Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EYLÜL 2005 CUMA 16 _£ T J I i T i V | # J I \_ŞlN cumtv(âcumhuriyet.com.tr vjÜNÜN v İLMLERİ | 'Uykusuz', aynı adlı Norveçyapımıfilmden gençyönetmen Christopher Nolan tarafından uyarlanmış CSS Tûrk 16 15 tdeal Koca 21 00 Ofay TV Gulduru O j (An tdeal Husband ) - tngıhz sosvetesınden v i ' Robert katıldıgı bır partıcLe \ ıllar once tanıdı- ğı bır kadınla karşiîaşır Laura adlı bu kadın Ro- bert m geçmışındekı bır sırn bılmekredır ve ona şantaj \apar \slında kotu olan bır projeM ıvı gıbı lanse etmesıru ıster Robert başta bu teklıfı kabuîet- mekzorundakalır Yon BıllCarthdge Ovn James Valbv Sadıe Frost (1998 tngıltere 90 dk) Walker 22 00 CNBC-e Macera (Walker)-19 v\ da vaşaınış Amenkalı mace- racı VVıllıam Vvalker ın ha\at o\kusunu anla- tan fılm >onermen Alex Cox un rmzasını taşı\or Hukuk, pohtıka tıp gazetecılık gıbı bır çok alanda kan>er \ apabılecekken herşev ı elının tersıv le ıten % e Nıkaragua'da dıktatörluğe kadar uzanan bır havatı seçen Walker ın macerası 185 5 \ılında mıhoner bankacı Cornelıus ıçın çalışmasıvla başlar Yapımın başrollennı Ed Harns Marlee \-latlin \e Peter Bov- lepavlaşıvor(1987 \BD-\leksıka-lspan\a 9> dk) tkimizin Hikayesi 23 45 Kanal D Dram (Tbe Story Of Ls) - 15 \ ılhk bır evlılıkten son- ra ılışkılen artık ı\ıce bozulan Jordan çıftı ço- cuklan 12 yaşındakı Josh ve 10 vaşındakı Enn \az kampında\ken avnlık denemesı vepma\a karar \e nrler Ben ve Katıe çıftırun bır arada kalabılmesı- nın tek \olu bırbın ıle olabıldıgı kadar az ıletışım kurmaktır Yon Rob Reıner Ovn Mıchelle Pfeıf fer, Bruce V. ılhs (1999 ABD 95 dk) Talos Muıroası 01 00 Olay TV Macera (Talos the Mummv) - Asırlar once Mısır ın kumlanna uğursuz bn prens gomulur Yuzler- ce vıl sonra hazıne avcılan ve arkeologlar mezan açarak uğursuzluğun vervuzune vavılmasına sebep olurlar Amenkalı bır dedektıf, Talos un olumsuz kuvvetıne engel olmava çalı^acaktır \on Russell Mulcah\ Ovn Jason Scott Lee Louıse Lombard Ripley'in Cinayefleri 01 3 0 TRT 1 Dram (Rıpley's Game) - Tablo dolandıncısı Tom Rıp- le\ son ışınden uç vıl sonra ltahada ortava çıkar kalburusrubnhavat>aşavanRıplev ınhava- tı Trevan adındakı komşusu vuzunden altust olur Hauıce bır ovun planı hazırlavan Rjplev ovunda başrolu de Trevan a verecektır 'Yonetmen Lılıana Cavanı Ovuncular John Malkovıch, Dougrav S- cott(2002 italva-lngıltere-ABD 110 dk) "iabancı Izleyin Orta Değmez Alaska'da kedi fare oyunu Uykusuz - Insomnıa / Yon Christopher Nolan / Oyuncular Al Pacino, Robın VVilliams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt, Larry Holden, Jay Brazeau / 2002 ABD yapımı, 118 dakıka TV Ser\isi - "Memonto"\ la (Akıl Deften) sınema dunyasına bomba gıbı duşen genç yonetmen Christopher Nolan'ın, 1997 yapımı aynı adlı Norveç fılmınden uvarladığı "•UNkusuz" Al Pacino ve Robin VVHüams gıbı ıkı buyuk aktoru karşı karşıya getınyor YVıll Dormer Los Angeles Polıs Departmanrnda çalışan deneyımlı bır polıstır Genç ortagı Hap Eckhart ıle bırhkte Alaska nın kuçuk bır kasabasına on yedı yaşında genç bır kızın oldurulmesını araştırmak ıçın gelır Gıttığı bolgenın bıtıp tukenmeden panldayan guneş ışığı yuzunden uykusuzluk çeken Dormer cına>etın en guçlu şuphelısı olan yazar VValter Fınch'm peşındedır Fınch, sıslı bır gurde yaşanan genhmlı bır kovalamaca sonrasında Dormer'm ellennden kurtulup -Uvkusuz', Al Pacino ve Robin WUliams gıbi Holly^ood'un iki buyuk aktorunu karşı karşıya geririyor. kaçar Sıslenn ıçınde kavbolduğunda ıse bır sılah sesı duyulur Genç dedektıf Hap oldurulmuştur Bır polıs olarak duyduğu sorumluluk \e ortağmın oldurulmesınden kendısmı suçlu bulması, Fınch ıle kedı-fare oyunu oynamaya kadar surukle\ecektır Dormer ı Tecrubelı dedektıf Dormer bu olavı araştırmak ıçın yanına bu kez yerel bır polıs memuru olan Ellıe Burr u alır Ikılı Fınch ın zekıce orduğu entnkalar ağı ıçensmde ıntıkam ve adalet ıçın çabalar Bir kahmmanlık öyküsü rv8 21 00 Gizlı Sılah - The Hunley / Yonetmen John Gray / Oyuncular Armand Assante, Donald Sutherland, Alex Jennıngs, Christopher Bauer, Gerry Becker, Michael Dolan /1999 ABD yapımı, 120 dakıka TV Servisi- Başrollennı Emmy odullu Arnıand Assante ve Donald Sutherland'ın paylaştığı "Gız- BSilah", buakşamrv8'deekranagelıyor Fılm bır duşman gemısmı bombalayarak batıran ılk denı- zaltı olarak tanhe geçen "CSS Hunley "'nın az bı- lınen gerçek kahraamanhk hıkayesını anlatıyor Amerıka da ıç sa\aş yıllan CSSTiunley denı- zaltısmın ılk ıkı gorev ınden 13 kayıpla donmesı karşısında Guney Eyaletlen Federasyonu Komu- tanı General Beauregard, gemının ışe vararlıhğı konusunda endışe etmektedır Hunley kızağa çe- kılmek uzereyken cesur bır yuzbaşı olan Dı\on ınsan gucuyle çalışan denızaltının komutasını ust- lenmeye gonullu olur Sekız kışıhk yenı murette- batı ıle yola çıkan denızaltının gorev ı bır Kuzey gemısını batırarak sa\aşın dehşetı altında ınle\en Guney eyaletlennı hızla ılerle\en Kuzev ordula- rının tehdıdınden kurtarmaktır 17 şubat 1864 tanhınde CSS Hunley nınkomu- tanı ve murettebatı savaşın en buvuk fedekarlık- lanndan bınnı yaparak tanh yazarlar Benzen ko- lay kolay yaşanmayacak bır cesaret \e deha orne- ğı olan "Gizli Silah" ozelhkle sa\ aş fılmlenne ıl- gı duyan ızleyıcıler ıçın ıdeal bır seçım Cansızlar konuk oluyor T\ Servisı - "Finans Analiz" programını Yiğit Bulut sunuvor Yapımın bu haftakı bolumune, SPK Başkanı Doğan Cansızlar konuk oluyor Cansızlar yapımda, "Mortgage herkesı ev sahibi>apacakmr. "Enılak pıvasası ile ügüi oluşan bcklentiler ne kadar gerçekçı", "'Sıennaye pivasalannda tasarlanan < >enı kanunı duzenlemeler neler getırecek", "Kobı pı\ asası kuçuk ve orta bo\ şirketlere finansnıan kola> lığı sa>la\acak nu" gıbı sorulan yanıthyor NTV 20 30 Burgazada'da örnekyaşam , TV Semsi-NTV, "Yakm ' \da Lzak Ada: Burgazada" belgeselını bu akşam ekrana getınyor Nedim Hazar ımzalı vapımda CunejtTurel eşı Tilbe Saran \ e Emihos \orgos Eden arasındakı dostluk 60 lı yıllardan ıtıbaren Rumlann yenne Burgazada ya yerleşen vırmıden fazla farklı etnık %e dını cemaat arasındakı kardeşçe yaşam anlatılıvor Tv PROGRAMLARI 11 10CıbalıKarako- lu 13 30 Erguvan 14 50ÇızgıFılm Gar- fıeld 15 20 Meraklı Momoiar 15 50 Bakar mısın'' 16 00 Kasaba 16 55 Mıras 18.15 Dızı Bızım Evın Hallen 19 00 Haber19 55 Uykusuz 22 25 Canlı Performans 24 00 Habercı Tur- kıye Renklen 00 55 Gunun Ardından 01 15 Rıpley'ın Cınayetlen (0 312 490 43 00) 1215 Ekogun 13 35 Hayat Akarken 15 15 Ekogun 15.35 Yurttan Haberler 16 00 Haber 16 45 Sanat Gundemı 17 40 Dunyaya Bakış 18 40 Hayatımız Sınav 19 30 Kent ve Kultur 20 05 Tarıh Mekan 20 3O Belegesel 21 00 Dunyanın Turkusu 21.40 Duşlerle Gelen 22.00 Ankara- Bruksel Hattı 22 40 Hayat Akarken (0 212 259 72 75) >~£— _ 11 OOBaşkaHayatlar \iM y 13 00 Orta Sayfa 14 00 Sağhk Kulubu 16.00 On Aır 17 05 Satır Arası 18 30 örumcekler 21 00 Ideal Koca 22 30 Bır Hoş Sada 01 00 Talos Mumyası (0 224 331 70 00) a10 30St Tropez 11 30 Yenı Vızyon 13 45 Trend 14 00 Avru pa dai Futbol 14 30 Tatıl Adas 15 30 Bıtkısel 16 00 Çızgı Fılm 17 00 Derya Gıbı 1810 Emel ce 20 00 Ha ber 21 05 Gızlı Sılah 23 00 Muhte şem Ikılı 01 00 Haber Aktıf (0 212 288 51 52) ^j BUGÜN 11.15 Belgesel 1615 Basında Gu- ven17 15TurkuPı- Çvrasya Buhtenı 20.30 Ekonomı Polrtık 21.30 Öz-Eleştır- me (0 3122312100) 18:10 EMELCE EmelMuhuoglu ( c a n l ı ) KonuKto Seniu & Osnm fogmurieret SINEMA Gızlı Sıloh 21:00 23:00 MUHTEŞEM IKILI HukktOunı&CenkEıen KonıUv (conft) U 11 00 Sahte Dun- yalar 12 00 Gıde Gıde GAP 13.15 Sabun Kopugu Gıbı 14 00 Mem leketım 15 00 Çınaraltı 17 00Na turmort 19.00 Dunya Grekoromen Gureş Şampıyonası (Naklen) 21.00 Avrupa dan Futbol 23 30 2005 Unıversıade 00.30 Kapanış 10.00 Aşkım Benım 13.30 Dızı Makı 16.00 BızBıze19 00AnaHa- berBultenı19 45Spor Sayfası 20 00 Dızı Hayat Bılgısı 22 00 Dızı Makı 24 00 Geçmışten Gelen Tehlıke 02 00 Bu Gece 02.45 Song 24 05.00 Zumrırt (0 212 355 01 01) _ A _ _ 10 30 Sabah Yıldızla 3 1 V rı 13 00 Gun Ortası * * * 13.30 Yerlı Fılm Şohret Tutkusu 16.00 Dızı Ço- cuklar Duymasın 17.30 Dızı Avru- pa Yakası 19.00 Haber 20.00 Dı- zı Buyuk Yalan 21.45 Dızı llkGoz Ağrısı 23 30 A Takımı 02.30 Son Haber (0 212 354 30 00) 11 20 Refarans 12 30 Iş Yemegı13 00Ajans14 10 Paranın Izı 15 15 3 Ekım1 Avrupa Karan 16 15 Fı nans 17 00 Manşet 18 30 Afış 19 00 Edıtor 20 05 Tarafsız Bolge 21 00 5N 1K 22 05 Egnsı Doğrusu 23 00 Gece Goruşu (0 212 413 56 00) kanalturkL R < 1 x S t L E I Z V O N J Şu Çılgın TURKLER Kurtuluş Savaşı destanın inanılmaz oyküsü... 91 yıldır açılmayan saytalar açılıyor... İzlerken heyecanlanacak, duygulanacak, zaman zaman da göz yaşlarınızı tutamayacaksınız... Şu Çılgın Türkler yarın ve her cumartesi Kanaltürk'te ABONE HABER KANALT JRK vazıp ""77?Ve SMS gondererek Kanalturk Haber Paketı ne abone olabılırsınız (AyliK 5 YTL / 60 kontor) 11 30 Vadelı işlemler 12.30 Konuklarıyia Fı nans Cafe 14 00 Pıya sa Ekranı 16.00 Dış Pı- yasalar 18.00 Dızı Cheers 18 45 Dızı One Tree Hıll 20 00 Dızı The Kıng Of Oueens 21 00 Dızı Las Vegas 22.00 VValker 24 00 Dızı South Park (0 212 330 01 01) . „ . , . . . 1210FıkırMeydan U L U b A L 13 10 Muzık Pınar 15 10GençlkCep hesı 17 20Sahne Sanatlan 20 30 Ozan Telınden 22 00 Ha!k Unıvers tesı 23 00 Haber Masa sı (0 272 257 50 90) a09 50 Dızı Kadın Isterse 13 00 Magazın Maratonu ^^ 14 50AntalyaFılmFestıva » I a r lı 15 00 En Son Babalar Duyar 17 20 Passaparola 19 00 Haber 20 15 Yenıden Olacak O Kadar 22 00 Renklı Hayatlar 23 50 Z Raporu 01 30 Gece Haberı 02 30 30 Gun (0 212 448 80 00) 1 1 5° Sabotage 1315 Sağlık Rehberı 14 00 At Yarışı 18 00 Çızgı Fılm Kuşağı 18 30 Başka Yerde Yok 20 00 Haber 20 15 3 Ekım 21 50 Uç Sılahşorler 23 30 Fantasy (0 212 336 75 75; G 11 00HtClıp13 30Sarı şeker 16 00 Ferah Ferah 18 00 Metres 20 00 Ha ber 21 00 Dızı Gerçek Kesıt 22 30 Dzı SrlarAem 24 00 Gece Hattı (0 212 256 82 82) 17 30BanvıtKupası Pı nar Fenerbahçe 19 30 Banvıt Kupası Baivıt Nymburg21 lOBasınToplantsı 10 212 449 07 00) 10 30 Sabah Sabah Se daSayan13 45Hayallar Gerçek Oluyor 17 30 Dızı Yılan Hıkayes 19 00 Ana Haber 20 00 Dızı Yabancı Damat 21 50 Dızı Ih lamurlar Altında 23 45 Ikımızın Hı- kâyesı 02 00 Intıkam Benım (0 212 478 00 88) 19flO AKŞAM HABERLERİ Sonay Dıkkaya Celal Pır ve Çağla Kubat 22:00 TÜRKİYE BREZİLYA 17 Yaş altı Dunya Gençler Futbol Şampıyonası Yarı Fınal yenıden —.» 10 30 Ekonomı 11.30 _ i I V Haber Aktuel 12.00 Haberler 12 15 Spor 12.30 Gece Gunduz 13 00 Gunun Içınden 13 35 Ekonomı 14.10 NTV ye Sorun 15.00 Haberler 15 15 Yakın Plan 16.00 Haberler 16 30 Ekonomı 17 10 Basın Oda- sı 18 10 Gece Gunduz 18.35 Ve Insan 19.00 Haberler 20.00 Ger- çegın Ta Kendısı 20.30 Uzak Ada Yakın Ada Burgaz Ada 22.00 Tur- kıye Brezılya Karşılaşması (Bant) (0 212 335 00 00) 1100 Muzık Yaz 13 00 Edıtor Masası . ,, . 1 4 00 Kadınlar Kulu- KanaılUlK t>u 16 00 Ekonomı Gundemı 18 00 Dızı Işte Hayat 19 00 Dız Evım z Hollyvvood da 20 00 Haber 21 30 Soz Meclısı 02 30Tarz ıHayat(02123558500) 11 20 Sınderella 15 05 Kuçuk Kar- deşım 2 16 35 Kan Borcu 18 35 Harvard Hırsız 20 30 Bır Zamanlar Meksıka da 22.25 Ka zaraZengın (0 212 326 00 00) J BUGUN ıı 13 30 Fırtna Gucu N* 15 30 Aiternatıf 16 00 www ntvmsnbc com And Daglan ndakı Hrt ler 17 00 Saklı 19 00 Amerıkan Ara- bas 20 00 Efsane Avcılan 22.00 Su- ruşKeyf ^0 272 330 00 88) \ SİLÎVRİ SULH HL KUK >1\HKE\IESİ SATIŞ ME\IURLUĞU'ND.\N GAiRtVIE\KÜLÜN SATIŞ İLANI Dosva\o 20U->4bani Pa\daşlığın sati} suretıvle sona erdınlmesı karan geregı satışına karar alınan ta^ınmazın cınsı e\^afı\ekı\inetı 1 Sılıvn ılçesı Kurtalh kovu Ko\ ıçı 16 pafta ^01 parselde kavitlı 3088 nû vuzolçumundek] larla \asiflı tajinmaz laktır olunan 118% 00 YTL bedelle^aatlsOO-IM^arabi 2 Sdıvn Kurtalh ko\u Ineıriı Pınar mevkıi 5 pafia 661 parselde kavıtiı 7100 m2 vuzolçumundekı larla vasıflı ta^ınmaz takör olunan 8 64000 YTL bedellesaath'Oh-^arası \şağıdakı koşullarda satılacaktır tmar Durumu ^01 par^elın ko\ \erieşıl alaru ıçmde kaldıgı ıkı kat \e 6 ^0 m vukseklıkte \e rrunımum 300 metrekare par^el buMiklu Junde bına vapılabılecegı 661 parselın 1 '0 000 ol<,ekJı ımar plarunda agaçlandırma alanında kalmakta olup 250 m2 \ı ga^neven •> ımar lı bına vapılabılecefı bıldınlmıştu' Halıhaar durumu ve kıvmetı ^01 parsel uzennde bına \e benzen vapı bulunmamakta olup vakımnda es>kı ko\ e\len bulunmaktadır \razi eğımlı bır tq>e uzennde olup tanm amaçla kullanılmaktadır Yotu voktur 661 parsel dar \e uzun bır parseldır F\nkı vapısı ıtıba nvla tarm v« jertajim ıçın çok u\gun degjldır Tanm amaçla kullanıl maktaolıç Nanmdavol bulunmaktadır Saüş şartlan 1 Bınncı satış 8 11 200^ gunu karşvlannda vaalı saatlerde Sılmı lcra Mudurlugu nde açık artırma suretiNİe \apılacak nr Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vuzde 60 ını \e ruçhanlı ala caklılar \arsa alacaklan toplamını \e satıj mairatlannı geı,mek jartı ıle ıhale olunur Bo\le bır bedelle ahu çıkmazsa. en ı,ok arnıranm ta ahhudubakıkalmak}aTH\la 18 11 20 •> gunua\"niNer\esaatteıkıncı artnrma\a çıkanlaı.aktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılemermş- se en çok artıranın taahhudu saklı kalnıak uzere artırma lUnında goste nlen muhlet sonunda en çok artırana ıhane edıiecektır Şu kadar kı art tırrna bedehmn maltn tahmaı edılen kı\-metının vuzde 40 ını bulması \e satış ıstevenın alaugına ruçhanı olan alacaklann toplamından tazla olmabi ve bundan başka parasa çevırme \e paslaşUrma masraflannı geçmesı lazımdır Bovie fazla bedelle alıcı çtkmazsa san^ talebı duşe- cektır 2 Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 sı nıspetuıde pe\ akçesı \e bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temı nat mektubunu vermelen lazımdır Sans peşm para ıledır aİKi ı^tedı gınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Ihale pulu. tapu harç ve masrafîan KD\ alıcıva aıttır Tellalne bınkmışverejkrvetapusa tışharcı satış bedelınden odenır 1 tpotek sahıbı alacakhlarla dıaer ılolılenn *) bu aavnmenkul uzenndekı haklannı hususı\le faız ve masrafa daır ılan ıddıalanm da vanağı belgelen ıle on be^ gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu ••ıcılı ıle sabıt olmadıkça pa\laşmadan hanı, btrakılacaklardır 4- thale\e katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suremle ıhalenın teshıne sebep olan tum alıcılar \e kefillen teklıf ettılden be del ıle jon ınale bedelı araiindakı farktan \e dıaer zarartardan veavn ca tememıt faızınden mutebelsılen me\ul olacaklardır Ihak tarkı \e temerrut faıa a\-nca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olu nacak. bu fark. \arsa oncelıkle temınat bedelınden ahnacaktır ^ Sarnıame ılan tanhınden ıtıbaren nerkebin gorebılmesı ı<,m da ırede açık olup mabrafı venldıgı takdırde tote\en alıcı\a bır ornegı gondenlebıhr 6- Satı^a ıştırak edenlenn şartnamevı gormttî ve munderecatını ka bul etmış savılacaklan ba^kaca bıla ahnak iste\enlenn 200^ 4 satış saulı dos\a numarasnla mudurluâumuze başvurmalan ılan olunur 1909 200> (*) tlgıhler tabınne ırtıtak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 44681 ŞİŞLİ 5. İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKLLÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM Do^vaNû 2002 146" lal Bır borçtan dolavı tır Bırıncı arttırma 21 tulus, Ktanbul adre^ hacızlı ve 10 2005 E aşağıda cıns mıktar ve kıvmetlerı vazılı mallar iatışa ı,ıkanlmış unu saat 11 00 H 10 da kurtuluş Azak Sokak No 14 40 k.ur nde \apilaeak ve o aunu kıvmetltnn \uzde 60 ına ısteklı bulunmadıgı tak dırde 26 10 200ı eunu avnı \er delının malın tahmın hanı olan alacaklınm vesaarte2 antımıa vapılarak satılacası Şu kadar kı anırma be- edılen kıvmetının vuzde 40 ını bulmasının ve satıj ıstevenın alac.ağına ruç- toplamından tazla olmasinın ve bundan başka parava vevırme ve pavlann pavlastırma masraflannı eeçme KD\ nın alıcıva aıt ıılaLağı ve sının şart olduau mahLuzun satı> bedelı uzennden % 18 oranında •-atış şartnameiinın ıcra dosvasında eorulebıleceaı masrafı venl dığı takdırde şartnamenın bır omegının ıstevene gonderılebılecegı fazla bılgı almak ıstevenlenn vukarıda vazılı dos\a Muhammen Kjvmetı 1 •'OuOuO 2)1-00 00 1)5000 00 4)300000 i)8 2iOOO 6r3iO0O 7)700000 81350000 9)10000 00 10ı 12 50000 1IHO0OO0 12)300000 1312 50000 141 "30 00 biiioooo 16r500 00 Pl 1250 00 18ll2i0O0O 19)10000 00 20) lı 000 00 21)1325000 22)iOOOOO 21) 11 "SOOO •>4) 1000 00 2i)12^0O0O 26)4ii0uO 2^ | i 000 00 2!s)Vi0000 29p00f/ 30)^00000 31)2iOOOOu 12 ı" 10000 33)2^000 numaraM Adedı _ 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ıle mudurlugumuze başvurmaları ılan olunur 23 09 2003 C ınsı (Mıhıtetı ve onemlı nıtehklerı) (, ıkolata kaplama makınesi W " m xiel Carıei.Montanan marka kavurma lırını 199 mıdel cam »az marka Kakao tozu tartma \ e doldurma makınes,ı 1990 model Draıe kaplama kazanı Sogutma unıtesı Camer ^ır Coodıtıonıng marka Çıkolatın toplama makınesı 1996 model Proolena marka Napolnen Sarma mak nesi Sapal S1G Çıkolatın sarma makmes, 1 ^S6 model MFM marka van otomatık Çıkolatın sarma makınes |9"4 model Sapal marka tam oıomatık Ç kilatın barma makmesı IV n model bapal marka ıam otomatık Çıkolatın sarma makın M 19M model Sapal marka van otomatık Mını çıkolatın sarma makıne ı van otomatık Sapaı marka Çık">latm sarma makınesı |y~4 model Nac ema iıarka Temperleme makmesı \ eb marka Dmlendırme kazanı 1 i ton 1 ton n 00 kg kapasıtelı kakao kavurmateshi Dınleidırme kazanı ^ i tonluk Sıluıdır makınesı 1986 model l - lı \a»ema marka Sılmdırmakınesi 11 lu Naaema marka Melanjor ı,ıkolau hazırlama makınes Nagema marka Kakao degırmem Cane&Montanan marka Kakao kabugu kırma ve avıklama makme<;ı 4 gozlu kakao presi Cane&.\lontan marka 1 5 tonluk vnvarlak konç 11 tonluk Huavalı konç Pudra ^eken ımalaı makınesı Buhar kazanı ^ ıldız marka Komple çıkolata dolum laıtma. sooutma \ kalıptan çıkarma makınes W 4 model Cane&Montanan marka TemperleTie makmeM Cane&Momanan maıka Çıkolatın >arma makınesı I9v*> model MC \utonauons marka Zart ambala) makınesi GD Boiogna maıka Flovv Pa>.k Tannatmaı makınesı Mak marka Hava kempresoru Lubamat marka Basın A^W İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN Dos\a\o 2002 459 Davacı NfNG Bank A.Ş vekılı tarafından davalılar \rda Bılgı^avar Otoma^von Sıst San ve Tıcaret Lı- mıted Şırketı ve \ n f \lurat Soeancı akvhlenne mahkememızde açılan davada Mahkememızce vapılan varg-lama bonunda 24 S 2004 tanhlı 2002 4i9 E 2004 6^8 K. savılı kararla 1 Davanın kabulu ıle 1 14" 7 361 000 TL temınat mekrubu bedelının davacı M \ G Bankası nın merkez ijubesınde faız getırmeven hesapta tahsılde tekerrur olmamak uzere davalılarca depo edılme^me Harçlar Y asası uvannca belırlenen 10 100 000 TL karar harcından peşın al nan harun mahsubu ıle bakı\e 5 140 000 TL harcın davalılardan tahsılı ıle Hazuıe ve gelır kavdına 3 Davacı varanna avukatlık asgarı ucret tanfesı uvannca tavın ve takdır olunan 300 000 000 TL maktu vekalet ucretı ıle davacı tarafından vapılan 40"* " > S0 000 TL vargılama gıdı.rının davalılardan tahsılı ıle davatıva odenmesıne mutedau" karar venlmıştır Dava dıleUesi davılılardan \nf Murat Sogancı va ılanen teblıg olduğundan ışbu hukum ozetı davalıva mahkeme ılamı teblıaı venne kaım olmak uzere ve 11 gun ıçınde temvız edılmedıâı takdırde kesınleşeceğı hususuvlaılanolıınur (fı 09 2'J05 Basın 4M6i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog