Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KUVAYI MÎLLIYE'NÎN KURULUŞU Alev Coşkun ÇaJPazartama'VŞ TurkocaJ: Cad No'941 34334)Cagaioğlu-tsanbulTe! <2i:> 51401 96 Cumhuriyet f Cumhuriyet K İ T A P L A R I YAĞMURLARLA TOPRAKLAR (Tütün Zamanı 2) Necati Cumalı Çag Pıartatf A Ş TüAoeagı Cad No 39 41 (212)5140196 82. Y1L SAYI. 29186/50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,ndej KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1345) BAŞYAZARl. NADlR NADİ (1945-1991) 3 EYLÜL 2005 CUMARTESİ 'Halkı kurtarmak' iddiasıyla Irak'ı işgal eden Bushyönetimi, ülkelerindeki drama seyirci ABD'de çokıişu 'Vlir emrî' Bush yönetimmm duyarsızlığı ve yavaş hareket etmesi nedeniyle Katrina kasırgasmm vurduğu New Orleans, anarşi, kargaşa ve çaresizhğın pençesine düştü. Yağmalama olaylannm yaşan- dığı ve çocuklann bile tecavüze uğradığı kentte çatışmalar yaşandığı bildirildi. Kente, Irak'tan dönen ve öldürme yetkisiyle donatılan 300 asker konuşlandınldı. Su, yiyecek ve enerjinin bulunmadığı New Or- leans'ın nehirlere dönüşen sokaklannda yüzlerce ceset yüzüyor. öleiiler Siyah YOkSUİIar New Orleans'tan kaçamayan on bınlerce insanın çoğunluğunun yoksul siyahlar olması da ülkedeki toplumsal adaletsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Kentteki polislerden Tho- mas Jessie, "Cesetlerle yan yana yaşıyoruz. İnsanlar bir damla su ıçin cinayet işleyecek halde. Bizi burada unuttular. Amenka'da böyle bir iletişimsizlik nasıl olabilır" dedı. Yardım operasyonlannın başkanı Eb- bert, yaşananlan "ulusal utanç" olarak değerlendirdi. • 11. Sayfada TASARRUF ÇAĞRISI 'Benzin BUSHÇARESİZ Cazm almaym' Başkenti ABD'de 197(Tlerden bu yana ılk kez benzin kuyruklan gö- rülmeye başlanırken bazı yerlerde benzının galon fıya- tı 5 dolara ulaştı Bush, Mek- sıka Körfezı' ndekı petrol te- sislerinin ağır zarar gorme- smın ardmdan, halkı ılk kez enerjı tasarruf etmeye çağır- dı. Bush, halka seslenerek "îhtıyacınız yoksa benzin al- mayın" dedi. • 11. Sayfada Blues'ın doğduğu kentte aç in- sanlar marketlen yağmalı- yor. Blues'ın taşıdığı hüzün başkaldırının tınısıdır... I- rak'ı ışgal eden. Irak'ta yok- sullukla mücadele ettığıni söyleyen, Irak'ta demokrası ve özgürlüğü savunan Geor- ge Bush, New Orleans'taki yağraayı durduramıyor... HİKMET ÇETİNKAYA'- nuı yazisi • 5. Sayfada ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞABİLİR - Kasırganın vurduğu New Orleans'a ilk yardım konvoyu dün ulaştı.Yardım malzemelerinden almak isteyen insanlar arasında kavgalar yaşan- dı. Elektriği, suyu olmayan hastanelerde doktorlar da çaresizlik içinde hastaları başka mer- kezlere gönderme>e çalişnor. Ağır hastalar ölüyor. Öğretmen Diana Boylston, öğrencilerinin hükümetin yiyecek yardımlarıyla yaşayan son derece yoksul ailelerin çocuklan olduğunu, ço- ğunun öldüğünü söyledi. Yaşamını yitirenlerin sayısı artarken ABD'H senatör David Vitter sadece Louisiana kentinde ölü sayisının 10 bini aşacağını düşündüğünü söyledi. (Fotoğraf AP) Fatih'teki şeriatçı gösteride Atatürk'e ve Türkiye'ye hakaret yağdınldı. Polis izlemekle yetindi Hilafeti geri istedilerEŞITSİZLÎK DORUĞA ÇIKTI ÎÇÎŞLERİ BAKANI'NDAN GENELGE Eğitimdeki uçurum Silaha vaazlı çözüm Eğitim-Sen'in araştırması eğitimdeki eksıkhklen bir kez daha ortaya koydu. Derslık açığının ılköğretımde 78.750, ortaöğretünde ıse 16.691ı bulduğu behrtil- dı. En zengın kesimle en yoksul kesım arasındakı tü- ketım harcamaları farkı 150 kata çıktı. • 6. Sayfada İçişleri Bakanı Aksu, silahla toplum içensınde rasgele ateş edılmesıyle ılgıh vahlıklere gönderdığı genelge- de, konunun vaazlarda ışlenmesını ıstedı. Aksu, be- ledıyelerı \e sıvıl toplum örgütlennı sılahlanmaya karşı kampanya düzenlemeye çağırdı. • 4. Sayfada Fatih Camii avlusunda cuma namazı- nın ardından toplanan ve aralannda ka- dınların da bulunduğu grup, şenatçı örgüt Hızb-ut Tahrir lehıne slogan attı. İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un Fatıh ıl- çesinde yapılan şeriatçı gösteride, terör örgütu Hizb-utTahrir lehıne sloganlar atıldı: hilafetın ge- n getınlmesı ıstendi Laık cumhuriyetm kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "mücrim", Türkıye Cumhunyetrne de "kıytınkTC" gıbi ağır haka- retlerde bulunulan açıklama okunurken, pohs şe- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te AB f ninyeni koşullarına karşı hükümetten rest Gül: AB'nin yeni koşullar^fcren karşı deklarasyonuna hükümetin yanıtı sert oldu. Başbakan ETdoğan, Tür- kiye'nın artık vereceğı başka bir ödünün kalmadığını söyledi. Dı- şışlen Bakanı Gül, "Yeni koşullar getirılirse bir daha dönmemek üzere çeker gıderiz" diye konuştu. Komisyon temsılcısı Rehn. Türki- ye'den spekülasyon yapmamasını isteyerek "Protokolün tam uygu- lanması AB Konseyi'nin kırmızı çızgisidır" dedı. CHP'li Öymen, bu durumun sorumlusunun uyum protokolünü ımzalayan hükümet olduğunu belırttı. • 10. Sayfada Raporsunacak Baydemir'e AB'den resmi davet Avrupa Birlığı Ziyaretçı Programı çerçevesınde Brüksel ve Strasbo- urg'da yapılacak olan toplantılara davet edılen Osman Baydemir. te- maslan sırasında 2 bölümden olu- şan 15 sayfalık bir rapor sunacak DİYARBAKIR (Cumhuriyet Büro- su) - DEHAP'h Dıyarbakır Buyükşehir Beledıyesı Başkanı Osman Baydemir. Avrupa Bırlıği Ziyaretçı Programı çer- çevesınde Bruksel ve Strasbourg'da ya- pılacak olan toplantılara resmen davet edildı Diyarbakır Büyükşehir Beledıye- sı Basın Bürosu'ndanyapılan yazılı açık- lamaya göre Baydemir, AB'nin önemlı kurum ve şahsıyetlenm tanıma ve görüş- melerde bulunma amacıyla gerçekleştı- nlen programa Turkıye'den davet edüen ılk beledıye başkanı olacak 3-9 Eylül ta- rihlen arasındaki program kapsamında düzenlenecek toplantıya Baydemir ıle bırlikte dünya ülkelerinden önemlı sıya- sı temsılcıler de katılacak. Baydemir, UArkası Sa. 8, Sü. 8 'de İş Bankası hisselerini aldı POAŞartık Doğan\n Doğan Şırketler Grubu Holding AŞ, ıştiraklerinden Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ) sermayesindeki îş Banka- sı ve ıştıraklerine ait hisselerin ta- mammı 616 milyon dolara satın al- dı. Doğan' ın POAŞ'ın sermayesin- deki payı yüzde 44,31 'den yüzde 88,36'ya yükseldi. tmzalanan satış sözleşmesine göre 316 milyon do- lar peşin ödenirken geriye kalanı vadeye bağlandı. • 12. Sayfada BAŞKAN TOREYE İSYAN ETTİ • 3. Sayfada DANÎMARKA PKK KANALINI KAPATMIYOR M 8. Sayfada BlYODtZEL VURGUNCULARI • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYVREK İktidar Bıraktığımız Yerde Kıbns Cumhurıyetfni tanımadığımızı ılan eden deklarasyonun "fefc taraflı, ımzaladığımız ek proto- kolün -hükümetin aksıne beyanlanna karşın- bırpar- çası olmadığını, protokole iiışkin yükumlütüklen üze- rınde yasal hıçbır etkısı olamayacağını" yazan tas- MArkastSo.8,Sü. l'de Mozart tutkusu Salzburg Festıvah'mn tartışılmaz doruk olayı "La Travıata" operasıydı Gü- nümüzün erkek egemen toplumunu sahneye taşı- yan operada yıldızlaşan ıse "Günûmuz Callas'ı dıye tanımlanan Vıoletta rolun- dekı Anna Netrebko. ZEYNEPORAL'ın>azı dizisi | 9. Sayfada Bakan çarpıtıyor Kültür \e Turızm Bakanı Koç'a tepkı gösteren De\ let Tıyatrolan Sanat- çılan Derneğı. DT sanat- çılannın maaşlannın 3 mılyar lıra değıl 1 mılyar 200 milyon lıra olduğunu behrtı. Yıl ıçınde gorev yapmayan sanatçı sayısı- nın da 20"yı geçmedığı belırtıldı. • 8. Sayfada Tek hedef galibiyet Ulusal Futbol Takımı 2006 Dunya Kupası fmallen once- sı Avrupa elemelen 2 Grup- takı en kntık maçlanndan bı- nsını bu akşam BJK Inonu Stadı'nda Danımarka ıle ya- pacak Grup ıkıncılığı açısın- dan buyük önem taşıyan maç saat 21 00'de başlayacak. Umıtler ıse dun Danımar- ka'yı 3-2 yendı • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB Süreci: Askı ile Baskı Arasında... Gidışın özünde değışiklik yok. AB, Türkiye ile ılgi- lı planının omurgasını oluşturdu, yürütüyor. Arada dallarda, kollarda bazı değışiklikler olabilir, o kadar. Dönem başkanı Ingtltere, Turkiye ıle AB arasında denge kurma arayışındaymış gibı görünüyor ama, MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog