Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 4 EKİM 2008 İmsak: 5.31 Güneş: 6.57 Öğle: 13.00 İkindi: 16.13 Akşam: 18.51 Yatsõ: 20.10 Fenerbahçeli eski yönetici Şadan Kalkavan bazõ konularda önemli açõklamalar yaptõ ve ekledi: Yõldõrõm’õ taraftar gönderirHİLMİ TÜRKAY Fenerbahçe’nin zorlandõğõ şu günlerde Başkan Aziz Yıldırım’õn tepki almasõna karşõn Mayõs ayõnda yeniden başkanlõğa aday olacağõnõ açõklamasõ camiadaki gruplar tarafõndan hem ‘sıcak’, hem ‘soğuk’ karşõlandõ. Bu yõl gerekli transferlerin gerçekleştirilememesi ve taraftarlarla girdiği tribün çatõşmasõyla ismi yaptõklarõyla değil yapamadõklarõyla gündeme gelen Aziz Yõldõrõm’a eski dostu Şadan Kalkavan’dan uyarõ geldi. Sarõ - Lacivertlilerin hem ligde hem Avrupa kupalarõnda Zico dönemine göre başarõsõz kaldõğõna dikkat çeken Kalkavan, “Bu böyle gitmeyecektir, sakatların çoğunlukta olması büyük engel teşkil ediyor. Ancak sahada yer alan oyuncular nedense yeterli performansı sergileyemiyorlar. Şu andaki tablo iç acıcı değil” dedi. Başkan Aziz Yõldõrõm’õn taraftarlarla girdiği tribün kavgasõnõ yersiz bulan ve “İkilik yaratıyor” diyen Şadan Kalkavan, “Başkanın insani münasebetlerini düzeltmesi lazım. İnsanlarla sıcak ilişkiler içinde olmalı, kendini hep yukarıda görmesi yanlış. Bu yüzden de bazı kesimler tarafından hiç sevilmiyor. Mayıs ayında aday olacağını öğrendim. Bundan doğal bir şey yok. Oturduğu koltuğu kendiliğinden zaten bırakmaz ama taraftara iyi hizmet vermeli. Bu tribünler bir gün gelir onu koltuğundan alaşağı ederler” şeklinde konuştu. Aurelio’nun gitmemesi gerekirdi Aurelio’nun Real Betis’e transferinin ardõndan Fenerbahçe orta sahasõndaki boşluğun giderilemediğine de dikkat çeken eski yönetici Şadan Kalkavan, “Aurelio başkanın kaprisi yüzünden gitmiştir. Aurelio yeri geldiğinde üç kişilik oynuyordu, çok büyük kayıp oldu. Başkan başına gelecekleri hiç düşünmedi, şimdi koltuğunda otururken maçları sanırım rahat izleyemiyordur. Aurelio gibi Zico’nun da gönderilmesi başka bir yanlış. Adam iki yıldır Türkiye’de. Artık herkesi tanımış. Herkesle iyi diyaloglar içerisine girmiş. Sen bu adamı gönderiyorsun. Olacak iş değil. Aragones’in Fenerbahçe’yi tanıması zaman alacak. Atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Her Fenerbahçeli gibi ben de Fenerbahçe’nin düzeleceğini umuyorum. Ama böyle devam ederlerse o zaman hem başkana hem de Aragones’e bu taraftar kapıyı gösterir” dedi. Sık sık Roberto Carlos’u eleştiriyorum. Dinamo Kiev be- raberliğinden sonra da “Artık bıraksın” diye manşet attım. As- lında hiçbir gıcığım yok ona. Hatta bir futbolcu olarak takdir ede- rim kendisini. Kolay değil yıllarca dünyada defans imparator- luğunu sürdürebilmek. Ne var ki; her şeyin bir sonu var. Artık Carlos’un kafası ayaklarına hükmetmiyor. Sonuçta hemen her futbolcunun karşılaşabileceği bir gerçektir bu. Ne yaparsınız ki futbol yaşamı, bir pervane böceğinin yaşamı kadar kısa. Ça- bucak gelip geçiyor. Cahit Sıtkı Tarancı, “Yaş otuz beş yolun yarısı eder” diyor ama bu sözler, insan yaşamı için. Futbolda ise, yolun sonu! Car- los iyi niyetli bir futbolcu, aldığı yüksek transfer ücretinin kar- şılığını vermek istiyor. Çok çabalıyor sahada. Çok güç sarf edi- yor. Ne var ki eski günlerdeki Carlos olamıyor. Carlos gibi dün- yada çok büyük futbolcular gelip, geçtiler. Pele’ler Marado- na’lar, Garrincha’lar, Matthaus’lar, Keagen’lar daha nicele- ri niceleri. Şimdi neredeler? Her şeyde olduğu gibi futbolda da bir “son” vardır. Otokritik yaparak buna karar vermek gerekir. Vermeyenler çok güç durumlarda kalmıştır. Sahada adeta alay konusu olmuşlardır. Halka pek güvenmemek lazım. İşte bizim Avrupa’nın gol kralı olan Hakan Şükür’ümüz. Futbolu bırak- manın zamanlamasını iyi tayin etmediği için zor durumlarda kal- dı. Yıllarca onu alkışlayanlar, çabucak karşısında oldu. Geçen günlerde medyada Carlos’un bir demeci, beni çok mutlu etti. “Çoğu kimse beni eleştiriyor demek ki gerçekten eleş- tirilecek durumum var. Ama bunu kısa sürede değiştirmeye ça- lışacağım.” Centilmence bir açıklama. Ne var ki Dinamo Kiev karşısında yine gerçek Carlos’u değil, fotokopisini bile göre- medik. Ama ne yapsın bütün iyi niyetine karşın yukarıda söy- lediğim gibi gücü yok. Her gün biraz daha şöhretinin erozyo- na uğradığını düşünüyor mu? Bir türlü anlayamıyorum. Bana göre; Fenerbahçe, Carlos’u menajer yapmalıdır. Tür- kiye’yi seviyor. Isındı artık buraya. Türk futbolunun ve futbol- cusunun karakteristik yapısını öğrendi. Ülkenin sosyopsikolojik durumunu da biliyor. Ondan iyi menajer olur mu? Bazı Car- los’çular, bizim bu oyuncu hakkındaki eleştirilerimize kızıyor- lar. Sanki Carlos gibi futbol oynamışlar da. Ondan daha faz- la şöhretliler. “Bu futbolcular da zaten hiç kimseyi beğenmezler” gibi yorumlarda bulunuyorlar. Haklılar. Çünkü futbolun içinde hiç olmamışlar. Futbol yaşamının etaplarını bilmiyorlar. Hep- si, suyu bardakta gören kaptan veya topun yuvarlak mı toparlak mı olduğunu bilmeyen kimseler. Türk insanı olarak biz, her şe- yi biliriz. Bir bakışta karşımızdakinin ne menem insan olduğunu anlarız ama bir türlü bilmediğimizi bilmeyiz. Carlos Menajer Olmalı GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR E-posta: hderingor@hotmail.com ALEX, LUGANO VE SEMİH’İN DURUMLARI KRİTİK Spor Servisi - Fenerbahçe, Kayserispor maçõnõn hazõrlõklarõnõ dün yaptõğõ idmanla sürdürdü. Sakatlõklarõ nedeniyle takõmla çalõşmalara katõlamayan Alex, Lugano ve Semih’in Kayserispor maçõnda oynamalarõnõn zor olduğu öğrenildi. Bu arada kendi internet sitelerinde Aziz Yıldırım’a ağõr ithamlarda bulunan Genç F.Bahçeliler grubu, Fenerbahçe Başkanõ’nõn bir dönem kendilerini kullandõğõnõ, ancak artõk yönlendiremediği için savaş açtõğõnõ “İtiraf Ediyoruz Kullanıldık, Ancak Değiştik, Değişmeye Devam Edeceğiz” başlõğõyla yayõnladõklarõ bildiriyle duyurdular. FUTBOL - (Turkcell Süper Lig - Atatürk/20.00) Konya- Trabzon, (Asaş/20.00) Ankaraspor-Sõvas, (Atatürk/20.00) Antalya-G.Antep, (Bank Asya 1. Lig - 19 Eylül/15.00) Ordu- Altay, (Yahya Baş/15.00) Güngören-Kasõmpaşa, (Atatürk/15.00) Giresun-Sakarya, (Atatürk/15.00) Bolu-Karabük, (TFF 3. Lig - 15.00) Y.Bosna-A.Üsküdar, İzmir-Göztepe, (PAF Ligi - Asaş/15.00) Ankaraspor-Sõvas, (Atatürk/15.00) Konya-Trabzon, (100. Yıl/15.00) Antalya-G.Antep. BASKETBOL - (Teknosa Türkiye Kupası - Diyarbakır Ziya Gökalp/15.00) Telekom- Aliağa, (17.15) P.Karşõyaka-Mersin B., (Sıvas 4 Eylül/16.00) Banvit-Erdemir, (18.15) F.Bahçe Ülker-Kepez B., (Hazırlık maçı - Ayhan Şahenk/18.00) Efes Pilsen-Panathinaikos VOLEYBOL - (Erkekler Türkiye Kupası - B.Felek/12.30) M.Piyango-Bozkurt B., (Atatürk/15.00) Plevne-Polis Akd. TV’DE SPOR / Lig Tv/20.00 Konya-Trabzon, Kanal 24/16.30 Stuttgart-W.Bremen, Spor Max/17.00 Sunderland- Arsenal, (19.30) Blackburn-M.United, (21.45) Naval-Belenenses, Ntv Spor/19.00 Lazio-Lecce, (21.00) Villarreal-R.Betis, (23.00) Barcelona-A.Madrid, (01.05-bant) V.Sarsfield-S.Lorenzo, Kanal A/20.00 Marsilya-Caen, (22.00) Lille-Valenciennes, Star/12.20 Şampiyonlar Ligi Özel, Sky Türk/18.00 Efes Pilsen-Panathinaikos G Ü N Ü N P R O G R A M I 1. KOŞU: F: Paşa Dayõ (3), P: Yarenim (1), PP: Adriatic (2), S: Sharply Drawn (4). 2. KOŞU: F: Celasun (1), P: Kandemirkõzõ (9), PP: Güneşoğlu (3), S: Nefise (13). 3. KOŞU: F: Gazi Begovic (5), P: Abjora (7), PP: Ekrem Baba (2), S: Stratejik (3).4. KOŞU: F: Asalbüke (5), P: Beykõr (1), PP: Onunkanõ (13), S: Coşkungül (6).5. KOŞU: F: Hasmer (2), P: Şahiner (3), PP: Bambaşka (10), S: Ye- şilbudak (9).6. KOŞU: F: Simtay (2), P: Ömercik (1), PP: Yolbilen (4), S: Balaberk (5).7. KOŞU: F: Kõsa Haber (2), P: Fides (9), PP: Arsuz (1), S: Successpul Dancer (12). 8. KOŞU: F: Mechanic Girl (3), P: Golden Gate (7), PP: Fara- mondo (8), S: Princess Özden (4). ALTILI GANYAN 5 5 2 2 2 3 7 1 3 1 9 7 2 10 4 1 3 9 12Bozkurt Belediye, Beşiktaş’ı rahat geçti. BEŞİKTAŞ KUPAYA KÖTÜ BAŞLADI Beşiktaş: 0 - Bozkurt Bld.: 3 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Hayrettin Durak (7), Ahmet Bülent (6) BEŞİKTAŞ: Burçin (6), Uğur (6), Faik (5), Kaan (5), Bekir (6), Rõdvan (6), Mustafa (libero 5), Özgür (5), Can (5), Berkan (5), İrfan (5) BOZKURT BELEDİYE: Roger (6), Tony (6), Burak (5), Alexander (7), Levent (6), Ercan (7), Hasan (libero 6), Caner (5) SETLER: 22-25, 14-25, 15-25 ALEV ANAKÖK Voleybol Erkekler Türkiye Kupasõ 1. etap grup maçlarõ dün başladõ. Beşiktaş ilk karşõ- laşmasõnda Bozkurt Belediye’ye 3-0 yenildi. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N ● ULUSAL Takõmlar Teknik Direktörü Fatih Terim, ALS hastasõ eski İtalyan futbolcu Stefa- no Borgonovo’nun, hastalõğõyla mücadelesine destek amacõyla 8 Ekim Çarşamba günü yapõ- lacak Fiorentina-Milan maçõnda, daha önce ça- lõştõrdõğõ iki ekibin başõnda sahaya çõkacak. ● A Ulusal Futbol Takõmõ’nõn, 11 Ekim Cu- martesi günü Bosna-Hersek ile yapacağõ karşõ- laşmayõ yönetecek hakemler FIFA tarafõndan de- ğiştirildi. Daha önce Rusya Futbol Federasyo- nu’ndan Yuri Baskakov’un yöneteceği açõkla- nan Türkiye-Bosna Hersek maçõnõ Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Viktor Kassai yö- netecek. ● FIFA kokartlõ Türk bayan yardõmcõ hakem Seçim Demirel, Yeni Zelanda’da oynanacak 17 Yaş Altõ Bayanlar Dünya Kupasõ karşõlaşmala- rõnda görev alacak. ● ALTILI Ganyan: Elazõğ 4, 6, 1, 3, 9, 7 kom- binesini bilenler 14.826,53 YTL ikramiye ka- zandõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog