Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

fiT'Cunnhuriyet k^-.K İTA P L AR 1 VtRAN DAĞLAR Necati Cumalı ÇagJtaıteH\.Ş Turtocagıü>d.No 39 41 (34334) Cagaloğiu Isarbul Tel 212) 514 01 96 Cumhuriyet r *T Cumhuriyet fcT1 - K 1 T A P L A R i ÇAĞIN TANIĞI StNEMA Aslı Selçuk Çag PazariamaA.Ş Tüıkocagı Ctd No 3*41 lM334)Ca£doghj-IiiBnİJulTd (21215140196 82. YIL SAYI: 29196/50 YKr (500.000 TL) (KDV ıçınde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 13EYLUL2005SALI Çatşmalardan kaçarakTürkiye'ye ulaşmayı başaranlar saldırıları anlattı 'ABD Telafer'de çocuk öldürüyor' Eski Mersin Ulkü Ocakları başkanı olan zanlı gözaltmüa son önlendi!TALABANİKORKUYOR 'Türkiye'yi Mm tutacak? J Irak Cumhurbaşkanı, Rusya'nın ABD'nın Irak'tan çıkması ıste- mını eleştırerek "ABD askerle- rinın yann gıttığını düşünün. Bu, Irak'ta iç savaşı başlatmaz mı? Türkıye'nın Türkmenlenn hak- kını savunma iddıasıyla ülkenin kuzeyine girmesını kım engelle- yecek? Sunye'yi kım engelleye- cek" diye sordu. • 10. Sayfada ABD'DEN BRlFtNG 'PKK'lüerin listesi elimizde' ABD'nin dışışlen danışmanlann- dan Jeffrey, yakalanacak PKKli- lenn lıstesının ellerinde olduğunu söyleyerek "Elımıze düştükçe ça- resıne bakacağız Türkıye ıle is- tihbaratı paylaşıyoruz Ama şim- dı Irak'ta elımiz dolu" dedı. Jeff- rey, Türkiye'nın sınır ötesı operas- yon yapmasının ıyı olmayacağı görüşünü yıneledi. • 8. Sayfada Özgür Ferhatoğlu: Kentte adeta kıyım yapılıyor. Am- camm oğlu su vanalannı açmak için çıkarken ABD'li- ler tarafından öldürüldü. Elinde beyaz bayrak vardı ve sadece 8 yaşındaydı. Onlar için hareket eden her şey suçlu. Tüm erkekleri topluyorlar, geri dönen olmadı. Ömer Saraylı: Hava saldınsı sırasında direnişin sürdü- ğü yere san bir şey düştü. Sonra yeşil san arası bir renkte dumanlar çıkmaya başladı. Çok kötü kokuyor- du. Orada yüzden fazla insanın öldüğünü gördük. Öğ- rendik ki napalmmiş. îşkence ve yağma yapılıyor. Paşa Ferhat: Telafer kentindeki direnişçilerin tamamı Türkmen. Bu kadar işkenceden sonra tabii ki insan di- renir. Demokrasi diyorsunuz, ama herkesi öldürüyor- sunuz. Evine biri girip kannı itip kaksa, çocuklanna vurmaya kalksa. seni aşağılasa sen saldırmaz mısın? MAHMUT GÜRER'in haberi • 10. Sayfada Yeni eğitım yılının açılışı ıçın gittığı Kütah- ya'da Başbakan Erdoğan'a doğru ılerleye- rek "açız" dıye bağıran Mustafa Bağdat (32) adh kışı güvenlık güçlen tarafından etkısız hale getınldı. Bağdat'ıntaşıdığı ekmekler- den bınnuı ıçınde tabanca bulundu. Bağ- dat ıçın bır gün ek gözaltı süresı alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Eren, "Şüphe- lıyle ılgılı ilk değerlendırmede amacı- nın, Erdoğan'a suıkast düzenleme ızle- nımı olduğu doğmuştur. Tabanca kul- larulmaya elvenşlı \e mermı doluydu" dedı Bağdat, adlıye çıkışında "Her- kes haddinı bılecek" dıye bagırdı. Mustafa Bağdafın Adıyaman Kâh- ta nüfiisuna kayıtlı olduğu belırlen- dı. Bağdat'ın, geçen yıllarda bır tekstıl atölyesı açtığı, ancak bır sü- re sonra ıflas ettıği öğrenıldı ALİ KEHRİBAR/NAZMİAKDAĞ'- ın haberi • 4. Sayfada Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun yüzde 51 hissesi 4 milyar 140 milyon dolara satıldı ÜTÜPRAŞ ihalesi Koç'unDokuz grubun yanştığı ihalede Koç-Shell Ortak Gırişım Grubu'nun verdığı teklif, Danıştay'ın ıptal ettıği ılk ıhale- dekı teklifin 4 katını geçti. Ilk ihalede yüzde 65'lık değe- n ıçın 1.3 milyar dolar fıyat bıçılen TÜPRAŞ'ın yüzde 1 OO'ünün değen 8.1 milyar dolara geldı. İhalede oluşan fi- yat, kuruluşun toplam borsa değennın ıkı katına yaklaştı. Ortaklıkta Shell Grubu'nun yüzde 10, Koç Grubu'na bağ- lı Opet'ın yüzde 3. Aygaz'ın yüzde 7 ve Koç Holdıng'in yüzde 80'lık ortaklığı bulunuyor Koç Holdıng Enerjı Gru- bu Başkanı Memıoğlu, "Enerjı, büyümeyı hedefledığimız alanlardandı. Devamı gelecek. Amacımız TÜPRAŞ'ı Ak- denız'de bölgesel oyuncu halıne getırmek" dıye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TÜPRAŞ hısselen- nın yuzde 51'me en yuksek tekhfı 4 milyar 140 milyon do- lar ıle yüzde 90'ı Koç Gru- bu'na aıt olan Koç-Shell Ortak Gınşım Grubu (OGG) verdı Yuzde 100'ü 8 mılyar 120 mil- yon dolara gelen fıyat TÜP- ÖZELLEŞTtRME Tetrol-îş iyi ki var' Hükümet, "babalar gıbı satış" polıtıkası yürütü- yor. '"IyıkıPetrol-lş var- mış" dedırten bır gelışme ile karşı karşıyayız... Pet- rol-lş, bir önceki özelleş- tirme karannı iptal ettır- meseydi, TÜPRAŞ'ın yüzde 65"ı, 1.302 milyar dolara satılmış olacaktı. ŞÜKRAIV SONERin yazısı • 8. Sayfada RAŞ'ın 4 5 milyar dolarlık toplam borsa değennın ıkı ka- tına yaklaştı. Koç-Shell Ortak- lığı'nın sözcüsü Koç Enerjı Grubu Başkanı Erol Memioğ- lu, "Bu sonuç Koç'un ülkesi- ne ne kadar güvendiğini bir kez daha gösterdi" dedı Özelleştırme Idaresı Baş- kanlığı (ÖlB) tarafından gü- venlık gerekçesıyle son güne kadar yeri gızlenen ıhale dun saat 16.00'da Ankara Bılkent Oteh'nde başladı Ihalerunele- mesız ılk turundaTÜPRAŞ' ın yüzde 51 payı ıçın venlen en yüksek teklif 2 mıhyar 780 mil- yon dolar oldu 9 grubun katıl- dığı ihalenın kapalı zarf usu- lüyle yapılan ılk turunda ıse en yüksek teklif 3 milyar 25 mil- yon dolara çıktı Bu turda TÜPRAŞ'ın ıptal edılen ılk ıhalesıne en yüksek teklıfı ve- ren Zorlu Grubu'nun ıçınde bulunduğu Zorlu-PKN Orlen (Polonya) OGG elendı. Kapa- lı zarf ikıncı turda en yüksek fiyat 3 milyar 225 milyon do- lara çıktı. Elenen fırma îtalyan ENİ oldu. Üçüncü turda ıse UArkasıSa.8,Sü.3te SHP'DEN ÇIPLAK PROTESTO - SHP İl Orgütu uveleri,"12 Eylül halkı soyup soğana çevirdi" diyerek çıplakeylem yaptılar.Taksim Mey- dam'nda bir araya gelen SHP'liler, "Ben halkım, zindanda çürüterek hayatımı mahvettin netekim", "Ben bir gençtim. Haksız yere astınız, ya- şama hakkımı aldınız netekim 1 ''' yazılı dövizler taşıyarak kendilerini yasayla ömür boyu güvence altına alan darbecilerin yargılanmasını istediler. 25 yıl geçti hesap sorulmadı Türkiye'yi karanlığa mahkûm eden 12 Eylül cunta yönetıcileri, dar- benın 25. yıldönümünde bn^ kez daha kınandı. DİSK, SHP, İnsan Haklan Derneğı, Haklar ve Özgürlukler Cephesı'nın de aralannda bulunduğu çok sayıda sıvıl toplum orgutü yönetıcısı, "İşçıler, ka- dınlar, öğrencıler. demokrasi, düşunce özgurlüğü çok şey kaybetti. 12 Eylül'e af yok" sloganlarıyla, darbecilerin yargılanmasını ıstedı. DİSK Başkanı Çelebı. Türkiye'yi bütün alanlarda tahnbata uğratan 12 Eylül darbesının geçerlilığinı koruduğunu ıfade ettı. Haklar ve Öz- gürlükler Cephesi üyelen, asken darbe zihnıyetının de\am ettığıni belırttı. İHD üyelen de 12 Eylül'ün sadece bır asken darbenın de- ğıl, hayatlanndan çalınan onlarca yüın, demokratikleşme umutlan- na ınen kara perdenin >ıldönümü olduğunu söyledı. • 5. Sayfada 'Kudüs Gecesi'ne katılan eski büyükelçi Bagheri dışişleri bakan yardımcısı tran'ın eski Ankara büyü- kelçılerinden (1989-1997) Muhammed Rıza Baghe- n, dışışlen bakan yardım- cılığına getınldı. Bagheri, Refah Partılı Sincan Bele- diye Başkanı Bekir Yıl- dız'ın 1997 'de düzenlediği "Kudüs Gecesi"ne katıl- mış ve laıklik karşıtı ko- nuşması nedenıyle Türki- ye ıle Iran arasında gergin- lığe yol açmıştı. Dışişleri Bakanlığı' nca Türkıye'nin ıçışlenne kanştığı için protesto edılen Bagheri, Şubat 1997'de Türkıye'den aynlmıştı. • 11. Sayfada 1 ölü, 1 ağır yaralı Ağave adamlan köybash Diyarbakır'ın Bısmil il- çesıne bağlı iki köy arasın- da arazı yüzünden çatışma çıktı. Hampazar Köyü ağası Nevaf K'nın 30 ada- mıyla bırlikte Aslanoğlu Köyü'ne gıderek çevreye ateş açması sonucu 9 ya- şındakı M.A. kafasından vurularak ağır yaralandı. M.A'nm bitkisel hayata girdiği öğrenildı. Çatışma- da, Nevaf K.'nın yeğeni Halis K. öldü. • 3. Sayfada OKULLARDA tLK DERS ZİLİ ÇALDI M 6. Sayfada BÜYÜME HIZKESTI M12. Savfada CAZIN USTALARI TUVAL ÜSTÜNDE M15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK lÂÎ'Jİİ Benzine Zam Detfiğin Nedir? Dün sabah uyandık, bır de baktık; medyamızın yildız gazetelerı hep bır ağızdan akaryakıt fiyatları- na bındıriyor. Ya bıçak kemığe dayandı ya da bir başka hesap var işın içinde. MArkası Sa. 8, Sü. f'de BUGUN Uzmanı Cumhuriyet için seçti: Türkiye'nin en iyi şarapları ıransız şarap uzmanı Jean-Luc Colın, Cumhuriyet ıçın "kor tadım" yontemıyle Türkıye'nın en ıyı şaraplarını seçtı Fransız uzmanın markalarını bilmeden ve şışelerını gormeden bardaktan yaptığı tadımların sonuçları, bugun Cumhuriyet Tarım ve Hayvancılık Ekı'nde GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyef.'le birlikte. Bayinizden isteyitfiz. Tayyip Bey'in Bursa ve S-öğüt Seferi... Başbakan Erdoğan Bursa ve Söğüt'te tatsız bir hafta sonu geçirdi. Bu durumda yapılabılecek en iyi şey, alıp başını yurtdışına gitmektır. öyle yaptı. AB- D'ye gitti. Dilerız orada bıraz moral bulur... Tayyip Bey'in Bursa seferi ıki büyük düzenlemeyı • Lrkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog