Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 2008 CUMA 14 KÜLTÜR kultur࠽cumhuriyet.com.tr ‘Sinekli Bakkal’ Almancada Ⅵ Kültür Servisi Halide Edip Adıvar’ın (1884 1964) ilk olarak İngilizce “The Clown and His Daughter (Soytarı ile Kızı)” adıyla 1935’te Londra’da, Türkiye’de ise 1936’da yayımlanan “Sinekli Bakkal” romanı Almanya’da, tüm dünya edebiyatının en seçkin örneklerini yayımlayan Manesse Verlag tarafından yayımlanıyor. Halide Edip Adıvar’ın, temel izleği 2. Abdülhamit dönemindeki DoğuBatı kültürleri çatışması olan söz konusu romanının yanı sıra anılarının da Ute Birgi çevirisiyle yayımlanacağı açıklandı. Halide Edip anılarını “Türk’ün Ateşle İmtihanı”(1962) ve “Mor Salkımlı Ev” (1963) adlı kitaplarında toplamıştı. Yazarın diğer önemli romanlarıysa: “Handan” (1912), “Ateşten Gömlek” (1923) ve “Vurun Kahpeye” (1926) olarak sayılabilir. Resim ve müzik diyaloğu ‘Babam ve Oğlum’un yönetmeni Çağan Irmak’ın son filmi ‘Ulak’ bugün gösterime giriyor Mistik, fantastik bir mesel SUNGU ÇAPAN Ⅵ Kültür Servisi Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Abdurrahman Öztoprak’ın 80. doğum yılı onuruna düzenlediği “Mekânın Şiirselliği: Öztoprak ve Jenerasyonu” sergisi kapsamında Cem Mansur ve Necmi Sönmez’le bugün saat 19.30’da bir söyleşi düzenliyor. Öztoprak ve onun kuşağından önemli Avrupalı meslektaşlarının eserlerinin yer aldığı sergi için düzenlenen bu özel etkinlikle, resim ile müzik arasındaki ilişkiler izleyicilerle birlikte tartışılacak. Sergi 15 Mart’a dek görülebilir. (0 212 281 51 50 www.elgizmuseum.org) elişen teknolojiyi emrine koşan elin oğlu, her biri birer gişe canavarı olagelen, yüksek bütçeli, özel efekt cilalı, baştan sona gözalıcı birtakım mistikfantastik tarihsel üstün yapımlar çekerken sanki bizim elimizin de (olanaklarımızın elverdiği ölçüde tabii) armut toplamadığını göstermek istercesine kolları sıvayarak, hem seyirci kesimini, hem de eleştirmen tayfasını ‘ağlata ağlata’ fetheden, iki yıl önceki Babam ve Oğlum’un başarısının ardından kariyerinin en iddialı ve riskli projesine soyunmuş Çağan Irmak yazıp yönettiği ve bugün (Türkiye genelinde 150 salonda birden) gösterime giren son filmi Ulak’ta. Çağan’ın Babam ve Oğlum’da birlikte çalıştığı oyuncusu Çetin Tekindor’un canlandırdığı, gezginci ozanlar gibi diyar diyar gezerek hikâye anlatan, dünyevi zevk ve nimetleri çoktan aşmış, anlayış ve tevekkülden ibaret, ermiş bir eski zaman peygamberinin bilgeliğine, olgunluğuna sahip seyyah Zekeriya’nın ıssız, kıraç bir coğrafyadaki bir köye gelişiyle dahil oluyoruz Ulak’a. Sergio Leone yapımı bir spagetti western dekorunu çağrıştıran, genişçe bir meydanı çevreleyen yapılardan oluşmuş bu köydeki bazı yan karakterler ve yan öykücüklerle gelişen, çok parçalı, ayrıntılı bir yapıda kurmuş filmini Irmak. Köy kahvehanesinin lapacı patronu olan babasından, çok kitap okuduğu için zılgıt yiyen, kötü davranılan oğlu Ömer’le (Kaya Akkaya) sevecen bir aile büyüğü gibi ilgilenen seyyaha derhal yemek getiriyor, çevresinin deli muamelesi yaptığı Melek Kadın (Hümeyra). Yönetmenin vazgeçemediği oyuncularından Şerif Sezer’se bir başka köy sakinini, kuyuya düşmesin diye ayağından zincirlediği, geri zekâlı, dil G Yönetmen, Senaryo: Çağan Irmak / Kamera: Mirsad Heroviç/ Müzik: Evanthia Reboutsika / Genel Sanat Yönetmeni: Mustafa Ziya Ülkenciler/ Oyuncular: Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Yetkin Dikinciler, Kaya Akkaya, Mahir İpek, Zuhal Gencer Erkaya, Selda Özer, k Ula Feride Çetin, Yüksel Aksu, Şener Kökkaya, Melis Birkan / Avşar Film 2007 (UIP) yahın köyde yol açtığı aydınlanma ve değişime kimse engel olamayacaktır. Filmin anlatıcısı ve baştan ayağa iyilik timsali baş karakteri olan Zekeriya’nın, evlat acısı yaşadığı geçmişini gömüp kendini dervişçesine yollara vurarak zorlu, meşakkatli bir seyyah yaşamı sürdürdüğü Ulak, günümüze göndermelerle bezenip edebi birtakım başlıklarla sunulan bölümlerin eklemlenmesiyle bütünlenerek tüm kötülerin cüzzam illetine yakalandığı ve Godot gibi beklenen bir kurtarıcıya gereksinen, tartışmaya açık bir finale bağlanıyor. YİKÖTÜ İKİLEMİ... Filmin ezeli iyikötü ikilemine bakışı oldukça masalsı, mistik ve naif kaçmış. Anlatımı, görselliği, dekor, kostüm ve müzikleri açısından göz doldursa da, büyük oynayıp muğlaklıktan sıyrılamayan dağınık ve zorlama senaryosu da, tıpkı finali gibi tartışmaya açık. Oyuncularsa alabildiğine tumturaklı ve gösterişli. Bir kez daha gözde oyuncularıyla ve Yunanlı besteci Evanthia Reboutsika’yla işbirliği yapmış Çağan Irmak. Anadolu’dan çok egzotik bir Mezopotamya kültürünü anıştıran, dövmeli, rastıklı makyajları, kolyeli, kaftanlı, sarıklı kostümleri ve ödüllü Sırp kameraman Mirsad Heroviç’in panoramik görüntüleriyle görsel bakımdan yer yer sinemamızda pek rastlanmayan bir düzey tutturmasına karşın, ‘belirsiz bir zaman ve mekânda geçen’ kafa karıştırıcı senaryosunun kurbanı olarak meramını yeterince aktaramıyor seyirciye. Belirgin mesaj kaygısı güttüğü izlenimine kapıldığımız, bilgece, derviş tavrı gitgide filmin aleyhine çalışan seyyah kahramanımızın özlü sözleriyle vurgulanarak anlatılmış hikâyesi bu kez geniş seyirci kitlesine erişmesi güç görünen, hazmı zor, muğlak bir mistik fantastik denemeye dönüşüyor sonuçta. Seyre değer, farklı bir deneme olduğu söylenebilecek Ulak, kuşkusuz haftanın filmi nitelemesini hak ediyor yine de. K Â M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R ⅷ Ç İ Z İ K İ siz kızını (Feride Çetin) kerhaneye satan Esma adındaki bir anneyi yorumluyor. LAK İBRAHİM’İN HİKÂYESİ Melek’in kızı Emine’ye (Melis Birkan) sevdalı Ömer ve Melek’in desteğiyle, tüm köy çocuklarını bir ağılda toplayan seyyahımız, Ulak İbrahim’in hikâyesini anlatıyor çocuklara, her gece arkası yarın gibi yineleyerek. Ellerinde lüks lambalarla çocukların gece vakti, tane tane ve öğüt verircesine, bilgece söylev çeken seyyahı dinlemeye gittikleri sahne gibisinden hoş çekimlerle süren filmde, Emir Kusturica kazlarıyla bir tavus kuşu da, perdenin sağından girip solundan çıkıyorlar salına salına. Film aktıkça giderek acılarla U dolu bir geçmişe sahip, eski bir hekim olduğunu öğrendiğimiz seyyahın, tıpkı masaldaki Fareli Köyün Kavalcısı gibi bütün çocukları etkisi altına almasından hiç hazzetmeyip Zekeriya’yı oğlancılıkla suçlayarak çek git ‘lan burdan diyen kötüler de çıkıyor, köyde sözü geçen, ağır ağabey tiplerden, Adem’le (Yetkin Dikinciler) baş tasdikçisi ve yardakçısı İkram (Mahir İpek) gibi. Ezik, suskun karısının (Selda Özer) ağzı bozuk, maço kocası ve dayağı, sövgüyü başından hiç eksik etmediği, yeniyetme oğlu Ferhat’ın (Atakan) da resmen nefret ettiği Adem, zalim bir baba, kötücül bir âdem. Ancak sey FATİH 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2006/6 Satış TAPU KAYDI: İstanbul, Fatih ilçesi, Seyitömer Mah., Silivrikapı Cad. 413 pafta, 2598 ada, 107 parselde kayıtlı, 656.57 m2 miktarlı arsanın tamamı satılacaktır. Satışı yapılacak gayrimenkulün 14 hissesi üzerinde intifa hakkı vardır. Ve intifa hakkıyla yükümlü olarak satılacaktır. Gayrimenkul alıcısına verilen 10 günlük süre içinde satış bedelini yatırmaması kendisinden evvel ihaleye iştirak eden ve pey sürmüş bulunan, teklif ettiği bedelde İİK.’nun 129. maddesinin ilk fıkrasına uygun bulunması nedeniyle kendisine yapılan tebligata istinaden ileri sürdüğü bedelle, taşınmazı alıp almayacağına dair gönderilen muhtıraya verilen süre içerisinde, mahkememize müracaat etmediğinden ihalenin feshine karar verilmesi nedeniyle, İİK’nun 133. maddesine göre yeniden satışa çıkartılmıştır. İMAR DURUMU: 21.01.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, uygulama imar planında üçüncü derece koruma bölgesinde konut alanında kalmakta olup, avan proje ile uygulama yapılacaktır. Taks:040, Kaks.T.60, HMAX: 12.50 metredir. HALİHAZIR DURUMU: Dava konusu taşınmaz Fatih, Seyitömer Mah., Silivrikapı Cad. 413 pafta, 2598 ada, 107 parsel sayılı, 52 kapı nolu, işyeri olup, dava konusu bu arsa üzerinde bulunan binanın keşif günü yıkılmış olduğu ve arsa üzerine bina yapılacağından dolayı, yıkılan bu binanın arsa üzerinde molozlarının bulunduğu bu nedenle de arsanın cadde kısmı üzerine galvaniz sacdan korkuluk çekilmiş olduğu, keşif mahallinde yapılan incelemelerde görülmüştür. Dava konusu arsanın elektriği ve suyu mevcuttur. 656.57 m2 kullanım alanı ve K.M.Paşa semtinde iyi bir mevkide bulunmaktadır. BİLİRKİŞİCE KONAN DEĞER: 12.07.2006 tarihli dosyada mübrez bilirkişi raporunda taşınmazın intifa hakkıyla yükümlü değeri 738.192.00.YTL dir. (Yediyüzotuzsekizbinyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası) SATIŞ ŞARTLARI: 1. Gayrimenkulün 1. satışı 04/02/2008 günü, saat: 14.00’den 14.15’e kadar, Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulun 2.satışı 14/02/2008 günü, saat: 14.00’den 14.15’e kadar, ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse, gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka,paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, %18 KDV , tapu harç masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer * ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgelerle 15 gün içinde satış memurluğuna bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın satış memurluğunca tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/6 satış sayılı dosya numarası ile satış memurluğuna başvurmaları ilan olunur. 16.01.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 4040) PAZARYERİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2003/14 Esas Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı: Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Demirköy Karapınarbaşı Mevkii, Ada: 149, Parsel: 10, Cilt:9, Sayfa: 836 da tapuya kayıtlı 12.577.50 M2 Tarla, Ağır, Samanlık ve Müştemilatı. İmar Durumu: Şehir imar planı dışında. Önemli Özellikleri: Taşınmazın tamamı 12.577,50 M2 dir. Taşınmazın üzerinde besi damı, yarım yığma konut inşaatı, yem ve samanlık binaları ve besi kuruluğu mevcut. Büyük bir alan üzerine kurulu, geniş kapsamlı hayvan beslemek amacı ile ticarethane olarak inşa edilmiştir. Ön cepheden girişle sağda 360 m2, arka cephede 120 m2 ebatlarında besi kurulukları mevcuttur. Girişte sol tarafta yem deposu ve saman deposu olarak kullanılan, 99,33 m2 ve 174,50 m2 binalardır. Samanlığın arka kısmında 611,55 m2 besi damı mevcut. Besi damının arka kısmında 72 m2 taban alanlı konut olarak kullanılacak olan, yarım bina bulunmaktadır. Tarla kısmında 3 armut, 2 erik ve 95 adet kavak ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında TC Ziraat Bankası AŞ’nin 25.09.1998 tarih, 353 Yev. No’lu 42.000 YTL. miktarlı ipotek şerhi bulunmaktadır. Taşınmazın Muhammen Bedeli: 295.870,00 YTL. Satış şartları: 1 Satış 29/02/2008 Cuma günü, saat 14:30’dan 14.40’a kadar, Pazaryeri Hükümet Konağı Önünde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 10/03/2008 Pazartesi günü, Pazaryeri Hükümet Konağı Önünde saat 14.30 ile 14.40 saatleri arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın takdir edilen bedelinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi ve tapu satım harcı malı satılan adına, Pazaryeri İcra Müdürlüğü’nce satış bedelinden ödenecek olup, ihale damga vergisi, %18 KDV , tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan dairemizce kendilerinden tahsil olunacak, bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışı iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/14 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektetir. (Basın: 3287) Dosya No: 2001/789 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün, saat ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen “Kocaeli ili, Çiftlik köyü, Kocakırma Mevkii, 498 parselde kayıtlı, 2.000m2 yüzölçümlü koru” Kocaeli 5. İcra Müdürlüğü’nde açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1 İ.İ.K. 127. MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkânsızlığı halinde, iş bu satış ilam tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2 İMAR DURUMU: Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı’nın 12.06.2006 tarih ve 2005/416 sayılı imar durum belgesine göre, Çiftlik köyü, Kocakırma Mevkii 498 parsel sayılı yerin; büyük bir kısmının yolda kalmakta olup, yola terk yapılsa bile Konut Dışı Çalışma Alanında kalan kısma yapılaşma olmasının mümkün olmadığı, ancak şüyulandırma görmüş olan 203 ada, 4 No’lu parsel ile birlikte mütalaa edilip ifraz işlemi yapılması halinde yapılaşmanın mümkün olacağı belirtilmiştir. 3 TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; Kocaeli ili, Çiftlik köyü, Kocakırma Mevkii, 498 parselde kayıtlı, 2.000 m2 yüzölçümlü korunun tamamıdır. Uzunçiftlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz, Uzunçiftlikten Adapazarı istikametine giderken, Özdilek tesislerinden sonra ve Ferçelik isimli fabrikanın doğusunda, D100 karayolunun güneyinde ve yola cephelidir. Topoğrafik olarak düz bir zemine sahip olup üzerinde hiçbir yapı bulunmamaktadır. 4 TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER: 123.08.1962 tarih 2399 yevmiye No’lu Etibank Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı bulunmaktadır. 202.04.1968 tarih 1465 yevmiye No’lu Etibank Genel Müdürlüğü lehine 164m2’lik kısımda irtifak hakkı bulunmaktadır. 5 TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Kocaeli 5. İcra Müdürlüğü’nün 2001/789 E. sayılı dosyasından yapılan inceleme neticesinde; taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak 100.000,00YTL (yüz bin YTL) kıymet takdir edilmiştir. 6 SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın; 1. Satışı: 02/05/2008 günü, saat 14.00’ten 14.10’a kadar Kocaeli 5. İcra Müdürlüğü’nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 2. Satış; 12/05/2008 günü, saat 14.00’ten 14.10’a kadar ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin, kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin %20’siyle sınırlı olarak) %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. b Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacağınamahsuben ihale yapılmamış olması şartı hariç) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır (md. 134/4). Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2’ye kadar olan net meskenlerde %1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda %18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. c İhaleye iştirak edenlerin, icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle, ihaleye katıldığını kabul ettiği, satılacak taşınmazın tapu kaydında varsa, taşınmazın bütünleyici parçalarının, taşınmazın eklentilerinin, hukuki semerelerinin, taşınmazın birleştirilmesi durumunun, İİK. 128. md. göre taşınmaz mükellefiyetlerinin, nazara aldığı kabul edilir. d İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. e İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren, temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın, Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. f Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. g Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/789 Esas dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 3128 KOCAELİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI CUMHURİYET 14 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog