Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

11EYLÜL2005PAZAR + CUMHURİYET EKONOMÎ / YATIRIMCIREHBERİ Pajero ders veriyor... Hem İstanbul'da, hem Dakar'da. Cumhuriyet Altını OTL) 130.00 130.00 128.00 12BJ50 OSEyKl 06EyU 07E?ö 06 Eytül OSEyHI D o l a r (serbest piyasa satış) 1.3340 ı 1.3330 I 1.3380 14700 • ^ 1.3340 1 05Eyta 06Eyö 0? Eyiüt Q9Eyö EurO (serbest piyasa satış} 1.6710 1.6660 1.6650 1.6600 1.6550 (KEyiûı 06Eylül 07Eytû( 24 Ayar Altın (YTUgr) OSEytui 06 Evlül 07Eytül 08 Eytûl 09EytS 18.82 OS^tül 06Ey<ül 07 EySûl 08Eyöl 09 Eylü! Ifka Ea Eı Hiftal* tylık YılM •iön Difit l i b t t Kapaş % % % •JMFtıı t IFIII rn1 ' r-ii,- ÎK«3 S3C 324 0» 321T-6B 2KDE •3sı m 6JGSF 0J9 '33S5CS '.30.87: azıır 1*375 1 K3933 190604 Mönarat 2 358» ıa»r 1 £«« im.23; 4*.79t 47 UG 6 1 525 292 66 125 I4M Iİ3 O~ 5İ5 O73 ı» U0 •T I0İC Ü93 5İ0 7» 280 •M '170 '500 p Borjsar Mamasmarr a a c s a e Çbnento ( 1 2 I6K.32! •o 122C S27Î 136 £ 7 1 2 1 11! nx 10-3C 421 113 13 C 13B 2.74 063 11C 5.4 130 a» 15-0 1 9 II» îi 19 ıc "îtc 223 ıc ıc •ıc 73S 665 044 •.81 ııa 4125 L50 U3 4.0 1L50 O 2.51 13E 1-2S •ıı: ııı: !« ıs •a I I 045005 Madmc» 394T 3SJ42 34i jEf »3 «3 12C 101 -oac 21» 525 121 •i£. an •a ı» 065 32» S45 237 7 8000 ]S6 •)» •3» 142 Oorrvd DesaLV «111! C0J3S aotaj Ec=EKta«¥« EotckA tâEL İSMJ77 4N0CS ıauc 1JCMGE ztst 171S76 4 J B 4 1 ! E « k 0n. SOOT* •a r- S.CUS7 6EO7 €5281 3TS1 «4« «24: ııc 312! •2JC •!8C 4X C3Î İC İ9C 172 2.Ü 1 *2 3.34 436 143 172 18E 3JE 77C 3.6C 1 * 45C 156 121 174 2 1 : 16E 294 10 5C 3X 25K 14GC S'î ıe 74! ıoe •5c 111 ıo 1M *« •|ı ı J 00 222 ÎSS S52 444 4*3 8454 6200 17» 162 .4-. - u 4H0 : - § «a IM -» •» 174. 3B8 •n n 482 460 1T« i:4 •3 a 1 * 12» 194 • M V20 • -0 272S 25i» 2 -9 CJ» CJ« B20 - 1 3 CJ5 1 3 D Î.-S İB0 -U •1» 1 14 L3S 1(00 •5 jatfcb* EE-49- "K S.M2S 7^446 64.-a 2.».« •,»«• 34SU4C 82S 2-1! 74C '4SC 2ı; 48E rx 154 114 -i» • t ı-dx »oo ı-sjo 1-4 -.«S İS4 1 04 • 1« !£ •» 107 MJ 2JS : » 2J0 115 GamrVaLCr GSDHotjra 3 4 F M k D l t a ) Sçcna ItaıGMYO J S 5 M S «os- 25»-ı; « S25 ooc •ıc IX 12 2* 208 19S 246 14Î 2K O.*7 092 -1» •S30 1İS • • » •40 :3o t * "» •t* E30 •ıa 03 1» SSE 1 TexcoK«i 3"f) •-ec 103 •• '^7 :rj4ccj::»î2aı.-i4xa :- SKK ee» tsssjr. l'£ (40 1 4 -:-*s-*; i3s » a 4 * 3» 87 2.9" "Q< 2S 14BJ 485 1 » 294 : 2 f SJE * fift 4a»; ».» 495 IX 2SJK 3:7; •50 İJ» 3.90 ' -; 2- 1 2-24 6450 >\9 C1I trsı 5FÎ9C ınâs E 2» Kaıdsrapi Kı LsgaYa 3S-HO6 55L5S: 33E UBPJT Çrerto 3 193E30 •4Eİ-J 2 O 3 0 - 9G.H) 243^46 5-8S.3S8 ' Salanc -CU-ç 1 SooSucı • TSMBVar.0-. ı«=fa a-. TTtirag T Î-E69 Z3I7. l'IE 3,8 IX! :i IIÎ 2S4IK 75i * S 2CK1E 2MTE 30-t 3C a»ı 043 1 3 0*3 !4 8O 415 590 260 3S3 330 035 086 ü"2 •120 •83 231 434 : - Û O '9 '0 3 50 İ030 o:* OsJ 32 5S0 945 E3 5CO 560 Cİ8 46» 079 •52 580 36Î -g- •C5 ı:sc 2J4 2.1! 4JE 71: 112: 1JE 23.1 "-'! <-*C •ÜC IK •î-î I X İ.5C 1 1 : I3S •JE -.1 IX- -.1 îî İ3C •'4 IX Iİ1 4*4 »s 1SC 1 2 2 4-4 İS0 *n t.-t Mfl* Hükümet, işsizliğin düştüğünü açıklarken İŞKUR'a yapılan başvurular son dönemde arttı Oran düştü, başvuru arttı«16 252C 1""6 l i : 617 151 115 5jl IX Ijl 214 122 •K ILK OJO -29e '12 782 0J10 459 •06 6JB 140 -526 1 » 426 152 031 5.56 17f :<c 1B1 175 145 -143 -U5 97! 136 134 1J5 1 S 190 047 194 139 122 2976 143 176 •c C74 14Z. II U îiJt 36.1 1 5 13 *-.*5 211 138 1 3 VC.Î ıa 1 C 6.3 1 5 l î İ25 35.53 2.M 2.3 2 I 4» 49 73 ıa ım 3 • 5* 2Tİ -61 •OJC 18E 11C ıs 5.73 194 •U4 43! 1024 U 2 185 349 533 -6İ7 1*5 36G -0*5 •91 43-] 254 '18E 54' 1 * 000 3.07 2e 419 479 3 7 !'O2 157 ia«9 •341 J » 23 2424 321 417 •Ctt -080 5* -3a 13< 14j» 144 143 045 •e.77 OİB 7ü 1U4 -4B •5.4] 14 41 U.SS -9JS •769 -0J2 273 •ıa 1164 2.70 -5.48 3125 1125 -3.C O00 -12JC 127 063 •454 18 7C J36S 123 0 1 t9E 436 719 •444 1987 aı 16! 133 154 115 -045 T 8S 1SC 137 107 0.69 22 163 000 433 •05 204 2"4 256 •32 662 490 044 2 S 265 •31 n 366 093 3223 464 449 0S7 343 05 094 2€3 003 203 096 0» 495 000 om -636 6 ' 265 •«43 4 2 ••55 057 6 1 •2 • -0 O00 '21 •zı 5S2 -095 061 218 439 430 244 -089 20- 493 -4S 4"* 1 1 657 1S38 46 000 4"! 497 400 1052 '30 406 095 •23 -251 -4 30 507 444 000 -'96 ııa» •v 500 -566 T ' l 1270 '60 2-21 -270 2326 ••33 000 •052 049 1233 £44 -238 nv --S2 -•60 CT' •» D00 552 -4 72 -•7S 2JM 24 [DO 1İS4 IX uı 35JO 136 1 3 1JB İJ~ •S 2J4 9J39 2Ü İ5E 2.* -a45 cx 753 144 »25 1C4 11 2E 72! -jSf 741 5J6 6J4 0İ7 045 177 4*6 061 ıa •6-49 457 -U1 77-OS 7732 7121 55.17 33J2 n& İ33 2327 '055 23.35 •2.10 1İB3 3727 5418 432 1C38 '8.8C •562 •803 93 OC -292 812 94 OC •122 352 24 86 2912 '0D4 İ4S -«3-23 425 K27 2s.se 10621 29.4! 15467 •KU1 " 8 2 •13S 24 r 597 •093 8586 •384 2(90 •1948 571 941 r 2189 -5893 16.11 8520 13İ8 1436 •2814 580 10059 15S 94 34 >C54 ste 35J8 IC69 5126 •3635 3532 6886 1349 9C64 «44 158T 8214 -544 •12 77 5!4 I» 11835 1568 374 •;J6 11975 7323 2519 -i.58 •1017 *55 12J1 3846 110 1.05 ÛJ6 15i -".X •113 3.57 2.15 ta 174 -410 •ÛJ7 775 323 9.4S C67 -4 0C 1 S 2481 -2 65 1467 254 75f 415 9.01 43" 25425 143 63-97 -6-9C -İ57 3115 316-69 1742 22025 2164 •140 7Ü0O 375 C.94 •4» -3J6 1930 17B OJB 56 E 537 22 4S 616 Î.İ 20.42 1114 İ4S -909 2163 331 16J7 HJB -2693 -5-36 -085 14 42 571 :oc II 177 II 4« 727 -18! :ı J7S 32a •E2S 745 •75 173 611 -B.33 •725 •617 178! •4 7E 174 37C 294 :94 5.17 -191 lltt 1925 131 •4 48 2.6C 145 7ffi 115 1250 296 •29! -515 1143 •iî -Î43 -3 97 448 1194 -443 1Î75 584 İX -952 -586 750 as 35.90 •028 25-03 2236 34 63 ;< a» -7!7 43.49 -414 5C47 617! 2024 •14! •H2S * H 1226 2E4C 846 63C '8.71 -984 :6.3E 2765 S5S 85 75 1657 '9808 48.88 11165 111C E4E 2523 53" 3C29 189 1 5 48 59 53.85 5221 119! 27 5C 42.0C 82 84 6651 17Z 1*2.53 14J7 517 16.35 34 51 585 5723 23J0 •220 4 33 •37 84' •364 -0.96 17-0 0)6 5'3 4257 0 1 224 12.31 -2.56 507 2562 123* 000 -4*9 118Z •320 545 Jffi •094 000 -500 2035 873 340 -191 551* -873 -16 U 165 -689 •90 10 «1 •316 '02 -522 ••25 475 5.45 -15» 538 28.32 1394 :ÖC 1143 •331 2J6 1"B 14J6 3JJ1 •143 423 j'O «44 9629 54.02 50'4 28-3 8463 339 3800 » 2 •»44 994 53.85 2198 •152 •7 41 57'9 «94 -3790 182 ••45 26*9 -4 65 3184 '481 3669 3112 120 19-9 •663 403 1*"4 395 7805 274' 15020 264- İK 2-35 2444 2787 -565 1146 154 •1729 •7 14 6.38 7523 56.72 222-39 3.08 772.40 -3.80 -4 40 -441 1731 EMİNEKAPLAIV ANKARA - Türkiye'de işsizlik oranı konusunda DtE'nın rakamla- nyla IŞKUR'un rakamlan bırbıny- le çelişiyor. AKP hükümeti, DtE'nin verilenne göre işsizliğin düştüğünü açıklarken bu hükümet döneminde IŞKUR' a yapılan baş\Tirularda yüz- de 39 oranında artış yaşandı. Başvu- ruda bulunan yurttaşlann ise yalnız- ca yüzde 11.7'si işe yerleştirilebüi- yor. Başvurular. 25-29 yaş grubun- • AKP döneminde ÎŞKUR'a yapılan başvurularda yüzde 39 artış yaşandı. Iş umuduyla gelenlerin \oizde 11.7'sı hayaline kavuşuyor. İŞKUR'a gelenlerin yüzde 32'sini kadınlar oluşturuyor. da yoğunlaşırken yüzde 32'sini ka- koydu. AKP hükümeti, işsizlik ora- dınlar oluşturuyor. CHP Tekirdağ Millervekili Enis Tütüncü'nün soru önergesini yanıt- layan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakaru Murat Başesgioğlu'nun ver- dığı bılgıler, AKP hükümeti döne- minde IŞKUR'a yapılan iş başvuru- larında patlama olduğunu ortaya runın gerilediğini açıklamasına kar- şın İŞKUR'a 2003 yılında 557 bin 92,2004 yıhnda 646 bın 182 ış baş- vurusu yapıldı. 2002 \ılında başvu- ru sayısının 464 bin 228 olduğu dik- kate alındığında AKP hükümeti dö- neminde başMirularda yüzde 39 ora- nında artış gerçekleşti Başvurular, 25-29 yaş grubunda yoğunlaşırken 20-24 yaş grubu ikıncı sırada, 30-34 yaş grubu üçüncü sırada yer alıyor. Baş\iiruların illere göre dağılı- mında ıse 103 bin 234 başvuruyla îstanbul bınnci sırada yer alıyor. ts- tanbul'u 63 bin 658 başvuruyla An- kara, 33 bin 865 başvuruyla Izmir, 27 bin 352 başvuruyla Kocaeli, 26 bın başvuruyla Bursa izliyor. En az başvuru yapılan iller sıralamasında ise Şırnak birinci, Ardahan ikinci, Tunceli üçüncü sırada yer ahyor. Burnuna pis kokular geldiğini belirten Sinan Aygün, yetkilileri uyardığını söyledi ATO'dan TEDAŞ îhalesine tepki ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Türkiye Elektnk Dağıtım AŞ'nin (TE- DAŞ ) 16 ildeki 27 adet projeyi bir- leştiren ve 200 trilyon lirayı bulan ihalesinin iptalini istedi. Aygün, "Türk fırmalan bu ihakye gire- meyecek ve bu iş yabancr>a 0de- cek. Kendi ülkemizde sömürge muamelesi görmemiz reva mı? n diye sordu. ATO Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, söz konusu ihalenin rekabet ilkelerine aykın olduğunu dile getirerek " Yerii fırmalann gi- remeyeceği bu ihalede burnuma körü kokular geliyor. Bu ihale ya- bancıv a verilmek isteniyor. Sa>in Başbakan'a sesleniyorum. Bu iha- leye inebilecek horrumun ucunu kesin" dedi. Işlenn birleştiriknesı nedeniyle, müteahhıtlerden ıstenecek ış bitir- me bedelinin 100 trilyon lirayı bu- lacağını. bu bedelde ış bıtırmeye sahip Türk firmalanmn olmadığı- m kaydeden Aygün, şunlan kay- detti: "Türk fırmalan bu ihaleye gire- mevecek ve bu iş yabancrya gide- mek ne ile açıklanabilir? Bu ya- bancı hayranlığı da nereden geli- yor? Işin içinde başka işler mi var yoksa? Bu sorulann yanıüanması- nı istiyonım. Şimdiden uyarıyo- rum. Burnuma pis kokular geliyor. Komisyonlar havada uçuşacak, • Aygün, TEDAŞ ihalesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini belirterek "Burnuma kötü kokular geliyor. Türk firmalan bu ihaleye giremeyecek ve bu iş yabancıya gidecek. Kendi ülkemdeki ihaleye girememek ne ile açıklanabilir 1 ' diye sordu. cek. Gidecek de, ben soruyonım: Niye yabancrya gitsin? Türk fir- malaruun canı mı çıktı? 600 yerii firma ve burada çahşan 5 bin sa- bit, 50 bin geçici çahşana yazık de- P mi? Kendi ülkemizde sömürge muamelesi görmemiz reva mi? Kendi ülkemdeki ihaleye gireme- hortumlar çahşacak. YıDıkyatirmı rutan 400 trihon lira olan bir ku- rum, neden bir defada 200 trilyon lirahk bir ihale yapıyor? Yoksa yangmdan mal mi kaçırılıyor? 16 avn şehirdeki 27 projeyi aynı anda sürdürebibnesi için bir müteahhi- din aynı zamanda Formula pilotu olması lazun." Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar rutannda elektrik satış geliri olan bir kuruluşun, gelirinin yüzde 2 'si- ne isabet eden bir meblağı içın ne- den "ulusıararasıkredinihakusu- lü"nün seçildiğinin de sorgulan- ması gerektiğini belirten Aygün, ıhalenın derhal iptal edilmesi ge- rektiğini vurguladı. Şinan Aygün, "Dağınnı şebeke- leri yarınnılan özkaynaktan ya da kredi zorunluluğu var ise TEDAŞ kanah ile Dünya Bankası ve A\TU- pa Yatınm Bankası'ndan temin edilmelidir. En önemHsi de ihale, 20 ila 30 trilyon lirahk ihalelere bö- lünmeü, tüm yerii fırmalanmızuı kaülacağı ve yerii ürünlerimizin ağırhklı olarak kullanılacağı şekle dönüştürülmeBdir" dedı. Aygün, aksi takdırde TEDAŞ ve ihale üze- nndeki şaibelenn kalkmayacağına işaret ettı. KAÇAĞİIFATURASIAĞIR Emnıyet Genel Müdürlüğu 'nün yayımladığı rapor, Türkiye'de yılda 3.5 milyar YTL'nin (3.5 katnlyon lira) akaryaht ve sigara kaçakçüannm cebıne gıttığını ortaya koydu. Rapora göre, akaryaht kaçakçıhğım önlemeye yönelik son beş yılda yapılan 38 bın 301 operasyonda 14 milyon 896 bin 563 htre akaryaht ele geçinldı. 86 bın 802 kisi de suç nedeniyle yakalandı Akaryaht kaçakçılığımn en voğun vasandığı iller Van, Jğdır, Şırnak, îstanbul, Hakkân, Batman, Hatay, Şanhurfa, Mardın ve Kocaeli olarak sıralandı. BOBSADA GEÇEN HAFTA FİYATI Hisarcıklıoğlu, artan olaylann sektörü olumsuz etkilediğini söyledi Ekonomide terör endişesi / ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve Borsalar Bırligi'nin (TOBB) açık- ladığı Ekonomık Barometre Anketı'ne göre, ekonomı özellikle 2005'in ikinci yansında yavaşlama seyrine girdı. ancak şu an içın her- hangi bir durgunluk söz konusu değıl. .\n- ket sonuçlannı değerlendiren TOBB Başka- nı Rifat Hisarcıkhoghı, ortaya konan venlerın bundan sonrakı dönem içın yapısal reformlara hız ka- zandınlması gerektığımn ikaa" olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetım Kurulu üyeleri, ekonomik barometre an- ketının 2005 ikinci dönem sonuçlannı, dün kamu- o>-una duyurdu. Hisarcık- lıoğlu, anketin ortaya koy- duğu başlıca sorunlann, "Ekonomideki yavaşlama, kâr nıarjlannda eskiye oranla yaşanan düşüş, ihracat per- formansındaki kayıp ve kânn azalması.yeterli istihdam aruşı saglanamamasL yannmlann hız kesmesi ve bek- lenülerin za>ıflanıasr olduğunu söyledi. TOBB'uno- da ve borsa başkanlan ile yaptığı bölge toplantılannı da değerlendiren Hisarcıklıoğlu, "Yaunmteşviksiste- mindeki aksakhldar en önemB sorunlardan biıi tstih- danı maUŞederinin yüksek olnıasj nedeniyle,Türkhe'de istihdam adeta cezalandınlrvor.' 1 dedi. Artan terör olaylanna dikkat çekti Artan terör olaylannın ekonomiye olan etkisiyle il- gilı bir soru^oı da yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, terör ey- lemlerinin bu şekilde artmaya de\am etmesinden ül- kede yaşayan herkes gıbı sanayi ve hcaret hayatının da olumsuz etkıleneceğinı belırterek "İdari tedbirier ve haikın bilinçlişekilde teröreyüzvermemesiyk tekrar is- tikrar ortamına kavuşuruz" dedi. Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? Menlail Kjymet Işlem Factnrt FafcsıyT-ç TjosParo mttan Düşik 34499E 170 6557 466 462575*2 54231S «-642 586293 1490883 1 12-41C 7251 « 7 30531: 881103 16248 406 361937 2.15-33! •-11 683 Hafblık Kapanış % Aylık Yıll* •4 \ Son Hafta Yatrm Fıyab Fato% Fonu Adı Son riafta torr, Ryat Farkı% Fonu Adı Son Hafta Yatnrn Ryab Fa)o% Fonu Adı Son Hafta Ryab Faiott VatfFr Si VattoTasl VjfW VannTa.Ot 3.5<9J99 2 0443T 2.086417 3,538267 3.804F4 1467İ-4 1945450 3GUO9 035-344 376883 K'656 2529831 393624" 216 2.06 2.52 133 5.35 aOS 4J6 2.96 765 •00 22.40 645 52C 29C 102 0.4' 45825 62.S27778 IOf-0* M7S262 34-136 1550773 153 2'5 3GE 422 2 X 2.6C 495 120C 4E6 284 •53 23 5C İ6C 248 312 115 138 555 945 225 222 28C 19S 895 4 74 323 lî 2420 670 555 410 0-« 2-37 150 23B 520 216 2J4 5.15 456 306 C9S C52 •64 2575 6.0C 14S 6.45 S9S 215 222 Î.55 S25 472 306 IX 1 0 24 ao 67C 5« 31 436 :42 134 159 220 39G 5J4 1330 4J6 33! 336 3il 160 29J0 ;x 2J2 3J0 120 -128 179 622 Î3' 0İ2 059 •2"» 727 131 641 cm 526 075 -0S2 : » os cx £36 İ32 •C45 2-79 1-98 •46 •53 ••8 532 IV 4-4 ct» 200 15- ••O -2İ2 •23 tC78 256 •2S6 i"1 •752 -0190 •547 3688 -659 8095 44 03 8.23 5324 •»35 432 101 194 442 •159 22999 9J3 " 0 2 6 •5.50 '4 7 24.35 DOC -357 ;K -0J8 •233 03S8804 0 ."12146 0'-6O99 0333996 0 21-812 0 350336 095% 083% 0 821» <oçcar*HlHsseFonj Dercîar* [Aj Heae Fon > 3 « a « X Hısse Fon A H F «S6 9625 •156 •••6 2228 1936 •600 4&1D 1897 046 991 J3J8 105*1 9440 23*1 10K 308 136» 15J4 2231 -4H -698 GJO -1250 9837 3082 166- 306 94-2 4631 7341 -4182 •1356 31 1S 8-90 3673 456 T * \K Deteken Fon Teb /ar Yx 4 I LA; De§ Fon 3aş*ant U r , aj ^ "on -S8CB»**)pe4 3arantıBaı « S S 0DO% 3WalMenWpi5_*ıır ECTçcas (AJ C « F o r G J J I Ü San. İA, Efeğ Fwı Ac»(»JPeCF<r Zrait Baı I Deû Basa. Foo aomV ADfc?%F 0 1 6 3 J H A j C t i For 0 22823 02'038' 001-918 0-OS5C62 06cS6«5 00123CC 0020276 0011235 0046295 040% 02» 029% 029% 027 Ht 023% 022% D'5% 0 - 1 % T383622 0 0 9 % )eÇ •orO 012429 V 63*686 ODO't 0039061 -00» 1-979189 -0D6» 0055*68 -007% 1854530 -010% 22974352 -011% 01398*3 -012% 0011893 -013% 0JE4~2 -0H 1 * 0011504 -017% 0M585- -020% 6 -2-*95 -02a» Abank A Hase : oru A a*AS*HlS' Fonj ıatÂşlraıTonu j A j l t FBanKjjşta KanaFonlan QotElUaın YKBWK*roFon Y l ( J * to toaa* lAj (üna Fx Evgr Wer A Karna Fon Bza&aş £Aj Kjrma =on ÛB» lal A| Kama Fon h A K Fheraıjanıaon QarantBatıl\Kan»Fon T* A K '*™ For 1589 11084 -14 2440 168 2073 213 12"9 İKİNCİ BLUIAL PAZAR SK-52 29386 3 324 £99 37IE-7 142 r î 290442 1321B648 45324 5=94 333 42117 '48181 •505J74 626ıl18 485 179 343 6« 2240 •49 266 £200 366 322 2475 '24 0.88 •82 5.95 19C 73C 30 75 167 296 67 ao 396 3*! 2800 ı» 0.94 555 1JE 0.45 6.70 27 75 •37 2£S 6450 180 1*2 2E75 126 39C l.K 739 319 J26 338 2444 -4 85 •221 157 270 941 ıss oao ÛJXJ 10945 21 2105 -2110 13-25 -•80 2546" 4sr E269 12669 251» -44 79 50 a GflZALTI 136-134 -0XS 1SKS248 -031% 0703949 -02^S 10-896584 -0J8S 0074220 -C.38-4, 0496048 -C4E<t 0010-2 -tSSr. 266404* -C56-», 0054453 -C64-S 0 025*26 -C.65*, 06O4M6 -065»« 0 "34-40 -û65iı 03X112 4 65* •"03573 -069» 0-İO532 -085% 0C16'« -0B6% 30800313 -094% C £26078 -0 94% [007432 -0.58% n(Aj*1XFsnj j4*028£ 130% Zraaa»ıHl»ılKBÎ0Bxl Fonu "OH'93 -1 « * Fıaısbank Do» Jcnes JsL 20 A Basa Yat •mu" T 3 0 2 149%. 001548- 0.019053 •645136 02'6452 006-K4 11-988 0174033 0024636 16366810 0023346 0.52-978 0276+19 0J319360 0023CC- 00S14S 0025528 0023049 0032C98 : 121613 135T2- 0030158 013565 031819" 0010864 139*063 0038806 0300008 0043463 0232909 04"0 7 30 17 024072 12565-9 10391'1 0456265 0012238 0228278 0199432 0033011 0040618 00369 163% 063% 021S 003% -0"2% -0 5 - -0 3% •D'9% •0 9% -C65% - 5 3 % -022% •026% T d9tant B C* S CN- B B C i * D e b x * a k ( B t e d r 3arST«Bzı B 3eö -0- D B ) Fcir B 21405lX 043% Om339% 039-4 3JK% 038% 038% 037 TLrKsttMnBIUatFon Vskılbar» Bl Liot For 0C15637 OTtE'S 268356" 0220056 EaıcierBLİotFm 0 1 4 * 14* 14% 13* 12% 10* teîiBOeCo HS6CY3tlB3*=cr Fnanscar* jsr •*& Sraatrr Bı:« ~-<r S > F i /artar* ıBıbet =or Dın»Jnk.ıBDeSFor " * B OeSşker Fx G»antBan B 3 a B Acarı3 Deâ Fon î aratıBı[)eS'; on GamMeı 03TI, 035* 0 35% 033% 032% 032% 0 31% 0 29% : 2 T E 029% Yon Şub.3^ =0*1111693 a o0:a(S [590906 [.50905- [ 32343C =on::ir06 2C25104' C-T98" 43U23605 Oü'0675 24 735706C YcrtOeş FjnSO-SS-» 3 H Fjıarsbar* Eı uei -or TeHsnranllB*^-^! K3*nraBaîe0edFor' :j590ai :G'*361 :.r576« :589-lÇ 0 2"% 026% 026% 025% 0.24% 024% 023% 022% 021% 0036*40 J-S4T94 0'42528 Dİ61051 01*13*88 0246378 1625492 031* 0 7 » 0J8* 054% Oİ3% Oİ2% 049% 049% 04*% . 0 * OıetForiai -C12S -cr-* -C22-S 0036186 -02*» -C86% üht : c a r hatoar» Bı BDCrri M Fxı GttsJ Ua- E Jkıt =tr Dş(a * r . 5eç S l*.- =0- Ha*Tond James '8 M Fcn S FSateMnüRLBFon FransYatjt Jt-Fon Omaıa*S\lMhr. C < * B P Ftıars MflesanOzs 4 5 i >ec Fai . >)De« Fx, _ , _ _ .SDeCFon T ı r t d ı w * ıA Je? c <»" Endeks Fontan oartısJnaöc SefcorF^ntr BcrMer > i A ısaa Fonu Vta-< A m lir S*. Fonu SaatSan ^ Uaı Sek. Fonu M k ^ l Sk F 021'52! 042-53- O'E'25 D'95546 ÜJ60656 0/J43644 CD49378 "B8% I r a a r ' a ıBlLMFor. 04İK! te3*ıtî(B Irt L M F C I C 39% Cişcar* 3 _KT Fan O V * •0 43* 240% • 0 4 1 * -061* tarfcUo -*s»ankıBlLjk.tFor V*fta* 5 memet _*» c cnu KacYatÖıLJotFon Y'İaibklFon Fra«ank'BIL«Fon Y B 3EÜ12 320639 ••99201 092 231 047 000 055 000 000 038 052 000 070 OOC OOC 043 036 264 051 210 0.5S EOC -455 -3375 1234 -1020 11463 2 X 30C 1515 3X 3X 1BİC OOC •175 CDC 727 0X 0J0 33C6 19.15 •6J8 V**rtH«U3CJc or /«a-ı«AJ3C?J GannlBarlMflCFor Ya»KnoYatıA)UKFor GUj«MırWUXFır Aia|AjU30Fon D C A U - C140470 :o20896 0012896 0020111 0015^9 0O26O0O 0023199 0 330581 O:16 -1S1» 164* 56 6 * 17W1 173* 6 YENİ EKONOMİK PAZAR 3.003204 27? 2 M 271 072 142 3822 o O:16286 17 Bam U30 Bıdelcs =OfuO 031306- KÖdBM({AIU30Foo 1 "65452 1 8 2 * HS8CYa!«l30-cn OJ35C08 1B3* • DsraLlfcn r>0 lAtLOO-on 00-5799 -220% ÇBanJHjj-tSFaı -.023664 241% YSMKFtrtaı BTPlFCNLAP Faı»d SorF^at Hafiarı» Detoar Fcrtatı YKBlBlCeiFon 53603960 Ecza^as\Ceû Faı "027512 AM)ar*0»Banıao*(B3ed-ıx-G011934 Kodsnt Bl feel Bank. Bu. <n Oeğ. Ya 'cnuO 010*54 om AnadoluDmıBjDedF» OC1S310 : ö O * a o M M m B D B S F o r 0"«9916 :58»: KoçYa! BOaTftrtfoy Yön Cej FonX123<B6 Ji"», -043* 033* £59* .«jal| HS8C3»tl8ü«F(in AfcbajıkıBıUMFtr A & F ;^"53U3 0 J 8 ^ 2 : 3 2 2 - : C26-- : 02*056 D23» ".0"348fi 0.22* :0480X D20* :H - S67 020»- : 0-8624 320* :23066î D20* *J)12iX 020* :B2KW1 C20* C-0'0293 019^; S6 128158 : 1 9 » 2650362 : » > 97852002 : » * 00-1291 :19V 5CI459S 54-5887 0C13640 1O9JO861B 30494918 0641187 •a 38*245 •i:i5821 0148142 319* :19*. [19* 019». [19*. ım, :w\ :i8*. 118%Ataatl&uMo 01812 . - b B«as IB Buıuk Brm» Ya üht =onO£10S99018' Koçtam î) Ljk» : ıy VacioİLbank ıBt Lkit -or Aoan» ü jkn ^on I S 1 Jtot Fon ftn*(BDea.f TSKBlBIDeC Fon T « V » V * « H B . B 0:33*l 13891: İ328313 0J8943C 0.300356 3-039651 OyatartEU Tec a, Ufc" Fon TSKB(3LMFor T a « r Men pl ükıt For Zraa-Bar ^ F a*76020 0 38733 U T 4495 0224583 24-6T66 133-425 0959527 06O! 051% 048% 047% 0 4 5 * 0 S amınar&(3 Lj* EcactesBLHFon S«»tantİLMFo>ı »ılerYalâLUFon Ie*fsntH*lBükı|Con Ki ! «vııa Ba" ıBl üttf Fon 4İS04796 0245951 2349266 0 456074 0OT371 0-33130 00299'S 018% 018% 018% 018% or% 017% 017% 017% or% 017% ors 017S 016S 016>, 015% 01117881 16-549660 *2 816218 001265" 0 09009" 05131B3 U e e a ı B L t J t ^ 0JE3983 İasttrBr T«RAPSTeksaÖ:aDe4Fonu 0096431 Ttfıvi ve Ecnc -onları Eo3C*aşiîlTa(wıveBGnoFomi 0J31O923 BOT&raa"aT»ıv<*onu 0J115865 JıvL Ban B -arv* "onc Kaçi'aBl'aMFoniı YKBBı'arrvı-oru HS8C»»HTBFon HSSC-ankıBTatıviFoBi lş3antBu) Amaç flTOFon Yap <rBci ras B"ı Tafivi *ont h a^anl" ı3 "atrd For*j CK.^o«<aknraBar*BI T C>aıMnlc"ST»xilFon 0627914 046% Garart Ban B Lnuı Bono End (Sa*o Uzun» 0102*7 016% tar* ıBTah.'Ftm 0S3388S 046» "ebEıTBFon :i1340S 045* HaJköank ıBl Tapvi F-Dn*. 1S56C35* 045% "SKBlBTarvjRnı 32330K 045% 3(*ah«Fgnu 570763C 044% 0)!l'2S*7 041% Sarant Ban S 3enal Bono Em «"artt GeneHO 010256 011% DTŞ Yat MaıDe5ıB)T/B Fonu 3-0144J3 0.41% [>şcar*tS)T'J 81*1955 040* GefanöMenıBI TatrriFonu 3390825 040% t'ahn3ar*£)Buyume Ana^TtâFonCJJ'OT- 0*8» ^ataftart"3|*ah«FonL -38J3-13C3 0J8> Fnarstaikn'aMFoa 42Ü8494 0J8*ı 3arartıBar 8ÛMS« Y6nŞJwıTBFonC0'1363 :3i* 3aranıı B r 3 Tanvi Foou 94640029 034% Saranîı Bar B O » 9f Y3n.ŞuC Eurooond *B Fon :JTB39 "134-t TecYalSiaHrfFonu 0068181 3.34% Aö Ya Bl TafMİ Forn 0 C2CG*2 C23% ^SantlBTalMFon. 30506566 3J2* ZrafYjıa'aMFou. "1.35*780 İ2\% Iet.arYonHc|B,Tanv«BoncfonO 019533 330% 0324593 026* 0012105 126% < J m Yat Bı Tahv* * Bono FonuS 0*4000 025% DsızbanlılBıTanrtFonu 0249382 022% lşBar«aaBıTBlU5C&ı*ondlForC009882 013% ^BanaaBıTB€u--OEıra«)r<»Fon0 00958* 010% ; a h * a ı k ı B r B & t t w x T f c o n 00099*5 -009* YBKKForar 3arantBan.«YBMKFo«ı 0023344 -052% YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Yalvararak Girmek Geçenlefde basına yansıdığı kadanyla ilkokul öğ- rencileri arasında bir anket yapılmış. Sorulardan biıi "AB'ye nasıl gireriz?" Bir çocuğun yanıtı ilginç, bu- güne kadarkı giriş strateıimizı adeta özetliyor. 1980 sonrası hükümetlerin, emperyal güçlerin etkisindeya da güdümündeki bazı sivii toplum örgütlerinin, AB iş- birlikçilerinin yöntemi bu. Her türlü koşula evet diye- rek aşağılanmayı, ıstıskali sineye çekerek, AB'ye gir- meye çalışmak. Çocuk bu davranışları iyi ıfade edi- yor "Yalvararak girmek." Yanrt aslında üzücü. Biz davranışlanmızla, sözleri- mizle çocuklarımıza yanlış göaışler aşılıyor, kötü ör- nekler oluşturuyoruz. Yalvararak, boyun eğerek uzun sürede hiçbir şey elde edilmez. Başannın yolu başı- nı dik tutarak, onurunu kırdırtmadan savaşım ver- mektir. Türkiye bunun güzel örneği. Bağımsızlık sa- vaşı yaparakempefyal güçlere karşı çıkmış, kişilik, rtî— bar kazanmış bir Türkiye ne yazık kı 1950 sonrasının teslimiyetçı, güdüm aftında, korkak demeyelım ama en azından çekingen, aşağıdan alma polıtikalanyla çok şey yitiriyor. Verdiği sürekli ödüne karşı ne kaza- nıyor? Kazanan bazı kişiler, gruplar var ama bu tür po- Irtikaların Türkiye hanesıne getırdığı bir puan yok, ka- zanç yok. Anlayabildiğım, ızleyebildiğim kadarı ile AET, AT, AB ne bizı tam içine almaya arzulu ve kararlı ne de tümüyle dışında bırakmaya nıyetli. Zaman zaman ağ- zımıza bal çalarak, kımi zaman bunun karşılığı bızden bir şeyler kopararak ya da koparmaya çalışarak işi sü- rüncemede bırakarak götürmeye çalışıyor. Şimdiye değin AB, bu alanda başanlı ve kazançlı, en azından yıtırdığı bir şey yok. AB ile müzakere öncesi Angela Merkei'in Türkiye ıçin bir tür imtıyazlı ortaklık, ayncalıklı ortaklık önerisi ya da seçeneğı yenı değıl. ATnin, AB'nın çeşıtlı top- lantılannda aldıklan kararlar incelendiğınde, asıl niye- tin Türkiye içın özel bir statü olduğu anlaşılır. Bızı bi- raz safça, kompleksli, aşın ıstekli gördüklennden, tat- mın içın "imtıyazlı ortaklık", "güçlendınlmiş ortaklık", "ayncalıklı ortaklık" gıbi en azından kulağa hoş gelen süslü sıfatlar, söylemler, terimler kullanıyoriar. Kişisel olarak J. Chirac ve A. Merkel'i daha içten buluyorum. önerilerı, AB'nin bıze karşı olan genel tutumunu, ge- nel stratejisinı daha iyi açıklıyor. Bizi bir şekilde, özel- likle güvenlik gücü olarak kullanmak isteyen Schrö- der, ikırcikli davrandıklan konusunda kuşkulanm olan Blair, Straw ve Karamanlis'e göre, garipsenecek ama Merkel'i daha dürüst göruyorum. Hep merak edenm, AB'nın diğer ülkeleri, Türkıye'nın AB üyeliği- ne kayıtsız şartsız evet dediklennde, Ingittere ve Yu- nanistan'ın tutumu ne olur? Bu hep merak olarak ka- lacak galiba. Imtiyazlı ortaklık, güçlendirilmış ortaklık hangi sıfat- la ıfade edılırse edilsin, bir seçenek olabılmesi içın, içi- nın somut biçimde doldurulması gerekir. Içi somut önenlerie dokjurulmuş. Türkiye'nin duyariı olduğu ko- nularda ödün öngörmeyen bir AB ortaklığı, sonu açık, sürekli onur kıncı taleplere muhatap olunacak bir tam üyelık müzakere sürecine yeğlenebilir. Bu konudaki belırsizlıkler sona erer. Ya ödünlü tam ortaklık ya hiç polıtikası bana pek akılcı gelmiyor. Yalvararak, ödün verilerek, aşağılanma sineye çe- kilerek başan kazanılamaz. Başan, bir savaşım, Öz- veri sonucu kazanılabilir. AB, Türkiye'de deneyimsiz, kompleksli, Cumhuriyet geleneklerine pek uygun ha- reket etmeyen, zayıf bir hükümet olduğunu görüp, bundan yararianmaya çalışıyor. Türkiye ne yazık ki uzun süredır, Türkiye Cumhuriyeti'ne pek yakışmayan hükümetlerce yönetiliyor. Halkımız, işbırlıkçitenn, ya- bancı sermaye komisyonculannın, Türkiye yağma- sından pay kapmaya çalışan medyanın ayartısından, yanlı yönlendirmelerinden, aldatmalardan kurtularak, gerçekleri görmeye başladığında galiba yukanya çı- kış, kurtuluş yolu açılacak. Yalvararak ya da ödün-rest kanşımı polıtıkalar ızleyerek bir şeyter elde etmeyi um- mak, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. 15 yılüa bütçe açtğı 13 bin kat arttı • ANKARA (AA) - Tüıkıye 15 yıllık dönemde yaşadığı 1267 katlık (yüzde 126 bın 700) enf- İasyona karşılık. faız dışı fazla rakamını 13 bin 131 kat (yüzde 1 milyon 313 bın 140) arttırdı, ancak yıne de bütçe açığının 2 bın 529 kat (yüz- de 252 bin 952) artışını engelleyemedi. Devlet Planlama Teşkılatı (DPT) verüeri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1990-2004 dönemin- de faız dışı fazla rakamı 2 milyon YTDden 26 milyar 264 milyon YTL'ye çıkarken konsolide bütçe açığı 11 9 milyon YTİJden 30 milyar 113 milyon YTL'ye yükseldi. Aynı dönemde bütçe açığının gayri safi millı hasılaya (GSMH) oranı da yüzde 3'ten, yüzde 137"lik artışla yüzde 7.l'e çıktı. Buna karşıhk, yaşanankrizleTsonra- sı önemlı hale gelen faiz dışı fazla rakamı yüz- de 0.5"ten yüzde 6.1 'e kadar yükseldi. 1990'da faız ödemelerinin yapılan yatınmlara oranı yüz- de 156.9 seviyesinde bulunurken 2004 yıh so- nunda bu rakam yüzde 590'a kadar fırladı. Benzine5Ykrzamgekf • Ekonomi Servisi - Benzinlerin rafıneri çüaş fıya- nndakı arttınmın ardından pompa fiyatlan, bu- günden geçerli olmak üzere litrede 5 YKr (50 bin lira) arttı. Rafineri çıkış fıyatlanna yapılan zam. pompa fıyatlanna yüzde 1.8 oranında yan- sıdı. Zam sonrası Opet, Shell ve PO'da 95 oktan laırşunsuz benzinin pompa satış fiyatı istan- bul'da 2.78 YTL, Ankara ve îzmır'de 2.77 YTL, süper benzinin pompa satış fıyatıysa îstanbul ve Ankara'da 2.75 YTL, Izmir'de 2.74 YTL oldu. ISTOıYdan parke taşı Hıracatı... • Ekonomi Servisi - îstanbul Büyükşehir Bele- diyesi iştıraki ISTON, ımal ettiği parke taşla- nnı Bulgaristan'a ihraç etmeye hazırlanıyor. Ülkenin tarihi kentlerinden Filibe'nin ana cadde ve meydan düzenlemesinde kullanıla- cak taşlar 1.050.000 Avro değerinde. 156 bin metrekarehk projenın ilk etabı .çin 22.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog