Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 EYLUL 2005 PAZAR 14 LJI\ kultur@cumhuriyet.com.tr Montreal'de düzenlenen 29. Dünya Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu FestivaldeçalkantılıyılGÖNÜL DÖVVIEZ COLJNJ MOYHfcEAL-25 Ağustos-5 Ey- lul arası 19 yılını kutlayara Mont- real Düna IUın FestrvaH tCın de\ - letvarcLmnıiL kesılmesı, parasal des- telc \erenkurumlarji çoğumjn sırt çevırmesı "bcsmın olumsuz eteştın- len \e ralif) bır festrval haz^ır ıklan- na rağraeı 1 f ulkeden uç yiLZî > akın fılmle ılgınç bır program sınmayı başardıbı yıl Yanşar 22 fikn guçhı bur »ınema endustns olın îtarja, îspan>a, Çın. Japonya'ıınvaıu sıra yılda aıcak bır film çıkarabılen Sun>e ya da ıç sa- vaş soirısı belını doğnıltanamış Lûbnan gıbı ulkelende temsıl«dıyor- du Bızden Erden Kıral'ın -YoMa' fılmı Venedık'e çağnldığs. ı?ın yo- netmen tarafindan programian çe- kılmıştı Festıvalyonetıcısı SergeLo- sique bu lconuda U2untu duyduğunu belırttıve^Eğer'Yolda ksctitea\dık- kykiden Ugı toptayabiteceğigibi k*- zanma şana da yuksek olmıntu" de- dı Fllmler. ayrıntı.ar Bubölûmdeızlevıcıden ençokbe- ğenı alan fılm, Montreallı yonet- men ClaudeGagnon'un Japonya'da çektığı 'Kamataki' fılrni'dı Na- gashi Oshima nın skandal varatan fılmı 'in the Realmofthe Senses'tan arumsayacağımız Tatsuv» Fuji ıle yı- ne Oshıma nın 'In the Reakn of Pas- sion' fılmınden Kazuko Voshiyu- ki'nın başanlı bırer oyun çıkardığı bu fılmde, Japon babasmın olu- munden sonra buhran geçıren 22 yaşında kahraman Ken c Matt Smi- lej) Kanadalı annesı tarafjıdan Ja- ponya'ya, amcasının yarona gon- denlır. Japon geleneklennı seramık vazolar yaparak koruyan amca ve onun suıır tanımayan gelenek-go- renek. dışı davranışlan yepyenı ka- pılar açar Ken ıçın ve sıâındığı ka- buğundan çıkıp dunyaya bambaş- ka bır açıdan bakmasım sağlar Sunyeh Mohammad Malas'ın heo Angelopoulos'ım başkanlık yaptığı ve aralarında efsanevi Fransız yıldız Anna Karına 'nın da olduğu anajürı, Grand Pnx des Ameriques- Amenkalar Büyük Ödülü 'nü Pıeîer Kuıjpers 'ın Belçıka ve Hollanda ortakyapımı 'OffScreen' (Perde Dışı)fümine verdi. Özeljüri ödülü Akıta Ogata 'nın 'Sütçü Kadın' adlı Japonfılmı ıle Hans W. Geıssendörfer'in Alman yapımı 'Kar Ülkesı' arasında paylaşıldı. Claude Gagnon 'un Kanada-Japon ortakyapımı 'Kamataki' En îyı Yönetmen Ödülü de dahıl olnıak üzere toplam 5 ödül aldı. BabelMakam' (Tutku) fılmı mu- zıkmeraklısı e\lı\eıkıçocukana- sı bır genç kadınm kocasıyla uyum- lu bır yaşantısı olmasına karşın tu- tucu erkek kardeşlen \e amcası ta- rafindan namus cınayetıne kurban gıtmesını anlatan onemlı bır fılm- dı Smema endustnsının devletın elınde olduğu Sunye'de yonetme- run bu fılm nedenıyle erken emek- hye çıkanlması ulkede sansur du- rumunu yansıtan onemlı bır aynn- tı Fılm, Tunus \e Fransa yardım- lanyla gerçekleşmıştı Lubnanlı onemlı bır kadın yonet- men (1985'ten bu yana Fransa'da surgunde yaşıyor) Jocelvn Saab ın 'Dûnya' ya da 'Gozumden Opme' fılmı de Musluman ulkelennde ka- dın sorunlan ıle ılgılıydı Fılme me- kân olarak cmselhğın. kulturun \e yaşamınyuzyıllardırbır parçası ol- masına karşın ne yazık gıderek bas- kı altına alındığı Mısır ı seçmıştı Saab Iranlı Mohsen Makhmalbafın Tacıkıstan'da çektığı 'Seks ve Fikv- zofi' fılmı ızleyıcıyı buvuk bır duş kınkhğına uğrattı Sankı Iran san- suru altında yapamadığı her şeyı koymuştu bu fılme Makhmalbaf \ma anlamsız, bağlantısız ve ol- dukça naıf bır bıçımde Yanşma dışı gostenlen fılmler arasında Guney Kore'nın şu an Ba- tı'da en populer yonetmenı Kim Ki- Duk'un 'HwaT (Yay) fılmı yıne cın- sellık uzerıne ama mesajı denne ın- meyen daha çok gorsel bır şolen gı- bı ızlenecek keyıflı bır yapıttı Ay- nı bolumde Ferzan Ozpetek'ın ttal- yan yapımı 'Cuore Sacro' (Kutsal Kalp) hıç ınandırıcı olmayan bır Robin Hood oykusunu ıçenyordu Dunya Sınemasına Bakış bolu- mune Uğur Yücelın 'Yaa Tura 1 fılmı ıle katıldık Yasemin \lka- ya'run '5.Kat' fılmı belgesellerbo- lûmunde gostenldı \ e basında olum- lu eleşıinler aldı sonuk blr lcapanı; Geçen yıl Isabdfe Adjanı nın Onur Konuğu olduğu festıval bu yıl da Hong-Konglu oyuncu Maggie Che- ung'u bu kapsamda ağırladı \e sa- natçvnın unutulmaz roller çıkardığı Irma Web' \ e 'In the Mood For Lo- ve' gıbı fılmlerını gosterdı Theo Angelopoulos'un başkanlık yaptığı \ e aralannda efsanev ı Fran- sız yıldız Anna Karina nın da oldu- ğu anajun GrandPnx des \menqu- es-Amenkalar Buyuk Odulu'nu Pieter Kuijpers'ın Belçıka ve Hollanda or- tak >apımı 'OffScreen' (Perde Dışı) fılmıne\erdı Ozel jun odulu Akita Ogata'nın 'Sutçu Kadın' adlı Japon fılmı ıle Hans W. Geıssendörfer'in Alman yapımı 'Kar Ulkesi' arasında paylaşıldı ClaudeGagnon un Kana- da-Japon ortak yapımı 'Kamataki' En îyı Yönetmen, En îyı Fılm Halk Odulu, En îyı Kanada Fılmı Halk Odulu, Uluslararası Fılm Eleşormen- len ve de Ekumerukjun odullenru al- dı En ıyı ılk fılm Altuı Zerut odulu Fı- hpınler'den AureausSoBto nun 'Ma- ximo Oliveros'un Geüşmesi' fılmıne glttl 29 yılrnın belkı en son yıh olabı- leceğı endışelen arasında oldukça sonuk geçen kapanış gecesı festıval yonetıcılen 30 yıldonumunu 24 Ağustos-4 Eylul 2006'da kutlayacak- lannı açıkladılar 3 ayda bir yayımlanan P Dünya Sanat Dergisi'nin bahar sayısı çıktı anatta geçmişten bugüne 'kedi' izleri Francisco deGm'a'nın 'Don Manuel Osorio MannquedeZuniga" adhtaUosundandetav. Kultur Senisi-3 ayda bır yayımlanan P Dünya Sanaü Dergisi bu sa- \ ıda 'Kedı \e Sanat' konusunu ışlıyor Ozenlı bır derleme nıtelığı taşıyan bu sayıda da, kaleme alınan yazı- lar, zengm gorsel malzeme \e oraeklerle destekleruyor Insanlık tan- hınde koklu geçmışıy le yer alan kedıler, sanat eserlenndekı goruntule- nyle geçmişten bugune bır geçıt torenı yapıyorlar bu sayıda Bu sennen ıçınde bugunku ıçh dışh konuma uzanan evcıl kedılenn tarıhıru, Mısır Uygarlığı uzmanı \e yazar Jaromir Malek ele alı>or Emih Jane Anderson 'Aslan Başlı Tannça: Sekmet' başlıklı \ azısın- da Mısır u\garlığmda kedı ımgesını ele ah>or Gerald Hausman. kedı- lenn msanla paralel tanhıne. onlann farklı kulturlerdekı hallen \e ke- dılı masallannı anlatıyor 'Kedikrin Masalsı Tarihi' başlıklı yazısında Hausman, 'Japon Sanatmda Kedi' adlı bır > azısıv la da \er ahyor bu sa- yıda 'Kedı ve Sanat dosyasınındığer\azılanndanbınEnisBaturım- zah Batur, GiacomettL,Calder, Leonardo, Bonnard \ e Balthus'un kedı resımlen uzerıne duşuncelenru paylaşıyor Rudvard Kipling'ın 'Başına BmrukKedi' oykusu, ozgun kedı çızım- lenyle sunuluyor 'Yalnızca KediOlduTanımlanabüen' başlıklı bolumde, ulkemız %e dun- yadan şaırlenn kedıler ıçın kaleme aldığı mısralar paylaşılıyor okurla Dergının bu sayısında, "DoğuKaradeniz'de KırsalMimari' sergısı uze- nne Afrfe Batur'un kaleme aldığı bır \azı, Pera Mûzesi'nı anlatan bır ınceleme yazısı da var Guncel sergılerden Sabancı Muzesı'ndekı '17.Yüz\ilda Tûrkîmgesi', Amsterdam'dakı 'Venedik! 18. yy'ın Sana- ü' % e New York'dakı 'Max Ernst RetrospektifT uzerıne rncelemeler de sunuluyor okura Hero (Kahraman)' Yon ZhangYimou Ovn Jet Li, Maggie Cheung, TonyLeung 2002, renk- lı, 93 dakıka Good Mac- hıne - Medya\ ızyon Zhang \Tmou'nun MO 3 yuzyılda Çın'de geçen gerçek olaylardan esınle- nerekçektığı epık aksıyon kahra- manlık kavramı- nı mcelıkle sor- gulayan sıra dışı bırçalışma "Sa- vaşçı Krallıklar DonemTnde Çın yedı kralh- ğabohınmuştur Yıllarcaerkıçın sa\'aşanbu kral- lıklarhalkaacı- dan, yoksulluk- tan başka bır şev verme- mışlerdır Içlenndenenacı- masızı Kral Qın, onu ol- durmeyı planlayan uç su- ıkastçının başına buyuk odulkoymuştur Çın ınyaz- gısı bu uç efsanevi savaş- çırun elındedır fakat bır gun "İsimsiz'' adlı bır kılıç ustası, uç sa\ aşçının kılıç- lanyla kralın huzuruna çı- kar Sadakat, ınanç onur gorev, dostluk, aşk ınükam bedel odeme uzerıne kuruluçalışma, olağanustu es- tetık bır gorsel- lık, renk butun- luğu, şaşırtıcı ak- sıyon-dovuşko reografilenyk karşımızda Ozel Bolumler'de on çahşma, set go- runtulen. yonetmenın vız- yonu, oyuncu kadrosu, renklenn onemı muzığın yapımı, çekım anılan ak- sıyon sahnelennınkoreog- rafisı, oyunculann eğrümı. zorlu çekımler, fılmın ozel >apısı, oyku çızımlen, ya- ratıcı kadronun duşunce- len, QuentinTarantino-Jet lisoyleşısı, soundtrack ta- nıtımı,fragman\ar Du>- gu dennlıklenyle aksıyon sahnelennın ıç ıçe geçtığı yapım, destansı oykunun ıçınde kışısel dramlan da başanyla yansıtıyor The Legend of Suri- yothai (Sunyothaı Efsa- nesı) \ on Chatri Cha- lerm Yukol Oyn M. L Piyapas Bhirombhak- di, Chatchai Plengpa- nich, Sarunyoo Wongkrchang 2001, renklı 142 dakıka Pıne- ma - Tıglon C.CYu- koHaSuna- it Chutinta- ranond'un senaryosun- dan uyarla- nan bu epık dram. 16 yuzyılda Tay- land da yaşa- mış ongoru- lu, guzel Pren- ses Surıyot- haı'mn gerçek yaşamına odaklanıvor 1528'deku- zeyde Burmagıbı bır duş- manı olmasına karşın bır- çok krallıktan oluşanTay- landdabarış, huzur done- mıyaşanmaktadır Kral- lann erk tutkulanndan. zevke duşkunluklennden. kotu yonetımlerınden, ıhanetlerden, entnkalar- dan, dınmez hırslardan otu- ru krallıklar arasında sa- vaşlarbaşlar, ulke buyuk bır kargaşa- run ıçıne çe- kıhr Halk çok acı çek- mektedrr, kuzey eya- letlen ba- ğımsızlıklan ıçın ısyan ederler Bu yatışmayan ıktıdar çatışmalannı du- yan Burma krah, tum or- dusuyla Tayland'ı ışgal eder 1548'de ulke tanhı- nın en kanh meydan sa- \aşına cesur Prenses Su- nyothaı kral kocasıyla bırhkte katıhr Ulkenın ozgurluğu adına herke- sın \ aşamını orta\ a koyar FrancisFordCoppola'nın yapımcılığuu ustlendığı fılm, gorkemlı sa^'aş sah- nelenyle, etkıh ozgun an- latımıyla ızlemeye değer Antalya Ua şairler buluşması GURSU KLiXT ANT\LYA - Opera-bale sınema resım ve heykel gıbı sanat dallanna, festıvallerle destekveren \ntarya, şımdı de yerlı ve vabancı 204 şaın, 'Şairler Buluşması' adı altında, \ntalya da bıraraya getırdı Antalya Şaır, Ozan, Yazar ve Ressamlar Derneğı (ANŞOYAD) tarafindan bu yıl ıkıncısı düzenlenen etkınlığe, Turk şaırlenn yanısıra, Hollanda, Kanada, Almany a, Belçıka v e Fransa dan gelen şairler de katıldı Festıvalhavasında düzenlenenbulusmanın ılk gununde, Ataturk \nıtı onune çelenkbırakan şairler, ardındanDevlet Guzel Sanatlar Galensı'ndekı şıır sergısıne katıldı Bugun sona erecek etkınlıkler çerçevesınde, gaz lambası ve mum ışığı altında şur-muzık dınletılen yapılacak, 4 alanda düzenlenen Akdenız Şnr Odullen de sahıplenne venlecek Şaırler Buluşması'na ılışkm bılgı \eren ANŞOY*VD Başkanı Şukru Ercıyeslıoğlu. etkınlıklenn bıtımınde şıır antolojısı hazırlayacaklannı ıfade ettı YAR1ŞMA IÇtN SON BAŞVURU TARİHİ 21 EKİM Artİstanbul 2005 için heyecan başladı Kültür Servisi - Artİstanbul 2005 Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması'nda her >ıl geleneksel olarak açılan Genç Sanatçılar Resim Yanşması, Genç Sanatçuar Heykel \anşması \ e G e n ç Sanat Eİeştinneni Vanşması'nabu yü bır yenısı dahaeklendı 'Artİstanbul 2005 Poster ve Bilboard Tasarun Vanşması' B u yıl 7-11 Aralık 2005 tarvhlen arasuıda Lutfı Kırdar Uluslararası K.ongre\e Sergı Saravı'nda corduncu kez gerçekleştırlecek olan Artlstanbul 2005 Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması lcapsanundi düzenlenen dort farklı yanştrva ba^vurulara açüdı Artİstanbul 2005 Poster ve Bılboard Tisarım Yanşması'nda bırıncı olan tasanoı, Artİstanbul 2005'ın poster \ebılboard'larında international contemporary art exposıtıon 7-11 Araitk2005 Lutfı Kırdar Ulkemızdekı genç sanatçılan teşv ık etmek amacıyla düzenlenen yanşmalarm konusu, her yıl olduğu gıbı, bu yıl da Artlstanburun ana teması ıle aynı olacak Artİstanbul 2005 'ın bu yılkı teması 'Kent ve Sanat' Genç Sanatçılar Resım Yanşması, Genç Sanatçılar Heykel Yanşması v e Genç Sanat Eleştırmenı Yanşması'nın başvurulan 21 Ekım tanhıne kadar yapılabıhrken Artİstanbul 2005 Poster ve Bılboard Tasarım Yanşması'nın son başvuru tanhı 28 Ekım olarak behrlendı BaşvTinılar îkon Fuarcılık Hızmetlen'ne yapılacak Başvunı îkon Fuarcılık Hızmetlerı Ltd Ştı Mete Cad YenıApt No 16 11 34437 Taksım Istanbul veya (0212 244 71 71) - artıstnnhul nrv) TC ISTVMBl l UMVERSITESI DIL MERKFZ1 Y\B\NCI DİL EĞİTtM PROGRAMLARI GENEL İNGİLİZCE (KPDS/İ1DS) ALMANCA Cumartesı-Pazar 08 Ekım 2005 - 26 Kasım 2005 09 30-13 30 -Bir donem 60 saattır -BılgıveKasıtıçın 0 212 440 00 00 Dahıh 26008-26107-26112 -wv,a\ ıstanbul edu tr e-maıl= dılmerkıg,ıstanbul edu tr -Kredı kartı geçerlıdır D E M Î E K A M ASLİYE ÇEZA MAHKEMESİ HÂKfcVILİĞt'NDEN Esas No 200- 80 karar No 2004 68 Sanık tsmaıl Gullu Husevın \e Şenfe oglu Kastamonu 01 01 1969 d lu Kastamonu Mer kez Mzılkese Kovu nufusuna KaMth olup Kastamonu Merkez Kızılkebe Ko\u nde oturur Suç Dolandıntılık Suç Tanhı 14 06 2001 Karar Tanhı 0^ 0^ 20O4 Ek Karar Tanhı 29 06 200^ \ ukanda açık kımlığı suı,u suı, tarıhı \e dosvada me\cut adre^ı vazılı bulunan sanık tsmaıl Gullu hakkında açılan hırsızhk. ^u<;undan dölavı kamu da\asımn vapılan \argılaması netıcesın- de sanık İsmaıl Gullu nun dolandıncıhk Mahkememızın 0^ 05 2004 tanh \e 2003 80 esas 2004 68 karar ^a\ ılı ılamı \ enlen sonuç ı.eia olan 1 \ ıl 2 a\ hapıs \ e ^00 000 000 TL ağır para cezabirun Mahkememızın 2Q 06 200^ tanhlı ek karan ıle ceza^ının ^2"C 5 a\ılı TCK hukumle nne gore \enıden belırlenerek hukumlu Umaıl Gullu nun Ç 2^ 7 sa>ılı TCK nun l^ 7 1 madde îine gore takdııen 1 \\\ hapıs \e 5 gun adlı para cezası ıle «.ezalandınlmasına hukumlu İsmaıl Gullu >e \enlen adlı para ı_ezasının ^21~ savılı TCK nun ^2 2 maddeMne gore hukumlunun ekonomık \e dıger şalısı hallen goz onunde bulundunılarak gunluğunun 20 00 >TL den hesap- lanarak hukumîu İsmaıl Gullu nun sonuç olarak 1 vıl hapıs \e 100 00 ^ TL adlı para cezası ıle cezalandınlmasma hurmetı bagla\ıcı tezanın para cezasına çe%nlmesme \er olmadı|ına \e ertelenmesıne \er olmad\gına ınfazın hukumlunun lehıne olan 647 savılı kanun hukumlerıne gore japılma^ına hukumlu >onunden karann hukumlu lsmaıl Gullu >e teblığınden ıtıbaren 1 hafta ı^ensınde muştekı \onunden karann muştekıye teblığınden ıtıbaren 1 hafta ıçensınde karan \eren De\rekanı Ablıve Ceza Mahkemesı ne \enleı_ek bır dılekçe \e\a tutanağa geçınl mek ^uretı\le zabıt katıbıne bevanda bulunmak suretıvle "ı argıtas da temMZ >olu açık olmak uzere sanık iimaü Gullu nun gı\abında \enlen bu karar bugune kadar sanık Umaıl Gullu >e tebhğ edılememıştır Sanık tsmaıl Gullu nun gıvabında verılen ı^bu hukmun ~"201 sa\ılı Teb lıgal Kanunu nun 28 29 maddelen gereğınce Resmı Gazete de \avımlanmak suretıyle kendı sıne îebhğıne \e karann Resmı Gazete de ılan edıldığı tanhten ıtıbaren 1^ gun sonra sanık ts maıl Gullu ve teblıeatın vapılmış bavılacaaı ılanen tebhğ olunur Basm 41666 TtRKl\t ZEKA VAKFI 10 ZEKA O\ l NLAR1 V ARIŞ\MS1 "Q\ LN 2005" FLEMF S1NAM \dı S.%adı Do«utn > cn Do?tmı 1 c po.'a ar^ | Cms v<t | Ttktcn Adrts 1 . Soru ışarelın n yenne hangı hart gelecek7 ? , 3,R,40 , İ, 7 , E C»vap 2.. Wam bntenbıre ^arsıaaşmışlı' Çamaşıtian aagrtnra etra'aMaUmışü Gomieğmiek û hartnn şSıi ışiemeten ? Loş "»kanda. ia» ^ g y sıiueöef şetatenmşlı TımaKiafinın ucundaRı Bu pojıaye oytaaeta ssc nedır' Ce«ap. 3 . ? 8 9 10 1 1 sayıiann ^etoplama çıkarra çarpma ve boime ştentennın ner bmnı lam olarak b» kez kui'ar>acak.'23saYisın ekteedııız. 4 .fcşagısSata**uz sozougu uçerfi ırç gtuba aytnn Hef grac A ı haffen tnrer ke; kutatarak IK scz sozcuk ü'stm A T ^ BE^ B I T r r t . E s G \ R . H A B C KAŞ SOfü AK EL, EV GIŞE İL KİN MAŞA. RITM TIR soz-yjxier. :çın somtsayd! cevac ARAŞTiRMA lAR KIAŞA t l » GEUŞTRME(ELGIŞ6 RtTM) YENIUK(EY KİN IL J , Beş harSftrşdrentn »k dort şektmı ıiceteyefek tıeşmc. şen uygunt iPt 0*0 16. j •TahteyayaaJtgnsayib.rçarpmaışlemı.'vınsonjcudur ş « ™ ozekğı çacptığtm m sarpü ve ekte ethjıır sonuçta 0 te 9 arasnnSalü 10rakammîffin otarak l>rer »eî kuSaniiivıy t olma$df (Omek "8x 345 = ZS'IO) Çarptıgımbı sa»ı -«iır7 Çaoma ışiemr i sonucıira b » foıym ancak sav af bumam Kpn bılgıler yeieriı (teğ« 0 h ^k!c saia b r bılg daha venyonjır Ç»pbgım *u sayvian bm dıgenne «sians z boiunuyof Bu * say i n r»e otduğutıu stz de bulunuz / . Oığertenider faml oian s^^cuğu Ofty! DAMAT KEFII. PARA SARI YOKUŞ O . Soru şarelor yennegelecelıgurttensifasp((»»au(«t ? CUMARTESİ ' PAZAR, PAZAKTESl, "> SAU 9. Ce»ap . kı grupl* sayıte'ir-8 RTer ON I » -lUZTerve BINTi» basamakiar dnkate al "d ğında <%r basamakta ya ayn\ ya <sa fark! tw-aj.ambulunsufi Oftıeı 1234 2223 3242 4211sâyter ofeaydi bu say lar Sff grup otuştj^ab^ rdı 4322 3312 13*3 4224 2224 -432 3122 4311 2342 2344 4133 4433 13Î2 4332 2322 1411 .ADE'AHARFl . .ADET E HARFI ADET i HAR^l . AD£T 0 HARF) . ^DETıHARP M5ETÖHARFİ ADEİ U HARFI ADET U HARFI BUUNUYOR Boşlukar jygun ssvılarta ıvazıyt» vmrakl oyie (jotdıjrun kı cjniie eWe edâan Vatcf n • Ovun 200* ' v ^ 'ahsıl vl» s n rianıaiaf o -ladan) dılc\*n herttcse a^ık\t \<t kal t -n ucrctsuıiır • Sofuiajı h€T haBEi bır i£u« k Mtiaması otn»»ian tek ba^m za SÖZÜOÖL • Cnapürımzı vaVlımıza cn E«Ç fl 8 Lk rr ^00* tar h m ka*ia povtavla. faVsIa T/V w«t i fsı uzennden voaeldcn lt»l m edinız • Fkmc vc Yan Fınai sınaviann^a ba^aî ı t>Ur vars^mat. l^asonmjlar lnlenıet vç posta \-oiuvla uta^üniacakut • Final »mavtna &ai irc^a Hık kuinan xarı$n acıEann ula$ m masranarı sakfımı? tarafındar Lır^ılanacaktu • "l an^matla bırncıve !^ ıkıncı^c 10 uçuncu\fi ^ dördunuivc î ve b«sıncı\e "^ Cırrhur \et ahTi» •.enkvcktır • Yarr fınaî *«nav ^"Ka^tm 20*15 F naîSıtvavt vc Ödüi For^i IS Ajâlıi: 200* lanhkr ndc A kanı ua-vaptlacakı r TZV • M1LLI EĞ1TİM BAKAM 1ĞI • ODTÎ • TOBB •TtBITAK ODTÜ-HAUCI Yaîılımtvi Teknokent ODTU 06531 ANKARA Tel 2101627 2100020 Faks 2101628 www t n org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog