Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

17 TEMMUZ 2007 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baro başkanları partilerin yargı sorunları ve bağımsızlığı konusundaki vaatlerini gerçekçi ve yeterli bulmadılar 9 DP TRABZON ADAYI EYÜP AŞIK ‘Slogandan öte gitmiyor’ HİLAL KÖSE Avukatların ve baroların bağımsızlığına ilişkin somut hiçbir tespitin yer almadığı partilerin seçim bildirgeleri, sloganlardan öteye geçemiyor. Genel seçimlerde TBMM’ye girmesi beklenen CHP, AKP, MHP ve DP’nin seçim bildirgelerini inceleyen baro başkanları da yargı sorunları ve bağımsızlığı konusundaki vaatleri gerçekçi ve yeterli bulmadılar. İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, AKP’nin vaatleri incelendiğinde, yargının mahkemelerin elinden alınacağı ve adeta mahkemeler dışında başka kurumlara sunulacağının anlaşıldığını kaydetti. Kolcuoğlu, “Hukuki konulara alKazım Kolcuoğlu ternatif çözüm yolları arayışı, kamu görevlilerinin kendilerinin yaptıkları işlerin yargıya havalesinin engellenmesi ve çekişmesiz yargı işlerinin mahkemelerden alınması konuları yargının daha da etkisizleştirilmesi biçiminde algılanabilir” dedi. İ stanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu AKP’nin şikâyet etmesine karşın, yargının bağımsızlığı konusunda anayasal değişikliklerden söz etmediğini ifade ederek CHP’nin programında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması konusunda vaatleri olduğuna, DP ve MHP’nin ise soyut vaatlerle yetindiğine dikkat çekti. Yargının siyasetten kurtulmasının ülkemiz için bir an önce çözülmesi gereken yargısal sorunların başında geldiğini vurgulayarak “Boş vaatler yerine, iktidara gelen ya da gelecek tüm partilerin yargıyı güçlendirecek somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi. Siyasi partilerin, baroların ve avukatların bağımsızlığı ve sorunlarına ilişkin somut vaatlerde bulunmadığı belirtildi. A nkara Barosu Başkanı Vedat Ahsen Coşar, CHP’nin, ‘yargı’ ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini bir sayfaya sığdıracak kadar önemsiz gördüğünü belirterek “Seçim bildirgesi, içi boş ve derinlikten yoksun. Baro başkanı ve avukat olarak hayal kırıklığına uğradığım” dedi. AKP’nin tam “bir adım ileri, iki adım geri” anlayışında olduğunu söyleyen Coşar, “Yargı kararları konusunda yaptıkları çoğu çifte standartlı açıklamalardan, yargıyı ve hukuku kendileri için engelleyici bir güç olarak gördükleri, hukuku içselleştirmedikleri anlaşılıyor” dedi. ‘AKP’yle koalisyon yapmayız’ AHMET ŞEFİK ‘A Yüzlerce milletvekilinin dokunulmazlık KP SOMUT HİÇBİR ADIM ATMADI dosyasını Meclis’te bekleterek yargıya verdiği önemi ortaya koyan hükümetin, geride bıraktığımız dört buçuk yılda adliye binalarının yapım inşaatı dışında, somut hiçbir adım atmadığını belirten Kolcuoğlu şöyle devam etti: “Yargı bağımsızlığının sağlanması, yargıçların özlük işlerini düzenleyen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) siyasi iktidarın denetim ve baskısından çıkarılması, yargıyı oluşturan sav, savunma, karar üçlüsünden savla savunma arasındaki dengeyi sağlamak yerine savcılık makamını güçlendirip savunma makamını zayıflatmaya yönelik çabaların yoğunlaştığı bir dönemi geride bıraktık. Son çıkan ve polisin yetkilerini artıran ve insanların özgürlüklerini kısıtlayan hükümler geriye dönüş anlamına gelmektedir.” TRABZON Türkiye’nin en renkli siyasetçilerinden, ANAP’lı eski bakan, Demokrat Parti (DP) Trabzon milletvekili adayı Eyüp Aşık, partisinin barajı geçerek 50 civarında milletvekili ile anahtar parti konumuna geleceğini öne sürdü. Dört parti ve bağımsızların olduğu bir Meclis’te tek başına iktidarın olanaksız olduğunu belirten Aşık, DP’nin AKP dışındaki partilerle koalisyon yapmayı düşündüğünü söyledi. Trabzon’daki yoğun seçim çalışmaları arasında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Aşık, söze ANAVATAN ve DYP birleşme sürecinin DP açısından “ağır bir travma” biçiminde geçtiğini ifade etti. Birleşme sürecine karşı dışarıdan komplolar yapıldığını düşünüyor musunuz? Kuşkusuz fitne fesat oldu. Komplolar yapıldı. Ama başkalarını suçlayarak bir yere varamayız. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Birleşme süreci devam ediyor. ANAVATAN ve DYP’nin kadrolarını, üyelerini birleştirmek değil, merkez sağda yeniden yapılanmayı amaçlıyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin güven duyacağı, din ve cumhuriyet bekçiliğine soyunmayan bir yapı. Seçimde bunun altyapısını oluşturuyoruz. Her şey yeniden olacak; örgütlenme, genel merkez, her şey. ‘İ Partiniz için bir baraj sorunu görüyor mediğini söyleyen Coşar, “Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sadece HSYK’nin yeniden yapılandırılmasıyla sınırlı tutulmuş. Türkiye’nin en önemli sorunu hukuk, daha doğrusu hukuksuzluk olmasına, bu konuda çok radikal çözümlere gidilmesinin gerekmesine rağmen radikal hiçbir çözüm önerisi ve programı yok.” ilişkin hiçbir söz söylememesini eleştiren Coşar, “CHP’nin yargının sorunlarına doğru bir tanı koyamaması, yargı ve hukuk reformu konusunda somut bir program ortaya çıkaramaması gerçekten üzücü ve umut kırıcı. Baro başkanı ve avukat olarak hayal kırıklığına uğradığımı özellikle ifade etmek isterim” dedi. MHP’nin seçim bildirisinin mevcut partiler arasında avukatlık mesleğinin işlevini ve önemini anlayan bir içeriğe sahip olduğunu söyleyen Coşar, makul ve adil yargılama sürecinin iyi işleyebilmesi için avukatlara delil toplama yetkisi verileceği adli kolluk kurulacağı, Adlı Tıp Kurumu’nun bağımsızlığının sağlanacağı gibi somut vaatlerin olduğunu belirtti. örgütlenme özgürlüğü konusunda uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde engellemelerde bulunmuş, çekişmesiz yargı alanının genişletilmesi adı altında noterlere yargı yetkisi verilmiştir” diye konuştu. BREMİZ SÜREKLİ YUKARI ÇIKIYOR’ ‘H AKP’nin hukuk ve yargı alanında istikrarlı UKUKU İÇSELLEŞTİREMEDİLER’ ‘Y AKP’nin şikâyet etmesine karşın, yargının ARGI SİYASETTEN KURTULMALI’ ‘C CHP’nin, ‘yargı’ ile ilgili görüş, düşünce HP’DE HAYAL KIRIKLIĞI’ bağımsızlığı konusunda anayasal değişikliklerden söz etmediğini ifade eden Kolcuoğlu, CHP’nin programında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması konusunda vaatleri olduğuna, DP ve MHP’nin ise soyut vaatlerle yetindiğine dikkat çekti. Kolcuoğlu, yargının siyasetten kurtulmasının ülkemiz için bir an önce çözülmesi gereken yargısal sorunların başında geldiğini vurgulayarak “Boş vaatler yerine, iktidara gelen ya da gelecek tüm partilerin yargıyı güçlendirecek somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi. C Ankara Barosu Başkanı Vedat Ahsen CoOŞAR: SOYUT VAATLER şar, DP’nin birey odaklı, çağdaş, tam demokratik, sivil ve özgürlükçü ruha sahip yeni bir anayasa yapılmasını vaat ettiğini, ancak sorunlara çözüm önerilerinin hem genel hem de soyut olduğunu kaydetti. Baroların bağımsızlığı, savunmanın özgürlüğü konusunda ne bir tespite ne de somut bir çözüme yer veril ve önerilerini bir sayfaya sığdıracak kadar önemsiz gördüğünü belirten Coşar, “Yargıyla ilgili olarak ortaya koyduğu şeylerin tamamı sloganlardan oluşan hedeflerden ibaret. Yargının sanki başkaca sorunu yokmuş gibi ağırlıklı olarak HSYK’nin yapısına endekslenmişler. HSYK’nin yapısından Adalet Bakanı ve müsteşarının çıkması durumunda yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanacağı hayalini gören CHP’nin, bu temel argümanının, nasıl gerçekleşeceği konuVedat Ahsen Coşar sunda hiçbir somut öneriye yer vermediği seçim bildirgesi, içi boş ve derinlikten yoksun” diye konuştu. Genel başkanı avukat olan CHP’nin baroların ve avukatların bağımsızlığı ve sorunlarına ‘A AKP’nin bildirgesinin “Adalet ve Yargı KP GERİ GÖTÜRDÜ, ARTIK İNANDIRICI DEĞİL’ Reformu” başlıklı bölümünde, ikinci kez iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarından daha çok birinci iktidar döneminde yaptıklarına yer verildiğini söyledi. AKP’nin AB uyum yasalarını tam “bir adım ileri, iki adım geri” anlayışıyla yaptığına olumlu değişiklikleri de sonraki düzenlemelerle daha geriye götürdüğüne işaret eden Coşar, “Baroların ve avukatların 15 yıla yakın bir süreden beri uygulanan ve kimi istisnalar hariç olmak üzere oturmuş olan kazanımlarını ortadan kaldırmış, baroların ve savunmanın bağımsızlığı konusunda hiçbir somut adım atmamış, yargıç ve savcıların olmadığı gibi özellikle yargıç, savcı, avukat ve baro camiası içinde geleceğe yönelik olarak güven veren bir görünüm içinde olmadığını dile getiren Coşar, “Yargı kararları konusunda yaptıkları çoğu çifte standartlı açıklamalardan, yargıyı ve hukuku kendileri için engelleyici bir güç olarak gördükleri, hukuku içselleştirmedikleri anlaşılıyor” dedi. Bildirgede yer alan pozitif hedeflerin geride kalan 5 yıl içinde neden gerçekleştirilmediği, yapılan yasal düzenlemelerden neden geri adım atıldığı sorularının AKP yöneticilerince yanıtlanması gerektiğini kaydeden Coşar şunları söyledi: “Yargının en önemli sorunu, yargıç tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanmasıdır. Bu konularda gerekli somut adımların hiçbiri AKP’nin seçim bildirisinde yer almıyor. Bu da AKP’nin mevcut düzenlemenin sürmesini istediğini gösteriyor. Eğer böyleyse bildiride hukuk devletiyle, demokrasiyle, insan haklarıyla, Kopenhag Kriterleriyle ilgili olarak yer alan güzel sözlerin hepsinin içi boş demektir.” Merhum TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden Önemli Bir Açıklama! İstanbul 3 No’lu Seçim Bölgesinden Bağımsız Milletvekili Adayı olan Cemal Gökçe ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Gökçe arasında sadece isim ve soyadı benzerliği vardır. Şube başkanımız Cemal Gökçe’nin milletvekili adayı olmadığı halkımıza önemle duyurulur. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Melek ve Hüsmen Ormanlar’ın sevgili oğlu musunuz? Barajı çok önemsemiyoruz. Şimdi seçime 10 gün kala ibremiz sürekli olarak yukarı çıkıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı konusundaki uzlaşı yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? . Başbakan’ın bu açıklamasından sonra “Nihayet anladı” diye bir afiş yaptırdık. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AKP’nin seçmen desteği yüzde 1819’a indi. Kendi yandaşları bile yüzde 25 diyordu. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi tiyatrosu oynandı. Başbakan kendisinin cumhurbaşkanı olmayacağını anlayınca bir senaryoyu harekete geçirdi. Bu başarılı oldu. Görünürde yüzde 40’lara kadar çıktı. Korkunç bir durum. Halkın yüzde 1520’si tepki olarak AKP’ye yöneldi. Erdoğan 40 gün meydanlarda Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştu. Hâlâ bu destek var mı? Tabii ki hayır. Giderek bu tepki oyları geriledi. Şimdi yüzde 5’ler civarında. Şimdi artık gerçekler öne çıkıyor. İşsizlik, terör, yoksulluk, yolsuzluk, tarım, gelecek kaygısı. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’nı kullandığı dönemde Abdullah Eyüp Aşık Gül ve eşini de kürsülere çıkardı. Ama seçmen artık gerçek gündemi sorguluyor. Bunca güce rağmen niçin cumhurbaşkanını seçemediğini soruyor. Bu nedenle mi uzlaşma istedi? Erdoğan bu sorgulamadan bunalmaya başladı ve uzlaşma arayışına girdi. Uzlaşma açıklaması bir itiraftır, hazin bir itiraf. Bunca zamandır savunduğu şeyin, ülkeyi bunca gerginliklere sürüklemenin yanlış olduğunun itirafı. Gül’ü de Arınç’ı da dışladı. Artık sadece bir kısım muhafazakâr kesimle durumun farkında olmayan kırsal kesim ve cahil kesimi inandırabiliyor artık. ŞABAN ORMANLAR Y. Mimar (DGSA) 6.02.1927–14.07.2007 Günnur Ormanlar’ın sevgili eşi, Ekin ve Çağla’nın sevgili babaları Deniz Ok’un dedesi, Bahri Ok’un kayınpederi, Kumru ve Elly Ormanlar’ın kayınbiraderi, Naci, Nahit ve Namık Ormanlar, Sabahat Spatar, Melahat Ersoy’un kuzeni, Erdoğan, Bilkay ve Can Tekben’in eniştesi, Halim Spatar, Saadet, Sevilay ve Sevim Ormanlar’ın kayınbiraderi, Ender ve Hasan Ormanlar, Çiğdem–Ali Yıkıcı, Erdem ve Şebnem Ersoy, Yasemin, Fuat ve Fatih Sile, Figen–Osman Kösebay, Hamide–Levent Akar, Deniz Spatar, Oya–Cüneyt İpekler, Oluş–Murat Api, Carolin–Raoul Schellerer ve Atila Ormanlar’ın sevgili amcaları. ‘5 Seçimlerden sonra nasıl bir tablo çıkar? 0 MİLLETVEKİLİ ÇIKARIR, KİLİT PARTİ OLURUZ’ ORMANLAR Ailesinin En Büyüğü Sevgili Ağabeyimizi Kaybettik. Kardeşleri Cemil ve Kenan Ormanlar 17 Temmuz (Bugün) Bostancı, Kuloğlu Camii–Öğle namazını takiben Kurtköy Mezarlığı’na defnedilecektir. Meclis’e 4 parti girer, bir de bağımsızlar. Seçimlerin sürpriz partisi DP olacaktır. DP minimum 50 milletvekili ile kilit parti konumuna gelecektir. DP kiminle koalisyon yapacak? AKP’nin değirmenine su taşıyan iç ve dış çevreler onunla koalisyona zorlayacaktır. Ama biz, AKP dışındaki partilerle koalisyon yapabiliriz. Bazı hesaplar sorulmalı, gerçekler açığa çıkarılmalı. Özelleştirmeden kaynaklanan yolsuzluklar ortaya dökülmeli. Dokunulmazlıklardan başörtüsüne kadar pek çok meselede, AKP’nin adım atmayı düşünmediği olaylarda AKP dışı bir koalisyon birçok iş yapabilir. Sizce seçimlerde tartışılması gereken gerçek gündem ne? Türkiye’nin çok ciddi sorunları var. Bunlardan en önemlisi; borsafaizdöviz kıskacı. Bu sanal ekonomidir. Oysa yatırımüretimistihdam ekonomisi olması gerekir. AKP ekonomide hangi alanlarda başarısız oldu? Ne yatırım var ne de istihdam. Tekstil alanında 3 milyon kişi çalışıyor. Kur politikaları nedeniyle binlercesi kapandı. Turizmde 1.5 milyon insan çalışıyor. Ama yeni yatırım yok. Bu alanda sözgelimi Karadeniz’de 500 bin kişinin istihdamı sağlanabilir. Birkaç milyar dolarlık destekle müthiş bir sektör oluşturulabilir. Otomotivde yan sanayi ile birlikte 1 milyon insan çalışıyor. Ama artık yüzde 80 ölçüsünde ara mallar ithal ediliyor. CUMHURİYET 09 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog