Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2007 PERŞEMBE 10 Haberİş’te gül yapraklı toplantı 29 Mayıs’ta Türk Telekom’la toplusözleşme masasına oturacak olan Haberİş, görüşmeler öncesinde yaptığı geniş katılımlı toplantıda, Başkan Ali Akcan kürsüye gelirken gül yaprakları serpildi. Haberİş Genel Başkanı Ali Akcan, Türk Telekom’da çalışan işçilerin emeklerinin karşılığını alamadığını belirterek “Krizle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde inanıyorum ki milletim seçim günü geldiğinde gerekenlere haddini bildirecektir. Kurum olarak siyasetin kucağına oturmayacağız” dedi. Türkİş’e bağlı Türkiye Haberİş Sendikası, Türk Telekomünikasyon AŞ ile 29 Mayıs’ta, PTT ile 30 Mayıs’ta toplu iş sözleşmesi masasına oturacak. Türkiye Haberİş 29 bin çalışanı ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri öncesinde, çalışanların taleplerini dinlemek amacıyla 19 Mayıs’ta Kadıköy’deki Caferağa Spor Salonu’nda geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Haber İş Sendikası’na bağlı İstanbul, Bursa, Ankara, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Balıkesir şube temsilcileri katıldı. HABERLER Direne direne kazandılar İstanbul Haber Servisi Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) ve Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (TÜSAM) 1920 Mayıs tarihlerinde düzenlediği “Sınıf Çalışmaları Sempozyumu”nda bu yıl kapitalizmin işçi sınıfında yarattığı köklü değişiklikler temel alınarak “Türkiye işçi sınıfı ve emek hareketi küreselleşiyor mu?” konusu tartışıldı. İTÜ’nün Maçka’daki Sosyal Tesisler’inde üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan gazeteci Yüksel Akkaya, emeğin apolitize edilmesi için çabalar harcandığına dikkat çekerek bunun altında yatan nedenin ise işçi sınıfının mücadelesinin önünü kesmek olduğunu söyledi. Akkaya “İşçi sınıfı apolitize edildikçe toplumsal çürüme de hızlanmaktadır. İşsizliğin ve tekellerin artması toplumun güvenini kırmıştır ve işçi sınıfının devrimci olmaktan başka şansı yoktur. ” Emeğin küreselleşmesi tartışıldı Körfez Öğretmenevi’nde 56 gün süren grev, işyerinde ilk toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi. Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) Genel Sekreteri Ali Çağlayan, 56 gündür büyük zorluklarla devam eden Körfez Öğretmenevi grevinin, sendikanın taleplerinin kabul edilmesiyle toplu iş sözleşmesi imzalanarak sona erdiğini açıkladı. Toplusözleşmeyle ücretlere, birinci yıl için önce yılbaşındaki asgari ücret zammı (yüzde 6) yansıtıldı, ücretler daha sonra da yüzde 15 artırıldı. İkinci yıl ücretlerine ise enflasyon oranında zam yapılacak. İşçilere aylık ücret tutarında 2 ikramiye verilecek. İşçiler, yardımlardan da yararlanacak. Ayrıca, işlerine son verilen 3 işçi ve davayı kazanırlarsa 2 işçi işe başlatılacak. Daha önce Zorunlu Tasarruf Hesabı fonunda biriken paraları pul edilen çalışanı aynı son bekliyor KEY’ de her şey arapsaçı NE DEDİLER ? AKP’den itiraf Tasarının tartışıldığı oturumda AKP’ye çeşitli eleştiriler geldi: Oğuz Oyan(CHP): 6 milyon hak sahibi olduğu biliniyor. Sadece 1.5 milyonuna ulaşılıyor. 1999’da 395 trilyon lira vardı. Hesaptaki paranın düşmesini nasıl açıklayacaksınız? O gayrimenkuller nereye gitti? Şimdi ödenecek miktar nedir, neyin üzerinden hesaplayacaksınız? 395 trilyonun üzerine, faizleri koyun. Buna göre, 2006 yılı sonunda anapara ve nema dahil olmak üzere hesaptaki paranın 4 katrilyon 53 trilyon lira olması gerekirdi. Bunun yüzde 61’ini arsa değeri olarak alsak bile, hesaptaki paranın 3 katrilyon lira olması gerekirdi. Hüseyin Güler (ANAP): Hükümet seçim ekonomisi yürütüyor. Yapılan çalışma tamamen seçime dönük siyasi çalışma. Mustafa Elitaş (AKP): KEY’in ödenememiş olmasının en önemli sebeplerinden biri, hak sahiplerinin tespitindeki güçlük. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 600 bine yakın insanın hak sahibi olduğu tespit edilebildi. Yaklaşık 4.5 milyon kişinin de hak sahibi olabileceği ortaya çıkabilir. ᮣ 1987 ile 1995 yılları arasında kesilen ödeneklerin gerektiği gibi nemalandırılamadığı gibi anaparanın bile sağlıklı korunamadığı eleştirilerin başında geliyor. BMM Genel Kurulu’nda, Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintilerinin hak sahiplerine ödenmesine ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. KEY hesaplarında 386.9 milyon YTL bulunduğuna dikkat çekilirken; 914 ay içinde kişi başına 500 YTL dolayında ödeme yapılması bekleniyor. Kanun, 1987 ile 1995 yılları arasında KEY kesintisi yapılan hak sahiplerine, nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Kanun, emekliler ile hak sahiplerinin mirasçılarının da ödemeden yararlanmasını öngörüyor. Ancak, gerek söz NEMA HESABI KARIŞIK Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı anapara tutarlarının nemalandırılmasında; 1 Ocak 1987 ile 29 Aralık 1999 arasındaki dönem için Emlak Bankası’nın altı aylık vadeli mevduat faizi, bileşik usulde uygulanacak. 29 Aralık 1999’dan sonraki dönemin neması ise, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (EGYO) net aktif değerinin yüzde 60.96’sının Emlak Bankası AŞ tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmaz karşılığı 395 milyon 751 bin 717 YTL’ye oranı esas alınarak hesaplanacak. Ödemeler nakit yapılacak. Talep halinde EGYO hisseleri de verilebilecek. Ödemesi 914 ay içinde gerçekleştirilecek. 3 AY GECİKEN YANDI Hak sahiplerine ilişkin olarak ödemeleri yapmakla sorumlu tutulan EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespiti esas olmak üzere Resmi Gazete’de ilan edilecek. Kendisinden kesinti yapıldığını ileri sürenler, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları durumunda adlarına kesinti yapıldığı anlaşılırsa KEY tutarları hesaplanacak. Başvuruyu izleyen 2 ay içinde bankaya bildirilecek. 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar, Hazine’ye kalacak. İtalya’da grev, 80 uçuş iptal T İ talya’da havaalanı görevlilerinin daha fazla ücret talebiyle dün başlattıkları grev nedeniyle Alman havayolu şirketi Lufthansa, İtalya’yla bağlantılı yaklaşık 80 seferini iptal etmek durumunda kaldı. Bu önlemlerden yaklaşık 5 bin yolcu etkilendi. İtalyan havayolu şirketi Alitalia görevlilerinin de katıldığı grev bir gün sürdü. konusu ödemelerden ne kimlerin yararlanacağı ne de ne kadar yararlanacağı belli değil. KEY ödemelerindeki sorunları kısaca şöyle özetlemek mümkün: Öncelikle söz konusu dönemde en az 6.5 milyon kişiden kesinti yapıldığı tahmin ediliyor. Oysa bugün ulaşılabilir durumda olanların sayısı yal nız 1.5 milyon. Yani 5 milyon çalışanın ödentilerinden şimdilik haber yok. Tasarıya göre, ödeme yapılacak isimler Resmi Gazete’de yayımlanacak, adı olmayanlar 1987 ile 1995 yılları arasında çalıştıkları kurumlara giderek neden isimlerinin olmadığını soracak ve isimlerinin yazılmasını isteyecek. Tabii o kurumlar hâlâ ayaktaysa. Kesintilerin yatırıldığı Emlak Bankası’nın sağlıklı bir liste tutmadığı konunun taraflarınca kabul ediliyor. Bu çalışanlar açısından sorun yarattığı gibi nemalandırılacak para miktarı konusunda da bir bilinemezlik doğuruyor. Ayrıca, AKP’nin ortalama 500 YTL olarak öngördüğü ödeme miktarının son derece düşük olduğu, yapılan hesaplamalardan biliniyor. Kristal İş tarafından yapılan hesaplama bir çalışandan kesilen paranın sadece banka mevduatıyla bile nemalandırılması durumunda elde edeceği paranın 500 değil 5.500 YTL olduğunu ortaya koyuyor. İşçiler sosyal Avrupa istiyor A KESK, DİSK, TTB, TMMOB Çalışanlar, seçimde gündeme gelmek istiyor alışan kesimin örgütleri, seçmen olmaktan kaynaklanan güçlerini ortaya koymak amacıyla harekete geçiyor. 18 Mayıs’ta toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, seçim sürecinde izlenecek politikaları tartıştı, diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte ortak bir program oluşturmaya karar verdi. KESK Danışma Meclisi de, 18 Mayıs’ta toplanarak seçim sonrası “Nasıl Bir Türkiye” istediğini ortaya koyan ve bu talebi diğer örgütlerle paylaşan bir çalışma başlattı. DİSK, KESK, Türk Ta Ç YapıYol Sen: Eylemler sürecek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı çalışan ve maaşlarının diğer kamu kurumlarına oranla daha düşük olduğunu dile getiren KESK’e bağlı Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası’na (YapıYol Sen) üye, karayolları çalışanları, eylemlerine devam edeceklerini belirttiler. 2005’ten beri çeşitli eylemlerle güneme gelen çalışanlar kısa bir süre önce de İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde iş yavaşlatma eylemi yapmışlardı. YapıYol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, “Bu eylemlerde halkımızın mağdur edildiğini biliyoruz, ama eylemleri insanca yaşayacak ücret alıncaya kadar sürdüreceğiz’’ dedi. bipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Diş Hekimleri Birliği gibi emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, 22 Mayıs’ta bir araya gelerek çalışanların sorunlarının çözümüne ilişkin politikaların programalara yansıması için nasıl bir yol haritası çizelmesi gerektiğini tartıştı. Kurum temsilcileri hafta içinde yeniden bir araya gelecek. Öte yandan Türkİş, seçim sürecine girerken siyasi partilere gönderilmek üzere öncelikli taleplerini belirleyen bir mektup hazırladı. vrupa’nın 36 ülkesinden 81 sendikal konfederasyonun yer aldığı ve yaklaşık 60 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) 11. olağan kongresi İspanya’nın Sevil kentinde başladı. 1000 delegenin ve çok sayıda konuğun katılımıyla 4 gün sürecek kongrede Avrupa sendikaları, Avrupa genelinde bir sendikal anlayışın yaratılması, sosyal diyalog ve toplu görüşmeye işçilerin katılımı, Avrupa politikalarını işçilerin lehine belirlenmesi, atipik işlerde çalışan işçilerin örgütlenmesi, AB’nin geleceği ve istihdam gibi konuları tartışılacak. Kongreye DİSK adına Genel Başkan Süleyman Çelebi, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Avrupa Temsilcisi Yücel Top ve DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Perihan Sarı katıldı. Çelebi, “ETUC ve DİSK yaklaşık bir yıldır yaptığı çeşitli etkinlik ve araştırmalarla bu kongreye hazırlanıyor. Çalışma koşulları ve üretim süreçlerindeki değişikliklere, aynı zamanda uluslararası sermaye ilişkilerine yanıt verebilecek yeni ve küresel bir sendikal anlayış geliştirmeliyiz. Sendikaların kapsayamadığı kesimleri örgütlemek için yeni stratejiler belirlemeliyiz. Sermayenin uluslararası saldırıları karşısında ancak uluslararası dayanışma ile başa çıkabiliriz” dedi. ACI KAYBIMIZ Üniversitemiz ElektrikElektronik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. MİNE KALKAN’ı 21 Mayıs 2007 Pazartesi günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 25 Mayıs 2007 Cuma günü üniversitemiz Taşkışla binasında saat 11.00’de yapılacak töreni müteakip, cenaze namazı (ikindi vakti) Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacaktır. 26 Mayıs 2007 Cumartesi günü Eceabat Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz. İTÜ REKTÖRLÜĞÜ GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO: 2006/205 Davacı Hatice Önay tarafından Davalı Hasan Hüseyin Önay aleyhine açılmış bulunan Boşanma (davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince: Davacı Hatice Önay dava dilekçesinde özetle davalı ile 1998 yılında evlendiklerini bu evlilikte 2 tane çocuklarının olduğunu, davalı ile evliliklerinin ilk yılından beri geçinemediklerini, davalının sinirli ve kıskanç bir yapısı olduğunu, kural tanımaz bir kişiliği bulunduğunu, aile sorumluluğunu yerine getirmediğini, kendisinin ve çocuklarının hiç bir ihtiyacını yerine getirmediğini, tüm maaşını kendi ihtiyaçları için harcadığını, har vurup harman savurduğunu, işine gitmemesi sebebiyle işten dahi atıldığını, hiç arayıp sormadığını, müşterek çocukların halen kendisinin yanında olduğunu, müşterek çocuklardan 1999 d.lu Sait Ulaş 2005 d.lu Bekir Barkın Önay’ın velayetinin kendisine verilmesini, kendisi için herhangi bir nafaka ve tazminat talebinin olmadığını, boşanmaya karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Hasan Hüseyin Önay’ın bulunabileceği yer olarak birçok adres verildiği, bu adreslere gönderilen davetiyelerde bu adreste bulunmadığının, nerede olduğunun bilinmediğine dair şerh verildiği ve yeni adresi ise zabıta araştırmasında tebliğe yarar acık adresi tesbit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı Bekir Sıddık ve Fatma’dan olma 10/03/1970 D.lu HASAN HÜSEYİN ÖNAY, mahkememizin 2006/205 esas sayılı dosyasının duruşma günü olan 05/06/2007 günü saat 09.25’te mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basın: 27594) ESAS NO ; 2007/129 Davacı TASFİYE HALİNDE GÜL YUVA SENTETİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına TASFİYE MEMURU ALİ EKİCİ tarafından mahkememize açılan iflas davası ile; İflası istenilen TASFİYE HALİNDE GÜL YUVA SENTETİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin 1.11.2005 tarihli olağanüstü genel kurulu toplantısında şirketin tasfiyesine karar verildiğini, ancak 19.4.2007 tarihli son bilançonun aktif ve pasifleri ile şirketin borçlarının mevcut aktiflerinin çok üzerinde olması nedeniyle tasfiye imkânının kalmadığını belirterek şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bu durumlar karşısında iflas talebinin ilanından itibaren on beş gün içinde, alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun/davacının iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden iflas talebinin reddini isteyebilirler. İflas talebine karşı alacaklıların Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/129 Esas sayılı dosyasına on beş gün içinde müdahale veya itiraz edebilecekleri hususu ile davanın duruşmasının 05.06.2007 günü saat 09.05’e bırakıldığı hususları ilan olunur . 15.05.2007 (Basın: 27592) GAZİANTEP TİCARET MAHKEMESİ’NDEN CUMHURİYET 10 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog