Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

'Jr'Cumhurlyet ATATÜRK BtR GÜN GELECEK OktayAkbal Ç»g Pıarlam A-$ Tükocagı C*i No39 41 C334) OgaloJiu-IsanbulTeL (212) 514 01 % Cu mhuriyel y" Cumhuriyet ^ K İ T A P L A R I ANILAR "Bir rnmhnriyit ¥rrf\ îüşerref Hekiı 82. Y1L SAYI: 29190 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) MBA / Kuzey Ege'nin saklı cenneti Burhaniye Ören... / Teknesizlerin limanı Göcek. / Çöldeki talih kuşu Las Vegas. / ingiliz Kral Kütüphanesi.BUGUN YARN Şiir üzerine bir yolculuk Şavkar Altınel, şiır ve gezi kıtapları ile tanıdığımız bir yazar 'Soğuğa Açılan Kapı' ise onun şiır üzerine yazdığı yazılardan oluşuyor. Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi'ni 'süper temyiz' yetkisi istemekle suçladı Yargıda çekişmeYargıtay Başkanı OsmanArslan, adliyılın başlaması nedeniyledüzen- lenen törendeyaptığı konuşmada ağırhğıAnayasa Mahkemesi eleş- tirilerine verdi. Ceza usulü ve ceza hukuku öğrenimi ve eğitimi gör- meyen kişilerin cezayargılamasıyapmasının insan haklanna ayhrı olduğunu savunan Arslan, Yüce Divan görevi ile partilerin kapatıl- masına ilişkin görevin Yargıtay 'a verilmesini istedi. Arslan, Anayasa Mahkemesi 'nce istenilen bireysel başvuruyetkisi ile Yargıtay karar- lannın ortadan kaldırtlmasının amaçlandığını iddia etti. 6. Arslan y ın eleştirilerineAnayasa Mahkemesi Başkanhğı 'nın yanı- tı gecikmedi. Konuşmayı "talihsiz bir açıklama olarak değerlen- diren " Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, "Yargıtay Başkanı 'nın adilyargılanma hakkı konusunda kamuoyunda kuşkuyaratacak biçimde beyanda bulunması temsil ettiği makamın ağırhğı ve so- rumluluğuyla bağdaştırüamamıştır" açıklamasını yaptı. Yargı- tayBaşkanı 'nı konuşmasının biûmindealhşlamayan Anayasa Mah- kemesi üyeleri, adliyılın açılış kokteylinedekatılmadılar. M6.sayfada 'OLAYLARDAN DERS ALINMALI' Sezer'den sağduyu çağrısıCumhurbaşkanı Sezer, yurttaşlan son gün- lerde yaşanan olaylar karşısında sağduyu- lu olmaya çağırdı. Sezer, "Güvenlik güç- lerimiz yasadışı olaylan önleyecek güçte- dır" dedi. Başbakan Erdoğan da PKK yan- hsı eylemlerle ilgili olarak "Bunlar PKK ile ilişkilerini kesememiş blr grup DEHAPlı- nuı eylemı" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Terör devam etmezse ayakta ka- lamayız diye düşünen bir grup var. Ama sayılan çok değil" dedi. DEHAP lideri Ba- kırhan ise "gerginliğin aktörünün DEHAP olmadığını" belirterek toplumsal farklılık- lanıı etnik kimlıkler üzerınde derinleştiril- mek istendiğini, olaylann yaygınlaşmasına zemin hazırlandığını belırtti. • 5. Sayfada • FINDIK İŞÇİLERİYLE KÖYLÜLER ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI • 5. Sayfada 'GerçekHukuk Devleti' içinAnıtkabir 'e Özdemir Özok'un 'Bağımsız yargı' mesajı ver- diği yürüyüşte avukatlar Atatürk ilkelerine bağlılıklarmı gösterdiler. Son günlerde laik cumhuriyeti örseleyecek tehlikeli olaylar ya- şandığım kaydeden Özok, "Şeriata çağn çıkaran eylemleri, mikro milliyetçilik ve yobazlığııı tetiklediği linç girişimlerini, ülkenin bö- lünmez bütünlüğü ve üniter yapısına yönelik ayrılıkçı eylem ve girişimleri,Türkiye'nin çağdaş yüzünü oluşturan sanat kurumlarına yönelik haksızhklar dizisini, laiklik ükesine ve onu temsil eden kurumlara yönelik saldırüarı ve bütün bunlara karşı sergilenen umur- samazlığı, ülkenin aydınlık geleceğine gölge düşüren tehlikeli yaklaşımlar, virajlar olarak görüyoruz" diye konuştu. • 6. Sayfada Brüksel'deki yetkililer, üyeliğin ilk adımı olarak gördükleri imtiyazlı ortaklığı çekici kılmaya çalışıyor Fransa 6 B Planı' hazırlıyor İmtiyazlı Ortakllk ekİ Müzakere Çerçeve Belgesi'ne imtiyaz- lı ortaklıkla ilgili eklemeler yapmak isteyen Fransız tarafı, bu ko- nuda AB içinde bir karar alınırsa bunun içinin ileride doldurulabi- leceği görüşü üzerine çalışıyor. Fransız yetkililer, örnek olarak îz- landa ve Norveç'in içinde olduğu Avrupa EkonomikAlanı'nı ve "Fran- sız Polinezyası" gibi denizaşın bölgeleri gösteriyor. • 8. Sayfada çerçeve belgesi sonuçlandırılmadı Brükseidebugüntopianacak AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), Türkiye'nin Kıbns Dekla- rasyonu'na tepki olarak yapılacak karşı deklarasyon konusunda bir uzlaşmaya varmayı planlıyor. Karşı deklarasyonun yanı sıra müza- kerelerin 3 Ekim'de başlaması için onaylanması gereken Müzake- re Çerçeve Belgesi de henüz sonuçlandırılmadı. • 8. Sayfada Mayma 2 şehit daha Hakkâri'nin Çukurca ıl- çesi kırsalında arazi arama çalışmasında PKK tarafın- dan döşenen mayın patla- dı. Patlama sonucu 2 as- ker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Başını Kuma Gömen Devekuşu Cami avlusunda Atatürk'e, demokratik laik Cum- huriyet'e küfreden sapık kafalı Hizb-ut Tahrir'e, ya- saya aykırı harekette bulunmadıkları için müdahale etmediğini söyleyen polis yetkililerinden sonra, Ada- let Bakanı Çiçek Cemil de aynı kapıya çıkan bir MArkası Sa. 8, Sü. J 'de TEM'de facia: 13 ölü Sakarya-Düzce il sınınnda içinde 46 yolcu bulunan otobüs, tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak alev aldı DÜZCE (AA) -TEM Otoyolu'nun, Sakarya-Düz- ce il sınınnda lastiği patlayarak bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsü yandı. Kazada 13 kişi yanarak ya- şamıru yıtirirken 25 kişı de yaralandı. Giresun'dan Istanbul istikametine gıtmekte olan Cemil Coşkun yönetimındekı 34 TZ 6106 plakalı yolcu otobüsü Sakarya-Düzce ıl sınınnda lastiğının patlaması sonucu yoldan çıkarak banyerlere çarptı. Kaza sonrası yan yatan otobüsün arka tekerlekleri alev alarak yanmaya başladı. Yangın otobüsü sarar- ken araçta bulunan 46 yolcu panik içinde kendisıni dışan atmaya çalıştı. Araçtan dışan çıkamayan 13 yolcu yanarak yaşamını yıtirdı. Yaralı 25 yolcu Hen- dek Devlet Hastanesı'ne kaldınldı Yanan otobüs da- ha sonra olay yerine gelen i?faiye ekiplen tarafından söndürülerek araçtaki cesetler çıkanldı. Örgüt, şeriatçı militanlan saflanna çekmeye çalışıyor Hizbulkh Hizb-ut Tahrir'de yuvalanıyor Büyüme çabaları Fatıhte hiiafet çığlıklan atarak şenatçı ayaklan- ma çağrısı yapan Hızb-ut Tahrir, hükümetın hoşgörüsünü de kulla- narak Hizbullahçılan bünyesinde topluyor. Hilafetın kaldınlış tarihi olan 3 Mart 1924'ü hedef alan Hizb-ut Tahnr, hilafeti geri getıre- bilirse Ata Abu Raşta'yı halıfe ola- rakTopkapı Sarayrndaki makamı- na oturtmayı düşlüyor! MEHMET FAIL\Ç'uı haberi • 4. Sayfada vallden itlraf CHP Istanbul mıi- letvekıllen, Fatıh Camısı'ndeki şe- natçı gösteri nedeniyle îçişleri Ba- kanı Abdülkadir Aksu'yu istifaya çağırdı. Istanbul Valısı Güler de olayda polisın göstencilen gözaltı- na almamasınm bir eksıklik oldu- ğunu kabul ettı. • 4. Sayfada 6-7 Eylülfotoğmflan söküldü Ülkücülerden sergiyesaldın Beyoğlu Istıklal Caddesi'ndeki Kar- şı Sanat Galerisı'nde açılan "50. Yılında 6-7 Eylül Olaylan" konu- lu sergiye bir grup ülkücü saldırdı. Fotoğraflara \nmurta atıhrken ba- zı fotoğraflar da yerlennden sökûl- dü. Türk bayrağı açan gruptakıler, bir süre slogan attı. Polis tarafın- dan dışan çıkanlan gruptan bazı ki- şıler gözaltma alındı. • 8. Sayfada Budak'tan ilanla eleştiri 'CHPhalka umutolamaz' Eski Istanbul Milletvekili Rıdvan Budak, "CHP Yönetimine Açık Mektup-3 " başlığıyla verdiği ilan- da, AKP ıktıdannın demokratik re- jımın temelleriyle oynadığını ve halktaki umutsuzluğun arttığını belırtti. Budak, "CHP'nın de mev- cut yönetim anlayışı ve kadrosu değişmedikçe halka umut olama- yacağını" savundu. • 4. Sayfada CeBIT'e 900firma kahlıyor Büişimfiıarı kapısını açtı Buyıl 14'üncüsügerçekleştirilenCe- BIT Bilişim Fuan'na, 17 ülkeden 900 firma, şirketlere ve bireylere yönelik ürünleriyle katılıyor. "Ya- nnın ruhunu yakalayın" sloganıy- la açılan fuar, iş dünyası, dijital ya- şam ve telekomünikasyon olmak üzere 3 anabölümden oluşuyor. 60 ülkeden 160 bın kişinin ziyaret et- mesi beklenen fuar, 11 Eylül'e dek açık kalacak. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog