Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ROCK'N COK1 www rockncokt.com Cumhuriyet ROCK'NCOKE HEYECANI 19. SAYFADA 82. YIL SAYI: 29185 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYfiZARl NADİR NADİ (7945-1991) 2EYLUL2005CUMA FESTIVAL KENTI S ALZBURÇ nicedir hazır Bu yıl SalzburgSalzburg, VVolfgang Amadeus Mozart'ın doğduğu kent. Müzik dünyasmda çığır açan dehanın 250'nci doğum yıldönümü 2OO6'da tüm dünyada kutlanacak Efsanevı alzburg Festivali", "Mozart YılT'na lır hazır Festivali'nin yıldızları Mozart, Pina Bausch, Anna Netrebko Ricardo Muti... Mozart'ın 250. doğum yıldönümü kutlamalarında Salzburg Festivali Fazıl Say'ı ağırlayacak.. /•*- Getoceğm petro YARIN PAZAR Z E Y N E P y a z ı d i z i s i y a r ı n Cumhuriyel Cumhuriyet ' I e b i r I i k t e. AB 'Kıbrıs'ı tanıyın' baskısını arttırdı, limanlann açılmasını istedi, deklarasyonuyok saydı Ankara'ya kıskaç 1 Eylül hıtlcĞnam^ 'silahlar, HÜKÜMET İSTİSMARA KARŞI ÇIKTI DEKLARASYONU 'GERl ÇEK' BASKISI Erdoğan: Bizi bağlamaz AP oylaması ertelendi Karşı metnı değerlendıren Başbakan, "Bu konuyla ilgili şu ana kadar gelenlerin hiçbın bizı bağlayıcı yaklaşım tarz- lan değıl. B12 yapmamız gerekeru yaptık" dedı. Dışişlen Bakanı Gül ise hiçbır ülkenın Türkiye üzennden polıtıka yaptnaması gerektığinı vurgulayarakTürkıye'nın istısmar edilmesıne asla izın venlmeyeceğıni belirttı. MlO. Sayfada Avrupa Parlamentosu, Gümrük Bırliği Anlaşmas» Ek Pro- tokolü'nün onay görüşmelenni eylül sonuna erteledi. AP Dış llişkıler Komısyonu Başkanı Brok, Türkıye'nin ya- yımladığı deklarasyonla Gümrük Bırliği Ek Protoko- lü'nün anlamının kalmadığmı ve 3 Ekim'de müzakere- lere başlanmasının zor olduğunu savundu. MlO. Sayfada AB Dışişleri Bakanlan Konseyi toplantısmda, Türkiye'nin yayımladığı deklarasyona karşı di- li oldukça sert bir "deklarasyotı" taslağı hazır- landı. Metnin içeriğine yönelik tartışmalar sü- rerken karşv deklarasyonun önümüzdeki hafta açıklanması konusunda görüş birliğine vanldı. Ankara'nın deklarasyonunun tek taraflı olduğu ve ek protokolün bir parçası sayılamayacağı vnrgulanıyor. Ek protokol tamamen uygulan- madan müzakerelerin ilgili başhklannın açıla- mayacağı da ifade ediliyor. MAHMLT GÜRER ve ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 10. Sayfada BURSA'DATERÖR Bomba elinde patladı Osmangazi ılçesındeki patlamanın metro istasyonu yakınlannda ger- çekleşmesı eylemcının katlıama hazırlandığını düşündürüyor. Kı- sa süre önce Kazakıstan'dan gel- dıği belirlenen Bülent Akçıçek' ın El Kaıde bağlantısı araştınlıyor. LEVENT GENCELLt BURSA - Bursa'nm Osmangazı ıl- çesınde dün sabah erken saatlerde bir kışı, elinde taşıdığı patlayıcının ınfılak etmesı sonucu yaşamını yıtırdı. Adının BülentAkçiçek olduğu belirlenen 27 yaşındakı eylemcının kentın en kala- balık metro ıstasyonunu ya da mesaı değişımı saatınde olan pohs merkezi- nı hedef aldığı tahmnı ediliyor. Sabı- ka kaydı bulunmayan ve 6 ay önce r \ArkasıSa.8,Sü. 3'te Kentseldönûşümmanzaraları EyüpGüzeltepe'dekitETTyeaitotobüs duraklannda yaşam savaşımı veriyor. Çoluk çocuk, ellerinde kalan eşyayla kendi kurduklan derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürme çabası veren aileler, tek isteklerinin gelirierine uygun kiralar- la kendilerine ev gösterilmesi olduğunu beürttUer. (Fotoğraflar: KAAN SAĞANAK) • 3. Sayfada Sanatçı Gürzap, kendisiniyıllardır sahneye çıkmamakla eleştirenbakanhakkında davayahazırlanıyor 6 Habeıi yok, çiinkü uyuyor' Kiltür ve Tunzrn Bakant Atilla Koç'un "6 yıldır sahneye çık- mıyor" dedıği tiyatro sanatçısı Can Gürzap, "Bakan Bey sürekli uyumakta olduğu için çalışanlannın nerede, ne yaptıklanndanhaberi olmuyor" dedi. 2004-2005 sezonun- da 2 oyunda, 2003-2004'te 3 ov-unda, 2002-2003 sezonun- da 2 oyunda, 2001-2002'de 1 oyunda oynadığmı beürten Gürzap bazı oyunlan da kendısinın yönettiğinı aramsattı. Tiyatro sanatçılan içın en acı verici durumun sahneye çıka- mamak olduğunu belirten Can Gürzap. "Bakan Bey'üı sa- natla uzaktan yakından ilgısı olmadığı için bunu bıle kav- rayamıyor. Ben sahneye çıkmazsam yaşayamam" dedi. "Nasıl güveneceğız biz bu bakana" dıye soran Gürzap, ka- riyeriyle oynadığı ve gerçek dışı konuştuğu ıçın Bakan Atilla Koç'u mahkemeye vermeye hazırlaruyor. Tiyatro, Opera, Bale Çalışanlan Yardunlaşma Vakfi, Bakan Koç'un DevletTiyatrolan (DT) sanatçılanna "Bankama- tik sanatçılan" demesini üzüntüyle karşıladıklannı bıldir- di. Genel müdür vekillığine yanlış bir atama yapıldığını \-urgulayan yönetım kurulu üyelen, bu atamanuı meşru- laştnıhnası ıçın de DT'ye yönelik yıpratıcı sözler söylen- diğini belirtti. İLKAY ATA'nm haberi • 14. Sayfada 'Terör barışa engeV Dünya Banş Günü nedeniyle bir me- saj yayımlayan Cumhurbaşkanı Se- zer, toplumda korku, yılgınlık duy- gusu uyandırmayı amaçlayan ve masum insanlan hedef alan terörün banş ortamının önündeki en büyük engellerden olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Annç, banş taleple- ri karşısında yöneticilerin yeterin- ce istekli görünmediklerini söyledi. Erdoğan'dan sonra Annç da "Kürt sorununun çözümü için daha fazla demokrasi" gerektığini belirterek "Muhatap Türkıyeli Kürt kökenli vatandaşlardır" dedı. • 9. Sayfada • DÎYARBAKIR'DAÖCALAN SLOGANLARI • 9. Sayfada Roj TVtartışması Danimarka kanıtbekliyor Kara Kuvvetleri Komutanı Büyüka- nıt tarafından gündeme getirilen Roj TV tartışması sürüyor. Terör örgütü PKK'nın yayın organı Roj TV'nin kapatılması için kanalın açıldığı 2003 yılında Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği aracıhğı ile başvuruda bulunduğu öğreni- lirken Danımarka'nın Ankara Bü- yükelçisi Hoppe, Türk makamlan- nın herhangi bir başvuruda bulun- madığını öne sürdü. • 10. Sayfada Vekiller örnek olacak TBMMsilah bırahyor Maganda kurşunlanyla gelen ölüm- ler TBMM'yi de harekete geçırdi. TurhanTüysüz'ün silah bırakması- nm olumlu bir davranış olduğunu behrten TBMM Başkanı Annç, "Silahsız yaşama rehberlik etmek için kampanya başlatacağız" dedi. CHP Ankara Milletvekili Yakup Kepenek de bireysel silahsızlanma gınşımı başlattı. • 5. Sayfada KOMUTAN HtZBULLAH TEHLtKEStNE KARŞI UYARMIŞ • 8. Savfada HASTANEDE KAÇAKVAR • 6. Sayfada !.„• İHRACATKAN | - : KAYBEDtYOR B12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK AB ile Uyumun Koşulları: Türkiye Verici, AB Alıcı! Beş milyon ruhsatlı tabanca, on veya on beş mıl- yon da ruhsatsız silah... bulunan bir ülkede magan- da terörünün her gün beş değil, on değil bir can al- masına şükretmelıyiz! Maganda olayları ne zaman ki medyanın günde- UArkası Sa. 8, Sü. Vde Darıca 'ya araç yok Toplu taşıma sıstemı ol- madığı ıçın yeterli sayıda ziyaretçı ağırlayamayan hayvanat bahçesının sahı- bı Faruk Yalçın, Istanbul Büyükşehır Belediye- sı'nin ılgısızlığınden ya- kınarak buraya ulaşım ımkânı sağlanmasını ısti- yor. GÖKÇE UYGUN'un haberi • 7. Sayfada Van'da Van Gölü'nde yaklaşık uç aydır kuşlar ölüyor. Ölümlenn salgın hasta- hktan meydana geldığı tahmın ediliyor. FahriAv Müfettışi Alı Arslan, üni- versiteye başvurmalanna karşm bılgi alamamak- tan yakınıyor. YL'SUF ZtYÂ CANSEVER'in haberi B 7. Sayfada Dünyanın derbisi Dünyanın en büyük derbi maçlannı belirlemek için anket düzenleyen "foot- ballderbıes com" adlı m- ternet sıtesı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındakı ezeli rekabetı dünyanın en büyük derbısı olarak ilan ettı Beşiktaş-Fenerbahçe arasındakı mücadele ise 13. sırada. H Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sünnisiz Irak Suni Olur... Irak'ta ABD ışgalinin yarattığı bölünme giderek derinleşiyor. Ne yazık ki biz de durumu anlatmak için bu bölünmenın getirdiğı gerçeklerie hareket etmek zorunda kalıyoruz. Başlıkta yaptığımız gibi... Insan Hakları Evrensel Bildırgesi'nin ruhu şudur: WArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog