Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

YFA CUMHURİYET 12 EYLÜL 2005 PAZARTESl - 8 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Protestoya devam Gaîatasaray taraftannın Ali Sami Yen Stadı 'nda artık Uasikleş&n alkışlı protestosu diin yine sahnedeydi. Turkcell Süper Ligi 'nin ilk haftasından bu yana özellikle iç sahadaki maçiarda yönetime tepki gösieren San - Kırmızılıların Marek Heinz 'm transferiyle geri adım atacağı düşünülüyordu. Ama beklenen olmadı. Taraftarlann eski açık tribüne G.Saray'daki seçimli kongre tarihi olan Mart 2006 'yı pankart olarak asmaları dikkat çekti. Galatasaray, zorlu Sivasspor engelini ikinci yarıda oyuna giren Ümit Karan'la aştı Kulübedengelengolcü Galatasaray: 2 - Sivasspor: 0 SlKiıAliSanuYen HAKEMLER: Mustafa Çulcu (6), Serkan Ok (5), S. Akal (4) GALATASARAY: Mondragon (5), Cıhan (5j, Song(6), Tomas (6i, Orhan (5), Hasan Şas (6), Ilic (4) (dk 63 Umit Kamn 8), Saıdou (7), Heinz (5) [dk 74 Altan 5), Necati (3) (dk. 85 Uğur), Hakan Şûkûr(5) SIVAS: Vedat 15), Murat (4), Kalla (6), Hakb (4). Hayrettin (7), îbrahim (5) (dk 68 Mohamed4). Sergıo (4), H. Bayraktar (5), Cem (4) (dk 46 Musa 4), Bahh (4) (dk 79 H. Turan), Anderson (5) GOL: Dk 78 \e 84 (pen.) Ümıt Karan SARI KAKTLAR; Cıhan, Tomas (GSaray); Kalla, Andenon ARİFKIZILYALIN Gaîatasaray bastınyor, gol atamıyordvı. Necati, Hakan Şükür, Hasan Şaş. Heinze; hiçbıri çerçeveyı bulamamış- tı... Elini başuıa gotürdü Belçı- kalıteknik adam;kalearkasın- da ısınan isinüere baktı, lıgın gol kıalı İitnk Karan'ı ışaret edıp "HaydT dedi. 0 da genl- miş bir yay gıbi firladı saha- ya... Kızgın, kırgın, hırslı, öf- kehydi. Önune uzatılan ilk dogru dürüsl pasta topa oyle bir vurdu ki ne günün başanlı kalecisi Vedat çelebildi ne de savunma!.. Sonranu? Bir penalü, Utnıt Karan'ın skoru 2-0'a getırişı ve son du- dük... Evet, işte dûnku Galatasa- ray-Sivasspor maçınınözeu . Gecenin aynntılannageUrsek; ilk 45 dakika gerçekten insanı sıkacak denli durağan bir fut- bol vardı alanda. Srvasspor'un dirençli alan savunması ve or- ta alanı kalabalık tutuşu. San - Kırmızıhlann 'baskın ba^an- gıç* hesabını bozdu. Solbek HavTettHi'den hbero Katt&'ya Hakan Bavraktar'dan Hak- kı'ya hepsı ikışer kişdik koşup toplann önune kendılerinı atı- yortatdı. Yine de Necati, He- ınzeveHakanpozisyonbuldu- lar Saidou'nun şutu ise kale- cıyı geçıp dırege taküdı 0-0 biten ilk yanrun ardın- dan ikıncı bölümde G.Saray zorunlu olarak nsk alıp daha çok adamla hücum ettı. Ama yıne fınal vuruşlan yapüamı- yordu. Hetnze'ın rakip savun- manın elinen seken şutu, Ne- catı'nin vuruşu derken Gerets yaptığı yarüışı anlayıp önce Ümit'ı, ardındanda Altan'ı sa- baya sürdü. Sanki vıtes degış- tirmıştıG.Saray. . Sagdan,sol- dan ortalanan toplar derken Hasan'ın bıraktığı topa gelışi- ne vurdu Omit Son dönemle- rin en güzel golüydû. 84 da- kıkadabukezyardımcıhakem Serkan Akal'ın bayrağına ka- nan Sıvaslı Hakkı, orta haka- me bakmadan topu kucağına aldı Kurallaragörepenaltıydı. Atışı yme Ümit Karan kullan- dı ve gecenin skorunu belvrle- di... 2-0 Evet, G.Saray yine, 'Ka- ran'lıktan aydınhğa çıktı son dakikalarda. Ama Gerets, Ümit alerjisinden kurtulmaz, golkralrnı yedektetutmaktaıs- rar ederse, gûnün binnde Ali Sami Yen de kararabilir.. ALİ SAMİ YEN STADTNDAN NOTLAR / NEVZAT DINDAR Heinz'dan vasat başlangıç G.Saray'm uzun uğraşlar sonucu transfer dönemının bitmesıne kısa bir süre kala Mönchengladbach'tan aldığı Marek Heinz, Istanbul'a gehşınden 4 gün sonra 11 'de sahaya çıktı. San - Kır- mızıh futbolseverlerin Çek yıldıza ilgı- si büyüktü. Ne var ki 74 dakika sahada kalan tecrübeli tutbolcu%"asatbir perfor- mans gösterdi. Bu arada teknik dırektör Gerets, Al- tan'la Heınz değışıklığinin yanı sıra Ergün'ün sakathğmda Biç'i 11'de sa- haya sürdü. Necati ıse sakatlığının geçmesıyle buiikte tekrar formayıkaptı. Gerets, önemlipuanlarkazandıranÜmit Karan'ın yenne genç yıldıza şanstanıdı. Ali Sami Yen Stadı'nda yapımı ta- mamlanan eskı açık tnbünü, Sivasspor maçvylahızmete girdı. Bu tribünün açıl- masıyla bırlikte stadın kapasitesı 24 bi- ne çıkarken, dünkü karşılaşmayı 20 bi- ne yakvn futbolsever izledi. Tribünlerde önceki maçlara orarûa Türkbayraklan- nın artması dikkat çekiciydi. "Türk - Kiiıt kardeştir", "Bayrak inmez,vatan bölünraez"' pankartlan açıldı. Karşılaş- ma başlamadan Istiklâl Marşı seremo- nisinin hemen öncesinde ıse taraftarlar "Kahroban PKK" dıye tempo tuttu. Metin Okta\'ı uımtmachlar San - Kırmızıhyandaşlar efsane ısun MetinOktay'ı da unutmadı. Ölümünün 13. yıldönümünde Metin Oktay'vn ıs- naini taşıyan 10 numaralı forması tri- bünde açıldı G Saraylı taraftarlar, "Hiç kimse senin kadar benden değB, neden Perşembe günü tstanbul'a gelenHeinz dün ilk onbirdeydi. (SAMİ GÜREL) şimdi San - Kırmtnhtbrma üstünde de- p 3 " dıyerekjübıle yapraayarakG. Bır- hğı'nde antrenör olarak göreve başla- yan Bülent Korkmaz'a da mesaj gön- derdi. Her ıki takım da sahaya -Yaşasm Okuhunuz" dövizıyle çıkö. Sivasspor maçında galibiyetı getıren gollere ımzasıru atan Ümit Karan lıgdekı 7. sayısına ulaşn ve krallıktakı yennı ko- rudu. HakanŞükûr ıse 7 maçlıkgol oru- cunu 8'e çıkardı. Yığodolar ıse lıgdekı ilk yenilgisinı dün gece aldı. PAP takım- lan arasındaki maçı ıse G.Saray 6-0ka- zandı. Gerets'ten Ümit savunması Galatarasaray Teknik Dvrektörü Eric Gerets, Ümıt Karan'ı neden ilk 11 'de oynatmadıgıyla ilgı- lı olarak, "Maça uzun za- mandır alışkm oktuğumuz bir iküiyle başladık, Maç dncesi böyle bir karar ver- dim ve doğru bir karank. Ancak ilerteyen haftalarda tercihkrimdeğ^ebinr " de- dı Yenı transfer Heınz'la ılgıli olarak da Belçıkah teknik adam. "Sadece 2 gündür bizimle çaüsmala- ra kaöldL Kendjsiyk daha çok ilgüenmemiz laznn. Si- vasspor maçında oynama- sısonderecenormakli'" ıfa- desini kullandı. Bu arada maçın hakemı Mustafa Çufcu, 85. dakikadaki pe- naltı pozisyonuyla ilgili şu açıklamayı yaptr. "Böyle bir hatayı takım kaptanı olan bir oyuncunun yap- maraası gerekir. Belki 85. dakika olduğu için aşın yorgunhıktan hata yapü." ELEŞTtRt Yine Ümit MAHMUTSEKT Galatasaray tribünleri artık klasik- teşen yönetim pretostusunu alkışlar- la gösterdi. Yme son günlenn sokak- takı PKK terörüne tepkiler tribünler- de de dillendinldi. Maça gelince ligin yenı ekibi Si- vasspor, kendi alanında kurduğu sa- vunma kurgusuyla Galatasaray'a çe- tin bir rakip oldu. San-Kırmızıhlar ise oyunu kontroleder görünmesine kar- şın geçen haftalardakı poasyon zen- gınlığıni yakalayamadı. Son 20 daki- kada oyuna gıren Ümit Karan attıgt iki golleGalatasaray'ı rahatlattı. Dün gece Galatasaray'ınyetennce etkili olamamasının nedeniatak orga- nızasyonlannı kalabalık Sivasspor sa- vunmasının içinde gerçekleştirmeye çaltşmasıydı. Bu kalabalık içinde Ha- kan Şükür ve Necati Ateş. bir turlü yüzlerini kaleye dönemedı. Orhan Ak'ın yeni transfer Heinz ıle uyum sağlayamaması bu kenann etkınliği- nı ortadan kaldırdı. Sağ kenarda ise Cihan-Hasan ikilisinin Sıvas savun- ması tarafından iyi kontrol edilmesi Galatasaray'ın kanatlannı kırdı. Yenı transfer Heinz hazır olduğu söylenmesjne karşın fazla bir variık gösteremedi. Yenne oynadığı Attan ondan daha becenklı ve yaratjcı. Ni- tekım Altan oyuna gırdıkten sonra Galatasaray daha etkılı ataklar geliş- tirmeye başladı. Galatasaray takım halinde yine hareketh futbol oynadı. Ancak son paslarda ve vuruşlarda daha dıkkatli olmalan gerekiyor. Sivasspor ıse sogukkanlı oyun an- layışıyla dıkkati çektı. Savunma kur- gulanndauyguladıklan adarn ve alan paylaşımı Galatasaray'ın tüm gol gi- nşimlennı etkısız hale getırdj. Ancak son haftalann kurtancısı Ümıt Ka- ran1 ın şık gol vuruşunda yapabılecek- leri birşey yoktu. Hakkı'nın neden ol- duğu penaltı ise deneyımsizliklerinin ömeğiydi Gelişim Trabzon'a acıveren 3 puan Gaziantep'i 2-0yendiler ama Szymkowiakf ın ayağının kınlmasıylayıkıldılar YILDIRIMTÜKENMEZ Galatasaray'ın oyun anlayışı her ge- çen gun biraz daha otururkerv, takımı oluşturan futbolculann oyun feteefesı de gittikçe dennlik kazanryor. Daya- nışma, karşılaşmayı hek ıkı kanattan dönüşümteoynamabecensı, rakip çı- karken ani baskıyla top kazanımı ve karşı savunmadan donen toplann alın- masıyte ataklann yinetenmesi. Ancak ne var kı futbolu ne denli çok yönlü ve sonuca yönelik oynamak is-" terseniz isteyin, skoru çevırebilmek her zaman mümkün olmayabiliyor. ilk 45 dakika Cım - Bom büyük bir özve- riyte mücadeleetmesıne karşın istedi- ğini alamadı. KonukekipSivasspor 15 dakika ortaalanı ele geçırmek ıçin Sa- n - Kırmızılılar'a karşı kora kor bir sa- vaştma girdı. ançak karşjlaştığı muka- vemet Kırrnızı - Beyazlılan kapanma- ya yönettti. İlkyannın büyük bir kısmı Sıvasspor'un geri çekilmesiyte sade- ce biryan alandaoynandı. Burda sıkı- şan oyunun açılması ve kalabalık Sı- vas savunmasının dikkatini dağrtmak gerekiyordu. unu da yapacak oyun- cular özellikle Cihan ve Orhan Ak ol- malıydı. Ancak, ne var ki onlar da ra- kibin ilerideki sürekli kanat değiştiren, hıziı adamlanndan çekinmiş olacaMar ki; pek atağı düşunerek oynamadrtar. Dİğertaraftan Sıvasspor'un savunma- daki uzun adamlan hava toplannı bı- rakmayınca en büyük güvence olan yan toplar sonuç vermedı. Cim Bom'un yeni transferi Marek Heinz takımınıtanımasıyla ilerteyen günterde çok daha etkili olablecek bir oyuncu. MücadeJeci, teknik, oyun mantalitesi gelişkin ve bas'ıt oynamayı seven bir oyuncu izlenimı verdi bizlere. Sonuç olarakGalatasaray'ın dün akşamla bir- likte ortaya koyduğu oyun ternposu- na liglerimizde karşılık verecek henüz bir rakip bulunduğunu sanmıyorum... NİHAT 6 AY SONRA Spor Servisi - Real Sociedad'da forma gi- yen ulusal futbolcu Nihat Kahveci, sakat- lik dönemının ardından 6 ay sonra Alaves noaçında (2-1) formasına kavuştu Nıhat, 77. dakikada Kovacevic'in yerine oyuna girdi. Ahnan Ligi Bundeslıga'da ıse B. Dortmund Nuri Şahin'in yeı almadığı karşılaşmadaKöln'ü 2-1 yendi. Köln'de de Alpay 90 dakika sahada kalırken, SAerı'va golüaün asıstıni yaptı Hertha Berlin,Wolfsburg'u3-0yenerkenYıkbray o\Tiamadı. Galatasaray'ın UEFA Kupası ü k turundaki rakibi Tromso ise (Norveç) ligde Bodo Glımt'e 2-0 mağlup oldu. Puan dıırumu Tatamtar 0 G Gabteny 5 "4 FenertMhçe 5 3 TrabtORSpor 5 3 Kaysenspor 5 3 K.Erctyn 5 2 Beşıktoş 5 2 Gasantep 5 2 Snassaor 5 2 Ankaraspor 5 1 Konyasaor 5 1 V. Marea 5 1 Diyştekır 5 1 6 M A Y 1—- 12 511 6 8 3 5 %S2Z & B H » 5 Mafcıtaspof 5 Ankangûcû 5 Denizüpor 5 2 9 - 6 4 1 6 3 1 7 7 1 4 4 1 4 4 1 3 3 2 2 9 6 2 2 5 7 1 3 3 5 1 3 3 2 5 2 3 4 8 2 3 2 7 11 ti 3 8 12 2 1 5 13 S S 4 4 3 3 +5 +5 +4 +2 +3 +3 -2 -2 -4 -4 -8 •4 •6 HAFTANIN MAÇLARI Vann. AC Mılaı-FBahçe (Şampiyorüar Ligj/1. maç). ftrşembe Beşıktaş-Malmö, Tromso-G.Sa- rtay (UlFAKup»sıA.tur tnaçbn) SüperLıg/Cu- •na: Snss-Trateoa Cumartesi: Konya-Diyarba- feor, Malatya-Deaizli. Kayseri-Ç.Rize, Ankaragü- cü-G.Bcllği Psısir V.Manısa-G.Saray, Ankara- Samsuı. GAnup-K.Ercıyes, Beşiktaş-F.Bahçe. ~~~ SPÖR-TOtÖ 1-l-l-l-2-0-<M)-0-l-2-2-2-0-2. Spor Toto'da 15 bılet olmadğından 132 bın 507 98 YTL. 14 tnien çümadıgmdan da 75 bin 718.84 YTI^ 7. "haftavadevrett. Trabzon: 2 - G.Antep: 0 SIM: A\TII Aker (Trabzon) HAKEMLER: Z. Önder îpek (5), Bahattın Du- ran (5), Aleks Taşçıoğlu (5) TRABZON-.Je/erson (6), Emrah (6). Kürşat (4), Elkr (4), Celakddm (5), Hûseym (6), Lee Yong (5), Szymkowıak(5) (dk 89Adem), Tomas (5) (dk 78 Vo'lkan), Yattam (7) (dk 601 Ege 5), Fatih (5) GANTEP: Hasagıc (4), A. Fahm (3), Sedat (3) (dk 46 Serkan 3), Lazam\ (4). El Taib (3). Erdal (5), Şe\ki (3) (dk 46 Hakan 3). Fahn (4), Banş (4), lvano\ (3), Erman (3) (dk 34 Behr 4) GOLLER: Dk 1 Yattam (pen.), dk 82 Fatıh SSSlKARTLARıFabiano. Yattam, Fatih, / Ege (Trabzon), Banş, Bekir, Fahri (Gaaantepspor) HASAN AL TRABZON - Gineli yıldız Yattara oyna- dığında Trabzonspor sahada komik bir hal alıyor. Oyun genelde sağ tarafa yıblıyor, sol tarafta da derin bir boşluk doğuyor. tlk yanda tek kanatla uçmaya çalışan Trabzon, ikincibölümünbaşındaŞenol Gü- neş' in Tomas dururken Yattara'yı dışan al- masıyla hücumda daha da bocalamaya baş- ladı. Ne var kı dun oyun şansı Trabzon'dan yanaydı İlk yannm başında ve maçın sonunda bulduğu gollerle 3 puanı ahnasını bıldi. Bu arada Trabzonspor AŞ'nin başına getırilmesı beklenen Can Çobanoğlu da dûnkü mücadeleyi başkan Atay Aktuğ'yla birlıkte ızledı Öte şandan ayağı kınlan Sz>Tnkowiak'm ıki ay sahalardan uzak kalacağı oğrenildi Ayrıca tnbunler maç sırasında 'Atatürkgençliğiülkenesahipçjk' şeklinde tezühürat yapU. Yattara, GAntep karşısmda ilk gc tü kayde^rken oynadığı futbolla göz doldurdu. Vestel yine puan çıkardı Saınsun: 1 - V. Manisa: 1 STAI: 19Mayıs (Samsun) HAKEMLER: Metin Tokat (5). Harun Taş (4), Huseyin Fidatı (5) SAMSUNSPÖR: Ali Uvamk (4), El Yasa (4) (dk 65 Ali Akdenız 5), Ayan (41, Kaıes (3), Adnan (4), Marino (5), Mustafa (4) (dk. 73Musa 3), Kenan (3), Petkov (4), Celıl (4), Serkan Aykui (5) V. MANISASPOR: Bülent (5i. Inanç (7), D'Heane (6), Petr Johana (7), Serkan Özsoy (6), Hakan (6), Serkan Dökme (6) (dk 62 Mendes 4), Yunus (6), Zoltan Böör (6) (dk 72 Sinan Ka- loğlu 3), Zafer (!) (dk. 90 Mıthat), Mehmeı (7) GOLLER: Dk 24 Mehmet, dk 35 Serkan Aykut (pen.) SARI KART: D'Heane . Bülent(V. Manisaspor) ERÇİNCİĞERtM SAMSUN - Turkcell Süper Li- gi' nde 5. hafta mücadelesinde kendi sahasında V.Manisa üe karşılaşan Samsunspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçınbitimine 5 dakika kala bütün stat Samsun- spor Teknik Direktörü Şaban Yıktanm'ı ıstifaya davet ettı. TURKCELL SÜPER LÎG Denizli: 0 - A.Gücü: 0 İ STAT: Ataturk (Denizli) * HAKEMLER: Cem Deda (5), Ismail Kö- ' se (5), H. Atılla Gökbilgm (5) DENİZLİSPOR: Souleymanou (7)r Mik- ka (4), Kratochvil (4ı, Burak (5), lbrafıin£ (4) (dk. 68Radek2), Guven (5), Abrahan£ (5), Serhat (4) (dk 65 Yusuf5), Fatih (5% (dk. 78 Hüseyın), Mustafa Keçeli (3)"? Ömer Rıza (3J '- t ANKARAGÜCÜ: Orkun (5), Batistaffî (dk. 82 Sedat). Îbrahim (6), Burak (5)? Edouard (4) (dk. 64 Deniz 5), Hakan (5), Zengue (5), Nıyazı (5), Ahes (4), Umut (6), îlhan Mansız (4) (dk. 58 Evren 4) SARI KARTLAR: Radek (Denizlispor); Niyazi, Burak, Orkun (Anharagücü) G.Birliği: 1 - Konya: 1 STAT: 19 Mayıs (Ankara) HAKEMLER: Metin Aydoğan (5), Serkan Gencerler (5), Ö. Faruk Yeşil (5) GENÇLERBtRLtĞt: Gökhan (7), ts- mail (4), Erkan (4), Risp (5), Erhan (4) Sedat (5) (dk. 69 Mehmet Nas 5), Ay- man (4), Mehmet Çakır (4) (dk. 60 O liveıra 4), Sertan (4) (dk. 61 Uğur 4) Isaac (4), Bogdanoviç (6) KONYASPOR: Özden (6), Yasin (5, El Saka (5), Ümit (5), Erhan (6), Le\ ent (S) (dk, 69 Erman 4), Marques (4 Zafer (5), Ceyhun (7) (dk 68 Eray 4 Tayfun (3), Murat (4) (dk. 86 Bılal) GOLLER: Dk. 21 Erhan, dk. 73 Bo danoviç SARI KARTLAR: Marques, Muı (Konyaspor) KIRMIZI KAKT: Dk. 50 TayJ (Konyaspor)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog