Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet JL.KİTAPLARI HALKEVLERİ Anıl Çeçen Çaj Pjzorlan» A.Ş Tütoogı Ca± No_39'41 (34334ı Cagdopı-lsönbu] Td 0121514 01 96 Cumhuriyet f Cumhurlyet L. K I T A P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ BiOent Tanör Çag Puartama <LŞ Tûrtocjjı Cad. No 39/41 (34334)CaJslogu-tsanbulTel (212)51401% 8 2 Y I L SAYİ : 29212 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 EYLÜL 2005 PERŞEMBE protokol oylamasını erteleyenAP, koşullara Ermeni iddialannı da ekledi Soykırım' baskısıAvrupa Parlamentosu, Türkiye'nin imzaladığı, gümrük birli- ğinin AB'nin yeni üyelerini de kapsayacak şekilde uygulan- na-sını öngören ek protokolü oylamayı erteledi. Hıristiyan Demokratlar, protokolün önce TBMM'de onaylanmasını is- tedi. AP^nin kabul ettiği Türkiye'yle ilgili karar tasansında ise Rıunlann tanınmasının yanı sıra "Ermeni soykınmı" iddialan- nın da tanınmasının AB üyeliği için önkoşul olması istendi. "Im- tyazlı ortaklığa" gönderme yapılan önerge reddedildi. Wu. Sayfada Avusturya'nın, Dönem Başkanı Ingiltere'yle müzakere çerçeve belgesine yönelik görüşmelerinde "imtiyazlı ortaklık" ısrarla- nndan vazgeçmesi karşılığında Hırvatistan'ın da müzakere- lere başlaması talebini getirdiği belirtiliyor. îngiltere, Viya- na engelini aşmak için orta yol arayışına girdi. Bugünkü CO- ROPER toplantısında uzlaşı "çok düşük" bir olasılık olarak görülürken Avusturya 2 Ekim'de AB Konseyi'nin olağanüstü top- İStedİ. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada BAŞBAKAN ERDOĞAN 'Bizi etkilemez' AP'nin Ermeni soykınmı iddialannın tanın- masına yönelik koşulunu değerlendiren Er- doğan, AP'nin Türkiye'nin AB üyelik sü- reciyle ilgili herhangi biryaptınm gûcünün olmadığını ileri sürdü. Erdoğan "AP'nin "böyle bir karar alması AB sürecini etkile- mez. AP karan önemli değil, müzakere çer- çeve belgesi önemli" dedi. • 10. Sayfada UZMANLARIN YORUMU 'Karar bağlayıcı' CHP Genel Başkan Yardımcısı Oymen, AB politikasında hükümetin ciddiyetsiz oldu- ğunu belirterek "AP'nin karan hafife alın- mamalı. Karar bugün için bağlayıcı değil- se bileAvrupa'daki siyasi havayı yansıtıyor" dedi. IÜ öğretim üyesi Doç. Yaşar Hacısa- lihoğlu, AP karannın müzakere sürecinde referans olacağını söyledi. • 10. Sayfada 'FARKLI FORMÜL OLAMAZ' Dışişleri uyardı Bakanlık Sözcüsü Namık Tan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik dışında hiç- bir formülü kabul etmeyeceğini vurguladı. "Güney Kıbns Rum Kesimi AB maskesi altında Türkıye'den taviz koparmaya çalı- şıyor" diyen Tan, nihai adımı atmak için müzakere çerçeve belgesinin netleşmesini beklediklerini söyledi. • //. Sayfada Kapitalizmi insanlık onuru olarak içine sindirebilenler midemi bulandırmıştır. Mehmet Eroğlu, yeni romanı "Düş Kırgınları"yla bizi bu kez, aşk, sevgi ve pişmanlık üçgeninde, sonu trajedıye varan bir surgün hikâyesine davet ediyor. Eroğlu ile romanını konuştuk. Cumhuritfel Me birlikte... Washington Times'taki yoruma tepki AKP'den yaıut: Islaıııi faşist değiliz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm Dış İlişkiler Danışmanı Egemen Ba- gış, ABD'de yayımlanan Washing- 'V ton Times gazetesinin, yönetimi îsla- mi faşistlikle suçlayan yorumuna tep- ki gösterdi. Iftira, karalama ve yanıltma- calardan oluşan makalenin önyargılarla dolu olduğunu vurgulayan Bağış, "Islami faşizm" terirninin hayal mahsulü olduğunu belirtti. Kendi çıkarlanna hizmet eden fraksiyonların, Türk ordusuna hakaret etmekten uzak durma- lan gerektiğini bildiren Egemen Bağış, "Türk demokrasisi güçlüdür, olgundur, anayasa ve hukukun üstünlüğünden başkaca bir kontrole ya da frene ve balataya ihtiyacı yoktur. Türk ordusu, dost kılığma girmiş düşmanlarının da farkındadır" diye konuştu. • 8. Sayfada Borcunu ödemeyene verilmeyecek Kartta falıiş faize son Devlet Bakanı Şener, Banka ve Kredi Kartlan Yasa Tasansı Tas- lağı'nı tamamladıklannı açıkla- ı. Taslağa göre talepte bulunma- yanlara kredi kartı verilemeyecek, borcunu ödemeyenler bir daha kredi kartı alamayacak. Kişilerin kredi kartı limitleri aylık gelirinin iki katını aşamayacak. Bankalar borcun tamamına değil yalnızca ödenmeyen kısmına faiz uygulayabilecek. • 12. Sayfada F. Bahçe Kadıköy de coştu Şampiyonlar Ligi'nde (E) Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Alex (2) ve Appiah'ın golleriyle PSV Eind- hoven'ı 3-0 yendi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir mücadele sergüeyen San-Lacivertliler raki- bin 10 kişi kalmasından sonra sonuca rahat gitti. Fenerbahçeli taraftarlar de takımlarını yalnız bırak- madı. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 50 bin futbolsever izledi. Gruptaki diğer kar- şılaşnıada Schalke 04 ile Milan 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe bu sonuçlarla grubunda ikinciliğe yük- seldi. UEFA kupasında ise Galatasaray ve Beşiktaş bugün rövanş maçlarına çıkı\orlar. • Spor'da Gençler kiınlilv anyor TESEV'in üniyersitelerde yaptığı araştırma, gençlerin eski ve yeni değerler arasında sıkıştığını ortaya koydu. Öğrencilerin yüzde 94'ü Tann'ya, yüzde 85'i kadere, yüzde 96'sı bilime inanıyor Istanbul Haber Servisi - Türkiye'nin 27 üniversitesindeki öğrencilerle görüşülerek ya- pılan "Türkiye'de Üniversite Gençliği De- ğerleri: Korkular ve Umutlar" konulu araş- hrma, üniversite gençliğinin çelişkilerle dolu olduğunu ortaya koydu. Araşhrmaya katılan gençlerin yüzde 94'ü Tann'ya inanırken kadere ınananlann oranı 85, bilime inandığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 96. Araştırma, gençlerin eski ve yeni değerler arasında sıkıştığını da gösterdi. Tür- kiye Ekonomık ve Sosyal Etüdler Vakfı (TE- SEV) ve Isveç Istanbul Başkonsolosluğu'nun desteği ile yapılan araştırmanm sonuçlan Sa- bancı Üniversıtesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Toplantıda konuşan TESEV Yöne- tım Kurulu Başkanı Dr. Can Paker, Türki- ye'nin derin bir sosyolojık değışım ıçinde ol- duğunu vurgulayarak "Türkiye'de hızla bir MArkasıSa. 7,Sü.Vde Uzan Gnıbu 'nun çimentofabrikalan Ihaleler için rekor başvuru TMSF, Star Medya Grubu'nun satış işlemle- rinin tamamlanmasının ardından gerçekleştinle- cek olan Uzan Grubu çi- mento fabnkalan ıçın şu ana kadar 180 şartname alındığını açıkladı. Ka- palı zarf ile teklif verme sürecinde en yüksek tek- lif veren 5 şırketın açık arttırma ile düzenlene- cek ihaleye katılmaya hak kazanacağı ıfade edildi. • 8. Sayfada Sorun aşıldı YapıKredi resmen Koç'un Çukurova Grubu'nun amiral gemısı ve sımgesı olarak gösterilen Yapı ve Kredi Bankası. olağanüs- tü genel kurul toplantı- sından sonra resmen Koç Holding'e geçtı. Koç Grubu ve Koçbank yap- tıklan açıklamada, devir işlemlerinin hükümetin Yardun ve Emekli San- dığı Vakfı'nın SSK'ye devnne ilişkm sözü üze- rine yapıldığını vurgula- dılar. • 13. Sayfada TÜRKKAYA ATAÖV'E ŞEREF MADALYASI • 8. Sayfada YERLİTANK ÜRETÎMİYOLDA M 8. Sayfada IŞKENCEDEN FARKSIZ TEDAVİ M 3. Savfada GÜNCEL CUNEYT AKCAYUREK Küçülerek Değişmeye Öraek: MAT!Bir açıklama Kuzey Kıbns'taki yeni yöneticilerin Türkiyeii meslektaşlannı geride bıraktığını kanıtladı. Türkiye'de dün söylediklerinin (örneğin RTE gibi) bugün tam tersini söyleyerek yükselen veya ikbale erişen siyaset adamlarını Kuzey Kıbns'ta MA Talat MArkası Sa. 8, Sii. 1 'de Beyoğlu 'nda heykel yaktılar Ayşe Erkmen'in uzun yıllardır meydanda duran ve "II. Yaya Ser- gileri" etkinliği kapsamında sanat- çı Kemal Önsoy'un da bir giydir- me yaptığı "KarşılıklıYardımlaş- ma" adlı metal heykeli kimliği be- lirsiz kişilerce yakıldı. Heykel, çok büyük zarar gördüğü için verinden kaldınldi • *. Savfada silahla örtülüyor' Umut Vakfı'nca bireysel silahsızlan- ma bilinci oluşrurmak amacıyla dü- zenlenen "SessizAyakkabılannYürü- yüşü" etkinliği Beyoğlu'nda yapıldı. Türkiye'de bireysel silahlanma soru- nu bulunduğunu vurgulayan Vakıf Başkanı Dedeman, şiddetin güçlü ol- mak değil güçsüzlüğü ilkelKkle bas- tirmak oiHııöiınu heiirtti • 4. S GUNDEM MUSTAFA BALBAY Barış Değil Savaş Değil, ABD'liler Niye Geliyor?2005 yılına çok yoğun ABD'li ziyaretçi bombardı- manı ile girmiştik... Görünen o ki, yıl aynı hızla bite- cek. Son iki ay içinde Ankara'ya gelen ABD'lılerin lis- tesi şöyle: Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza iki kez Ankara'ya geldı. Arada, bir Türk kızıy- İİ A rkası Sa. 8, Sü. 8'de ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog