Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ÎAYFA CUMHURİYET 11 EYLUL 2005 PAZAR L8 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Siyah-Beyazlılar, yoğun yağmur altmda oynanan maçta Karadeniz ekibine 1-0 yenildi Beşiktaş'abir cezadaRize'den Ç. Rizcspor: 1 - Beşiktaş: 0 EXKEMLERıSelçukDerelı(6) Ozgur Çetıner (5) Mustafa Jönme: (5) C RİZESPOR: Zdrtn ko\ (8), Cem Bah (6) (dk 79 Evren) hsm Çakmak (6) Alhson Santos (7), Serkan Ozdermr (5) L'nal (6). S^erhat <6) Dos Santos (5) (dk 83 Saffet) Fahrı Ö> Okan (5) Dm Cıre (6) (dk. 46 Ergtn 5) BEŞtKTAŞ: Cordoba (4), fbrahım Toraman (4) Kora\ (5) Çağdaş (3). Ah Guneş (5) AhmedHassan (5) Kleberson (5) lumer (4) (dk. 76tbrahımAkın) Adem (5) Youla (3) (dk 67 ievsel 4), Aılton fi) (dk. 46 4hmet Dursun 4) GOL: Dk. 2 Dıa Cıre SARIKAKTLAR: Serkan Özdemır (Ç. Rızespor) Koray Ah Guneş, Çağdaş (Beşıktaş) FAİKBAKOĞLU RİZE - Turkcell Süper Lı- gı'nde Beşıktaş artık yenıl- mez değıl Hafta ıçı PFDK'nın verdığı saha kapat- ma karanyla sarsılan Sry ah - Be\ azhlar dun gece bır darbe deÇ Rize'den yedı KaraKar- tal'ın tel tel dokulduğu maç- ta Yeşıl-Mavıhler. rakıbını 1- 0 yenerek yenılgıyle tanıştır- dı. Maça hızlı başlayan Yeşıl - Mavılıler 2 dakıkada one geçtı Savunma kademe hata- sı \ aparken Çağdaş da adamı- nı kaçırdı Okan'ın vuruşunu kalecı Cordoba çeldı Boşta kalan topu Senegallı Dia Ci- re, sağ ayağıyla ağlara gon- derdı Sryah - Beyazlıların dağı- nık goruntusu golden sonra da devam ettı 38 dakıkada Dıa Cıre, Cordoba'yla karşı karşıya kaldığı pozısyonu de- ğerlendıremedı 43 dakıkada Ali Güneş'ın ceza alanı dışın- dan sert şutunu kalecı Zdrav- ko\ kontrol ettı Ilk yarıdakı goruntu buydu tkıncı bolume Ailton - Ah- met Dursun değışıklığıy le gı- ren Beşıktaş, kanat bındırme- lerı\ le gol aradı AncakÇ Rı- zespor'un başarılı savunma kurgusuyla kalecı Zdravkov gole ızın \ermedı 64 dakı- kada Okarfın tehhkeh atağı- m Cordoba kalesınden çıka- rak uzaklaştırdı 1 dakıka son- ra ıse Dos Santos'un kafa şu- tunu Cordoba kornere çeldı 75 dakıkada Ahmed Hassan topu boş kale yenne auta gon- derdı Kalan dakıkalarda so- nuç değışmedı \e Beşıktaş Rıze'de 3 puan bırakarak îs- tanbul'a dondu Sıyah-Be- yazlılar Malmo maçı oncesı bu sonuçla hayal kınklığı ya- rattı N O T L A R / İNÖNÜ BAKOĞLU Akıllar derbide Taraftardan protesto RİZE-TurkcellSuperLı- gı'nde Ç Rızespor a 1-0 >e- nılen Beşıktaş lıgdekı ük ye- nılgısıyle tanıştı Ç Rızespor ıse ılk galıbıyehnı aldı Sıyah - Beyazlılarda perşembe gu- nu Profesyonel Futbol Dısıp- lm Kurulu (PFDK.) taranndan venlen 1 maçlık saha kapatma ce- zasının moral bozukluğu dıkkat çektı Hemen he- men butün oyunculann performans- lannın altında oynadığı kar- şılaşmada oyunculann karşılaşmaya konsantre olamadıkJan dıkkat çektı Beşıktaş Asbaşkanı \e Futbol Şube Sorumlusu Kıvanç Ok- tty, Dıyarba- kırspor ma- çındayaşanan olaylar sonra- sında PFDK taranndan ve- nlen 1 maç saha kapatma cezasıylaılgı- lı olarak, "Ya- ' şananlan doğru buknuyonız ama \erilen ceza çok ağır bir ceza. Federasyon hakkında bir yorum yapmak doğru ot- maz. Yönetim kurulumuzla bir araya gekrek ne yapma- mız gerektiği komısunda bir durum degerleBdirmesi va- pacağız. Pazartesı (yann) Ç Rızesporlu taraftarlar geçen yıla dek Yeşıl- Mavılı formayı gı>en ve geçen sezon ortasında Beşiktaş'a transfer olan Koray'a maç başındasevgı gostensınde bulunurkeo, teknık dırektor Rıza Çahmbay aleyhıne de bağırdılar Taraftarlann Çalımbay'a sezon başında transfer ethğı, ancak sahıp çıkmadığı Kûrşatkonusunda kırgın olduklan oğrenıldı Koray'ın eskı tahm arkadaşına sert gırerekkart gordugu pozısyondan sonra Kora> da seyırcılerden tepkı gordû Tahkim Kurulu'na başvura- cağız. Cezanın paraya çevrü- mesini umuyoruz" dedı Tah- kım den de olumlu bir karar çıkmaması durumunda fede- rasyonla goruşerek FBah- çe'yle uygun olan bir sahada oynayacaklannı ıfade eden Kıvanç Oktay, "lstanbuldışında oynanacak bir karşdaşmaya F.Bahçetaraftar- lannın gelip gel- meyeceği konu- sunda nasd bir uygulamasözko- nusu olacak bile- mrjBnız" açıkla- masını > aptı Tribünde tartışma Beşıktaş- Ç Rıze arasında oynanan maçta protokol tnbunu- nun yanındakı bolumde ısten- meyen olaylar yaşandı lstan- bul'dan gelen ve Beşıktaşlı olduk- lan ogrenılen as- len Rızelı olan bir grup taraftar, şe- ref tnbununun yanındakı bo- lumde koltuk>u- zunden e\ sahıbı takımm yandaş- lan>laka\gaettı Ancak ara- > a gıren emnıyet guçlen ola- yın buy-umesını engelledı Beşıktaş'ta Tümer'ın ye- nne oyuna gıren tAkm uzun bir aradan sonra formasına kavuşru PAF takunlan ara- sındaia maçı Ç Rıze 2-1 kazandı Beşiktaş Teknik Direktörû Rıza Çahmbay yeniktikleri içm üzgün olduklannı dile getirerek, "Geçen haftadan gelen gol vuruşu yapamama \e basit gol yeme sıkınümız \ar. \ğır saha şartianna rağmen çok iyi bir mücadeie \artu. Hem Ailton hem Youla'dan istediğimız randımam alamadık* dedi Çahmbay, PFDK taranndan >erilenceza ik ilgüı olarak "Oyunculanmı Çaj kur Rızespor maçına moth% etmeye çahştm. Ancak yapttğıniı/ toplantılarda konu hep Fenerbahçe maçıydı" diye konuşru. E L E Ş T î R t Olmak ya da Olmamak ADNAN DtNÇER Oyuna adeta 1 -0 yenık başlayan ve ılk yan sahada ge- zen Beşıktaş 1 maçlık cezanın verdığı beklenmeyen yı- kıntı ıle çokmuştu' Futbol takımı olmanın hıçbır gerçe- ğı ıle buluşamamış boş ve amaçsız dolaştıklan sahada karşı kaleye attıklan ılk şut, 30 dakıkada Youla'dan ge- lıyordu Savunmada ve orta alanda bir hıç olan takım- da Youla ve Ailton'da mısafir sanatçıydılar Tum nsklen kendı doğrulan ıle butunleştıren Rıza Ça- lımbay. ıkıncı yanya once Aılton-Ahmet Dursun son- ra da Youla ıleVeysel değışım ve umuduna sanldı Fut- bol olarak da kazanmaktan başka seçenek duşunme- yen Beşıktaş muthış bir fizık guç ve baskı hırsıyia Rıze kalesıne saldırdı kaybetmek pahasına Savunma gu- venlığını de elden bırakıp oyunu kurtarmak ıçın yırtındı Ağır sahadaKoray-Tumer ıkılısının gayret ve hırsına karşın Kleberson'un tutuk oyunu ıstenılen golu bırtur- lu getırmedı Attığı saVon paslar telaşlı arkadaşlan ve ce- za alanına yığılan Rızesporlu futbolculann gayretlen so- nucu skoru değıştıremedı Son 15 dakıkada Tumer-lb- rahım Akın değışıkiığı ıse eskı takımına karşı olmak ya da olmamak orneğıne gıren oyunda Beşıktaşlı futbol- culann telaşı, sonucu değıştırmeye engeJdı Rızespor orta alanında Fahn nın yonetımınde karşı ataklarda ıkıncı golu ararken Okan da bıtmeyen enenı- sı ve deparianyla Cordoba'yı çok zorladı Anlaşılan bu maç, sahaya çıkmadan kaybedılmıştı Beşıktaş hıç ummadığı bir şekılde Rızespor deplas- manında rakıbıne 3 puan bırakırken cezalı olduğu Fenerbahçe karşılaşması ıçın çok kotu bir doneme gır- dı Bu da bazılan ıçın umutlann bu maça kaldığı bır bek- lentıye suruklenmek anlamını taşır Beşiktaş Çok Kötü HASANAL RİZE - Beşıktaş maçın hemen başında konsantre ek- sıklığınden golu yıyınce bunun anlık bır durum olduğu- nu zannetmıştık Öysa yanılmışız Anlık değıl genel bır ruh halıymış Konsantre eksıklığı golden sonra da de- vamettı Beşıktaş'ın futbolunu heryonuyleetkıledı En gendekı Koray'ından en ılendekı Ailton'nuna dek tum futbolcular brtıktı Sankı kondısyon salonundan (') çık- mış gıbıydıler Ikılı mucadelelerde yenık duştuler Çok pas hatası yaptılar Topsuz oyun ve boşa kaçma drye bır organızasyon duşunmedıler Bloklar bırtnnnden ko- puktu öyle kı oyuncular arasındakı paslaşma mesafe- sı 5 metrenın uzennde yardımlaşamayacak duzeydey- dı Kanatlar ışlemedı Yapılan tek sey genden Youla ve Aılton'a atılan uzun toplaria gol aramakt Takım hucu- mu adına goze çarpan olumlu bır gelışme yaşanmadı. Ç Rızespor ıse daha canlı ve dın kazanma arzusıjy- la dolu olan taraftı Ustelık taraftarlan maça ılgı de gos- termemıştı özellıkledıkeypasariagoleçabukgıttiler Sı- yah - Beyazlı savunma oyunculanna zor anlar yaşattı- lar Attıklan golun dışmda bırçok pozısyonu comertçe harcadılar Ilk devrede maçı koparacak skoru yakalaya- bılırterdı Beşıktaş ıkıncı yanya soyunma odasında zılgıt yemış olacak kı daha atak başladı Ne var kı maç oncesı ha- zıriığınızı (mental antrenman) iyi yapmamıssanız, sonra- dan yapılan uyanlar çok fazla etkılı olmuyor Aynca yağ- murun da şıddetını arttırması zemını kayganlaştırdı Bu da doğal olarak futbolu olumsuz yonde etkıledı Golu duşunen Beşıktaş'ın ışını zorlaştınrken, savunma ya- pan Ç Rızespor'un ışını ıse kolaylaştırdı Ancak Yeşıl - Mavılılenn maçın son bolumune doğru orta alanı rakıbıne bırakarak butun hatlanyla genye çe- kılmesı buyuk hataydı Bu Beşiktaş'a daha çok hucum ıçın adeta davetıye çıkardı Ceza alanı ıçınde kumele- nen Ç Rızespor un uzenne Sıyah - Beyazlılar sağlı sol- lu ataklarla gıttı, bırçok pozısyon urettı Ancak bu atak- lar organıze değıldı Zaten duygular aklın onüne gecm- ce usta hareketler yapmak zordur Beşıktaş'takı bu kadar kotu oyunun hesabını Rıza Çahmbay nasıl venr bılemıyoruz Bıldığımız, Beşıktaş'ın geiecek adına çok kotu sınyaller verdığıdır GÜNÜN tÇÎNDEN • RALLİ - \vnipa Rallı $ampı>onası nın 7 etabı olan 34 Fıaı Rallıst nde ılk gûnu Mırco Baldaccı buıncı «ırada tamamladı Hakan D- ınç Volkan Işık, Ercan Kazaz Fatıh Kara. Ke- rem Ustünkaya, Cenk Cevışakar, Cengız Yıl- dız, Yağız Avcı, Sınan Pulat, Atılla Beyhan, tbrahım Cabacı veAdıl Küçuksan ıse yanş dı- şıkaldı • CİMNAS7İK- 19 LTuslararası Boğazıçı ArtısnkCımnasti Tumuvası'nda bayanlarda Göksu Üçtaş bıracı, erkeklerde de Umıt Şa- mıloğlu ıkıncı, Kerem Venedık dorduncü ol- du • BEŞİKTAŞ KAZANDI AMA... - Erkek- ler HEntbol Avxtpa Şampı\onlar Lıgı on ele- me turu rövanş naçında Beşıktaş Roman- ya nın Dınamo Baumıt takunını deplasman- da 36-35 yenmeıne ragmen elendı Sıyah - Beyazlılar tstantul dakı ılk karşüaşmayı 41- 34 kaybetnııştı Beşıktaş. Avrupa macerasına EHF Kupası'ndsı de\-am edecek • GAZİANTEPE CEZA - Profesvonel Fut- bol Dısıplın Ku-ilu (PFDK) 26 Agustos'ta oynanan Gazıaıiiep-G Sarav maçındakı dısıp- lın ıhlallen nedeaıyle Kjmızı - Sı\aJüılara 5 bın YTL p»ara cczası verdı VManısa macın- da kırmızı kart gîrm ve 3 maç ceza alan Ek- rem Dağ ıçın T j b m Kıırulu'na \apilan ıtı- raz ıse red dedılc • BİNİCİLİK -Uluslanrası tstanbul Horse Show Bııucüık 'anşlan nda KemeT Golf & Country Club \.upası"nı Ostnan Yarsuvat Mont Blanc uıpası'nı Mert AJıcıoğlu, Chrysler Jeep tjpasrn da Stefan Abt (Al- manya)kazand • 11.GAPSP0RŞENÜKLERİ- 11 GAP Spor Şenlıklen nde BCvûkler Sutopu Açık Küme Türkıye Eınncılıjı nde Adana Yuzme thtısas Kuüubü ımpıyon oldu • ALTILIDA CÛN - Istanbul at şanşlannda altılı gaayan; 1-1-3-24112-3-6-1 kom- bınesını bılenlî. 75.68 er YTL ıkramıye kazandı Bu aıuia Eneraasyonal Topkapı Koşusu n«ı, Brnel' ısmbat jokevi Andreas Suboncs'le, NİLazgırt koşusu nu, 'Dahess' ısımılıat joke^'DavıdBouland'la Boğazıçı Koşusu'nmı da >enex' junlı at, jokeyı And reas Suboaıcs'ltleızana Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, her türlü iddiayı araştıracaklannı söyledi 'Şaibenin üstüne Spor Servisd - Başbakan Yardımcısı ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet AH Şahin, Beşıktaş'a yonelık \enlen ceza \e ulusal oyuncu Gökde- niz'ın Iddaa oyunuyla ılgılı ıddıalanna yonehk açıklamalarda bulundu Bakan Şahin, venlen kararla ılgılı Be- şıktaş > onetımınıntavnnı begenmedığı- nı bebrterek, "Kişi ve kurumlar yasala- rm öngördüğü şekflde hareket etmekzo- rundadır. Eğer Profesyonel Diâplin Ku- ruhı bır kuruma ceza \çrdiy se bir nede- ni vardır. Bu ceza beğenümezse başvu- rulacak kurumlar vardır. Türkrye hu- kukde^etidir.''dedı Şahuı, "Beşiktaş yönetimi geçen se- zooda da bu tip kararlarla muhatap ol- du. Beşiktaşia ügüi venlen bu karann son karar ohnasmı düryorum" dıye ko- nuşan Şahin, şoy le de\'am ettı "Beşiktaş'ın bu tip olayiara arak ma- ruz kahnamasmı istivünım. Beşiktaş'ın Tahkim Kunılu'na taraz etme hakkı var. O haklannı da Vnnangnlar Kendilerine hakoThk y-apılrtığına manmıyonım. r Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı Mehmet Ali Şahin. sporda şaıbe ıd- dıalannın uzenne hassasıyetle gıdecek- lennı her sefennde soyledıklennı kay- dettı Gokdenız konusuna da değmen Bakan Şahin, ^Gokdeniz hakkında yapılan iddialar sadece İddaa o>unu CP. - namaktan ıbaret değil. İddaa oyunu nedenleriyle maçlann sonuçlannı et- kileyecek bir takım girişünierde bulun- maaiddki, -*-"açıklamooinıyaptı Eski açık 'sarı' diyecek Galatasaray 'da \ü Sami \en Stadı'nın yeniden inşaa edüen eski açık tribunu torenle açıldı. Mecıdıyeko\ 'dekı kulup bınasında gerçekleşnnfen basın toplannsının ardından \enilenen kale arkası tribununde kurdele kesılerek açılış yapıldL Torene Şişiı Beledıye Başkanı Mustafa SanguL G.Saray Kulubü Başkanı Ozhan Canaydın, ıkıncı başkan Ergun Gursoy, başkan vardımcısı Turgay Kıran,vonetıcıler ve tribunu yapan Kare Inşaat'uı \onrtkder katüdı. Canavdm, "Bu tribunu hedive eden Kare İnşaat Grubu'na teşekkür edivorum. En buyuk teşekkuru de yardımlannı esırgemeyen Mustafa SanguTe edSyDrum" dedL Canaydın, 6 bin 800 sesirci kapasiteti tnbununun bugunkü Srvaspor maçında devreye gıreceğını beurttL D.Bakır: 0 - Kayseri: 2 STAT Ataturk (Dıyarbahr) HAKEMLER: Tolga Ozkalfa (5), A Sa^gın Ogel 15) 4\han Akgöz (5) ü£,XKIR:Murat(3) Sedlmsh (3) Talıp (3) (dk 73 Tolga) Cumhur(3) (dk. 46Atû- la 4) Redı Jupı (4) Goksel (3), SDemır- cıoğlu (3) tl\as<3) Cem Yanık(3),H Öz- er (4) Mazncn (3) (dk 67 Burhan 3) KAYSERİ: hanov (6) M Hanıfî (6) Sadıgov (6) Ergun (5) Johnson (8) Fatıh (5)(dk 78Kemal) Ragıp(5) B Bolukbaşı (7), Kamber (6) Rodıç (8) (dk 62 Ionkno\ 5) Gokhan (6) (dk 8~ B Karaman) GOLLER: DL 22 Gökhan, dk % Bulent Bolukbaşı SARI KARTLAR: Gokhan Kamber (Kayseri) Talıp (DiyarbaJarspor) K. KART: Dk 55 Redı Jupı (D.Baktr) K.Erciyes: 1 - Malatya: 1 STAT: Ataturk (Kayseri) HAKEMLER:Cuntn t Çahr (6) Murat Şahin (6ı Serhan Malkoç (6) K.ERCTY ES Fadhel (6) Murat (5) (Dk 87 Burhan) Omer 4teş (5) Mamadou (4) (Dk 64 A\dm 1) Bouazızı (S) Devran (4) Serge Dıe (5) 'Dk 7 4 Burak 4) Ce- sar (6) Tımuçm (6) Agah (6) Cenk 16) MALVTVA Bora (6) Omer 15) EJfa /y (Dk 46 Serkan 3) Ramazan (1) Mustafa (6) Mehmet (4) Toth (5) Tata- f&ufVlDk 7 2Okan4) Homola'5/(Dk 46 Eren îj Mert (6) Hakan (6) GOLLER: Dk 9Homola (Malatva) DL 20 Cenk (KErcnes) SARI KARTL\R: Toth Mehmet (Malahaspor) K. KART: Dk 42 Ramazan (Malat\a) 7 GOLLE ZlRVEDE Almanya 'nın kralı Halil Spor Servisi - AlmanLıgıBun- deslıga'da Ka- ıserslautern, Ha- MAhıntop'un90 dakıka forma gıydığı\e84 da- kıkada gol attığı maçta sahasında Werder Bre- men'e 5-1 yenıl- dı Halıl, Bayern Munıh'ten Hol- landalı yıldız Makaay'ın gol atamaması sonu- I t ... ... . cugolkralhğında oturdu Beşıktaş'tan Kaıserslautern'e gıden Berkant ıse 68 dakıkada Janc- ker'ın yenne oyuna gırdı VVerder'de deUmitDavalaoynamadı Fenerbah- çe'nın Şampıyonlar Lıgı'ndekı rakıp- lennden Schalke 04, Hamit Attm- top'un 90 dakıka mucadele ettığı kar- şılaşmada Bayer Leverkusen'le dep- lasmanda 1-1 berabere kaldı F Bahçe'nın Şampıyonlar Lıgı'nde- kı dığer rakıplennden PSV Eındho- ven, sahasında FC Utrecht'ı 1-0 yen- dı tngıltere Premıer Lıgı 'nde ıse Em- re'nın yer almadığı maçta Newcastle Unıted, sahasmda Fulham'la 1-1 be- rabere kalırken, 83 dakıkada da Par- ker (Newcastle) kırmızı kart gordu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog