Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 11 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Anadolu takımları, sanki başka bir ülkenin takımları. Türk futboluna üç büyükler ambargo koymuşlardır. Sü- tün kaymağını hep onlar yer. Anadolu takımlarının şam- piyonluğunu kolay kolay içlerine sindiremezler. Zaten onlar da pek şampiyon olamazlar... Olma çizgisine gel- seler de çelmeyi yerler! İngiltere’de olduğu gibi, İstanbul’un büyüklerinin ikinci kü- meye düşme olasılıkları yoktur. Düşme noktasına gelseler de düşürmezler... Örnekleri çoktur. İkinci kümeye düşmek hep Anadolu takımları içindir... Ama artık Anadolu takımlarının koşulları çok değişti. Şimdi ‘İs- tanbul Dükalıklarına’ kafa tutuyorlar... Ekonomik durumları da düzeldi. Onlar da yabancı ülkelerden transferler ya- pıyorlar. Hem de bir hayli ucuza mal ederek. İstanbul bü- yüklerinin harcamış oldukları transfer paralarının KDV’si kadar ücretlerle. Mevsim başında, artık İstanbul büyükleri ile Anadolu ta- kımlarının karşılaşmalardaki kazanma olasılıkları için yüz- de elli demiştim. Aslında “Ben demiştim” ifadesini hiç mi hiç sevmem ama.. ne yapalım ki son zamanlarda bu ifa- deyi kullanmak durumunda kalıyorum. Yine yeri geldi. Pu- an cetveline bir bakın. Baştan, altıncı sıraya kadar, 4 Ana- dolu takımı sıralanmış. Buna rağmen kimse kafayı takmı- yor. Alışılmış bir kere. Eninde sonunda da onlar, alt sıra- larda yerlerini alırlar diye düşünülüyor. Daha doğrusu, öy- le görmek istiyorlar. İçleri götürmüyor. Tartışmalarda; “Anadolu’da futbol düzeyi yükselmedi. Bü- yük takımlarımız onların düzeyine indi” deniliyor. Hayır, öy- le değil. Büyük takımlarımız, yine eskisi gibi güçlü. Eskiye oranla, daha da büyük paralar harcayarak takımlarını tak- viye ediyorlar. Bana göre, büyükler küçüklerin düzeyine de- ğil; küçükler büyüklerin düzeyine geldi. Bence; bu bir ger- çek. Peki, bu durumda şampiyon olabilirler mi? Eğer birtakım güçler tarafından -eskisi gibi- sabote edil- mezlerse şampiyon olabilirler. Devamlı, arka arkaya şam- piyon olan İstanbul büyüklerinin bu durumu anlamlıdır. Eğrisi doğrusuna gelmiş, Türk futbolunda şampiyon olmuş olan Trabzon ve Eskişehir takımlarını es geç- miyorum. Ama diğer Anadolu takımları da zaman za- man bu duruma gelmeliler. Küçükler Büyüdü mü? GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR E-posta: hderingor@hotmail.com Utah Jazz’a Memo yetmedi Spor Servisi - ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA), Utah Jazz formasõ giyen Mehmet Okur, takõmõnõn deplasmanda New York Knicks’e 107-99 yenildiği maçta 17 sayõ kaydetti. Karşõlaşmaya ilk 5’te başlayan ve 42 dakika sahada kalan Okur, 3 kez kullandõğõ 3 sayõlõk atõşlarõ sayõya çeviremezken, 10 kez denediği 2 sayõlõk atõşlarda ise 8 kez başarõlõ oldu. 2 kez geldiği serbest atõş çizgisinde de 1 isabet bulan Okur, karşõlaşmayõ 17 sayõ, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladõ. Jazz’da Carlos Boozer’õn 19 sayõ, 17 ribaunt ve 3 asisti takõmõna yetmezken, Andrei Kirilenko’nun 18 sayõ, 2 ribaunt ve 2 asistlik çabasõ da yenilginin önüne geçemedi. Knicks’de 32 sayõ, 4 asist ve 1 ribauntla maçõn en skoreri olan Jamal Crawford, takõmõnõ galibiyete taşõrken Zach Randolph 25 sayõ ve 14 ribaunt, Chris Duhon da 16 sayõ, 9 asist ve 5 ribauntla takõmõna katkõ sağladõ. Bu arada Zaza Pachulia’nõn 6 sayõ ve 5 ribaunt kaydettiği maçta, Atlanta Hawks, deplasmanda Oklahoma City Thunder’õ 89-85 yendi. Fenerbahçe bayramõHİLMİ TÜRKAY Galatasaray en son Kadõköy’de 1999’da kazanmõş F.Bahçe’ye karşõ, o gün bugün bir daha galibiyeti yok. Fenerbahçe hep üstün taraf olmuş, her maçtan galip ayrõlmõş. Futbolcular Galatasaray karşõlaşmasõndan sonraki günü ‘Fenerbahçe bayramı’ ilan etmişler. Pazar gecesi 4-1’lik galibiyetle bayramlarõna bir yenisini daha eklediler. Güzel bir derbi oldu, futbolu, mücadelesi, kartlarõ, golleri ve ufak tefek olaylarõyla her şey dört dörtlüktü diyebiliriz. Galatasaray maçtan önce ‘favori’ gösterilse de Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynayõnca işler değişti: Selçuk, Deivid, Josico çok büyük işler yaptõlar. Deivid için ‘mucize adam’ ifadesini rahatlõkla kullanabilirim. Çok büyük sakatlõk geçirdi, üç ay sahalardan uzak kaldõ, annesini kaybetti, cenazesine gidemedi, onca olumsuzluklara karşõn yõlmadõ. Biliyordu ki o formayõ bir gün kapacaktõ, Aragones sakatlõk sonrasõ yavaş yavaş kadroya adapte etmeye başladõ, ve Galatasaray maçõ Deivid’in parladõğõ maç oldu. Oynadõ, oynattõ, mükemmel bir gol attõ. Katkõsõ çok fazlaydõ, Selçuk inanõlmaz bir performans sergiledi. Josico ‘formayı vermem’ der gibisinden oynadõ. Doğrusu hiç kimse Fenerbahçe’den böyle ne bir oyun ne de böyle bir mücadele bekliyordu. Önemli olan bu futbolun yalnõz Galatasaray maçlarõyla kalõcõ olmamasõ. Son iki karşõlaşmada Sarõ - Lacivertliler yükselişe geçtiler. Bugüne kadar oynadõklarõ kötü futbol şimdi yerini göze hoş gelen oyuna bõraktõ. Sakatlarõn iyileşmesi sevindirici. Deivid’den sonra Vederson da göreve hazõr. Kazõm’a kulübe yolu göründü, Burak toplarlanmak zorunda, Tümer’in sakatlõğõ biraz zaman alacak, Alex hazõr olunca oynamalõ, şu an için ona gerek yok. Bir dip not: Güiza çok goller kaçõrõyor, nerede o İspanya’daki golcülüğü. Sarõ - Lacivertli taraftarlar gol bekliyorlar kendisinden. Gollerine burada da başlamalõ ve sürekli olmalõ. Yoksa 14 milyon Avro boşa gitti deriz. Galatasaray galibiyeti geçmişte yaşananlarõ unutturdu, umarõm bu üç puan gelecekteki güzel günlerin habercisi olur. ‘ARAGONES NEFES ALDI, SKIBBE İFLAS ETTİ’ İ SPANYA basõnõnda 4-1 biten F.Bahçe-G.Saray derbisine dün geniş yer ayrõldõ. MARCA: “Fener derbiyi kazanõyor ve Luis rahat nefes alõyor. F.Bahçe ve Aragones õşõğõ görmeye başladõ” AS: “Luis Aragones biraz olsun nefes alõyor.” EL PAIS: “Luis’in F.Bahçesi G.Saray’õ gol yağmuruna tutuyor.” Alman medyasõ ise Skibbe’ye yüklendi. BERLINER MORGENPOST: “G.Saray ve Skibbe, anlamlõ derbide iflas etti.” KICKER: “Skibbe için fiyasko”, “F.Bahçe karşõsõnda alõnan yenilgi, H. Berlin maçõ öncesinde Skibbe’yi sõkõntõya soktu.” NEŞELİ İDMAN - F.Bahçe, Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı - Lacivertlilerin yaptığı antrenmanda derbi galibiyeti nedeniyle neşeli oldukları görüldü. Bugünü izinli geçirecek F.Bahçe, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek. (Fotoğraf: FATİH ERDOĞDU) HEM ATTILAR HEM KAZANDIRDILAR F .BAHÇE önceki gün ezeli rakibi G.Saray karşõsõnda zafer kazanõrken Sarõ - Lacivertlilerin eski yõldõzlarõ da yeni takõmlarõnda müthiş bir Pazar günü geçirdi. İngiltere Premier Ligi’nde forma giyen Tuncay ile Anelka’nõn yanõ sõra İspanya’nõn Betis takõmõnda oynayan Aurelio deplasmanda attõklarõ ikişer golle gündeme oturdular. Tuncay, M.Boro’nun A.Villa’yõ 2-1 yendiği maçõn 34 ve 88. dakikalarõnda attõğõ gollerle galibiyetin mimarõ olurken Chelsea’li Anelka, B.Rovers ağlarõnõ 2 kez havalandõrarak go krallõğõnda öne geçti. Aurelio da Numancia deplasmanõndaki futboluyla takdir topladõ. Avrupa sonrası hüsran NEVZAT DİNDAR Galatasaray Avrupa da oynadõğõ her maç sonrasõnda büyük hüsran yaşõ- yor.Yurt dõşõ dönüşü ligde 10 puan kaybeden Sarõ-Kõrmõzõlõlarda, fiziksel olarak takõmõn hazõr olmamasõ farklõ bir tartõşma konusunu da beraberinde getirdi. Bu sezon, iddialõ bir takõm kurmasõna karşõn Şampi- yonlar Ligi’ne havlu atan G.Saray’õn, şimdilik tek tesellisi UEFA’da ki yolunun açõk olmasõ. Ancak, asõl sõkõntõ burada başlõyor. Cimbomun galibiyetlerle sonuçlanan Bellinzona, Olympia- kos ve Benfica karşõlaşmalarõ sonrasõ ligde ağõr yenilgiler almasõ ‘tesadüf’ olarak yorumlanabilir mi? Bursa’da hezimetten dönen, Eskişehir’den 4 yiyen ve son olarak Fenerbahçe karşõsõnda varlõk gösteremeyip tarihi bir yenilgi alan Sarõ-Kõrmõ- zõlõlar’da, kötü gidişatõn nedenleri bir bir masaya yatõrõlõrken fiziksel yorgunluğu dikkate almayan ve rotasyona gitmeyen Michael Skibbe de topun ağzõnda. Alman teknik adam, sezon başõ kam- põnda da takõmõ iyi çalõştõrmadõğõ için eleştirili- yordu. Yorgun ekibi, 60 saat sonra derbide saha- ya süren Skibbe’nin, Mehmet Topal’õ düşünme- mesi, Baros ve Ümit Karan’õ kenara almasõ, ra- kibi iyi analiz etmemesi belli başlõ hatalarõ olarak gösteriliyor. İzin krizi Galatasaray’da gizlenen izin krizi derbinin kaybedilmesiyle ortaya çõktõ. Benfica maçõndan sonra Meira ve Lincoln’ün kamptan ayrõlmasõ ve sabah 05.00’da otele dönmesi, kriz yarattõ. Futbolcularõ kutlamak için otele giden yönetici Haldun Üstünel’in iki futbolcuyu görmemesi üzerine Adnan Sezgin ve Skibbe’ye hesap sor- duğu öğrenildi. Skibbe’nin Sezgin’e danõşarak oyunculara izin verdiği ifade edildi. Ancak Hal- dun Üstünel’in de bu iznin derbi öncesi doğru bir hareket olmadõğõnõ vurguladõğõ ifade edildi. Ola- yõn neden derbi maç sonrasõ gündeme geldiği ise kafalarõ karõştõrdõ. Üstünel, Adnan Sezgin’le ve- rilen izinle ilgili tatsõzlõk yaşadõğõnõ itiraf etti. Uslu’ya tepki Galatasaray’da yönetim derbide protokol tri- bünde yaşananlar nedeniyle F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu’ya tepki gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinde yapõlan açõklamada şöyle de- nildi: “F.Bbahçe-G.Saray karşılaşması sıra- sında F.Bahçe kulübü yöneticisi Mahmut Us- lu camiasına yakıştıramadığımız davranışlar- da bulunmuştur. Sportmenliğe yakıştırama- dığımız davranışları nedeniyle Uslu’yu kına- dığımızı tüm spor camiasına duyururuz.” Trabzon’da kupa mesaisi Spor Servisi - Fortis Türkiye Kupasõ’nõn ikinci maçlarõ Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesiyle başlõyor. Daha önce ligde yine Trabzon’da karşõ karşõya gelen iki takõm sahadan golsüz beraberlikle ayrõlmõştõ. Kupada 14 yõl sonra karşõlaşacak iki takõmõn mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Lig TV’nin yayõmlayacağõ maçõ Bünyamin Gezer yönetecek. Türkiye Kupasõ’nda son olarak 1993-94 sezonunda yarõ finalde eşleşen iki ekibin, İstanbul’da oynadõğõ ilk maç Beşiktaş’õn 3-1 üstünlüğüyle sona ermiş, 9 Mart 1994’te Trabzon’daki son karşõlaşma ise 1-1 sonuçlanmõştõ. Kupada iki ekip bugüne dek toplam 9 kez karşõlaşõrken, bu maçlarõn 4’ünü Trabzonspor, 3’ünü Beşiktaş kazandõ, 2 maç ise berabere sonuçlandõ. Kupada Siyah-Beyazlõlar 9 gol atarken, Bordo- Mavililer ise 8 gol kaydetti. Bu arada Beşiktaş’ta sakat futbolcularõn çokluğu moralleri bozdu. Sakatlõklarõ bulunan Sivok, Cisse ve Delgado’nun dünkü çalõşmaya katõlmadõğõ öğrenildi. GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL - Fortis Türkiye Kupası - (Avni Aker-20.00) Trabzon-Beşiktaş. BASKETBOL - Eurocup/(Karadağ- 20.00) Buducnost-G.Saray Cafe Crown, FIBA Eurochallenge/(Antalya-20.00) Antalya-Skyliners, (Kıbrıs-20.30) Proteas -Banvit TV’DE SPOR Spormax/20.00 Buducnost-G.SarayCafe Crown G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N ● Fortis Türkiye Kupası‘nın hakemleri şöyle: Alanyaspor- Sivasspor: Taner Gizlenci, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor- Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu, Tokatspor-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa, Malatyaspor-Ankaraspor: Serkan Çõnar, Konyaspor-Denizlispor: Mustafa İlker Coşkun, Bursaspor-Ankaragücü: Deniz Çoban, Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu ● Usain Bolt, Uluslararasõ Atletizm Federasyonlarõ Birliği’nin (IAAF) ‘’Yõlõn Atleti’’ adaylarõ arasõndaki yerini aldõ. ●Erkekler artistik cimnastikte olimpiyat şampiyonu Japon Hiroyuki Tomita, salonlara veda etti. ● Beşiktaş‘ın efsane isimlerinden ‘’Voleci Şeref’’ lakaplõ Şeref Görkey, ölümünün 4. yõlõnda Zincirlikuyu;daki mezarõ başõnda anõldõ. ●Voleybol Ünlüler Salonu (The Volleyball Hall of Fame), merhum Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanõ Sinan Erdem’i “Voleybol Kahramanõ” ödülüne layõk gördü.GALATASARAY CAFE CROWN ZOR VİRAJDA Ülkemizi Eurocup’ta temsil eden G.Saray Cafe Crown 2. ön eleme rövanş mücadelesinde ilk maçta 85-83 yendiği Karadağ şampiyonu Buducnost ile karşõlaşõyor. Podgorica kentinde oynanancak mücadele TSİ 20.00’da başlayacak ve Spormax ekranlarõndan naklen yayõnlanacak. Murat Kaya, Tufan Ersöz ve Cemal Nalga’dan yoksun olacak Sarõ - Kõrmõzõlõlar 2 sayõ avantajla sahaya çõkacak. G.Saray Cafe Crown rakibine 1 sayõyla yenilse dahi turu geçip gruplara kalacak. Sarõ - Kõrmõzõlõlar Buducnost’u elemeyi başarõrsa H Grubu’nda Bilbao Basket, Hemofarm ve Nymburk’un rakibi olacak. FIBA Eurochallenge’da ise Antalya Büyükşehir Belediyespor ile Banvit rövanş maçlarõ oynayacak. Türk antrenör Murat Didin’in çalõştõrdõğõ Deutsche Bank Skyliners ile karşõlaşacak olan Kõrmõzõ - Beyazlõlar ilk maçta 60-60 berabere kaldõğõ rakibiyle 20.00’da Antalya’da mücadele edecek. Bandõrma ekibi de Kõbrõs Rum Kesimi’nde ilk maçta 100-93 yenildiği Proteas Limasol’la 20.30’da kozlarõnõ paylaşacak. TEMSİLCİMİZ 17 SAYI 3 RİBAUND VE 2 ASİSTLE OYNADI Galatasaray 3 günde bir maçõ kaldõrmõyor, UEFA dönüşleri kayõplar yaşõyor S.Bükreş-G.Saray: 1-0 (Kayseri-Galatasaray: 0-0) Galatasaray-Bellinzona: 2-1 (Bursa-Galatasaray: 2-1) Galatasaray-Olympiakos: 1-0 (Eskişehir-Galatasaray: 4-2) Benfica-Galatasaray: 0-2 (Fenerbahçe-Galatasaray: 4-1) D Ö N Ü Ş L E R D E K İ K A Y I P L A R 1. KOŞU: F: Man Of Woods (2), P: Lady Symba (4), PP: Selak (3), S: Drop of The Flower (1). 2. KOŞU: F: Quen Of Troy (6), P: Sekreterya (7), PP: Puçika (5), S: Minime (3). 3. KOŞU: F: Albey (4), P: Akmert (3), PP: Kandemirkõr (6), S: Akman (2). 4. KOŞU: F: Balios (2), P: Alize (1), PP: Mis- ses Lockter (6), S: Seysaş (7). 5. KOŞU: F: Catch Me (3), P: Bak (2), PP: Latigo Bay (1), S: Fantas- tic Yellow (4). 6. KOŞU: F: Baba Abdullah (4), P: Belgalp (2), PP: Recephan (3), S: Duhan (5). 7. KOŞU: F: Lionheart (9), P: Koşulantay (1), PP: Luda (2), S: Tige (4). 8. KOŞU: F: Nisan Rüzgarõ (1), P: Savdal (2), PP: Tumbul Anzelha (3), S: Saçanõm (6). ALTILI GANYAN 4 2 3 4 9 1 3 2 2 1 2 6 1 3 2 2 4 5 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramõzdan ayrõlõşõnõn 70. yõldönümü nedeniyle, dün Ankara’da anma koşusu yapõldõ. Yarõşlarda birinciye 400, ikinciye 300, üçüncüye 200 ve dördüncüye ise 100 YTL ile çeşitli ödüller verildi. Kategorilerinde birinci olan sporcular, illeri ve dereceleri şöyle: Bin 500 metre küçük bayanlar - Nuran Satılmış (Ağrõ) (5.58), 2 bin metre küçük erkekler - Kadir Koçlardan (Muş) (6.19), 2 bin metre yõldõz bayanlar - Emine Hatun Tuna (Hatay) (6.33), 3 bin metre yõldõz erkekler - Müslüm Yıldırım (Ağrõ) (8.42), 3 bin metre genç liseli bayanlar - Esma Aydemir(Antalya) (9.17), 5 bin metre genç liseli erkekler - Muhammet Emin Tan (Sõvas) (13.23), 4 bin metre üniversiteli bayanlar - Dudu Karaya (Kayseri Erciye Üniversitesi) ( 13.80), 6 bin metre üniversiteli erkekler - Ali Topkara (Aksaray Üniversitesi) (16.20). Bir futbol karşılaşmasında ancak bu kadar oyuncu ce- haleti ve kafasına göre takılan teknik yönetim örnekleri su- nulabilirdi. Milyar dolarlar kazandığı ve yaptığı işin kültü- ründen uzak futbolcuya dayalı düzen ancak bu kadar net örneklenebilirdi. Kimse bir yanlışlıklar komedisi izleyeceğini düşünemezdi. Deivid’in kornerine sağ ayak dışı ile dokunan Selçuk bi- le kişisel top becerisini denerken arkasında Emre, Ümit Karan ve kale direğinin dibindeki Sabri’nin oyunda olmayan kafalarını düşünmüyordu. Boş kaleye zor atılacak bir vu- ruş gol olmuştu! Arkadan inanılmaz bir meslek cehaleti- ne ortak 22 futbolcu gördük. Ceza alanının sol tarafından sağ ayağı ile direk kaleye vurmayı deneyen Lincoln, eli ha- vadan inmeyen hakemi, 22 kuralı bilmeyen kişi ile birlik- te görüyor ama cehalet madalyasını Volkan’la birlikte al- maya hak kazanıyordu. Birisi topu filelerle buluşturup gol olmayan gol için sevinirken (!) diğeri şansına kurtarama- dığı topun gol olmadığına şaşıracak kadar şaşkındı. (!) Oy- sa vuruşun adı “çift” idi! Daha sonra yenilen iki golün altından kalkmak isteyen G.Saray’ını sahaya süren ve kimilerince hatasız Skibbe’nin değişiklik trajedisini yaşadık. F.Bahçe savunmasını tek ra- hatsız eden Ümit Karan oyundan alınmış ve Nonda kur- tarıcı olarak oyuna alınmıştı. Bitmedi... 35 metreden ka- leye direk vuruş atmaya hazırlanan R.Carlos karşısında cahilce bir tutumla tek futbolcu ile baraj yaptıran De Sanc- tis’in hediyesi olan ve arkadaşlarının oldukları yerde elin- den kaçırdığı topu izledikleri üçüncü golü gördük. Ama- tör futbol takımları dahi bu hataları aşmıştır. Bitmedi... Sahanın en güçlü ve İspanya’nın golcüsü an- lı şanlı Güiza’nın boş kaleye 5 metreden vurduğu topun kalenin üstünden dışarı atabilme becerisine tanık olduk. Bu vuruş için büyük beceri gerekir! Ve son önemli şaşkınlığımızı da sahada zorlukla du- ran en güçsüz futbolcu Deivid’in üç G.Saraylı ara- sından sıyrılıp yavaşlatılmış vuruş eğitimi kalitesindeki golünü izledik. Muthiş bir futbol cehaletiyle dolu karşılaşmaydı. Ama ger- çek olan derbinin klasiği; yani F.Bahçe’nin farklı galibiye- tiydi. Futbolu tek yönlü oynayan futbolcuları ile bunu gör- meyen Skibbe ve teknik kadrosunun yeni versiyonu ile ta- kımını koşturan Dede’nin başarısıydı bu... Ama net görü- len iki gerçek vardı; birisi futbolculara dayalı sistemin cid- diyetsiz netliği, diğeri ise futbol kural ve gerçeklerinden ha- bersiz futbolcular... İşte bizim çılgınca sevdiğimiz Türk Fut- bolu’nun hali... Cahillikler Derbisi GÖRÜŞ / ADNAN DİNÇER Gençler Ata’sõ için koştu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog