Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

12 EYLÜL 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA O T O M O B I L otomobil(âcumhuriyet.com.tr ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK Tamamen yenilenen Jeep Grand Cherokee 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuluyor Arazi eisanesiyoüarcla...1992 yılında gırdiği pazarda yüksek satış rakamlan -ve öncülüğüyle en aranılan SUV modeli oları Jeep Grand GrandCherokee'nin Türkiye tarutımı Trabzon Çamlıhemşin ara- sındaki yeni yolda ve Ayder Yaylası'nda ha- zırlanan özel off road parkunında yapıldı. Yeni üçüncü kuşak Jeep Grand Cherokee; daha sportif görünüşü, geliştırilmiş asfah kullanım özellıkleri ve hâkimiyeti, ûstün ara- zi kullanırn özellikleriyle beklentilenmizi fazlasıyla karşıladı. Her tûrlü hava şartlann- da, ister arazide ıster yoldaüstün performans için tasarlanan Grand Cherokee yine özgün Jeep görünüşünü ve duygusunu korumayı başarmış. Jeep Grand Cherokee piyasaya üç ayn motor seçeneğiyle sunuluyor: 3.0 CRD (3.0- litre V-6 Common-Rail Turbo Diesel), çok tutulan 4.7 litre SOHC V-8 ve Jeep marka araçlarda ilk defa kullunılan 5.7 litre HEMI V-8 motor. Grand Clıerokee'ye tasanmaşamasuıda ek- lenen güvemlik önlemleri araça pratik yeni- likler kazandırmış. Yeni tam zamanh dört te- kerlek çekiş sistemi Quadra-Drive II teker- leklerinkaymasuıı (patinajmı) önceden sap- tayarak önîeyebiliyor. Araçın önünde. orta- sında ve arkasında bulunan Elektronik Sınır- lı Kaymah Diferansiyel CELSD) sistemi de arazide kullanımda sürüş koşullanna kısa sürede yarut vererek tork kuvvetini arttıyor. Grand Cherokee'ye eklenen diğer güvenlik sistemleri ise Elektronik Stabilite Programı (ESP) ve Elektronik Devrilme Riski Azalt- ma Sistemi. Devrilme Riski Azaltma Siste- mi, yuvarlanma nski saptadığı zaman, mo- tonın tork ku\-vetını azaltarak ve ilgili teker- leğe kısa aralıklarla fren yaparakaracın den- gesini konıyor Modern sportmen görünüşü geri getiren Jeep Grand Cherokee'nin yeni tasanmında motor kaputunun aracın ebatlanna oranla uzun turulmasıyla daha güçlü bir görüntü sağlanmış. Daha düz hale getirilen ön cam- lar ise aracım sportmen görünüşünü destek- liyor. Ön tarafta Jeep'in simgesi 7 kanallı rad- yatör ızgarası, kullanışh ve yüksek perfor- manslı yuvarlak halojen farlar gösterişli ye- ni tasanma egemen oluyor. Yeni Jeep Grand Cherokee'nin uzunluğu 139, genişliği 12. dingil mesafesi ise 90 mm arttınlmış. Göv- de genişliğinin çok az arttınlmasına rağmen, tekerleklerin merkezleri arasmdaki genişli- ğin 64 mm arttınlması, daha gemş bır görüş alanı elde edilmesını sağlamış. lç tasanmda ise iki renkli gösterge paneli. kapı döşeme- leri ve yeni kaplamalar ilk bakışta dıkkat çe- kiyor. Kesin ve ergonomık çızgıler taşıyan kol- tuklann, baş, omuz. bacak \ e bel mesafele- rinin arttınlması, iç mekânda konfor ve fe- rahlık yaratmış. Bu özellıklere ek olarak, NVH (gürültü. titreme ve sertlik) unsurlann- da yapılan geliştirmeler, rüzgâr gürültüsünü azaltmakiçinalınan önlemlerve hem kapor- tada hem de motor bölümünde yeni gürültü emicı malzemelerin kullanılması sayesinde, iç kabin sessiz hale getirilmiş. Araçta standart sunulanlar arasında kre- mayer direksiyon sistemi, 17 inç krom kap- larriajantlarve lastikler, iki bölgeli klima, las- tik basıncı gösterme sistemi, Sentry Key marka motor immobüizer, ileri düzeyçok ka- demeli sürücü ve ön yolcu hava yastıklan, perde yan hava yastıklan, yağmur sensörü. ayarlanabilir tavan raylan, Boston Acous- tics marka altı hoparlörlü ve 276 Watt gü- cünde dijital amplifıkatörlü müzik seti, UCon- nect markahaberleşme sistemi (Bluetooth), GPS navigasyon cihazı, içinde MP3 de ça- labilen ve 6 CD alabilen CD çalar, "Park- Sense" park yardım sistemi bulunuyor. 3.0 litre CRD 84.100 AVTO. 4 7 litre V8 84.200 AVTO. 5.7 litre V8 HEMI motor ise 96.300 A\To'dan satışa sunulacak. Çarpıcı ve zarif gösterge panetL, yeıieşimi ve çalışması ile yüksek düzeyde hassaslık sunuvor. Yeni dört göstergeöve hassasLED aydınlatmata panelde; göstergeler siyah, grafikler beyaz, ibreler ise kırnun renkten oluşuyor. Panelde yer alan öğeler böylece her türrü ışık koşuhı altmda kolayca okunabiliyor. Kızlar Almanya'da yanşacak Türkiye'de birçok ilke imza atan Vblksvvagen Polo Ladies Cup, bu kez de DTM (Deutsche Tourenvvagen Masters) yanşı öncesinde Almanya'da pistlere Türk bayrağını taşıyacak. 18 Eylül'de EuroSpeedway Lausitz pistinde gerçekleşecek olan Volkswagen Polo Ladies Cup'ın dördüncü ayağı DTM öncesinde tüm izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Türkiye'nin en hızh bayanlan Meiis Çeker, Ann Tahincioğlu. Didem Çoksayar. Ayşe Şule BUgiç. Güneş İpekkan. Seçilay Y. Du Pre, Münire Alabaz. Canan Bolak, Demet KapanL Zeynep Özenç, Esra Öner, Nuray Esener. Yıldızhan Ünlü, Ebru SUe. Burcu Çetinkaya, dünya serbest dalış rekortmeni ünlü dalgıç Yasemin Dalkıbç ve Türkiye teleMzyonlannın ünlü ismi Sanem ÇeBk özel olarak davet edildikJeri DTM yanşlannda kendi yanş otomobilleri ile öncü yanş olarak piste çıkacaklar. CMS izmir'in şampiyonu oldu Türkiye'nin lider jantüreticisiolan CMS, TTM( Türkiye ihracatçılarMeclisi) verilerine göre 2004 yılında 87 milyon USD ihracat ile sek- törel dış ticaret şir- ketleri ve kamu ku- ruluşu olan Petkim dışında tzmir'de en fazla ihracat yapan özel sanayi şirketi <oldu. CMS Grubu Yönetim Kurulu Ku- TUCU Başkanı Tonguç Ösen. 2005 yılın- <da da yapmış olduklan yurtdışı yatı- nmlan ile 2004 yılındaki 73 üncü en bü- yükihracatçı ünvanlannıdahaüstölçek- lere taşryacaklanna inandıklannı belirt- ti. CMS, Türkiye'de Tofaş, ÖYAK Re- nault. FordToyota, Honda(TR) gibi ana otomotiv şirketlerine jant üretir- ken yurtdışında ise Fiat-Auto, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot-Citroen(PSA), Honda(UK), Honda Acces, Renault S.A.S, Volkswagen, Toyota, Seat, Da- cia ve Bentley'e jant satışı yapılıyor. Otomotiv şirketleri Almanya'daki füarda öne çıkmak için kıyasıya yanşacaklar Frankfurl'ta dev gösteri Tonguç Osen. '") 005 Frank- /* fıırt Otomobil Fuan'ndaotomoti\ sektörühayal gücü, yoğun çalışmalar ve tek- nolojinın yarattığı ürünlerini ser- gileyecekler. Bırbirinden çekici otomobillerin ve göstenlerin re- kabetine sahne olacak fuuar bu- gün başlıyor. Ulaştığı yüksek satış rakamla- nyla parmak ısırtan Renault Frankfurt 2005'te de ıddıalı. Her zamankinden çok "büyüklerde ne varsa onda da var" dedirtecek özelliklere sahip Clio III mode- linin dünya prömiyerini yapacak olan Renault. ürün gamını yeni- lemeyi sürdürüyor. Clio III, Re- nault'nun üst gam SUV segmen- tindeki vizyonunu temsil eden kavram otomobili Egeus ve Clio IH dinamizminin mükemmel tem- silcisi Clio Renault Sport Concept ile birlikte, ftıann yıldızı olmaya aday bir otomobil. Kangoo mo- deli ise 2006 jenerasyonu ile fu- arda yer alıyor. Bu yeniliklere ek olarak Renault - Nissan Itti- fakı'nın ürünü 2.0 dCi gi- bi yeni motortipleri de ftı- arda ilk kez tanıtılıyor. Renault'nun Formula 1 'de elde ettıği mükem- mel sonuçlar dolayı- sıyla otomobil sporla- n da fuarda Renault açısından öncelikli bir yere sahip. Frankfurt Otomobil Fuan'nda dünya prömiyeri yapılacak olan Clio III, ferah, dinamik, ekono- mik ve yüksek güvenlik özellik- leriyle dikkat çekecek. Egeus fark yataracak Egeus, hatchback havasında bir üst gam SUV aracı. Çekici dış görü- nüşü, kon- forlu lüks mekanı zerafet, sportif- lik, güç ve sağ- lamlıkun- surlan ara- sındaki dengeyi temsil ediyor. Renault, Frankfurt Otomo- bil Fuan'nda aynı zamanda. keskin hatlan, güçlü karakteri ve özgün iç mekanıyla dikkat çeken Clio Renault Sport Concept isım- li kavram otomobilin perdesini kaldınyor. "Ludospaces" seg- mentininrefe- ransı olan Kangoo ise sevimli ve keyif veren karakterini muhafaza ede- rek değişim gösteriyor. Renault, başta Re- nault-Nissan Ittifa- kı tarafından ge- liştırilen 2.0 dCı dızel motor ol- mak üzere yeni motortipleri desu- nuyor. Bu motor, di- zel pazannda mevcut olan en son teknolojilerin tamamını içeriyor. Fiat'ın 'amiral gemisT Fiat'ın hem B hem de C seg- mentindeki araçlara rakip olan modeli Grande Punto için bekle- nen an geldi. Frankfurt Otomo- bil Fuan'nda dünyaya tanıtılacak olan Grande Punto ye- OctaviaRS. nı tasanmı ve zengin donanı- mıyla daha da çekici hale getiril- dı. Sınıfindaki rakiplerine göre da- ha geniş bir araç olarak tasarlan- dığından üst düzeyde kalite, gü- venlik ve donamm özelliklerine sahip olan otomobil, EuroNCap tarafından da 5 yıldız ile ödül- lendirildi. Dünyaca ünlü Italyan tasarımcı Giugaro'nun imzasını taşıyan Grande Punto tüketi- cileri keyifli ve konfor- lu sürüşlere davet ediyor. OctaviaRS Skoda Auto, yeni spor versi- yonu Octavia RS'inliftbackve combi versiyonlan- ClioIIL nın dünya galasını Frankfurt Otomobil Fuannda ya- pacak. Octavia RS'te, daha önce- ki başanlı özelliklerine ek olarak çekici dizayn ve 147 kW (2OOhp) güç üreten 2.0 TFSI direkt en- jeksiyonlu turbo motor bulunuyor. Skoda Auto'nun Frankfurt'ta tanıtacağı diğer bir yenilik ise bu güne kadar 1.4 litre 3 silindirli dizel 51 kW ve 59 k\V olarak üre- tilen aile otomobili Fabia'nın 1.4 TDIPD 55 kW olarak üretilen ver- siyonu olacak. Skoda, otomobil fuannda dizel partikül filtre diye adlandınlan DPF donammh otomobilleri de ilk defa tanı- tacak. 2.0 TDI motor Superb modellerde standart olarak sunulacak olan filtre, Octa- via modellerde bu yıl için opsiyonel bir seçenek olarak karşımıza çıkacak. Yeni CJvk ve Hyfarid'Ier Frankfurt ta Honda'nın şovun- da öne çıkacak nokta, daha altı ay önce Cenevre Motor Shovv'da konsept versiyonunun tanıtıldığı Yeni Civic'in, tüketiciyle ilk bu- luşması. Honda aynca, gelişmiş Honda hybrid sistemi ile dünya liderliği seviyesinde emisyonper- formanslan sunan tamamen ye- ni Cıvic HybridTer için de bir dünya prömiyeri düzenliyor. Ge- liştirilrniş Accord serisi ve yeni- lenmiş Honda S2000'in de şov- da görülecek olmasıyla, Hon- da'nın gösterisinin mükemmel geçmesi bekleniyor. Civiclerin bu sekizinci kuşağı, Avrupa C segmentine ve özellik- le üst sınıfa yeni standartlar ge- tirmeyi vaat ediyof. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ Eyliil Aylarıma... Eylül aylannın ulusa! tarihimizde çok önemli bir yeri var.. Ancak unutulmazlar arasında yer alan otaylann bir teki hem çok büyük hem de sevindirici. Ulusal Kurtuluş Savaşı Zaferi'ne noktanın ko- nulduğu İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül. Geri kalan unutulmazlar ise hem iç karartıcı hem de umut kırıcı. Aynı kafanın etkilerinden kurtula- mamış olmamız da insanın yüreğini bir başka tür- lü burkuyor. 6-7 Eylül olaylannın 50'nci yılında açılan belge- sel sergiye saldın aynı kafadan kurtulamadığımı- zı betgeliyor. lyi niyetli her yaklaşımda olduğu gibi 6-7 Eylül olaylannın yaygın biçimde anılmasından kendile- rine pay çıkarmak isteyenler de yok değil. Sanki Türkiye bu acı verici olayı ilk kez günde- me getıriyormuşçasına, olaydan kısa bir süre son- ra özür dilenmiş olmasına ve hesabının da Yassı- ada Davalan'nda sorulmasınakarşın "Türkiye'nin kendisiyle yüzleşmesi" kapsamına sokulmak is- tendiği görülüyor. Dogal olarak da kendisiyle yüzleşmeye başla- yan Türkiye'de sıranın Ermeni soykmmı iddialan- na geleceğini düşünerek körüklüyoriar. • • • Bugün 12 Eylül. Askeri darbenin 25'inci yıldö- nümü. Darbenin götürdükleri üzerine Cumhuri- yet de kendisine düşen görevi bir kez daha yeri- ne getiriyor. O nedenie işin bu tarafını bırakıp gün- deme gelen siyasal iktidann darbeden haberi dup olmadığı sorusuna yanıt olabilecek anılardan bir bölümünü aktaralım. Anılar, darbe ile Cumhurbaşkanı Vekili ve Cum- huriyet Senatosu Başkanı sıfatlannı yitiren Ihsan Sabri Çağlayangil'e ait (Çağlayangil'in Arnlan-Çag- layangil'le Anılar/Tanju Cılızoğlu/Büke Yayınla- n/Mart 2000). • • • "11 Eylül Perşembe günü Başbakan Sayın De- mirel bana telefon etti. 'Bir ihtilal hazırlığı olduğu söyleniyor. O zat (Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren) bu- gün sana gelecek, bir yokla bakalıml' dedi. Ben şu cevabı verdim: 'Yoklasam ne çıkari O zat bana, ihtilal yapaca- ğım diye haber vermez ki...' Demirel 'Olsun' dedi. 'Sen tavnndan anlarsın.' Sayın Evren'e sordum: - Herhangi bir sıkıntınız var mı, dedim. Sayın Evren şaşırmış göründü. - Ne gibi, diye sordu. Açtım: - Dini hareketler var. Bu, askeri birtiklerde her- hangi bir kıpırdanmaya, bir üzüntüye sebep ol- muyormu? - Üzüntü hepimizde var, dedi ve sordu: ' - Siz üzülmüyor musunuz? Silahlı kuvvetlerde disiplin vardır. Hiçbir şey yapamazlar. Biz duru- ma hâkimiz, dedi. Sayın Evren Köşk'ten aynlınca, Başbakan yine telefon etti ve 'Anladın mı?' diye sordu. 'Vallahi' dedim 'eğer size bir şey ifade ediyor- sa. bu gelişinde lüzumundan fazla sıcak ve duy- gulu olduğunu söyleyebilirim. Bu ziyarette fasıla- larla iki defa çay içtik. Alışılmıştan fazla oturduk'. 'Desene' dedi, 'daha bir hafta mühletimiz var. Bugünden yanna bir şey olacaga benzemiyor'. Ken- dilenne 'Nasıl tefsır ediyorsanız öyledir' dedim. Ko- nuşmamız hal hatırdan sonra bitti." • • • 12 Eylül sonrasında hazırlanan anayasanın hal- koylamasında yüzde 9O'ı aşan oranda kabul oyu almasına bugün de şaşıraniar var. özellıkle de ilk milletvekili genel seçiminde icazetli partıler ara- sında Milli Birlik Komitesi tarafından desteklenen Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP) en az oyu aldıgı düşünülünce. İlk iki neden şöyle özetlenebilin • Hayır oyu vermeye çağırmak yasakt. Bu ne- denle tek yönlü mitingler etkili oldu. • Anayasanın reddedilmesi halinde, durumun daha da karanlık olacağı ve Milli Güvenlik Konse- yi'nin (MGK) gitmeyeceği kuşkusuyla korkusu. Üçüncü neden belki de en etkileyicisiydi. 1961 Anayasası'nın başlangıç bölümünde Demokrat Parti ve dolayısıyla bu partinin üyeleriyle yandaş- lan suçlanıyordu. Oysa yeni anayasadan bu bö- lüm çıkanlarak DP'liler aklanmıştı. Bu nedenie de teşekkürierini "evet" oylanyla yansıtmışlardı. Mutluluklar getirecek eylül aylan dileğiyle... G4 serüveni yeniden başlıyor Güneydogu Asya ormanlanndan Güney Ame- rika'nın yüksek düzlüklerine uzanan muh- teşem macera başlıyor. 2003 yıluadaki ilk mü- cadeleye oranla çok daha zorlu ve gösterişli ola- cak Land Rover G4 Challenge 2006 için düğ- meye basıldı. Türkiye'de distribütörlüğünü Bo- rusan Otomotiv'in yaptığı Land Rover'ın, Cast- rol'un ana sponsorlu- ğunda düzenlediği "Land Rover G4 Chal- löige2006"için başvuru- lar 7 Ekim 2005 tarihin- desonaerecek. Intemet- te bulunan "wwwJand- roverG4chaIlenge.com'' adresinden online ger- çekleştirilecek başvuru- lar arasında yapılacak ön elemenin ardından yanş- maya hakkazananlar, 21- 23 Ekim 2005 tarihlerin- de Borusan Oto Istin- ye'de düzenlenecek ilk elemelere katılacaklar. Bu aşamayı geçen 30 ki- şi, 5-7 Kasım 2005 tarihlerinde gerçekleştirile- cek 2. etap elemelere girecek ve burada başan sağlayan 16 katıhmcı, 24-28 Kasım 2005 tarih- leri arasında Metrocity Alışveriş Merkezi'nden start alacak ve Bodrum'da sona erecek Türkiye finalinde yanşacak. u -k
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog