Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

AYFA CUMHURlYET 12 EYLÜL 2005 PAZARTESİ L4 JvLJljJllJ.il. kultur(§cumhuriyet.com.tr D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali önceki akşam iki yoğun konserle başladı Gün batarkendoğan festivalIGEMEN BERKÖZ Pek çok şeyin ters gittiği; birilerinin tiyat- r>ya, operaya, çoksesli müzige olumsuz ba- lışlanmn iyice açıklaştığı şu günlerde Tür- liye'de iyi şeyler de oluyor. Her şeye karşın nsanın içini umutla dolduran şeyler... Ülke- ıin güneyinde bir beldede, bir klasik müzik festivali düzenlenmesi: konser alanını dol- aıran 1500 kişinin oldukça da uzun süren kon- sri, sonuna kadar, alkışlarla izlemesi gibi... D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nin açılış kokteylindeyiz. Ik günbatımı konserini beklerken festival ıçin gelmiş sanatçılarla söyleşiyoruz. îşte Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin müdü- rii Fatih Şanal. başkoreografi ElifPoyrazoğ- hı ve bu gece izleyeceğimiz yapımlannın İLoreografı Uğur Seyrek... Kurumlannın ge- nel sorunlan, Antalya'daki salon sorunu, her türlü zorluğa karşın yaklaşan sezon için ha- zırladıklan yapıtlar.. derken Uğur SeyTek, Bodrum Aspat'ta geçen yıl başlattıklan Dans Platformu'na getiriyor sözü: Konservatuvar ve üniversite öğrencilerinın, genç sanatçıla- nn katıldıkları bu yaz bale okulunda yurtdı- şından gelen bale öğretmerüerinin ders ver- diğini, bu yılki öğrencilerinden ikisinin Stutt- gart Balesi'nin sınavını kazandığını anlatı- yor coşkuyla. YoğunlaşttrUmıs' bir festival Festıvalin fikir babası Aytaç Yalman ile sanat yönetmenı Kemal Küçük de burada- lar elbet. Kemal Küçük, gazetecileri sanat- çılarla kaynaşmaya çağınrken Yalman Paşa insanlar günbatınunın güzelliğiyle müzığin güzelhğini içlerinde bırleştiremiyor, tam du- yamıyorlar galiba diye üzülüyor. Sanatçıla- nn arkasındaki pano olmasa ya da bu kadar büyük olmasa bu güzelliği daha iyi algıla- yabilirdik diye düşünüyorum ben de Say- gun Quartet ile günbatımını ayru fotoğraf karesinde birleştirmeye çalışırken. Günbatımı konseri sürüyor. Saygun Quar- tet'ten bırbiri ardına iki yapıt dinliyoruz: Be- ethoven'in Op.18 No.4 Yaylı Dörtlü'sü ile Schubert'in No.14 Re Minör Yaylı Dört- lü'sü 'Ölüm ve Kız'ı... Kokteyl alanını dol- duran çağnlılann arasında dünyaca ünlü pi- yanistlerimiz îdil Biret ve Gûlsin Onay, şef Rengim Gökmen. Andante dergisinin yö- netmeni Serhan Bali, ünlü sunucu Halit Kı- vanç, eski Genelkurmay Başkanı tsmail Hakkı Karadayı. piyanist Cana Gürmen, işadamı Şevket Sabancı çarpıyor gözüme. Sanat yönetmeni Kemal Küçük'ün dediği gibi diğerlerine benzemeyen bir festival bu. Her gün iki konser var ve bu iki konser tek biletle izlenebiliyor. îşte, günbatunı konse- ri biter bitmez konser alanına geçmeye da- vet ediliyoruz, 21.00'de başlayacak gece kon- seri için. Bu arada hava iyice karardı, yat di- reklerinin oluşturduğu grafik bireşimin üze- rinde henüz yarım bile olmayan ay parhyor. Ve, bugün eylülün 10'u, ama ağustosböcek- leri de hâlâ işbaşında. 1 u yıl ilk kez düzenlenen D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali, gerçekten de başka festivallere benzemiyor. Özellikle de 'yoğunlaştınlmış' oluşuyla. Her gün iki konser var ve bu iki konser tek biletle izlenebiliyor. Ilk gün, açılış kokteyliyle birleştirilen günbatımı konserinde Saygun Quartet Beethoven ve Schubert çaldı konuklara. 1500 kişinin izlediği gece konserinin izlencesi ise çok daha yoğundu: Glinka'dan Ruslan ve Ludmila Uvertürü, Paganini'nin 1. Piyano Konçertosu, müzikallerden aryalar ve Antalya Devlet Balesi'nden Ravel'in Bolero'su. Konser alanındaki iskemlelerin çoğu dol- muş. Neyse, gazeteci olmamız işe yanyor, beşinci sırada yer bulunuyor. Dört orkestra- lı festıvalin ilk orkestrası Bursa Devlet Sen- foni Orkestrası da sahnedeki yerini aldıktan sonra, açılış konuşmalan başlıyor. Sunucu Halit Kıvanç'ın sahneye çağırdığı Doğuş Topluluğu Yürütme Kurulu üyesi Semih Yalman ve sanat yönetmeni Kemal Kü- çük'ün konuşmalannı açılışlann 'olmazsa olmaz'ı plaket töreni izliyor. Kültür Bakan- lığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcı- sı. 'Turgutreisli' Numan Pekdemir, Antal- ya Opera Balesi Müdürü Fatih Şanal, Bur- sa Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Filiz Özsoy ve Kemal Küçük teşekkür plaketle- rini aldıktan sonra. şef Rengim Gökmen sahneye gelince, sonunda konserin başla- yacağını anlıyoruz. Festival yap, denize at Ay turunculaşır, yat direkleri göğü çizme- yi sürdürürlerken Glinka'nm Ruslan ve Lud- mila Uvertürü'nü dinliyoruz önce. Sonra da orkestranın eşliğinde ünlü Rus kemancı Ale- xander Markov'dan Paganini'nin 1. Ke- man Konçertosu'nu. Uzun alkışlardan son- ra Markov bir 'keman cambazhğı' gösteri- si yapmaktan da kendini alamıyor. bis ola- rak. Ara verildiğinde bakıyorum, hava olduk- ça sennlemesine karşın herkes yerinde, kon- serin ıkinci bölümünü bekliyor. Yıne orkestranın eşliğinde, Mersin Opera- sı'ndan bariton Hasan Alptekin ile sopra- no Nazlı Alptekin'in söylediği 'müzikaller- den aryalar'la başladı ikinci bölüm. îki sa- natçı My Fair Lady, Batı Yakasının Hikâye- si, Evita, Kiss Me Kate ve Damdaki Keman- cı'dan aryalarla geceyi ısıttıktan ve alkışlar arasında sahneden aynldıktan sonra sıra An- talya Devlet Balesi'ndeydi artık. Antalya'run genç balerin ve baletlerinin; Ravel'in, bir Ispanyol meyhanesinde bir kadının dansıy- la başlayan, havanın gittikçe ısınması ve bı- çaklann çekilmesiyle sonlanan sıradan bir ge- ceyi canlandıran müziğı eşliğinde Antal- ya'nın tığ gibi balerin ve baletlenni izledik. Bu, eylül gece yansının serinliğine uygun bir seçimdi doğrusu. Festivalin ikinci gün konserlerini bekliyo- ruz artık. Tedi Papavrami'yi, Cana Gür- men'i, Gülsin Onay'ı ve Bilkent Senfoni'yi... Özellikle de Çaykovski'nin bu yıl üçüncü kez dinleyeceğim 'Patetik'ini... Venedik Film Festivali, Lido Palace of Cinema'da düzenlenen gala töreniyle sona erdi Altın Aslan Ang Lee'nin Kültür Servisi - Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Aslan. Ang Lee'ye verildi. Ödülü kazanan Lee'nin 'Brokeback Mountain' adlı filminde, 1960'lann muhafazakâr Batı'sında iki kovboyun yasak aşkı anlatılıyor. Heath Ledger ve Jake Gyllenhaal'in rol aldığı 'Brokeback Mountain', 19 aday arasından en iyi film seçildi. Ang Lee, gala gecesinde ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, filmini "evrensel, büyük bir aşk hikâyesi" olarak tanımladı. 1 En lyl erkek oyuncu Davld Strathalrn En iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, George Clooney'nm yönettiği ve rol aldığı, 1950'li yıllann başlannda geçen siyah-beyaz 'Good Night and Good Luck' filminde ABD'li gazeteciyi oynayan David Strathairn aldı. Clooney'nin filmi, ödüllerin dağıtımınm bir gece öncesinde. en güçlü adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak film. 'En İyi Senaryo' dalında da ödül alsa da, aynı zamanda filmde rol alan Clooney'ye ödül getirmedi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de 'La Bestia nel Cuore' filmindeki rolüyle Italyan oyuncu Giovanna Mezzogiorno aldı. Bu dalda güçlü adaylar arasında, başanlı oyuncu Isabelle Huppert (Gabrielle) ile Gwyneth Paltrow da (Proof) vardı. Oümüs Aslan carrel'ln En İyi Yönetmen'e verilen Gümüş Aslan Ödülü ise 'Les amants Reguliers' filmiyle Philippe Garrel'in oldu. En îyi Genç Oyuncu'ya verilen Marcello Mastroianni ödülü de Heading South'daki oyunuyla Menothy Cesar'a verildi. Özel ödüllerden "Jury Grand Prize for Mary" de ABD'li yönetmen Abel Ferrera'nın başrolde Fransız oyuncu Juilette Binoche'un Mecdelli Meryem'i canlandırdığı yapıtına verildi. Festivalde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' geçen cuma yapılan törenle Hayao Miyazaki'ye sunulmuştu. Venedik Film Festivali, Lido Palace of Cinema'da önceki gece düzenlenen gala töreniyle sona erdi. 'FÎLİSTİN DOĞAL TARÎH VE ÎNSANLIK MÜZESl' DENÎZ PALAS'TA Filistinli sanatçıdan bienale özel müzeKültür Servisi-Bu yıl 16 Eylül - 30 Ekim tarihleri arasında Aygaz ve Opet eş - spon- sorluğunda gerçekleşecek olan '9. Ulusla- rarası tstanbul Bienali' bırhınnden ilgınç tasanlarla Istanbullu sanatseverlerin karşı- sına çıkıyor. Çağdaş Filistin sanarının ön- de gelen isimlerinden biri olarak kabul edi- len Ramallahh Halil Rabah, tstanbul Bi- enalı için Deniz Palas'ta bir 'Filistin Doğal Tarih ve tnsanlık Müzesi' kuruyor. Halıl Rabah tarafından 1905 yılında kurulduğu id- dia edilen 'Filistin Doğal Tarih ve İnsan- lık Müzesi', sanatçı tarafından çeşitli araş- tırmalara, eğitim amaçlı projelere ve sergi- lere yer veren bir müze olarak tasarlandı. Is- tanbul Bienali'ne, 100. yıl kutlamalan do- layısı ile yeni bir kurumsal kimlik ve ken- di kurgusal tarihçesini belgeleyen bir sergı ile katılacak olan müzede, kendi tarihçesi- ne ait belgeler, zeytin ağaçlan, fosiller, ke- mikler, taş ömekleri ve elyapımı eşyalar gi- bi gerçek bir doğal tarih müzesinde bulu- nan nesneler bulunacak. Rabah, müze izlenimini sağlamlaştırmak ve ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla serginin yanı sıra afişler, kataloglar, plas- tik torbalar gibi malzemeler ve bir internet sitesi tasarlayacak. Blrçok uluslararası çaltsmaya imza attı Texas Üniversitesi'nde mimari ve güzel sa- natlar üzerine öğrenimini tamamlayan Ra- bah, kamusal sanat çalışmalannda bu iki di- siplinin sentezıni gerçekleştiriyor. Uluslara- rası çahşmalara imza atan sanatçı, Sao Pa- ulo, Sydney ve Kwangju bienallerinin yanı sıra Fransa, ttalya, Belçika, Israil ve Isviç- re'de çeşitli sergilere katıldı. Rabah, 2002 yı- lında Uri Tzaig ile birlikte banş için Len- non Ono Ödülü'nü kazanan ilk sanatçı. Kavramsal sanat, enstalasyon ve perfor- mans sanatlan alanında çağdaş Filistin sa- natının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Halil Rabah, 1997 yılındanbe- ri Kudüs'teki Filistinli sanatçılar ile ulusla- rarası sanatçılar arasında sanatsal bağlar ku- rulmasını hedefieyen Al-Ma'mal Çağdaş Sanat Vakfı'nın kuruculanndan bıri ve yö- netim kurulunun üyesi. HAFTANIN SANAT ÇtZELGESİ Sezen Aksu'nun kız çocuklarımn eğitimine destek vermek amacıyla verdiği Kardelen konserleri, cumartesi 21.00'de Harbiye Açıkbava Tiyatrosu'nda sürüyor. (0 212 55698 00) • Aya Irini Müzesi nde 'Ülker Müzik Günleri' kapsamında bugün ve çarşamba günü saat 20.00'de Raten Istanbul Senfoni Orkestrası konser verecek. (0 212 556 98 00) • Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda cumartesi günü saat 21.00'de Sezen Aksu Kardelen konseri. pazar günü saat 19.30'da Çar ve Moğollar dinlenebilir. (0 216 556 00 00) • Akbank Sanat Merkezi'nde pazar günü saat 19.00'da Stacey Kent konser verecek. (0 212 556 98 00) • Mehmet Pesen, Salih Acar, Süleyman Saim Tekcan, Deyrim Erbil, Reha Yalnızcık, Remzi Iren, Artin Demirci, Hikmet Çetinkaya - yaz karması - Crün Sanat Galensı'nde. (0 216 363 12 80) • Suat Akdemir, Zeki Arslan, Ferruh Başağa, Bedri Baykam, İsmet Değirmenci, Sinan Demirtaş, Devrim Erbil, lclal Erentürk, Mehmet Güler, Devabil Kara, Fazilet Karaca Kendirci, Şükrü Karakuş, Mustafa Karyağdı, Levent Morgök, Deniz Orkuş, Zekai Ormancı, Hale Ozansoy, Gülay S ERGİ Semercioğlu, Nevin Tollu - Yaz Buluşması VI' - 1 Ekim'e dek - Galeri Binyü'da. (0 212 244 91 41) • 'Formüla 1 Tutkusu' - Sıemens Sanat - 7 Ekim"e dek. • Fatih Mika - gra\ür - 15 Eylül'de açılıyor - Çatı Sanat Galerisi'ndz. (0 212 247 74 H, • Zekeriya Okulu - resım - 16 Eylül'e dek - Vakıfbank tstanbul Böleesi Fuayesi'nde. (0 212 316 70 21) • Martin. R. Baeyens - 17 Eylül'e dek - Karşı Sanat Çalışmalan'nda. 10 212 245 15 08)_ • Fatma Tülin Öztürk, Balkan Naci Islimyeli, Meriç Hızal, Burcu Perçin, Kezban Arca Batıbeki, Selma Gürbüz, Tomur Atagök, Oktay Anılanmert, Ahmet Müderrisoğlu, Irfan Önürmen, Erdem Akan, Aslı Özok, Bahar Koaman - Istanbul Neresı0 - îstanbul Modern Sanatlar Galerisi - 14 Eylül'de açılıyor - 9 Ekım'e dek. \ü 212 288 48 48) • Leyla Gediz - Üniforma' - Galerist'te -14 Eylül'de açılıyor - 15 Ekim'e dek. (0 212 244 82 29) KULTUK • SANAT (0212)193 »9 78 yTİYATROİ • Kulis Sanat Evi'nde perşembe ve cumartesi günü saat 2O.3O'da 'Hayrola Karyola', cuma günü saat 20.30'da, pazar günü saat 15.00 ve 18.30'da 'Bir Delinin Hatıra Deften' adlı oyunlar sahnelenecek. (0 216 556 98 00) • Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde cumartesi günü 20.30'da 'Insanlanm' adlı oyun sahnelenecek. GOSTERI SÖYLEŞİ • Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.30'da 'Ağıt', perşembe ve cuma günü saat 20.30'da 'Aç Kurtlar' adlı filmler gösterilecek. Çarşamba günü saat 20.00'de Bılgütay Hakkı Durna'nın '12 Eylül ve Banş Mücadelesi' konulu söyleşisi, saat 20.30'da Sunay Akın'ın söyleşisi izlenebilir. Yılmaz Güney'i anma etkinlileri Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde film gösterimleriyle sürüyor. Bugün ve yarın 20.30'da Güney'in 'Ağıt' adlı filmi gösteriliyor. (0 216 414 22 37)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog