Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

31 MAYIS 2007 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR kultur࠽cumhuriyet.com.tr İlki geçen yıl düzenlenen sempozyumun 2. buluşmasına FMV Işık Lisesi ev sahipliği yaptı 15 ODAK NOKTASI AHMET CEMAL ‘İstanbul’da yaşama kültürü’ stanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nca (İKSV) geçen yıl düzenlenen “İstanİ bul’da Yaşama Kültürü Sempozyumu”nun 2. buluşması, 2425 Mayıs 2007 günlerinde Fevziye Mektepleri Vakfı’nın Nişantaşı’ndaki Işık Lisesi’nde yapıldı. Oturum konuları Şakir Eczacıbaşı, Ufuk Esin, Altan Öymen, Metin Sözen, Doğan Hızlan, Oktay Ekinci ve Öztin Akgüç’ün katıldıkları “Kültür Girişimi” danışma kurulunca belirlenen buluşmada 14 bildiri sunuldu. Kurulun sözcüsü ve İKSV Başkanı Şakir Eczacıbaşı’nın geçen yıl tartışılan konuları anımsatmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen yaptı. İşte oturum başlıkları ile bildirilerden bazı vurgulamalar: Selçuk Erez’in yönettiği ilk oturumda “Tarihin demokrasiyle tahrip edilmesine son vermeliyiz” diyen İlber Ortaylı, 2600 yıllık Roma, Bizans ve Osmanlı mirasının, “halkın seçtiği kişilere teslim edilemeyeceği”ni belirtti. Paris’in imarından devletin sorumlu olduğunu anımsatan Ortaylı’ya göre, İstanbul’da artık “yapan” değil, kenti bozan yapıları “yıkabilecek” yönetimlere ihtiyaç var. Ulusal ve dengeli kalkınma gözetilmeden göçün ve büyüme sorunlarının ele alınamayacağını belirten Mustafa Sönmez de; “İstanbul’a göçler, ‘kaçak yabancı işgücü göçü’ de eklenerek artmaktadır” diyerek şunları vurguladı: “Her şeye, ‘İstanbul’u satma’ optiğinden bakan paragöz bakış açısı egemen. Oysa herkese, kendisini İstanbul’un kiracısı değil, sahibi hissettirecek bir yaklaşım gerekmektedir.” OPLUMSAL YAŞAM Bu oturumu yöneten Talat Halman, İKSV’yi kutlayarak ilk sözü Ayhan Kaya’ya verdi. “Türkiye bir göç ülkesi, İstanbul bir göçmen kentidir” diyen Kaya “son yıllarda İranlı, Boşnak, Kosovalı, Afgan, Kürt ve pek çok farklı grup, sürekli veya geçici olarak yerleşmektedir. Şimdiden 200 bini bulan AB yurttaşlarıBÜ Rektörü Üstün Ergüder irdeledi. “Cumhuriyet mitingleri”ndeki toplumsal ilginin, “kent sorunları için de” gerçekleşmesi gerektiğini belirten Ergüder, Türkiye’de her 100 bin kişiye 100 dernek düştüğünü anımsatarak, “Bu oran demokratik yaşam için çok yetersiz” dedi. Konuşmasını “Kentlilik Bilinci ve Çevre Kültürü” başlığıyla yapan Uçkun Geray “İstanbul’u kuşatan koşullar Anadolu ve yerküre çerçevesinde ele alınmalıdır” diyerek şunları belirtti: “Orman sözcüğünün türkülerde, şarkılarda, edebiyatta hiç geçmiyor olması bile bu doğal zenginliğe tarihsel ilgisizliğimizin kanıtı. Sivil kuruluşların mücadelesi olmasaydı, çevre kavramı da medyada hâlâ yer almayacaktı...” Prof. Dr. Yusuf Avcı’nın yönettiği oturumda Haluk Yavuzer eğitim kurumları ve öğretim ortamına değinirken, “okulöncesi eğitim”e dikkat çekti. Çocuğun “toplu yaşam kuralları”nı anaokulunda öğrendiğini belirten Yavuzer, bunun büyük kent kültürü için çok önemli olduğunu anlattı. İsa Eşme de eğitimin “laik ve bilimsel” olmasının “zorunlu”luğunu açıklayarak, yaşanan sorunların temelinde bunun “zedelenme”sinin yattığını belirtti. 1999’da, 38 ülkedeki üniversite sınavları sonuçları arasında yapılan saptamaya göre, fen bilimlerinde 33’üncü, matematikte 31’inci sırada yer aldığımızı belirten Eşme, eğitimin geleceği için 50 yıldır süren “bilim dışı öğrenim” politikalarından kurtulmak gerektiğini vurguladı. Şakir Eczacıbaşı’nın yönetimindeki “spor” oturumunda Yiğiter Uluğ’un konuşması “spor yapılmadan spor kültürünün olamayacağı” üzerineydi. Sporu sadece “izleyen” toplum olmanın bedelini kültürel yozlaşma olarak çektiğimizi belirten Uluğ, profesyonellik için “dev yatırımlar yerine gençlerin spor olanaklarını artırma”nın önemini anlattı. İKSV , bu sempozyumla birlikte geçen seneki değerlendirmeleri de kitaplaştırarak, İstanbul’un kültüre duyarlı çevrelerine armağan edecek. Sevgi Kültürü Üzerine Bir Deneme (3) Sevginin gücünün, insanı korkunç bir dünya savaşının acıları içersinde bile hayatta tutmaya yetebileceğini, bugüne kadar pek az yazar, Cesare Pavese’nin 1945’te, savaşın bitiminin hemen ardından kaleme aldığı şu satırlarda yaptığı kadar gösterebilmiştir: “Korku ve kanla dolu geçen o yıllar, bize korkunun ve kanın her şeyin sonu olmadığını da öğretti… Öyle günler vardı ki, tanımadığımız birinin bir bakışı, bir göz kırpışı bizi kendimize getirip uçurumun kenarından döndürmeye yetiyordu. Her yerde, en bilgisiz veya karanlık gözlerde bile katılmanın bize kaldığı bir insan sevgisinin ve bir masumiyetin gizli olduğunu biliyorduk…” Elias Canetti’ye, “İnsanın Taşrası” başlıklı notlarında şunları yazdıran sevgi de, aynı sevgi kültürünün bir ürünüdür: “Bir insanın sevgisini yıkmak için yıllar gereklidir; ama hiçbir yaşam, bir cinayetten de öte olan bu cinayete yeterince yakınabilecek kadar uzun değildir.” Acaba Canetti gibi soğukkanlı bir düşünür, neden bir insanın sevgisini yıkmanın cinayetine yakınma süresini neredeyse sonsuzluğa uzatmıştır? Bir insanın sevgisini yıkmak, tüm sevgisizlikleri körükleyebileceği, sevgiye bağlanmış ve bağlanacak tüm umutları bir veba salgınının umarsızlığına sürükleyebileceği, böylece de Pavese’nin atıfta bulunduğu kurtuluşu yeryüzünden silebileceği için mi? Bir soru da bizim sevgi kültürümüzle ilintili olarak soralım. Sait Faik gibi bir sevgi insanı: “Bir insanı sevmekle başlar her şey” söyleminin ardından neden şu cümleyi de ekleme gereğini duymuştur: “Oysa burada her şey, bir insanı sevmekle bitiyor!” Nasıl bir çelişkidir bu –yani, soyut düzlemde her şeyi başlatan ‘bir insanı sevmek’, nasıl olur da bizim iklimlerimizdeki uygulamada her şeyi bitiren bir nedene dönüşebilir? Azra Erhat, Sait Faik’in “Bir insanı sevmekle başlar her şey”ini, hümanizm için: “Bir insanda bütün insanlık değerlerini sevmektir…” tanımını getirerek, sevginin hümanist temellerine atıfta bulunmuştu. Aslında bu iki sevgi insanı, söylemleriyle bir noktada buluşmaktadır –soyut gibi gözüken ‘sevmek’ kavramı, gelip bir insanı sevmenin somutluğuna vardığında, sevmeyi göze almanın ya da alamamanın, sevgileri taşıyabilmenin ya da taşıyamamanın somutluğunu da beraberinde getirmektedir. Üç, dört yıl kadar önce, “Sevgi Kültürü” başlığını taşıyan bir yazımda şöyle demişim: “…Sevgililer günlerinde sevgili olduklarını etrafa göstermek için ortalığa dökülenlerin sevgililiklerini hiçbir zaman inandırıcı bulmadım. Tıpkı, sevgiyi bir eyleme ve insandan insana yönelik bir sorumluluk kaynağına dönüştürmekten kaçınanların sevgilerini de hiçbir zaman inandırıcı bulmadığım gibi… Sevgi kültürü, toplumun, daha doğrusu sürünün, sevgileri sınıflandırma ve girdikleri sınıfa göre değerlendirme hastalığının, bir insana onu sevdiğinizi hangi koşullar altında söylemek ya da söylememek gerektiğini saptamaya kalkışan korkunç faşizmin karşısına çıkmaktır. Sevgi kültürü, sevmenin eyleminden ve beraberinde getireceği sorumluluktan kaçmamaktır. Sevmek, kimi sevmek olursa olsun, artık bu dünyada onun için de var olabilmektir… Yaşamımda …ansızın yaşadığından korkup ya da her nedense, kendine yakıştıramayıp, yaşadıklarını inkâr yoluyla sevgilerini kirletenleri de tanıdım… Sevgileri sorumsuz yaşayabileceklerine ve böylesinin sevgi olabileceğine kendini inandırmış olanlarla da karşılaştım…” Gencecik yaşında saçma bir kazaya kurban giden öğrencim Ergin Biroğul, 1998 Aralık’ında bana verdiği “Yaşamaya Değer mi, Değmez mi?” başlıklı vize ödevinde şöyle demişti: “Ölüme son çare olarak bakıyorum. Her zaman elimin altında olan ve kullanmak istediğimde de kimsenin beni kullanmaktan alıkoyamayacağı bir çare olduğunu biliyorum. Çektiğim birkaç acı yüzünden onu hemen kullanmayacağım… Ha, eğer hayat seni korkutuyorsa, yani ümitsiz kıldıysa, en yakınındakilerin sana maskeler ardından baktığını fark ettiysen...” Şimdi, ölümünden yaklaşık on yıl sonra, Ergin’i çok daha iyi anlıyorum. O, Pavese’nin sözünü ettiği ‘insan sevgisiyle dolu bakışlar’ın yerini artık maskelere bıraktığını fark ettiği anda, hep elinin altında hazır bulundurduğu ölümü ne olursa olsun yaşamaya yeğlemenin bilgeliğine daha yirmili yaşlarında erişmişti! acem20@hotmail.com EĞİTİM SORUNLARI YERLEŞİM KÜLTÜRÜ Her yönüyle İstanbullu çizerimiz Semih Balcıoğlu’nun aziz anısına... T nı da artık görmeliyiz” dedi. İkinci konuşmacı Prof. Dr. Ayşe Öncü ise, İstanbul’daki kültürel değişimlerin “küresel” özelliğine dikkat çekerek, “Bu durum çeşitli sosyal ve kültürel kesimler arasındaki farkları keskinleştirdi ve aralarına duvarlar ördü” dedi. NANÇLARIN ETKİLEŞİMİ Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un yönettiği oturumda, Hüsrev Hatemi İslamiyetin de bir Akdeniz inancı olduğunu belirterek dedi ki; “Alkollü içki içmekle, dinden çıkıl İ maz. Ancak içkiyi yasaklayan Kuran ayetine karşı inançsızlık beyan etmekle dinden çıkılır. Bunlar incelenmeden hüküm verildiğinde toplumsal barış tehlikelere düşürülmektedir...” Anadolu’daki “hoşgörü”nün tek bir inancın özelliği olmadığını açıklayan Hatemi’ye göre “medeniyetler çatışması” da buna aykırı ve “zararlı” bir teori olduğu gibi, “Tanrı’nın kulları arasında çatışma tohumları eken politik bir teoriyi ciddiye almak ve saygın bir düşünce ürünü saymak şaşılacak bir durum...” Oturumun diğer konuşmacıları olan Naim Güleryüz, Peder Dositheos ve Dr. Kirkor Damatyan da farklı din ve inançların İstanbul’daki ortak yaşam kültürlerinin derinliklerini anlattılar. Aynı zamanda “insan hakları”nın da ele alındığı oturumu Tarhan Erdem yönetirken, “sivil toplum örgütlenmesi”ni eski SPOR KÜLTÜRÜ DEMOKRATİK YAŞAM DOSYA NO: 20061143 TALİMAT SATILMASI İSTENEN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYITLARI İpotek borcundan dolayı A Batman ili, Tilmarç Köyü Mahar Mevkii 3 pafta 1071 parselde tapuya kayıtlı 268 m2 arsa ve üzerinde kurulu dubleks tipli bahçeli kagir evin tamamı BAynı yer, 3 pafta 2454 parselde 866 m2 arsa üzerinde kurulu 7 katlı betonarme apartmanın 20/220 arsa paylı 4. kat 12 numaralı dairesinin tamamı satılarak paraya çevrilecektir. Bu ilan tapuda adresi bulunmayan ve adres değişikliklerini bildirmeyen alakadarlar için ilanen tebliğ niteliğindedir. TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMLARI: 1A da yazılıl071 parsel imar planında yer almakta olup diğer bilgiler dosyasındadır. 2B de yazılı 12 numaralı parsel Batman imar planında yer almakta olup diğer bilgiler dosyasındadır. GAYRIMENKULLERİN EVSAFLARI, KIYMETLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ IA ve 1 de tapu kaydı ve imar durumu yukarıda yazılı 1071 parselde bulunan taşınmaz barış Bulvarına yakın 3321 numaralı sokakta bulunmakta olup üzerinde kurulu iki katlı dubleks bina 11 kapı numarası almıştır. Bina Batman ilinin merkezi bir bölgesinde bulunmakta olup ulaşım sorunu yoktur. Dubleks bina 50 m2 kare üzerine 2 kat olarak yapılmıştır. Bina 1520 yıllık bir binadır. Toplam yüzölçümü 100 m2 dir. Zemin Katı mutfak tuvalet ve banyo olup üst katında üç oda ve bir banyo bulunmaktadır. Çatı ahşap olup kiremitle döşenmiştir Binanın kurulu bulunduğu arsa 26.800,00 YTL değerdedir. Üzerinde kurulu dubleks evin yapı değeri ise 25.050 YTL olarak bilirkişilerce belirlenmiştir. Satışa konu 1071 numaralı parsel ve üzerindeki dubleks evin toplam değeri ise26.800,00+25.050,00=51.850,00 YTL (ELLİBİRBİNSEKÎZYÜZELLİ YTL) olarak, belirlenmiş olup bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. IIA ve 2 de tapu kaydı ve imar durumu belirtilen 2454 parselde bulunan taşınmaz Belde mahallesi 3205 numaralı sokakta bulunmakta olup üzerinde kurulu 7 katlı betonarme apartmanın 4. kat 20/220 arsa paylı 12 numaralı meskeni olup binanın kapı numarası dokuzdur. Bina Batman ilinin merkezi bir bölgesinde bulunup ulaşım sorunu yoktur. 12 numaralı mesken toplam 150 m2 kullanım alanlıdır. Üç oda mutfak salon ve banyodan ibarettir. Daire girişi çelik kapıdır. Duvarlar saten boyalı olup zeminler mozaik döşelidir. Islak zeminler ve Satışa konu 12 numaralı meskenin toplam değeri ise Arsa değeri 5.497,00 YTL+dairenin yapı değeri 46.863,00 YTL = toplam değer 52.360,00 YTL (ELLÎİKİBÎNÜÇYÜZALTMIŞ) olarak belirlenmiş olup bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ GÜNÜ VE ŞARTLARI: 1AlI deki 1071 parseldeki taşınmaz, için 1. satış 17.07.2007 Salı günü saat 11.0011.10 arası B1II’deki 2454 parseldeki 12 taşınmaz için 1. satış 17.07.2007 Salı günü 11.20’den 11.30’a kadar Batman İcra Müdürlüğü’nde açık arttırma suretiyleyaplacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrimenkuller ile temin edilmiş alacaklarının toplamı ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla on gün sonra 27.07.2007 Cuma GÜNÜ AYNI YER VE AYNI SAATLERDE gayrimenkuller ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu ikinci artırmada muhammen kıymetin %40’ını bulması, ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılarının alacaklarının toplamından fazla olması ve satış masraflarım geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecektir. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktarda bir milli banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları, tahliye teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca %50 temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüd faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce öncelikle teminat bedelinden tahsil olunacaktır. 5Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 20061143 TAL. Sayı ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24.5.3007 (1c. İf. K. 126) * İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Yönetmelik Örnek no :27 Basın: 28727 BATMAN İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞI İLANI KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2004/99 Tereke tasfiye Satışına karar verilen taşınmazın aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve özellikleri ile satış şartları; 1 TAPU KAYDI: Satılacak taşınmazın tapu kaydı: Kartal Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 29.03.2007 tarih ve BO9ITKG4346402/918 sayılı yazısına göre Kartal ilçesi, yukarı mahallesinde, 171 pafta, 5779 ada, 125 parsel sayılı, 565 metrekare miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 40/1584 arsa payıdır . 2 İMAR DURUMU: Kartal Belediye Başkanlığı, İmar ve şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş 18.04.2007 tarih ve 2007/3866ges:2712 sayılı yazısında, Kartal 171 pafta, 5779 ada, 125 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 19.09.2006 t.t.’li Kartal güney imar planı kapsamında B5; 0,75(0,25)/l,75 yapılanma şartlarında ticaret + konut alanmda kalmakta olduğu açıklanmıştır. 3 TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Kartal ilçesi yukarı mahalle, eski yakacık caddesi ile Pınar sokağın kesiştiği köşe konumunda, bodrum + zemin + 4 normal katlı betonarme karkas Yalova apartmanı; kat irtifakı ve kat mülkiyeti bulunmayan mevcut bahçeli kagir apartmanın arsa hissedarları arasmda, fiilen taksim edilerek kullanıla gelen zemin katında Pınar sokaktan girişli 40/1584 arsa paylı dükkân/işyeri nitelikli taşınmazdır. Halen boş olan 43,70 m2 miktarlı dükkâna sokak kotundan altı basamakla çıkılmakta, cephe genişliği 4.60 m., derinliği 9.50 m’dir. Zemini çimento şaplı, duvarları plastik badanalı, cephesi demir doğrama camekânlı, lavabolu dükkânda elektrik ve su tesisatı mevcuttur, Anılan adreste kain taşınmaz muhtelif ölçekte konut, imalathane, tamirhane vb. ağırlıklı işyerleri ile teşekkül yoğun bir semtte yer almaktadır. İlçe merkezi, E5 bağlantısı, ana arter Yakacık caddesi, okul, cami, çarşı, pazar, otobüs, dolmuş ve minibüs durakları, İgdaş, İski binaları ve Kartal stadyumuna yakın konumdadır. Belediye hizmetlerinden azami ölçüde yararlanmaktadır. 4 TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Dükkânın tamamına 40.000YTL. kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın; 1. satışı; 03 Temmuz 2007 Salı günü, saat 15.00’ten 15.10’a kadar, Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, 2. Satış; 13 temmuz 2007 Cuma günü aynı yer ve saatlerde, 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise, gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteğinin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir, a Arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen bedelin % 20’si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız, kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır, b Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harç ve masrafları ile KDV müşteriden tahsil edilir. Tellaliye, Birikmiş emlak vergisi, cezaları ve ferileri ile tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. c İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri şarttır. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç tutulacaklardır, d İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farkın ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. e Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilebilir, f Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/99 Tereke Sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahibi de dahildir. (Basın: 28457) TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 2006 2607 Esas Bir borçtan dolayı aşağıda mevkii, tapu kaydı ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşınmaz Tarsus 2. İcra Müdürlüğü’nün 2006/2607 Esas sayılı dosyasından icraen satılacaktır. İş bu satış ilanının İİK.nun 127. maddesine göre, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur. A) Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi ve evsafı: TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: l) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 1092 parsel sayılı 42038 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 4/96 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 1164 parsel sayılı 362197 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 96/13824 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 3) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 242 parsel sayılı, 38125 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 4/96 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 569 parsel sayılı 37400 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 4/96 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ: 1) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 1092 parsel sayılı tarla vasfında taşınmazda borçlunun 4/96 hissesi bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde sulanabilir nitelikte olup toprak yapısı itibarıyla ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 8.757.90 YTL ’dir. 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 1164 parsel sayılı, tarla vasfında taşınmazda borçlunun 96/13824 hissesi bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde sulanabilir nitelikte olup toprak yapısı itibarıyla ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir.. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 12.576.25 YTL’dir. 3)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 242 parsel sayılı, tarla vasfında taşınmazda borçlunun 4/96 hissesi bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir.. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 7.942.70 YTL ’dir. 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 569 parsel sayılı tarla vasfında taşınmazda borçlunun 4/96 hissesi bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde sulanabilir, nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 7.791.65 YTL.dir. B) SATIŞ ŞARTLARI 1) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 1092 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 09.30.09.45’e kadar 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 1164 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 09.5010.05’e kadar 3) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 242 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 10.10’dan 10.25’e kadar 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim 569 parselde borçlunun hissesi satış saati: 10.30’dan 10.45’e kadar Birinci Satış, 24.07.2007 Salı günü saat: 09.30’dan 10.45’e kadar Tarsus Belediyesi Müzayede Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, 03.08.2007 Cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 artırana ihale olunur. b) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, % 18 KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. c) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masraflara dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. ç)İhaleye katılıp daha sonradan ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi, ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. d) Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. e) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2607 Esas. sayılı numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18.05.2007 (İc.İf.K. 126) (+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 28488) CUMHURİYET 15 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog