Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

16 KASIM 2007 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde dokunulmazlık tartışması yaşandı 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA ‘Tüm suçlar için kalksın’ Gönül’den Sıvas savunması Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Sıvas Milletvekili Malik Ecder Özdemir askeri giysilerin üretildiği Sıvas 4 No’lu Askeri Dikimevi’nin İstanbul’a taşınması kararını TBMM kürsüsüne taşıdı. Özdemir’in AKP iktidarının mevcut yatırımları başka yerlere kaydırarak Sıvas’ı cezalandırdığını ifade etmesine karşılık Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ekonomik şartların nakil zarureti doğurması üzerine bu kararın alındığını söyledi. niyorsa, buyurun bütün milletvekillerinin bütün suçlarından dolayı dokunulmazlıkları kaldırılsın. Bizim, halka, Hakk’a ve tarihe verilecek hesabımız var, gerisi hikâye. Barışa, sukunete ihtitirilmesi amacıyla başlatılan bilgilerinin açıklanmadığını türlü girişime “evet’’ diyecek yacımız var’’ görüşünü dile çalışmanın sürdüğünü bildir söyledi. Akçay, Ulus’ta iki kez lerini vurgularken, “Böylesi getirdi. di. Atalay, uluslararası stan yolunun tinerciler tarafından ne bir ayrım şu aşamada geİçişleri Bakanı Atalay soru ve dartlara uygun, yeni jeneras kesildiğini ve onlara para ver reksizdir’’ dedi. Kendisi ve eşi eleştirileri yanıtlarken, 2007 yon pasaportlarla ilgili çalış mek zorunda kaldığını anlattı. nin kapkaça maruz kaldığını yılında özellikle şehir suçlarınmalarının sonuçlanmak üzere MHP Konya Milletvekili Mus ifade eden Özyürek, ekonomik da ciddi düşüşler yaşandığını olduğunu, yüksek güvenlik un tafa Kalaycı devletin birlik ve durumu iyi olanların sitelerde kaydetti. Atalay, “AB, ceza husurlarına sahip olarak yeniden bütünlüğü ile ilgili konularda yaşayarak, kendilerini hırsızlık kukunda yapılan değişikliktasarlanan pasaportların en geç milletvekili dokunulmazlığı tan koruyacağını düşündüğü ler suçu arttırıcı bir rol oynagelecek yılın ortasında kullanıl nın kaldırılması isteklerini di nü ancak bunun da yeterli ol dı gibi yaklaşımlar doğru demaya başlanacağını açıkladı. le getirdi. CHP İstanbul Mil madığını kaydetti. Özyürek, ğil. Geçiş sürecinde hem yarletvekili Mustafa Özyürek, “Ben de sitede oturuyorum, gıda, hem de emniyette uyum ‘Yolumu tinerciler kesti’ dokunulmazlıkların bütün suç her ay tel örgüler yükseliyor sorunları oldu” dedi. Atalay, MHP Manisa Milletvekili lar için kaldırılmasını, sadece ama hırsızlık önlenemiyor” “trafik sorununun çözümü Erkan Akçay, Türkiye’nin suç kürsü dokunulmazlığının ko dedi. DTP Şırnak Milletveki için radikal bir önlem pakecenneti haline dönüştüğünü, runmasını savunduklarını an li Hasip Kaplan, “Dokunul ti açıklayacaklarını” bildirdi. Atalay, Türkiye ile Irak işlenen suçlarla ilgili istatistik lattı. Özyürek bu noktada her mazlıklar kaldırılmak istearasında imzalanan terörle mücadele anlaşmasınDIŞİŞLERİ KOMİSYONU da sıcak takiple ilgili 4. maddenin yer almaması eleştirilerine de karşılık verdi. Atalay, “Dışişleri Bakanı Babacan’ın Bağdat ziyaretindeki talepleri bu anlaşmanın içerisindeki taleplerdir. Irak’ın ilk defa PKK’yi terör örgütü olarak ilan ettiği anlaşmadır. 4. maddeyi yok saymadık, bunu sonraya bırakarak anlaşmayı imzaladık. Taleplerimizi güçlendiren bir belgedir. Türkiye’nin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) sınır ötesi ile ilgili hakları TBMM Dışişleri Komisyonu’nda, vardır. Meclis’ten yetki Türkiye ile bazı ülkeler arasındaki ikialınmıştır. Burada olli anlaşmalar ve uluslararası sözleşmaması onları engelleyici melerin onaylanmasının uygun budeğildir. Süreç yürüyor. lunduğuna dair 13 yasa tasarısı kaTürkiye büyük bir devbul edildi. Irak ile ilgili tasarının sılettir, aceleyle karar nır ötesi operasyon için engel oluşverecek değildir” açıkturacağına işaret eden CHP ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2008 yılı bütçesi görüşüldü. (AA) lamasını yaptı. MHP’li milletvekilleri düzenlemeye karşı çıktı. Ancak tasarı AKP ve DTP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Alınan bilgiye göre, CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ ile MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, “Irak’a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terorizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının UyANKARA yarbakır Milletvekili Aysel Nursel Aydoğan ve Fadıl meyecek. gun Bulunduğuna Dair Kanun TaBabacan bugün başlayacaTuğluk yönetimde yer al Bedirhanoğlu oldu. Musta(Cumhurisarısı’’na karşı çıktı. Bölükbaşı ile ğı turlar kapsamında saat fa Sarıkaya, eşbaşkan vekilmazken Grup Başkanvekili yet Bürosu) CHP’li üyeler “Protokolde öngöDTP’de radi Fatma Kurtulan ile ceza liği görevini üstlenen Selma 15.00’te CHP ve 16.00’da da rülen işbirliği taraflardan birinin kal söylemle evinde milletvekili seçilen Irmak, Kamuran Yüksek, MHP genel merkezlerine gibağımsızlığına ve güvenliğine ya ri ile tanınan İstanbul Milletvekili Seba Hüseyin Cengiz, Yücel decek. Tezkereye karşı çıkan da kamu düzenine halel getirdiği Nurettin Demirtaş ’ın genel hat Tuncel de parti vitrinin Genç, Pelgüzar Kaygusuz, DTP’ye ise bilgi verilmesinin veya ulusal düzenlemeleri ya da başkan seçilmesinden sonra deki isimler arasında yer al Yücel Genç, Gülay Calap, düşünülmediği öğrenildi. Dıkanunlarıyla çeliştiği veya toprakpartinin vitrini de “şahin” dı. PM’ye en yüksek oyla gi Hüseyin Cengiz ve Bayram şişleri Bakanlığı kaynakları, larında devam etmekte olan soruşisimlerden oluştu. PKK’li eşi ren ve “eşbaşkan” sıfatını Altun ise yeniden MYK üye Babacan’ın, Kuzey Irak’a sıturma veya alınan önlemleri tehnin 13 yıldır “dağda” oldu da taşıyacak olan Mardin Mil liğine seçildi. Yeni seçilen nır ötesi operasyon için yetlikeye attığı takdirde, ilgili tarafğu ortaya çıkan ve hakkında letvekili Emine Ayna ile Ge isimlerin radikallerden oluş ki veren tezkereyle ilgili lar işbirliğinin tamamını veya kısolumlu görüş açıklayan par“PKK kamplarında eğitim nel Başkan Demirtaş’ın kar ması dikkat çekti. men reddedebilir” hükmünü dütileri ziyaret edeceğini ifade deşi olan DTP Grup Başkanaldığı” iddiaları gündeme zenleyen tasarının 12. maddesinin DTP’ye ettiler. Babacan’ın TBMM’de gelen Grup Başkanvekili Fat vekili Selahattin Demirtaş Babacan, Türkiye’nin sınır ötesi operasyon bilgi vermeyecek grubu bulunmayan DSP’yi ma Kurtulan’ın da Merkez da MYK’ye seçildi. yapmasına engel oluşturup oluşturde ziyaret edeceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Ali BaMYK’ye seçilen diğer yeYürütme Kurulu’na (MYK) mayacağı konusunda Dışişleri yetkiBabacan, muhalefet partini üyeleri ise Şamil Altan, bacan, sınır ötesi operasyoalınması dikkat çekti. lilerinden bilgi istediler. Dışişleri büKongrede seçilen DTP Par Zeynep Karaman, Hüseyin na ilişkin tezkerenin kulla lerine, tezkerenin kabul edilrokratları “bilmiyoruz” yanıtını veti Meclisi (PM) ilk toplantı Dağ, Mustafa Avcı, terör ör nımı ve Başbakan Recep mesinin ardından, özellikle rince CHP ve MHP’liler bu düzensını yaparak MYK’yi belir gütüne yardım ve yataklık Tayyip Erdoğan’ın ABD zi Irak’la yürütülen temaslar ve lemenin yaklaşık 2 ay önce imzalaledi. Genel başkan hariç 20 suçundan 1 yıl 6 ay hüküm yareti hakkında muhalefeti Başbakan Erdoğan’ın Amenan anlaşmayı da geçersiz kılabileüyeden oluşan DTP MYK’ye giyen Abdülkerim Bingöl, bilgilendirme turlarına bu rikan Başkanı George ceği uyarısında bulunarak, görüşme4’ü milletvekili 11 yeni isim Tutuklu Aileleri Dernekleri gün başlıyor. Babacan, tezke Bush’la yaptığı görüşme haknin ertelenmesini istedi. Tasarı, AKP girdi. Eski “eşbaşkan” Di Federasyonu Genel Başkanı reye karşı çıkan DTP’ye git kında bilgi verecek. ve DTP’lilerin oyuyla kabul edildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2008 yılı bütçesi görüşülürken, Irak ile imzalanan terörle mücadele anlaşmasında sıcak takiple ilgili maddenin yer almaması eleştirilerine “Anlaşma taleplerimizi güçlendirici bir belgedir. Türkiye’nin sınır ötesi ile ilgili hakları vardır. Burada olmaması onları engelleyici değildir. Süreç yürüyor” karşılığını verdi. İçişleri Bakanı Atalay, komisyona bilgi verirken terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede daha kısa sürede sonuç alınabilmesi ve Jandarma Komando Birlikleri ile Jandarma Özel Harekât timlerinin tamamının profesyonel hale ge Güneydoğu Notları (6) İşsizlik ve yoksulluk bir yaşam biçimine dönüşmüş Güneydoğu’da... Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a; Batman’dan Van’a dek tüm bölgede, PKK terörü, dinci kuşatma ve işsizlik konuşuluyor... Ali Ekber Yıldırım’ın Dünya gazetesinde yayımlanan bir yazısını anımsıyorum... “... 1980 öncesinde Van, Türkiye’nin canlı hayvan gereksiniminin yüzde 17’sini karşılıyordu. Ankara, İstanbul, İzmir’e işsiz gençleri değil, canlı hayvan ve et gönderiyordu. Ortadoğu’nun canlı hayvan merkeziydi. Et ihracaatı yaparak ülkeye döviz getiriyordu...” 1983 sonrası “Küçük Turgut”un dedesi “Büyük Turgut” iktidara geldi, “dışa açılacağız” masalıyla et ithalatını serbest bıraktı. Tonlarca süttozu, et ürünleri, kavun, karpuz, kiraz, kayısı, elma, pamuk Türkiye’ye girdi, tarım sektörü çökertildi. Ardından kanlı terör örgütü PKK, Hizbullah, İslami Hareket, faili meçhul cinayetler... Çünkü PKK terörü, devletin baskısı köyleri boşalttı, başta Van olmak üzere, Diyarbakır’a, Mersin’e, Antalya’ya, İstanbul, Ankara, İzmir ve öteki kentlere göç başladı... Böylece tarım ve hayvancılık vurgun yedi... 1980 yılında sadece Van’da otuza yakın et ihracaatçısı şirket vardı, şimdi ise bir tane bile yok... Van, Diyarbakır, Ağrı, Şanlıurfa... Sokaklar, caddeler, kahveler işsiz lise mezunu gençlerle doldu... On binlerce genç var elleri ceplerinde dolaşan... Tablacıların, yani kaçak sigaraiçki satan gençlerin sayısı on bin... ૽૽૽ Şanlıurfa’nın, Gaziantep’in, Diyarbakır’ın, Van’ın varoşlarını dolaştığınızda içinizi hüzün kaplar... “Sıkmabaş”, kara çarşaf!.. Sarık, cüppe, şalvar!.. Kuran kursları, Fethullahçı okullar, yurtlar... Şeyhler, şıhlar ve ağalar!.. Devlet Bakanı Nazım Erkmen, GAP’ı dolaşırken bölgenin kalkındırılması için eğitimle birlikte tarım ve hayvancılığa da önem verilmesini, turizme öncelik tanınmasını söyledi... Doğru!.. Peki, imamların kültür ve turizm il müdürü yapıldığı, lokantalarda “alkollü içki”nin yasaklandığı bölgede turist bir şişe birayı nerede içecek? Ben, yıllar önce Güneydoğu’yla ilgili pek çok yazı dizisi hazırladım; Harran’dan Lice’ye dek pek çok yerde “insan manzaraları” gördüm... O yıllar Türkler ve Kürtler “sol”da buluşup Türkiye gerçeklerini tartışabilirlerdi... Şimdilerde durum çok farklı... Kürt milliyetçiliği almış başını gitmiş. Eğer, “Soros Çocukları” gibi düşünmüyorsanız, suçlanmaya hazır olun: “TC’nin ajanı...” Örneğin Diyarbakır’da önce “Kürtçü” olacaksınız ki sizi “Soros Çocukları” gibi davransınlar; Fethullahçı olacaksınız ki sizi öpüp koklasınlar... Hele bir de “AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçer” derseniz, ikinci cumhuriyetçilerden olursanız sizi el üstünde tutarlar... Emeksermaye çelişkisi, işçi sınıfı, sosyalizm... Geçin bunları geçin; nasıl olsa küreselleşme ‘mevsimindeyiz’!.. ૽૽૽ Gerçek aydınlar, yurtseverler, sosyalistler, “Kürtçülüğe” ödün vermiyorsa, ABD emperyalizmine karşı çıkıp Barzani’nin Erbil’de sol muhalifleri nasıl yok ettiğini söylüyorsa, “TC’nin bir numaralı ajanı” olmaktan kurtulamaz Güneydoğu’da... Bir dönem, Türk, Kürt, Laz, Boşnak, Arnavut gençleri Dolmabahçe’ye çıkan ABD’li denizcileri “Yanke go home” diye yuhalarken “Komünistler Moskova’ya” diye karşı çıkan Türkİslam sentezcileriyle, dinciler şimdilerde 60’a merdiven dayadılar... Bugünkü durum nasıl, bakalım: 60’ına merdiven dayayan bizim “Soros Çocukları”yla, 1960’larda “Komünistler Moskova’ya” diyen dinciler şimdi nasıl sarmaş dolaş oldular?.. Sen çok büyüksün ABD, çok yaşa!.. Bir Güneydoğu akşamında anılarımla baş başayım... Bizim Şahingiller, Cengizgiller, Hadigiller ve ötekiler, şimdilerde ABD’nin koruması altında dincilerle, Barzanicilerle, “durumdan vazife” çıkaran sözde gazeteci “ABD taşeronlarıyla” bakın neler diyorlar: “Türkiye İra’la, Suriye’yle değil, Barzani ve Talabani’yle yakınlaşmalı...” ᮣ CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, suçlar arasında bir ayrım yapılmasını doğru bulmadıklarını belirterek dokunulmazlıkların bütün suçlar için kaldırılmasını, sadece kürsü dokunulmazlığının korunması gerektiğini savundu. DTP’li Hasip Kaplan da, “Bütün suçlardan kaldırılsın, bizim halka verilecek hesabımız var’’ dedi. Beyaz Enerji’de karara doğru Ⅵ ANKARA (AA) Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyaz Enerji Davası’nda dosyanın, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına verilmesini kararlaştırdı. Davanın dünkü duruşmasına, sanıklardan eski TEAŞ Genel Müdürü Muzaffer Selvi ve eski Yönetim Kurulu üyesi Birsel Sönmez ile sanık ve müdahil avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Şaban Kırcı, dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. AKP DTP el ele DTP radikalizmi seçti Nurettin Demirtaş’ın Genel Başkan seçilmesinin ardından partinin tartışmalı isimleri de yönetimde etkin hale getirildi Genç, bakanların askerliğini sordu Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlar Kurulu üyeleri arasında askerliğini yapmayan olup olmadığını sordu. Genç, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, bakanlar arasında geçmişte İran devrimi kutlamalarına katılan olup olmadığının da açıklanmasını istedi. ASELSAN Ata’nın huzuruna çıkıyor Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yerli telsiz üretimi amacıyla kurulan ASELSAN’ın 32. kuruluş yıldönümünde, Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Engin Alan ve 3 bin 500 kişi bugün Anıtkabir’i ziyaret edecek. ASELSAN, günümüzde ABD’den Uruguay ve Pakistan’a kadar birçok ülkeye ürün ihraç ediyor. CHP’liler Erdoğan’ı yakınlarının ticari ilişkileri konusundaki sorulara yanıt vermeye çağırdı ‘Hakaret etme, yanıt ver’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın görev yaptığı Çalık Grubu’yla ilgili çeşitli savları gündeme getiren CHP’lilere “zırva, siyasi kalpazanlık” diyerek tepki gösterirken; CHP’lilerden sert yanıt geldi. Dün yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan’a yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, Başbakan Erdoğan’ın “sorularına yanıt vermediğini, resmi görevini yapmayarak CHP’ye hakaret ettiğini” vurguladı. Özyürek, “Erdoğan’ın grup konuşmasından damadı Berat Albayrak’ın genel müdürlüğünü yaptığı Çalık Grubu’nun faaliyetlerini üstlendiği ve Ça hikmet.cetinkaya࠽cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 ‘Hatalı protez’ kararı Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, hatalı protez tedavisi nedeniyle diş hekiminin manevi tazminata mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu. Yüksek mahkeme, protez uygulanmasında hastanın rahatsızlık duymasının tedavi gereği, olağan bir durum olduğuna işaret ederken, sadece ayıplı protezin bedelinin hastaya ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. ᮣ Erdoğan’ın, damadının ticari ilişkilerinin gündeme getirilmesine gösterdiği tepkiye CHP’den yanıt geldi. CHP’li Özyürek, Erdoğan’ın kamuoyunu bilgilendirmek yerine hakaret etmeyi tercih ettiğini belirtti. CHP’li Kart da Erdoğan’ın damadının çalıştığı “Çalık Grubu’nun özel himayeye mazhar olduğunu” söyledi. lık Grubu’nun faaliyetleriyle yakından ilgilendiğinin anlaşıldığını” kaydetti. Özyürek, Başbakan Erdoğan’dan şu soruların yanıtını istedi: “2007 yılı Mart başında Şeyh Makdum’un Yatırım CEO’su Mübarek Fahad’la İstanbul’da Ahmet Çalık ve Berat Albayrak buluşmasında Fahad tarafından Çalık yöneticilerine, Talabani’nin Süleymaniye’deki karargâh işi teklif edilmiş midir? Bu toplantının ardından 6 Nisan’da İstanbul’dan Erbil’e uçan iki Çalık Holding yetkilisi İbrahim Balkan ve Levent Tuna, Erbil ve Süleymaniye’de Nokan Şirketler Grubu yetkilileri olan ticari projelerden sorumlu mühendislik grup başkanı Bahroz Muhammed Salih Goşani ve teknik grup şefi Ercüment Sıddık ile yaptıkları görüşmelerin Talabani’nin karargâhı işiyle bağlantısı nedir? İbrahim Balkan ve Levent Tuna, dönüşlerinde holdinge ne rapor vermişlerdir? ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza ile Ahmet Çalık ve ekibinin 1 Temmuz 2007’de yaptığı toplantıyla Çalık Holding’in Irak’ta gireceği enerji yatırımlarının bir ilgisi var mıdır?” CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, “Çalık Grubu’nun özel himayeye mazhar” olduğunu vurguladı. TPAO Genel Müdürü’nün emekli olduktan 15 gün sonra enerji sektöründe faaliyet gösteren bir grupta görev almasının siyaseten ve etik olarak ka bul edilemeyeceğini kaydeden Kart, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu anımsattı. Atilla Kart ayrıca, TEKEL ’in 2004 yılında ithal ettiği sert kutu makinelerinin alımıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili muvazaalı işlemlerin tarafları arasında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın da bulunduğunu ve bu kişilerin haklarında ihaleye fesat karıştırmak suçunu işledikleri gerekçesiyle kovuşturma yapılmasının uygun olacağı yönünde rapor düzenlendiğini anımsattı. Kart, Başbakan Erdoğan’a “İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız?” sorusunu yöneltti. CUMHURİYET 05 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog