Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 2007 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVİZYON cumtv࠽cumhuriyet.com.tr 17 11.00 Ankara Rüzgarı 12.15 Stratejik Analiz 13.15 Gündeme Dair Özel 15.15 Müzik Kutusu 17.15 Yörük Obalarımız 18.30 KKTC Ana Haber Bülteni 19.00 Haberler 20.00 Yine Bir Gülnihal 21.30 Ankara Rüzgarı 23.00 Türk Kahvesi (0 312 231 21 00). 12.10 Atletizm Dünyası 13.10 Atatürk’ü Bugün Okumak 14.00 Merhaba Sağlık 16.10 Edebiyat Cephesi 17.00 Sanat Hayatı 18.10 Esnafın Sesi 19.00 Haber 19.45 Baş Başa 20.30 Köyden Kente 22.30 Gönül Dostları (0 212 251 50 90). 10.00 Klinik 11.00 Kente Bakış 12.00 Politika Durağı 14.00 Renkli Televizyon 18.00 Farklı Bakış 19.00 Haberler 20.00 Dizi: Dedem, Gofret ve Ben 21.15 Futbol Pazarı 23.15 Yabancı Film: Bomba 01.30 Politika Durağı (0 212 355 85 00). G ÜNÜN F İLMLERİ T V P RO G R A M L A R I 10.35 Yabancı Film: Cennet Ülke 13.30 Savaşta Barışta Türk Ordusu 14.45 Seyri Alem 15.20 Hisarbuselik 16.40 Sezercik Yavrum Benim 18.25 Cengiz Han 19.30 Haber 20.15 Stadyum 22.20 Tele Lig 01.20 Günün Ardından (0 312 490 43 00). 11.00 Sound! 11.30 Kültürkent 12.00 Father of the Bride 14.00 Film: Luther 15.30 Kilmarnock Hearts Futbol Karş. (Canlı) 18.30 Kültürkent 19.00 Sound 19.30 Futurama 20.00 Wiseguy 21.00 Siyaset Pazarı 23.00 Sound (0 212 324 94 12.05 Karalama Defteri 14.30 Mercek Altında 15.15 ATP Masters Hamburg Tenis Turnuvası 17.30 Limit 18.00 Smaç 18.30 Futbol Gündemi 19.35 Spor Vizyon 20.00 İş Görüşmesi 21.00 Futbol Mania 23.00 Cosmopolis (0 212 413 56 00). 09.00 Habertürk Weekend 12.30 Bildiğin Gibi Değil 15.30 Reel Sektörde Geçen Hafta 16.00 Ne Yapmalı 17.30 Özel Söyleşiler 18.30 Aktüalite 19.00 Tech Life 19.30 Haberler 20.00 Full Ekran 21.00 Basın Kulübü 24.00 Söyleşiler 02.00 Reel Sektörde Geçen Hafta (0 212 599 82 86). 10.30 Paranın Yönü 11.10 Kalemler ve Kılıçlar 12.10 İddaa 13.30 Fuar Trend 14.10 Time Out 15.10 Modatürk 16.00 Aktüel Enerji 17.10 Yaşama Keyfi 18.10 Cevap Anahtarı 20.10 Kalemler ve Kılıçlar 21.10 En Heyecanlı Yeri 21.40 Futbol Aktif 23.30 Görünmeyenler 00.10 Paranın Yönü (0 212 449 07 00). 08.00 Çizgi Film: 10.00 Çizgi Film: Avatar 11.30 Dizi: Malcolm in the Middle 12.30 Dizi: My Name Is Earl 13.00 Dizi: Two A Half Men 14.00 Dizi: The O.C. 15.00 Dizi: Cold Case 16.00 Dizi: ER 17.00 Dizi: The Simpsons 17.30 Dizi: Family Guy 18.00 Dizi: Prison Break 19.00 Dizi: Desperate Housewives 20.00 Dizi: Smallville 21.00 Dizi: Heroes 22.00 Dizi: Battlestar Galactica 23.30 Dizi: Six Feet Under 00.30 Dizi: Heroes (0 212 330 01 01). 07.00 Çizgi Film: Taş Devri 08.00 Yerli Film 10.00 Harika Pazar 12.30 Gün Ortası 12.45 Doğruya Doğru 13.45 Mutfakta Yenilik Var 14.30 Evim Güzel Evim 15.15 Dizi: Çocuklar Duymasın 16.40 Dizi: Selena 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 İbo Show 00.30 Tozlu Yollar 02.30 Dizi: Ekmek Teknesi 03.40 Dizi: Gizemli Güçler 04.40 Dizi: Gurbetçiler 05.50 Dizi: Hayat Bağları (0 212 354 30 00). g Luther 14.00 Business C. Biyografik a tv (Luther) Düşünceleri ve inançları dışında bir silaha ihtiyaç duymadan tarihin en büyük devrimlerinden birini gerçekleştirmiş Martin Luther’in etkileyici yaşam öyküsü anlatılıyor. Yönetmenliğini Eric Till ‘in üstlendiği filmin başrollerinde, Joseph Fiennes, Jonathan Firth, Peter Ustinov, Bruno Ganz, Alfred Molina gibi oyuncular yer alıyor. 09.00 Haberler 09.10 Eko Diyalog 10.10 Halit Kıvanç’la Ustalar 11.10 Cumhuriyet Mitingi Samsun 12.05 NModa 13.10 Futbol Aktüel 14.10 Hafta Sonu Spor 15.00 Motogp Fransa 16.10 Avrupa’dan Futbol 17.10 NBA Action 18.10 Futbol Mundial 20.00 La Liga Maçı: Recreativo Real Madrid (Canlı) 22.00 La Liga: Atletico Madrid Barcelona 00.10 Videolig 01.10 Haberler (0 212 335 00 00). 09.00 Yerli Film: Görgüsüzler 11.15 Yabancı Film: Polis Akademisi 6 13.10 Kokpit 13.50 Her Eve Lazım 14.30 Dizi: Fırtına 16.30 Nihat Doğan’la Pazar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Yabancı Film: Aşk Masalı 22.00 Yabancı Film: Adım Adım Cinayet 00.30 3. Devre 02.00 Yabancı Film: Tehlikenin Ortasında 03.30 Dizi: Kobra Takibi 04.30 Dizi: Çifte Bela (0 212 478 09.00 Yaşamdan Dakikalar 10.30 Futbol Okulu 11.15 Çocuğum ve Ben 12.15 İş Dünyası 13.00 Haberler 13.20 Spor 13.40 Silikon Vadisi 14.30 Anılarla Müzik 15.30 Maça Doğru 16.00 İtalya Ligi: Palermo Siena 18.00 Yabancı Film: Ailem 20.00 Haberler 20.35 Zamanın Ruhu 21.30 Yabancı Film: Arayış 23.30 Ve Gool 02.00 İş Dünyası 04.30 8. Etap (0 212 288 51 52). Şahmaran 17.20 Kanal 1 Fantastik Yusuf iki arkadaşı Ahmet ve Erkan ile birlikte ded esinin haritasıyla İstanbul’un altında define aramaya kalkar. Ancak ürkek Yusuf bu maceradan kaçmaya çalışırken, kendini bambaşka ve esrarengiz bir maceranın içinde bulur... Yön: Zülfü Livaneli. Oyn: Türkân Şoray, Mehmet Balkız. Ateşten Damla 20.10 TRT 2 Duygusal Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayı Milliyeciler arasında geçen üçlü bir aşkın öyküsü anlatılıyor. Az sayıdaki Kurtuluş Savaşı filmlerinin en iyilerinden biri olan yapımın yönetmeni Memduh Ün. Filmin başrollerinde ise Muhterem Nur, Turgut Özatay, Orhon M. Arıburnu var (1960). 07.00 Dizi: Mahallenin Muhtarları 09.10 Beş Taş Çocuk Magazin 10.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 12.00 Her Açıdan 13.50 Keyfi Sibel 15.00 Hakan’la Geziyorum 16.20 Dizi: Acemi Cadı 18.40 Ana Haber Bülteni 20.00 Popstar Alaturka 00.50 Telegol 03.40 Hakan’la Geziyorum 04.30 Yerli Film: Sürtük 06.00 Dizi: Küçük Besleme (0 212 413 50 00). ? ? ? ? @? ? ?J@L ? ?7@)K? J@?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf? ?O&@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h? W2@@@5?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g? ?W&@@@@H?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg? W&@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f? ?W&@@@@@5?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f? W&@@@@@@H?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf? ?O&@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f? '@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f? ?W@@@@@@@@@@@@@@f? V'@X W&@@@@@@@@@@@@@@L?e? ?V')X? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@?e? V4)K ? ?W2(M? B@6X ? W&@Y ?@@)X? ? ?3@@)Khf?O&@@@@6K? ?N@@@@@?he@@@@@@@@@@@@6Khf? @@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@6K?h? 3@@@5?he3@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g? V'@@H?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f? ?V'@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf? S5f?O@Kf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e? 7He?W2@@@6Xe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e? @?eO&@@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le? ?J5?W2(MI4@@@@@6X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e? ?7HW&(Y?fI4@@)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@W&0Yh?I4)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@@Yhf?I'@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@fV40MI'@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@hf@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@?@@@@@@@@@@@@@@@L?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?@@@@@@@@@@@@@@@)KgO&@@@@@@@@@@@@@@@@e? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@5e? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@0Mhg? ? ? ? ? ? ?O2@ ? @@@@ ? @@@@ ? @@@@ ?W2@@@@@@6X?@@@@@@@@@?W2@@@@@@6Xe@@@6?2@@e? ?7@@@@@@@@1?@@@@@@@@@?7@@@@@@@@1e@@@@@@@@e? ?@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@?@@@@e@@@@e@@@@@@@@e? ?@@@@@W@@@@?e@@@@f@@@@e@@@@e@@@@@@@@e? ?@@@@@@Yg@@@@he@@@@e@@@@@?f? ?3@@@@@@6Xf@@@@fW2@@@@@@@@e@@@@@?f? ?V4@@@@@@)X?e@@@@e?W&@@@@@@@@@e@@@@@?f? ?I4@@@@@)Xe@@@@e?7@@@@(Y@@@@e@@@@@?f? ?I'@@@@1e@@@@e?@@@@(Y?@@@@e@@@@@?f? ?@@@6XV'@@@@e@@@@e?@@@@?e@@@@e@@@@@?f? ?@@@@)KV@@@@e@@@@e?@@@@)K?@@@@e@@@@@?f? ?3@@@@@@@@@5e@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@?f? ?V'@@@@@@@(Ye3@@@@@@V'@@@@@@@@@L?@@@@@?f? V4@@@@@0Y?eV4@@@@@?V4@@@@@@@@@?@@@@@?f? ? ? Adım Adım... g 22.00 Kanal D Gerilim (Murder by Numbers) İki lise öğrencisi, mükemmel cinayet işleme sevdasıyla harekete geçer. Ama peşlerinde yaman bir kadın dedektif vardır... Yönetmen: Barbet Schroeder. Oyuncular: Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling. 08.30 Yoncimik Harikalar Diyarı 09.30 Okullar Yarışıyor 10.30 Pazar Sürprizi 13.15 Taylan Kümeli ile Formda Kal 14.00 Barkot 14.45 Dizi: Cennet Mahallesi 16.30 Dizi: En İyi Arkadaşım 18.30 Haberler 19.50 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Hepsi Bir 22.00 Şarkı Söylemek Lazım 00.30 Pazar Keyfi (0 212 355 01 01). 08.50 Tatil Sabahı 10.20 Çizgi Sinema: Sabrina 11.20 Komik Hayvanlar 12.20 Yerli Film: Şoför 14.20 0 Kilometre 15.10 Mehmetçik 16.30 Kafe Klip 17.20 Yerli Film: Şahmaran 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: 8 Kadın 22.40 Yabancı Film: Machuca 01.00 Lig de Lig 02.30 Komik Hayvanlar (0 212 411 20 00). Machuca (Machuca) Şili, 1973. Zengin bir ailenin küçük oğlu olan utangaç Gonzalo Infante, güzel bir semtte yaşarken fakir bir ailenin oğlu olan Machuca ise birkaç blok ötedeki gecekonduda yaşamla mücadele etmektedir. Birbirinden farklı bu iki dünya arasında görünmeyen bir duvar vardır ve bazı kişiler bu ayrımı kaldırmak için tutkuyla çabalamaktadır. Andreas Wood’un yönettiği filmde Matias Quer ve Ariel Matulena rol alıyor. g 22.40 Kanal 1 Dram Bomba g 23.15 Kanaltürk Macera (Blown Away) Boston’da bir bomba patlamış ve bütün şehri etkisi altına almıştır. Patlayıcılar konusunda uzman bir ekip, olayı araştırmak üzere yola koyulur. Bu duruma kimse bir anlam veremez. Yalnız Jimmy Dove, olayın ardında yatan nedenleri tahmin etmektedir. Yön: Stephen Hopkins. Oyuncular: Jeff Bridges, Tommy Lee Jones, Lloyd Bridges (1994 ABD, 121dk). CUMHURİYET 17 CMYK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog