Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

^Cumhuriyet CÎN'tN UZUN YÜRÜYÜŞÜ Vlustafa Balbay TijrkocagiCad.No 39 41 :i2)51*0196 Cumhuriyet ^Cumhuriyet KUR'ANVEDÎN-1 Erdoğan Aydın 0 4 Psorianu A S Tmkoagı CaA No 39 41 ei (212(51401 % 12. YIL SAYl : / 50 YKr (500.000 TL) (KDV ,çmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYflZARI NADİR NADİ (1945-1991j 21 EYLÜL 2005 ÇARŞAMBA Efsanevi taş şehir: Angkor Angkor,Kamboçya'nın asıl halkı Khemerlerın sıradışı yaratıcılığının zırveye ulaştığı, 9 ve l 3 yuzyıllar arasında ınşa edılmış muhteşem bır taş şehır 400 kılometrekareden fazla bır alana yayılmış bu antık şeh r Khemerlerın Hındu ve Budıst ınançlannın yansımalarının kolayca gorulebıldığı 100'den fazla anıtsal yapıya ev sahıpiığı yapıyor 'Bazen deli rolü oynarken deliriyorum' riıfzı Topuz "Anılar, Resımler, Mektuplar" adlı kıtabıyla, yakın arkadaşı Fıkret Muallâ nın yaşamını ve sanat hayatını, anılarından yola çıkarak kaleme alırken Cumhurıyetın ılk yıllanndakı sanat ortamının ve dostlukların da ozetını sunuyor bızlere C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Güney Kıbrıs, karşı deklarasyonu yine engelledi. Gül, AB'yi boyun eğmekle suçladı 'Ruınlar rehinaldı'TavIZİ Hep Türklye Verdl 1 AB DaimiTemsilcileri toplantısında istekleri büyük ölçüde karşılanan Rumlar, deklarasyon metni ile müzakere çerçeve bel- gesinio ilişkilendirilmesini isteyerek onay sürecini bloke etti. Dışişleri Baka- nı GüL RumlannTürkiye'nin üyelik sürecini baltaladığını ve AB'yi kendi çı- karları doğrultusunda rehin aldığını söyledi. Gül, Kıbns konusunda "taviz ve- ren tarafın hep Türkiye olduğunu"belirtti. AB'nin Rumlanuyarmamasını eleş- tiren Gül, "AB'nin, ortaklan olarak Rumlara karşı tek sorumluluğun Rumla- rın her istediğini yapmak olmaması gerektiğini" vurguladı. • ıı. Sayfada y . KurUSlkl tepkl CHP Genel Başkan Yardımcısı Öyrnen, hüküme- tin izlediği pasif pohtika nedeniyle köşeye sıkıştığını belirtti. Öymen, hükü- metin ilk önce AB'nin yayımlayacağı deklarasyondan kaçabüeceğini sandı- ğını ancakyanıldığının ortayaçıktığını söyledi. Öymen, "Kurusıkı tepkiler gös- terilerek hiçbir sonuç alınamaz. Yapılacak iş, BM tarafından Kıbrıs'ta çözüm olmadan AB'deki müzakereleri askıya almaktır. Öyle anlaşılıyor kı kendileri AB'yi tatmin edecek bir yaklaşım içerisindeler. AKP'nin bu konuda da taviz verme yollannı aradığı duyumunu alıyoruz" diye konuştu. • ıı. Sayfada KOÇ MUTABAKAT tSTEDt ^Kıbrıs için AITden önce Kıt)rıs'ın Türkiye'nın önünü tıkadığıru be- lırten Rahmı Koç. "AB bu konuda daha «layatmacı olmadan, bızım çözmemız la- zım" dedı. Koç, sorunu çekineceği içm tek partmm çözemeyeceğinı belırterek Mkümet, ordu ve muhalefet partılennın mutabakata varması gerektığmi söyledi. nu belırten Koç, bu so- runu tek bır partının çözemeyeceğinı, CH- P'nın ve tum partılenn "evet" dıyeceğı bır or- tak noktanuı bulunma- sı gerektiğini söyledi. Koç grubunun ılk ıkı- de yer almadığı alan- lardan çekıleceğını açıklayan Koç, "Ener- jide öndeydik, TÜP- RAŞ tamamiavıcunu oldu" dıye konuştu Koç. eşı turbanlı olan bır kışının cum- hurbaşkanlığının sı- krntı yaratabıleceğını, MV STAFA BALBAY ANKARA - Koç Holiing Yönetım Ku- rulu Şeref Başkanı Raahtni Koç. Turkı- ye 'nın dınamık bır sü- re^ten geçtığını vurgu- layarak "Kriz sonrası bîr çıkış dönemi var. Bvnu i>i def erlendir- naek gerekir. Cari açık çok hassas bir kcnudur. Vergilerin çok yüksek oluşu ve k^çak ekonomi ciddi sonın olmaya devam e^üyor" dedı. Kıb- rms'ın AB sürecinde cıddi bir konu olduğu- ArkasıSa.8,Sü.3'te Hakkâri 'de aşiret kavgası HakkârFde Pinyanişi ve Gevdan aşıretleri mensupları arasında çıkan kavgada 2 kişiyara- landı. Pimanişi \e Gevdan aşiretlerine mensup iki grup arasvnda, henüz belirlenemeyen bir nedenk çıkan tartışnıa. kent merkezinde taşlı ve sopalı kavgava dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, karşıt gruplann dağılması için havaya ateş etti ve biber gazı kullandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan kavgada 2 kişinin yaralandığı büdirildi. Güvenlik güçlerinin kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldığı, olayla ilgili soruşturmamn sürdürüldüğü belirtildi. Merkel ortak artyor Almanlann buyuk bo- lünıunün Hınstıyan De- mokratlarla Sosyal De- mokratlar arasında bır 'BûN'uk Koahsyon'dan yana olduğu belırtıhyor Ancak CDUveCSU.h- beral FDP ıle bırlıkte Yeşıller Partısı'nı yanına çekerek hukümet kur- mak ıçın sondaj yapma- yı sûrduniyor OSMAN ÇlTSAY'ın haberi • 10. Sayfada Denizcilik İşletmeleri, Koruma Kurulu'nun olumsuz görüşüne karşm ihaleye çıktı Galataport'ta kurula by-pass Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Karaköy'de 1.2 km'lik alanı kapsa- yan kentsel SİT alanı kapsamvndaki Galataport Projesi'nde, Istan- bul 1. Bölge Kültür ve TabiatVarlıklannı Koruma Kurulu'nun gö- rüşünü dikkate ahnadı. Kurul, spekülasyonu tetikleyecekprojenin, Boğaziçi siluetinin devamlılığından ve çevresindeki kültürel var- lıklardan da soyutlanamayacağı gerekçesiyle ancak "belli şartlan yerine getirmesi halinde" değerlendirilebileceğine karar verdi. Denizcilik tşletmeleri'nin ihale şartnamesine göre, Galataport'atek- lif veren şirketleT. ödemelerini 'Sabit bir başlangıç ödemesi ve sa- bit bir faiz oranıyla artan ödemeler' şeklinde yapacaklar. İhaleye 3.5 milyar AVTO ile en yüksek teklifi veren konsorsiyumun verdi- ğibilgiye göre, 2033'ekadar ödemelerininyalnızcayüzde 10'uya- pılmış olacak. Hisse senedi uzmanlarına göre teklifin bugünkü de- ğeri 193 milyon Avro. MURAT KIŞLALI'ran haberi • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Teropdeki Gelişmeleni Göpmezden Gelen İktidar Türkiye, Misak-ı Mılli sınırlan ıçinde kalmak tstıyor- sa; Avrupa Bırlığı'ne üye olmaktan da ote tek soru- nu bölücu teröre -şu veya bu yoldan- son vermek zorunda olduğumuzu düşünenleri, -kimi zaman in- sanın başbakan demeye dilı varmıyor- Bay RTEya- nıtlarkerr MArkasıSa. 8, Sü. l'de Sporculanmız sahipsiz kaldı Türkiye, değerlenne sahip çıkmama gelene- ğıni sporda da sürdürüyor. Avrupa Şampıyo- nu atletımiz Süreyya Ayhan başta olmak uze- re, dünya rekortmeni Elvan Abaylegesse, olımpıyat şampıyonu halterci Nurcan Tay- lan, dünyanın en büyük 2. haltercısı Hahl Mutlu gıbi önemlı ısimlen koruyamayan Türkiye, takım sporlannda başanlı olan ekıplere "kol kanat" »kemedı.B Spor'da «Jt Basketbolda büyük çöküş Sırbistan Karadağ'da düzenlenen 34. Avrupa Basketbol Şampıyonasrnda Ulusal Takım, baraj maçuıda Alman- ya'ya 66-57 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Maç sonrası Başantrenör Bog- danTanjevic İstanbul'a döndüğünde ısti- fa edeceğinı açıklarken, bazı basketbol- cular da yeten kadar fedakârlık yapma- dıklan görüsünde inrlestıler. MSponia Sivil toplum öfgüüer milletvekilleyine B çagrısı Aralannda Türk-lş, Türkiye Kamu- Sen ve ATO'nun da bulunduğu 123 sivıl toplum kuruluşu, "Türk Dayanışma Konseyı" adıyla, AB Ek Protokolü, özelleştırmeler, ar- tan terör olaylan ve Ermenı soykı- nmı savlanyla ılgıli olarak mıllet- vekıllenne mektup gonderdı. Milletvekillerinden tüm bu konu- larda "ulusal duruş" sergılemelen ıstenen mektupta, "Türkiye Cum- huriyeti'nin kuruluş felsefesıne ve yemininıze aykun olarak ıfade edi- len etnık yaklaşunlara karşı mııli bir tavır koyacağvnıza da ınanmak istiyoruz" denildi. • 6. Sayfada 'CHPzihniyeti çöp üreûr' Başbakan ağırkonuştu Erdoğan, AB ve terör konusunda hükümetı sıkıştıran CHP'yı hedef almayı sürdürdü. Rıze'dekı te- maslan kapsarrunda Hemşın ilçe- suıe uğrayan Erdoğan, yol kena- nndakı çöpler nedeniyle CHP'li beledıyeyi eleştvnrken "Göreve geldığrm zaman tstanbul'un ta- mamı çöpler altmdaydı. Çünkü o zaman CHP zihniyeti ışbaşınday- dı Istanbul'da. Bu zıhnıyet ancak çöp üretvr" dedı. • 6. Sayfada Gamnti konutta 1.24 y e indirdi Bankaların faizyanşı Akbank'm aylık faızı 1.25'e indır- mesının ardrndan Garantı Banka- sı da, YTL cınsınden verdığı ko- nut kredısı faızını yüzde 1.24'e düşürdü. Ödeme planı 3 aydan 20 yıla kadar vadeye yayılabıliyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Abdüllatıf Şener, uygun koşullu konut fınansman (mort- gage) sistermnın devreye gırme- sinin krra fıyatlaruu düşüreceği- ni söyledi. • 13. Sayfada Dünya Bankası gözüyle Türkiye 3.5 müyon insan aç Dünya Bankası'nın yayımladığı Dünya Gelişrm Raporu 2006 ve- nleri, Türkiye'de nüfusun yüzde 4.8'rnin satın alma gücüne göre günlük 1 dolann altrnda gelirle yaşadığını ortaya koydu. Günlük 1 dolann altrnda yaşayan nüfus yoğunluğuna göre yapılan sırala- mada, Türkiye 90 ülke arasında 54'üncü oldu. • 12] Savfada )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog