Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 2007 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Al Gore, Türkiye’nin küresel iklim felaketinden etkilenecek iki bölge arasında bulunduğunu söyledi 9 SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ‘Büyük risk altındasınız’ ÖZLEM GÜVEMLİ Sezer’den poliste yetki artışına onay ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kolluk kuvvetlerine, suçun önlenmesine ilişkin yeni yetkiler tanıyan yasayı onayladı. Yasaya göre, polis, kişileri ve araçları, “mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek’’ amacıyla durdurup arama yapabilecek. Gözaltı sırasında polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve gerekli ölçüde zor kullanabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, polisin “tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin’’ bulunması gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamayacak. Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan yurttaşa, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilecek. Polis, suç işleyenlerin dışında, bazı kişilerin parmak izini de alacak. Buna göre, polis; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan diğer yabancıların parmak izini alacak. ‘D ‘E Doğal Hayatı ABD’nin Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Koruma Vakfı (WWF) Irak’taki harcamalarıve Garanti Bankası’nın davetlisi olarak TürkiTürkiye ve Garanti Bannın bir haftalık bölümünü ye’ye gelen eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gokası’nın davetlisi olarak re, ABD’nin Irak’taki harcamalarının bir haftalık küresel ısınma ile mücadelebölümünü küresel ısınma ile mücadeleye ayırsa Türkiye’ye gelen eski ABD ye ayırsa bu sorunun çözülebibu sorunun çözülebileceğini vurguladı. ABD yö Başkan Yardımcısı Al Gore, önleceğini vurgulayan Al Gore, netiminin gerçekleri görmezden gelerek yanlış ceki gece Çırağan Sarayı’nda Türkiye’nin gelecekte daha az yakararlar aldığına dikkat çeken Gore, kongre üye “Küresel İklim Değişikliği” koğış alacak ülkeler arasında bulunlerinin halkın değil kömür ve petrol şirketlerinin nulu bir konferans verdi. Yakladuğunu söyledi. Al Gore toplantıbaskısına boyun eğdiğini söyledi. Gore, küresel şık 700 kişinin izlediği konfeda Garanti Bankası Yönetim ısınmanın etkileyeceği ülkeler arasında yer alan ransta Gore, slaytlar eşliğinKurulu Başkanı Akın Güngör Türkiye’nin büyük risk altında olduğunu belirtti. de Türkiye’nin ve dünyanın (solda), Garanti Bankası Al Gore, önceki gece Çırağan Sarayı’nda “Kükarşı karşıya olduğu ikresel İklim Değişikliği” konulu bir konferans Genel Müdürü Ergun verdi. Yaklaşık 700 kişinin izlediği konferansta Golim krizini gözler Özen’le (sağda)bir re, slaytlar eşliğinde Türkiye’nin ve dünyanın karönüne serdi. araya geldi. şı karşıya olduğu iklim krizini gözler önüne serdi. Gore, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Beyaz Saray’ın muhalefetine karşın Kyoto’ya giderek protokole imza attığını, ancak 100 senatörden sadece 1’ini ikna edebildiği için sözleşmeye taraf olamadıklarını anlattı. ABD’de 514 şehrin protokole uyduğunu ifade eden Gore, demokratların iklim krizini çözmek için fazla bir şey yapmadığını söyledi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Musta arasında bir çarpışmaya şahit oluyoruz. DoÖZLEM YÜZAK fa Koç ve eşi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu ğa hareket halinde” diyerek bunu 3 nedene URDURMAK MÜMKÜN’ Çırağan Sarayı’nın Balo Salonu’nda Başkanı Feyhan Kalpaklıoğlu, Alarko Holding bağlıyor: “Nüfus patlaması, bilim ve teknolo700’ü aşkın davetli, sandalyelerinde 3 sa kurucusu İshak Alaton, Borusan Holding jideki hızlı değişim ve insanların düşünce biGore, 2007 kışının dünyada kaydedilen atten beri sessizce oturarak eski ABD CEO’su Agâh Uğur, Hedef Alliance Holding’in çimi”. Tabii bu üçüncüsünde bilim insanlarının en sıcak kış olduğunu, Avrupa’daki en sıBaşkan Yardımcısı Al Gore’un konuş başkanı Ethem Sancak, Cem Hakko ve diğer küresel ısınma konusunda söyledikleri ile popücak günün de geçen nisan ayınmasını ve Oscar Ödülü aldığı ‘Uy leri. Belli ki iş dünyası en azından çevre konu ler medyanın kamuoyuna sundukları arasındada yaşandığını belirtki fark önemli rol oynuyor. Konuşmasının sogunsuz Gerçek’ isimli belge sunda “tehlikenin farkında”. ti. Pakistan’da geçen nunda Gore’a yöneltilen çarpıcı sorulardan biseliyle aynı adı taşıyan sunuyıl sıcaklığın 52 deEDENİYET İLE ri de “kendi evindeki enerji tüketiminin haymunu dinliyor: “Dünya küreceye kadar çıktıDOĞA ÇARPIŞIYOR’ li fazla olduğu” yönündeki eleştiriler. Gore küresel ısınmadan dolayı büğına değinen GoGore’un konuşmasının hemen öncesinde Ota resel ısırmanın tehlike olduğuna inanmayan yük tehdit altında. Yaşadıre, Türkiye’nin ğımız dünya olmazsa para cı’nın yönetim kurulu başkanı Meltem Kurt grupların saldırısı altında olduğunu belirterek de küresel iklim da olmaz. Siyaset de, tica san ile sohbet ediyorum. “Bizim fabrika Ban evinde kullandığı enerji kaynaklarından hibrid felaketinden etret de. Bunu herkes anla dırma’da, Manyas Gölü’nün yakınlarında. otomobile kadar her şeyi anlatıyor ve sanırım dinkilenecek iki bölmalı. Siyasiler, benim ül Her sene kuyuda bol su olurdu. Bu sene su leyicileri ikna ediyor. Nükleer enerji kullanımıge arasında bulunkem ABD başta olmak üze çıkmadı. Artezyen açmak zorunda kaldım.” nın çözüm olmayacağını belirterek bunun atıkduğu için risk altında Peki ya politikacılar da duyarlı mı? Ne yazık lar ve terör gibi sorunları besleyeceği uyarısınre petrol ve kömür şirketolduğunu belirtti. Türkilerinin baskısıyla küresel ki ÖDP Başkanı Ufuk Uras dışında politikacı da bulunuyor. ye’nin gelecekte daha az İnsanların küresel ısınmayı tersine çevirecek ısınma ile ilgili gerçekleri gör gözüme çarpmadı. WWF Türkiye Başkanı Akın yağış alacak ülkeler aramezden geliyorlar. Bu yüzden Öngör açılış konuşmasında “Siyasi partilerin güce sahip olduğunu, ancak önce buna inansında bulunduğunun alhalkların baskısı çok önemli, programlarını inceledim. Ne yazık ki hiçbi ması ve istemesi, elindeki teknolojiyi bu doğtını çizen Gore, “Türkibu yüzden ben bu filmi ha rinde, genel uygulamaların ötesinde çevre rultuda kullanması gerektiğini vurgulayan Goye’de kişi başına düşen zırladım. Unutmayalım ki si konusunda iddialı bir şey yok. Bugüne kadar re, “Çok değil, bundan 45 yıl sonra dünyakarbondioksit emisyoyasi irade de yenilenebilir bir dünyayı yaşlı erkekler idare etti. Keşke anne da yaşayanlar çocuklarımız, ‘Ne yapıyordu nu sürekli artıyor. Saler yönetseydi. Çocuklarının geleceklerini dü insanlar o zaman, bilim adamlarını hiç mi dinkaynaktır.” nayiyi ve büyümeyi lemediler, bizi hiç mi düşünmediler’ diyebişünerek uzun soluklu kararlar alırlardı.” 700 davetlinin arasında iş dünazaltmadan karbondiGore konuşmasında “Medeniyet ile doğa lir. Buna hakkımız yok” dedi. yasının önde gelen isimleri var. oksit kullanımını azaltmanın yolları var. Henüz Kyoto Protokolü’nü imzalamadınız, biliyorum, ama ümit ederim imzalarsınız” diye konuştu. Gore, küresel iklim değişikliği felaketini durdurmanın mümkün olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti: “Faşizmle mücadele ettik. Kölelik kaldırıldı. Türkiye’de insanlık tarihinin en önemli adımlarından biri atıldı. Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek onlara özgürlüğünü sundu. Ay’a bile çıktık. İster HÜLYA KESKİN İmer, “Yerel yöretimlerin önce denetim ve yaptırım gücünü kul lı ilk üç itibarıyla 14 farklı bölgede sek ilerlememiz mümkün.” likli görevleri arasında atık yöne lanmaması, yatırım ve işletme ma kaynağında ayrı toplama uygulaBelediyelerin atıkları ayrı ayrı top timi yer almıyor. Yönetmelik ile il liyetlerinin pahalı olması nede ması yapıldığını ifade eden İmer, ĞER BAŞKAN OLSAYDIM’ lamasını öngören “Ambalaj ve Am gili bilgi noksanlığı var” dedi. niyle yerel yönetimlerde sorun ya bu bölgelerden veri ve belge akışı Yönetmeliğin kurallarını uygu şıyoruz” diye konuştu. sağlandığını dile getirdi. İmer, “YeDinleyicilerin sorularını yanıtlayan Gore, “Eğer balaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” , 1 Ocak 2005 tarihinden itilayan yerel yönetimlerin sayısının rel yönetimlerle birlikte hazırlaABD başkanı olsaydınız ne yapardınız” sorubaren uygulamada olmasına karşın, 4 BÖLGEDE çok az olduğunu belirten İmer, “Amnan atık yönetim planları çerçesunu, “Daha farklı yanlışlar yapardım. Her TOPLAMA YAPILIYOR’ vesinde, 47 belediyenin bulundubaşkan yanlışlar yapar, ama bize saldırmayan Türkiye’de hizmet veren 3 binin üze balaj ve ambalaj atıklarını kayİmer, ÇEVKO’nun 2007’nin ilk ğu 14 uygulama bölgesinde, ÇEVbir ülkeyi işgal etmezdim” diye yanıtlayınca sa rinde belediyeden yalnızca 60’ı bu nakta ayrı toplayan belediye salondan büyük alkış aldı. Gore, ABD’nin Irak iş kurala uyuyor. Çevre ve Orman Ba yısı ise 60’ı bulmuyor” dedi. Ba üç ayı itibarıyla kaynağında ayrı top KO tarafından 65 dış mekân, 3 bin gali ve iklim krizi konularında gerçekleri göz ar kanlığı’nca tüm ambalajların geri kanlığa konu ile ilgili öneride bulun lama uygulamaları ile 533 bin 225 65 iç mekân geri kazanım kumdı etmesini eleştirerek “ABD halkının çoğu 11 kazanımı için yetkilendirilen ÇEV duklarını ancak kabul edilmediğini konuta ulaşıldığını belirtti. İmer, barası, 365 bin toplama torbası veEylül saldırılarından Saddam Hüseyin’in so KO Vakfı İktisadi İşletmesi, yönet belirten İmer, “Atıkların kayna “Kadıköy’de, toplama yapılan yer rilmiştir. Bakanlık’tan lisans almış rumlu olduğunu düşünüyor. Tamam, Saddam melikte yer alan geri kazanım yü ğında ayrı toplanmasında sokak sayısı 4 bin konut ve işyeri, ulaşı 37 geri kazanımgeri dönüşüm kötü bir adamdı, ama 11 Eylül saldırıları ile bir kümlülüklerini, 2005’ten itibaren toplayıcılarının varlığı ve sistem içi lan kişi sayısı ise 25 bin. Beşik firmasının yaklaşık 70 bin ton amilgisi yoktu. Uçağı kullanan pilotların Iraklı uygulamak için çalışmalar yapıyor. ne alınamayışları, tüketicilerin bi taş’ta da 28 bin konuta ve 130 bin balaj atığının geri kazanıldığı belÇEVKO Genel Sekreteri Mete linçlendirilmemesi, otoritelerin kişiye ulaşılmıştır” dedi. 2007 yı gelenmiştir” dedi. olduğunu sanıyorlardı” dedi. Siyasiler tehlikenin farkında değil ‘M ŞEMDİNLİ DAVASI SÜRÜYOR Askeri mahkeme talebine uyulmadı Yurt Haberleri Servisi Şemdinli’deki Umut Kitabevi’ne saldırı davasında Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın karar bozma gerekçesinin bir kısmına uydu, ancak davanın askeri mahkemede görülmesi görüşünü benimsemedi. Hakkâri’nin Şemdinli ilçeside Umut Kitabevi’nin bombalanması olayına karıştıkları tutuklu yargılanan Başçavuşlar Ali Kaya, Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş’in yargılamasına Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, 29 Haziran 2007 tarihinde de olayın meydana geldiği mahalde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, Şemdinli davasıyla ilgili Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu. 9. Daire, davanın askeri mahkemede görülmesi yönünde de görüş bildirmişti. Duruşmada, mahkeme heyeti, Yargıtay 9. Dairesi’nin bu yöndeki kararına uymadı. 9 Kasım 2005’te Umut Kitabevi’ne düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü. Saldırıyla ilgili astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş, 39’ar yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay’ca bozulmuştu. Türkiye’de hizmet veren belediyelerden yalnızca 69’u ilgili yönetmelikleri uyguluyor Atıkların geri dönüşümü lafta kaldı ‘1 ULUSLARARASI KATILIM Güvenlik konferansı İstanbul’da başlıyor İstanbul Haber Servisi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 2. İstanbul Demokrasi ve Küresel Güvenlik Konferansı bugün başlıyor. İstanbul Conrad Otel’de iki gün sürecek olan konferansa, aralarında El Kaide’nin saldırıda bulunduğu dünyanın en önemli dört büyük metropolünün emniyet müdürlerinin yanı sıra çok sayıda emniyet görevlisi ve akademisyen katılacak. Konferansta, “Demokrasi ve Polislik alanlarında karşılaştırmalı perspektifler”, “Kolluk kuvvetlerinde çağdaş konular”, “Suça uluslararası perspektiften bakış”, “Terorizm: Küresel bir sorun”, “Demokrasi ve 21. yüzyılda yeni yönetim biçimleri” konulu oturumlar yapılacak. Konferansa, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Başkanı Sir Lan Blair, Madrid Emniyet Müdürü Enrique Baron, New York Emniyet Müdürü Raymond Kelly’nin de katılacak. Gazetemizi ziyaret ederek Yazıişleri Müdürümüz Mehmet Sucu ile görüşen Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Recep Gültekin konferansın amacına ulaşması için medya desteği istedi. İngilizceyi İngilizce kaynaklardan öğrenin... Westminster University ve Premier College sertifikalarına sahip, London School of Business Administration’da master yapmış CUMOK ANAMUR ÇAĞRISI 15 HAZİRAN 2007 CUMARTESİ SAAT 20.30 “Tehlikenin farkında” olan Cumhuriyet gazetesi okurları “CUMOK’un Görevleri” konulu AYDINLANMA TOPLANTISINDABULUŞUYOR ÖĞRETMENDEN, BRITISH ENGLISH • İş İngilizcesi (Business English) ve İngilizce iş görüşmelerine (Interview) hazırlık • Gramer, derslere yardımcı, sınavlara hazırlık Acıbadem / İstanbul 0536 225 07 80 SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer İletişim : ÖGRETMEN EVİ İSKELE : Güngör Türkeli 0535 441 90 16 CUMHURİYET 09 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog