Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 2007 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mal bildirimindeki gizliliği kaldırmayı amaçlayan yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA 5 AKP ‘etik’ arayışında SHP Küçük Kurultayı Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP Küçük Kurultayı, yarın Ankara’da toplanacak. SHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Park Otel’de yapılacak ve bir gün sürecek kurultay, Genel Başkan Murat Karayalçın’ın konuşmasıyla açılacak. Kurultayda, iç ve dış politik gelişmeler başta olmak üzere güncel konular değerlendirilecek. Kurultaya, partinin kurucu üyeleri, parti meclisi üyeleri, belediye başkanları, il başkanları ve il temsilcileri katılacak. Şimdi Sıra Kimde?.. Hrant Dink, alçakça bir saldırı sonucu öldürüldü... Oral Çalışlar’ın “Su TV”deki “Sivil Bakış” programındaydık Cumhuriyet Vakfı üyesi Attila Coşkun’la birlikte... Uğur Mumcu’nun öldürülüşünün 14. yıldönümü nedeniyle “faili meçhul” cinayetleri tartışıyorduk... Saat 15.00’te haber geldi: “Hrant Dink, silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti...” Donup kaldık üçümüz de... Bu alçakça bir saldırıdır... Kanlı oyunun içeride ve dışarıda aktörleri olduğu kesin... Hrant Dink Türkiye’nin yetiştirdiği bir aydındı, gazeteciydi, yazardı... Ermeni kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıydı... Hrant’a sıkılan kurşun demokrasiye, özgürlüğe, insanlığa, uygarlığa ve Türkiye’ye sıkılmıştır... Türkiye’de Türkler, Ermeniler, Kürtler, Süryaniler, Lazlar, Rumlar barış içinde kardeşçe yaşamışlardır... Bu bir oyun, bir senaryo!.. İçim acıyor!.. Yüreğim sızlıyor... Çünkü bu saldırı hepimizedir... Hrant, hiçbir zaman “Türklüğü” aşağılamadı... Dürüsttü, düşünce özgürlüğünden yanaydı... Barışı, özgürlüğü, kardeşliği, insanca yaşamayı kendisi için değil tüm Türkiye için istiyordu... Sözde Ermeni soykırımının gündemde olduğu bir süreçte Hrant Dink’in öldürülmesi düşündürücüdür... Türkiye bu kanlı olayları çok gördü... ૽૽૽ Agos gazetesindeki son yazısını okuyorum Hrant Dink’in... Yazdıkları bir kara mizah... Yaşadığımız Türkiye’yi yansıtıyor!.. Avukatı Fethiye Çetin zorlukla konuşmaya çalışıyor... Ağlıyor... Hıçkırıklara boğuluyor konuşurken... “Bu cinayet kime yarar ki?” Kime yarar? Emperyalist ve dış güçlere!.. Irkçılara, faşistlere, din bezirgânlarına!.. Bursa’dan tehdit alıyor Hrant Dink... Devletten koruma istemiyor!.. Peki devlet neden koruma gereği duymuyor? Hrant Dink sıradan bir insan değil!.. Hrant Dink, düşüncelerini açık bir biçimde ifade ederken kimi dincifaşist çevreleri öfkelendiriyordu... Son yazısında ne diyordu Hrant Dink: “Gelin görün ki beni Türkiye insanının gözünde yalnızlaştırmaya çalışan ve açık hedef haline getirmek isteyen derin güç, açıklamalarıma bir kulp buldu ve bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan dava açtı...” Ardından ekliyordu Hrant: “Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağıma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım... Başım onunki kadar hareketli... Ve anında dönecek kadar süratli... İşte size bedel!.. Ne diyordu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül? Ne diyordu Adalet Bakanı Cemil Çiçek? ‘Canım 301’in bu kadar da abartılacak bir yanı yok. Mahkum olmuş, hapse girmiş biri var mı?’ Sanki bedel ödemek sadece hapse girmekmiş gibi... İşte size bedel!.. İşte size bedel!..” ૽૽૽ Hrant Dink, alçakça öldürüldü!.. Bir güvercin ürkekliğinde özgürce yaşamak için... 15 Eylül 1954’te Malatya’da doğmuştu Hrant. 1961 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmıştı... Yazımı yetiştirmek zorundayım... Hava iyice karardı... Yüreğim sızlıyor... Yitirdiğimiz ölülerimizle konuşuyorum... Abdi İpekçi’yle, Çetin Emeç’le, Uğur’la, Ahmet Taner’le, Onat Kutlar’la.. Yabancı yağmurlarla üşüyen güvercinleri düşünüyorum; insanlığı, kardeşliği, barışı, umudu... Şeftali çiçeklerinin yağmasını istiyorum gökyüzünden... Ne yazık ki kurşun yağıyor kurşun!.. Şimdi sıra kimde?.. Köşk’te ilk kadın sözcü Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Dışişleri Başdanışmanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanması kesinleşen Büyükelçi Zergün Korutürk, Çankaya Köşkü’nde çalışmaya başladı. Korutürk 1 Şubat’ta görevi resmen devralacak. 6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün gelini olan Büyükelçi Zergün Korutürk’ün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısa süre içinde çıkacağı öğrenildi. Zergün Korutürk, halen Cumhurbaşkanı Sezer’in Dışişleri Başdanışmanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Sermet Atacanlı’yla birlikte Çankaya Köşkü’nde yeni görevine hazırlık yapıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 17 milletvekili, TBMM’de “Siyasi Etik Komisyonu’’ kurulması ve mal bildiriminde gizliliğin kaldırılması amacıyla hazırladıkları yasa önerisini dün TBMM Başkanlığı’na sundu. Üstün, AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ile birlikte parlamentoda düzenlediği basın toplantısında önerisi hakkında bilgi verdi. TBMM’de kurulacak “Siyasi Etik Komisyonu”nu bir ihtisas komisyonu gibi düşündüklerini belirten Üstün, TBMM üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilgili etik ilkelere uyup uymadığını, resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırma yaparak takip ve değerlendirme görevini yapacağını anlattı. Üstün, üzerinde çalışılan ve siyasetin ᮣ Yasa tasarısıyla TBMM’de ‘Siyasi Etik Komisyonu’ kurmayı planlayan AKP, TBMM üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin ilgili etik ilkelere uyup uymadığını denetlemeyi amaçlıyor. Tasarıyla bilirkişiler, siyasi parti yöneticileri, gazete, radyo, televizyon sahipleri, başyazarları ile sorumlu müdürler de mal bildirimi zorunluluğu kapsamına alınıyor. finansmanı ile ilgili diğer çalışmanın da kısa sürede Meclis Başkanlığı’na sunulacağını söyledi. Öneriye göre Siyasi Etik Komisyonu’nun üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından işaret oyuyla belirlenecek. Siyasi parti grupları, sandalye sayısı oranında Komisyonda temsil edilecek. Komisyon toplantıları gizli olacak, çalışmalar hakkında açıklamada bulunulmayacak. Yasalara aykırı hareket ettiği tespit edilen milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlar hakkında anayasa, yasa ve içtüzük hükümleri uyarınca işlem uygulanacak. Milletvekilleri devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu yararına çalışan dernekler, devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalarda görev alamayacak; herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek; temsilcilik, hakemlik, ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak. TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan konum ve yetkilerini kendilerine menfaat sağlamak amacıyla, mesleklerini icrada ve işletmeleri yönetmekte milletvekilliği veya bakanlık sıfat veya kimliklerini kullanamayacak. Milletvekilleri ve bakanlara gönderilecek her türlü hediye ve hibe niteliğindeki eşya, Komisyonun izni olmadan dağıtılamayacak. Öneride, mal bildiriminde bulunması zorunlu kişilerin kap samı genişletiliyor. Mahkemelerce usulüne göre atanmış bilirkişiler, siyasi parti genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri, gazete, radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının pay sahibi gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, başyazarları ile sorumlu müdürler de kapsama alınıyor. Ayrıca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, federasyon ve konfederasyonlar dahil sendika ve sendika şubelerinin başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri yasa kapsamına giriyor. Yasada belirtilen sınırlar dışındaki her türlü edinim, değeri tutarında haksız mal edinmiş sayılacak. Milletvekilleri, menfaat sağlayarak başka bir siyasi partiye geçmeleri halinde, menfaat tutarı kadar haksız mal edinmiş olacak. 2.5 SAAT ARA ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Bakanlar Kurulu’na cuma molası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu Başbakan Recep Tayyip Eroğan’ın başkanlığında bu hafta ikinci kez toplandı. Toplantıya öğle saatlerinde 2.5 saatlik cuma namazı molası verildi. Erdoğan beraberinde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Kocatepe Camisi’ne gitti. Erdoğan cuma namazının ardından bir süre önce yaşamını yitiren Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Yosmaoğlu’nun cenaze namazını da kıldı. Erdoğan, namazda saf tutan Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftüsü Ahmet Mete ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Çelik’le birlikte caminin karşısında evi bulunan eski başbakan yardımcılarından ve bakanlardan Tevfik İleri’nin eşi Vasfiye İleri ve kızı Cahide Aksoy’u ziyaret etti. Erdoğan çıkışında Rize’de açılışı yapılacak bir Anadolu Lisesi’ne Tevfik İleri’nin adını vermek istediklerini, İleri’nin ailesini “müsaade almak için” ziyaret ettiğini söyledi. Cahide Aksoy’un Erdoğan’ı yolcu ederken yanaklarından öpmesi dikkat çekti. Erdoğan, ziyaretin ardından Başbakanlık’a gelmesiyle Bakanlar Kurulu 2.5 saatlik “mola”nın ardından tekrar toplandı. Sözleşmelilere iyi haber Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmenlerin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi’ndeki “tarafların, 1 ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceğine’’ ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti. musakart@yahoo.com İktidarın seçim kampı Başbakan Erdoğan’ın Kızılcahamam’da AKP’li vekillere Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ipucu vermesi bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AKP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki son kampı, bugün Kızılcahamam’da başlıyor. Kampta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmede bulunacak, milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlayacak. AKP’nin, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri değerlendireceği Kızılcahamam kampı bugün başlıyor. Milletvekilleri, parti yöneticileri, MKYK üyelerinin eşleriyle birlikte katılacağı kamp için milletvekilleri dünden itibaren kampın yapılacağı Asya Termal Otel’e gelmeye başladılar. Yaz ayında Antalya kampını eşsiz olarak gerçekleştiren AKP’nin bu kampında eşlerin yanı sıra çocuklar da olacak. Kamp, Erdoğan’ın bugün saat 09.30’da yapacağı basın toplantısıyla başlayacak. Erdoğan’ın basın toplantısında iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması, özellikle Irak’ta yaşanan gelişmelere bir kez daha değinmesi bekleniyor. Basın toplantısının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek oturumda, Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçime ilişkin bazı açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan’ın konuşmasının ardından milletvekilleri, parti yöneticileri ve MKYK üyelerine söz verilecek. Erdoğan, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Erdoğan’ın soruyanıt işlemi sırasında kendisinin adaylığı ya da AKP’nin adayının kim olacağı konusunda ipucu verebileceğine işaret ediliyor. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün yarın dış politika ve özellikle Irak’taki gelişmelerle ilgili olarak milletvekillerine bir sunum yapması bekleniyor. Bu sunumun, gelecek hafta salı günü Irak konusunda yapılacak kapalı oturum öncesinde önemli olacağına dikkat çekiliyor. DTP’de kongre 28 Şubat’ta Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’nun geçen hafta yapılan toplantılarında alınan olağanüstü kongre kararının ardından, kongre tarihi de netleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi’nde 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongrede, genel başkanlık seçiminin yanı sıra parti meclisi ve merkez disiplin kurulu üyeleri de belirlenecek. DTP kurulduktan sonra Aysel Tuğluk ile Ahmet Türk, “eş genel başkanlık’’ görevinde bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu durumun Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu uyarısı doğrultusunda 25 Haziran 2006 tarihindeki 1. Olağan Kurultay’da tüzük değişikliği yapılmıştı. Aynı kurultayda Ahmet Türk de genel başkan seçilmişti. hikmet.cetinkaya࠽cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 Barzani ailesinin 7 şirketi faaliyet gösteriyor. Ortak iş yapan şirket sayısı ise 30’a yakın Mersin K.Irak’ın lojistik üssü BAHADIR SELİM DİLEK VEFAT Baromuzun 5818 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT ANKARA Irak’taki siyasi gelişmelere bağlı olarak bölgesel Kürt yönetimi bağımsızlık yolunda önemli adımlar atarken Mersin de Kuzey Irak’ın önemli bir lojistik merkezi durumuna geldi. Cumhuriyet’in ulaştığı değerlendirmelere göre Irak bölgesel Kürt yönetiminin Başkanı Mesud Barzani ve ailesi dünyanın en zengin aileleri arasında yer alıyor. Bölgeye ilişkin devletin resmi raporlarında da yer alan bilgilere göre Mersin Serbest Bölgesi’nde direkt olarak Barzani Ailesi’ne bağlı olan 7 şirket bulunuyor. Bu şirketlerle, Türki ᮣ Devletin resmi raporlarında, Mersin’de Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani’nin ailesine direkt bağlı 7 şirketin faaliyet gösterdiği ve bu şirketlerle iş yapan 30’a yakın firmanın bulunduğu bilgisi yer alıyor. Kuzey Irak’ın hemen her alandaki bütün gereksinimleri de bu şirketler aracılığı ile sağlanıyor. ye’deki Kürt kökenli işadamlarının tamamına yakınının sahip olduğu yaklaşık 30 şirket de iş yapıyor. Kuzey Irak’ın hemen her alandaki bütün gereksinimleri de bu şirketler aracılığı ile sağlanıyor. Barzani Ailesi’ne ait şirketlerin tamamına yakınında, Mardin Kızıltepe’de, üzerinde “Halepçe” gibi Kürtçe isimler yazılı olan irtibat ve nakliye ofisleri bulunuyor. Halen bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı, yeğen Neçirvan Barzani’nin şirketleri Irak’taki içki, sigara, çay, şeker ve pirinç gereksiniminin neredeyse tümünü tek başına karşılıyor. Sigaralar Kıbrıs Rum kesiminden ya da Mersin’deki serbest bölgeden alınarak Barzani’nin ortak olduğu taşımacılık şirketleri aracılığı ile Kuzey Irak’a sokuluyor. Edinilen bilgilere göre Barzani’nin şirketlerine bağlı olan veya bu şirketlerle iş yapan TIR’lar Habur’da AKP’den alınmış özel izinlerle hiç bekleme yapmadan sınırın karşı tarafına geçiyor. Vergi vermiyorlar Şirketler, Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği için Türkiye’ye herhangi bir vergi de vermiyorlar. Türkiye kazanç sağlayamadığı gibi, bu mallar kaçak yollardan daha sonra Türkiye’ye sokuluyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının genel dağıtıcılığını da Barzani Ailesi yürütüyor. Ülker’in Irak’taki genel distribütörlüğünü Barzani’nin 1968 doğumlu kardeşi Nihat Barzani yürütüyor. Yine Barzani Ailesi’nden Saman Barzani, sahibi olduğu Zagros Havayolları ile İstanbulErbil arasında uçak seferleri düzenliyor. Türk istihbarat birimleri, özellikle Örümcek Ağı operasyonunun ardından perde arkasında Barzani’nin olduğu şirketler yakın takibe almıştı. Ancak söz konusu şirketlerin Barzani ile olan bağları tam olarak kanıtlanamamıştı. Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı olan diğer Kürt lider Celal Talabani’nin Türkiye’deki şirketlerinin sayısının toplamının ise 173 olduğu belirtiliyor. ALİ SENİH ATLI vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 20.01.2007 Cumartesi günü (bugün), Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip ebedi istirahatgâhına defnedilecektir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI CUMHURİYET 05 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog