Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 2007 PAZAR 16 08.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Pazardan Pazara 10.25 Yabancı Film: Sam Whiskey 12.15 Karşılıksız Sevgi 12.25 Belgesel: Gerçek Doğa Gösterisi 13.00 Haber 13.30 Savaşta Barışta Türk Ordusu 14.05 Yörelerimiz Türkülerimiz 14.45 Seyri Alem 15.20 Dizi: Hisarbuselik 16.35 Yerli Film: Darıldın mı Cicim Bana 18.05 Dizi: Denizler İmparatoru 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Stadyum 23.15 Tele Lig (Canlı) 00.40 Günün Ardından 01.00 Yabancı Film: Sam Whiskey 03.10 Belgesel: Gerçek Doğa Gösterisi (0 312 490 43 00). 08.30 Çağatay Yolda 09.10 İş ve Yaşam 10.30 Paranın Yönü 11.10 Kalemler ve Kılıçlar 12.10 İddaa 13.30 Fuar Trend 14.10 Time Out 15.10 Modatürk 16.00 Aktüel Enerji 17.10 Yaşama Keyfi 18.10 Cevap Anahtarı 19.40 DVD Kulak 20.10 Kalemler ve Kılıçlar 21.10 En Heyecanlı Yeri 21.40 Futbol Aktif 23.30 Görünmeyenler 00.10 Paranın Yönü (0 212 449 07 00). 07.00 Çizgi Film 09.00 Belgesel 10.15 Pazar Panorama 11.00 Ankara Rüzgarı 12.15 Stratejik Analiz 13.15 Seçime Doğru 15.15 Müzik Kutusu 17.15 Yörük Obalarımız 18.30 KKTC Ana Haber Bülteni 19.00 ART TV Ana Haber Bülteni 20.00 Yine Bir Gülnihal 21.30 Ankara Rüzgarı 23.00 Türk Kahvesi 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 10.00 Rachael Ray Show 12.00 Ellen Show 14.00 Desperate Housewives 16.00 Maç Başlayınca 21.00 Dexter 22.00 Dizi: Dirt 23.00 Dizi: Masters of Horror 24.00 Dizi: NipTuck 01.00 Celebrity Poker (0 212 335 00 00). TELEVİZYON 08.00 Yerli Film: Keloğlan ile Cankız 10.00 Harika Pazar 12.30 Gün Ortası 12.45 Doğruya Doğru 13.45 Mutfakta Yenilik Var 14.30 Evim Güzel Evim 15.15 Dizi: Çocuklar Duymasın 16.40 Dizi: Selena 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 İbo Show 00.40 Papyon 02.10 Yerli Film: Bir Aşk Hikayesi 03.40 Yerli Film: Mürüvetsiz Mürüvvet 04.40 Dizi: Gurbetçiler (0 212 354 30 00). cumtv࠽cumhuriyet.com.tr T V P RO G R A M L A R I a tv 09.00 Haberler 09.10 Güzel Günler 10.10 Eko Diyalog 11.10 Halit Kıvanç’la Ustalar 12.05 NModa 13.10 Shop & Miles Bosphorus Cup 13.20 Futbol Aktüel 15.10 NBA: Utah San Antonio (Tekrar) 16.25 Spor Haberleri 17.00 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen Basketbol Karş. (Canlı) 19.00 Haberler 19.30 Cannes Film Festivali Ödül Töreni 21.30 Yüzde 100 Futbol 00.10 Cannes Film Festivali Ödül Töreni 01.00 Haberler 03.30 NBA: Cleveland Detroit (Canlı) (0 212 335 00 00). 08.00 Çizgi Film: Dora The Explorer 10.00 Çizgi Film: Avatar 11.30 Dizi: Malcolm in the Middle 12.30 Dizi: My Name Is Earl 13.00 Dizi: Two A Half Men 14.00 Dizi: The O.C. 15.00 Dizi: Cold Case 16.00 Dizi: ER 17.00 Dizi: The Simpsons 17.30 Dizi: Family Guy 18.00 Dizi: Prison Break 19.00 Dizi: Desperate Housewives 20.00 Dizi: Smallville 21.00 Dizi: Heroes 22.00 Dizi: X Files 23.00 Dizi: Six Feet Under 24.00 Dizi: Southpark 00.30 Dizi: Heroes (0 212 330 01 01). 10.30 Hit Klip 13.00 Eko Flash 14.15 Rotamız Türkiye 15.30 Belgesel: Olta Balıkçılığı 16.45 Magazin Pazarı 18.20 Amerikan Güreşi 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Yerli Film: Kiracı 22.00 Seçim Kulübü 01.15 Dizi: Gerçek Kesit 02.15 Haberler 03.00 Belgesel (0 212 256 82 82). 09.30 Habervizyon 11.10 Haber Anadolu 11.40 Karşılıksız Sevgi 12.10 1+100 13.40 Derin Kökler 14.15 Sağlıklı Yaşam 15.20 Tasarım ve Yaşam 16.15 OtoGündem 16.45 Spor Dergisi 18.00 Haber 18.25 Evlilik Dedikleri 19.00 Haberler 19.30 Belgesel: Büyük Köpekbalıklarının Peşinde 20.10 Yerli Film: Gelinin Muradı 21.40 Hayat Akarken 22.10 Dünyanın Türküsü 23.00 Gün Biterken 23.15 Balkanlar ve Göç 23.45 Belgesel: Büyük Köpekbalıklarının Peşinde 00.25 Bilişim Rüzgarı 02.00 Haberler (0 212 259 72 75). 09.00 Okullar Yarışıyor 10.00 E Store 10.30 Pazar Sürprizi 12.45 Taylan Kümeli ile Formda Kal 14.00 Offshore 16.00 Barkot 16.30 Dizi: En İyi Arkadaşım 18.30 Haberler 19.50 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Hepsi Bir 22.00 Şarkı Söylemek Lazım 01.00 Pazar Keyfi 02.00 Yabancı Film: Beyaz Diş ve Avcı 03.00 Dizi: Davetsiz Misafir 05.00 Yerli Film: Bez Bebek (0 212 355 01 01). 07.00 Dizi: Beşik Kertmesi 09.10 Beş Taş Çocuk Magazin 09.50 Her Eve Lazım 10.30 Dizi: Reyting Hamdi 12.00 Her Açıdan 13.50 Keyfi Sibel 15.00 Hakan’la Geziyorum 16.20 Dizi: 18.40 Ana Haber Bülteni 20.00 Popstar Alaturka 01.30 Yabancı Film: Tehlikeli Sular 03.10 Hakan’la Geziyorum (0 212 413 50 00). ? ? ? ? @? ? ?J@L ? ?7@)K? J@?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf? ?O&@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h? W2@@@5?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g? ?W&@@@@H?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg? W&@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f? ?W&@@@@@5?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f? W&@@@@@@H?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf? ?O&@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f? '@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f? ?W@@@@@@@@@@@@@@f? V'@X W&@@@@@@@@@@@@@@L?e? ?V')X? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@?e? V4)K ? ?W2(M? B@6X ? W&@Y ?@@)X? ? ?3@@)Khf?O&@@@@6K? ?N@@@@@?he@@@@@@@@@@@@6Khf? @@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@6K?h? 3@@@5?he3@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g? V'@@H?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f? ?V'@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf? S5f?O@Kf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e? 7He?W2@@@6Xe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e? @?eO&@@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le? ?J5?W2(MI4@@@@@6X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e? ?7HW&(Y?fI4@@)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@W&0Yh?I4)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@@Yhf?I'@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@fV40MI'@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@hf@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@?@@@@@@@@@@@@@@@L?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@@@@@@@@@@@@@@@)KgO&@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@5e? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@0Mhg? ? ? ? ? ? ?O2@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ?W2@@@@@@6X?@@@@@@@@@?W2@@@@@@6Xe@@@6?2@@e? ?7@@@@@@@@1?@@@@@@@@@?7@@@@@@@@1e@@@@@@@@e? ?@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@?@@@@e@@@@e@@@@@@@@e? ?@@@@@W@@@@?e@@@@f@@@@e@@@@e@@@@@@@@e? ?@@@@@@Yg@@@@he@@@@e@@@@@?f? ?3@@@@@@6Xf@@@@fW2@@@@@@@@e@@@@@?f? ?V4@@@@@@)X?e@@@@e?W&@@@@@@@@@e@@@@@?f? ?I4@@@@@)Xe@@@@e?7@@@@(Y@@@@e@@@@@?f? ?I'@@@@1e@@@@e?@@@@(Y?@@@@e@@@@@?f? ?@@@6XV'@@@@e@@@@e?@@@@?e@@@@e@@@@@?f? ?@@@@)KV@@@@e@@@@e?@@@@)K?@@@@e@@@@@?f? ?3@@@@@@@@@5e@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@?f? ?V'@@@@@@@(Ye3@@@@@@V'@@@@@@@@@L?@@@@@?f? V4@@@@@0Y?eV4@@@@@?V4@@@@@@@@@?@@@@@?f? ? ? 06.30 Dizi: Yarım Elma 07.30 Yerli Film: Gırgıriye 09.30 Altın Kelebek Ödül Töreni 11.30 Şeffaf Oda 12.50 Yaşasın Hayat 13.45 İş Dünyası 14.00 Her Eve Lazım 14.40 Dizi: Yaprak Dökümü 16.30 Nihat Doğan’la Pazar 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Haberleri 20.00 Yabancı Film: Süper Araba 22.00 Yerli Film: 2 Süper Film Birden 00.15 3. Devre 03.00 Dizi: Kobra Takibi 04.00 Dizi: Çifte Bela 06.00 Sigaranın Zararları (0 212 478 88 00). 09.00 Habertürk Weekend 12.30 Bildiğin Gibi Değil 14.15 Süleymans 15.00 Haberler 15.30 Reel Sektörde Geçen Hafta 16.00 Ne Yapmalı 17.30 Özel Söyleşiler 18.30 Aktüalite 19.00 Tech Life 19.30 Habertürk Ana Haber Bülteni 20.00 Full Ekran 21.00 Basın Kulübü 24.00 Söyleşiler 02.00 Reel Sektörde Geçen Hafta (0 212 599 82 86). 10.30 Yerli Film: Saffet Beni Affet 12.00 Üç + Bir 13.30 Başka Yerde Yok 15.00 VIP Konuklar 16.00 Cine City 16.40 Çizgi Film: Sonic 17.00 Yabancı Film: Hiçbir Şey Söyleme 18.30 Dizi: Dr. Who 19.30 Ana Haber 20.00 Yabancı Film: Makyaj Kraliçesi 21.30 Yabancı Film: Boşluk 23.00 1’e Karşı 100 24.00 Haber 02.00 Yabancı Film: Salome (0 212 336 15 15). 09.00 Yabancı Film: Pillow Talk 11.00 Saund! 11.30 Kültürkent 12.00 Yabancı Film: The Seven Year Itch 14.00 Konser: Bee Gees 15.00 Yabancı Film: Blood and Sand 17.00 Yabancı Film: Arjantin Hikayeleri 19.00 Sound 19.30 Futurama 20.00 Dizi: Wiseguy 21.00 Siyaset Pazarı 23.00 Sound 23.30 Çizgi Dizi: Drawn Together 24.00 Yabancı Film: Kasap (0 212 324 94 00). 06.00 Haber 08.05 WTA İstcup Tekler Finali 10.05 Sınav Günlüğü 11.05 Burası Washington 12.05 Karalama Defteri 13.45 İşletme Rehberi 14.30 Damalı Bayrak 14.50 Formula 1 Monaco GP 17.05 Limit 18.00 Smaç 18.30 İş’te Gündem 19.35 Spor Vizyon 20.00 İş Görüşmesi 21.00 Futbol Mania 23.00 Cosmopolis 00.10 Burası Washington (0 212 413 56 00). 08.50 Tatil Sabahı 10.20 Çizgi Sinema: Sabrina 11.20 Komik Hayvanlar 12.20 Yerli Film: Bir Yudum Mutluluk 14.30 0 Kilometre 15.20 Mehmetçik 16.40 Kafe Klip 17.30 Yerli Film: Beni Unutma 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: İmparatorun Yeni Yüzü 22.50 Yabancı Film: Karanlıkta Yapayalnız 00.50 Lig de Lig 02.20 Komik Hayvanlar (0 212 411 20 00). 08.15 Televizyon Anaokulu 09.00 Yaşamdan Dakikalar 10.30 Futbol Okulu 11.15 Çocum ve Ben 12.10 İş Dünyası 13.00 Haberler 13.20 Spor 13.40 Silikon Vadisi 14.30 Uçuş Keyfi 15.15 Maça Doğru 16.00 İtalya Ligi Karşılaşması: Reggina Milan 18.00 Bi İş İçin Lazım 19.00 Anılarla Müzik 20.00 Ana Haber Bülteni 20.35 Zamanın Ruhu 21.30 Yabancı Film: Tanrının Unuttuğu Çocuk 23.30 Ve Gool 02.00 İş Dünyası 02.30 Yabancı Film: Tanrının Unuttuğu Çocuk 04.30 8. Etap (0 212 288 51 52). 07.00 Çizgi Film 08.00 Doğu Perinçek’le Çıkış Yolu 11.10 Harman 12.10 Atletizm Dünyası 13.10 Atatürk’ü Bugün Okumak 14.00 Merhaba Sağlık 16.10 Edebiyat Cephesi 17.00 Sanat Hayatı 18.10 Esnafın Sesi 19.00 Ana Haber 19.45 Baş Başa 20.30 Köyden Kente 22.30 Gönül Dostları (0 212 251 50 90). 09.30 Bugün Pazar 11.00 Çıkış Noktası 12.30 Haberler 12.35 Nostalji Sineması 15.00 Eğitime Yolculuk 17.00 Tükenmeden Tüketmek 18.30 Üretimden İhracata 19.30 Haber Öncesi 19.55 Depremin Gölgesinde 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yurdun Sesi 23.00 Nostalji Sineması 00.30 Haberler (0 312 234 14 34). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Dizi: En Son Babalar Duyar 10.00 Klinik 11.00 Kente Bakış 12.00 Politika Durağı 14.00 Renkli Televizyon 18.00 Farklı Bakış 19.00 Haberler 20.00 Dizi: Dedem, Gofret ve Ben 21.15 Futbol Pazarı 23.15 Yabancı Film: Yentl 01.30 Politika Durağı 06.00 Dizi: Şöhret (0 212 355 85 00). 07.45 Yabancı Film: Johnny Lingo Efsanesi 09.20 Yabancı Film: Sevgili Köpeğim 11.10 Yabancı Film: Yakuza’yla Hesaplaşma 12.55 Yabancı Film: Dr. Dolittle 3 14.35 Yabancı Film: Vatel 16.30 Yabancı Film: Matador 18.15 Yabancı Film: xXx2 20.30 Yabancı Film: Gerçek Dedikodu 22.20 Yabancı Film: Kesişen Yollar 00.15 Yabancı Film: Kapımı Çalma Sakın 02.30 Yabancı Film: Ted Bundy 04.40 Yabancı Film: Kesişen Yollar (0 212 326 00 00). ESAS NO: 2006/354 DAVACI MUK. DAVALI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı VEKİLİ: Av. Nurcan Kurtoğlu DAVALI MUK. DAVACI: Saadet Bıyıklı VEKİLİ: Av. Funda Özbaşandaç DAVA: Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil Davacı, karşı davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Nurcan Kurtoğlu tarafından, davalı Saadet Bıyıklı aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasında: Bayrampaşa ilçesi, Kartaltepe mah. 4/6 pafta, 14954 parsel sayılı 181.63 m2 miktarlı taşınmazın 83,05 m2’lik kısmının 29.09.1981 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında yol sahasında kaldığını, bu kısmın belediye tarafından kamulaştırmaya tabi tutulmuş olup, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi hususunda 22.09.1998 tarih, 3608 sayılı encümen kararı alındığını, kamulaştırma kanununa göre taşınmazın maliki Saadet Bıyıklı’nın 26.12.2006 tarih, 8022 sayılı mektup ile uzlaşma için davet edildiği, ancak hususunda herhangi bir müracaatın bulunmadığı, uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmakla, kamulaştırma kanununun 14. maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davalının iptal davası açmanız, açmış iseniz, iptal davası açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelemeniz, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tesbit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın, malın kamulaştırma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tescil edileceği, mahkememizce tesbit edilecek kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılmasını istiyor iseniz, hangi banka olduğunu bildirmeniz, konuya ilişkin taşınmaz malın, değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususunda İLANDIR. İLAN OLUNUR. 08.05.2007 (Basın: 27772) EYÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2007/22 Tal. İpotekli bulunan, aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış günü, saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; Sakarya ili, Karasu ilçesi, A. İncilli mh., Keçiturluğu mevkii 601 ada, l parselde kayıtlı olan 823,83 m2 arsa üzerindeki binanın borçluya ait olan A Blok Çatı Kat 17 No’lu meskenin, Karasu Hükümet Konağı çay ocağı önünde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İİK 127 Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkânsızlığı halinde, işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşınmaz ilçe imar planı içerisinde kalmaktadır. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMLARI: Arsa tapuda Sakarya İli, Karasu İlçesi, A. İncilli mh, Keçiturluğu mevkii, 601 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazda, A blok çatı kat 17 nolu bağımsız bölüm, mesken tamamı borçluya ait ve 60 m2’dir. Mesken plaj merkezinde olup batı Karadeniz caddesinin güneyinde, sıralı site içinde köşe parseldir. Mesken 2 adet yatak odası, 1 salon, mutfak, banyo, balkon ve WC’den oluşmaktadır. Zemin kaplamaları seramik, duvarları sıvalı, badanalı, dış cephesi akrilik boyadır. Batı cephesinin önü açık deniz cephelidir. Toplam değeri ise 30.000,00YTL’dir. TAŞINMAZIN KIYMETİ: 30.000,00YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: IYukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazların l. AÇIK ARTIRMASI: 06.07.2007 Cuma günü, saat 14.0014.10 arasında, Karasu Hükümet Konağı çay ocağı önünde yapılacaktır. Bu açık artırmada taşınmazlara takdir edilen değerin %60’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; 2. AÇIK ARTIRMASI: 16.07.2007 Pazartesi günü, saat 14.0014.10 arasında, Karasu Hükümet Konağı çay ocağı önünde yapılacaktır. Bu açık artırmada satışı isteyenin, alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin %40’ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2 Vergi Dairesi tarafından bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, tapu harcının 1/2’si satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ve vergi borçlan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir. 3 Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanın, kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4 Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. mad. göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse, ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise, arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. mad. hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. 5 Haciz alacaklıları ile diğer ilgililerin, varsa irtifak sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 6 Satış bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İİK 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 7 Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 8 Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15.05.2007 (Basın: 27830) KARASU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/443 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey köyü, 2187 ada, 2. parselde kayıtlı 99.00 m2 miktarlı kayden arsa, mahallen binanın tamamı 91.796.49.YTL muhammen bedelle ve açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın 16.2.2007 gün 920 sayılı imar durumu yazısına göre, satışa konu gayrimenkulün bulunduğu mahal, 19.10.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih Mahallesi uygulama imar planında H=12,50 m irtifada yapılaşma şartını haiz olup konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir. HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz Bağcılar ilçesi, Fatih Mahallesi, Maslak Caddesi’nden ayrılan İkbal Sokak’tan mahallen 7. kapı numarası alan bir yerdedir. Söz konusu parsel üzerinde Bodrum+ Zemin+ Bir normal katlı bina vardır, binanın bodrum katında iki oda, bir salon, mutfak, banyo ve tuvaletten müteşekkil bir adet daire bulunmaktadır. Daire takribi 85.49.m2, oda zeminleri marley, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Binanın zemin katı komple bir adet dükkân ve bakkal dükkânı olarak işletilmektedir, dükkân doğramaları alüminyum camlı ve kepenklidir, dükkân zemini pladyen mermer yapılmıştır, zemin kat brüt alanı takribi 85.49 m2 sahalıdır, birinci normal kattaki daire üç oda, bir hol, mutfak, banyo ve tuvaletten müteşekkil olup, takribi 105.09 m2 sahalıdır. Oda zeminleri marley, ıslak zeminler seramik kaplıdır, duvarlar boya ve badanalıdır TEBLİĞ: İşbu ilan tapu kaydında gözüken ilgililere tebliğe gönderilmiş olup, tebliğ imkânsızlığı halinde ilanen tebliğ yerine kaim olunur. SATIŞ ŞARTLARI: l) Birinci açık artırma 09/07/2007 Pazartesi günü: 10.0010.15 saatleri arasında BAĞCILAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen muhammen bedelin %60’ını ve rüçhanlı alacaklıların alacakları mecmuunu ile satış ve paylaştırma masraflarını geçmek kaydı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla gayrimenkul 19/07/2007 Perşembe günü 10.0010.15 saatleri arasında Bağcılar 2. İcra Müdürlüğü’nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada takdir edilen kıymetin %40’ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen muhammen bedelin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin parayladır, alıcıya 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir, %1 ve 18 KDV’si, damga resmi, tapu alım harcının 1/2’si, tahliye ve teslim masrafları alıcıya ait olup, birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir. Tellaliye ücreti malı satılana ait olduğundan, ihale bedelinden sayılmak üzere yasal süresi içerisinde ihale alıcısı tarafından ödenecektir. 3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masraflara dair olan iddialarını dayanağı belgelerle birlikte 15. gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç tutulacaktır. 4) Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmez ise, İİK’nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunur. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen talipliye bir örneği gönderilebilir. 6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/443 Tal. Esas sayılı dosya numarası ile Bağcılar 2. İcra Müdürlüğü’ne başvurmaları ilan olunur. 09.05.2007 (Basın: 27451) BAĞCILAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 20062579 talimat Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci artırma 22.06.2007 günü saat 14.1014.20 arasında aşağıda yazılı adreste yapılacak ve o gün kıymetinin %60’ına istekli bulunmadığı 27.06.2007 günü aynı yerde aynı saatler arasında 2. artırma yapılacağı, şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden alınacak KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin İcra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış Yeri: DAVUTPAŞA METRO İSTASYONU ALTI UZUN OTOPARKI TOZKOPARAN İSTANBUL S. No: 1 Lira: 25.000.00 YTL Adet: 1 ADET Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 06 Y 9440 PLAKALI 2001 MODEL MİTSUBİSHİ MARKA SAFİR TİPİ A.SARISİYAH RENKLİ OTÖBÜS(Motor Şansımanklima dinamosuarka tampon demirisağ farön kapı motoruteypgeri görüş kamerasıkahve makinasısağ/sol dikiz aynasımotor beyniön torpido kapağıhoporlörkumanda düğmesisilecekiç dikiz aynaradyatörbagaj kapağı stoplar MEVCUT OLMAYIP ARAÇ HURDA VAZİYETTEDİR 25.000,00 YTL (Basın: 27658) BAKIRKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Taşınırın Açık Artırma İLANI CUMHURİYET 16 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog