Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 2008 CUMA 10 KAVŞAK ÖZGEN ACAR DIŞ HABERLER dishab࠽cumhuriyet.com.tr Anıtkabir Özel Defteri’ne 3 cümlelik bir mesaj yazan Karamanlis, Bilkent’te konferans verdi: TürkYunan Kravat Diyaloğu! bölündü. TürkYunan Başbakanlar diyaloğuTürkYunan ilişkilerini 19804 yılları nun sonucunu bilemem ama, “kravat arasında Atina’da izledim. Selanik’te diyaloğunu” evsahibi Recep Tayyip doğduğu evde, 19 Mayıs 1981’de AtaErdoğan, konuk Kostas Karamanlis’e türk’ün 100. yaşını kutlama töreninde karşı 21 kazandı. Komşu tarihsel Anbir aklı evvel Yunan’ın bir pırpır uçak kara ziyaretine Yunan bayrağını özetile kalabalığın üzerine tehlikeli dalış leyen “mavibeyaz” kravat ile gelmişgösterileri yaparken oradaydım. Herti. Türk Başbakanı ise TürkYunan baykes bu olayın heyecanını yaşarken raklarını birleştiren “kırmızıbeyazmaben, Yunan arşivlerinde yaptığım araşvi” kravat takmıştı. tırmada bulduğum bir belgeyi dünyaLaikliği öngörmeyen Yunan Anayaya ertesi günü açıklayacak olmanın sası’nın 1. maddesindeki “Yunanistan heyecanını yaşıyordum. “İzmir’i işgal bir Ortodoks Cumhuriyetidir” sözleettiren”, ancak daha sonra “iki ülkenin rinden kaynaklanan “haç”lı Yunan baydostluğuna yürekten inanan” Venizerağı ile laik Türkiye’nin “hilal”li bayralos’un Norveç Nobel Barış Ödülü Sekğı 49 yıl aradan sonra ilk kez çarşamreterliği’ne gönderdiği bir mektubu ba günü Ankara’da “resmen” yan yabulmuştum. Mektupta, Venizelos, Atana geldi. AnkaraAtina ilişkilerine hıztürk’ü Nobel barış ödülüne aday göslıca göz atalım: teriyordu. O zaman çalıştığım Milliyet 15 Mayıs, 1919 Darbeci Başbakan gazetesinde bu mektuba ilişElefteros Venizelos’un emkin haber, başlık üstünü türi ile Yunan Ordusu İzmir’e müyle kaplayacak, bana Atiçıktı. na ve İstanbul’daki iki ayrı se9 Eylül 1922, Yunan Orduçiciler kurulunun “Abdi İpeksu yenilgiyle İzmir’den ayrılçi Barış Ödülünü” getirecekmak zorunda kaldı. ti. Venizelos, düşmanını bile 24 Temmuz 1923, Lozan ödüllendirecek olgunlukla Antlaşması imzalandı. “devlet adamlığı” kavramına 30 Ekim 1930, Başbakan en güzel örneği vermişti!.. Venizelos’un “resmi” Ankara Yunan mitolojisi oldum olaziyaretinde üç dostluk anlaşsı ünlüdür. Yunanistan’da, güması imzalandı. Atatürk nümüzde de yeni söylenceler Ekim 1931, Başbakan İsbüyük beceriyle yaratılır. Bu met İnönü Atina’yı “resmen” söylencelerden biri, iki ülkeziyaret etti. nin dostluğunu gerçekleşti1934 Venizelos, Mustafa ren Karamanlis ve Menderes Kemal Atatürk’ü Nobel’e için de geçerlidir. Neymiş aday gösterdi. efendim? TürkYunan dost6/7 Eylül 1955 olayları iki luğu uğursuzmuş! Kıbrıs anülke ilişkilerine gölge düşürdü. laşmalarını gerçekleştiren 1957 Yunan kökenli EOKA Menderes askeri darbeden yeraltı örgütü, Kıbrıs’ta eylemsonra idam edilmiş, Karalerini yoğunlaştırdı. manlis de benzeri bir darbe 11 Şubat 1959’da Zürih’te, sonucu Yunanistan’dan kaç19 Şubat’ta Londra’da, Kıbmak zorunda kalmış! O halde rıs Cumhuriyeti’ni kuran anVenizelos Ankara’dan uzak durmak gelaşmalar Türkiye, Yunanistan rekirmiş! Amcasının izinde 22 Ağustos ve İngiltere’nin güvencesi altında im2005’ten bu yana Ankara’ya “resmen” zalandı. gelmek isteyen bugünkü Başbakan 7 Mayıs 1959’da dönemin BaşbaKaramanlis, ziyaretini çeşitli kereler erkanı Konstantin Karamanlis, Başbatelemek zorunda kalmıştı. Ancak, biri kan Adnan Menderes’in konuğu olaErdoğan’ın kızının nikâhında tanık olrak Ankara’ya “resmi” ziyarette bulunmak üzere İstanbul’a “özel” olarak üç du. TürkYunan ilişkilerinde yeni bir kez gelmişti. dönem başladı. Ankara’da “Geçmişe değil gelece30 Kasım 1963 Cumhurbaşkanı Başğe bakmak istiyoruz” diyen Karamanpiskopos Makaryos’un, Kıbrıs Anayalis, anıtkabir defterine yazdığı şu sözsası’nda değişiklik istemesinden 40 lerin gerçekleşmesine keşke kendi ingün sonra adada Türklere karşı terör sanlarını bir inandırabilse: “Kemal Ataeylemleri başladı. Bu olaydan sonra Antürk ve Elefterios Venizelos, geçmişin karaAtina ilişkileri bir daha belini doğçatışma ve trajedilerinin, iki halkın yarultamadı. rarına olacak daha iyi bir barış ve işbir15 Temmuz 1974’te Ege’de petrol liği geleceğinin inşası çabalarına engel arama sorununun da tetiklediği Yuolmasına izin vermeyecek siyasi cesanan destekli Nikos Sampson’un Kıbret, irade ve ileri görüşlülüğe sahiptirıs’taki darbesi bardağı taşıran son eylem oldu. TSK Kıbrıs’a çıktı, ada ikiye ler.” Kıbrıs için zaman geldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Ankara ziyaretinin ikinci gününde Anıtkabir’e gitti, Bilkent Üniversitesi’nde konferans verdi. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Karamanlis, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Karamanlis, 49 yıl önce Ankara’ya gelen amcası, dönemin Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis’in sadece imza attığı Anıtkabir Özel Defteri’ne üç cümlelik Yunanca mesaj yazdı: “Atatürk ve Venizelos’un siyasi irade ve cesareti vardı. Biz de geçmiş trajedilerin bize engel olmaması için gerekli cesarete sahibiz. Bu istek ve cesaret, iki halk arasındaki parlak geleceği meydana getirecektir.” Baykal’ın armağanı Karamanlis’in Anıtkabir ziyareti ve yazacakları özellikle Yunan ve Rum kesiminde dikkatle izleniyordu. Zira 1959 yılında Ankara’yı başbakan olarak ziyaret eden amcası, Anıtkabir Şeref (Fotoğraf: AA) Defteri’ne sadece ad ve soyadını yazarak imza atmıştı. Karamanlis daha sonra CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüştü. Baykal, Karamanlis’e ressam Yaşar Çallı’nın “Atatürk ve Venizelos” tablosunu, Karamanlis de CHP liderine gümüş bir tabak armağan etti. Karamanlis daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi. Başkentte son olarak Bilkent Üniversitesi’nde konferans veren Karamanlis, Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin geleceği açısından çok önemli bir karar olduğunu kaydetti. Hukukun üstünlüğü, azınlık hakları ve insan haklarının çok önemli değerler olduğunu belirten Karamanlis, ülkelerin sınırlarına saygı duyulması ve uluslara rası hukuka bağlılığın önemine işaret ederek AB’nin temelini de bu ilkeler çerçevesinde gördüklerini kaydetti. AB’nin başarısının temelinde tüm üye ve aday ülkelerin bu temel değerlere bağlılığının yer aldığını ifade eden Karamanlis, Türkiye’nin AB’nin değer ve prensiplerini tam olarak uygulama kararlılığının AB yolunda Türkiye’yi güçlendirdiğini söyledi. Türkiye müktesebata uymalı Karamanlis, “Avrupa kıtasının Türkiye’nin üyeliğinden büyük çıkarı bulunmaktadır... Bu kıta içinde güçlü ya da güçsüz, küçük ya da büyük tüm ülkeler kurumsal, ekonomik ve demokratik olarak AB müktesebatını kabullenmeli ve uygulamalıdır” dedi. Karamanlis, Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişteki düşmanlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. “Avrupa içinde önemli bir sorun olan Kıbrıs sorununun çözümü için zamanın geldiğini düşünüyorum” diyen Karamanlis, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve uzun soluklu çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Karamanlis, “Geçmişin düşmanlıklarını bir kenara bırakmalıyız. Sizi temin ederim ki gelecek hepimizi beklemekte ve adımlarımızı bu şekilde atmalıyız” diye konuştu. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karamanlis, “Yunanistan’ın Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki tutumunun samimi olup olmadığının ve bunun taktiksel bir tutum olup olmadığının” sorulması üzerine, bu sorunun cevabının konuşmasının içinde bulunduğunu belirterek “İnanıyorum ki AB ailesi içindeki bir Türkiye, daha iyi bir Türkiye olacak. Tüm bölge ve kıta için ve elbette komşuları için” diye konuştu. Karamanlis, tüm sorunların barışçıl çözümünün gerekliliğini vurgulayarak “Bu açıdan Türkiye’nin AB perspektifini tam olarak destekliyorum” diye konuştu. Karamanlis, “Birbirimize ve söylediklerimize güvenelim” ifadesini kullandı. Karamanlis daha sonra İstanbul’a geçti. K aramanlis Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajında şöyle dedi: “Atatürk ve Venizelos’un siyasi irade ve cesareti vardı. Biz de geçmiş trajedilerin bize engel olmaması için gerekli cesarete sahibiz. Bu istek ve cesaret, iki halk arasındaki parlak geleceği meydana getirecektir.” Patrikhaneye ziyaret Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Patrikhaneye gelişinde Patrik Bartholomeos tarafından karşılanan Karamanlis, Bartholomeos ile el sıkışarak öpüştü. Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni ile Karamanlis ve Karamanlis’in eşi Nataşa Karamanlis de Bartholomeos’un elini öptüler. Bartholomeos, “Patrikhanemiz evrensel ölçüde dini görevlerini yerine getirirken, temsil ettiğiniz devletin yardımlarını şükranla anmaktayız” dedi. Başbakan Erdoğan da Karamanlis onuruna Feriye Lokantası’nda yemek verdi. Yemeğe iki başbakanın eşleri de katıldı. (Fotoğraf: AP) İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE ÖNEMLİ DUYURU Mesleğimizin Kamu Yararı ve Ülke Yararı Doğrultusunda Yapılması İçin, İnşaat Mühendislerinin Toplum İçindeki Saygınlığı ve Etkinliğinin Artırılması İçin, Meslek Ahlakını, Meslek Etiğini ve Mesleki Derinliği Dikkate Alan Bir Çalışma Disiplininin Sağlanması İçin, Plansız, Programsız, Altyapısız Açılan Yeni İnşaat Fakültelerine Dur Demek İçin, Kamuya Ait Arsa ve Arazilerin Düşük Bedellerle Satılması Yetmiyormuş Gibi, Bu Alanlara Yoğunluk Artırıcı Plan Değişikliklerinin Yapılmasını ve Birilerine Rant Aktarılmasını Önlemek İçin, Kentimiz ve Ülkemizle İlgili Olarak Yürütülen Projelerin Doğru Olanlarını Desteklemek, Yanlış Olanlarına Karşı Çıkarak Karar Vericileri Hep Birlikte Uyarmak İçin, Şubemizde Oluşan Bilgi Birikimini ve Deneyimini Daha Fazla Paylaşabilmek İçin, Akademik Çevrelerle Birlikte, Mesleki Yetkinliği Üst Düzeyde Olan Meslektaşlarımızın Çalışmalarından Daha Fazla Yararlanmak İçin, Köprü Yapılması, Kavşak Düzenlemeleri Ve Şerit Genişletmeleriyle İstanbul’un Ulaşım Sorununun Çözülemeyeceği; İstanbul Metrosunun, Deniz Ulaşımının, Tercihli Otobüs Yollarının, Hafif ve Hızlı Raylı Ulaşım Sistemine Yönelik Toplu Taşıma Yatırımlarına Öncelik Verilmesine Katkı Sağlamak İçin, Mühendislik ve Müteahhitlik Hizmetleriyle İlgili Olarak, İş Görebilir Olanlarla, İş Yapabilir Olanları Birbirinden Ayırmak; Teknik Kaygıyı, Ticari Ve Siyasi Kaygının Önüne Koyarak Haksız Rekabeti Önlemek İçin, Depremini Bekleyen İstanbul’da; Başta, Öncelikli Kamu Yapılarının Güçlendirilmeleri, Deprem Güvenliği Olmayan Endüstri Tesislerimizin, İnsanlarımızın Toplu Olarak Çalıştıkları İşyerlerinin ve Konut Nitelikli Yapılarımızın Deprem Güvenliklerinin Sağlanması İçin, Kentsel Gelişmenin; Toplumsal, Ekonomik ve Mekansal Temelde Yeniden Ele Alındığı, Güvenli, Kaliteli, Ekonomik ve Denetimli Bir Yapı Üretimi Yapılmasının Yanında, Doğal Çevremizin ve Tarihi Değerlerimizin Korunmasına Katkı Sağlamak İçin, Eşitlik, Özgürlük, Bağımsızlık, Demokratlık ve Laiklik Temelinde; Barış, Adalet ve Demokrasimizin Gelişmesinin Savunucuları Olmayı Sürdürmek İçin, Bilimi ve Aklı Yok Sayarak, İnsanımızın Geleceğini Göz Ardı Eden Gerici Politikaların Dışlanması İçin, Bugüne Kadar Sürdürdüğümüz “Kavrayıcı ve Kapsayıcı” Çalışmaları Dahada İleri Götürmek İçin; Tüm Meslektaşlarımızı 2627 Ocak 2008 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurulumuza ve Seçimlere Katılmaya Çağırıyoruz. ÇAĞDAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ADAYLAR ASIL YEDEK 1. CEMAL GÖKÇE 1. M. CEM KAFADAR 2. NUSRET SUNA 2. HÜSEYİN DURAN 3. İSMAİL UZUNOĞLU 3. CÜNEYT ESKİMUMCU 4. CEMAL İNAN 4. MUHİTTİN TARHAN 5. TEMEL PİRLİ 5. BAYKAL HANCIOĞLU 6. MÜFİT BEŞER 6. HASAN ÜNAL 7. Dr. ÖZKAN ŞENGÜL 7. AYDIN ÖZMEN GENEL KURUL TARİH: 26 OCAK 2008 CUMARTESİ SAAT: 10.00 YER: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU BEŞİKTAŞ / İSTANBUL SEÇİMLER TARİH: 27 OCAK 2008 PAZAR SAAT: 09.0017.00 YER: ŞİŞLİ KARAGÖZYAN İLKÖĞRETİM OKULU ABİDEİ HÜRRİYET CAD. (ŞİŞLİ ADLİYESİ KARŞISIŞİŞLİ OSMANOĞLU KLİNİĞİ YANI) SENATÖRLER BİRBİRİNE GİRDİ Geyik mi, Çipura mı Yakalandı? Ege konusunda önemli bir gelişme, Erdoğan’ın “tabuları yıkalım” sözleriufukta değil Tuzla yakınında bekliyor. ne acaba Atina ne ölçüde açık? Tabu TPAO’nun Avustralya’dan kiraladığı oluşturan bu söylenceleri bir yana bıdev petrol arama platformu “Atwood rakıp gerçeklere dönecek olursak YuSouthern Cross”, Karamanlis’in Türnan basını Ankara ziyaretini dün şöyle kiye’den ayrılmasından sonra Çanaközetledi: “Doğu cephesinde yeni bir şey kale’nin batısında, Yunanların petrol çıyok! Türkler, inatlarını sürdürüyor.” Bikardığı Taşoz Adasına yakın, Saros lindiği üzere “Anadolu” sözcüğünün Körfezi’ne doğru yola çıkıp petrol arakökü, Yunanca “anatoli (doğu)” sözcümaya başlayacak. ğüdür. Cumhuriyet’in dünkü başlığı YuKıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çanan basını ile örtüşüyordu, ama yanlışlışmalar adanın güneyindeki seçimden tı: “Atina’dan geri adım yok!” başlığı, sonra yeniden başlayacak. Her iki baş“Atina’dan ileri adım yok!” olmalıydı. bakan “birleşme olmalı” görüşünü payTürkçe bir deyiş vardır: “Perşemlaşırken, evsahibi “BM çatısı altında”, be’nin gelişi çarşambadan bellidir!” konuk “AB sürecinde” diyerek daha Anımsanacağı üzere, iki başbakan doşimdiden “anlaşmazlıkta anlaştıklarını” ğalgaz hattının açılışı nedeniyle 18 Kada ortaya koydular. sım’da İpsala’da buluştuklarında KaKuşkusuz iki ülke arasında en olumramanlis ne demişti: “Türkiye’nin AB’ye lu gelişme ticarette yaşanıyor. Adapaüyelik sürecini destekliyoruz. Ancak, zarı soğanının Atina Hali’nde yakıldığı, Türkiye bazı ölçütleri yerine getirmeliMarmara balığının Selanik’te denize dir.” Konuk Başbakan, Ankara’da ne dezorla döküldüğü günler çok gerilerde di? “Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini kaldığı için, 1999 depdestekliyoruz. Ancak, Türremlerinin başlattığı kiye bazı ölçütleri yerine dostluk ilişkileri öncegetirmelidir.” Sorunlu ilişsinde 200 milyon dolakilere ilişkin söylemlerin rı bulmayan ticaret hacüç ay içinde değişmelemi şimdi 3 milyar dolari elbette beklenemez. rı aştı. 2010’un hedefi 5 Karamanlis “üyelik sümilyar dolar... recini” destekliyor, ancak İki ülkeyi “gerçekçi ve anayasasının 1. maddesamimi” olarak yaklaşsindeki Ortodoksluğun tıracak tek ortak nokta simgesi Fener PatrikliğiAzeri doğalgazının İpsanin “ekümenik (evrensel)” olmasını, AB üyeliğinin Adnan Menderes ile Konstan la’dan Yunanistan’a “pasaportu” olarak gö tin Karamanlis Ankara’da. ulaşmasıdır. 1974’te Yunan ordusunun bu nokrüyor. Yani Türkiye, AB tada, Türkiye ile savaşı göze aldığı üyesi öteki ülkelerin öngördüğü üyelik anımsanacak olursa, boru hattının bakoşullarını yerine getirse, ağzı ile kuş rışa katkısını kimse inkâr edemez. Katutsa bile; Türkiye, Feneri Vatikan yapramanlis, bugün İstanbul’da, aralarınmadıkça AB üyeliğini rüyasındada göda Türkiye’de yatırım yapan 250 kadar recek demektir. Erdoğan’ın, “PatrikhaYunan işadamını da temsil eden “Türkne sorunu Hıristiyan Ortodoks dünyaYunan İş Forumu”nda ekonomik beksının bir iç sorunudur” sözlerine katıllentilerini anlatacak. mamak olanaksız. İki sandalye farkla Yunanistan’ın önemli kazançları Türk iktidarını koruyan Karamanlis, Ortobankalarını sahiplenmede yatıyor. Yudoks seçmenlerine selam olması için, nan Ulusal Bankası, Finansbank’ın yüzruhban okulunun açılmasını da istedi. de 46’sını; RFG Eurobank, Tekfen35 yıllık Ege sorunu da masadaydı. bank’ın yüzde 70’ini; Novabank da SiAtina, “Çözüm yeri Lahey Adalet Divatebank’ın yüzde 100’ünü satın almış, nı” derken; Ankara “ikili görüşmelerle Alfa Bank’ın Alternatif Bank’ı alması çözümden yana” tutumunu sürdürdü. gerçekleşmemişti. Bugüne değin iki ülke diplomatları araAnımsanacağı üzere Yunan basını, sında yapılan “istikşafi görüşme trafiKaramanlis’in “Ankara avından, sırtınği” 37 buluşmaya ulaşmıştı. Balıkçıların saldırılarından dolayı lezzetli deniz da büyük bir geyik ile dönmesi koşulu” ile bu ziyareti yapmasını yazıp çizerek çipuralarının Bodrum yakınındaki soerteletmişti. Bakalım Yunan basını, Karunlu Kardak kayalıklarına sığınmalaramanlis’in “geyik” avladığına mı, yokrından ve koylardaki çiftlik çipuralarınsa “çipura” yakaladığına mı karar daki zehirlenmelerden dolayı, bu yıl çiverecek! pura fiyatları iyice artacak, demektir! Prodi senatodan güvenoyu alamadı Dış Haberler Servisiİtalya’da Avrupacı Demokratlar Birliği’nin (ADB) koalisyon hükümetinden ayrılmasının ardından başlayan kriz dün İtalya Başbakanı Romano Prodi’nin güvenoyu alamamasıyla sonuçlandı. Prodi, oylamanın ardından istifta ederken İtalya yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. İtalya’da bir süredir devam eden hükümet krizinin ardından dün Başbakan Prodi liderliğindeki merkez sol koalisyon hükümeti İtalyan Senatos’unda yapılan oylamada 156 “evet” oyuna karşılık 161 “hayır” oyuyla güvenoyu alamadı. Senato’daki görüşmelerde Clemente Mastella liderliğindeki ADB üyesi senatörlerden Nuccio Cusumano, Prodi’nin konuşmasından sonra hükümete evet oyu vereceğini açıkladı. Bunun üzerine Cusumano, ADB’li senatörlerden Tommaso Barbato’nun saldırısına uğradı. Cusumano’ya, “hain, satılmış herif, palyaço’’ sözleriyle hakaret eden Barbato, daha sonra partili arkadaşının yüzüne tükürdü. Hakaretler ve dalaşma sırasında bayılan Cusumano, ilk yardım müdahalesinin ardından kendine gelebildi. Senato Başkanı Franco Marini, olay nedeniyle oturuma 10 dakika ara vermek zorunda kaldı. Prodi’nin Nisan 2006’daki genel seçimleri 25.000 oyluk (0,06’lık) bir farkla kazanmasıyla başlayan iktidarı, koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları üzerine sarsıldı. Prodi’nin, Nisan 2006’daki genel seçimlerden sonra kurduğu ilk hükümetin ömrü de 281 gün sürmüştü. Hükümetin, Afganistan ve dış politika konusunda hazırladığı önergenin 21 Şubat 2006’da Senato’dan geçmemesi üzerine Prodi istifa etmişti. Bu ilk kriz, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun, siyasi partilerle görüşmelerden sonra Prodi’nin istifasını parlamentoda güvenoyu tazelemesi koşuluyla geri çevirmesiyle çözümlenmişti. Prodi’nin daha önce 1997 ve 1998’deki istifa kararlarında da koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıklar belirleyici bir rol oynamıştı. Elmek: oacar࠽superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 CUMHURİYET 10 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog