Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

rjjf Cumhuriyet L5LKİTAPLARI GÖZLERÎN POYRAZ Hikmet Çetinkaya ÇajPazariama VŞ Turkocagı Cad No 39 41 (34334)CagakjğlulstanbulTd 21215140196 Cumhuriyet ' Cumhuriyet İ T A P L A R I SOYLEVI-II H.V.Velidedeoelu 82. YIL SAYI 29208 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞVAZAR! NADİR NADİ (1945-1991) LUL2OO5PAgAR Bu kare film değildir iVıemduh Un son fılmı Sınema Bır Mucızedır"le 42 Antalya Fılm Festıvalı ne katılıyor Sınema tutkusunu anlafan fıimde Fatma Gırık ın de kuçuk bır rolu var Kafasmda hâlâ çekemedığı fılmlerle dolaşıyor Un varım kalmış senaryolarla Fılmografısı ve yaşamı bıraz da Yeşılçam ın oykusu Sansur melod r am kamera arkası korku BUGÜN Cumhuriyel 'le... Irak'ta Amerikalılara direnen Sünrülerden sonra İngilizlere karşı Şiiler ayaklandı... YARIN Cumhuriyet Me... Hüsnü Şenlendirici: Dunyaya klarnet ıçin geldım İ!k sob dbumu Husnu Kiamet çıkaran Husnu Şenlendirici 5 yaşından berı klamete tutkun Şenlendirici nın albumu tamamen enstrumantal parçalardan oluşuyor Şenlendirici "Sozlu parçalar ınsanlara hep aynı şeyı anlatır Enstrumanımla soz olmadan çok şey anlatabıleceğımı ıddıa edıyorum dıyor Hatice Tuncer'in röportajı 7. Sayfada... Yatırım maliyeti şişirilmiş MURAT KIŞLALI ANKARA - Galataport Projesı ıle ıhaleye katılan uç grup ta- tafindan " 245 milyonAvro ile 401 mü}on A\ ro arasında tek- lif verilerek vapılması düşünülen \atinmlarin gerçek \ati- nm bedelinin 121 milyon Avro (148 milyon dolar) olduğu" ortaya çıktı Başbakanlık Yuksek Denetleme Kurulu (YDK), Turkıye Detıızcılık îşletmelen'nın (TDt) "yap-işlet-devret (YtD) modeli ile yatıranm gerçekleşmesini beklemeden al- ternatif çozum \e projeler ûzerinde çabşması gerektiğhü" bıldırdı Cumhurhet'ın açıkladığı ıhale şartnamesıne gore, UArkası Sa. 8, Su. 8'de Sığacık açıklama bekliyor İZMİR - Galataport Kuşadası Lımanı ve TUPRAŞ mşselennın yuzde 147 6'lık bolumunun satışıyla gündeme gelen GlobaJ-Ofer ortaklığının kazandığı Sığacık Yat Lımanı tşletme îhalesı, Ufiiştır- ma Bakanlığı'nca geçen a> ıptal edıldı Bugune dek sağlıklı açıkfa», ma yapılmamasına tepkı gosteren Sefenhısar Beledıye Başkanı Ha- mit Nişancı. "Bize ihalenın ıptalivle ilgüi hiç kimse somut bir açıklama vapmadv. Normalde bir açıklama olması gerekiyor. Lzun uğraşlann ardından bugiıne getirdiğimiz projenın bır an once yaşama geçirilmesini istiyoruz" dedı Ulaştırma Bakanlığı, U Arkası Sa. 8, Su. 6'da Rizeli başbakanlar döneminde yıldızı parlayan Kutman, AKP döneminde de ihaleleri almayı başardı Her devrinkazananıKuzeni olduğu Mesut Yıimaz'ın başbakanlıklan döneminde borsa- dakı operasyonlar ve şırket alım-satımlannda adı süreklı gunde- me gelen Global Menkul Değerler Yatınm Holdıng AŞ'nın sahıbı Mehmet Kutman'ın yıldızı, Recep Tayyıp Erdoğan'ın başbakan- lığı döneminde yenıden parladı. Sermaye pıyasasından enerjı ya- tınmlanna, tunzm sektöründen ulaşım sektörüne kadar pek çok alana 'ılgı gosteren' Kutman. AKP'nın ıktıdarda olduğu dönem- de Park Otel, Kuşadası Lımanı, Galataport, Süper FM ve Metro FM ıhalelennı ortak olduğu konsorsıyumlarla almayı başardı. Mehmet Kutman. Mehmet Kutman'ın fınans alanındakı müştenlennm buyük bır kıs- mını yabancılar oluşturuyor. Dünyanın para sıhırbazlannın Türkı- ye ortağı olan Kutman, George Soros ve Mark Mobıus gıbı buyük yatınmcılann Türkıye'dekı portfö> lerını yönlendınyor. Banka sa- hıbı olabılmek ıçın bırçok gınşımde bulunan Kutman, sonuç ala- mayınca batık bankalann şırketlenm satvn almaya başladı. îktısat, Bayındır \e Ege Menkul Değerler Yatınm Ortaklığı'nı bünyesınde bır- leştıren Kutman, Hedef Menkul Değerler'ın yuzde 83 5'ının ve Toprak Hayat SlgOrta'nin Sahlbl Oİdu. MtYASE İLKNLR'un haberi • 6. Sayfada Konuşmacılara müdahale edildi Ermeni toplantısında tartışma çıktı "tmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri" konulu konferansm %apıldığı Bilgı L nı\ersıtesı Dolapdere Kampusu onün- de dün sabah saatlerinden itibaren toplanmava başlayan İşçi Partisı \e Llku Ocakları uveleri protesto e\ lemleri yaptılar. (REUTERS) yaplldl mi? "împaratorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermemlen" konulu konfe- rans yurutmeyı durdurma karannın ardından Bıl- gı Unıversıtesı'nde başladı Ermenı sorununun "Soykınm yapıldı mı, yapılmadı mı 9 " tartışma- lannınkuşatması altında olduğu ıfade edılen top- lantıda, ızleyıcılenn konuşmacılara müdahale et- melen üzenne tartışmalar yaşandı • 6. Sayfada Erdal İnönü'ye saldırı Topiantmm vapıidığı Bılgı Unıversıtesı Dolapdere Kampusu onunde toplanan bır grup, sabah saatlennden itibaren pro- testo gostenlerı >aptı Prof Dr Erdal Inonu'ye. kampustan aynlırken yumurta \e çuruk domates atıldı Topiantmm 'hıleyle' duzenlendığını sa\ıı- nan Hukukçular Bırlığı, emnıyet mudurluğune başvuruda bulunduklannı açıkladı • 6. Sayfada Durumdan vazife çıkarma' Başbakan Er- doğan, toplantının mahkeme kararı\ la ıptal edıl- mesını "durumdan vazife çıkanlması mantığının hortlatılması" olarak nıtelendırdı Toplantıy a me- saj gonderen Dışışlen Bakanı Gul doneme ılış- kın belgelenn yetennce ıncelenrnedığını sa\oın- du CHP lıden Baykal. topiantmm > apılmasmdan memnunıyet duyduğunu soyledı • 6. Sayfada Emin Şirin, Erdoğan'ın Rusya gezisini gündeme getirdi ERDEMÎRYarımca Porselen'e ait liman Maersk'e gitti 4 Başbakan söz verdi' Şaşırtan liman satışı Galataport ve TÜPRAŞ'ın hisselennın Ofer grubuna satışına ılışkın ıddıalan sık sık gündeme getıren ANAVATAN Mılletvekılı Emın Şırın, Başbakan Erdoğan'ın Rusya gezısınde bazı yabancı şırketlere ERDEMİR konusunda söz verdığını ılen sürdü. Şınn. "Başbakan, Soçı'de üç saat ortadan kayboldu. ERDEMÎR ıçın han- gı yabancı şırketlerle görüştü ve ne sözler verdı" sorulannı yönelt- tı. Şınn, Erdoğan'ın önce "Ofer grubuyla görüşmedım" dedığını, ancak daha sonra görüşmeyı ıtıraf ettığını anımsattı. • 5. Sayfada Emin Şirin. Alindığında çeşıtlı tartışmalara yol açan Yarımca Porselen'e aıt arazı \e liman. bu kez şaşırtıcı bır bıçımde satıldı ERDEMÎR. söz konusu arazının yansını, son teklıflenn venlmesıne saatler kala 105 milyon dolar bedelle Danımarkah lojıstık \e konteynır taşımacılık de\ ı Maersk'e sattı Pıyasada son dakıka satışının ozel- leştırmeyı ıptal ettırmese bıle satışa golge duşüreceğı behrtılı>or ERDEMÎR Yönetım Kurulu Başkanı Recaı Berber, satışm özelleştırme surecınde herhangı bır hukukı sorun yaratmayacağını belırterek "82 milyon dolara aldığımız arazı- mn yansım 105 milyon dolara sattık Kârlı bır satış yaptık" dedı • n. Sayfada ORAL ÇALIŞLAR'IN KOŞEYAZISI • 8. Savfada 'IRAK'TA İŞKENCE DEVAM EDİYOR' Ull. Savfada 'HEDEFİMİZ \B UYESİOLMAK' • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Olumsuz Sonuçlar Veren Politikalar Başbakan'da son zamanlarda gözetılen bellek za- fıyetı veya kaybı yenı bır omekle gundemde Kımılerının one surduğu gıbı RTE yanıltıldı mı, yok- sa Istanbul'da uzun sure beledıye başkanlığı yapan, kentı avucunun ıçı gıbı bıldığını savlayan bın, yanıltıl- maktan, yanılmaktan da oteye "başka bırzafiyetın tut- M4rkasıSo.8,Sü.rde ABDTı danışman Ankara'da 'PKK'yefinans desteğini kesmeliyiz' Ankara'da temaslarda bulunan ABD Ulusal Guvenlık Danışmanı Hadley, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ozkok \e MGK Genel Sekreten AlpoganTa goruştu Hadley, PKK'ye karşı bazı şeyler yaptıklannı belırte- rek "Ama yapacak daha fazla şeyımız var PKK"yı destekleyen fınansman ve dığer şey- len kesmemız gerekır" dedı • 11. Sayfada Yetiştirme vurdu itirafı Çubukçu: 478 cinsel istismar davası açıldı Devlet Bakanı Çubukçu, SHÇEK'ye bağlı yurtlardakı çocuklara karşı ışlenen ırza tasad- dı, cmsel tacız, fıılı lnata. fuhşa teşvık, ırza geçme suçlanndan dolayı 478 da\a açıldığını bıldırdı Çubukçu çocuklannı SHÇEK ve ve- ren aılelere yapılan yardımlar çerçev esınde 2 bın çocuğun "e\e donuşunun" planlandığını bıldırdı A\§E SAYIlVın haieri • 4. Savfada Kayserispor'u 3 golle yendiler Fenerbahçe, ikinci yanda sonuca gitti Süper Lıg ın ıddıalı ekıplerınden Fenerbah- çe, Şukru Saracoğlu Stadı'nda konuk ettığı Kayserispor'u 3-0 yendı Hafta ıçınde oynaya- eağı Şampıyonlar Lıgı maçmın provasını ya- pan San-Lacı\ertlılenn gollen Alex, Isobre ve Anelka'dan geldı Maçm ardından F Bahçelı taraftarlar arasında çıkan ka\ gada bın taban- cavla vu.ulan uc kısı varalaniı • Snor'dt,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog