Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 2007 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ ekonomi࠽cumhuriyet.com.tr TÜSİAD’ın konuğu olan Ağar ve Mumcu’nun konuşmalarında patronlar örgütüne sitem, hükümete ağır eleştiri vardı: 13 EKONOMİ POLİTİK ERİNÇ YELDAN AKP 1946’dayım zannediyor AĞAR Bugünkü hükümet, tek parti iktidarını 1946’nın tek partisi zannetmiştir. 1946’nın şartları bitti, yıl 2007... Öyle bir dayatmayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Futbol Bu sene başında, Real Madrid’in İngiliz futbolcusu David Beckham, yıllık toplam 52 milyon dolar tutan transfer ücretiyle Amerika’nın Los Angeles Galaxy takımına transfer oldu. Söz konusu rakam Beckham için haftada bir milyon dolar gelir anlamına gelmekte. İngiltere ise bu yakışıklı yıldız oyuncusunun kimliğinde, dünya futbol ve şov piyasasına önemli bir ihraç “malını” daha sunmuş oluyor. ૽૽૽ Bildiğimiz gibi kapitalizmin gerçek anlamda bir dünya sistemi olarak gelişmesi 19. yüzyılın başında İngiltere’de sanayi devrimini tamamlamasıyla gerçekleşti. İngiltere’nin başta Lancaster olmak üzere Liverpool, Manchester gibi şehirlerinde geliştirilen dokuma tezgâhları baş döndürücü bir hızda yeni üretim tekniklerini geliştirmiş ve buhar gücünün sanayide kullanılmasıyla da teknolojik bir devrim gerçekleştirerek sanayi üretimi kitleselleşmişti. İngiltere’de sanayileşmenin hızlanmasıyla birlikte yepyeni bir üretim faktörü ortaya çıktı: “ücretli işçi”. Gerçekten de kapitalizm öncesi dönemde feodal efendiye bağlı olan köylünün ya da antikçağın kölelerinin yerine artık yeni tür bir çalışan insan vardı: İşgücünü ücret karşılığı piyasada satmaya hazır “özgür” işçi. Sanayi devriminin fabrika merkezlerinde yüz binlerce işçi, aileleriyle birlikte kitlesel bir sanayi işçisi ordusuna dönüştürüldü. “Orta sınıflar” dediğimiz emekçi aileleri böylelikle doğmuş oldu. Bu süreçte aileleri ile birlikte kitleselleşen sanayi işçisi ve gelişip büyüyen orta sınıflar kendi sosyal aktivitelerini de yarattılar. Kitlesel sanayileşme bir yandan da kitlesel sporları yarattı. Bunların başında da futbol geliyordu. Sosyal sınıf konumlarına göre yüksek gelir sınıfları ve yüksek aristokrasi Chelsea ve Arsenal gibi “elit” kulüplere destek verirken, sanayi işçileri Liverpool gibi “işçi” mahallelerinin takımlarının taraftarı oldular. Artan kitlesel ücret gelirlerinin olası kıldığı seyir sporlarının teker teker İngiltere’den tüm dünyaya yayılması elbette bir tesadüf değildi. Nitekim, İngiltere şimdiki Hindistan, Pakistan ve Asya’daki diğer sömürgelerine kapitalist işletme tekniklerinin yanında futbol ve kriket gibi seyir sporlarını da “ihraç etti”. Kapitalizm ile birlikte artık futbol da bir dünya sporu haline dönüştürüldü. ૽૽૽ Kapitalizm iki dünya savaşı ve derin bir kriz sonrasında yeni bir küreselleşme aşamasından geçiyor. Amerikan ekonomisinin hegemonik gücü altındaki bu yeni küreselleşme bir yandan teknolojide yepyeni atılımlar gerçekleştirirken, diğer yandan da ülkelerin siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilerinde yepyeni dönüşümler gerçekleştirdi. “İdeolojilerin Sonu”, “Medeniyetler Çatışması” “alt kimlik üst kimlik” gibi kavramlar, iktisat dünyasının teknik terimlerinin yanında yer almaya başladı. 20. yüzyılın son küreselleşme dalgası ile birlikte sertleşen rekabet koşulları çokuluslu şirketleri artık daha ucuza işçi çalıştırabileceği yeni üretim merkezleri aramaya itti. Dünyanın fabrikaları giderek dünyanın ucuz emek cennetlerine, Çin’e, Hindistan’a ve Latin Amerika ülkelerine kaydı. Bu süreçte İngiltere odaklı 19. yüzyılın kapitalizminin ayırt edici unsuru olan sanayi işçisi, yerini artık taşeronlaştırılmış, marjinalleşmiş ve çoğunlukla da çocuk işçiliğine dayalı “enformel” üretim biçimlerine bıraktı. Böylece Batılı sanayileşmiş ülkelerde işsizlik giderek artan bir sorun haline dönüşürken, azgelişmiş ülkelerde asgari geçimlik düzeyinde çalıştırılan ve her an işini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca yeni iş merkezleri yaratıldı. Bu dönemeçte futbol da artık “endüstriyel” bir piyasa yatırımına dönüştü. “Forma renkleri” yerini giderek çıkar dünyasının parasal renklerine bıraktı. Rakip takımlar arası transferler “profesyonellik gereği” olağan karşılanırken, futbol liglerinin adları da sponsor firmaların şirket adları ile anılır oldu. Bir yandan da futbolun (ve her sporun) özünde olan dostça rekabetin yerini işsiz, umutsuz ve dışlanmış kitlelerin tepkilerini dışa vurabileceği kitlesel arenalar almaya başladı. Futbolda son yıllarda gittikçe yükselen şiddet eğilimini açıklayan unsurlar doğrudan doğruya günümüzün çarpık sanayileşme ve giderek bozulan gelir dağılımının bir yansıması olarak ortaya çıktı. Bu satırları, 21. yüzyılda insanlığın dostluk, sosyal adalet ve dayanışma gibi değerleri tekrardan canlı tutabileceği bir dünya düzenini gerçekleştireceğine inancımı koruyarak yazıyorum. Kanımca “taraftar” olmak da ancak futbolun kitlesel bütünlüğünün gerçek spor değerlerini koruyabildiği ölçüde gerçek anlamına kavuşabilecektir. Bütün bu sözlerden sonra, şampiyonluk elbette güzel bir duygu. Tebrikler Fenerbahçe. MUMCU Mali tablo yüz kızartıcıdır. Yegâne kalite unsuru, faiz dışı fazla hedefini tutturmaktaki başarısıdır. Bu da, geniş halk kesimleri üzerindeki sömürünün bir sonucudur. YA L Ç I N D A Ğ Siyasi Partiler Yasası ve seçim sistemi ile ilgili değişiklikler yapılmadan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ele alınması eksik ve sakıncalıdır. Ekonomi Servisi Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) “Siyasi Parti Genel Başkanları ile Toplantı Dizisi” kapsamında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Mehmet Ağar ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu’yu ağırladı. Erken seçim istedikleri dönemde TÜSİAD’ın da aralarında bulunduğu bazı kesimlerin istikrarı korumak adına buna karşı çıktığını hatırlatarak TÜSİAD’a sitemde bulunan Ağar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili, “Bugünkü hükümet, tek parti iktidarını 1946’nın tek partisi zannetmiştir. 1946’nın şartları bitti, yıl 2007... Öyle bir dayatmayı bizim kabul etmemiz mümkün değil’’ dedi. Reel sektör nezdinde ortaya konması gereken revizyonlar gerçekleştirilemediğini belirten Ağar, Güneydoğu Anadolu’daki askeri hareketlilik konusunda da, “Türkiye’nin ihtiyacı olan, kendisini yapmak zorunda hissettiği her meselenin yanında ve arkasında oluruz’’ dedi. Bu arada “Türkiye’nin öncelikle kendi içindeki sıkıntıları çözmesi gerektiğini” sözlerine ekledi. Hükümetin başarısının “sadece ve sadece geniş halk kesimleri üzerinde uygulanan sömürünün bir sonucu’’ olduğunu söyleyen Mumcu, Mesut Yılmaz konusunda da “ortada somut bir talep bulunmadığını ve varsayımlar üzerinden konuşulduğunu” belirtti. DP’NİN EKONOMİ POLİTİKASI IMF ile olan ilişki sürecek ama Türkiye’nin tamamıyla onların istediği doğrultuda program yapma mecburiyeti yok. Türkiye’nin yeniden KOBİ odaklı, rekabet edebilen, üretim maliyetlerini aşağıya doğru çeken ve toplumun geniş kesimlerinin huzuruna yönelik tedbirlerin alınacağı bir revizyon gerekiyor. İthalat yaparak büyümeyi sürdüremeyiz. Türkiye’nin üreterek büyüyen bir ülke haline getirilmesi şart. Dalgalı kur sistemi devam edecek. Enerji alanında Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri büyük öneme sahip. Başta devletin yeri olmak üzere haksız rekabet önlenecek. Devlet düzenleyici olacak. Türkiye mutlaka nitelikli bir insan kaynağı politikası izleyecek. ozlem.yuzak@cumhuriyet.com.tr TÜSİAD: Hedefimiz daha ileri bir demokrasi T oplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili, “Sistem değişikliği anlamına gelebilecek böyle bir girişimin, Siyasi Partiler Yasası ve seçim sistemi ile ilgili değişiklikler yapılmadan ele alınmasının eksik ve sakıncalı olacağını düşünüyoruz’’ dedi. Yalçındağ, çağdaş demokrasilerde tecrübe edildiği üzere bu seçim sürecinin önümüzdeki döneme umutla ve heyecanla bakabilmelerine vesile ol masını arzu ettiklerini söyledi. Yalçındağ, “Ülke olarak ortak temamız, daha güçlü bir ekonomi, daha sağlam bir sosyal yapı ve daha ileri bir demokrasi olmalı” diye konuştu. Yalçındağ, Türkiye’nin son 5 yılda ekonomi politikalarında bir devamlılık yaşadığını, AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) uyum programlarının da desteğiyle ekonomiye göreceli olarak bir istikrar geldiğini ifade etti. Yalçındağ, içinden geçilen gerilimli ve tartışmalı dönemin, AB konusundaki görüşlerin bulanıklaşmasına neden olduğunu vurguladı. B İ L G İ T O P L U M U N A D O Ğ RU / ÖZLEM YÜZAK IMF ile bağlarını koparmayı başaramamış tek ülke olan Türkiye kendisini geleceğe taşıyacak genel seçimlerin türbülansında debelenirken, küresel ekonominin yeni aktörleri, IMF ve Dünya Bankası’na alternatif yeni arayışları kendi bünyelerinde oluşturmanın yollarını arıyorlar. Bush’ın bir dönem şahinlerinden olan ve Irak politikasının mimarlarından diye tanınan Paul Wolfowitz’in sefil bir şekilde 30 Haziran’da Dünya Bankası Başkanlığı’ndan ayrılacak olması, Bretton Woods döneminde de sonun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Önce küçük bir hatırlatma yapalım. ABD’nin önderliğinde oluşturulan şu meşhur Bretton Woods Anlaşması, 1944’ten beri küresel ekonomi ve finansa yön veren politikaları belirleyen 3 kuruma yaşam vermişti: Büyük finansal dengelerin gözetiminden sorumlu IMF; yoksulluğa karşı savaş ve kalkınmanın finansmanının aracı ol Dünya Bankası Çöküyor... Peki Çin ve Latin Amerika Ne Yapıyor? ma savlarıyla oluşturulan Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde oluşturulan uluslararası ticaretin liberalleşmesinden sorumlu GATT. Ancak kuzey yarıkürenin hesapları hiç de çarşının gerçeklerine uymadı. 1997’deki Asya ve 2001’deki Latin Amerika krizleri, küresel arenada kalkınma hedeflerine ulaşılamamış olması ve dünyada yoksulluğun artarak sürmesi, var olan uluslararası kurumların yetersizliğini ortaya koydu. 60 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Dünya Bankası ile IMF’nin kredi koşulu olarak dayattığı politikalarla yoksul ülke hükümetlerinin politikalarını (özelleştirmeler, sosyal güvenlik sistemlerinin çöktürülmesi gibi) belirlemiş olması da oluşan tepkinin farklı bir boyutu. Daha önce Türkiye gibi IMF’nin müdavimlerinden olan Brezilya, Arjantin, Malezya, Venezüella gibi ülkeler borçlarını erken ödeyip Uluslararası Para Fonu ile ilişkilerini kestiler. Şu anda gelinen noktada uluslararası finans sistemine yön veren kurumlara alternatif arayışlar gündemde. Bu bir anlamda küresel sistemde oluşan boşluğu doldurma girişimleri olarak da tanımlanabilir. Bunun aktörleri de Çin ve Latin Amerika ülkeleri. Latin Amerika’da da yükselen bölgesel banka planları Güney Bankası’nda somutlaşmaya başladı. Bu yılın başlarında Venezüella ve Arjantin öncülüğünde 1 milyar dolar sermayeyle temelleri atılan Güney Bankası (Banco del Sur) birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacak. Brezilya, Bolivya, Ekvador ve Paraguay’ın da kurucu üye olarak yer alacağı kuruma Nikaragua ve bazı Karayip ülkelerinin yanı sıra bazı Asya ülkeleri de katılmak istediklerini açıkladı. Çin ise tek başına ve faklı bir kulvarda ilerliyor. İkili projelerin finansmanından bölgesel bankalara kadar pek çok alanda ciddi bir atak içinde. Örneğin 1617 Mayıs’ta Şanghay’da Çin Merkez Bankası Başkanı, Afrika Kalkınma Bankası’nın yıllık olağan toplantısına başkanlık etti. ÇinAfrika kalkınması çerçevesinde kendi fonunu kendi yaratan Çin hükümeti, 3 yılda toplam 5 milyar dolar kaynak ayırıyor. Ayrıca Çin Kalkınma Bankası ve Çin Eximbank, Çinli şirketlerin Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki ulaştırma, telekom, su ve inşaat gibi altyapı projelerindeki ortaklığında da önemli birer finasman kaynağı. Bun lara son zamanlarda enerji ve doğal kaynakların da eklenmesi ve ikili anlaşmalarda yer alması ise zengin ülkeleri hayli korkutmuş vaziyette. Başta da dediğimiz gibi küresel gelişmeler yeni gereksinimleri doğuruyor. Boşlukları doğru görüp, fırsatları değerlendirenler de yeni kurumların oluşmasına, yeni bölgesel yapılanmalara önderlik ediyor. Bizler Türkiye’nin coğrafi konumu, jeostratejik önemi ile övünüp durduk. Zaten övünmekten başka bir şey de yapmadık. ABD güdümünde hareket etmenin, tek yol olarak AB hedefini koymanın dışında... AB yolunda ilerlerken bir yandan da bölgesel önderlik gibi bir girişim, benzer kaderi paylaştığımız Latin Amerika ülkeleri ile daha yakın ilişkiler oluşturulabilir, Afrika’ya daha özel önem verilebilirdi. Yapılmadı. Beceriksizlikten değil, gelecekle ilgili bir vizyon oluşturmamış olmamızdan... TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 20062604 Esas Bir borçtan dolayı aşağıda mevkii, tapu kaydı ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşınmaz, Tarsus 2. İcra Müdürlüğünün 2006/2604 Esas sayılı dosyasından icraen satılacaktır. İş bu satış ilanının İİK.nun 127. maddesine göre, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur. A) Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adeti ve evsafı: TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: l)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 336 parsel sayılı 6.305.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 borçlunun adına kayıtlıdır. 2)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 433 parsel sayılı 55.600.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 3)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 455 parsel sayılı 22.200.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1109 parsel sayılı 1.200.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 5) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1111 parsel sayılı 31.400.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazdaki 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlı bulunmaktadır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ: 1) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 336 parsel sayılı 6.305.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüvyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 2.627.05 YTL.dir. 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 433 parsel sayılı 55.600.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli 23.166.65 YTL.dir. 3) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 455 parsel sayılı 22.200.00 tarla vasfındaki taşınmazda borçlunun 1/12 hissesi bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 9.250.00 YTL.dir. 4 Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1109 parsel sayılı 1200.00 M2 tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlı bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 500.00 YTL.dir. 5) Tarsus ilçesi Kargılı köyünde kaim 1111 parsel sayılı 31.400.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır, tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 13.083.30,YTL.dir B) SATIŞ ŞARTLARI: 1) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 336 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 09.3009.45’e kadar 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 433 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 09.5010.05’e kadar 3) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 455 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 10.10’dan 10.25’e kadar 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1109 parselde borçlunun hissesi satış saati: 10.30’dan 10.45’e kadar 5) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1111 parselde borçlunun hissesinin satış saati: 10.50’den 11.05’e kadar Birinci Satış, 20.07.2007 Cuma günü saat: 09.30’dan 11.05’e kadar Tarsus Belediyesi Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, 30,07.2007 Pazartesi günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 artırana ihale olunur. b)Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, %18 KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. c)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masraflara, dair olan iddialarını, dayanağı belgeleri ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. ç)İhaleye katılıp daha sonradan ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. d)Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. e)Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2604 Esas. sayılı numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07.05.2007 (İc.İf.K.126) (+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 28486) TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 20062616 Esas Bir borçtan dolayı aşağıda mevkii, tapu kaydı ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşınmaz Tarsus 2. İcra Müdürlüğünün 2006/2616 Esas sayılı dosyasından icraen satılacaktır. İş bu satış ilanının İİK.nun 127. maddesine göre, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur. A) Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adeti ve evsafı: TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: l)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 336 parsel sayılı 6.305.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 borçlunun adına kayıtlıdır. 2)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 433 parsel sayılı 55.600.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 3)Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 455 parsel sayılı 22.200.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1109 parsel sayılı 1.200.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. 5) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1111 parsel sayılı 31.400.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazdaki 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlı bulunmaktadır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ: 1) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 336 parsel sayılı 6.305.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüvyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 2.627.05 YTL.dir. 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 433 parsel sayılı 55.600.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli 23.166.65 YTL.dir. 3) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 455 parsel sayılı 22.200.00 tarla vasfındaki taşınmazda borçlunun 1/12 hissesi bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 9.250.00 YTL.dir. 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1109 parsel sayılı 1200.00 M2 tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlı bulunmaktadır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 500.00 YTL.dir. 5) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1111 parsel sayılı 31.400.00 M2 mesahalı tarla vasfındaki taşınmazda 1/12 hissesi borçlunun adına kayıtlıdır. Arazi düz ve düze yakın meyilde, sulanabilir nitelikte olup, toprak yapısı itibariyle ince bünyeli derin alüviyal topraktır. Tarım yapmaya elverişlidir. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 13.083.30,YTL:dir B) SATIŞ ŞARTLARI: 1) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 336 parselde, borçlunun hissesinin satış saati: 11.1011.25’e kadar 2) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 433 parselde, borçlunun hissesinin satış saati: 11.3011 45’e kadar 3) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 455 parselde, borçlunun hissesinin satış saati: 11.50’dan 12.05’e kadar 4) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim,1109 parselde, borçlunun hissesi satış saati: 12.10’dan 12.25’e kadar 5) Tarsus ilçesi, Kargılı köyünde kaim, 1111 parselde, borçlunun hissesinin satış saati: 12.30’den 12.45’e kadar Birinci Satış, 20.07.2007 Cuma günü saat 11.10’den 12.45’e kadar Tarsus Belediyesi Müzayede Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, 30.07.2007 Pazartesi günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 artırana ihale olunur. b)Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu %18 KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. c)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususi ile faiz ve masraflara dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. ç)İhaleye katılıp daha sonradan ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. d)Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. e)Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2604 Esas. sayılı numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07.05.2007 (İc.İf.K.126) (+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 28484) Dosya No: 2006/2510 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı ile satış şartları belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebliğ edilememesi durumunda veya adresi bilinmeyenler için, işbu satış ilanının gazete ile ilanen tebliği yerine kaim olacağı ilanen ve tebliğen duyurulur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 Tarsus, Kargılı Köyü, 336 parsel toplam 6305 m2 miktarında ve 1/12 hissesi borçlu adına kayıtlı, taşınmaz tarla vasfındadır, üzerinde ekili bitki örtüsü bulunmamaktadır. Toprak yapı itibariyle killi tınlı düze yakın meyilli sulu tarım arazisidir. Sulu tarımda yetişen mısır, pamuk, meyve ve sebze bitkisi yetişmesine müsaittir. Bilirkişilerce borçlunun 1/12 oranında hissesi bulunan taşınmaza arazi kıymet değeri olarak 2.627,10 YTL değer biçilmiş olup taşınmazın borçluya ait olan 1/12 hissesi bu miktar üzerinden satışa çıkarılacaktır. 2 Tarsus, Kargılı Köyü, 433 parsel toplam 55.600 m2 miktarındadır ve borçlunun hissesi 1/12’dir. Tarla vasfında olup üzerinde ekili bitki örtüsü bulunmamaktadır. Toprak yapı itibariyle killi tınlı düze yakın meyilli sulu tarım arazisidir. Sulu tarımda yetişen mısır, pamuk, meyve ve sebze bitkisi yetişmesine müsaittir. Bilirkişilerce borçlunun 1/12 oranında hissesi bulunan taşınmaza arazi kıymet değeri olarak 23.166.66 YTL değer biçilmiş olup taşınmazın borçluya ait olan 1/12 hissesi bu miktar üzerinden satışa çıkarılacaktır. 3 Tarsus, Kargılı Köyü, 455 parsel tamamı 22.200 m2 miktarındadır ve borçlunun hissesi 1/12’dir. Tarla vasfında olup üzerinde ekili bitki örtüsü bulunmamaktadır. Toprak yapı itibariyle killi tınlı düze yakın meyilli sulu tarım arazisidir. Sulu tarımda yetişen mısır, pamuk, meyve ve sebze bitkisi yetişmesine müsaittir. Bilirkişilerce borçlunun 1/12 oranında hissesi bulunan taşınmaza arazi kıymet değeri olarak 9.250,00 YTL değer biçilmiş olup taşınmazın borçluya ait olan 1/12 hissesi bu miktar üzerinden satışa çıkarılacaktır. 4 Tarsus, Kargılı Köyü, 1109 parsel tamamı 1.200 m2 miktarındadır ve borçlunun hissesi 1/12’dir. Tarla vasfında olup üzerinde ekili bitki örtüsü bulunmamaktadır. Toprak yapı itibariyle killi tınlı düze yakın meyilli sulu tarım arazisidir. Sulu tarımda yetişen mısır, pamuk, meyve ve sebze bitkisi yetişmesine müsaittir. Bilirkişilerce borçlunun 1/12 oranında hissesi bulunan taşınmaza arazi kıymet değeri olarak 500,00 YTL değer biçilmiştir. Taşınmazın borçluya ait olan 1/12 hissesi bu miktar üzerinden satışa çıkarılacaktır. 5 Tarsus, Kargılı Köyü, 1111 parsel tamamı 31.400 m2 miktarındadır ve borçlunun hissesi 1/12’dir. Tarla vasfında olup üzerinde ekili bitki örtüsü bulunmamaktadır. Toprak yapı itibariyle killi tınlı düze yakın meyilli sulu tarım arazisidir. Sulu tarımda yetişen mısır, pamuk, meyve ve sebze bitkisi yetişmesine müsaittir. Bilirkişilerce borçlunun 1/12 oranında hissesi bulunan taşınmaza arazi kıymet değeri olarak 13.083.33 YTL değer biçilmiş olup taşınmazın borçluya ait olan 1/12 hissesi bu miktar üzerinden satışa çıkarılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI: 11 No’lu taşınmaz: Birinci açık artırma 13.07.2007 CUMA günü saat 14:20 / 14:25 arasında, 2 No’lu taşınmaz: Birinci açık artırma 13.07.2007 CUMA günü saat 14:30 / 14:35 arasında, 3 No’lu taşınmaz: Birinci açık artırma 13.07.2007 CUMA günü saat 14:40 / 14:45 arasında, 4 No’lu taşınmaz: Birinci açık artırma 13.07.2007 CUMA günü saat 14:50 / 14:55 arasında, 5 No’lu taşınmaz: Birinci açık artırma 13.07.2007 CUMA günü saat 15:00 / 15:05 arasında, Belediye Müzayede Salonu, Eski Belediye altı TARSUS adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ile artırma 10 gün daha uzatılarak, 10. gün olan 23.07.2007 PAZARTESİ günü, yukarıda belirtilen saatler arasında Belediye Müzayede Salonu, Eski Belediye altı TARSUS adresinde 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 4949 sayılı kanun ile değişik 130. maddeye göre (4949 sayılı kanunun 36. maddesi) verilen 10 gün süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları ile %18 KDV ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın, dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2006/2510 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK. m.126) (Basın: 28485) TARSUS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI CUMHURİYET 13 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog