Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2005 SALI CUMHURİYET Almanya Nurcan Tufekçr "Bugunlerde Alman yetkılıler açıklama yaparak Turkıye'nın AB'ye uyelığının Almanya'nın guvenlığı ıçın elzem olduğunu soyleyıp duruyor Turkıye Almanya'nın guvenlığını ne zaman ustlendı ve ne zamandan ben Almanya'nın sınır komşusu? Yoksa bu bır 'guvenlık' çıkan değıl de, eskı Dışışlen Bakanlanndan Klaus Kınkel'ın 'Turkıye bızım Cezayınmızdır' sozu, yanı 'somurgemızdır onu elımızden kaçıramayız' duşuncesı olmasın? Eteköonik posta: deniz8orn«NHirnhuriyetcom.tr www.d8njzsom.com SAYFA 17 Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.51 - Evlerin önünden otopark parası alınacakmış. "Yöneticiler de değnekçi olsun!" ONCE bır saptama yapıyor Kamıl Acar Yanlışı varsa duzeltın "Sıyası partıler ıktıdarı ele geçınnce ılk önce kararnamelerie yandaşlannı, kı buna hısım ve akrabalar da dahıldır, devletn çeşıtlı ust kademelenne yerleştınrter Ust kademeye atananlar da alt kademe yandaşlannı devletın alt kademelenne yerleştınrler Bu ust ve alt kademe yandaş yerleştıımesı ellennde yeterlı yandaş varsa devletın en son kademesıne kadar, yoksa kılıt noktalanna kadar ucu ateşlenmış barut çubuğu gıbı surup gıder Bunun adı kadrolaşmadır" Bır saptama daha "Bu atamalarla hakkı gasp edılenler haklannı mahkemelerde arariar Mahkemeler haklı olanlara haklannı gen venr Ancak ıktıdar sahıplen, mahkemeden haklannı alan haklı hak sahıplenne aldıklan haklan bumundan fitıl fitıl getırecek baskjlarda bulunurlar Baskılann ucu açıktır" Başka bır saptama "Bu yandaşlık uygulaması sonunda devlet çarkı sıyası çark halını alır" Sondan Çekinceli bır oncekı saptama "Butun bunlara karşın sıyası ıktıdarlann el uzatamadığı sayılı kurumdan bın olan Turk Sılahlı Kuvvetlen'nde terfi, atama, emeklılık ve ılışığı kesılecek personelle ılgılı ışlemler anayasa, yonetmelık ve talımatlara gore tıtızlılıkle yurutulmektedır. Bunlar Yuksek Asken Şûra çalışmalannda ele alınır" Son saptamayla bırlıkte bırkaç soru. "Hukumet, Yuksek Asken Şûra kararlannın bazılanna karşı çıkıyor, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nden ırtıcaı faalıyetlen ve dısıplınsızlıklen nedenıyle ılışıklen kesılenlere çekınce koyuyor Hukumet çekınceyı, anayasanın Yuksek Asken Şûra kararlanna karşı ıtıraz edılemeyeceğı hukmune dayandınyor Bu çekıncesıyle, sıyası ıktıdar, hukumet kanalıyla hem yandaşlanna, hem de Turk Sılahlı Kuvvetlen'ne şu mesajı venyor Bız dun olduğu gıbı bugun de turbanlılann, ımam hatıplılenn haklannı nasıl savunuyorsak ordudan atılanlann haklannı da her şeye rağmen savunacağız. 0 zaman sıyası ıktıdar sahıbıne sormak gerek, çekıncede ılen surduğunuz anayasanın Yuksek Asken Şûra karaıianna karşı ıtıraz edılemeyeceğı hukmune rağmen terfi, atama ve emeklı edılecek personel ıçın alınan karaıian çekınce koymadan neden uygun bulup ımzalıyorsunuz? Sızlen sıkıntıya sokan anayasa maddesını rieden değıştırmıyorsunuz da anayasayı ıktıdar olduğunuzdan bu yana çekıncelerte delerek ıhlal edıyorsunuz ve tşleyen bır çarka çomak sokuyorsunuz? Ordudan ırtjcaı faalıyetlen ve dısıplınsızlıklen nedenıyle atılanlan Avrupa Insan Haklan Mahkemesı'ne başvurmalan halınde savunacak mısınız? Anayasayı ve Turk Sılahlı Kuvvetlen'nı şıkâyet edecek mısınız? ABD ıle teror zırvesı mı yapıyoruz, terör zın/ası mı? Farksız Akıf Kokçe. "Şımdı de alafranga mı yoksa alaturka hela mı tartışması başladı Ulkenın ıçıne edıldıkten sonra ha alafranga, ha alaturka ne fark eder!" SESSfZSEDASIZ(!) Çocuklara Aziz Nesin okutma zamanı NESİN Vakfı Başkanı Ali Nesin: "llkoğretım oğrencılen ıçın Mıllı Eğıtım Bakanlığı tarafından seçılen 100 temel eser arasında Azız Nesın'ın eserlenneyer venlmemesını kınadığımı bıldınnm Basında bınlennın bu konuya dokunacağını umdum ama olmadı, herhalde ben goremedım. 100 bınlerce yetışkın okumayı Azız Nesin sayesınde ve çocukluğunda sevmıştır 100 bınlerce ınsanın ılk okuduğu kıtap Azız Nesın'ın krtaplandır Mıllı Eğıtım Bakanlığı yetkılılen bunu bılmezler mı? Bılmıyorlarsa orada ne ışlen var? Bılıyoriarsa amaçlan ne? Azız Nesın'ın ozellıkle çocuklara yonelık yazdığı krtaplann lıstesı aşağıdadır: Şımdıkı Çocuklar Hanka, Ben de Çocuktum, Bu Yurdu Bıze Verenler; Borçlu Olduklanmız, Pırtlatan Bal; Uyusana Tosunum, Anıtı Dıkılen Sınek. llgısız ılgılılere duyurulur" Haydı çağdaş velıler; tatılde çocuklannızı Azız Nesın'le tanıştınn.., Ustelık sıze kıtabı sevdıren adama borcunuzu odemenın ve ınsan yakanlara karşı geleceğınızı korumanın şımdı tam zamanı! Yuksek Yenlım Hattı erdıncutku n yahoo com Garibanlar hariç; "her şey dahil" tatile! Ouslararası Çevre Hukuku ve Sömürü Düzeni TÜRKSENRAŞER KAFAOĞLU Uluslararası hukuk deyınce, koku Roma Hukuku'na dayalı olan ve 1930'larda sıkça sozu edılen 'Jus Cogens ılkelen'ak- la gelır Soz konusu ılkeler, 1969'da Viyana Antlaşmalar Hukuku Sozleşmesı'nde de y- er almış ve zamanımıza dek onemını surdurmuştur Jus Cogens doktnnı, "Çev- renın Sınırötesı Etkılen", "lyı Komşulukllışkılen", "ZararVer- me Yasağı" gıbı onemlı husus- lan ıçennektedır Soz konusu kavramlar, ekosıstemdekı tum canlılann yaşanabılıriığı ve bu- nun geleceğe sarkabılmesı adı- nadır Burada doğal kaynakla- nn kullanımı, paylaşımı, korun- ması ve surdurulebılır kalkınma- da, ortak yarardan yana bır 'luslararası hukuk sıstemı, du- zenlenmesı yer almaktadır Ne var kı kuresel ortak yarar ve bu- na bağlı bır dızı antlaşmalarla ortaya konan yukumluluklen, hangı ulkelenn ne kadar yenne getınp getımiedığı ortadadır Uygulamalarda ortaya çıkan olumsuzluklar ve toplumsal kar- şı duruşlar surup gıdıyor Doğal kaynaklann korunma- sı şoyle dursun, her geçen gun vahşıce paylaşımı ve yok edıl- mesı ıçın egemen ulkelenn se- naryolannı yaşıyoruz. Ekosıstemı somurerek tum değerien tekellennde toplamak ısteyen ulkelerie, devlet ıçı ege- men guçler arasındakı benzer- lıkten yola çıkarak bugunku uluslararası hukuk sıstemının yenıden gozden geçınlmesı ge- rektığını soyleyebılınz Bunun ıçın belkı de Marksıst ve Lenı- nıst goruş olan "Uluslararası hukuk, devletlenn hâkım sınıf- lannın urunudur" savını da ye- idenduşunmekgerekır Hâkım guçler her yerde var olduğuna ve bırbıriennı de ortak kaderle- n ıtıbanyle çok sevdıklenne gö- re "doğal denge"y\ ıçten gete- rek onemsedıklennı ya da onemseyeceklennı sanmıyo- ruz Aslında Cogens kavramtan- nın 2 Dunya Savaşı oncesı ve sonrası sureçlerde kullanılan, uluslararası toplum çıkarianna dayalı "kuresel ortakyarar" kav- ramının, artık devletlen de aşa- rak toplumsal butunluk ıçerme- sı onemlı bır aşamadır Kendıle- n ıçın de duzenlemeler yapıldı- ğının bılıncındekı toplumlar, bundan yarartanablıyoriar Ama onemlı olan toplumlann yaşam- lanna ve haklanna ozgun ırade- lenyle damgalannı vurabılmele- ndır Işte kuresel ışgalcılere kar- şı çıkan kuresel toplumlar, ken- dı guçlenyle boyle bır hamuru yoğurmaya çalışıyorlar Ama bu ış pek de kolay olmuyor Top- lumlann kendı uluslanndakı egemen guçlere karşı savaş verdıklen de bılınen bır gerçek Nerede olursa olsun somuruye goğusgerenler, uluslararası hu- kuk kurallannın ışletılmedığını sık sık dıle getınyorlar Çunku, sozde uluslararası sozleşmea- ler yanı egemenler, hata yapıyor ve ınsanlığa ve dığer canlılara karşı suç ışlıyoriar 1960'lardakı ışbırlığı anlaşması, 1972'de Stockholm'dekı BM Insan Cev- resı Konferansı, yıne 1989'da BM Çevre Programı'nın 1996'dakı Kuresel Komşuluk Raporu gıbı uluslararası toplan- tılarda alınan karariann ışieriığı ve sonuçlan yenıden gozden geçınlmelı ve sorgulanmalıdır Kuresel Isınma, Bıyolojık Çeşrt- lılıkvb pek çok sozleşmeler ıçın yaptınm ve uygulamada sonuç vermeyen uluslararası hukuk sıstemı de yenıden toplumlann goruşlenyle duzenlenmelıdır ÇtZGİLÎK KÂMtL MASARACI r fP kamilmasaraciCdmynetcom 7? HARBl SEMIH PORO\ semıhporoyCa yahoo.com OTOBÜSTEKİLER KEMALLRGENÇ k_urgenc(g yahoo.com TARÎHTE BUGÜN MUVTAZARIKAIS 9 Ağustos ıcutcmumtaz-arüuın. com ACI KAYBIMIZ 1958 Malı Şube mezunu, Mulkıyelıler Bırlığı Yönetım Kurulu esb uyelennden ERTUGRUL BAYDAR. 6 Ağustos 2005 günü kaybettik. Cenazesi 9 Ağustos Salı günü (bugün) Ankara Kocatepe Camıi'nde kılınacak oğle namazının ardından Karşıyaka Mezariığı'ndatoprağa venlecektır. Aılesinın ve camıamızın başı sağ olsun. MÜLKİYELİLER BİRLİĞI GENEL MERKEZİ BİR GECEDE ÛNE KAVUŞTU! 1919'DA BU6UN, I7ALYAN OPERA SESTSCıSİ LEOUCAVALLD (RüCCiEeo LEONI^VAUO) 61 DA ĞLPU LEOUCA^ALLO, OPEGAPA /£rSPıG( UMEj SAY/St SEKlZt &JLAM YAPtTLAR/MbAM N/2CA BıRlYLE ULAŞMIŞTI. HEM DE Blg 6ECE- P£{ *• I PAGUACCI* (PALYAÇOlAKŞ ADU /Kr P££- PELlfC OPERAÇl ILK Oy/VAUPfĞ/ SECE, LEONCfi- I/AUO, KAZAMPIĞı BAŞA£/YIA MU&Z. TARlHlfJPE YE- RiNi ALM/ŞTf. YUfSTTAŞI BıfZ BAÇKA OPEJSA BESTE- CiSt MASCAGUİ iLE BıGUKTE «iföZlSMO*(OPSgA- DA GERÇEJCÇIUIC) AK/MINI BAŞLATAAJ LEOhTCAt/AUü'. K1UH ZAMAAJIM12A ULAŞAgiLEN BAŞKA Sf/Z YA- pm Yozn/R. Saqda, '/ Poy/ıacci *n") haşnolunde. O(/-/ toayayt huyuk. -f&hor- Caruso'non ıkı pozu.ğ 910 000 - 910 050 sen sayılı bır cılt 50 sayfalı satış faturam kayboldu, hukumsuzdur ZÜLFÎYE ÖZGÜNEŞ Oğrencı pasomu kaybettım Hukumsuzdur VOLKANMOHVL ÜSKÜDAR1. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ tLANI Dos>aNo 1998 7 Satış Uskudar ılçesı Kandılh Mah Mezarlık Sokak 946 ada 16^ pafta 1 parselde sayılı 25534 m2 tarla ve kargır e\ vasfindakı mulk Sultan Mah- mudu E\-vel \ akfı Selahattm Ayar Mehmet Alı Topa\ Dursun Mı Topav Mehmet Alı Topay, Emın Alı Topay, Ömer Topay, Şaban Topay, Zın net Topay, Meryem Yılmaz Mervem Topav Emıne Topav Muhıttın Topay Gulten Topay Murat Topay, Mehmet Topay, Sevım Aksoy Müker- rem Çalışal Durgut Aksoy Abdullah Ozdoğan ZelkıfGursu Nurullah Ozdoğan adlanna kayıtlı olmakla hıssedarlar arasında aynen taksııru mum- kun olmadığından Abdullah Ozdoğan hıssesı uzenndekı ıpotekle wkumlu \e uzenndekı mukellefıyetlen ıle bırlıkte açık arttırma suretı ıle satışa çıkanlrmştır Muhammen kıymetı- Bılırkışı tarafından muştereken \enlen 5 4 2005 tanhlı rapora gore arsa 6 383 500,00 YTL Mehmet Alı To- pav a aıt bına \e muhtesat 87 565 00 \ TL dığer bınalar ıle saır muhtesat \e ağaçlar toplam taşınmaz değen 6 660 912, 00 YTL olduğu bıldınl- mıştır Halıhazır durumu- Satışa konu taşınmaz Uskudar ılçesı Kandılh Mahallesı, Mezarlık Sokak, Omur Tepe Yokuşu, 163 pafta, 946 ada, 1 parsel sayılı geruş alanlı bır parsel olup geometnk olarak çokgen bıçımınde topografık olarak guneyden kuzeye doğru alçalan % 30-40 cıvannda meyıllıdır Parsel ıçensınde bırtakım vollar oluşmuştur Taşınmazın çevresınde 1-2 3 katlı aynk nızam bınalar ve çeşıtlı dubleks, tnpleks vılla tıpı bınalar ve sıteler mevcut olup vollan asfalt beledıve hızmetlennden yararlanmakta, ulaşım durumu normal, ana cadde olan Uskudar-Beykoz sahıl \oluna vakm konumdadır Imar durumu Uskudar Beledıvesı Imar ve Planlama Mudurluğu nun 4 6 1998 tarıh, 1998/2199 1786-C savılı vazısın- dan ımar durumunun geçerlı olduğu 9 12 2004 gun \e 9 1 20O4 7705 sayılı yazısında Oskudar ılçesı, Kandılh Mahallesı, 163 pafta, 946 ada, 1 par- sel savılı ver 17 11 1992 tasdık tanhlı ve 1 İOÖÖ olçeklı Uskudar gen gonınum ve etkılenme bolgelen koruma amaçlı ımar planında kısmen on bahçe on metre van ve arka bahçe mesafelen 5 metre 2 kat 0 30 emsallı konut kısmen ayhk şartlarda D lejantlı (ımar kanununun 18 madde uygu- laması gereklı) konut alamnda kısmen park kısmen vola terk alanında kaldığı bıldınlmıştır Bırıncı açık ırtırnnsı: 19 09 2005 gunu saat 14 00 ten 14 1^ e kadar vapılıp % 60 ını bulduğu takdırde o gun katı ıhalesı ıcra kıhnacaktır Aksı halde en çok artıranm taahhudu bakı kalıp satış on gun muddetle uzatılarak İkıncı açık artırması 29 09 2005 gunu saat 14 00 ten 14 15 e kadar yapılıp % 40 ını bulduğu takdırde o gun katı ıhalesı ıcra kıhnacaktır tşbu gavnmenkul uzenndekı ıpoteklı alacakhlarla dığer alakadarlann faız, masraf, hususı ıle alacaklanna aıt belgelennı 15 gun ıçınde satış mudurluğune ıbraz etmelen aksı halde tapu sıcılı ıle haklan sabıt olmadıkça satış bedehnın paylaştınlmasından hanç bırakılacak lardır Bınkmış vergıler, satış tanhıne kadar ıcra borcu tapu harcının vansı tellalıve parası hıssedarlara, tapu harcımn yansı, resmı ıhale pulu bedelı ( o ol8 nıspetındekı katma değer vergısı) muşten\e aıttıı Satış peşm para ıle tîK nun ve tapu kaydı mucıbınce yapıhr Muşten talep ettığı takdırde satış bedelmı vatırmak uzere 10 gun mehıl venlır Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesm kolayca gorup okuyabıleceğı mahkeme kondorundakı hususı tahtava asılmıştır Şartname orneğınden almak ıste>enlenn 3 500 000 lıra posta polu gonderdıklennde bır omeğı gondenlecektır Fazla bılgı almak ısteyenler 1998 7 sayılı satış dosvasını tetkık edebılırler Muştenlenn yazılı gun ve saatlerde %20 nıspetındekı temınatla bırlıkte satışın yapı- lacağı Uskudar 1 Sulh Hukuk Mahkemesı Kalemı Yazı tşlen Muduru nun odasında hazır bulunmalan ılan olunur Basın 36682 GÖRÜ1 BEDRİ BAYKAM Adnan Hoca: Olağandışı Bir Üretim ve Dağıüm... Sevgılı okuriar, ıkı haftadır oğrendıklenmızı toparla- yalım Bınncısı, "Harun Yahya" mustear ısmıyle kıtap yazan Adnan Oktar once "Soykınm Yalanı" ısmıyle bır kıtap yazmış, ardından -veya aynı anda, bılemryoruz- bır de "Soykınm Vahşetı" ısımlı bınncı krtabın ıddıala- nnın tam aksıne korkunç bır Yahudı Soykınmı'nın ger- çekten yaşandığını kanıtlayan bır başka kıtap çıkarmış- tır1 Benım, 1996NJa Adnan Oktar'ın emeğıne konma- ya çalışan Nun Özbudak ısımlı bahtsız tarafından da- va edılmem, beraat etmeme rağmen hâlâ kalbımde ya- radır O gunlerde ikıncı kıtap elımde olsaydı hemen mahkemeyekoşupdelıl olarak sunardım Sn Hâkım, bakın benı çılgına çevıren yalanlaria dolu 'Soykınm Ya- lanı' kıtabının ne derece yanıltıcı olduğunu sıze en lyı kanıtlayacak bırbaşka kıtabı kanıt olarak getırdım Adı 'Soykınm Vahşet', yazan yıne Harun Yahya Bakın Hâkım Bey, benı delı eden kıtabın 125 sayfasında re- sım altında 'olu ınsan ıstıflı' resımlenn lotomontaj ol- duğu' ıddıa edılıyordu Halbukı sunduğum bu ikıncı kıtabın 12, 41 ve 133 sayfalanndakı fotoğraflarve re- sım altlan, tam tersıne bunlann gerçek katlıamlar ol- duğunu bıldınyor Harun Yahya'nın ikıncı krtabının bu bölümlennı bınncı kıtabıyla ılgılı suren davada, kendı göruşlenme kanıt olarak arz edenm efendım " Yanı kendınızı o anda hâkımın yenne koyun, kafası kanş- maz mıydı? İkıncı hatriatmamız da şuydu 80 ulkede satılan, 41 dılde 250 kıtabıyla (buyuk ıhtımalle) Harun Yahya, ya- nı Oktar, dunyanın en onemlı bırkaç yazanndan bın, ya da belkı en onemlısı' Şımdı duşunun kı bunlar son derece ozenle yazıl- mış, sunulmuş, dağıtılmış kıtaplar Bunlar arasında "Darwınızm"\n evnm teonsının "ıflas ettığını 'bılımsel' kanıtlanyla gösteren" yaklaşık 28 koca kıtap var Du- şunun kı boylece "evnm teonsının bır ırtçılığa yol aç- tığı"\/e Nazıler'ın "Yahudı Soykınmı" başta olmak uze- re, dunyanın başına gelen her turlu fetaketten sorum- lu olduğu bu şekılde açıklanıyor Bunlar yazara gore somurgecılık, iaşızmle bağlantılar, komuntst vahşet ve Mao'nun neden olduğu kotulukler vs vs üsteuza- yıp gıdıyor Şımdı bu 188 ıle 250 arası değışen kıtap lıstesınden anlıyoruz kı Adnan Oktar tanhte eşı gorulmemış ınsa- nustu bır variık 1 Nedenı açıkça ortada O hem atom âlı- mı, hem uzay bılımcı, hem genetık bılımcı, hem mık- robıyoloji uzmanı, hem filozof, hem sosyal bılımcı, hem dın âlımı, hem de dış polıtıka uzmanı Soykınm Vahşetı krtabının sonunda 273 ve 299 say- falar arasında bu muhteşem uretımın yarattğı eserler var Romanım "Kemık"te yer alan bılımsel bolumlen, bılgısayar çıpı-beyin hucresı flortunu ancak dort yıla ya- yılan bır sureçte yazabıldığım ıçın çok etkılendım Ha, az daha unutuyordum Bunlann yanı sıra Oktar, aynı zamanda bır Ataturk uzmanı oluyor galıba Çunku "DınsızlığınKâbusu", "KıyametAlametlen", "Kuran'ın Işığı", "Hayatın Gerçek Kökenı", "Allah Akılla Bılınır", "ZamansızlıkKaderGerçeğı" gıbı kıtaplann yazan, ay- nı zamanda "Gerçek Ataturkçulük", "AskerAtaturk", "Samımı BırDındarAtaturk", "Ataturit'u lyı Anlamak", "Devlete Bağlılığın önemı", "Mıllı Bıhığın önemı" gı- bı eserlenn sahıbı 111 Oncafarklı alanlarda evrense) eks- pertız sahıbı eserler ureten boyle gorkemlı bır yazar, Ataturk'u gençlığe nasıl tanıtyor, doğrusu çok merak ettım' Şımdı ben de naçızane, kendı çapımda bır yazar ol- duğum ıçın, kıtap dunyasını tanınm "Kemık"\ dort yıl- da yazdım demıştım, yenı çıkacak otobryografim ıse onyılaldı Oyuzdenhaddımıbılınm Aradaıstısnaı ola- rak dort ayda yazdığım Dunya Kupası kıtabım da ol- muştur ama esasında çoğu kıtap yıllar alır Yanı ben bu 250 kıtabı herhalde en az 320 yilda yazabılınm, ya da kendı kontrolumde ekıplere yazdınnaya kalksam 15-20yıl boyunca 100 yazan tam gun çalıştnp, 41 dile de hızla çevırmek ıçın bır o kadar da tam gün tercüman kullanmam gerekır bu sureçte. Bır de bunlann basım grafik tanıtım ve reklam butçelenyle ortaya mıryonlarca dolartık, ne bıleyım ben belkı de yuz mıtyonlarca dolariık bır butçe çıkar* öncelıkle Mı- mar Sınan Guzei Sanatlar Fakultesı'nı ve Istanbul Unı- versıtesı Felsefe Bolumu'nu boyle bır super beynı, dunyada orneğı olmayan kıtap canavannı yetıştırebıl- dı dıye, tebnk etmemız gerek Durum olağanustu, ola- ğandışı Geçenlerde, geç saatlerde Show TVde bıle bu ya- yınlann reklamına rastladım Allah her yazara boyle bır kanyer, boyle bır guç versın Benım veya başka yazar dostlanmın 300 kışılık an gıbı çalışan kannca ordusu ıle başaramayacağımız ışı, Oktar tek başına aslanlar gıbı yurutuyor anlaşılan Acaba bu tek kışılık ordunun hedefi ne'' Turk gençlığını aydınlatmak mP Onu bu ka- dar destekleyen "Global Yayıncılık" veya "Araştırma Yayıncılık" kıme aiO Ya da orneğın Kanada'da Oktar'ı yayımlayan "AIIAttıque Publıshers Inc" nasıl ılgı alan- lan olan bır kurum7 Genç yazarlanmıza, bu dev ımkân- lan kullanabılen yayıncılan tanıtmak ıstedım e-mail: bedbay «tnn.net - Faks: 0212 227 34 65 BULMACA SEDAT YAŞAYÂN 1 2 3 4 5 6 SOLMN SAĞA: 1/ tn ve çok mayhoş bır el- macınsı 2/Bır etkınlığın geçı- cı olarakdurdu- rulduğu sure Bır tur kalın \ e ağır çızme 3/ Yedi Uyur- lar'dan bın 4/ Atasozlenne dayanan dıdak- tık Çın şıın Bınek hayvanlarının sırtındakı oturrnalık 5/ Mersın'ın bır ılçesı Uzaklık ışaretı 6/Eskı Mısır'da guneş tannsı Utanma duygusu rap mahzenı 7/ Saygı ıle ağırlama Eşek yavrusu 8/ Yeraltı su- yunu taşıyan geçınmlı 8 katman 9/ Cam ureü- 9 mı ve sanayıde kullanı- lan soda kulu Doğu Karadenız dağlanmn yuksek ke- sımlerınde yaygın geçıcı kırsal yerleşme tıpı YUKAMDAN AŞAĞIYA: V Sanmsaklı yoğurtla \ apılan bır tur meze 2/ Vucutta bınken azotlu madde Goz atma, bakış 3/ Bır yolun yokuş olan bolumu Afhka'da yetışen ve odunu kap- lamacılıkta kullanılan bır ağaç 4/ Eskı ozel otomobıl- lenn karosen bıçrmı 5/Eskı Anadolu uygarlüdanndan bın Bırçalgı Bırnota 6/ Ankara keçısırun yunu Tavlada"uç" sayısı 7/Madeneşyauzennevurulanbu- cıns cıla Argoda kaba saba ve gorgusuz kımseye ve- nlen ad 8/Guney Afnka Cumhunyetı'nın plaka ımı Bır yanşın belırlı uzaklığı kapsayan bolumlermden her bm 9/Atıştalımındehedeftahtasınıbıle vuramama
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog