Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

11. lumhuriyet tiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI [ SELÇUK GenelYayınYönetmeni/. İbrürn Yüdız # Yazıişleri Mücrü: Salim Alpaslan # Sormlu Müdür: Mehmet Sucu#Hter Merkezi Müdürü: Hakan Kra Istihbarar. Cengiz Yüdının • Ekonomı: Hasan Eriş • Kültür: Egemen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler. Sami Ka- raören # Düzeltme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlerr. Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcisi: Gflray Oz Yayın Kurulu- tlhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı). Orhan Erinç, Hik- met Çetinkava. Şükran Soner, lbrahirn Yüdız, Orban Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsıkısı Mustafa Balbav Atatürk Buhan No 125. Kat4, Bakanlıklar Tel 4195020 C hat), Faks 4195027 • tanır Temsılcisi. SerdarKıak.H ZıvaBK H52S 1'3 Tel. 4411220, Faks. 4418745 • Adana Temsılcisi Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd 5 S. Aksoğan lş H Kat 1 Ttl 363 12 11.Faks 363 12 15 Antal>aTemsılcisi AhmetOnıçofJuDenız M?h ÇehkbastşMerkezıKatö Tel 0242 2480057 Faks 2487517 # idameMalıtşler Bülent \ ener # Satış Fa- zilet Kuza • Cumhuri\et Reklam: # Genel Müdür ÖzlemAyden 0 Genel MudurYardım- cısı. ISazende Pal Tel (0212)25198 74-75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- •vas\on: (212) 512 05 05 Faks- 212 513 84 63 \nnnUjMi:'ıeEiGûılHat«^2nK&Bin\eYaımalıl,\S >ocafcra±3941 CaSaiodu"*!)Istanbul PK "M6 SıAecıU415İS Td (Û212)î 120505(20hat. Falo m:i2nn»5i )5 \a>gm <üdı«yuı - - ~ - "- • ••- - •-- -• > a n "B3 gıCad.Sİıı«toKatl l1safcJ Dı»nm:VVateteaıom!toriaKaSan.\eTıc AS • " cumhun> etcom.tr 30 EYLUL 2005 İmsak5 26 Gûneş-6 52 Öğle'13 01 lkındı 1618 Akşam:18 58 Yatsı. 20.17 jalatasaray, ilk maçta 1-0 yerildiği Tromso'yla berabere kalarak UEFA Kupası'na veda etti Bir zamapLlar Avrupalıydıialatasaray: 1 - Tromso: 1 ISS-.AhSamıYen VKEMLER:y4. Almedia Costa (4), PJ. LeıteRibeiro (4), B. mha Mıranda (4) (Portekiz) .ALAXASARAY: Mondragon (4), Uğur (4) (dk 76 Zafer), ong (5), Tomas (5), Ergün (3) (dk 46 Sabn 4), Hasan Şaş 5), Saidou (6), Volkan (2) (dk 39 Hakan Şükür 5). Heinz (4). hcatı (5), Ümit Karan (3) rROMSO./firsc/t/eUr (S), Sılsen (7), Kibebe (6), Pendersen ">) (dk 10 Szekerez 6), Yndestad (6), Essedin (5) (dk 50 Tohansen 5). Christıansen (6). Bernıer (7), Ademolu (7) (dk. 7 4 Normann), Arst (6). Strand (6) 3OL: Dk. 32 Ademolu, dk 79 Hakan Şükür >ARI KAKTLAR: Volkan, Mondragon. Hasan Şaş, Necati 'Galatasaray); Arst, Hırschfeldt, Szekerez (Tromso) Sıradan bir futbol kaybı değil bu... Galatasaray dün gece Tromso önün de Avrupa'daki - tükenjşinf de ilan et- ti. Acı ama gerçek. G.Saray artık Avru- palı değil; en sıradanından yerli bir ta- kım. Kimse ilk maçtaki balçık sahaya, dünkü yağmura fatura etmesin bu ele- nişi... Ikinci sıruf yabancüarla, kavga- cı yerülerle San - Kırmızıhlarancak ken- di ligjnde zirve kovalar. O da bir yere kadar... Evet, futbolda büyük - küçük takım yok ama siz anlışanlıG.Saray'sanız,kar- şuuzdaki rakip de kutubayalan bir Nor- veç ekibiyse turu geçmeniz gerekir. Ali SamiYen'e gelen herkes ilk maç- taki 1-0'lık yerulgiyi sineye çekmişti. Nasüsa bu işin rövanşı vardı. Dün ge- ce işte o 90 dakika oynandı. Ama bir ;eyler eksikû Cim - Bom'da. Maça bas- ı, istekli, arzulu başlaması gerekir- ken bu rolü Tromso üstlenmişti. tlk 3 dakikada üd net pozisyon buldular. Ar- dından tribünlerin de ıteklemesiyle Sa- n - Kırmızıhlar harekete geçti. Ama top çerçeveyi bulmuyordu. Necati, Ha- san Şaş, Ümithep autu gördüler. 32. dakikada ıse kuzey ekibinin of- saytla kanşık golü geldi. Vuran Berni- er'dı. Ademolu aktıf alanda ofsayttı. Top ona çarptı, ağlarla buluştu. Ardın- dan bir panik havası başladı. Hakan Şükür'ün oyuna alımşı, GSaray'ı bi- raz olsun maça ortak etmişti. Ancak Tromso'nün müthiş direnişibaşladı bu kez de... tkinci yandaki ilk 20 dakikada maç çevrilebılirdi. Ama son vuruşlar ne- dense yine hedef şaşti. 79. dakikada Tromso defansının sektirdiği topu Ha- kan Şükür ağlara gönderdi. Ancak 1- 1 'i bulabilmişti G.Saray. Necati'nin üst direkte patlayan şutu ve Cim - Bom'un Tromso'nün savunmasında eriyenhü- cum girişimlerivardıama olmadı. Çün- kü G.Saray eski G.Saray değildi. Sonuçta 100. yıl kâbusu bir Avnıpa 'skandahyla' noktalandı. Peki suç kimde? Gollen atamayan futbolcularda mı saha şartlarına ve rakibe göre 11 seçemeyen Gerets'te mi yoksa cezah ve kalitesiz yabancılan takıma dolduran Özhan Canaydın yönetiminde mı? Bu sorulara en iyi yanıtı önümüz- deki günlerde tribünler ve G.Saraylı kongre üyeleri verecek. ALİ SAMİ YEN STADI'NDAN NOTLA^. / NEVZAT DINDAR Üzüntü, öfke ve dayak MAÇIN ELEŞTÎRÎSI / YILDIRIM TÜKENMEZ Galatasaray'uı sıradan bir Avru- patakımı olan Tromso"ya elenışı dün gece Mecidiyeköy'ü adeta savaş ala- ıına çevırdı. Karşılaşmanın son bö- ümünde yönetim ve başkan Özhan anaydın'ı istifaya davet eden ta- aftarlar stat dışında tepkiliydi. Ikıncı başkan Ergün Gürsov 1 ko- -umalar ve polis kalkanı eşlığınde Sportif A.Ş. binasına öfkelı taraftar- 'ann arasından geçerek gitmek ıster- Ken tartaklandı. Gürsoy'unkoruma- »lanyla taraftarlar arasında meydan |cavgası yaşanırken Galatasaraylı yö- ^ıeticinın omzunayumruk geldi. ola- Wı üzüntuyle izleyen Gürsoy'un eşı Ayşe Gûrso>, "Galatasarav'da bir tane başkan \ar. Ergün Gürsoy'un -iuçu ne?" dıye serzenışte bulundu. rgun Gürsoy ıse. görevlerinin ba- -ında olduklanru belırtuken, laf atan DIT taraftara da 'Sen satılmışsın' di- vebağırdı. • Yöneticilereyöneliksaldınlarbu- •' .jmla sınırlı değıldı. Başkan yardım- cİlanndan Refık Arkan alkollü oldu- ğu öğrenılen bazı taraftarlann fızı- kı saldınsına uğradı. Yetkıliler ara- ya girerek olaylannbüyümesıni ön- ledi. Dün gece Ami Sami Yen'de son düdükle beraber hüzün çöktü. Bir çok San - Kırmızılı taraftar uzun sü- re tnbünlerden aynlmayarak büyük üzüntü yaşadılar. Karşılaşma öncesı ''Bu takıma elenirsek Türkiye'yi terk etmemiz gerekir'' açıklamasıru yapan başkan yardımcısı Turgay Kıran'ın. maç bitmeden stattan aynlması dikkat çekiciydi. Yönetime ve takıma yönelik tepki Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de sürdü. Bir grup. takım otobüsünü taşladı. Hasan - Necati tribûne Turkcell Süper Lıgı'nde geçen hafta sonu Samsunspor'la yapılan 'maçta birbinne gıren HasanŞaş ve . Necati'yi dün taraftarlar tnbüne ağırdı. tkilı ısınmak içın sahaya , ıkarkentaraftannısteğınigençe- virmedi. Karşılaşmanın ilk dakikalarmda Galatasaray taraftannın sezon ba- şından buyanayönetımlerineoian brt- mek bılmez kızgnlığı dun akşam ken- dıni suskunluğa bırakmış, yönetim karşıtı pankartlar kaldınlmıştı. Bu el- bette -şayetvarsa- sorunurı tamamen ortadan kalktğını göstermiyor. San- Kırmızılı yandaşlann sadece futbol- culara sahip çıkması, duygulannı nis- pet yaparcasına onlaria paylaşması dahı sorunun devam ettiğinı göste- nyor. Ama her şeye karşın ses ve go- rüntu kıriıliğının ortadan kalkması se- vindiricı. Gelelim ışın sahaya ilışkın, yanı futbol tarafına... Iki takım da başlan- gıçta temkınli, yenilecek bir golün maliyetınin ağırolacağı düşüncesın- deydi. Ne var kı her ıki takımın da baş- langıçtakı örtüşen bu taktık anlayışı Cim-Bom açisından Urçok sakınca yaratryordu. En önemlısi konuk ekip Fiziğin Tekniğe Üstünlüğü fizik gucu oldukça yüksek ve bırebır- lerde sakatlık olasılığını dahi göz ar- dı ediyor ve yakalayacağı bir pozıs- yonu dahi sabıria bekliyordu. G.Sa- ray ıse sahaya eksıkkadroyla çıkma- nın sanctsını çekiyordu. Nitekim of- sayttan gelen gol, Tromso'nün sabır- lı oyununun bir ürünüydü. G.Saray, futbolu oynama isteğin- de, topla süreklı buluşan rakıp kale önünde sonuç alacak girişimleri bu- lamayan konumdaydı. Erken yenı- len golün de etkisiyle oyunun bir ya- n alana sıkışması ve alanın kaygan- lığı Tromso'ye avanta] sağladı. 45 dakika San-Kırmızılılar, enerjisıni gol pozisyonu üretemeden neredeyse sonlandırdı. Elbette bunda kadroya yeni dahil olan futbolculann da etki- si yok değildi. 4-4-2 sısteminin en önemlı tarafı da gende oynayan iki bekin etkin olmasıdır. Bu oyuncular oyuna çıkmıyorsa ya da öndeki ar- kadaşlannı zorlayıp itmiyorsa oyunu açmak zorlaşır. Rakibin kuvvetii sol tarafına karşın sağı daha edılgen, ya- nı pasif konumdaydı. Gerets'in bu durumu görüp oyunu buna göreyön- tendirmesı gerekıyordu. Ancak ne var kı Tromso'nün güçlü tarafında Uğur - Hasan uyuşmazlığı. dığer kulvarda ıse Ergün'ün zayıflığı, Heinz'ın yalnızlığı söz konusuydu. G .Saray son bölümde oyuna ağır- lığını koyduysa da fizik gücü yuksek konukekip, buna motivasyon gucünü de ekleyerekturu kopardı. Seçmendensağduyudeısi Norveçlı fütbolcu Pendersen, şans- sız bir şekılde sakatlandı. Tomas'la girdiğı ıkılı mücadele sonrası ken- dini yerde bulan oyuncu hastaneye kaldınldı. Bu oyuncunun yerine Se- kerez oyuna dahıl oldu. G.Saraylı taraftarlar kapah tribü- ne, "Gerets Emmene-NousaEind- hoven" (Geretsbizi Eindhoven'a ta- şı) pankartı asarak Belçikah tekruk adamdan kendılerinı 10 Mayıs'ta ırjaşfcmöodetErke(fertamtarafbr^ Hollanda'nın Eindhoven kentınde yapüacak UEFA Kupası fınaline ta- şıması yönündeki arzulanru belirt- ti. Ne var ki son düdükçaldığında bu beklenti boşa çıkmış oldu. Eric Ge- rets, karşılaşma sonrası yaptığı açık- lamada. şansız bir gece geçırdıkle- rini belirürken, şunlan söyledi: "Ma- catetediğjrnizgibibaşjaş-amadık. An- cak ikinciyanda rakibi baskn a alıp planladığumz gibi mnadık. Futbol- da böyteşansız akşamlar >annr. Ha- kan iğneyle ovnadı. Futboku ve tek- nikdirektörolarakbirçok maça çık- tım. Ancak bu hakem c\ sahibine de- gil deplasman takımına a\antaj sağ- la>-dnbirhakemdLA\Tiıpadakibukö- tü sonucunbgeyansr.acağınısanmı- Bu arada G Saray eski yöne- ncilerinden Abdürrahim AlbayTak'ın rahatsızlandığı öğrenildi. M A Ç I N E L E Ş T Î R İ S Î / M A H M U T S E R T AlandaMoyunabakmcasonuççok da şaşırtıa değil. Sonucu dramatik- teştiren rakibin hafife alınması olsa ge- r^ç. Bir de kaleci Hırschfeldt yaptı- ğı inanılmaz kurtanşlarla maçın so- nucunu etkıledi. Galatasaray çabuk oynamakla telaş etmeyı birbirine ka- nştınnca oyunu istediği biçime soka- madı. Norveç takımının özellıkle or- ta alanda uyguladığı tatlı sert baskı, buradan başlatılacak organizasyon- lan engelledi. Sol kenarda Ergün, Heinz, sağda da Hasan Şaş, Uğur ikilisinin etkisizliği Tromso'nün ek- meğine yağ sürdü. Norveçliler bıra- Köy Takımı! kın bu bölgeden atak yemeyi tersine geliştırdıkleri karşı ataklarla etkili ol- dular. özellikle uzun boylu santrfor- lan Arstfizik gücü ve zekâsıyla Song, Tomas ikilisinin kâbusu otdu.Tum ka- fatoplanndave bırebiryakaladığı kc- şulardafiziki bir üstünlük sağladı. Ni- tekim, Song'un onunlagirdiği bir po- zisyonda kararsız kalması Norveç'in golüne neden oldu. İlk karşılaşma sonrasında köy ta- kımı olarak nitetenen Tromso bekle- nilenin tersine katı bir savunma an- layısı uygulamadı. Oyunun atakve sa- vunmabölümterini gerektiği biçimde ama müthiş bir hırsla oynadı. Anla- şılan Norveç köyleriyte bizimkiler ara- sında fark var. Gerets, atakoyunaağırtıkveren bir futbol düşüncesine sahip. Süper Lig'de kal'ıteli golcüleriyie bu düşün- cesini kolayca uygulayabiliyor. An- cak golcülerin başariı olabilmesi için etkili birbiçimde beslenmesi gerekir. Bu da orta alan kurgusuyla gerçek- leşir. Saidou'yu ayn tutarsak Heinz, Volkan ve ne yaptığı belli olmayan Hasan Şaş bu kurguya işleriikkazan- dıracakgüçte değil. SonuçtaG.Saray 90 dakika büyük bir özveriyle oy- nadığı karşılaşmayı yitjrdi veUEFA'ya veda etti. Oyunculann özverilı uğraşı övgüyü hakediyorsa da başta Gerets olmak üzere herkes bu yenilgiden kendine pay çıkarmak zorunda. Estonya,Türk yatınmcı bekliyor AB'nin hedefı yaşlanmayan nesil Kadın patronlar AB'yi bekliyor Taklit ürûnde kara listedeyiz Petrolcüye ^ 'varlık vergisi' tehdidi Aylık gazeteniz bayioizde AboâeUk (1212) 2W » 31 Fab: 2*4 » » FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞU: F: Canözüm (8). E: Canlar (3), PP: Jülin (11), S: Katıbey (4). 2. KOŞU: F: Yılmazer (7). P: Cansinan (2), PP: Tüzünso>' (6), S: Sinanbey (4). 3. KOŞU: F: Ardahan (7). P: UğurBarbar(3), PP: Afacanım(l 1), S: Barabas (4V 4.KOŞU: F: Hıcazhan (4), P: Yosun (15). PP: Yasinhan(7). S: Çekırgeüm (8)5. KOŞU: F: Dağdelen (7), P: Doruk (5), PP: Kapagan (4), S: Piraye (6). 6. KOŞU: F: Ezhatım (2), P: Alpak (1), PP: Tumbulmüslüm (5). S: Yektalım (9). 7.KO- ŞU: F: Kınalıkrz (9), P: Kor Mistress (7), PP: Gürjan (1), S: Myata (4). 8. KOŞU: F: Negresco (2), P: Dayıbeyim (3), PP: Aranti (4), S: Içkale (6). 9. KOŞU: F: Albüke (7), P: Öncü (5), PP: Bergüzar (8), S: Fenthan (2). 10. KOŞU:F:Birth- day Gırl (31 P: Tacho (2), PP: SoundöfQueen (12), S: Aranje (14) Günün • ALT1LIDA DÜN - Istanbul at yanşlann- îkilisi 6. Koşu. daaltılıganyan. l'3-10'l^-3-2-9kom- ->/\ ÇMte Balüs* bınesinı büenler, 1358.89'ar YTL ıkramıye T r \ fin * v kazandı. l.^ırte.8'/. î 7 S 4 8 S ALT1U 2 1 8 7 1 4 8 GANYAN 2 7 5 8 2 3 3 2 12 14 Konferans Programı ve Online davetiye için İSTANBUL KALIP FUAPi 02 £*v İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeni Fuar Alanı Ziyaret Saatleri; 11:00-19:00 ' # www.ihlasfuar.com İHLAS FUAR { • HlZMETLERİ A.Ş •• Bllglİçin:02İ245425 Kalıp sektöründe bir şeyler oluyor. İSTANBUL KALIP FUARI I î a 1 ı S E R V İ S L E R : TAKSİM AKM ö n ü 1 1 " . 0 0 - 1 5 : 0 0 a r a s ı h e r s a a t b a ş ı / İDTM M e t r o D u r a ğ ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog