Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 NİSAN 2006 SALI 10 KAVŞAK ÖZGEN ACAR DIŞ HABERLER dishab࠽cumhuriyet.com.tr AB başkanlığını devralacak Finlandiya’nın başbakanı, önceliklerini anlattı Voltaire mi Shakespeare mi? Buna karşılık Başbakanımızın son Geçenlerde AB Komisyon Başkanı iki haftadaki konuşmalarında bazı sözJose Manuel Barosso Türkiye’ye cükler saptadık: ‘‘Provokasyon (kış‘‘Ulusçuluğu beslemeyin’’ diye bir öğütkırtma), kriter (ölçüt), prosedür (süte bulundu. Şimdi merak ediyoruz, Bareç), partner (ortak), izolasyon (yalırosso aynı öğüdü Fransa Cumhurbaştım), enstrüman (araç), legalillegal kanı Jacques Chirac’a da yapacak mı? (yasalyasadışı)...’’ Hatta ‘‘yeniden reBrüksel’de AB’nin ara doruğunda, biorganizasyon (yeniden yeniden düzim ‘‘TÜSİAD’’ın benzeri olan Fransız zenleme)’’... ‘‘Unice’’ örgütünün başkanı ErnestAnSanki Türkiye Cumhuriyeti’nin restoine Seilliere kürsüde İngilizce konuşmi dili Türkçe değilmiş... Sanki 70 milmaya başlayınca Chirac’ın tüyleri diyon insan, provokasyon, kriter, proseken diken oldu. Seilliere’e neden Frandür, partner, izolasyon, legalillegal, sızca konuşmadığını sordu. Unice Başyeniden reorganizasyon sözcüklerini kanı ‘‘Uluslararası iş dünyasının dili İnanlıyormuş! Türkçede bu olayı anlatan gilizcedir’’ deyince Chirac salonu terk bir deyim var: ‘‘Başkasının oyuncağı ile etti. Üç bakanı da kendisini izledi. Segerdeğe girmek.’’ Böyle bir tanımlamailliere, konuşmasını tamamlayınca Chiyı sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakarac salona döndü. nı’na yakıştıracak değiliz. BaşbakanıGazeteciler, bu kınamanın nedenini mız böyle olur da Devlet Bakanı Kürsorduklarında Chirac’ın yanıtı şöyle olşad Tüzmen geri kalır mı? O da ‘‘sedu: ‘‘Bir Fransızın toplantıda İngilizce zonsal’’ diye bir sözcük konuşmasına çok şauydurmuş. Galiba Tüzşırdım. Bu nedenle komen ‘‘mevsimsel’’ denuşmasını dinlememek mek istiyor. için heyet olarak ayrıl‘‘Entivi’’cilerimiz (NTV) dık. Fransa, diline bübir oyunu aktarırken ‘‘enyük saygısı olan bir ülbiey (NBA)’’ derken kedir. Fransızca için ‘‘bastın, bastın’’ diyorlarolimpiyat oyunlarından dı. Önce oyuncunun bir tutun BM’ye değin her çizgiye basıp yanlış yapyerde uzun bir süredir tığını sandık. Sonradan uğraş veriyor. Bu, uluanladık ki ‘‘Boston’’ kensun ve kültürlerin çıkatini ‘‘bastın’’ diye İngirınadır.’’ lizce telaffuzu ile söylüChirac üniversite yor, kendisinin ne kadar eğitimini ABD’de yapiyi İngilizce bildiğinin bilmıştı. İngilizcesi müChiracErdoğan giçliğini taslıyormuş... Ya kemmeldi. Beyaz Sada başbakanımız gibi tüm TV sunucuray’da Başkan George W. Bush ile larımızın ‘‘Showşov (gösteri) yapma’’ konuşurken, yemekte yan yana otudemeleri, çocuklarımıza kadar uzanan rurlarken, özellikle çevirmen istemişdomino etkisi yaratmıyor mu? Bir çuti. Chirac, İngiltere Başbakanı Tony valdız da Cumhuriyet Spor Sayfası’na... Blair Paris’te parlamentoda konuşurBir başlıkta ‘‘konsensüs (uzlaşı)’’ diye ken, konuğunun İngilizcesini Fransızbir sözcük gözümüze çarptı. Demek ki caya çevirme görevini yüklenecek Spor Servisimizdeki dostlar da başbakadar İngilizceye egemendi. kanımız gibi iyi gâvurca biliyorlarmış! Voltaire’in Fransızcasını, daima ShaBugün dünyada Türkiye’deki kadar kespeare’in İngilizcesine yeğlemesinin nedenini Chirac şöyle açıklıyor: dil zenginliğine sahip, ancak birkaç ülke daha var. Eğer, DüzceAdapazarı yö‘‘Ulusalcılığı korumamız gerekir. Bu resine giderseniz, 23 değişik dilin koyalnızca Fransızca için değil, tüm ötenuşulduğunu duyabilirsiniz. Kürtçe biki diller için geçerlidir. Bugün, ucunle çeşit çeşit değil mi? Bu dillerin gedan biraz ödün verirseniz, anadiliniz, leceğe kalmaları, dünya kültürlerinin domino etkisi ile öteki dillerin egezenginleşmesi açısından Chirac’ın hakmenliği altında kaybolur gider. Dünyakı yok mu? Ulusalcılığın temelinde dinın geleceğini tek bir dille, tek bir küllin yattığını unutmamalıyız. türle yaratamazsınız.’’ Helsinki Kıbrıs’ta iyimser ELÇİN POYRAZLAR BRÜKSEL Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı döneminde ‘‘kış uykusuna’’ yatırılan TürkiyeAB ilişkilerinin temmuz ayında başlayan Finlandiya dönem başkanlığında tekrar hareketlenmesi bekleniyor. Uzmanların AnkaraBrüksel hattında Kıbrıs konusunda ‘‘kriz’’ bekledikleri bu dönemde AB Dönem Başkanı Finlandiya’nın bu hassas konuya nasıl yaklaşacağı merak konusu. AB içinde Türkiye’yi destekleyen ülkeler arasında yer alan Finlandiya son dönemde bazı ülkelerin müzakere başlıklarına siyasi kriter ekletme çabalarına şiddetle karşı çıkan ender ülkelerden. Türkiye’nin üyelik sürecini yakından ve destek vererek takip ettiklerini söyleyen Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Finlandiya’nın AB Dönem Başkanı olarak genişleme öncelikleri neler olacak? V ANHANEN Finlandiya bugüne kadar Türkiye’nin üyeliğine hep destek verdi. Bu destek AB’nin Türkiye ile müzakerelere başlama kararında da ᮣ AnkaraBrüksel hattında Kıbrıs konusundaki ‘kriz’ beklentilerine karşın Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, tüm ilgili tarafların Kıbrıs’ta çözüme ulaşacağını umduğunu söylüyor. Türkiye ile müzakerelerin yıllar alacağını kaydeden Vanhanen, AB’nin de Türkiye’nin de birbirine verdiği sözleri tutması gerektiğini vurguluyor. pekişmiş oldu. Finlandiya bu konuda bugünkü genişleme komiseri Olli Rehn de dahil olmak üzere kendisi benim eski ekonomi danışmanımdır AB içinde oldukça aktifti. Kısacası Türkiye’nin AB üyelik sürecini çok yakından takip ediyor ve Türkiye’yi adım adım Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi konusunda cesaretlendiriyoruz. Türkiye ile müzakerelerin yıllar alacağını biliyoruz. Avusturya dönem başkanlığında başlayacak olan müzakereler Finlandiya dönem başkanlığında da devam edecek. Bu konuda bundan sonra atılacak somut adımları sürdürmeyi hedefliyoruz. Ancak bu sadece AB’ye düşen bir görev değil, bu süreç Türkiye’nin kriterleri ne kadar gerçekleştirdiğine bağlı. Dönem başkanlığınızda, Kıbrıs konusunda TürkiyeAB arasında siyasi bir kriz bekliyor musunuz? luluğu yok mu? Biz Kıbrıs konusunda AB Komisyonu’nun siyasi tutumuna ve stratejisine tam destek veriyoruz. AB içinde bazı üyelerin Türkiye’nin müzakere başlıklarıyla siyasi kriterleri ilişkilendirme yönünde talepleri var. Bu konudaki görüşleriniz neler? Bu tartışmalarda Finlandiya olarak diğer AB ülkelerine getirilen aynı koşulların Türkiye’ye de uygulanması gerektiğinin altını çizdik. Biz bu süreçte yeni koşullar getirilmesine karşıyız. Aynı zamanda eski koşullar da ortadan kaldırılmamalı. Bu adil bir süreç olmalı. Üye olan ülkelerle aynı koşullarda başlamalı Türkiye. AB içinde bazı çevreler Türkiye’de reform sürecinin yavaşladığı yönünde görüş bildiriyor. Ek protokol onaylanmalı Kıbrıs konusunda AB’nin aldığı bazı kararlar var. Türkiye’nin ek protokolü onaylamasını bekliyoruz. Bu üyelik yolunda gerekli bir adım. Taraflar arasında bu konuda herhangi bir kriz olmamasını umuyorum. Unutulmamalı ki Türkiye veya başka bir ülke AB kriterlerinin tümünü yerine getirmeden AB üyesi olamaz. Kıbrıs konusunda da ‘‘eğer’’lerle ilerleyemeyiz. Benim temel özelliklerimden biri de iyimser olmak. Tüm ilgili tarafların Kıbrıs’a ilişkin sorunlarda çözüme ulaşacaklarını ümit ediyorum. AB’nin Kuzey Kıbrıs konusunda herhangi bir sorum Siz buna katılıyor musunuz? Türkiye’yi içinde bulunduğu reform sürecinde cesaretlendirmek gerektiğine inanıyorum. Türkiye AB yolunda çok kısa sürede büyük adımlar attı. Ayrıca Türkiye’nin de Finlandiya gibi farklılıkları olan bir ülke olduğunu görüyorum. Reform süreci zaman alacak. Tüm kriterleri yerine getirmek kolay değil. İşte bu yüzden üyelik müzakerelerini uzun zamana yayıyoruz ki Türkiye de bu hedefleri yerine getirebilsin. Ben Türkiye’nin tüm bu reformları sürdürmesine destek veriyorum. Öte yandan AB de Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeli. Türkiye, AB ile müzakerelere katılım hedefiyle başladı. Şimdi AB, Türkiye’ye bunu vereceği yönünde güven vermeli. Bu AB’nin sorumluluğu. Biz Türkiye’ye kriterleri yerine getirdiğinde üye olacağı yönünde söz verdik. Bizim de bu ilke üzerinde hareket etmemiz gerekiyor. Tek seçenek üyelik Türk kamuoyunda AB üyeliği konusunda destek giderek azalıyor. AnkaraBrüksel ilişkilerinde bir güven eksikliği söz konusu mu? İki tarafta da farklı görüşler var. Açık demokrasilerde görüş farklılıkları olması doğal. Ancak Birlik içinde AB’nin resmi tutumunun ne olduğu yönündeki tartışmalarda dikkat etmemiz gereken nokta bizim koyduğumuz kurallar olmalı. Bu kurallardan biri de eğer AB üyelik konusunda bir karar aldıysa bunu yerine getirmesi gerektiğidir. Eleştiriler olsa bile iki tarafın da yapılması gerekenler konusunda adım atması gerekiyor. ABTürkiye ilişkilerinin ilkesi bu olmalı. Türkiye AB ile müzakerelere sonunda üye olmak için başladı. Buna başka bir seçenek yok. Hedef budur ve AB Türkiye’ye bu sözü oybirliğiyle verdi. AB içinde de giderek artan genişleme karşıtı bir eğilim söz konusu. Bu konudaki görüşleriniz neler? Açık olmak gerekirse AB halkı içinde genişleme konusunda büyük tepkiler olduğunu söylemeliyim. Durum böyle olsa bile biz AB liderleri olarak genişleme konusunda ileriye gitme sorumluluğu ve kararını aldık. Özellikle de verilen sözlerin tutulması konusunda. AB içinde Türkiye’nin üye olamayacağı yönündeki eleştirelere şu yanıtı veriyorum: ‘‘Türkiye bugünkü haliyle AB’ye üye olamaz. Hazır olduğunda ise daha modernleşmiş ve kriterleri yerine getirmede gerekli kararları almış bir Türkiye olacak. O zaman böyle bir Türkiye’yi kabul etmek çok daha kolay olacaktır.’’ Türkiye bugün üyeliğe hazır mı? Hayır. Ancak bundan yıllar sonra ben Türkiye’nin AB’ye hazır olacağına inanıyorum. Ayrıca Avrupa halkının da Türkiye’yi kabul etmeye daha hazırlıklı olacağını sanıyorum. AB içinde çoğu aday ülke için bu tartışmalar yaşandı. İhbar Et, İngiltere’ye Yerleş! İngiliz Guardian gara’da görevini sürdürüzetesi, Türk eroin mafyor olmalı. yası hakkında bir ‘‘bomTürkiye’nin ünlü eski ba’’ patlattı. Keşke bu eser kaçakçılarından, ‘‘yüzyılın definesi’’ olaaraştırmayı Cumhuriyet, biriki günlük dizi olarak rak tanınan Elmalı Definesi’ni ABD’de pazaryayımlasa. Guardian, Türkiye’nin ‘1’ numaralayan Nevzat Telli’nin lı eroin kaçakçı ailesi eroin kaçakçılığı yaptıBaybaşin’lerin ‘‘babağını yazıp çizmiştik. EsHüseyin Baybaşin sı’’ Hüseyin’in İngiliz ki eser kaçakçılığına göz yuman İngiliz gümrük gümrük yetkililerine yalnızca uyuşturucu değil, ajanları, Telli’yi, bazı fıslamalar sonucunda Türkiye’nin yeraltı ve yerüstü siyasal kirlenme1994’te İngiltere’ye bir si ve kaçakçılıkPKK yarış atı arabası içinde bağlantıları hakkında aykilolarca eroini sokarrıntılı bilgiler verdiğini ken Manş kıyısındaki bir limanda yakalamıştı. Telduyurdu. Gazete, Baybaşin’in, li, bugün cezaevinde... Türkiye’de ve Avrupa’da 1990’ların başından haklarındaki verilen bu yana Türk eski eser Nurettin Güven mahkumiyet kararlarınkaçakçılarının uyuştudan kaçarak sahte parucu işine de PKK adısaportla geldiği İngiltena bulaştıklarını yazıp durduk. re’de yerleşmesine izin verilmesi karşılığında Başlangıçta ABD ve ‘‘öttüğünü’’ yazdı. İngiltere’nin kaçakçılıkBu olay ilk kez olmula mücadele yapan yetyor. İngilizler, Türkiye ve kilileri, PKK bağlantılı yazılarımızı ‘‘fantezi’’ olaFransa’da uyuşturucu kaçakçılığından mahrak nitelediler. Ancak Telli’nin yakalanması ile kum Nurettin Güven’e Nevzat Telli de 1990’lı yılların ortasavımız kanıtlandı. Baylarında, ‘‘ötmesi karşılığında’’ yerbaşin, Güven, Telli gibi kaçakçıların, leşme hakkını vermişlerdi. Kara paetnik yapıları ve kara paraları ile rası ile desteklediği Malatyaspor’a PKK’ye de ‘‘sponsor! (hami)’’ oldukları ortaya çıktı. başkan bile seçilen Güven, Lond Dereden Tepeden Yabancı basının kullandığı sözcükler ilginç. Diyarbakır’daki olaylarda ‘‘14 Kürt gerillası’’ öldürülmüş, ‘‘Irak’ta direnişçiler’’ yine eylem yapmışlar, ‘‘Filistinli teröristler’’ İsrail hedeflerini vurmuşlar! ૽૽૽ Katar Şeyhi Hamit Bin Halife El Tani’nin oğlu Şeyh Cesim, zengin bir ailenin kızı Şahika Botania ile El Vecibe Sarayı’nda 1001 gece eğlencelerini anımsatan düğün ile evlendi. Onlar ermiş muratlarına biz çıkalım kerevetlerine... Bu sütunlarda daha önce de ‘‘hediye’’ konusuna değinmiştik. Türkiye’yi Başbakan’ın eşi Emine Erdoğan ve ABD’den özel olarak gelen kızı Sümeyye temsil ettiler. Sümeyye’nin uçak biletine belki bir şey söyleyemeyiz. Emine Hamfendi’nin genç çifte hediye vermesi de doğaldır. Ancak merakımız, Katar’da geleneklere uygun olarak Saray’dan konuklar arasında Türk Başbakanı ile kızına acaba ne hediye verildi? Bakalım açıklanacak mı? ૽૽૽ Bir yazarın okunduğunu algılaması kadar mutlu bir şey olamaz. Bu köşede CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için ‘‘AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beş vakit namazında (tabii kılıyorsa) yatıp kalkıp anamuhalefetin başında Baykal’ın olmasına dua ediyor’’ diye yazmıştık. Başbakan, birkaç gün önce ‘‘Senin gibi bir muhalefet lideri olmasından memnuniyet duyuyorum’’ demez mi? Geçen hafta İstanbul Film Şenliği başladı. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un özellikle bir cümlesi alkış toplamış. Hatta, yazarımız Ali Sirmen ‘‘Anlattıklarından bir tek, ülkemizin eskiden gelen ama henüz dokunulmamış, gün yüzüne çıkarılmamış kültürel zenginliklerinden söz etmesi kalıyor aklımda...’’ diye yazdı. Konuşmayı dinlemedik, ama gazetelerden okuyunca alkışlanan sözün sıkça tekrarladığımız şu cümle olduğunu gördük: ‘‘Anadolu’da Yunanistan’dan fazla Yunan, İtalya’dan fazla Roma antik kenti, ayrıca binlerce kazılmamış tarihsel miras alanı var.’’ Demek ki Koç bizi okuyormuş. Sayın Koç’tan bir ricamız var: Hani şu, altı Antalya Müzesi’nde, üstü Amerikalı bir koleksiyoncuda olan ‘‘Yorgun Herkül’’ heykeli var ya... Heykelin parçası geri verilecekken, sizden önceki bakanların ihmali ile görüşmeler başladıktan sonra kesilmişti. İki parça Antalya Müzesi’nde birleşemedi. Şimdi koleksiyoncu Bayan Shelby White parçayı müzeye bağışlıyor. Ondan sonra gitti gider... New York’ta bu işi bilen, Türk Hükümeti’nin eski avukatları ile bir temasa geçseniz deriz. Fransa’da işçi ve öğrenciler, önceki gün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren istihdamla ilgili yasayı bugün ülke çapında düzenlenecek gösterilerle protesto edecek. Fransız Havayolları (Air France) ve Demiryolları İdaresi (SNCF) geçen hafta kamu işçilerinin bir günlük grevine destek vereceklerini açıklamışlardı. Greve, Ulusal Elektrik İdaresi (EDF), Ulusal Gaz İdaresi (GDF) gibi kamu şirketlerinde çalışanların yanı sıra Total, France Telecom gibi özel şirket çalışanları ile gazete dağıtım grupları çalışanları da destek verecek. Orta dereceli okullardaki öğretmenler de greve katılacak. İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP), işçi ve öğrencileri yatıştırmak amacıyla yeni bir yasa hazırlanması için bugün hazırlıklara başladı. Fransız basınına göre iktidar bu siyasi manevrayla kendi seçmenlerine ‘‘Protestolara rağmen yasayı geri çekmeyerek geri adım atmadık’’, işçilere ve öğrencilere ise ‘‘Sesinizi dinleyip yeni düzenlemeler yaptık’’ mesajı verecek. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (CES) Genel Sekreteri John Monks, Fransa’daki yeni istihdam yasasını (CPE) protesto ederek sokaklara dökülen gençlere ‘‘baskıya devam’’ çağrısı yaptı. (Fotoğraf: REUTERS) Fransa’da eylem günü ‘ABD’NİN KÂBUSU OLACAK’ ÇİN AVUSTRALYA İran’ın füze şovu TAHRAN (Ajanslar) İran’ın önde gelen gazetelerinden Keyhan, Basra ve Umman körfezlerinde devam eden deniz tatbikatında denenen ve radara yakalanmadığı iddia edilen yeni füzenin ‘‘Amerika’nın kâbusu olacağını’’ yazdı. İran’da, yeni yılın başladığı 21 Mart’tan beri yayımlanmayan gazeteler, iki haftalık aradan sonra tekrar okuyucu karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hükümetini destekleyen aşırı muhafazakâr Keyhan gazetesi dün, tatbikatta denenen füzelere ilişkin teknik bilgileri içeren manşet haberinde, ‘‘Radara yakalanmayan ve bir tonluk savaş başlığı taşıyabilen füzenin, çok kolay bir şekilde İsrail topraklarına ulaşabileceğini’’ öne sürdü. Füze denemelerine ilişkin Batı medyasında çıkan değerlendirmelerin de aktarıldığı gazete haberinde, yeni füzenin aynı anda birkaç hedefi vurma kapasitesinin olduğu kaydedildi. İran, geçen cuma günü, Basra ve Umman körfezlerinde, 17 binden fazla asker ve 500 geminin katıldığı bir haftalık askeri tatbikat başlatmıştı. Ülkenin savunma kapasitesini sergilemeyi amaçlayan ve 700 kilometre menzilli Şahab2 füzesinin fırlatılmasıyla başlayan tatbikatın ilk iki gününde İran, ‘‘radara yakalanmayan ve savaş başlığı taşıyan Fecr3 adlı füze ile büyük savaş gemileri ve denizaltıları vurma kapasitesine sahip, yüksek hızdaki bir sualtı füzesinin denemesini başarıyla yaptı Füze denemelerinin yapıldığı tatbikat perşembe günü sona erecek. (Fotoğraf: AFP) ğını’’ açıklamıştı. Uranyum için el sıkıştılar Dış Haberler Servisi Çin, Avustralya’dan uranyum satın alacak. İki ülke arasındaki uranyum anlaşması Avustralya’nın başkenti Canberra’da, Avustralya Dışişleri Bakanı Alexander Downer ile Çinli meslektaşı Li Zhaoxing tarafından imzalandı. Canberra’daki imza törenine Avustralya Başbakanı John Howard ile Çin Başbakanı Wen Jiabao da katıldı. Anlaşma çerçevesinde Çin, Avustralya’ya, bu ülkeden aldığı nükleer yakıtı kendi nükleer silah programına dahil etmeyeceği garantisini verdi. Çin, dünyadaki uranyum rezervlerinin yüzde 40’ına sahip Avustralya’dan uranyum alabilmek amacıyla aylardan beri görüşmelerde bulunuyordu. Elmek: oacar࠽superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 CUMHURİYET 10 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog