Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

11EYLÜL2005PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 6-7 EYLÜL OLAYLARISERGÎSÎ SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Fotoğrafçılardan saldınya protesto Istanbul Haber Servisi - Fotoğraf sanatçı- lan, Beyoğlu'nda açılan "50. Yıhnda 6-7 Ey- lülOlaylan" sergisine ülkücülenn yaptığı sal- dınyı protesto ederek tek kimlikli toplum ya- ratma polıtıkalannı reddettıklerini bıldirdı. tstiklal Caddesi üzerindeki Karşı Sanat Ça- hşmalan Galerisı'nde bir araya gelen 424 fo- toğraf sanatçısı adına açıklama yapan Ozcan Yurdalao, "50 yıl önceki talanın devamı" ola- rak tanımladıgı sergiye yönelik saldınnın planlı olarak yapıldığını söyledi. Yurdalan, "Olayiann arka planmda yer alan tek kimlik- li toplum yaratma poMkalannı reddediyo- ruz" dedi. Uluslararası Plastik Sanatlar Der- neği Başkaıu Mehmet Güleryüz de sergiye kar- şı yapılan talihsız eylemı kınadıklarını söy- ledi. Karşı Sanat Galerisi'nin yöneticisi Ozkan Taner de olaylara karşın sergının kapanma- dığını, ancak yeniden düzenlendığini söyle- di. Taner, sergiye ilgının çok yoğun olduğu- nu, 10 binin üzerinde zıyaretçi bekledıklen- ni vurguladı. Tarih Vakfı, Helsınkı Yurttaşlar Derneğı, Karşı Sanat Çalışmalan ve Insan Yerleşim- leri Derneğı'nce 6-7 Eylül 1955'te meydana gelen olaylann 50. yıldönümü nedenıyle dü- zenlenen sergi, açıldığı 6 Eylül Salı günü ül- kücü bır grubun saldınsına hedef olmuştu. - SAÇIN, SENİN "ZİYNET YERİN" ÖRTMEDİN Ml, İŞTE BÖYLE HERKES SANA BAKAR.. Dünyanın 7., Türkiye'ninse üretim üssü Kastamonu, mucizevi bitkiyi pazarlamakta zorlanıyor Sarmısak ekonomiye de şifaHAYRİARSLAN UzmanJarca "Bin yıtan muci- zevibidasT olarak nıtelendınlen, halk arasında "fakirin doktoru" tabiri kullanılan sarmısak, üre- ticileri için de önemli bir geçim kaynağı. Sarmısak üretıminde dünyanm önemli merkezlenn- den bin olan (dünyada 7., Tür- kiye'de 1 ) Kastamonu 'nunTaş- köprü ilçesinin belediye başka- nı Hasan Altan, "beyaz altm" olarak nitelendirdikleri sarmı- sağın pazarlama sorununun ol- maması durumunda Taşköprü ve çevresmde yılda 60-80 bin H E R D E R D E D E V A Sarmısağın faydalan şöyle *Yara ve çıbanlan lyıleştınr *Krampları önler *Akciğeri, karaciğen, safrakese- sinı ve kalbı htvvetlendırır. • Mıde ve bağırsaklan dezenfek- te eder \ • Nefes borusu rahatsızlıklanna, j bronşıte çok ıvi gelır ^ ton üretilebıleceğinı belirterek "Böytece hem Dçemiziıı ekono- misi şaha kalkacakür hem de ül- keekonomisine Oçemizm >«rece- ği katkı payı daha fazla olacak- • Ateşı düşürür • Bağırsak gazlannı önler. • tdrar yollannda taş oluşumunu engeller , • Kalp adalelerinı güçlendirir. j • Kalp damarlannı genışletir. \ • Cmsel gücü arttınr ' • tdrar söktürür Kabızlığı önler • Saç dökülmesini yavaşlatır. I ür" dedi. Anavatanı Orta Asya olan sar- mısakta, A, B, C vıtamınlen, de- mir, kalsiyum, fosfor, glikoz, protein ile çeşitli bileşenler bu- lunuyor. Tanh boyunca çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara iyi gelen, sofralanmızdaki yemek- lerin vazgeçilmez çeşnisi sarmı- sak, günümüzde ilaç ve sanayi- de kullanılan endüstri bitkısı nı- teliği de kazandı. Türkıye'dekı sarmısak üretiminin merkezı olan Taşköprü, yılda ortalama 20 bin tonluk üretim kapasitesıy- le dünya pazannda Çın, îran ve Malezya üe rekabet ediyor. Dün- yada sarmısak yaklaşık yüzde 65'i Asya ülkeleri olmak üzere Akdenız ülkeleri ile Hindistan ve Çin, ABD ve Uzakdoğu'da üre- tiliyor. 12 EYLÜL BELGESELİ SATIŞ NOKTALARINDA Herşey hz çocukları için "Haydi Kızlar Okula" kampamasına destek ama- cıyla, Milli Eğitiın Bakanhğı, YenimahaDe Betedive- si,ü>ICEFTüıldyeTemsikiBği,ARMADAAlışve- riş Merkezi ve Türkhe Bisiklet Federasyonu'nun katkılan ve işbüiiği ile ARMADA Ahşveriş Merke- zi AçıkOtopark.Aiaıu'nda bisiklet yanşmasıdüzen- lendL Etldnükte Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çe- Kk, ATO Başkanı Sinan Aygün, UMCEF Türkiye Temsikisi Edmond McLoughney'un da aralannda bulunduğu yanşmacılarla pedal çe\irdL (AA) llkyardım yaşam kurtarır • ANKARA / tSTANBUL (Cumhuriyet) - "Dunya llkyardım Günü" nedenıyle dün Ankara ve tstanbul'da yardım tatbıkatlan yapıldı Turkıye Kızılay Derneğı'nce Ankara'da yapılan tatbıkata katılan sosyal hızmet uzmanı Sefa Akdenız, doğru ve etkın llkyardım bilgisının onemine ışaret ederek "llkyardım becensine sahip olmayan ınsanlar, yararlüara müdahale etmemelı" dedı. "Dunya llk>ardım Gunü" nedenıyle tstanbul'da da Buyükşehır Beledıyesı Sağlık Daıre Başkanlığı Acıl Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, yurttaşlara ılkyardım eğıtımi verdı En büyük dördüncü yangın • ANTALVA (Cumhuriyet Bûrosu) - Antalya'nın Serik ılçesıne bağlı Akbaş köyünün Karaçaltı mevknnde önceki gün çıkan yangın, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesıne yol açtı Bu yangının bu yıl en fazla hasara yol açan dördüncü yangın olduğu belımldı Karaçaltı mevkıinde önceki gün saat 09 00 sıralannda çıkan orman yangını, 24 saat suren çalışmalann ardından dun sabah tamamen kontrol altına alındı Rüzgânn etkısıyle hızla yayılan yangnıın, 150 hektan kızılçam. 50 hektan aşkın örtü altı, makilik alanlar ve tarlalarla birlikte 200 hektardan fazla orman alanında zarara yol açtığı belırlendı Yangın bölgesine yaknı bölgelerdekı bazı ağıl ve samanlıklarda da hasar meydana geldı Yangında soğutma çalışmalanmn başlamasıyla, Akbaş'ın Kehnen ve Karataşlar mahallelennde boşaltılan 60 evde yaşayanlar da evlerine geri dönmeye başladılar Okul müdüriepine saldırı • İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 2 okul müdürü sılahla yaralandı. Alınan bılgıye göre, Alhnyıldız tlköğretım Okulu müdürü Aydoğan Bakır ile bu okulun yakınındakı Ali Çebi tlköğrenm Okulu müdürü Özcan Sağdıç, okul binalannın önundekı yolda konuşurken kımlığı henüz belirlenemeyen kışı ya da kışılerin silahlı saldınsına uğradı. Saldında bacağından yaralanan Bakır ve kalçasından vurulan Sağdıç hastaneye kaldmlarak tedavı altına aluıdı. Güvenlik güçleri, olaydan sonra kaçan saldırgan ya da saldırganlan yakalamak amacıyla bölgede operasyon başlattı. 8 aylık hamile kadm öldürüldü • \AN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesınde, yaşayan Şeref Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Güzel Ö ile (23) tarhştı. Iddıaya göre, tartışmanın büyümesi üzenne Şeref Ö. 8 aylık hamile eşinı, evde bulunan av tüfeğiyle ateş ederek oldürdü. Şeref Ö, daha sonra aynı silahla ıntıhar gınşınunde bulundu. Kurşunun omzuna ısabet etmesı sonucu ağır yaralanan Şeref Ö, komşulan tarafindan Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. 35 TAfSil İNANILMAİ YAKIN TARİfc ÜÇ YILDA TAMAK PN ÖNEMLİ "" " BÖLÜM VCP Yönetmen: nustaıa Ünlü Araştırma ve Metin: Hikmet Bila, Araştırma ve Redaksiyon: Rıdvan Akar Müzik: Emrah Özdemir, Michael Sapp, Barbara Degener Yapım: Afi İnandım, Yapım Yönetmeni: Selda Meral, Yönetmen Yardımcısı: Murat Baykara 1998 Mehmet Ali Birand'ın sunumuyla Affabetik Sırayla Abdullah Güzeidemirci, Agah Oktay Güner, Ahmet Aras, Ahmet Asena, Ahmet Uncu, Ali Ayhan Çetin, Afi Baransel, Ali Sirtnen, Altan Öytnen, Bülent Ecevit, Bütent Forta, Bülent Uluer, Can Özbay, Cem Ertekin, Cezmi Kartay, Coşkun Kırca, Cumhur Evcil, Cüneyt Arcayürek, Çetin Yetkin, Doğu Perinçek, Doğan Heper, Ertan Karasu, Erdal İnönü, Erhan Akyıldız, Fehmî Işıklar, Femıh Bozbeyli, Güngör Gencay, Güneri Civaoğiu, Haiil KaJbisağde, Halit Narin, Haluk Ulman, Hasan Fehmi Güneş, Hikmet Çetin, İbrahim Çiftçi, İhsan Doğramacı, İsmet Sezgm, Kazım Bayboğa, Kenan Evren, Lütfü Topaloğlu, Mehmet Atay, Mehmet Barlas, Mehmet Kapan, Mehmet Mesçî, Mehmet Özbaş, Mehmet Parlakyiğit, Mehmet Taşkesen, Mehmet Tantr, Metike Demirağ, Me-sut Mertcan, Metin Toker, Muharrem Şemsek, Muhittin Ceıtkdağ, Muhsin Yaztaoğhı, Mustafa Özyürek, Mustafa Temizer, Mustafa Yalçıner, Muzaffer İlhan Erdost, Muhsin Batur, Muzaffer Özbayrak, Nacî Sönmez, Nahit Menteşe, Nazlı Ilıcak, Naızım Alpman, Necdet Calp, Nevzat Bölügiray, Nezih Demirkent, Nurettin Soyer, Oğuzhan Asiftürk, Oğuzhan Müftüoğlu, Oktay Eksi, Orhan Birgit, Orhan Eren, Ökkeş Şendiller, Ömer Madra, Pauj Henze, Rasim Öz, Recep Ordulu, Remziye Akyol, Rıdvan Budak, Sabahat Türkler, Sadık Eraf, Sadun Aren, Saygı Öztürk, Semra Özal, Seyit Esenyel, Srtkı Coşkun, Stanfîeld Turner, Süleyman Demirel, Süleyman Ege, Süleyman Genç, Şaban Dayanan, Şahabettin Esengül, Şerafettîn Elçi, Taha Akyol, Tarhan Erdem, Turgut Sunalp, Vildan Solmaz, Yahya Gergin, Yalçın Çınar, Yalçın Doğan, Yaşar Okuyan, Yavuz Donat, Yılmaz Çetiner, Zeki Muslu, Zeynep Oral, Ziya Müezzinoğlu, Ziilfü Canpolat, Zülfü Uvaneli ve diğerieri... GAJLA FtLM ve SANAT ÜRÜNLERİ SAN ve TÎC. LTD. ŞTÎ. GGLGI T e l - (0212) 253 50 10 pbx Fax: (0212) 253 50 07 www.galafilm.com.tr Q Q l i Q Ein&ein steu¥ BIRAKTIKLARI MÎRASI SÎZLERE TAŞIYORUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog