Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKn admatLHANSELÇUK GenelYayınYonetmenı tbrahim Yıldız # Yazıışlen Mudürû Salim Alpaslan # Sorumlu Mudur Mebmet Sucu#Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Istıhbarat Cengız \ ıldırım • Ekonomı Hasan Enş 9 Kültur Egemen Berköz # Spor Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme Abdullah \azıcı0 Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcisi Guray Öz Yayın ICunılu ÜhaD Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Ennç, Hık- met Çetinkaya, Şükran Soner, tbrahım Y ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk BuU an \o 125 Kat4 Bakanlıklar Tel 419^020 0 hat) Faks 419502'? • lzmır Temsıkısı Serdar Kızık, H ZıvaBh 1352 S 23 Tel 4411220 Faks 4418^45 • •\dana Temsılcısı Çetuı \ ığeooğju. lnonuCd 119 S \o 1 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12İS \nlalvaTemsılcısı AhmdOruçoğJuDenızMah.Çdıkbas lşMerkezıKat6 Tel 0242 248005" Faks 248^ P 9 tdan\eMalıtşler Bulent\ener 0 Satı^ Fa- zılct Kuza % Cumhun\et Reklam # Genel Mudur Özlem A\den • Genel Mudur \ ardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 2s 1 98 7 4 - 7^ 251 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vas>on (212)512 05 05 Faks 212 513 84 63 \i\mfevit "laaGuıHaberAjareıBasınve^ıvıııalık^ Turl-tagı Cai 9 41 Oeıloülu M -4!B.*U Pk. 46 sAeu -M U. '*] OTlM.0< Basla Merkez Gszete Dera Basım \ avmcıUt San. vç Tıc AŞ Fadh Mah. Haaan Basn lal SamaiKİra kjıta. sanbd Dagıtım Mert ez Dağıcm Pazarlama Sar ^ 212 5136i9Mavaa >ur>Uwır -*-v.-v- cumhun et com tr E\ LUL 2005 tmsak5 04 Gunej 6 33 Öğ]e 13 08 tkındı 16 40 \kşaml9 30 \atsı 20 52 San-Lavcivertliler 1-0 geriye düştükleri maçta, Ankaraspor'u Alex ve Aurelio'nun golleriyle yendi EBahçe BrezUyalılaratutundu Fenerbahçe: 2 - Ankaraspor: 1 STAT: Şükru Saracoğlu HAKEMLER: Yunus Yıldmm (5) Adıl Sınem (5) Muhıttın Gurses (5) FENERRAHÇE: Volkan (6) Lucıano (5) Önder (8), Serkan (6) Ümıt Özat (5) Appıah (S), Aurelıo (7) Selçuk (8). Alex (6) Anelka (7) Nobre (6) ANKARASPORıJevnc (6), Şenol (6), Hasan (5) Batak (6) Ahmet (5) Mustafa Sarp (6) Mumt (5) Savaş (6) Molnar (5) Tıta (7) Ersen Martın (5) (dk. 64 Erman 4) GOLLERDfc 21 Tıta dk 38 Alex dk. 44Aureho SARI KARTLAR: Selçuk (Fenerbakçe) Şenol T\ta Erman (Ankaraspor) HÎLMİTÜRKAY SahgecesıçokzorbırsınavıvarFenerbahçe'nın Hemde öyle zor kı Rakıp ctünya maıkası AC Mılan Var mı bu ta- kımın fiıtbolculannı tanımayanınız9 Hepsı de bırer yıldız Umanz lyı bır sonuçla donenz ama olacağına ınanmıyorum Nedenıne gelınce daha once de ıfade etmıştım Bu Daum'la buışyurumez Almanteknıkadambaksanızayoğunmaçtra- fığı oocesı (Dun gecekı Ankaraspor, AC Mılan. Beşıktaş) Fas'a gıdıyor Nedenı tatıl ıçuımış1 Nasıl bır tatıl bu9 Bo\ lesı kn- ük zamanda bu ıznı kendısıne veren yonetıcıler kımler7 DondukSaracoğ- lu'na. Sennbırey- lul gecesınde tablo her22mankıgıb)ta- raftann kaUlımıyla coşku dolu. Anka- raspor maçı onlar ıçın AC Mılan'ın provası Gonulıster kıbucoşkuyu ve se- vıncı salı gecesı de yaşasmlar Çunku bu takımın taraftan heı koşulda bunu hak edıyor Ikı taraftan da beklenrjmız korakor bırmucadele Nıte- Puan durumu Talomlar 0 F«oort>ahçe 5 Oafartasaray 4 Kaysarapor 5 HErciycs 5 Beşıktar 5 Trabionspor4 Gauantep 4 Sıvasspor 4 Ankaraspor 5 Konyaspor 4 Dıyarbakır 5 V Mansa 4 Ç Rcespor 5 Sflfnsunspof 4 Malatyaspor 5 GBviığı 4 Ankaragûcû 4 Dennlnpor 4 B M A Y +5 +4 4-2 +3 +3 +2 +2 -2 kım de boyle oluyor Top bır rakıp bir de F Bahçe kalesınde Golaıkrburnaçıbelnleyeceg^benzryor tlkgol Ankaraspor 'dan Tta'yla gelıyor Brezılyalının kendı becensıyle attığı bır gol bul Volkan çıkış hatasv yaptı dıyebılınm SonraAJessahne- de F Bahçe adına Keyıf aldığım bır 45 dakıka ızledım He- lehele Aureho nun fuzesı anlatılamaz Tekkelımeyle hankay- dı Demışftrnya,~.Appialı'ıbırak,.Aıırefio'>abak T 'dıyebırmaç yazvmda. tşte benım Aurelıo'm bu tkıncı yan ılk bolumun aynısı Tempo yuksektı ama tek eksıkolangoldu tlk45dakıkanınustunuFBahçe'ydı,maçın da galıbı F Bahçe oldu Ankaraspor sınavını geçtıler, şundı asıl smav AC Mılan'la. Italyanlann kafası karıştı AHMET StVASLI Fenerbahçe Teknık Dırektorü Daum \e futbolculann aklı dun akşam hafta ıçınde Mılan ıleoynanacakmaçtavdı ŞampıyonlarLıgı'nde Salı gunu Mılano deplasmanına çıkacak olan San - Lacıvertlıler'de Selçuk Şahinın Ankaraspor maçı sonrası "Aklımız Mılan maçında>dı'sozlenbunudoğrulargıbı\dı Bu arada F Bahçe Ankaraspor karşılaşmasmı Mılanlı ıstanslık uzmanlan ve antrenoder ızledı Ancak sahadakı futbol Italyanlann akhnı kanştırdı AC Mılan maçı oncesı Ankaraspor mucadelesınde taraftarlan yahıız bırakmadı Tnbunlerde az sayıda boşluklar goze çarpsa da taraftarlar karşılaşmaya Kadıkoy'dekı dığer maçlara olduğu gıbulgı gosterdı Taraflarlarma- çın başlamasına az bır sure kala Beşıktaş aley- hınetezahurat yaptı Maçınsonbırdakıkasında sıklaşan Ankara ataklan bırçok seyırcının maçı sahaya değıl de saatlenne bakarak tamamlamasına neden oldu Şukru Saracoğlu Stadı nın yenılenen son bolumu olan Fenen- um Tnbunu nde ınşaat çalışmalan son aşama- yageldı Buyuk bolumu tamamlananan eskı nu- maralı tnbununtamamlanmasınaazbırsurekal- dığıgozlendı Fenerbahçe'de Başkan AzizY*- dınm'ın ıstıfasını ıstedığı yonetıcı Hakan Bi- lal Kutlualp de dunku mucadeleyı kendı locasından ızledı E L E Ş T I R t İşte Anelka Bu ALTANA\4ıNOĞLU Beştktaş'ın yenılgeı Fenefbah- çe ıçın dopıng etkısı yaparduşun- cesıyte maçı ıztemeye baştadık Ankaraspor lıgın lyı takımlann- dan Ç Rızespor'dan çok daha ıyioWuğukadrosundanbellı Ama F Bahçe'mn oturmuş, dengelı, yıl- dız futbolculardan kuıulu bır ta- kım olduğunu gostermesı lazım- dı Nıtekım ılk 45 dakıkanın 40 dakıkasını rakıp sahada oynayan San - Lacrvertlı tutbolcular futbo lun ıncelıklennı gostefdı özellık- le Anelka adetabuyuledı Rakıp- lennı geçışı, verdığı golluk paslar, şuttan buyukfuübolculuğunun ka- nıtıydı Volkan ryı bır kalecı ama ge- reksız çıkışlan başlıca hatası An- karaspor un 45 dakıkada yaptığı 3 ataktan 1 ınt golle sonuçlandır- ması F Bahçe ıçın şok bırdurum- du DahamaçınılkiOdakıkasın- da Aneika 2 golluk pasverdı ama Nobre anlayamadı Ancak sol- dan orta ve şut kanşımı ortasın- da Alex beraberiığı, 40 dakıka- da Aurelıo nun şahanevolesı de FBahçe yı galıp duruma getırdı Ihncı yan nasılofeayenenz' du- şuncesıyte sanayaçıkan Ankaras- por devamlı atak oynamaya baş- ladı öyle anlar oldu kı Ankaras- por un her an ıkıncıfcnrgol bula- cağı korkusu tnbunlen sardı F Bahçe ıkıncı yanda ılk yanda- kıfutt»lundançokuzaktı Oyun- oılan sıraytadeğettendırecekolur- sak, savunmada Selçuk ve Ser- kan tyı bır performans sergıterken, gol dışında Alex'ın varlığıylayok- luğu bırdı Aurelıo bırkaç pozısyon- da Anelka'ya pas vermemekle hatalı harerket ettı amaoyunun en lyılenndendı Appıah ısefazla bır varlık gosteremedı Stratejik Oyun DrSEDATHAYRAN Dun gece Saracoğlu'nda Fe- rterbahçe'ye konukolan Turkcell SuperLİgı'nınrenklıvetehlıkelıta- kımlanndan Ankaraspor, bu ma- ça kadar oynadığı 4 karşılaşma- da yenılgı yuzu gormemışve hat- ta dış sahada oynadığı 2 maçtan 1 beraberlık 1 galıbıyet çıkarma- yı başarmıştı Ancak rakıbın Fe- nerbahçe olması konuk ekıp ıçın bu kez dış sahada o kadar rahat ve başanlı olamayacağının açık gostergesıydı Çunku Fenerbah- çe bu buyuleyıcı statta 12 ada- mı olan ateşlı taraftarian sayesın- de rakıplennı çok kolay etkısı al- tına ahp sonuca gıden bır takım Bunun bdıncınde olan Samet Ay- baba orta sahada basan kanat- lan kapatan bır taktıkle savunma guvenlığını on plana çıkartıp kont- rollu bırfutbol anlayışını tercıh et- tı Mustafa ıle Apptah Motnar ıle Selçuk Savaş ıle AJex'ı bıre- bırde adam markajına alarak Fe- nerbahçe'nın orta sahasını kılıtle- yıp ıtenye ryı servıs yapmalannı en- gelledı Savunmada ıse Hasan, Ahmet Yıklınm, Şenol gıbı çok ryı gorev adamlanyla lyı kapanıp ozellıkle FBahçe'mn kanat akın- lanna fazla şans tanımadı llende ıse Ersan Martin ı tek forvet gı- bı gostenp Trta gıbı ayak bılek- lennı çok lyı kullanan kıvrak, çok çabuk, oldukça tehlıkelı gızlı gol- cusuyle esas hedefine gıtmeyı planladı Ve21 dakıkada da bu- nu başanp one geçtı AyncaTıta Fenerbahçe'nın kademe zaafla- n ve savunma boşluklannı lyı de- ğerlendınp çok sayıda tehlıkeler yaratarakdadıkkatçekt San-La- cıvertlıler ıse yenık duruma duş- mesıne karşın oyundan kopma- dı Oldukça sakın, planlı ve ta- km halınde konsantrasyon butun- luğunu profesyonelce maça yan- srtmasını bttıp akıHı ve sabırtı oyun taktığryle gıden maçı çevırrnesı- nıbaşardılar yüktek Kaıanç t$inize Geüycr&a... Saglık Bakanlıgı'ndan izinli, promosyona yönelik oto kokusu imalatı yapan tek yasal kuruluş olan firmamız; geniş müşteri portföyüne daha hızlı uiaşabilmek için bayilikler verecektir. Satış yapacağı bölgedeki firmamız müşterilerine ve bunlara ekleyeceği kendi müşterilerine en iyi şekilde hizmet verebilecek: • DİNAMİK, vizyon sahibi, • İkna kabiliyeti yüksek, • SEÇİL kimliğini taşıyabilecek, • Bayi statüsünde çalışabilecek girişimcilerle çalışmak istemektedir. Kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız geün görüşelim. Bilgi için: 0212 472 01 26 (3hat) www.secil.com.tr Potanın Perüeri yine kayboldu Turkıye: 78 - Letonya: 81 SALON- Ataturk (Ankara) HAKEMLER: Gıaniuca Mattıoh (6) (ttafya) AndrejJersan (6) (Slovenya) TIRKTYE- Bırsel(4) Şebnem(5)9 Esmeml (4)3 Nevnve (8)28, Yasemm (6)13 Avlm(4) Mav(5)7 Serap(4)4 Korel(4)3 Şaztve(6)U Mujde(4) lETOMcMJansone(5)6 Eglıte(5)7 Basko (6)6 Jekabsone(8)30 KıMına (7)14 Tare(6)6 Azace (6)8 Teılane (4)2 Zıke (4)2 Brumermane (5) 1. PERİYOT: 26-H tLK YARI: 43-4 5 3. PERİWT: 60-64 ERDtNÇ SEZEN ANKARA-30 A\TupaBa- yanlar Basketbol Şampıyona- sı'nda Klasman Grubu'ndakı ılk maçında Turkıye, Leton- ya'ya 81-78 yenıldı Turkıye, bugun saat 13 45'te Polonya'y la yedmcılık ıçın kar- şılaşacak Bu arada yan fınal- de Lıtvanya'yı 65-50 yenen Rusya'yla Ispanya'yı 76-66'yla geçen Çek Cumhunyerı, final- de karşı karşıya gelecek Diğer maçlar Yunanıstan- Romanya 67-61, Sırbıstan-/ Karadağ-Almanya. 73-57, Fran- sa-Polonya 73-71 14-17 Eyiul tanhlerı arasında Yeşılkoy CNR Expo Istanbul 20. Uluslararası Promoturk Fuarındakı standımızı zıyaret edebılırsınız. Sharapova sürpriz yaptı Spor Servisi - Sezonun 4 ve son 'Grand Slam' mucadelesı olan 125 ABD Açık Tenıs Turnmasf nda tek bayanlarda yan fınalde 2 Rus raket Maria Sharapova \e Elena Dementie>a rakıp lerıne elenırken, BelçıkalıKim Clijsters'la Fransız Marv Pierce fınale çıktı 2003'unfınalıstı Kım Clıjsters (4), zorlu bır maçm ardmdan geçen yılın \Vimbledon şampıyonu Rus Mana Sharapova'yı 2-1 yenerek fınale adını yazdırdı Fransız Mary Pierce (12), geçen yılın fınalıstı Rus Elena Dementıeva'ya (6) karşı 2-1 ustunluk sağladı \e fınale yukselen dığer raket oldu Kım CKjsters fınalde. GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL (TtarkceU Süper Ligi) (Aü Sami Yen/20.00) G Saray- Sıvas (Mustafa Çufcu), (R.\\ra AlaT/17D0)Trabzon-Gazıantep, (Zön- der Ipek) (19 Ma«s/20.00) Samsun-VManı- sa(MetinTokat) (19 Ma^ıs/20.00) G Bırlığı- Konya(MetmA>doğan) (Atatüriı/20.00)De- razh-Ankaragucu(Cem Deda) 1 ÜG/(A) KategonsHÇetın Emeç/16.00) Is- tanbul B Ş Bld -Altav (FaOh/16.00) A Sebat- Mardm, (T.Tetekom/16.00) T Telekom- Koca- eh, (Atatnrk/16.00) Elazığ-C Dardanel (Ata- tnrk/19iW)Bursa-Mersmİd.Y (Alatürk/19.00) Antalya-Uşak (Şehir/19.00) Yozgat-OTdu, (Atatnrk/19.00)Sakarya-Gazıantep B Ş Bld, (Ahancak/19.00) Karşıvaka-lstanbul (B)Kategona/l.Grup-(Pendık,/16.00)Pendık- Kuçukkov (\usrfZraOnış/16.00)Sarıyer-Ka- sımpaşa. (Mımar\ah\'a Baş/16.00) Gungören Bld -Kartal. (Kartaia6.00) Maltepe-Y Bosna, (75. Yü/16.00) \ Lskudar-Karagumruk 2. Grup/(7 E}lül/16.00) Turgutlu-Buca (\ta- tûtk/16i)0)Muğla-Marmans Bld (AyttaVl&OO) Aydın-Adana Demır BASKETBOL (Ankara \tatürk/13.45) Turkı>e- Polonya (Av- rupa Bayanlar Şamp(>T>nası \l edıncUık maçı), (18.15) Letonya-lspanya (nçÛDCulük maçı), (20J0)Rusya-Çek Cumhunyeü (final) GÜNÜN PROGRAMI 1İG TV/17.00 Trabzon- Gazıantep 20.00 G Saray- Sıvas CNNTÛRK/14.50Fornıula l(BdçikaGP'si) TV8/16.00 AS Roma-Udınese (Itarya Ligi), 18.00Bolton-Blackbum(lngBtereLıgi) 22.00 Santos-Flamengo (Brezılya Lıgf) NTvmOOBarcelona-Maİlarco (İspanja Ligi) FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞl': F: Ongunhan (6) P:Dalavla(4) PP: Sûrşan (3). S: Zalım (2) 1KOŞU: F: Şılan (11), P:Çıkmazhan(l),PP:Tumbulsa\ara(12) S:De- nız Rüzgan (3) 3. KOŞU: F: Aspen (2) P: Mer- cur> (6) PP: Pallına (5) S: Ekuıoks Vvest (8ı 4 KOŞU: F: Elmaskaya (1) P: Tumbulavşe {12), PP:Bezek(6),S:E\Tenkıa(9l 5.KOŞU:F:San- sıro (2| P: Ka\ikçı (11, PP: Dıstant Gırl 0), S: Hûnkarbev(4) 6.KOŞU:F:Evan(10) P:ManOf Vvoods (2), PP: Sergen (7) S: Tarzan (51 7. KO- ŞU:F:lrvız(l) P:KuçukErhan(111 PP:Gulmı- raMelıke(3) S:Vendela(4) 8.KOŞU:F:Kafkas- lı(5) P:Acartay(l) PP:Bevzade(3) S:Sondar- beC) 9 KOŞU:F:Acarkız(5) P: \ltınavak(l), PP:Sansıeda(ll),S:Dagka\aı"?) 10.KOŞU:F: Çelıkçaldıran (11) P- ^vela(2) PP: Tellesultan (S) S:Algök(17) Giinon Ilohsı 6 Koşu 10 2 ÇıfteBahis:l Çıfte 611 AL'l'lLl 2 10 1 2 7 5 1 11 8 5 1 11 7 2 11 2 8 17 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog