Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

tkonlaştınlmış birAtatürkyerinegerçek ve insan Atatürk'ün sunulmasıfilmin temelerdemi. Can Dündar'ın Mustafa'sı, Atatürk üzerineyapılagelmiş en iyi belgesellerin başınagelipyerleşiyor... Atilla Dorsay Sabah Gazetesi Sinema Eleşürmeni Mustafa: Dengeli bir belgesel. Can Dündar, hissedilir biçimde belirginAtatürk sevgisini onu etten kemikten bir insan olarak betimleyerek pekiştirmiş. Alin Taşçıyan Star Gazetesi Sinema Eleştirmeni Mustafa, Atatürk'ünportresini 'resmi tarih'in bilinen çizgilerinin ötesine taşırken en çok da yalnızlığına vurgu yapıyor. Filmdegörüntüler, belgeler, diyaloglargayet başarıh. Uğur Vardan Radikal Gazetesi Sinema Eleştirmeni t-ııı LHlJj IM. www.ntvmsnbc.com • • : 1 , 1 . • ORTAKYAPIMI 'i s:> :\t s.ı M ı-'-*:ı T-TVÎîl FMP M T ' r.ı. u- n.. 3fi BANCI KATKILARIYLA II. ı v-w '.: • t l U k :•• k : ı ; ı J i İ II E MrS'l'3"' I'l. ! J I .' I • :-r 3-1 3 ! T ! F , - i " 3 ı. •• IIL-3LI İ l ü * Jıf • II ]•[ 1 - 1 (»il • III irKLİMf.Jıt. ıı-114-iu I M [;<ıı •I ı t i ' ]-i ! ı ! > :.ı 4 ı:ın yı ı< ı» :-,F •II |.| JÇCJT f IT-λ' •h J I'J l » - i » 1 ' ^r : 1:1:111 3>ı Î 1 i !. :-,r •'•ii in.j=.t! 1'.»îir n j 1 Ti y,r i3:m m I H J w WARNER BROS. PICTURES 82008 Warner Bıoa. Ent M Rightt Reserved • |-r*ır UI 1:1 3L[-:m ıı:»i» ı. ııı :ı3 ,| |; -•. 7 =, I L '.' •• ." l'iTir I."J*' 'iıC ft.J !!• ! \- ! ı ıır !-r.s ı ı r « ¥ 'i ; • - :IP i'J ::ı : • -ı .(-lrC- 3İP 3i I I l t B f E CQ u M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog