Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

22 HAZİRAN 2007 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ ekonomi࠽cumhuriyet.com.tr Yasa tasarısında taraflar uzlaşmaya vardı. Yüzde 40 pay isteyen Kürtler yüzde 17’ye razı oldu 13 NOT DEFTERİ ZEKERİYA TEMİZEL Irak petrolleri paylaşıldı Ekonomi Servisi Irak hükümeti petrol yasa tasarısı konusunda Kürtlerle uzlaşma sağlandığını duyurdu. Yasa tasarısı meclise gönderildi. Kuzey Irak’taki özerk Kürt yönetimi de yasa tasarısı konusunda merkezi hükümetle anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, tasarının birkaç gün içinde görüşülebileceğini söyledi. İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesine konuşan özerk yönetimin Doğal Kaynaklar Mazot Bir Lira Olursa Köylü Kurtulacak mı? Seçim arenasına çıkanların söylediklerine bakarsanız, köylünün sorunu sadece mazot fiyatı. Sanırsınız ki mazotun litresi bir liranın altına inerse köylü kurtulacak. İktidara alternatif oluşturmak üzere seçmenin karşısına çıkanların, mazot fiyatının bir liraya indirilmesinden başka söyleyecekleri yoksa, köylünün sorunlarının çözümü başka seçime kaldı demektir. Türkiye’ye çözüm sunduklarını sananlar, Türk köylüsünün durumundan bu kadar habersiz olabilirler mi? O zaman son beş yıldır sürekli arttığı söylenen ulusal gelirden köylünün aldığı pay neden azaldı? Neden köylünün ürünü tarlada kalıyor? Binlerce hektar tarım arazisinin ekilmemesinin ve her yıl ekilmeyen arazilere yeni alanların eklenmesinin nedeni sadece mazot fiyatı mı? Çiftçinin emeğinin karşılığını alamamasının, ne ekerse zarar etmesinin, sonunda tarlasını terk etmesinin nedeni mazot fiyatı mı? Yıllardır ekimini yaptığı, geleneksel sanayi girdisini oluşturan pamuktan, şekerpancarından, tütünden uzaklaştırılmasının nedeni mazot fiyatı mı? Kotalar konularak engellenen, üretimi cezalandırılan tarım ürünlerinin yerine alternatif ürün yetiştirilmemesinin nedeni mazot fiyatı mı? Tarımla uğraşanların çağdaş tarım teknolojileri uygulayamamalarının, ölçek ekonomisine uygun tarım yapılamamasının nedeni mazot fiyatları mı? Türkiye’nin tarımsal üretim sorununun olamayacağı, ancak üretilen ürünlerin değerlendirilemediği, tarımsal sanayinin gelişemediği, tarım ürünlerinin tarladan doğrudan pazara yığılması nedeniyle değerini asla bulamadığı, bilinmiyor mu? Türkiye tarımsal sanayisinin, yerli tarım ürünleri yerine, hammadde olarak yabancı tarım ürünlerine yönelmesinin nedeni sadece mazot fiyatları mı? Hayvancılığın bitirilmesinin, fındık üreticisinin perişan edilmesinin, soğanın tarlada çürümesinin nedeni mazot fiyatları mı? ૽૽૽ Avrupa’da, neredeyse, en pahalı mazotu kullanan ülke Türkiye. Nedeni de akaryakıt üzerinden alınan vergiler. Akaryakıt üzerinden alınan vergilerin akaryakıt fiyatının içerisindeki payı üçte ikiyi buluyor. Yani devlet akaryakıt üzerinden vergi almasa akaryakıt fiyatı üçte iki ucuzlar, bir liraya düşer. Peki, devlet akaryakıttan bu kadar yüksek vergi almazsa olmaz mı? Elbette olur. Ancak bu durumda devlet, kamu hizmetlerini yürütmek için, alternatif gelir kaynakları yaratmak zorunda. Devletin adil bir vergi sistemi kurarak, yurttaşlarından ödeme güçlerine göre vergi alması gerekir. Oysa ülkemizde vergi gelirlerinin yüzde 72’si, çiftçiye satılan mazottan alınan vergilerin de dahil olduğu, dolaylı vergilerden. AKP hükümeti ödeme gücü olanlardan vergi almak yerine köylünün kullandığı mazottan, gübreden, yoksulun yediği ekmekten, içilen sudan vergi alma yolunu benimsedi. Bankalardan alınan kurumlar vergisinin oranını düşürdü. Kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı, kara para aldı başını yürüdü. Onun için çiftçiye satılan mazotun vergisini almayarak, sanki çiftçinin ödediği tek haksız vergi mazot vergisiymiş gibi, mazotu ucuzlatacağım demek, çiftçiye yapılan bir iyilik değildir. Adil bir vergi sistemi kurarak köylünün, çalışanların üzerindeki ağır vergi yüklerini azaltmak, zaten sosyal devlet olmanın, yani anayasanın bir gereğidir. ૽૽૽ Türk tarımının gereksinimi ise, tarım piyasalarını düzenleyecek düzenleyici kurumların, tarımsal finansmana destek olacak finansman kurumlarının, teknolojik gelişmeleri tarıma taşıyacak destek kurumlarının, verimliliği yüksek tarımsal üretime olanak verecek örgütlenme biçimlerinin, tarımsal alanların ayni sermaye olarak kullanıldığı şirketleşme yöntemlerinin belirtildiği stratejik bir plandır. Bu stratejik planda, ürünün tarladan tüketiciye ulaşması sırasında oluşacak kayıpları en aza indirecek yöntemler, tarım ürünlerinin üretim sonrasında sağlıklı ortamlarda ve niteliklerini koruyarak saklanmasını sağlayacak teknolojiler, ürünün gerçek değerini bulmasına olanak verecek pazarlama teknikleri de yer alacaktır. Partilerin tarıma dönük stratejik planları olmadığı için, bu seçimden köylünün payına yine popülizm düşmektedir. temizel@cumhuriyet.com.tr ᮣ Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü ve Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminden yapılan açıklamalara göre, Irak petrol gelirlerinin kullanımında öncelik merkezi hükümetin olacak. Bakanı Aşti Havrami de tüm görüş ayrılıklarının giderildiğini belirtti. Havrami’ye göre taraflar iç ve dış gelirleri iki ayrı hesapta toplayacak. Dış gelirler hesabına petrol ihracatından ve dış yardımlardan gelen para, iç gelirler hesabına da vergiler ve gümrükler yatacak. Kürt yönetimi bu hesaplara yatan paranın yüzde 40’ını istiyordu. Ancak varılan uzlaşmaya göre parayı kullanma önceliği merkezi hükümete bırakılıyor ve Bağdat ihtiyacı olan miktarı çekebiliyor. Böylece Kürt yönetimine yüzde 17 pay ayrılacak ve geri kalan para diğer eyaletlere aylık taksitler halinde dağıtılacak. Bakan Havrami, sistemin şef faf olduğunu, Irak halkının paranın nereye gittiğinden emin olacağını söyledi. Metnin mecliste ayrıntılı tartışmalara konu olacağı ve bazı değişikliklere uğrayabileceği belirtiliyor. Petrol gelirleri Irak federal bütçesinin yüzde 93’ünü oluşturuyor. Bağdat yönetimi prensip olarak tüm gelirlerin merkezde toplanmasını istiyor. Irak günde 1.6 milyon varil petrol satıyor. ‘Kredi kartı kullanmayın’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ile Tüketici Hakları Derneği, yurttaşlara 2 gün boyunca kredi kartı kullanmamaları çağrısında bulundu. Dernekler dün olduğu gibi bugünde kredi kartı ile alışveriş yapmayacaklarını açıkladı Kızılay’daki bir alışveriş merkezinin önünde, TÜDEF Başkanı ᮣ Tüketici Ali Çetin, TÜKOdernekleri boykot DER Başkanı Eda çağrısı yaparak dün Sercan ve Tüketici olduğu gibi bugün Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar de kredi kartı ile ortak basın açıklamaalışveriş sı yaptı. TÜDEF Başyapmayacaklarını kanı Çetin, 2006’da kredi kartı borcu neaçıkladı. deniyle takipteki tüketici sayısının 200 bin olduğunu belirterek 2007’de bu sayının 262 bin kişiye ulaştığını söyledi. 2007’de tüketicilerin bankalardaki toplam kredi kartı borcunun da 8.6 milyar YTL ’ye ulaştığını söyleyen Çetin, geçen yıl kredi kartı borcu nedeniyle intihar eden tüketici sayısının da 33 olduğuna dikkat çekti. Açlık sınırı 853 YTL’ye yükseldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Kamu Sen, çalışan tek kişinin açlık sınırının geçen ay itibarıyla 853 YTL 44 YKr olduğunu açıkladı. Konfederasyondan yapılan açıklamada, Mayıs 2007’de çalışan tek kişinin açlık sınırının, bir önceki aya göre yüzde 0.64 arttığı belirtildi. Açıklamada, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddinin ise (yoksulluk sınırı) aynı dönemde yüzde 1.10 artışla 2 bin 216 YTL 58 YKr’den 2 bin 240 YTL 10 YKr’ye çıktığı kaydedildi. 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamının, Mayıs 2007’de 873 YTL 55 YKr olduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Geçen ay itibarıyla ortalama 945 YTL 93 YKr alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 53.15’ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise ortalama maaşının yüzde 39.19’una denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 92.34’ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır.” Çubukçu ve Roth, TÜRKONFED’in “İş Dünyasında Kadın” sempozyumunda biraraya geldi. Claudia Roth: Avrupa Türkiye’ye ukalaca davranıyor Ekonomi Servisi Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Türkiye’nin AB’ye uyum konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek “Avrupa Türkiye’ye karşı çok ukalaca ve burnu büyük davranıyor. Halbuki Türkiye’de çok güzel ilerlemeler oluyor” dedi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen “İş Dünyasında Kadın’’ sempozyumunda konuşan Roth, Türkiye’deki kadınların çalışma hayatına katılmasının önünde önemli engeller bulunduğunu vurgulayarak sosyal güvenlik, ücret adaletsizliği, eğitim, çocuk bakımı gibi konularda pozitif ayrımcılığın gerektiğini kaydetti. Sempozyuma katılan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu da Türkiye’de kayıtdışı çalışan kadın oranının yüzde 66’ya ulaştığını dile getirdi. G Ü N Ü N Eski Doğu Bloku’na yaşlı nüfus tehdidi Dünya Bankası, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerde yaşlanan nüfusun önemli sorunlar yaratacağı uyarısında bulundu. Dünya Bankası’nın konuyla ilgili açıklamasında, yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarında yol açacağı artışın karşılanabilmesi için emeklilik yaşının uzatılması ve emekli aylıklarının azaltılması tavsiye edildi. İ Ç İ N D E N Turquality’e yeni üyeler Ülker, Vakko ve Vitra markalarının “Turquality Destek Programı’’ kapsamına alınarak desteklenen marka sayısı 39’a yükseldi. Bugüne kadar 33 firma ve 3 tasarımcıyla firmaları ve tasarımcıları markalaşma yolunda destekleyen Turquality projesine yaklaşık 32.6 milyon dolar tutarında finansman sağlandı. AFM satılıyor AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi AŞ sermayesinin yüzde 51.91 hissesinin AI Group Limitet’e satışına ilişkin niyet mektubu imzalandı. YALOV A İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2006/1577 TAL Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen, TAPU KAYDI:Yalova İli, Çınarcık ilçesi, Karpuzdere mevkii, pafta 2, parsel 2806 sayılı taşınmazdaki, 33/216 arsa paylı, 9 normal kat 43 nolu bağımsız bölüm. (Şehit Aydın Yalçın caddesi, Sarmaşık sokak, Kademeli Özran sitesi, Çınarcık Yalova). İMAR DURUMU: Çınarcık Belediye Başkanlığı 05.02.2007 tarihli yazısında, 2806 sayılı parselle ilgili Belediyemiz Fen Amirliğinde kayıt bulunamadığı bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Çınarcık Tapu sicil Müdürlüğünün, 22.02.2007 sayı ve 296 sayılı yazısı ekinde bulunan 9 kat 43 nolu bağımsız bölüme ait proje örneğinde, dairenin; salon2 odakoridor mutfakbanyo/wc balkondan ibaret, brüt 53.72 ım2 alanlı olduğu görülmüştür, taşınmaz ilçe merkezine uzak, ana caddeye ve denize yakın, deniz manzaralı, altyapısı mevcut, Belediye hizmetlerinden faydalanır, ulaşımı kolay bir mevkiidedir. Muammen Değeri: 30.000,00 YTL Satış Şartları: 1 Satış, 17.08.2007Cuma günü 14:0014:10 saatleri arasında, Yalova icra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 27.08.2007 Pazartesi aynı saate ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere sure verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi,tapu alım satım harç ve giderleri alıcıya aittir. Aynından doğan birikmiş vergi borçlarının olması halinde satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri gerekir; aksi taktirde haklarını tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktanve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazılı dosya numarasıyle Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK.127. Md. göre tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur. (İİKm.126) (*) İlgililer tabrine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (Basın: 33730) ESAS NO: 2007/214 DAVALI: EFRAİM TURGUT 229/2 Sokak No: 4, B Blok Kat: 4, Daire: 14 Bornova/İZMİR Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nafaka davasının yapılan yargılamasında; 229/2 sokak, no 4, B blok, kat 4, daire 14 Bornova İzmir adresinde bulunduğu bildirilen, davalı Efraim Turgut’a çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olması ve zabıta marifeti ile yaptırılan tüm aramalara rağmen, tebligata yarar açık adresinin bulunamaması sebebi ile davalıya dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla: Duruşma Günü olan, 25/07/2007 günü saat: 10:30’da duruşmada İzmir 10. Aile Mahkemesinde bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.06.2007 (Basın: 33929) İZMİR 10. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2006/10525 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Adana İli, Seyhan İlçesi, 4. Bölge, Kanalüstü Mahallesi, 6347 ada, 11 parsel sayılı 2874,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki taşınmazda 54/2400 arsa paylı, B Blok Kat: 7, 14 nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm satışa çıkarılmıştır. GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ: Gayrimenkul Adana İli, Seyhan İlçesi, 4.Bölge, Kanalüstü Mahallesi, 6347 ada, 11 parsel sayılı 2874,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki taşınmazda 54/2400 arsa paylı, B Blok Kat: 7, 14 nolu mesken vasıflı bağımsız bölümdür. Toros Mh., 49. Sk. Bingöllü Apt. B Blok, kat: 7 D: 14 Seyhan/Adana adresindedir. Betonarma karkas tarzında inşa edilmiş, 170 m2 oturum alanlı, 3 oda, 1 salon, banyo, mutfak ve tuvaletten ibaret olup, zemini seramik karo, duvarları plastik boyalı kapı ve pencereleri ahşaptır. Arsa payı ile birlikte 140.000,00YTL üzerinden satışa çıkartılmıştır. İmar Planı: Seyhan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.04.2007 tarih ve 267024 sayılı imar çapında taşınmazın 2.00 yoğunluklu mesken olduğu belirtilmiştir Satış Şartları: 1 Satış, 06.08.2007 Pazartesi günü saat: 14:00’den 14:10’e kadar Adana Adliyesi 4. Kat 407 nolu salon’da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle, 16.08.2007 Perşembe günü Adana Adliyesi 4. Kat 407 nolu salon’da saat 14:0014:10’da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını, satış giderlerini ve değerin %40’ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Ancak artırma bedelinin satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları, satış bedelinin %18’i oranında KDV ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışı iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/10525 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 32953) ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI CUMHURİYET 13 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog