Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 2007 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR kultur࠽cumhuriyet.com.tr Elivar İstanbul Senfoni’nin konuğu Ⅵ Kültür Servisi Piyano sanatçısı Emre Elivar, Fedor Gluşenko yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın bu haftaki konserinin solisti olacak. 23 Kasım Cuma günü saat 19.30 ve 24 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konserde Brahms’ın 1. Piyano Konçertosu, Nüvit Kodallı’nın Telli Turna adlı orkestra süiti ve Aleksandr Borodin’in 2. Senfonisi seslendirilecek. (0 212243 10 68 ) 15 GÜZELİN ARDINDA BERTAN ONARAN Mevlana yılına özel Ⅵ Kültür Servisi Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestrası, bugün ve yarın CRR’de Can Aksel Akın`ın Mevlana`nın 800. doğum yıldönümü için bestelediği ‘Arar’ adlı yapıtı seslendirecek. Ney, keman, yaylı çalgılar orkestrası ve vurmalılar için bestelenen yapıtın, ‘Doğu ve Batı’nın yaşam tarzlarından, düşüncelerinden izler taşıdığı’ belirtiliyor. İKSV’den Mevlana kitabı Ⅵ Kültür Servisi İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Mevlana’nın doğumunun 800. yılı dolayısıyla Türk resminin usta ismi Ergin İnan’ın büyük tasavvuf düşünürünün ölümsüz eserlerinden esinlenerek oluşturduğu 99 yapıtı “Mevlana Celaleddin Rumi: 99 Şiir, 99 Resim” adlı kitapta topladı. ‘İblisin Kıblesi’ Çalışkan dostum Cengiz Özakıncı, Otopsi Yayınları’nda bastığı Türkiye’nin Siyasi İntiharı:YeniOsmanlı Tuzağı ile United States of İrtica’yı gözden geçirmiş, genişletmiş, güncelleştirmiş, birincinin 13. ikicinin de 11. basımlarını göndermiş. YeniOsmanlı Tuzağı’nın alt başlığı “Osmanlı’dan Günümüze Din Üzerinden Emperyalist Oyunlar”; yeni basımda İblisin Kıblesi adını alan United States of İrtica’nınsa Soğuk Savaş Dönemi’nden Yeni Dünya Düzeni’ne, 1945’ten 28 Şubat’a ve Günümüze Türkiye’de Siyasal İslamcılık ve Emperyalizm. 575 sayfalık kitap aslında gerçek bir yakın tarih özeti; Cengiz Özakıncı, geniş merakı, üstün bağ kurma yeteneğiyle olaylar arasındaki bütün tarihselmantıksal bağları gözümüzün önüne sermiş; ama elbette görmeye can gözü gerek. Bu çarpıcı yapıtın ana bölümlerinin başlıklarını anmak bile alıp okuyunca hangi konularda aydınlanacağınızı göstermeye yeter: Giriş: Siyasal İslamda Altmış Yıllık Amerikan Damgası. Birinci bölüm: Rusya’da Geriye Dönüş ve Türkiye’de siyasal İslamcılığın Yükselişi. Bakın bu bölümden iki önemli olayın tarihlerini alayım: Temmuz 1984, SSCB, ABD’ye boyun eğiyor. Ağustos 1984, Türkiye’de irtica ve bölücülük silaha sarılıyor. İkinci bölüm: Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyasal İslamcılık ve ABD. Bu bölümden de bir dizi can alıcı tarih: 1945,Türkiye SSCB’ye karşı ABD’den yardım istiyor. 25 Aralık 1945, Papa, Panislamist ABD’yi kutsuyor. 1947, irticanın başı ABD dinci eğitim istiyor. ABD, Hitler’in Panislamist Turancılığını devralıyor. Nazi ajanı mürteciler ABD’nin buyruğuna giriyor. 1956, ABD Dışişleri Bakanı J.F. Dulles din devleti istiyor. 27 Mayıs 1960, Ordu ABD güdümlü irticayı bastırıyor. Üçüncü bölüm: 27 Mayıs’tan 12 Mart ve 12 Eylül’e. ABDAvrupaTürkiye İlişkileri, Askeri Darbeler ve Siyasal İslam. Bu bölümden iki uyarıcı arabaşlık: 1990, Tayyip Erdoğan peşmerge kampında. Bir küme RP’li Kürt milletvekili Çekiç Güç’e destek nedenini açıkladı: “Kuzey Irak’ta Kürt Devleti istiyoruz.” Dördüncü bölüm: Küreselci Faşist ‘Yeni Dünya Düzeni’nde ABDAvrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye’de Siyasal İslamcılık. Beşinci bölüm: 19891995. Tek Kutuplu Dünyada ABD Güdümlü Siyasal İslam Hilafetçi Darbe Peşinde. 1989, ABD laikliğe ve Atatürkçülüğe karşı, Nurculuk ve Nakşibendilikten yana. 1990, irtica aydınları öldürmeye başlıyor. ABD, hilafetin yeniden kurulmasını istiyor. 1994. Kissinger, Türkiye’de tekke açıyor, irtica orduya çengel atıyor. Altıncı bölüm: 19951997. 28 Şubat’ın ‘Yeni ulusal savunma çizgisi’nde EtnikBölücülük ve Siyasal İslamcılık. Bu önemli yapıtın sonunda doğal olarak yararlanılan kaynaklar, belgeler var; onlar arasında da, 85 yaşındaki emekli yüzbaşı, araştırmacı Ziya Uygur’la bir söyleşi. Uygur: Türkiye’nin ve dünyanın bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, sorusuna şu yanıtı vermiş: “Bütün dünyayı Yahudiler yönetiyor. Tevrat, ‘Borç vereceksin, almayacaksın’ der. Yahudinin ömrü faizcilikle geçer. Onları biz zengin ediyoruz. Düşmanımızı tanımıyoruz. 35 Yahudinin esiriyiz. Türkiye borçlu bir ülke. Borçluluk esarettir. Bunun sonu olmaz. Bu millet bunu idrak etmedikçe düzelmez. Eğitim yok. Eğitim Yahudinin (ABD’nin) denetiminde. Eğitim düzelse, Türk yine dünyaya egemen olur. Türk milleti atılgan, hareketli bir millet. Oturan bir millet değil. Bu millet iyi eğitilse, 1520 senede dünya çapında olur.” İsmet Paşa’nın kurulmasına razı olduğu ortak AmerikanTürk Danışma Kurulu’nun, MEB’de aldığı ilk kararın neden Halkevleri ile Köy Enstitüleri’nin kapatılması olduğunu açıklamaya gerek var mı? Bu iki değerli kitabı yurdumun bağımsız ve egemen kalmak isteyen insanlarına hazırlayıp sunan Cengiz Özakıncı’ya yürekten alkış. bertanonaran@hotmail.com Her zamanki vakur tavrı, dinleyiciye karşı mesafeli duruşu ve zarafetiyle Mullova karşımızdaydı Solistin perde arkası umartesi akşamı İstanbul’un en seçkin müzik ortamlarından birinde, İşSanat’ta dünyanın birinci listesinde yer alan kemancılarından Viktori Mullova’yı dinlemeye gittik. Şef Emmanuel Krivine yönetimindeki ‘La Chambre Philarmonique’ adlı topluluk Beethoven’in keman konçertosunda kendisine eşlik ediyordu. Her zamanki vakur tavrı, dinleyiciye karşı mesafeli duruşu ve zarafetiyle Mullova karşımızdaydı. Başladıktan birkaç dakika sonra, daha ilk arpejlerde hata yaptı, biraz sonra ikinci hata, ve kemanı elinden bıraktı, şef kürsüsüne doğru yürüdü. Hiç renk vermeden yönetmeye devam eden şefe doğru uzandı, omzuna dokunup onu durdurdu. Anlaşılan devam edemeyeceğini, baştan almasını istiyordu. Evet, konçerto yeniden başladı ve tedirgin bir ortamda yine tek tük kazalarla tamamlandı. Mullova, dünyanın en üst düzeyindeki kemancılardan birisi. Dünyanın en seçkin salonlarında en büyük şefleriyle çalıyor, tüm kayıtları Philips tarafından basılıyor. Bu arada ustalık sınıflarında ders veriyor, ayrıca keman çalma tekniğinde yeni tını arayışları yapıyor. Şef Krivine ile daha önce eylülde iki kez Beethoven’i çalmışlar. Bu İstanbul konseri ise her gece ayrı bir kentte olmak üzere Avrupa’nın altı merkezinde yinelenecek turnenin başlangıcıydı. Konser sonrasında internetteki web sitesinden Mullova’nın yoğun gündemine baktım: Aralık ayında Brahms konçertoyu çalıyor, hemen her gün bir başka kentte bu kez Jarvi yönetiminde ‘Deutcshe Filarmoni’ ile. Ocakta Beethoven, C E mmanuel Krivine yönetimindeki La Chambre Philarmonique’in solisti keman sanatçısı Victoria Mullova’ydı. fonisi, özellikle Andante bölümündeki fagot solonun zarif işlemeli marşıyla ayrıcalıklı bir ortam doğurdu. LGUN SANATÇIYI GENÇLERE TANITMAK Uzun yıllardır besteci ve yorumcu biyografileri hazırlamak için sanatçılarla söyleşiler yaptım, onların perde arkasındaki yaşamlarına girdim. Sekiz yıldır Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik konserlerini düzenlediğim için solistleri daha da yakından tanıdım. Bu konser dizilerinde genç solistlerimiz kadar onca yıl Türk sanat yaşamına emek vermiş, ama artık çok ender sahneye çıkan sanatçılarımızı da programa almayı gözetiyoruz. Deneyimli solistlerimizi yüreklendirip onları genç dinleyicilere tanıtmak bütün konser salonlarının görevi olmalı. Doğal ki onlar da artık parlak günlerinde olmadıklarının bilincine varıp eski kaprislerini bir yana bırakmasını bilmeliler. Örneğin, artık dünyanın hiçbir yerinden konser teklifi almayan, yılda üç dört kez Türkiye’de çalabilen ve Paris’te yaşayan devlet sanatçısı bir piyaniste bu dönem Boğaziçi Üniversitesi’nde konser düzenlemiştik. Ancak basındaki sunum şeklini beğenmediği gerekçesiyle konseri son dakikada iptal etti. Yılların olgunlaştırdığı sanatçıdan artık perde arkasındaki sorunlarını bir yana bırakıp, genç dinleyiciye karşı sorumluluk duyması beklenir. Genç kuşağın nitelikli müzikle ve düzeyli sanatçıyla tanışmasına hepimiz katkıda bulunmalıyız. www.evinilyasoglu.com O Brahms konçertolar derken şubatta Prokofief konçertoyla Gardiner yönetiminde Çek Filarmoni eşliğinde ve RAI’de Tate yönetiminde konserleri var. Martta kocaman bir Uzakdoğu turnesi, derken Katia Labeque ile resitalleri... Nisan ayı yine dopdolu... Yaşamöyküsüne gelince, 1959’da Rusya’da dünyaya gelmiş, Moskova Konservatuvarı’nda okumuş, Çaykovski yarışmasında altın madalya, Sibelius yarışmasında birincilik gibi keman dalının en yüce ödüllerini kazanmış. Bir yanda Barok döneme tutkusu, öte yanda çağdaş müziğe ilgisi, hatta eşiyle birlikte hazırladıkları caz müziğini içeren “Through the Looking Glass” adlı albümü, onun çok yönlülüğünün göstergesi. Bu arada çok yoğun bir aile yaşamı var: Ünlü şef Claudio Abbado ile ilişkisinden doğan oğlu on beş yaşında; kemancı Alan Brin’den olan kızı on bir ve çellist eşi Matthew Barley’den olan kızı da sekiz yaşında. Üç çocuk annesi olmak, sürekli kendini yenilemek, dahası bugüne dek yarattığı kimliği zedelemeden sürdürebilmek nasıl gerilimler taşıyor kim bilir! Biz sanatçıyı sadece sahne ışıkları altında, süslü giysiler içinde karşımıza dikildiğinde görüyoruz. Mullova’nın kendine özgü bir üslupla soğuk çaldığını, ama müthiş bir ışıltı sunduğunu biliyoruz, o ışıltının yüreğimizi hoplatacağı anları bekliyoruz. Onun perde arkasındaki yoğun dünyası dinleyici olarak bizi ne kadar ilgilendiriyor ki! Emmanuel Krivine sempatik bir şef. Orkestradan ayrıntılar elde etmek için kendine göre jestleri var. Kendi öncülüğünde kurulmuş olan La Chambre Philarmonique Orkestrası’nın çalgıları ise eski dönem çalgılarına öykünerek yapılmış sazlardı. Metal teller yerine at kılı kullanılan, dolayısıyla çabuk akordu düşen ve dolgun tını yakalaması güç olan çalgılar. Üflemeli grubun hele kornoların pek başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Konser programlarında çok az yer alan Schubert’in 9. Sen 2007/1165 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 06.11.2007 tarih, 2007/1165 E., 2007/1044 K. sayılı karar ile Niyazi oğlu, 20.07.1942 doğumlu, Mehmet Fahri Dikener, TMK 405. maddesi gereğince vesayet altına alınarak kendisine 1946 doğumlu eşi Oya Dikener vasi olarak tayin edilmiştir. 14.11.2007 Basın: 61785 TC KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN DOSYA NO: 2004/8939 Esas Müdürlüğümüzün yukarda numarası yazılı takip dosyasından, aşağıda tapu kaydı, cinsi, ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, kıymeti ve evsafı: Taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Tapu Kaydı: Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemal Paşa mah. 8770 ada, 3 parselde (imar düzenlenmesi sonucunda 826 ada, 55 parsel olmuştur) 42 cilt, 4065 sayfa da kayıtlı 740.00 m2 arsa üzerinde 30/740 arsa paylı zemin katta 14 nolu dükkân. Taşınmazın Adresi: Ziyapaşa mah. 3 Sokak ile 7 Sokağın kesiştiği Sel apartmanın Zemin katında 14. nolu bağımsız bölümdür. Seyhan 1. Bölge Tapu sicil Müdürlüğü mıntıkasındadır. Satışa çıkartılan taşınmaz: Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa mah., 8770 ada, 3 parselde kayıtlı zemin katta 14 nolu bağımsız bölüm ile eki depodur. Taşınmaz 49 m2 oturum alanlı. GüneyDoğu cepheli, büyük bir oda, tuvalet ve küçük bir çay pişirme yeri olarak düzenlenmiş, zemini seramik duvarları seten boya, tavanları kartonpiyerli, spot lambalıdır. Dış cephe demir profilli ve camekanlıdır. 14 nolu bağımsız bölüme ek olan bodrum kattaki depo 10O.m2 oturum alanlı içi sıvalı, zemini betondur, 14 nolu bağımsız bölüm içerisinden sonradan açılan demir merdivenle inilmektedir. Tamamı borçluya aittir. İmar durumu: Adana, Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 03.04.2007 tarih ve 233124 sayılı imar çapında E.Yapı nizamı ve imar yolu olduğu anlaşılmıştır. Muhammen değeri: 45.000,00YTL dir. Bu değerden satışa çıkartılmıştır. Satış şartları: 1 Taşınmazın 1. Satışı 04.01.2008 Cuma günü, saat 14:20’den 14:30’a kadar Adana adliye binasının 4. katındaki 407 nolu satış odasında; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla; Taşınmazın 2. Satışı 14.01.2008 Pazartesi günü, Saat:14:20’den 14:30’a kadar, adana adliye binasının 4 katındaki 407 nolu satış odasında aynı şartlar da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse, taşınmazlar en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar, Banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %18 KDV Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları ile taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaştırılmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen mesul olacaklardır. Ayrıca hiçbir hükme hacet kalmaksızın, müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi isteyenlerin, 2004/8939 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07.11.2007 (İİK m126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64’e karşılık gelmektedir. (Basın: 61178) T.C. ADANA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2007/930 KARAR NO: 2007/1256 Çanakkale ili, Biga ilçesi, Yerlengeç köyü, Cilt N:61, Hane no:71’de nüfusa kayıtlı Ali kızı Şükriye’den olma 28/01/1945 d.lu Kadriye Yapa’ın MK.nun 405. maddesi gereğince kısıtlanmasına, kendisine Edirne ili, Havsa ilçesi, Kuzucu köyü, Cilt No: 15, Hane no: 26’da nüfusa kayıtlı kızı 02/02/1971 d.lu Güner Erdil’in MK.nun 413. maddesi gereğince Vasi olarak atanmasına karar verilmiştir. İlan olunur. 16/11/2007 (Basın: 61990) T.C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ 2007/1082 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 06.11.2007 tarih. 2007/1082 E., 2007/1047 K. sayılı karar ile Fehmi kızı, 19.08.1980 doğumlu, Yeşim Doğan. TMK. 405. maddesi gereğince vesayet altına alınarak; kendisine 1945 doğumlu annesi Güllü Doğan veli olarak tayin edilmiştir. 14.11.2007 (Basın: 62035) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2005/683 KARAR NO: 2006/507 Davacı Birgül Pamuk tarafından, davalı Tayfun Pamuk aleyhine mahkememize açılan boşanma davasının sonunda; Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/683 Esas ve 2006/507 Karar sayılı ilamı ile davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup, davacıya tebligat yapılamamıştır. Adı geçen davacı BİRGÜL PAMUK, tüm aramalara rağmen adresleri tesbit edilememiş olduğundan, davetiye yerine kaim olmak üzere gazete ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı tebligat kanununun, 2829. maddeleri gereğince, Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 2005/683 ESAS, 2006/507 Karar sayılı ilamın tebligatının ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra, 15 günlük temyiz süresinin başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 18.01.2007 (Basın: 62114) CUMHURİYET 15 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog