Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 2007 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan, yayımladığı genelgeyle belirli makamlar dışında kamuda gazete alımını yasakladı 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Sansür gibi tasarruf ‘Müdahalenin yararı olmaz’ Ⅵ İstanbul Haber Servisi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahalesinin pratik bir yararı olacağını düşünmediğini belirterek, “Eğer 1 Mart tezkeresi kabul edilmiş olsaydı, bu sıkıntılar olmazdı. Ama şimdi Kuzey Irak’a kan bulaşmamalıdır’’ dedi. Demirel, Karaköy Rotary Kulübü’nün dün Hilton Oteli’nde düzenlediği yemekli toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Demirel, “Dünyanın ve bizim kucağımızda Irak diye bir olay var. Bunun içinden nasıl çıkılacağını kimse bilmiyor. Irak’ın bu şekilde bırakılıp gidilmesi de başka sıkıntılar doğuracaktır’’ dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı “tasarruf” genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının gazete alımına kısıtlama getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşları yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir surette taşınmaz satın alamayacak, kiralayamayacak ve yeni inşaat yapamayacak. Belirlenen tepe makamlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Kavramlar Karıştı... Bir şeytan üçgeninin ortasında yaşıyor Türkiye... Dinsel bir yönetimin giderek ivme kazanması, sömürü çarkının hızla dönmesi karşısında ne yapacağız? Salt “laiklik elden gidiyor” diye bir yere varmak olası değil!.. Türkiye 2000’li yıllarda AKP iktidarıyla birlikte “ılımlı İslam”ın içine girdi. Böylece hem ekonomik hem de siyasal bir sömürü başladı. Cumhuriyet’in temel değerlerinden “sosyal devlet”in ve “ulus devlet”in altı oyulmaya başlandı... 12 Eylül 1980 sonrası Kenan Evren ve arkadaşları “din ekseninde” yeni bir “Atatürkçülük” yaratılırken Kemalist devrimlerin içini boşaltmadılar mı? Zorunlu din dersleri, Fethullah Gülen’le pazarlık, tarikat yurtlarına, okullarına dokunmazlık... 12 Eylül Kemalist solcuların, sosyalistlerin, devrimcilerin üzerinden silindir gibi geçti... Emeksermaye çelişkisi bir kenara itildi 1990’lı yıllarla birlikte... Şimdi ortada tek bir slogan kaldı: “Türkiye laiktir laik kalacak!” Bu yeter mi? Yetmez!.. Laiklik, Atatürkçülük, sosyal adalet, demokrasi gibi kavramların tek başına bir şey ifade etmediğini toplum olarak öğrenemedik... 1990’lı yıllarda başlayan neoliberal politikalar, sermayeemek çelişkisini, sınıfsal kavramı bir kenara iterken, aydınlarımız, sendikacılarımız, işçilerimiz sustu!.. Oysa şöyle haykırmaları gerekirdi: “Ekonomik ve siyasi sömürüye karşı durmak, sosyalist, solcu, laik ve demokrat olarak birincil görevimizdir.” ૽૽૽ 2000’li yıllar ve AKP iktidarı... Hedef ulus devlettir... Tarikatçılık Türkiye’yi kuşatmakla kalmamış; FethullahçıNakşiSüleymancı koalisyonu “Milli Görüş” şemsiyesi altında toplanıp iktidar olmuştur... Bu iktidar ABD’ye ve AB’ye göbekten bağlıdır!.. ABD Başkanı Bush, İngiltere Başbakanı Blair, Nakşi Şeyhi Nâzım Kıbrısi ve damadı Kuppani’yle görüşüp İskenderpaşa Camii’nin müridiyle anlaşmıştır... Sırada cumhurbaşkanlığı seçimleri, birkaç ay sonra da genel seçimler vardır... ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin ilk ayağı Irak’tı, şimdi sırada ise İran, Suriye, Lübnan ve Türkiye bulunmaktadır... Bu yüzden de Türkiye’de yeni bir “ümmet toplumu” yaratılmaktadır... Sıkmabaş, sarık, cüppe, tespih!.. Bizim aymaz aydınlarımıza göre bunlar demokrasi ve özgürlüklerin simgesi, Saidi Nursi, Fethullah Gülen ise diplomasız “bilim adamı”dır... AKP, din eksenine dayalı bir partidir ama emperyalist güçlerle içli dışlıdır; ABD’nin kucağından kalkmayan Suudi ve Körfez sermayesinin petrol şeyhleriyle sıkı ilişkiler içindedir... ABD işini bilir!.. Ülkelerin, ulusun bilincini, değerlerini bir çırpıda yıkar... Irak örneği ortada!.. Laikler, sosyalistler, Kemalistler, devrimciler, milliyetçiler Irak’ta olup bitenleri çok iyi izlemelidir... Irak’ta yaşayan Şii de Arap, Sünni de!.. Peki neden boğazlıyorlar birbirlerini? Irak’ta ulusal bilinç yoktu, çünkü Türkiye gibi kapitalizmin emperyalizmine karşı savaşıp laik Cumhuriyet’i kurmadı... Bu nedenle Ortadoğu’yu iyi anlamak için Türkiye’nin yakın tarihini iyi bilmek, Mustafa Kemal’i iyi anlamak gerekiyor... ૽૽૽ Aydın, emperyalizme karşı çıkar; aydın sosyalizmi savunur; aydın sosyal devlet kavramını özümser; aydın tüm olaylara sermayeemek penceresinden bakar!.. Peki bizim aymaz aydınlarımız ne yapıyor? Deniz Baykal’ın eşi Olcay Hanım’ın neden her zaman yanında olmadığını tartışıyor!.. Tayyip Bey’in demokratlığını anlata anlata bitiremiyor, CIA desteğindeki Fethullah okullarını “Türk okulları” sanıyor!.. Tarikat sermayesi gücüne güç katıyor... Fethullah Gülen ABD’de yaşıyor değil mi? Peki Gülen’in ilişkiler zinciri nereye dek uzanıyor, günlük İngilizce gazeteyi neden çıkarıyor? Türkiye şeytan üçgeninin tam ortasında... Ulus devletin altı oyuluyor ama kimi aydınlarımız bunun farkında değil!.. ᮣ Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf genelgesiyle kamunun gazete alımlarına çok büyük kısıtlama getirildi. Genelgede ayrıca kamu kurumlarının ilan, reklam, yemek, toplantı gibi harcamalarına yasaklama getirilirken mesleki kuruluş ve derneklere üye olunmaması istendi. ki toplam personel sayısı (akademik personel, hâkim ve savcılar dahil) 1000’e kadar olanlarda en fazla 15, 2 bin 500’e kadar olanlarda en fazla 25, 2 bin 500’den daha fazla olanlarda ise en fazla 40 adet olacak. Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi binek, cip gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olamayacak. Kurum ve kuruluşların harcama yetkilileri, bütçelerinde haberleşme giderleri için ayrılan ödeneklerin aşılmaması hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da dahil gerekli her türlü tedbiri alacak. Telefon faturaları her defasında harcama yetkilileri tarafından aylar itibariyle bizzat kontrol edilerek özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi sağlanacak. Cep telefonlarını kullanan kişi sayısı da sınırlandırılacak. Yurtdışı geçici görevlendirmeler zorunlu hallerde yapılacak, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutulacak. Bakan, müsteşar, müsteşar yardımcısı, yüksek yargı organlarının başkan, başkanvekili ve genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, il valisi, genel müdür, kurum, kurul/üst kurul ve kuruluş başkanları, rektörler, dekanlar ve kaymakamlar dışındaki makamlar için (kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç) hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Bunun dışında kuruluşun görev konuları ile ilgili yayınlara abone olunabilecek. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere ilanreklam verilmeyecek. Uçuş milleri kuruma Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatın (örneğin, havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından iktisap edilmesi sağlanacak. Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacak. Araç sınırlaması Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; merkez teşkilatlarında bulundurabilecekleri her türlü binek ve stationwagon türü taşıtların sayısı; merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüde Kara kutu teyit edilemedi Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bağdat’a Türk işçilerini götüren ve inişe geçtiği sırada düşen Moldova’da bir şirkete ait uçaktan yaralı olarak kurtulan Türk işçisinin koşullar uygun olunca Türkiye’ye getirileceğini söyledi. İşçinin tedavisinin sürdüğünü belirten Yıldırım, uçağın kara kutusunun Moldova’ya götürüldüğü yönünde teyit edilmiş bir bilgi olmadığını belirtti. Hükümetin geçici işçilere yönelik düzenlemenin maliyetini çarpıttığı ortaya çıktı Kadro aldatmacası ᮣ Kamuda tasarruf genelgesiyle, kurum ve kuruluşların gazete bütçelerini bile kesen iktidarın son seçim yatırımı yıllık 650 milyon YTL ’ye mal olacak. Geçici işçilere verilecek kadronun yıllık maliyeti 650 milyon YTL ’yi bulurken hükümet bu rakamı 6 kat düşük gösterdi. FIRAT KOZOK Özelleştirme mağdurları Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Özelleştirme sonrasında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına geçici olarak yerleştirilen bir grup çalışan, kadroya alınmamalarını AKP Genel Merkezi yakınında protesto etti. Sabah erken saatlerde AKP Genel Merkezi yakınında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, çeşitli sloganlar atarken “Özelleştirme Mağdurları Komisyonu Başkanı’’ sıfatıyla, yaklaşık 15 kişilik grupla AKP Genel Merkezi’ne gelen İsmail Hakkı Doğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile görüştü. Doğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçekten haksızlığa karşı duracak hukukçuları göreve çağırıyoruz. Gelin bizim hakkımızı arayın. Bizim değil avukat tutmaya paramız, akşam yiyecek ekmeğimiz bile yok’’ dedi. Sahte biletçi TCDD çalışanı Ⅵ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, banliyö trenlerinde satılmak üzere bol miktarda sahte banliyö bileti bastırılarak piyasaya sürüldüğünü tespit ederek operasyon başlattı. Mali polis, TCDD Gar Müdürlüğü’nde kondüktör olarak görev yapan Emin U.’yu, sahte banliyö biletleri sattığını belirleyerek gözaltına aldı. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ MALTEPE ŞUBESİ/KONFERANS TürkiyeAvrupa İlişkilerinde Son Durum ...... Erol Manisalı 20 Ocak 2007/14.0016.00 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/DRAGOS KAMPUSU SAHİL YOLUCEVİZLİ/KARTAL İletişim: 0216 399 57 06 ANKARA Merkezi ve yerel yönetimler ile KİT’lerde, 6 ay ya da daha fazla süre çalışan toplam 215 bin geçici işçiye verilecek kadronun yıllık maliyetinin, hükümetin duyurduğu gibi 100 milyon YTL değil, yaklaşık 650 milyon YTL olduğu öğrenildi. Hükümetin seçim yatırımı olarak nitelenen geçici işçilere kadro verilmesi hazırlığı, devlet kasasına milyonlarca YTL ek yük getirecek. Bakanlar Kurulu’nun ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 2006 yılında 6 ay ya da daha fazla süre boyunca merkezi yönetimler, yerel yönetimler ve KİT’lerde istihdam edilen, yaklaşık 215 bin geçici işçiye sürekli işçi kadrosu verileceğini açıklamıştı. Şener, düzenlemenin yıllık maliyetinin 90100 milyon YTL arasında olacağını söylemişti. Bakanlığın düzenlemenin maliyetine ilişkin hesaplamaları da, Bakan Şener’in konuyu nasıl çarpıttığını ortaya koydu. Bakanlık merkezi yönetim, KİT’ler ve yerel yönetimlerde 6 ay ve daha fazla süre ile istihdam edilen geçici işçilerin daimi kadrolara geçirilmesi durumunda bunun yıllık ek maliyetinin 648 milyon YTL olacağını bildirmişti. Bakanlık, ayrıntılı açıklamasını şu şekilde yapmıştı: Merkezi yönetim: Mevsimlik işçiler haricindeki geçici işçiler, genellikle 611 ay boyunca istihdam edilmektedir. Bunların daimi kadroya alınmaları halinde, 12 ay boyunca çalıştırılmaları gerekeceğinden, yıllık ilave maliyetinin merkezi yönetim bütçesine 11.2, Orman Genel Müdürlüğü’e 41.2, döner sermaye bütçelerine 30.9, üniversitelerin bütçesine 8.7 olmak üzere toplam 92 milyon YTL olacağı tahmin edilmektedir. KİT’ler: 6 ay ve üzeri sürelerde çalışan geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmeleri halinde, KİT’lere yıllık toplam 230 milyon YTL tutarında ek yük gelecektir. Yerel yönetimler: Sadece altı ay süreyle çalışan 10 bin 124 geçici işçinin daimi kadroya geçirilmesi halinde, 2006 yılı fiyatları ile bu idarelere yıllık toplam 124 milyon YTL ek yük geleceği tahmin edilmektedir. 712 ay arasında çalışan 135 bin 109 geçici işçinin ortalama 11 ay çalıştıkları kabul edilirse, yaklaşık 202 milyon YTL mali yük tahmin edilmektedir. DİSK: AKP sosyal devlete karşı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Azad Fazla, AKP hükümetinin bu yıl içinde 250 bin işçiye kadro vereceği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Fazla, CHP İzmir milletvekilleri Bülent Baratalı, Yılmaz Kaya, Erdal Karademir ve Türkan Miçooğulları’yla sendika şube başkanlarının ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Hükümetin söz konusu açıklamaları, ‘Biz istediğimizi atar, istediğimizi işe alırız’ mantığına dayanıyor” dedi. DİSK Genelİş 5 No’lu Şube Başkanı Mehmet Çınar da, ülke genelinde 250 bin, İzmir’de ise 25 bin şirket işçisine kadro istediklerini belirtti. Milletvekili Baratalı da, AKP’nin iktidara gelir gelmez sözleşmeli memurluğu getirmeye çalıştığını anımsatarak “Hükümet, sosyal devlet olmanın bütün kriterlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor” diye konuştu. Büyükelçiliklere Gökçek çilesi Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki bitmeyen kavşak çalışmasının çileden çıkardığı büyükelçilikler, sorunun çözümü için Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Atatürk Bulvarı’nda aylardır süren ve bir türlü bitirilemeyen, Ankaralılara sabah ve akşamları trafik çilesi yaşatan, sık sık elektriklerin kesilmesine neden olan kavşak çalışması sonunda büyükelçilikleri de isyan ettirdi. Kavşak inşaatının tamamlanma tarihi ise yine ertelendi. Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediyesi’nce sürdürülen “Kuğulu 1, Kuğulu 2 Kavşakları ve Atatürk Bulvarı İnşaatı Projesi” aylardır başkentlilere “çile çektirirken” mevcut durum diplomatik sıkıntıların yaşanmasına değin uzandı. Bulvar üzerindeki elçiliklere girişçıkışlar neredeyse olanaksız hale gelirken Dışişleri Bakanlığı’na şikâyetler gittiği belirtiliyor. Yakın zamanda Ankara’ya gelecek olan Polonya Cumhurbaşkanı’nın da inşaatlar arasından elçilik binasına nasıl geçeceği de merak ediliyor. Dünyaca ünlü Türk piyanistler Gülsin Onay ve İdil Biret’e verilecek olan ve yasalar gereği Polonya topraklarında sunulması gereken Polonya Üstün Hizmet Nişanı’nı takacak olan konuk cumhurbaşkanının aracının büyükelçiliğe nasıl gireceği, Cumhurbaşkanı’nın nereden yürüyeceği henüz açıklık kazanmadı. hikmet.cetinkaya࠽cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 Yine ertelendi Anakent Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Doğru ise bulvar üzerindeki çalışmaların ocak sonuna yetişmeyeceğini bildirdi. ANADOLU İHL’LİLERE GEÇİŞ OLANAĞI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Anadolu öğretmen liselerine aralarında Anadolu imam hatip liselerinin de bulunduğu merkezi sınavla öğrenci alan diğer resmi okullardan geçiş yolunu açtı. Yapılan düzenlemeyle aralarında Anadolu imam hatip liselerinin (İHL) de bulunduğu OKS ile öğrenci alan okulların 9’uncu sınıfında veya 10’uncu sınıfına geçmiş olan öğrenciler şartları taşımaları durumunda Anadolu öğretmen liselerine geçiş yapabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre öğrenci, aynı sınıf ve alanında boş kontenjan bulunması ve giriş puanının, bu okula aynı yılda kayıt yaptıran giriş puanı en düşük öğrencinin puanından az olmaması şartıyla geçiş yapabilecek. ALAN SEÇME SINAVI İLK ATAMADA YOK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk defa atanacak öğretmen adayları için getirilen alan seçme sınavının 2007 yılının birinci atama döneminde uygulanmayacağını açıkladı. MEB, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ilgili yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için açıklama yaptı. Açıklamada, yeni düzenleme çerçevesinde bundan böyle yerleştirme işlemlerinin, alan seçme sınavı ve KPSS’nin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek yapılacağı vurgulandı. Ancak 2007 yılı birinci atama döneminde bu ikili sistemin uygulanmayacağı, bu atama döneminde daha önce olduğu gibi mevcut KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü ve tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacağı belirtildi. CUMHURİYET 05 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog