Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 NİSAN 2006 PERŞEMBE 4 ALİ SİRMEN HABERLER DÜNYADA BUGÜN Terör yasası, örgütün sosyal, siyasal, ekonomik ve lojistik desteğini kesmeyi hedefliyor Alarm Zilleri Çalıyor Almanya’nın Essen kentinde bulunan, Prof. Dr. Faruk Şen yönetimindeki ‘‘Türkiye Araştırmalar Merkezi’’nin yaptığı bir kamuoyu yoklaması hem Almanya’daki Türkler, hem Türkiye Almanya ve dolayısıyla TürkiyeAB ilişkileri açısından alarm zillerinin çalmakta olduğunu haber veriyor. Araştırmaya göre Almanların yüzde 47’si İslam kültürünün Batı’yla uzlaşmadığını, yüzde 24’ü terörle İslamın bağlantılı olduğunu, yüzde 58’i kültürel farklılıklar yüzünden iki tarafın çatışacağını, yüzde 55’i de Almanya’da din gerginliğinin çıkacağını düşünüyor. Almanların yüzde 40’ı kültürler arası bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu kanısında. Benzeri araştırmaları Hollanda’da, Fransa’da, Belçika’da ya da başka ülkelerde de yapsanız ortaya, buna çok yakın olmasa bile yine de tehlike zillerinin çaldığını gösterecek sonuçlar çıkacağı, söz konusu yerlerden gelen haberlerden de kolaylıkla anlaşılabilir. Bir gerçeği görmek gerek: İslam artık Batı’nın günah keçisidir. Fransa için Müslüman deyince akla gelen nasıl Magripli ise Almanya’da da ilk düşünülen Türk’tür. Ülkemizde bu tür olaylar karşısındaki ilk tepki Avrupa’nın benmerkezciliğine hükmetmek oluyor. Buna 11 Eylül olaylarını dilediği gibi kullanmak isteyen Bush yönetiminin kışkırtıp pekiştirdiği İslam korkusunu da ekleyebilirsiniz. ૽૽૽ Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Dilerseniz Melih Aşık’ın dünkü ‘‘Açık Pencere’’sinde aktardığı bir olaya göz atalım: ‘‘Pazar günü Hannover’de bir sünnet düğünü yapılıyor. Yirmi kadar araç, elde bayraklarla trafiğe çıkıyor. Konvoy sürekli korna çalarak, havaya kurusıkı ateş ederek ilerliyor. Alman polisi müdahale edince polisle çatışıyorlar. 7 polis yaralanıyor, 6 Türk tutuklanıyor... Son zamanlarda yine gündemin ön sıralarına oturan töre cinayetleri dolayısıyla mahkemede zafer işareti yapan, katil ‘‘töre kahramanlarının!’’ görüntülerini de ekleyin buna... Bu görüntüler karşısında, ırkçı ve önyargılı olmayan, normal bir Alman ne düşünür dersiniz? İran’dan, diğer İslam ülkelerinden, Türkiye’den görüntüleri ve haberleri de katın bunlara, sonra da şu soruyu sorun kendi kendinize: Batılı, İslamdan niye korkuyor, iki dünyanın neden uzlaşamayacağını düşünüyor? Evet çuvaldızı başkasına batırmadan önce, iğneyi kendimize batırmayı biz deneyelim. Sonra da düşünelim, Avrupa’daki Türklerin ve Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin geleceği ne olabilir bu ortamda? ૽૽૽ Pazartesi günkü NTVBBC haberlerinde nakledilen iki olay yukarıda sözünü ettiğimiz çabayı Batılının da göstermesi gerektiğini anlatıyordu. Birinci haber Tel Aviv’in bağnaz Yahudiler (Hassidik) ile meskun bir banliyösünden geliyor. Burada salt kadınların alışveriş edebilecekleri, erkeklerin girmesi yasak olan bir mağaza açılmış. BBC muhabiri ile konuşan bir kadın müşteri erkeklerin bakışlarından rahatsız olmadan, alışveriş edebilmekten duydukları hoşnutluğu anlatıyor. Tezgâhtar da erkekler olmayınca kadınların başlarını peruk veya başörtüsüyle örtmek zorunda kalmadıkları için rahat hareket edebildiklerini söylüyor. Hamas’ı bağnazlıkla suçlayan 21’inci yüzyıl İsrail’inden bir kesit veriyor BBC. Aynı haberde ABD’de milyarder bir işadamının kurduğu Ave Maria kenti de yer alıyordu. Yalnızca Katoliklere ait olacak bu kentte doğum kontrol aletleri ve hapları satılmayacak, açık saçık yayınlar yasak olacak, tabii ki kilisenin yanındaki üniversitede de Darwin’in ‘Evrim Teorisi’ okutulmayacaktır. Kısacası ABD’de de İsa’ya inanan, ama din konusunda kendileri kadar ısrarcı olmayan, öbür Hıristiyanlara dahi tahammül edemeyenler ayrı kentler inşa etmek gereğini duyuyorlar. Demek ki kendilerini sorgulamaları gerekenler hep İslam dünyasından çıkmıyor. Allah cümlemizin encamını hayır eyleye! Amin... PKK planını çökertme çabası radyo, gazete ve web sayfalarından oluşan PKK’nin medya grubunun çöHükümet, hem polisin hem askerin kertilmesi ve bu kaynaklardan yoğun‘‘Teröre karşı elimiz kolumuz bağlı’’ laştırılan propagandanın engellenmeuyarısına sert yaptırımlar içeren Tesini istiyor. Bu yasayla örgüt bildirirörle Mücadele Yasa Tasarısı ile ya kök’ün 2 Ocak’ta, ‘‘Terörle Mücade gösteriyor. Hükümet, Meclis’e gönde mak üzere Irak, İran, Suriye ve Tür lerine yer veren başta Gündem gazenıt verirken PKK’nin ‘‘serhildan’’ le Yasası teröristlere imkân kazandı rilen yeni Terörle Mücadele Yasası’yla kiye’de ayda 1 milyon Avro topladığı tesi olmak üzere tüm yayın organları (başkaldırı) yöntemiyle ulaşmaya ça rıyor’’ sözleri hükümeti yeni bir ya hem polis ve askerin elini daha rahat ileri sürülüyor. Akaryakıt, silah ve in ciddi hapis ve ağır para cezaları ile kalıştığı ‘‘Öcalan’a özgürlük’’ planını saya yönelten en önemli uyarı olarak bırakmayı hem de özellikle PKK’ye san kaçakçılığı, Kuzey Irak’taki iha patılma tehdidi altına giriyor. bozmayı hedefliyor. Tasarı, örgütün görünüyor. Nitekim PKK’nin büyük karşı ‘‘Kürt sorunu’’ temelinde geliş leler ve bağışlardan beslendiği değerTerörle Mücadele Üst Kurulu, söz ekonomi ve basın desteği, çocuk ve kentlerdeki eylemleri nedeniyle sı tirilen siyasi seçeneği tamamen dış lendirilen örgütün silah ve insan sağ konusu yayın organlarının devlete karkadınlar kullanılarak geliştirilen eylem kıntıya düşen polis de askerle aynı layan, güvenlik kaynaklı etkin önlem lama konusunda sıkıntı çekmediği dü şı psikolojik savaş yürüttüğünü, örgüstratejisi ile lojistik yollarını kesme endişeyi taşıyor. İstanbul Emniyet Mü ler almayı hedefliyor.Bölgedeki ya şünülüyor. Yasa tasarısı, bu kaynak tün eylem stratejilerinin duyurulmayi amaçlıyor. dürü Celalettin Cerrah’ın, Küresel Te şamı da kıskaca alacak olan yasa ta ların silah, barınma ve örgütlenmede sında aracı gibi kullanıldığını, halkın Türkiye uzun süredir AB uyum ya rörizme Karşı Uluslararası İşbirliği sarısı, PKK’yi ekonomi, basın, ve lo kullanıldığı konusundaki bilgilere de sokağa dökülmesinde lokomotif gösaları nedeniyle terörle mücadelede z Sempozyumu’nda teröre karşı etkin ya jistik ve serhildan yönetimini başarı dayanıyor. revi üstlendiğini değerlendiriyor. afiyet yaşandığını tartışıyor. Genelkur salar istemesi, emniyetin bu konuda sız kılmayı hedefliyor. Yasa tasarısındaki kimi maddeler Güvenlik birimleri yeni yasayla başPKK’nin Avrupa ülkeleri başta ol ta Roj TV olmak üzere televizyon, örgütün lojistik yollarını da kesmeyi may Başkanı Orgeneral Hilmi Öz ki sıkıntısının giderek büyüdüğünü amaçlıyor. Bu kapsamda teröristlerin mühimmat, silah ve insan sevkıyatının önlenHÜKÜMETİN ÇELİŞKİSİ mesi, başta Öcalan posterleri olmak üzere flama, bayrak, afiş, bildiri gibi propaganda malzemelerinin üretim ve dağıtım ağının çökertilmesi hedefleniyor. Aynı kapsamda örgüte militan kazandırılması, bunların yönlendirilmesi, barındırılması ve gizlenmesine yönelik çabaların da önüne geçilmesi planlanıyor. PKK’ye darbe planının dördüncü etabı özellikle Güneydoğu’da yurttaşların sosyal ve siyasal ilişkilerini askıya alacak ağır yaptırımlar içeriyor. Tasarı, ᮣ Terörle mücadeleye yeni açılım örgütün ekonomi, medya ve getirdiğini savunan iktidar, örgüt kuranları lojistik yolları kullanarak halcezasız bırakıyor. AKP’nin TMY kı sokağa dökmesine yönelik tasarısında örgüt kurucusu ve yöneticisine tüm çabaların engellenmesi“etkin pişmanlık”la ceza verilmeyecek. ni hükmediyor. Çocuklarını CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), Terörle Mücadele Yasası’nda (TMY) değişiklik öngören tasarının terör eylemlerine yönelten ai✔ Örgütün faaliyeti çerİLHAN TAŞCI terörle mücadelede güvenlik güçlerini rahatlatacak hükümlerine destek verilmesi benimsendi. Toplantılelerin cezalandırılacağına çevesinde herhangi bir suda konuşan Genel Başkan Deniz Baykal, tasarıya ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılmasını istedi. Tasarıilişkin hükümler ise PKK’nin ANKARA Terörle çun işlenişine iştirak etnın özgürlükleri sınırlayan hükümleri varsa dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Baykal, düzenlemebaşkaldırı eylemleri ile soMücadele Yasası’nda de meden yakalanan örgüt nin terörle mücadelede güvenlik güçlerini rahatlatacak hükümlerine destek verilmesi gerektiğini belirtti. kak gösterilerinin önüne geçğişiklik öngören tasarıy üyesinin, pişmanlık dume amacı taşıyor. la mücadeleyi üst sevi yarak örgütün dağılmasıyeye çıkardığını savunan nı veya mensuplarının yaiktidar, mücadele adı al kalanmasını sağlamaya tında örgüt kurucu ve yö elverişli bilgi vermesi haKayseri, Isparta ve Bolu’dan asker sevki Çiçek’in sözleri endişeleri gidermedi neticilerine ‘‘pişmanlık’’ linde, hakkında cezaya durumunda ceza veril hükmolunmaz. memesini güçlendirdi. ✔ Suç işlemek amacıyTasarıya göre, ‘‘etkin piş la örgüt kuran, yöneten manlıktan’’ yararlanan veya örgüte üye olan kiterör örgütü kurucu, li şinin gönüllü olarak tesder ve üyelerine ‘‘bir de lim olup örgütün yapısı falığına’’ ceza verilme ve faaliyeti çerçevesinde yebilecek. Böylece dö işlenen suçlarla ilgili bilnem dönem çıkarılan ve gi vermesi halinde, hakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Terörle Mücadele ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) PKK’nin son dönemsüreleri uzatılan pişman kında örgüt kurmak, yöYasa (TMY) Tasarısı, AKP’de tartışılıyor. Adalet Bakalerde eylemlerini arttırmasının ardından özellikle İran lık yasalarına süreklilik netmek veya örgüte üye nı Cemil Çiçek , tasarı ile özgürlüklerin kısıtlanmadığıve Irak sınırına yeni birlikler kaydırılmaya başlandı. Dokazandırıldı. olmak suçundan dolayı nı belirtirken AKP’li milletvekilleri tasarıya temkinli ğu ve Güneydoğu’da daha önce görev yapan Bolu, KayTBMM’ye sunulan Te cezaya hükmolunmaz. yaklaştı. Gelecek hafta çarşamba günü Adalet Komisseri ve Isparta’da yerleşik birlikler tank, top gibi ağır sirörle Mücadele Yasası’nda yonu’nda görüşülecek olan TMY Tasarısı, tartışmaları lah ve mühimmatlarıyla yeniden bölgeye gönderiliyor. değişiklik öngören tasa Bir defa yararlanılacak da beraberinde getirdi. Bakan Çiçek, gazetecilerin Birlik kaydırmaların sınırlardan sızmaya ve bölgedeki rıyla, çıkar amaçlı suç örTasarıyla dönem döTMY Tasarısı’nın özgürlükleri kıalan hâkimiyetinde zaaf yaşanmagütleri için Türk Ceza Ya nem çıkarılan ve sürelesıtladığı yönündeki kaygılara katısını engellemeye yönelik olduğu sası’nda düzenlenen et ri uzatılan pişmanlık yaᮣ Adalet Bakanı ᮣ Bölgedeki alan lıp katılmadığını sormaları üzeriöğrenildi. PKK’nin son dönemde kin pişmanlık, terör ör sasına süreklilik kazanÇiçek tasarı ile hâkimiyetinde zaaf ne, ‘‘Hayır, katılmıyorum’’ karşılıeylemlerini arttırmasının ardından gütlerini de kapsayacak dırıldı. Tasarının gerek“özgürlüklerin yaşanmasını ğını verdi. Çiçek, yapılan değerDoğu ve Güneydoğu’da yeni askeri şekilde genişletildi. Tasa çesinde etkin pişmanlık kısıtlanmadığını” engellemek için lendirmelerin bir bölümünün meönlemler alınmaya başlandı. Bu rıyla mevcut TMY’nin şöyle savunuldu: ‘‘Suç işbelirtirken AKP’li Hakkâri’nin tin iyi okunmadan yapıldığına işakapsamda öncelikle Bolu’daki dağ ‘‘Terör örgütleri’’ üst baş lemek için örgüt kurma ret etti. AKP Genel Başkan Yarve komando birlikleri Hakkâri’nin bazı milletvekilleri Yüksekova, lıklı 7. maddesi değiştiri suçuna ilişkin etkin pişdımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, kritik sınır bölgelerine yerleştirildi. liyor. Terör örgütü kuran manlık hükümlerinin te“Geriye dönüş Şemdinli, Çukurca gazetecilerin ‘‘Tasarı içinize sindi lar, yönetenler ile örgüte rör örgütünün kurucusu, yapılmamalı, AB ilçeleri ile Şırnak’ın Birliklerin kaydırılmasının sürdümi’’ sorusu üzerine, ‘‘İçimize sindi rüleceği öğrenildi. İran’ın örgüt üye olanlar Türk Ceza Ya yöneticisi veya üyeleri hakyolunda devam sınır bölgelerine diyelim’’ demekle yetindi. Şırnak yönelik operasyon düsası’nın 314. maddesine kında da uygulanabileceedilmeli” görüşünü Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik yeni askeri birlikler üyelerine zenlemesi, PKK’lilerin bu ülkede göre cezalandırılacak. ği kabul edilmiştir. Böyledile getiriyorlar. yerleştiriliyor. ‘‘Çocukları nedeniyle anne ve babarınmasını engellemiş ve sınıra Örgütün faaliyetini dü ce terör örgütleriyle ilgili ba suçlanıyor, bu endişe verici’’ deyönelmelerine neden olmuştu. zenleyenlere de örgütün olarak zaman zaman ‘pişdi. Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda da Sızmalara karşı kaydırılan birliklerin görev yapması yöneticisi olarak yaptırım manlık yasası’ adıyla özel TMY’nin özgürlükleri kısıtlamaması gerektiğini söyleplanlanıyor. Kayseri, Isparta ve Bolu’dan gönderilen uygulanacak. Buna göre, kanuni düzenlemeler yayerek ‘‘Geriye dönüş yapılmamalı ve AB yolunda debirlikler Hakkâri’nin Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ilsilahlı örgüt kuran veya pılmasına duyulan ihtivam edilmeli’’ diye konuştu. Batman Milletvekili Afif çelerinde ve kırsal alanında konuşlanıyor. Birliklerin bir yöneten kişi, 10 yıldan 15 yaç karşılanmış olmaktaDemirkıran da ‘‘Geriye dönüşü, demokrasiden geri adıkısmının da Şırnak sınırına gönderildiği kaydedildi. yıla kadar, örgüte üye dır. Ancak bu hükme gömı kabul etmeyiz’’ görüşünü dile getirdi. Kastamonu Öte yandan, İran güvenlik güçleri, önceki gece Türkiyeolanlara 5 yıldan 10 yıla re, terör örgütünün kuMilletvekili Hakkı Köylü ise tasarının bazı maddelerinİran sınır bölgesindeki Batı Azerbaycan eyaletinin Selkadar hapis cezası verile rucusu, yöneticisi veya de değişiklik yapılmasının gerekebileceğini söyledi. mas şehri yakınlarında 2 PKK’liyi öldürdü. İran, bir cek. Tasarıyla, ‘‘terör ör üyesi konumundaki kişi, Köylü, ‘‘Üzerinde bıçak taşıyan ya da cebinde tek bir hafta önce de PKK’nin uzantısı olduğu ifade edilen gütlerinin’’ TCY’nin 221. etkin pişmanlık hükümmermi bulunan kişi bile terörist muamelesi görür” dedi. Pejak üyesi 7 teröristi tutukladığını açıklamıştı. maddesindeki ‘‘etkin piş lerinden ancak bir defa manlık’’ düzenlemesin yararlanabilecektir.’’ den yararlandırılmaları öngörüldü. Kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecek. Tasarının yasalaşması durumunda etkin pişmanlıktan yararlanabilecekler şunlar: ✔ Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başgüvenlik fikrine kurban edilmişANKARA (Cumhuriyet Büᮣ EğitimSen, tasarıyla Türkiye’nin bir kez daha 12 Eylül zihniyetine lanmadan ve örgütün ama rosu) AKP’nin hazırladığı Tetir.’’ Tasarının, sandikal hak ve teslim olduğunu belirtirken SHP Genel Sekreteri Ketenci de “Bu tasarı cı doğrultusunda suç işlen rörle Mücadele Yasa Tasarısı, özgürlükleri kullanmada karşıterörist sayısını arttırmaktan öte bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi. meden önce, örgütü da toplumun örgütlü kesimlerini laşılan ve halen devam eden soğıtan veya verdiği bilgiler susturmaya ve hak aranmayı en yor ve yeniden belirlemiyor’’ racaksa bütün mahkemeleri te ki düzenlemelerden geri adım at runların da gerisinde olduğunu le örgütün dağılmasını gellemeye yönelik olduğu gerek derken tüm suçların ve suça rör mahkemesi olarak yeniden mayacağını söylediğini, ancak belirten EğitimSen, yaşanan sağlayan kurucu veya yö çesiyle pek çok kesim tarafın ilişkin işlemlerin ‘‘terör’’ kap oluşturmasıdır. Böylece tek suç hazırladığı tasarıyla ne kadar sorunların daha da artacağının neticiler hakkında ceza dan tepkiyle karşılandı. samında değerlendirildiğine işa ve tek mahkeme olgusuyla dün samimi olduğunu bir kez daha altını çizdi. ya hükmolunmaz. KESK Genel Başkanı İsmail Konuya ilişkin açıklama ya ret etti. Demokratik kazanım ya hukuk ve demokrasi litera gösterdiğini vurguladı. Tasarının en çok demokratikleşme müca Hakkı Tombul da, ‘‘hükümetin ✔ Örgüt üyesinin, ör pan SHP Genel Sekreteri ve İs lardan geri adım atılmasının ka türüne girmiş oluruz.’’ Tasarıyla Türkiye’nin bir kez delesi yürüten sendikaların, mes toplumsal muhalefete ve aykırı gütün faaliyeti çerçeve tanbul Milletvekili Ahmet Gür bul edilemeyeceğini belirten sinde herhangi bir suçun yüz Ketenci, tasarıyla devletin Ketenci, şunları kaydetti: ‘‘Bu daha 12 Eylül zihniyetine teslim lek örgütlerinin ve diğer demok seslere tahammül edemediğini’’ işlenişine iştirak etmek yurttaşları savunmaktan vaz tasarının terörle mücadeleye bir olduğunu kaydeden EğitimSen ratik kitle örgütlerinin varlığın söyledi. Tasarının, ‘‘hak arayan sizin, gönüllü olarak ör geçtiğini vurguladı. Ketenci, katkısı olmayacaktır. Çünkü bu ise ‘‘Yeni Terörle Mücadele Ya dan rahatsız olanların istek ve kesimleri terörist olarak nitelegütten ayrıldığını ilgili ‘‘AKP’nin hazırladığı tasarı tasarı terörist sayısını arttırmak sası özgürlükleri yok sayma an beklentileri doğrultusunda hazır diğini’’ kaydeden Tombul, ‘‘Nemakamlara bildirmesi ha olumlu yanları olmakla bera tan öte bir amaca hizmet etme layışı üzerine kuruludur’’ dedi. landığına dikkat çeken Eğitim rede uyum yasaları? Bütün bunlinde, hakkında cezaya ber iddia edildiği gibi terör suç yecektir. Bizim AKP’ye öneri EğitimSen, AKP’nin her fır Sen’in açıklamasında, “Demok ların makyaj olduğu ortaya çıkhükmolunmaz. larının kapsamını genişletmi miz; eğer bu tasarıyı yasalaştı satta demokratikleşme yönünde ratik hak ve özgürlükler önce mıştır’’ diye konuştu. MEHMET FARAÇ ᮣ Genelkurmay Başkanı Özkök’ün ‘‘Terörle Mücadele Yasası teröristlere imkân kazandırıyor” sözleri, hükümeti yeni bir yasaya yönelten en önemli uyarı olarak görünüyor. Bölgedeki yaşamı da kıskaca alacak olan Terörle Mücadele Yasa Tasarısı, PKK’yi ekonomik, basın ve lojistik yönden kuşatıyor; serhildan (başkaldırı) yöntemini başarısız kılmayı amaçlıyor. Sürekli pişmanlık dönemi CHP’den ‘sınırlı’ destek AKP’li vekiller temkinli yaklaştı İranIrak sınırına TSK’den yığınak asirmen࠽cumhuriyet.com.tr TERÖRLE MÜCADELE YASASI Gül: AB’ye ters düşmez ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) Avrupa Birliği ve Kopenhag kriterleri ile ters düşmeyeceğini belirterek ‘‘Bu konuya AB’yi hiç karıştırmak istemem’’ dedi. Gül, CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gül, yeni TMY’nin AB normlarına uygun olmadığının anımsatılması üzerine ‘‘AB ile Kopenhag siyasi kriterleri ile ters düşmek, çıkardığımız kanunlardan geriye dönmek söz konusu değildir... AB ayrı bir konu. Demokrasi bizim için daha az önemli de AB için daha mı çok önemli? Ya da demokrasi daralınca aslında terör örgütünün istediğinin bu olduğunu ben daha az biliyorum da AB daha mı çok biliyor?’’ dedi. Gül, demokratik haklarda geriye gidişin sadece terör örgütünün işine yarayacağının farkında olduklarını da ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın gelecek hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine de değinen Gül, görüşmelerde PKK’nin de gündeme geleceğini söyledi. ABD’nin terör örgütünü himaye ettiği gibi bir düşüncenin doğru olmadığını söyleyen Gül, ‘‘Terör örgütünün başı Türkiye’ye nasıl geldi’’ diye sordu. Hamas ve PKK arasında karşılaştırma yapmanın saçma olacağını söyleyen Gül, ‘‘Türkiye başka bir ülkenin toprağını mı işgal etmiş? Bunu söyleyenler kötü niyetli olarak söylüyorlar’’ dedi. Siyasiler ve sivil toplum örgütleri tasarıyı ‘demokratik kazanımlardan geri adım’ olarak değerlendirdi ‘Hak arayan terörist sayılacak’ CUMHURİYET 04 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog