Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

5 KASIM 2007 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ ekonomi࠽cumhuriyet.com.tr Tarımın küçülmesi yüzünden çalışabilir durumdaki 4 kadından ancak 1’i iş bulabiliyor 13 ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK Kadınlar işgücünden çekiliyor ᮣ Kadınlar çalışabilir yaştaki nüfusun yüzde 50.5’ini oluşturmasına rağmen, iş bulma ümidinin kaybolması işgücüne katılımı sürekli düşürüyor. ANKARA (AA) Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde kadın istihdam oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, çalışabilir yaştaki nüfusun yüzde 50.5’ini oluşturan kadınların ancak dörtte biri istihdam ediliyor. İşgücünün yüzde 35.4’ünü oluşturan kadınların ancak yüzde 24.9’u işgücüne katılırken, erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 71.5 düzeyinde bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerinden yapılan derlemeye göre, işgücü dışında olan kadınların yüzde 47.5’i yani yarısına yakını ev işleriyle uğraşanlardan oluşuyor. İşgücü dışındaki kadınların yüzde 35.4’ü 1529 yaş aralığında bulunuyor. Ekonomide tarım sektörünün payının sürekli azalışının sonucu olarak kadınların işgücünden çekilmesi, kadınların işgücüne katılma oranını düşürüyor. Tarım sektöründen ayrılan kadın işgücü niteliksiz ve işgücü arzı anlamında işgücü piyasasının artan gerekliliklerini karşılayamıyor. Bu kadınlar iş bulma ümitlerini kaybediyor ve işgücü piyasasından çekiliyor. Kentsel alanlarda sınırlı çocuk ve yaşlı bakımı hizmetleri de kadınların işgücüne katılmalarının önünde bir engel olarak duruyor. İnönü Notları Erdal İnönü ile SODEPHalkçı Parti birleşmesi Eylül 1985 sonrasında, 1990’da Danıştay kararıyla yeniden ODTÜ’ye dönünceye kadar birlikte siyaset yapma olanağı buldum. Bir ara genel sekreter yardımcılığı yaptım. İnönü’nün kamuoyunca az bilinen iki yönüne değinmek istiyorum. ૽૽૽ Türkiye’de siyaset tepede yapılır; partilerin il örgütlerinde, kendi illerinin sorunlarını ele alma; sorunları irdeleme ve bunlara çözüm üretme geleneği yerleşmemiştir. İnönü, il örgütlerinin kendi illeriyle ilgili politika üretmeleri için Genel Sekreter Fikri Sağlar ile yaptığımız öneriyi çok destekledi; özendirdi. 1987 kışında, yani bundan tam yirmi yıl önce, ülkenin yedi bölgesinde SHP il örgütlerinin hazırladığı bildiriler, İnönü’nün sağladığı özgür ortamda tartışıldı. O bildiriler daha sonra Anadolu Konuşuyor adıyla kitaplaştırıldı. İlhan Selçuk, 10 Şubat 1987 tarihli Cumhuriyet’te o girişimi bakınız nasıl değerlendiriyor: Zarfı açtım. Kırmızı kapaklı bir kitap çıktı. “SHP’nin Bölge Toplantıları”ndan ilkini kitaplaştırmışlar. Toplantının yeri Muğla, tarihi 1011 Ocak. Kitabın adı Anadolu KonuşuyorI. Kimler konuşmuş: (Selçuk, il başkanlarını sıraladıktan sonra sürdürüyor) Neler konuşmuşlar? Haşhaş, kıyı yağmacılığı, pamuk ve zeytincilik, tarım sorunları, irtica ve laiklik, üretim sorunları, tütün üretimi ve sigara sanayii, turizm, ormancılık, pancar tarımı ve şeker endüstrisi. Her bölge kendini ilgilendiren konuda durum saptaması yapıyor, rapor hazırlıyor, çözüm öneriyor; doğru, yanlış, yeterli, yetersiz, yerel gerçeğini ülke çapında sorunsallaştırıyor... Daha önce ülkemizin parti yaşamında böyle bir girişim olduğunu anımsamıyorum... Aşağıdan yukarıya doğru fikir yükselişiyle birlikte partileşme sağlanabilirse, SHP partileşir, sağlam tabana oturur. ૽૽૽ Bir partiyi insanlar kurar; kişilikler önemlidir; emekçi sınıfları tabandır; halk kitleleri temeldir. Türkiye’de bu temel var; ama sağlıklı bir örgüt kurulabilir mi? İç ve dış, nesnel ve öznel koşullar elverişli mi? Taban bu ortamda sağlıklı bir örgüt yükseltebilecek mi? Denemek ve görmek gerekir. Şimdilik Türkiye solunun çatısında şaşılası bir aymazlık izlenmektedir. Bunca acı deney ve ders verici olay sanki yaşanmamış gibi olağanüstü bireycilikler sergileniyor; kimi zaman ‘bencillik’ hastalık düzeyine yükseliyor; ‘benci’liğe dönüşüyor. İnönü’nün öncülük ettiği ve her saniyesini ilgiyle izlediği bu girişim, yani örgütün politika üretimine doğrudan katılması, partiyi güçlendirdi. Sanırım SHP’nin 1989 belediye seçimlerinde büyük bir başarı elde etmesine de katkı yaptı. ૽૽૽ İnönü, 199092 yıllarında üç kez Baykal ile genel başkanlık yarışına girdi. Bu yarışlar tam anlamıyla demokratik bir ortamda yapıldı. İnönü hiçbir zaman Baykal’ın yaptığını yapmadı; o kurultaylarda kendisine oy vermeyenleri ne “ihanetle” suçladı ne de partiden uzaklaştırdı. İnönü, genel başkanlığı Baykal’a bırakmayışını şöyle açıklıyordu: “Gördüğüm tavırlarıyla, zor dönemde sorumluluk almak istemeyen bir insan partinin başına geçerse, o partiye ve memlekete yararlı bir gelişme olmaz. Bir süre iyi olur belki ama, zor bir dönem, kritik bir dönem geldiğinde gereken yapılmayınca bundan zarar görür parti de ülke de... (Baykal’ın) Böyle kritik dönemlerde sorumluluk almayan bir tavrı olduğunu fark etmiştim.” (Yurdagül Erkoca, “Siyasette 2. İnönü’lü Yıllar”, Sosyal Demokrasi Yayınları, 1994, s. 56) ૽૽૽ Solda birleşmeyi ısrarla savunan ve bunu sağlıklı bir biçimde gerçekleştiren İnönü, söylem ve eylemleriyle, çok ders verdi; parti içinde hak ve hukuku egemen kıldı; katılımcı, demokratik süreçleri işletti. Sonrası mı? Her gün acıyla yaşanıyor. Selçuk’un ve İnönü’nün gözlemleri, bugün fazlasıyla geçerlidir. CHP’nin üst yönetimi, ‘bencilik’ sıtmasıyla titriyor. Ülkenin olağanüstü koşullarla boğuştuğu ve kurultay sürecinin yaşandığı bugünlerde bile, kendi içinde de parçalı olan üst yönetim bir tek iş yapıyor, kurultayda delege çoğunluğu elde etmek için il ve ilçe örgütlerini sürekli olarak görevden alıyor; partiyi hızla yok olma noktasına sürüklüyor. CHP düşüncesine emek verenlere ve ülkeye yazık oluyor. Yıllar sonra bugün, tüm CHP’lilerce, kişiye bağlılığın hiçbir işe yaramadığının artık görülmesi ve bu yanlışın kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. CHP’nin demokratikleşmesi, en çok yaşamın sonsuzluğuna uzanan İnönü’yü mutlu kılacaktır. Başta Sevinç İnönü olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yetersiz eğitim en büyük engel Kadınların işgücüne ve istihdama katılımını engelleyen en önemli unsurların başında yetersiz eğitim geliyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadın ve erkeklerin işgücüne katılma ve istihdam oranları arasındaki fark ciddi biçimde azalıyor. 2006’da lise altı eğitim düzeyinde olan kadın ve erkeklerin istihdam oranları yüzde 21 ve yüzde 68.7. İşgücüne katılma oranları kadınlarda yüzde 21.8, erkeklerde ise yüzde 70.8. Yükseköğrenim görmüş kadınların istihdam oranı yüzde 60.7 erkeklerin istihdam oranı ise yüzde 77.5. Yükseköğrenim görmüş kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 69.8 ve erkeklerin işgücüne katılma oranı da yüzde 84.1. Kadınların işgücüne katılımlarını artırmak için öncelikle eğitim düzeylerinin yükseltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kadınlara mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtiliyor. REKOR ZAMLAR Kendi başkanı bile Uluslararası Para Fonu’nu istemiyor AKP seçimin bedelini ödetiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetin, seçim nedeniyle bozulan bütçeyi dengelemek için akaryakıt ve sigarada yaptığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının faturası vatandaşa çıktı. Bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.50 YTL ’ye çıkarken, akaryakıttaki ÖTV artışı ile birlikte benzin ve motorinin fiyatlarına rekor zam geldi ve benzin fiyatları tarihinde ilk kez 3.09 YTL ’ye ulaştı. Önceki gün ÖTV’de yapılan artışların ardından gelen zamlarla benzinin litre fiyatı 1314 YKR, motorinin litre fiyatı ise 811 YKR arttı. Yeni ayarlamayla Ankara ve İzmir’de 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 2.95 YTL iken BP ve Petrol Ofisi istasyonlarında 3.09 YTL ’ye, OPET ile ShellTurcas istasyonlarında ise 3.08 YTL ’ye yükseldi. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı da 2.96 YTL ’den söz konusu istasyonlarda BP ve Petrol Ofisi’nde 3.10 YTL, OPET ve ShellTurcas’da 3.09 YTL ’ye çıktı. ‘En iyisi IMF’siz dünya’ ᮣ IMF Başkanı Dominique StraussKahn, “IMF’ye ihtiyacın bulunmayacağı bir dünya”nın daha iyi olacağını söyledi. StraussKahn, bir mali krizin ne zaman geleceğini kimsenin bilemeyeceğini de belirterek “Kriz geliyorum diye telefon etmez” dedi. WASHINGTON (ANKA) Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique StraussKahn, en iyi dünyanın “IMF’ye ihtiyacın bulunmadığı bir dünya” olacağını söyledi. Krizlerin “geliyorum” diye telefon etmeyeceğini belirten StraussKahn, “Belki de dünya, genel olarak fonun bu ‘küresel kamu malı’nı yani mali istikrarı temin etmesine gereksinim duyuyor. Başarırsak krizi olmayan bir dünya ortaya çıkar” dedi. Fransa’nın eski Maliye Bakanı olan StraussKahn, Washington’da yaptığı açıklamada, “Bir yıl, iki yıl, üç yıl içinde neler olabileceğini kim bilebilir. Bildiğimiz gibi bir mali kriz, özellikle de döviz krizi telefon mesajıyla ‘Altı ay içinde krize giriyoruz’ diyerek gelmez. Yani kimse ne olacağını bilmiyor” dedi. IMF Başkanı, “IMF reformlarında önceliği nereye veriyorsunuz” sorusuna, “Kotaların yükselen piyasalar lehine yeniden düzenlenmesi sadece simgesel bir bakış açısı değil gerçek bir sorun. Söz hakkının, temsil hakkının artırılması kota sorununun da ötesinde. Yoksul ülkelerin kotalarını 0.20.3 artırmak, zengin ülkelerin kotalarını 0.10.2 azaltmak dünyayı değiştirmez” diye konuştu. DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ ERGİN YILDIZOĞLU Ergin Yıldızoğlu, yıllık izninin bir bölümünü kullandığından, yazılarına bir süre ara vermiştir. Kaçak elektriğin faturası 1 milyar YTL ŞANLIURFA (AA) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü Haşim Keklik, kaçak elektriğin kuruma yıllık maliyetinin aşağı yukarı 1 milyar YTL civarında olduğunu belirtti. Bir toplantı için bulunduğu Şanlıurfa’da konuşan Keklik, kaçak elektrikle mücadelenin 5 yıldan bu yana aynı hızla devam ettiğini, 2003 yılı başında, Türkiye genelinde kayıp kaçak oranının yüzde 24 civarında olduğunu, yapılan çalışmalarla bu oranı yüzde 15’e çektiklerini söyledi. Keklik, “Bunun yüzde 8’i teknik kayıp dediğimiz kısımdır. Dolayısıyla kaçak denilen kısım sadece yüzde 7’dir” dedi. Keklik, kaçak oranının bazı illerde biraz fazla göründüğünü, bu illerde de oranı düşüreceklerini bildirdi. yakupkepenek06@hotmail.com Dosya No: 2005/336 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi ve evsafı: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Manisa ili Selendi Zafer Mahallesi Tokat üstü mevkiinde kâin tapunun 54 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 77.00 m2 mesahada 3 katlı kârgir ev ve dükkân vasfında gayrimenkulün 1/2 hissesi. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Dava konusu taşınmaz 54 ada, 1 parseldir. Merkez Zafer Mahallesi’nde olup toplam büyüklüğü 77.00 m2 olan taşınmaz üzerinde hali hazırda 1975 yıllarında yapılmış yol seviyesi altı bodrum kat, yol seviyesi üzeri zemin kat ve 1. kattan oluşan toplam 3 katlı betonarme karkas binanın bodrum kat bağımsız depo, zemin katta 2 adet bağımsız işyeri bulunmaktadır. İki işyerinin toplam kullanım alanı 65.63 m2’dir. Zemin üzeri 1. kat mesken 68 m2 kullanım alanına sahiptir. 2 oda, bir salondan oluşan meskenin tavanı ahşap makaslı çatı yapılmış olup, üzeri kiremitle örtülüdür. TAŞINMAZIN MUHAMMEN KIYMETİ: Bilirkişiler tarafından 21.11.2006 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda gayrimenkulün 1/2 hissesine 41.285.92.YTL kıymet takdir edilmiştir. Satış Şartları: 1 Satış 26.12.2007 günü saat 10.00’dan 10.10’a kadar Selendi İcra Müdürlüğü Kalemi’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmalarda tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 07.01.2008 günü Selendi İcra Müdürlüğü Kalemi’nde saat 10.00 10.10’da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktara kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım olup, alıcı, damga resmini ihaleye müteakip ödemeye mecburdur. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde yirmi günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, KDV , tapu alım harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler tellaliye ve tapu satım harcı masrafları satış bedelinden ödenecektir. 3 İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 İhaleye katılıp gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemez ise namına yapılan ihale fesholunarak İİK 133. maddesi tatbik olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaktır. İhale farkı ve faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2005/336 esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. NOT: Tebliğ olmayan ilgililere İİK’nun 126 ve 127 mad. gereğince tapuda adresi bulunmayan ilgililere, tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 57315 SELENDİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI ri: ADANA 14. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/416 Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleAdana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet (Anadolu) mah., (Eski sk. no: 50, Yeni sk. no: 879, ev no: 10 çıkmaz sk.) 9492 Ada, 18 parsel nolu, 726 M2. arsa vasfındaki taşınmaz, içerisindeki tek katlı etrafı bahçelik, betonarme karkas inşaat tarzında yapımlı (40) M2 bodrum ve 226 M2. Mesahalı bina mevcut olup, Arsanın tamamının çevresi duvarla çevrilmiş, yapı ayrı bir bağımsız bölüm şeklindedir. Bina 4 oda, bir salon ile müştemilatından ibaret, duvarları sıvalı, badanasız, zemin tabanı beton, kapı ve pencereleri PVC doğramadan, tavanı alçı kartonpiyerli, Mutfak tezgâhı beton, tezgâh altı ve üstü ile dolap ve çekmeceleri çakma ahşaptan yapılmış boyasız, Banyo ile VC’sinde zemin ve duvarları beton şap yapılmış, pencerelerinin dış kısımları demir şebekesiz, avlunun 50 m2.1ik bölümü betonlanmış, bahçesinde (17) adet meyve ağacı mevcut olup, Yamaçlı ana caddesine (50) mt. mesafede, Yapı hali hazır durumu itibarıyla, arsa, bina ve meyve ağaçları ile birlikte toplam: 122.895.00 YTL. muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır. İMAR DURUMU: Dosyada mevcut, Yüreğir İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 22.3.2007 tarih, 1951/041 sayılı yazılarında, taşınmazın yapı nizamı ayrık, kat adedi: 2 (İki) TAKS: 0.40, KAKS: 0.80, Bina yüksekliği: 6.75, Kat yüksekliği: 3.00 mt. Su basman:0.75, Ön bahçe mesafesi: 5.00 mt. Yan bahçe mesafesi: 3.00 mt. Arka bahçe mesafesi: 3.00 mt. olduğu bildirilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 1. Satış: 07/12/2007CUMA günü, Saat: 14.5015.00 arasında, ADANA ADLİYESİ, 4. KAT. 407 NO’LU. ODA’da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 17/12/2007 PAZARTESİ Günü, aynı yer ve aynı saat 14.50’den 15.00’a kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse, G. menkuller artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV , tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve Temerrüt faizinden ve diğer zararlardan alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için, dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/416 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. ADLARINA TEBLİGAT YAPILAMAYAN İLGİLİLERE, GAZETE İLANI TEBLİĞİ YERİNE GEÇERLİDİR, Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. (Basın: 56179) DOSYA NO: 2007/21 Tekirdağ l. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, 29/12/2006 tarih ve 2006/104 esas ve 2006/1366 karar sayılı ilamı ile; satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Tekirdağ, Merkez Zafer mahallesi, Selvili geçidi sokak, pafta: 21, ada: 71, parsel: 21’de kayıtlı ve çaplı 190 m2 genişliğindeki tapu kaydında bahçeli kerpiç ev vasıflı taşınmaz, üzerinde bir bodrum, bir zemin, iki normal kattan ibaret zemin, 1 normal katta iki mesken (iki bağımsız bölüm) 2’nci normal katta bir teraslı bağımsız bölüm mesken olmak üzere 4 katlı yığma bina mevcuttur. Arsası 190 m2 miktarındadır. 1 Zemin kat: Sağ taraf 1 nolu mesken 55 m2 net alana sahip uzun ve geniş antre, iki oda mutfak banyo, WC ve güney cephede balkondan oluşmaktadır. Yer zeminleri eski tip tahta, diğer zeminler karo mozaik kaplıdır. İç duvarların hepsi beyaz plastik boyalı mutfak dolapları ve banyo tefrişatı çok eski ve iptidaidir. 2 Zemin kat sol taraf 2 nolu mesken 63 m2 net alanlı, uzun ve geniş antre, üç oda, mutfak, banyo, WC, güney cephe de balkondan oluşmaktadır. Zeminler eski tip tahta, diğer zeminler karo mozaik kaplıdır. Oda duvarları beyaz plastik boyalı, mutfak dolapları ve banyo tefrişatı çok eski ve iptidaidir. 33) l’inci normal kat: Sağ taraf 3 nolu mesken 80 m2 net alana sahip, uzun ve geniş antre iki oda, mutfak, banyo, WC ve güney cephede balkondan oluşmaktadır. Yer zeminleri eski tip tahta, diğer zeminler karo mozaik kaplıdır. İç duvarların hepsi beyaz plastik boyalı, mutfak dolapları ve banyo tefrişatı çok eski ve iptidaidir. 4 1. normal kat sol taraf 4 nolu mesken 80 m2 net alanlı uzun ve geniş antre, üç oda, mutfak, banyo, WC, güney cephe de balkondan oluşmaktadır. Zeminler eski tip tahta, diğer zeminler karo mozaik kaplıdır. Oda duvarları beyaz plastik boyalı, mutfak dolapları ve banyo tefrişatı çok eski ve iptidaidir. 5 2’nci normal kat 5 nolu mesken 140 m2 alana sahip, bütük kat mesken olarak tanzim edilmiştir. Antre, salon, 4 oda, mutfak, banyo, WC, güney cepheye bakan geniş teras, oda zeminleri eski tip tahta, diğer tüm alan zeminleri karo mozaik taş döşenmiştir. İç duvarlar beyaz plastik boyalıdır. 6 Bodrum kat sol taraf ardiye, sağ taraf kömürlük olarak tanzim edilmiş olup, binanın ortak kullanım alanıdır. Satışa konu taşınmaz mal, şehir merkezine 500 metre mesafede, Belediye imkanlarından yararlanmaktadır. Bina kalorifersiz ve asansörsüzdür. Kamusal ticari ve sosyal alanlara yakındır. 30 yıl önce yığma olarak yapılan binanın eski olması ve kullanılan malzemelerin durumları ve piyasa rayiçleri değerlendirilerek, arsa payları ve ortak alan payları dahil olmak üzere değerleri: 1 Zemin kat sağ taraf 1 nolu mesken arsa değeri 5.000.00 YTL. inşaat değeri 20.000.00 YTL. TOPLAM DEĞERİ: 25.000.00 YTL. 2 Zemin kat sol taraf 2 nolu mesken arsa değeri 5.000.00 YTL. inşaat değeri 22.000.00 YTL. TOPLAM DEĞERİ: 27.000.00 YTL. 3 1’nci normal kat sağ taraf 3 nolu mesken arsa değeri 8.000.00 YTL. inşaat değeri 27.000.00 YTL. TOPLAM DEĞERİ: 35.000.00 YTL. 4 1. normal sol taraf 4 nolu mesken arsa değeri 8.000.00 YTL. inşaat değeri 27.000.00 YTL. TOPLAM DEĞERİ: 35.000.00 YTL. 5 2. normal kat 5 nolu mesken arsa değeri 14.000.00 YTL inşaat değeri 46.000.00YTL TOPLAM DEĞERİ: 60.000.00 YTL GENEL TOPLAM: 182.000.00 YTL. değer üzerinden, üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydıyla açık arttırma suretiyle satılacaktır. İMAR DURUMU: Tekirdağ Belediyesinin 03/08/2007 tarih ve 3216 sayılı cevabi yazıları ile taşınmaz imar planında bitişik nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. SATIŞ ŞARTLARI: 1 SATIŞ 14/12/2007 günü, saat 14.0014.10’a kadar, Tekirdağ Adliye koridorunda, açık arttırma sureti ile satılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24/12/2007 günü, aynı yerde ve aynı saatlerde, saat 14.0014.10’a kadar ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye ihale damga resmi pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Ayrıca %18 KDV ihale alıcısına aittir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki, haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın, dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/21 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/10/2007 NOT: Tebligat yapılamayanlara ilanen tebliğ olunur. (İc.İf. K:126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 58000) TEKİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI CUMHURİYET 13 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog