Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 TEMMUZ 2007 SALI 14 KÜLTÜR kultur࠽cumhuriyet.com.tr Türk tiyatrosu üzerine bir çalıştay yapıldı. Türk yazarların oyunları okundu AYNA ADNAN BİNYAZAR Trent ve Asti’ de buluşmalar... ŞAİR VE ÇEVİRMEN 006’da Tiyatro Festivali sırasında tanıştım Trent Üniversitesi’nde kültür sanat odaklı çalışmalar yürüten Mimma Gallina ile. Festival hakkında olumlu şeyler duyduğunu, izlemek istediğini ve de en önemlisi, Trent Üniversitesi’nde Türk tiyatrosuna yönelik bir seminer yapılacağını ve okumanın dışında izlemek, konuşmak, görüşmek istediğini söyledi. Fırtına gibi geldi ve fırtına gibi gitti. Uzun yıllar Trent Üniversitesi’nde ders veren ve ülkesiyle diğer ülkeler arasında festivaller ötesinde etkinliklerin düzenlenmesi üzerine yoğunlaşan Mimma Gallina İtalya’ya döndükten kısa bir süre sonra bir dosya ulaştırdı Festivale. Trent Üniversitesi’nin sosyoloji bölümüyle o bölgenin yerel yönetimi Centro Culturale Santa Chiara’nın beraber düzenledikleri “Sınırlarda” projesinin bir parçası olarak “Avrupa ile Asya Arasında Türkiye” başlıklı ve de tiyatro odaklı seminerde Tiyatro Festivali’nin de yer almasını istiyorlardı. Bizim için önemli bir buluşmaydı bu. İşbirliğine hazır olduğumuzu bildirdik. Bir yanda Trent Üniversitesi olunca, İÜ Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü de bu etkinlikte yer aldı. 2006 yılı Kasım ayında, bölümü temsilen Fakiye Özsoysal söz konusu seminere katılmak üzere İtalya’ya gitti. ‘Yeni Türk Tiyatrosu’, ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu,’ ‘Kadın Hakları ve Türk Tiyatrosunda Kadın İmgesi’ gibi ilgi çekici başlıklar konuk yazar ve sanatçılarımızın belirttiğine göre Türk tiyatrosu hakkında hemen hiçbir şey bilmeyen bir dinleyici kesimi için aydınlatıcı olmuş ve Fakiye Özsoysal’ın sunduğu ‘Kadın Hakları ve Türk Tiyatrosunda Kadın İmgesi’ konferansı ayrıca ilgi çekmişti. Aynı zamanda, DOT’un Yekta Kopan’ın yazdığı, Bülent Erkmen’in tasarladığı “İki Kişilik Bir Oyun” adlı yapıtı ve Cengiz Özek’in gölge tiyatrosu da Mimma Gallina tarafından davet edildi Trent’e. Cengiz Özek, karagöz gös Yurttaşlık Bilinci Beden, gözle görülmeyen hücreler yığınağıdır. Tek bir hücredeki bozulma, kısa sürede öbür hücreleri de etkileyerek bedeni işlemez hale getirir. Yapı bozukluğuna uğramış hücre, bedeni nasıl içten kemirirse, insan beynindeki karmaşa da toplumsal dayanışmayı altüst eder, toplumun bilinç yoksunu kalabalıklarla dolmasına yol açar. Ziya Gökalp, cemmi gafîr (cemaat) kavramını, İslamlık öncesinin bilinçsiz kalabalıklarını anlatmak için kullanmıştır. Aradan yüzyıllar geçti. Çağımız hâlâ, Dostoyevski’nin deyimiyle, “çocuktan farkı olmadığından kolayca kandırılabilen” bu tür kalabalıklarla uğraşıyor. Eleştiri süzgecinden geçirmeden, kendini izinden gittiği liderin yoluna körü körüne adayan kitlelerin kalabalıktan farkı yoktur. Onlardan bilinçli davranışlar beklemek boşunadır. ૽૽૽ Yurttaşlık, bireyin, halkın iradesiyle oluşan siyasal erke hukuki değerlerle bağlılığı demektir. Bir toplumda bireyin, devlet erkine bağlanmakla ne gibi haklarının ve yükümlülüklerinin bulunduğunu kavramış olması, onun bireylik bilincinin ölçüsü sayılmalıdır. Bu, siyasal açıdan olsun, haklar yönünden olsun, devletin, yurttaşı koruması gerektiği anlamına da gelir. Ancak bu bilince ermiş kişiye yurttaş denebilir. Kitleler, kuşkusuz, kalabalık olmaktan da bu bilinçle kurtulacaklardır. Bundan dolayı bir toplumda yurttaşlık bilinci ne denli önemliyse, devletin yurttaşı önemseyip onun varlığından güç alması da o ölçüde önemlidir. ૽૽૽ İki aydır Türkiye seçim ortamına girmiş bulunuyor. Seçim, yurttaşların, kendi içinden seçtiği kişileri ya onaylamak ya da bozulduğunu gördüğü yasamayürütmeyargı düzeneğini daha iyi işleteceğine inandığı adayları işbaşına getirmek için yapılır. Yurttaş, vicdanının yolunda giderek, bir seçimde yönetim yetkisi verdiği kişileri, başka bir seçimde alaşağı edebilir. Bu bağlamda kişinin yurttaşlık bilinci hiçbir seçimde bu günkü kadar önem kazanmamıştır. Çünkü seçmen, önümüzdeki pazar günü, Cumhuriyetin temelini oyanları alaşağı etmek ya da onların yolunu açmak gibi vicdani bir sorumluluk taşımaktadır. ૽૽૽ Bakalım bu sınavdan nasıl çıkacak?.. Önceki seçimlerde seçim otobüsleri olurdu. Lider otobüsün üstüne çıkar halka seslenirdi. Onlar yine var. Şimdi onların arasına yiyecek içecek TIR’ları da girdi. Yurttaşı açlığa mahkum et, seçim öncesi, oy toplayacağım diye onun eline sadaka paketleri tutuştur! Bunun anlamı şu: Ben sana yiyecek veriyorum, sen de bana oyunu ver! İnsanın özgür iradesini etkilemek o kadar kolay mı? Şimdilik gün, bunu kolay sananların günü... ૽૽૽ Yevtuşenko, “Bana her istediğimi veriyorsunuz, buna karşılık benden istediğiniz nedir?” diye bir soru sorar Yaşantım adlı kitabında. Kişi yurttaşlık bilincine ermişse, iktidar sahiplerine bu soruyu sormakla kalmaz; bir iki kilo pirinç, bulgur için oy kullanmanın bir tür vicdan satışı olduğunu anlar, verileni, verenin yüzüne çarpmayı bilir. Devlet adamı, bürokrat ya da sıradan yurttaş, erdemliyse, karşısındakinin onurunu her şeyin üstünde tutar. Erdemden yoksunsa, oy avcılığı uğruna sadaka vererek insanın onurunu ayaklar altında çiğnediğinin farkında olmadığı gibi, bunun insana yapılan en büyük saygısızlık olduğunu aklının ucundan bile geçirmez. adnan@binyazar.com 2 Coşkun Yerli yaşamını yitirdi ANKARA (ANKA) Şair, yazar ve çevirmen Coşkun Yerli, önceki gün saat 05.00’te kanser tedavisi gördüğü Başkent Hastanesi’nde yaşama veda etti. Yerli’nin cenazesi önceki gün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Me Yerli’nin çevirdiği yapıtlar arasında zarlığı’nda J. D. Salinger’dan toprağa veril“Dokuz Öykü”, di. 1950 İstanbul doğumlu “Çavdar TarlasınCoşkun Yerli, da Çocuklar”, Türk ve Ame “Yükseltin Tavan rikan askeri Kirişini Ustalar ve okullarında Seymour Bir Gielektronik, Hariş”, Matsuo Bacettepe Ünişo’dan “Kuzeye versitesi’nde Giden İnce Yol”, dilbilim okuEavan Bodu. Şiir, yazı land’dan “Geceve çevirileri Yeni Biçem, yarısı Çiçekleri”, Kitaplık, ŞiirRoger McGolik, Göçebe ve ugh’tan “Trenlere Varlık dergileEl Sallayan” rinde yayımbulunuyor. landı. “Yağmurun Direnişi” başlıklı şiir dosyası, 1998 Arkadaş Z. Özger Şiir Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen Yerli’nin İngiliz, İrlandalı ve Japon şairlerden çevirdiği şiirler Cumhuriyet Kitap’ın “Şiir Atlası” bölümünde yayımlandı. DÜN... Murathan Mungan (solda) ve Özen Yula’nın oyunları İtalya’da okuma tiyatrosu olarak sunuldu. terisinin yanı sıra gölge tiyatrosu üzerine kapsamlı bir atölye çalışması ve konuşma da yaptı. “Avrupa ile Asya Arasında Türkiye” seminerinin en önemli yönlerinden biri, çağdaş Türk oyun yazarları üzerine odaklanmış olmasıydı. 2006 Haziran/Temmuz ayından başlayarak pek çok metin gönderildi İtalya’ya. Eser seçimini kendileri yaptılar. Seçilen dört oyundan bölümler, Okuma Tiyatrosu olarak profesyonel sanatçılar tarafından sunuldu seyirciye. Bunlar, Özen Yula’nın “Sahibinden Kiralık,” Yeşim Özsoy Gülan’ın “Son Dünya,” Murathan Mungan’ın “Geyikler Lanetler” ve Tuncer Cücenoğlu’nun “Çığ” oyunlarıydı. Bu okumalar yapılmadan önce Fakiye Özsoysal günümüz Türk tiyatrosu hakkında bir konuşma yaptı. 2007 yılına gelindiğinde, iki yazarımızın; Murathan Mungan’ın ve Özen Yula’nın oyunlarını iki tiyatro topluluğunun önce temmuz ayında düzenlenecek Asti Festivali kapsamında sahneye koymak, sonra da kendi programlarına almak istediklerini bildirdiler. Festival olarak, yazarlarla yönetmenler arasındaki iletişimi sağladık. Murathan Mungan’ın “Geyikler Lanetler”ini, geçen yıl Yale Drama Okulu tarafından İtalya’nın en iyi altı özel tiyatrosundan biri olarak belirlenen Firenze’deki Arca Azzurra Topluluğu sahnelemek arzusundaydı. Yönetmen bir gölge tiyatrosu olarak düşünüyordu “Geyikler Lanetler”i. Dramaturg İstanbul’a geldi, Murathan Mungan’la gerçekleştirilen çalışmalar ve yazışmalar sonunda 78 Temmuz tarihlerinde Asti Tiyatrosu’nda gösterildi “Geyikler Lanetler”. Özen Yula’nın “Sahibinden Kiralık” oyunu da yine aynı festivalde Mauro Avogadro Topluluğu tarafından bir parkta buluştu seyirciyle. Ben mi? Ne yazık ki bir garip kaza sonucu yine gidemedim İtalya’ya, ama en azından bu güzel buluşmayı gerçekleştirmenin keyfini oturduğum yerden çıkartıyorum.. Ne hoş ki, Murathan Mungan, Özen Yula ve Serra Yılmaz oradaydılar. Bu arada, 2008’de 16. Tiyatro Festivali kapsamında bu kez de çağdaş İtalyan yazarların bizim yönetmenlerimizle İstanbul’da buluşması düşünülüyor... BUGÜN... KADIKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Dosya No: 2006532 Tal. İpotekli olup ipotek borcundan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, değeri, adedi, önemli özellikleri: Taşınmazın Tapu Kaydı: İstanbul ili Kadıköy ilçesi, Erenköy mahallesinde kain 106/3 pafta, 1248 ada, 20 parsel sayılı 918.50 m2 miktarlı, bahçeli kargir taşınmazın 40/400 arsa paylı 6. kat 6 numaralı dairesinin tamamı ile yine KadıköyGöztepe mahallesinde kain 103 pafta, 2980 ada, 34 parsel sayılı 1499.50 m2 miktarlı bahçeli kargir apartmanın 1490/26880 arsa paylı 11. kat 20 numaralı dairesinin tamamı Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü’nde açık artırma sureti ile satılacaktır. Taşınmazın İmar Durumu: Dosyada mevcut, Kadıköy Belediye Kentsel Dönüşüm ve Planlama Müdürlüğü’nün 25.04.2006 tarihli ve 630902 sayılı yazısında: KadıköyErenköy Mahallesi 106/3 pafta, 1248 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli 09.11.1990 t.t.li bölgeleme plan notunda ve 1/1000 ölçekli 30.04.1971 tasdik tarihli, BostancıErenköy imar planında H: serbest, KAKS 2.07, TAKS %25 ayrık nizam iskân sahasında kalmakta olduğu, Göztepe Mahallesi, 103 pafta, E: 412 Y: 2980 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz 1/5000 ölçekli, 30.04.1971 t.t.li BostancıErenköy imar planında H: serbest, KAS: 2.07, kat alanı kat sayısı TAKS: % 25 şartlarında ayrık nizam iskân sahasında kaldığı, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih, 664 sayılı ilke kararı gereği söz konusu parsele koşma veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği bildirilmiştir. Taşınmazın Evsafı: Söz konusu: 1106/3 Pafta, 1248 ada, 20 parsel sayıda kayıtlı taşınmaz: Caddebostan Mahallesi, Bilim ve Noter sokaklarının kesiştiği köşede, 21 kapı numaralı bodrum+zemin+9 normal katlı betonarme karkas sistemde Cihangir Apartmanı’nın 6. kat 6 numaralı dairesidir. Her katta bir daire vardır. Daireye girişte antre, karşıda mutfak, bitişiğinde bir basamak yüksekliğinde kademeli salon, antre devamında koridora açılan biri balkonlu üç yatak odası, takribi 166 m2 faydalı alanlı, odalar ahşap parke, ıslak zeminler mermer, mutfakta tezgâh altı ve üstünde dolaplar, banyoda hilton lavabo, küvet ve klozet, salonda şömine, kalorifer petekleri hezeranlı ahşap möble kaplı, iyi dereceye yakın malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, elektrik, su ve merkezi sistemde doğalgaz kalorifer tesisatı, açık otoparklı, tercih edilen iskân bölgesindedir. Ulaşım imkânları iyidir. Bağdat Caddesi’ne takribi 140 metre mesafededir. 2 103 pafta 2980 ada, 34 parsel sayıda kayıtlı taşınmaz Caddebostan Mahallesi Göztepe Parkı karşısında Kavaklı sokak 18 kapı numaralı bodrum+zemin+12 normal katlı Menekşe apartmanının II. kat 20 numaralı dairesidir. Katlarda ikişer daire vardır. Daireye girişte antre, karşıda balkonlu salon, bitişiğinde mutfak, sağda koridor, koridora açılan biri balkonlu üç yatak odası, banyo ve iki tuvalet, takribi 170 m2 brüt sahalıdır. (Net ölçüsünün Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nden sorulması) Dairede ıslak zeminler seramik, salon uzun masif parke, odalar parke ve halı kaplı, mutfakta granit tezgâh altı üstünde dolapları, banyoda küvet ve lavabo, kapılar ahşap möble, pencereler panjurlu, elektrik, su ve merkezi sistemde doğalgaz kalorifer tesisatlı, asansörlü, kapalı garajlı, Bağdat Caddesi güneyinde, ulaşım imkânları kolaydır. Taşınmazın Değeri Bilirkişice (6 Numaralı Daireye 425.000,00.YTL, 20 Numaralı Daireye 375.000,00.YTL) değer takdir edilmiştir. Satış Şartları: 1 Satış 27.08.2007 Pazartesi günü saat 14.00’ten 14.15’e kadar 6 Numaralı dairenin, Saat 14.30 ile 14.45 arasında 20 Numaralı dairenin Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla taşınmaz 06.09.2007 Perşembe günü aynı yerde saat 14.00 ile 14.15 arasında 6 No’lu daire, saat 14.30 ile 14.45 arasında da 20 No’lu daire ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetlerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmazlar üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10.07.2007 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37980 BABAESKİ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/215 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Babaeski İlçesi Gaziosmanpaşa Mah. 823 ada, 15 parsel tamamı 286 m2 olan arsa üzerinde bodrum, zemin ve 1 normal kattan oluşan betonarme bina mevcut olup, 1/2 arsa paylı 2 No’lu bağımsız bölüm 2 oda 1 salon, 1 mutfak, WC ve banyodan ibaret konuttur. Günümüz itibarıyla değeri 50.000,00 YTL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir. Satış saati 13.3013.40 arasındadır. 1 Satış 28.08.2007 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Babaeski Hükümet Konağı (1) İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak suretiyle 07.09.2007 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcının 1/2’si ve teslim masrafı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu harcının 1/2’si satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/215 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 09.07.2007 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 34658 DOSYA NO: 2006/2628 Tal. Mersin 2. İcra Müdürlüğü’nden Mersin ili Osmaniye Mahallesi 6751 ada, 20 parselde kayıtlı 206 m2 mesahalı gayrimenkulün 1177/2400 hissesi işbu gayrimenkul Mithat Toroğlu Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı kuzeyinde 19 Mayıs Süper Lisesi’nin karşısında 8853 Sokağa cepheli 1 kapı No’lu bodrum kat dahil dört katlı, girişi boş dep,o zemin katı boş bekletilen dükkân 1 ve 2’nci katları kaba inşaatı bitmiş mesken olarak yapılmış inşaat halinde bekletilen gayrimenkulden müteşekkildir. 3’üncü sınıf A grubu yapı sınıfında betonarme olup % 40 yapım eksikliği % 20 yıpranma payı ile birlikte bilirkişilerce 57.636.61 YTL kıymet takdir olunmuştur. İMAR DURUMU S2 (SERBEST NİZAM 2 KAT) KONUT ALANI OLARAK İMARLIDIR. Satış Şartları: 1 Satış 3/9/2007 günü saat 10.20’den saat 10.30’a kadar Mersin İstiklal Cad. Özel İdare İş Hanı K: 6 2. İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 13/9/2007 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir.Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Satış bedeli üzerinden % 1 KDV alıcıya aittir 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2628 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 38676 MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI İSTANBUL 2. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN EK SIRA CETVELİ İLANI DOSYA NO: 1995/l MÜFLİSİN ADI SOYADI: TÜRKİNVEST AOG MENKUL KIYMETLER AŞ Müflis masasında sıra cetvelinin ilanından sonra geç kayıt yaptıran 11147911488 numarada kayıtlı alacaklarla ilgili olarak tahkik ve tetkik işlemleri bitirilmiş ve hazırlanan ek sıra cetveli incelemeye hazır bulundurulmuştur. Sıraya ait itirazların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde İcra Tetkik Mercii’ne, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Asliye Ticaret Mahkemesi’ne İİK’nin 235. maddesine göre yapılması gerekir. İİK’nin 166, 232, 234 ve 235 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 21/6/2007 Basın: 38683 ESAS NO: 2005/162 Davacı Ali Rıza Süzer vekili Av. Ali Osman Öztürk tarafından davalı Mustafa Sözer ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılmış bulunan İzaleyi Şüyu davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Davalılar Ayşe Yazar ve Hüsnü Adalet Doğan Özant’ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş ve bilinen adreslerine tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dosyasının duruşması 27.08.2007 günü saat 09.30’da Mucur Adliyesi’nde yapılacaktır. Yukarıda ismi yazılı davalının belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmesi veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, duruşmaya gelmediği ve bir vekil tarafından da temsil edilmediği takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçmek üzere ilan olunur. 22.06.2007 Basın: 38465 MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN BOLU SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ’NDEN 2006/711 Davacı Sezgin Uluslararası firmada Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Sinan Barut tarafından davalı Murat Gülmez aleyhine açılan sebepsiz zenginleşme davasında: Davacı vekili ıslah dilekçesinde, davanın 3.632,00 YTL ıslahı ile toplam 3.832.00 YTL üzerinden devamına karar verilmesini, davalının müvekkiline ait şirkette şoför olarak çalışması ve de kendisine ücreti ödenmesine rağmen müvekkil firmaya ait aracı Rusya’da bırakarak geri döndüğünü, müvekkilin ilk önce davalının talebi üzerine eşine 200.00 YTL, kendisine ise 2500 Amerikan Doları para gönderdiğini, daha önce 200,00 YTL için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmış olarak dava açıldığını ve şimdi 2500 ABD Doları karşılığı Merkez Bankası döviz kuru üzerinden 3.632 YTL ıslah etme gereğinin hasıl olduğunu, bu nedenlerden dolayı evvel emirde ıslah talebinin kabulü ile davanın 3.632 YTL ıslahı ile toplam 3.832.00 YTL üzerinden devamına, davanın kabulü ile dava masraflarının ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiş. Yapılan yargılama sırasında davalı MURAT GÜLMEZ’e dava dilekçesi ilanen tebliğ edildiğinden duruşma günü tebliğ edilemediği ve yeni adresi de tespit edilemediğinden duruşmanın 18.07.2007 günü saat 09.15’te ve cevap süresinin 10 gün olduğu duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaların yokluklarında devam edilip neticelendirildiği hususu ilanen tebliğ olur. Basın: 38678 CUMHURİYET 14 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog