Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 NİSAN 2006 ÇARŞAMBA 18 SPOR spor࠽cumhuriyet.com.tr Yeni tasarı, Atatürk’ün kurduğu GSGM’yi devre dışı bırakıp yetkiyi belediyelere veriyor Yasa çıkarsa spor paydos! GÖRÜŞ FİKRET ÜNLÜ Spor Kurumu Yasası 1 Gençlik ve Spor yönetimi ve örgütlenmesini yeniden yapılandırmayı amaçlayan ‘‘Spor Kurumu’’ kanunu tasarısı Başbakanlık’a sunuldu. Tasarı en başta Cumhurbaşkanı olmak üzere vali ve kaymakamları devreden çıkarıyor. Spor Kurumu’nun oluşumundan da anlaşılacağı gibi, yaptırım gücünden yoksun, yalnız kadrolaşmada işe yarayabilecek bir nitelik taşıyor. Sonunda spor yönetimi tümüyle il ilçe ve belde belediyelerinin eline teslim ediliyor. Sanki kazma kürek işi gibi herkesin yapabileceği bir marifet olarak algılanıyor. Türkiye’nin en eski, köklü ve yaygın kurumlarının başında gelen Gençlik ve Spor teşkilatı ortadan kaldırılacak. Yerine, hangi amaca hizmet edeceği bilinmeyen, kuruluş biçimi ve yetkileriyle, üstelik yasal boşluklarla birbiriyle çelişen bir Spor Kurumu oluşturulmak isteniyor. Sonuçta, spor faaliyetleri belediyelerin inisiyatifine terk ediliyor. Spor tamamen siyasi otoritenin güdümüne bırakılıyor. Spor Kurumu oluşturma girişiminin inandırıcı hiçbir mantığı yok. Bugüne kadar yapılmamış, eksik bırakılmış neyi tamamlamak için, çözemediğimiz hangi problemi çözmek için kuruluyor belli değil. Ne yapısal ne de işlevsel geçerliliği ve gücü olmayan bir organ gibidir. Kısacası, spor teşkilatının yapamadığı neyi yapmak için kurum oluşturuluyor bunun cevabı yoktur. ૽૽૽ Biz 30 yıla yakındır spor yönetiminde bir üst kurul ihtiyacından söz ediyoruz. Yani, bugünkü yetki ve olanaklarıyla mali kaynak yaratamayan, tesis açığını kapatamayan, büyük organizasyonları gerçekleştiremeyen, siyasi ve sosyal baskı güçlerinin etkisinden kurtulamayan, kurumlar arasındaki sorunların çözümünde yetkisi olmayan, terör ve şiddetle başa çıkamayan personel açığını kapatamayan, Üniversitelerle ve Milli Eğitim’le ilişkileri göstermelikten öteye gidemeyen, 600 bin kişilik genç Türk Silahlı Kuvvetleri’yle hiçbir diyaloğu olmayan, daha da önemlisi toplumun spor bilinci ve spor kültürünü geliştirmede yetersiz kalan Genel Müdürlüğü güçlendirecek, destekleyecek ve besleyecek bir Spor Üst Kurulu oluşturmayı amaçlıyoruz. Ancak bu tespit Genel Müdürlüğü ortadan kaldırmayı gerektirmez. Yılların birikimi ve deneyimiyle işleyen bir sistem var. İhtiyacımız bu sistemi güçlendirmektir. Bu yapı, Türk sporunu geliştirip güçlendirecek ve atağa kaldıracaktır. Çünkü her türlü siyasi ve sosyal baskılardan uzak, gücünü temsil ettiği kurumlardan alan, seçilmişleri atanmışlardan fazla olan, spor teşkilatının altından kalkamadığı ve çözemediği problemlerini bir çırpıda çözebilme yetkisine sahip kişilerden oluşan yaptırım gücüne sahip bir Spor Üst Kurulu, yarattığı imaj ve prestijle de tek başına bir otorite merkezi durumuna gelecektir. Şimdi durup dururken mevcut olanaklarıyla hizmet üreten bir teşkilatı ortadan kaldırarak ne yapılmak isteniyor? Spor teşkilatı siyasi birer kurum olan belediyelere devrediliyor. SÜRECEK ᮣ Spor yönetimi ve örgütlenmesini yeniden yapılandırmayı amaçlayan ‘Spor Kurumu’ kanunu tasarısının Cumhurbaşkanı başta olmak üzere vali ve kaymakamları devreden çıkarmasının sakıncalarına dikkat çekilirken, 4 büyük kent dışındaki hiçbir belediyenin spor yükünün altından kalkamayacağı vurgulandı. ARİF KIZILYALIN Spor organizasyonu yetkisinin, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nden alınıp belediyelere devredilmesini sağlayacak ‘Spor Kurumu’ yasa tasarısına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. 2003 seçimleri sonrası ekonomi, kültür, sanat başta olmak üzere tüm alanlarda kadrolaşan AKP iktidarının, bu yasa ile sporu da ‘ele geçirmesi’nden endişe duyulurken, spor adamları tasarının yasalaşması halinde, ülkedeki tüm organizasyonların duracağı görüşünde birleştiler. Öncelikle spor yönetimi ve örgütlenmesini yeniden yapılandırmayı amaçlayan ‘Spor Kurumu’ yasa tasarısının Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Vali ve Kaymakamları devreden çıkarmasının sakıncalarına dikkat çekilirken, 4 büyük kent dışındaki hiçbir belediyenin bu ağır spor yükünün altından kalkamayacağı vurgulandı. Terör sıkıntısının yaşandığı Güneydoğu Anadolu’da spor organizasyonunun yerel yönetimlere devredilmesinin can güvenliği problemine de yol açaca BELEDİYELER MEMURUNA MAAŞ VEREMİYOR ürkiye’nin coğrafi, siyasi ve ekonomik yapısı ile bir Hollanda olmadığına değinen Vedat Bayram, ‘‘Belki Avrupa’nın bazı ileri ülkelerinde spor yönetimini belediyeler yapıyor olabilir. Ama onların ekonomik sorunu yok. Şimdi burada 3 büyük kent dışındaki tüm belediyeler, asli görevlerini bile yerine getiremiyor, personel maaşlarını ödeyemiyorlarken, spor yükünün altına nasıl girecekler? Bu yasayı hazırlayanlar, İstanbul, Bursa, Ankara’ya göre hesap yapmış. Ama Şırnak, Niğde, Çankırı, Urfa, Diyarbakır belediyeleri ciddi maddi sıkıntılar içindele’’ diye konuştu. Vedat Bayram KARŞI GÖRÜŞ MUZAFFER ERGÖZ T B ayram, Güneydoğu’daki belediyelerin, henüz spor yönetimine hazır olmadığına da değinerek, ‘‘Şimdiki taslağın sıkıntıları çözmeye dayalı olmadığını zaten görüyoruz. Türkiye’nin geçtiği hassas süreçte bu tasarı cinayettir. Türkiye’de terör tırmanıyor. Güneydoğu’da bir belediye başkanımız devletle pazarlık konumunda tartışıyor. Tartışma sürecinde devletin spor işlerini ona bırakırsanız devletin buralardaki tesisleri ilerde atış poligonuna döner ve kimlere hizmet eder bilinmez. Böyle ciddi endişeler var. Spor eğer Belediyelere devredilirse 1980 öncesi siyasi cinayetler geri gelir. Meclisteki tüm vekillere çağrıda bulunuyorum, lütfen tasarıyı bu haliyle kabul etmesinler” dedi. dir nerden çıktı? Spor yüksek kurulu adı altında 2000 yılında o dönemin Bakanı sayın Fikret Ünlü bir heyetle çalışma yaptı. Bu heyetin içinde spor adamları vardı. Bir spor üst kurulu oluşturacak, siyasetin spora uzanamamasını sağlayacaktık. Örneğin siyasi yatırım olsun diye alakasız bir bölgeye yan yana 5 yüzme havuzunun yapımına onay vermeyecekti bu kurul. Ve bu kurulun üyeleri arasında Genelkurmay’dan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Maliye Bakanlığı’ndan, YÖK’ten birileri bulunacaktı. Bu kurulun amacı sporun yaşayacağı sorunları ilk elde çözmek ve Türk sporunu yönlendirmekti. Ancak seçim sonrası her şey unutuldu ve 6 yıllık bir aradan sonra kendilerine iş arayan birileri çıkıp Spor Yüksek Kurulu projesini kuşa çevirdi ve uygulamaya koymaya kalktı’’ dedi. Spor Yasası Sil Baştan! Yıllar önce Avni Akyol benden ANAP’ın hazırlamayı düşündüğü spor Yasası için katkıda bulunup bulunmayacağımı sormuştu. Ülke sporu adına bu tür bir isteğe hayır denemezdi. Hemen çalışmalara başladım ve rahmetli Akyol’a sunduğum çalışmamın özetini şimdi anımsatmak istiyorum. Öncelikle, belediyeler olmadan spor olmaz. Niçin olmaz? Çünkü kentlerin tüm plan yapma yetkileri belediyelerdedir. Eğer onları spor yönetimine dahil etmezseniz spor sahaları için gereken boş alanları bulamazsınız. Bu konuda şöyle bir formül geliştirmiştik: illerde sporun başında vali var. Bu yetkiyi seçilmiş belediyelere vereceğiz. Görevdeki Gençlik Spor İl Müdürü belediye başkan yardımcısı olarak atanıp çalışacak ve kurulacak spor yönetimine karşı da sorumlu olacak. Kulüp kurmak için belediye meclislerinden izin alınacak. Bu izin belli kriterler yerine getirilirse verilecek. Belediye de kuruluşuna izin verdiği kulübe yasal katkılarda bulunmakta zorunlu olacaktı. Bu kaba hatlar daha sonra detaylandı. ૽૽૽ Bu yasanın en önemli sorunu sporun halka ne denli yakın olabileceğidir. Eğer kulüpler yerel değilse, katılımlar da ciddi oranlara ulaşmamış, halka inememişse federasyonların eli kolu bağlanır. Ancak, tabana inilirse iş yürür, denetim ise spor yönetimince daha kolay yapılır. Ancak spor üst kurulu kimliğindeki bu yapının başkanı ve iki başkan yardımcısı Bakanlar Kurulunca atanması ise ‘.eyaşa’ davetiye çıkarmaktır. Bırakın bu konuda yöre halkı kendi sorumluluğunu taşısın. İyi belediye başkanı seçemeyen, iyi spor kurumu örgütlemeyen halk kendi kendisini cezalandırsın. Yoksa bürokrasiye teslim edilen spor bu günkünden çok da farklı olmaz. Ama işin püf noktası, belediyelerdeki spor kadroları ve yarıtalacak maddi olanaklarda yatmaktadır. Bu yapı kurulursa halk spor kültürü iletanışır. Ama Bu yasa yeniden düzenlenip yürürlüğe girmezse belediyeler de ne yapar ne eder bu yasayı deler ve kendi kulüplerini kurarlar. Örnek mi istiyorsunuz, Ankara’ya, İstanrbul’a bakın! Yasa tasarısı görüşüledursun kavga öyle görülüyor ki yerlerine sıkı sıkı yapışanlar ile orada gözü olanlar arsında geçecek. Haydi hayırlısı. Şu kanun tasarısı Genel Kurula inse de takkeler düşse keller görülse. ğı kaydedildi. Eski Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Erdoğan Toprak, spor organizasyonunun Türkiye şartlarında belediyelere devrinin büyük sakıncılar içereceğini belirtirken, CHP’nin konuyla ilgili yoğun bir çalışma başlatacağını ifade etti. Birileri kendine iş arıyor! Eski İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Vedat Bayram da yeni yasa tasarısının Türk sporunu ‘bitireceğini’ savunurken, ‘‘Bu tasarı yasalaşmaz, çünkü hem muhalefet, hem de iktidar partisinin bazı milletvekilleri, birilerinin kendisine iş yaratmak için hazırladığı bu tasarıya evet demeyecektir. Atatürk’ün kurduğu ve kırmızı plaka tahsis ettiği Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinin belediyelere verilmesi cinayettir’’ diye konuştu. Yıllarca Türk sporuna hizmet veren bir bürokrat olarak, yasanın kabul edilemeyecek ölçülerde olduğunu belirten Bayram, ‘‘Görevleri ve atamaları Cumhurbaşkanlığı’nca onay görmeyen ve hâlâ vekaleten görevlerini sürdüren kişilerin hazırladığı bu yasa Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yani Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün tüm yetkileri minimal kadroya sahip spor kuruluna bırakacak, o kurul da ülkede milyonlarca kişiyi ilgilendiren spor organizasyonlarını belediyelere devredecek. Kısaca bir anlatımla Türk Gençliği’nin sportif organizasyonu belediyeler eliyle gerçekleştirilecek. Anayasanın 58. ve 59. maddeleriyle verilen bu organizasyon görevi, tesislerin yapılması ve diğer tüm faaliyetler belediye başkanlıklarına bırakılıyor. Taslağın özü bu. Burada yanlış olan işler var. Diyeceksiniz ki spor kurulu ne SAHAYA MOLOTOF ! Sayın Fikret Ünlü’nün bana ulaştırdığı ve medyaya da yolladığı taslağın yasalaşması, kabul edilemez. Bu tasarı şimdi TBMM’de görüşülecek. Eminim ki kabul görmeyecek. Bu çocuk doğmadan, ölmüştür... Örneğin Adana’nın A partili belediyesi Diyarbakır’ın B partili belediyesine deplasmana gidecek, şimdi bile seyirci olayları bu boyutlarda iken, spor siyasallaşırsa taş ve su şişesi yerine molotof kokteylleri atılır hale gelir. Bu taslağa Sayın Cumhurbaşkanı’nın asaleten atamadığı kişilere iş kurma taslağı diyebiliriz. Bu işlere şimdi biz karşı çıkmazsak, birileri bir takım kurullar kurup iş sahibi olmak sevdasıyla taslaklar hazırlayabilirler ama bu işleri hoş görüp pembe gözlüklerle bakıp müsade edenler de bu taslağı hazırlayanlar kadar zan altında kalırlar ve Türk Spor Kamuoyu da bunları asla affetmez... ‘ Ankara Belediye örneği Süper Lig’de mücadele eden Ankara Belediyespor, Melih Gökçek’in destekleri ile ayakta duruyor. AKP iktidarının futboldaki kadrolaşma çalışmalarının en önemli temsilcisi olarak gösterilen B.Belediye Ankaraspor 2 yıl içinde 40’tan fazla transfer yaptı. Ne yazık ki futbola gösterilen ilgi sağlıklı yaşam için spor projelerine gösterilmiyor, yurttaşlar spor alanı bulamıyor.. SPOR GÖZLEM ALİ ABALI Galatasaray’da bugün yapılacak başkanlık seçminde 3 aday yarışacak ’ GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL (Tevfik Behramov/18.00) Azerbaycan Türkiye (dostluk maçı), (Shafa/15.00) Azerbaycan Türkiye (Ümit ulusal dostluk maçı), 2. Lig (B) Kategorisi/ (Atatürk14.30) Aksaray Tarsus İd. Y., (Veledrom/ 14.30) O.RenaultKırıkkale, (Ahi/14.30) Y.KırşehirB.Merinos, (Atatürk/14.30) YalovaDarıca G.B., (C. İnönü/14.30) Ankara D. Giresun, (Atatürk/14.30) BoluZonguldak, (N.Şeyhoğlu/14.30) Karabük Erzurum, (İlçe/14.30) Pazar Çankırı Bld. BASKETBOL (Adana) BotaşMersin B.Ş. Bld. (bayanlar play off) VOLEYBOL (Burhan Felek/16.00) F. BahçeHalk Bankası, (Akatlar/12.00) Beşiktaşİstanbul B., (Arçelik/12.00) ArçelikM.Gençlik, (Selim Sırrı/14.00) Çankaya B. TKİ Geli, (16.00) Polis Akd. ve Klj.G.Saray, (Atatürk/ 18.30) ArkasSSK, (H. Akbaş/17.00) T. PlevneErdemir, (Bafra/17. 00) BafraHatay P.G., (100. Yıl/16.00) ManavgatZiraat Bankası. Bayanlar/(B. Felek14. 00) F.BahçeE.TOKİ, (Yeşilyurt/18.00) Yeşilyurt Karşıyaka , (S. Sırrı/18.00) İller BankasıT. Telekom, (K. Ocak/14. 30) Şahinbey B.Beşiktaş. TV’DE SPOR / ATV/18.00 Azerbaycan Türkiye..TV8/22.00 Portsmouth Arsenal. KANAL A/21.30 Saint PauliB.Münih. CNN TÜRK/22.00 Roma Palermo. Arpa Eken! Son İsviçre bozgunundan sonra meşhur deyimimiz, atasözümüz aklımıza geldi: ‘‘Arpa eken buğday deremez.’’ FIFA’dan, tarihinin en büyük ve ağır cezasını alan Türkiye aklanma peşinde, ama elbette mızrak çuvala sığmıyor. Anadolu Ajansı’nın 86. kuruluş yıldönümü nedeniyle bu ulusal kuruluşumuz 156 sayfalık ‘‘Türkiye’de ve Dünyada 2005’’ adıyla bir kitapçık çıkarmış. Bu kitapta geçen yılın olayları kronolojik olarak sıralanmış, kitabın sonuna doğru Hakan Şükür’ün resmi ile İsviçre olayları yer almış. Hatırlanması bile acı, ama neden gerçekleri kabul etmiyoruz? Türk spor tarihinin yüz karası bu olayın baş sorumluları ellerini kollarını sallayarak ortada dolaşıyorlar. Öte yandan, biz İsviçre kapılarında şefaat arıyoruz. Tahkim Kurulu son itirazımızı reddetti. Şöyle çevremize bir bakalım; süperinden başlayarak en alt kademedeki futbol maçları nasıl geçiyor, izliyor muyuz? İyi bilinmelidir ki adamlar nefes alışımızı bile duyuyor, takip ediyor. Hele son günlerde düşme kalkma potasına girenler arasındaki bazı maçlarda statlarımız ne yazık ki arenaya dönmüş bulunuyor. Bu işin büyük takımı, küçük takımı yok. Bir avuç kendini bilmezin esiri olmuşuz. ‘‘Lafla peynir gemisi yürümez’’ derler. İşte böyle... Şimdi sıra üst kurula, CAS’a geldi. Dileriz bu kurul adil davranır. Ancak burada indirme de var, bindirme de! Eee... Bundan kötüsü olur mu? Hiç belli olmaz. Cezamız biraz indirilirse, bugün yapacağımız Azerbaycan maçı gibi, kıyı ve kenarlarda dolaşmaktan kurtuluruz. Yalnız ne olursa olsun, bu futbol terörünü önlemediğimiz sürece başımız dertten kurtulmaz. Bu böyle biline... Anadolu Ajansı, büyük Atatürk’ün kurduğu bir yayın organı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi yönetiminde yayıncılıkta tarafsız olmanın örneklerini sunuyor. Verilen bilgiye göre de günde 700750 haber, servise konuyor. Bu haberlerin en az 100’ü spor haberleri oluyor. Özellikle bu spor haberlerinde son zamanlarda engelli sporcularımızın haberlerinin yoğunlaşması, övünülecek yanı olarak niteleniyor. İçDış ve Spor haberlerindeki bu başarılarından dolayı çalışanları kutluyoruz. Bilindiği gibi katılamadığımız ve bu uğurda çok ağır bir ceza aldığımız Dünya Kupası maçları haziran ayında Almanya’da başlıyor. Burada takım olarak olmadığımız gibi, diğer konularda da yokuz, yani bir hakemimiz bile yok. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Maslahatgüzar Jorg Metger, Dünya Şampiyonası ile ilgili hazırladıkları kitapçığı göndermiş bulunuyor. Sayın Metger ‘‘Türk Milli Takımı’nı da Almanya’da ağırlamayı çok isterdik. Fakat maalesef bu sefer gerçekleşmedi’’ diyerek nazik ifadeler kullanıyor. ‘‘Dünyayı Ağırlıyoruz’’ adlı bu kitap Türkçe hazırlanmış. 66 sayfalık bu kitapla Dünya Şampiyonası günü gününe yaşanacak. Belli ki yalnız takım olarak değil, Almanlar seyircilere de önem veriyorlar. Acaba bu küçük görünen olaydan ders alır mıyız? Ne dersiniz? Yine de umutlu olmalıyız... Yönetim divanda tarafsız Spor Servisi Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu, bugün yeni başkanını seçecek. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak ve bu kez geçmiş yılların aksine iki yerine üç adayın yarışacağı divan kurulu başkanlığı seçiminde İrfan Aktar, Anıl Büyükerol ve Yılmaz Toköz yarışacak. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Divan Kurulu başkanlığını yapan Semih Haznedaroğlu, Mart ayında yapılan seçimde başkan Özhan Canaydın’ın listesinden yönetime girmişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın, kulüp Divan Kurulu’nun bugün yapılacak başkanlık seçiminde yönetim olarak tarafsız olduklarını açıkladı. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Canaydın, ‘‘Yarın (bugün) yapılacak Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde yönetim kurulunun adaylardan İrfan Aktar’ı desteklediği’’ şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Canaydın, ‘‘Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi, her zaman olduğu gibi Divan Başkanlığı seçimlerinde de tarafsızlığını korumaktadır’’ ifadesini kullandı. Ç İ N L İ O Y U N C U N U N AYA Ğ I K I R I L D I GÜNÜN İÇİNDEN ⅷ PFDK Beşiktaşlı Tümer Metin’e A.Gücü maçında ‘spor ahlakına aykırı davranışta bulunması’ nedeniyle ihtar cezası verdi. Brezilya’nın Netvasco gazetesi Kleberson’un Vasco De Gama’ya transfer olacağını yazdı. ⅷ Turkcell Süper Ligi’nde G.AntepBeşiktaş maçının başlama saati 15.30’a; KonyaMalatya karşılaşması ise 23 Nisan günü saat 16.00’ya alındı. ⅷ Fransız PSG Kulübü ABD’li bir finans şirketine satıldı. ⅷ FIFA, 2005’te kurumun kârını 78 milyon dolar arttırdığını açıkladı. ⅷ Lyon’da forma giyen Carew’e Tottenham talip oldu. ⅷ İnter Teknik Direktörü Mancini, oyuncularına yapılan saldırı nedeniyle İtalya’dan ayrılabileceğini açıkladı. ⅷ Fransa’da parlamentonun alt kanadı, statlardaki şiddet ve ırkçılığın önüne geçmek için sunulan tasarıyı onayladı. ⅷ Liverpool, 160 milyon Sterline mal olacak yeni stadı için kredi görüşmelerinde son aşamaya geldi. ⅷ İtalya Kupası: UdineseInter: 22, Fransa Kupası: PSGLille: 21. ⅷ Tuzla’da yapılacak 9. Uluslararası Deniz Harp Okulları (DHO) Denizcilik Yarışmaları, yeterli rüzgar olmayınca başlayamadı. ⅷ Hentbol/erkekler: Bahçeşehir Üniv.Çankaya B.: 2535. ⅷ Petrol Ofisi sponsorluğunda Everest’e tırmanacak 11 kişilik Türk dağcı takımı, 5200 metredeki ana kampa ulaştı. ⅷ Voleybol Federasyonu ulusal takımları bayanlarda Reşat Yazıcıoğulları’nın; erkekler de ise Işık Menküer’in çalıştıracağını açıkladı. ⅷ Valencia Açık Tenis Turnuvası’nda Rus raket Davydenko elendi. ⅷ Adana’da 1106/8583 kombinesini bilenler 484 YTL kazandı. Okur Yao’yu sakatladı Spor Servisi NBA’da mücadele eden Houston Rockets’ın Çinli yıldızı Yao Ming’in, Utah Jazz’a 8583 yenildikleri maçta ayağı kırıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ayak parmağındaki enfeksiyon nedeniyle bu sezon 21 maçta oynayamayan Yao’nun, sol ayağında kırık tespit edildiği ve bir süre daha takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Houston Chronicle’a açıklama yapan Yao, pozisyon almak için mücadele ettiği sırada sakatlandığını söyledi ve ‘‘Sanıyorum Mehmet Okur ayağıma vurdu. Galiba ayağımın yan tarafına vurdu’’ dedi. Yao, ilk periyodun sonunda Mehmet Okur ile girdiği mücadelede, ayağının rakip oyuncunun altında kalması üzerine sakatlanmış ve oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Yao, All Star maçı için verilen aradan bu yana yapılan maçlarda 27 sayı, 12 ribaunt ortalamasıyla oynadı. 1. KOŞU: F: Öktenalp (2), P: Kangallı (1), PP: Alpak (3), S: Angora (4). 2. KOŞU: F: Annosh (7), P: Kara Şimşek (4), PP: Jumbo (3), S: Şarkbeyi (6). 3. KOŞU: F: Günberi (10), P: White Diamond (14), PP: Gold Neck (4), S: Amandra (7). 4. KOŞU: F: Kafkaslı (1), P: Kunda (3), PP: Bozdoğan (4), S: Fermande (5). 5. KOŞU: F: Bullet (1), P: Şarpi (2), PP: Sydney (6), S: Tülmenli (7). 6. KOŞU: F: Şekerbey (1), P: Demir Berk (3), PP: Keremtay (10), S: Taşankız (8). 7. KOŞU: F: Bloody Moon (1), P: Elektra (3), PP: Olbia (2), S: Saboş Tay (7). 8. KOŞU: F: Ojala (5), P: Virgo (12), PP: Deniz (8), S: Son Ayşe (11). 9. KOŞU: F: The West Wings (6), P: Radikal Şövalye (9), PP: Kırmızıdam (10), S: Rüzgar Avcısı (3). Günün İkilisi: 7. Koşu: 1/3. Çifte Bahis: 3. Çifte:1/1. ALTILI GANYAN 1 3 1 2 1 3 10 8 9 1 5 12 8 11 9 6 9 10 3 7 Okur’un sert savunması Çinli pivotun sakatlanmasına neden oldu. CUMHURİYET 18 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog