yer aldõ. IMF heyetiyle görüşmede, ilişkilerin devamõ ve çerçevesi üzerin- de durulduğu ve ‘teknik düzeyde ça- lışmaların devamı konusunda muta- bık kalındığı’ öğrenildi. İlgili bakanlar ve teknik ekipler Washington’dayken teknik düzeyde çalõşmalarõn süreceği de belirtildi. Her defasõnda IMF’nin parasõna ihtiyacõmõz yok diyen AKP hükümeti IMF ile yeni bir anlaşma yapacak. Türkiye IMF ile teknik çalõşmalarõn yapõlmasõ konusunda mutabõk kaldõ. KRİZE ÇARE ARIYORLAR ŞİMŞEK ÇARK ETTİ ‘Polyannacı değilim’ Ekonomi Servisi - Devlet Ba- kanõ Mehmet Şimşek, “Kriz bi- zi teğet geçecek” sözlerine ka- tõlmadõğõnõ ve sõkõntõ olduğunu de- falarca dile getirdiğini açõkladõ. Şimşek, hakkõnda küresel kriz karşõsõnda Türkiye’nin durumu- nu Başbakan ve kamuoyuna iyim- ser yansõtarak önlem konusunda zafiyete yol açtõğõ anlamõnda yö- neltilen ‘Polyannacılık’ eleştiri- lerini, şahsõna yönelik “bilinçli bir saldırı” olarak nitelendirdi. Şimşek’in başõnda bulunduğu Devlet Bakanlõğõ’ndan yapõlan yazõlõ açõklama ile eleştiriler Ba- kan adõna yanõtlandõ. Bakanlõk açõklamasõnda, Şimşek’in, küre- sel krizin dalga dalga Türkiye ekonomisini de etkileyece- ğini, ilk olarak aylar önce dile getirdiği ve iş dünyasõnõ da- ha dikkatli ha- reket etmeye davet ettiği kaydedildi. 50 milyon dolara mal olan tesis Türk havacõlõğõna yön verecek Kale Tuzla’dan havalanacak Ekonomi Servisi - Havacõlõk sek- törüne son beş yõldõr ciddi yatõrõm- lar yapan Kale Grubu’nun Tuzla İs- tanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’ndeki (DESBAŞ) yeni tes- isleri hizmete açõldõ. Kale Havacõlõk, savunma sanayiinde hiçbir yabancõ or- taklõk ya da dev- let ortaklõğõ ol- madan kurulan Tür- kiye’nin ilk özel sektör kurulu- şu niteliğini de taşõyor. Kuruluş, dünyanõn en büyük savunma sana- yii firmasõ olan Lockheed Martin’e 1997’den bu yana GMLRS ve ATACMS füze sistemleri ile dün- yanõn ilk kompozit gövdeli yolcu uçağõ unvanõna sahip Boeing 787 projesine parça üretiyor ve gelece- ğin savaş ucağõ F 35 Müşterek Ta- arruz Uçağõ projesinde mühendislik çalõşmalarõndan parça üretimine ka- dar proje ortağõ olarak yer alõyor. Kale Grubu Teknik Kimya Bölü- mü Başkanõ Osman Okyay’õn ver- diği bilgilere göre; 50 milyon dolara mal olan Tuzla tesisleri toplam 18 bin met- rekare kapalõ alana sahip. Tesislerdeki asõl yatõrõm ise bilgi birikimi ve kalite- ye ilişkin. Firma, son beş yõlda 400 bin adam/saatlik mühendislik ça- lõşmasõ yaptõ, dünyanõn en büyük şirketleri ile iş geliştirme çalõşmalarõ gerçekleştirdi. 400 milyar dolarla başlayan sürecin 1.5-2 trilyon do- larla tamamlanmasõ bek- leniyor. Projede ABD’nin liderliğinde aralarõnda 6 Avrupa ül- kesi ile Kanada ve Avustralya’nõn da bu- lunduğu toplam dokuz ülke yer alõyor. Kale Ha- vacõlõk en önemli part- nerlerden biri. Bugüne dek 80 de- ğişik parça numarasõnõn üretime geçirilmesi işlemini tamamlamõş, toplam 360 parçalõk teslimatõnõ ger- çekleştirmiş. Geçen yõl deneme uçu- şu gerçekleştirilen AA-1 numaralõ ilk örnek uçağõn üzerinde parçalarõ olan tek Türk firmasõ Kale Havacõ- lõk olduğu için, uçağõn üzerindeki bayraklardan biri de Türk bayrağõ. F 35, bugünkü kuşak olan F 16, Mirage, Mig gibi uçaklarõn devrini kapatacak. Büyük olasõlõkla önü- müzdeki 30 yõl boyunca satõlacak. Boeing 787’ye parça üreten ve geleceğin savaş uçağõ F 35’te proje ortağõ olan Kale Grubu’nun Tuzla’daki tesisleri hizmete açõldõ. Dünyanõn önde gelen li- derleri krize çare arõ- yor. Washington’da dün başlayan G-20 Zir- vesi, mali krizden kur- tulmak için bir eylem planõ oluşturmak isti- yor. G-20 dünya eko- nomisinin daha iyi dü- zenlenmesi ve gözetlen- mesi ile ekonomik akti- vitelere destek sunmayõ öngörüyor. G-20 ülkeleri, öncelikle krizin nedenlerini be- lirleme konusunda uz- laşmaya çalõşacak. G- 20’de ele alõnacak ikin- ci konu, küresel kriz sü- recinde atõlan adõmlar ve alõnan önlemlerin etkileri olacak. Zirvede krizle mücadelede yeni yollar arayacak olan li- derler, son olarak kri- zin tekrar etmesini ön- lemeye yönelik finansal sistem reformuyla ilgili prensip anlaşmasõna varmaya çalõşacak. Erdoğan Bush’un G-20’ye katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı. Cumhurbaşkanı Gül’ün katıldığı Kale Ha- vacılık tesislerinin açılışında Kale Grubu Onursal Başkanı Bodur da hazır bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog