Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9AĞUST0S 2005 SALI 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Mercan Kolye 15.40 Star Dram @Buvük brr şutette yonetıcı olan Kazun, kansı olunce ıkı çocuğunu daha ıyı yetıştırebılmek ıçın tanışıp aşık olduğu Nurselı ıle evlenır Ancak Nurselı bu evlılıkte başka amaçlar peşındedır Yo- netmenhğını Tunca Yönder'ın ustlendığı fılmın başrollenru Nurselı Idız ve Kazım Akşar paylaşıvor Dikey Umit 20.30 Kanal D Macera /77\ CVertkalLiınit)-Fılmde, K2 zırvesıne tırman- v i ' maya çalışan dagcılann mahsur kalmalan so- nucu verdıklen hayat mucadelesı konu edılıyor Dağcıhk konusunda uzman olan Peterve Annıe adlı ıkı kardeş, babalannı bır kaza sonucu kaybettıkten sonra hayatlanm farklı şekıllerde yaşayarak surdur- meye çalışırlar Annıe, babasına daha yakın olaca- ğını duşunduğu ıçın dağcılığa de\am ederken, Pe- ter ıse fotoğrafçılıga başlamıştır Yıllar sonra ıkı kardeş K2 kampında karşılaşırlar Yonetmen Mar- tın Campbell Oyn Chrıs O'Donnell. Robın Tun- ney Bıll Paxton (2000 ABD-Almanya, 124 dk) DörtMevsim 22.00 CNBC-e Güldüaı (77\ (The Four Seasons) - Fılmde, bırlıkte tatıle çı- VrV kan bır gnıp e\ lı çıftın romantık hayatlan an- lahlıyor Bır yıllık zaman dılunınde, dort me\ sımı de ıçıne alan bır anlatımla ılerleyen yapım, zorlu sı- navlara tabı rutulan ıhşkılen ele alıyor Yonetmen AJan Alda Oyuncular Alan Alda, Carol Burnett, Len Canou, Sandy Dennıs (1981 ABD, 107 dk) Gülizar 22.15 atv Dram Genç ve guzel bır koylu kızı olan Gulızar, aı- lesının ıstegı uzenne koyden bır gençle nışan- lanır Nışanlısı, başlık parası toplamak ıçın ıstan- bul'a çalışmaya gıder Bu arada koye Ismaıl adında bır ogretmenın getmesı Gulızar'ın ha\atı değıştınr Ancak beklenmedık bır kaza geçıren ogretmenın yaşamuıı yıtırmesıyle dunya Gulızar'ın başına yı- kılır Yonetmen Cemal Şan Oyuncular Şevİcet Çoruh, Tuba Buyukustun, Gokhan Mete Asker 23.10 TRT 1 Macera Yönetmeniiğini Zeki Ökten 'in üstlendiğı 'Güle Güle', Türk sinemasının usta isimlerini biraraya getiriyor Sırurtanımayan dostluklarKanal D 22 45 (SoWier)-Doğuştan dovuşmek ıçın seçılen, k- endı kışılığınden anndınlan ve toplumdan uzak yetıştınlen Todd kıdemlı bır askerdır Gelecek neslın en guçlu dovuşçusu olan Caıne 607 ıle a- masız bır mucadele ıçınde olan Todd, Caıne ıle bır dovuşü sırasmda ağrr yara alır ve ınsanlar tarafın- dan tedavı edılır Yonetmen Paul Anderson Oyun- cular Kurt Russell, Jason Scott Lee, Jason Isaacs, Connıe Nıelsen (1998 Ingıltere-ABD, 98 dk) 22.45 / Kanal D / Gule Gule Ayrıntı yanda Geçmişin Gölgesi 24.00 atv Macera (Ma)day)-K.ullandığı uçağın duşmesı sonucu 169 kışının hayatını kaybetmesı yuzbaşı Tom Hutton'un pılot hatası yuzunden suçlanmasuıa ne- den olur Bu olaydan sonra bunalıma gırerek ıçıne kapanan Tom, Flonda'da bır barakada vaşamaya başlar Zamanının ço|unu barda avare bır şekılde geçtrerek geçmışı unurmaya çalışırken geçırdığı ıkıncı bır uçak kazası\la yenıden hayatı sarsılan Tom, hatırlamak ıstemedığı geçmışıyle yuz yuze gelır Yon Chns Bould Oyn Robert Burke, Anna- beth Gısh, Heınz Hoemg (1997 Almanya, 90 dk) 00.30 /ShovvTV/Yıldız... Aynntı yanda Yanhş Hesap 02.30 Star Macera (NO AHbi) - Genç ışadamı Bob, ınatçı ve huy- suzkardeşı Phıll'e arabasını odunç vennce bır- denbıre acımasız bır suçlu olan V r ıc Haddock'un hedefı halıne gelır Vıc, Bob'u uyuşturucu satarak kazandıgı yûklu mıktarda parayı çalarak ortadan kaybolan hırsızla kanştırmaktadır Vıc, parasını ge- n alabılmek ıçın koruması altına aldığı Camılle'yı Bob'u baştan çıkarması ıçın kullamr Fakat yanlış adamın peşınde olduğunu anlaması fazla uzun sur- meyecektır Yon Bruce Pıttman Oyuncular Erıc Roberts. Dean Caın (2000 Kanada-ABD, 90 dk) Izleyin Orta Değmez (~) İabancı O yerlı Güle Güje / Yonetmen: Zeki Ökten / Oyuncular- Eşref Kolçak, Şükran Güngör, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Yıldız Kenter/1999yapımı TV' Servisi - Zeki Okten'ın uzıınca bır aradan sonra çek- tığı ılk sınema fılmı olan "Gü- le Gük"de, Bozcaada'da ge- çen bır aşk ve dostluk hıkaye- sı anlatılıyor Çocukluklanndan ben bır arada yaşamış beş arkadaşı belkı de hayata bağlayan tek şey bırbırlenyle olan ılışkıle- n, bırbırlenne duyduklan dostluk \e sevgıdır Ismet (Alasya) hıç evlenmemış, ça- buk heyecanlanan ve bıraz pa- tavatsız bınsıdır Muhafazakar ve otonter bır yapıya sahıp olan emeklı albay Celal (Kol- çak) ıse grubun lıdendır Bır taşra kentınde dogup, gele- neklere gore yetıştınlen, yu- reğı sevgı dolu, cesur bır ka- dın olan Zanfe (Kenter). Ce- lal'ın 40 yıllık kansıdır Ara- ba tamırcılığı yapan Şemsı (Güngör) ıse kansından yıllar once aynlmış, dınıne bağlı, saf ve temız bınsıdır Ve grubun Filmde, çocukluklanndan beri birükte olan beş arkadaştan birisinin hastalanması sonucu gelişen olaylar anlatılıyor. son uyesı Galıp (Akpınar), ha- yatında bır kere gorduğu Ku- balı bır kadınla 35 yıldır ına- nılmaz bır aşk yaşayacak ka- dar romantık \e sıradışı bır adamdır Rosa ıle surekJı mektupla- şan Galıp, aralannda fizıkı bır bağ olmasa da onu hıç bır za- man aldatmamıştır Ancak pa- rasızlık yuzunden bırbırlenne gorme umutlan hıç olmamış- tır Gunun bınnde Galıp has- talanır Kanser olduğunu og- renen arkadaşlan da onu hıç değılse olmeden once bır kez mutlu edebılmek ıçın banka soyup elde edeceklen para ıle Kuba'ya gondermeyı planlar- lar tv8 12.15 Trend Sağlık TV7 Servisi - "Ttend Sağ- hk" programını Meltem Şarkışlata hazırlayıp sunu- yor Yapımın bu bolumune konuk olan Kadın Hastalık- lan Uzmanı Dr Arzu Çağ- daş, kadınlarda oluşan kıst- len anlatıyor CNN Türk 20 00 beşN birK TV Servisi - "beşN birK"da "cami hırsızlığT dosyası açılarak yardım pa- ralanndan kapılanna kadar herşeyı çalınan camılenn durumu masaya yatınlıyor Cüneyt Özdemir \ e Soner Yalçın'ın bırlıkte hazırladığı yapımda aynca, camı man- zaralı ev olup olmayacağı, bu evlenn fıyatlan, bu tur evlere taleplenn neden art- tıgı gıbı konular ele alınıyor tv8 22 00 Salıncak TV Servisi - Muzısyen Cem Adrian ve oyuncu Pe- Bn Batu, "Sahncak" progra- mında Şükriye Tutkun'un konuğu oluyor Tutkun'un konuklanyla soyleştığı yapımda aynca, Adnan ve Batu orkestra eş- lığınde canlı performanslar sergılıyor CNN Türk 22 05 Özelleştirmeler TV Servisi - Ozelleştırme Idaresı Başkanı Metin Kilci, "Eğrisi Doğrusu Özel" prog- ramında Taha Akyol'un ko- nuğu oluyor Kıicı yapımda, "Erdemir yabancılara satılsın nu", "İsti- fa eden miidurlerin yabancı sermayeve itirazlaruun hiç mi anlamı yok", "Karb kurulus- lar neden özeUestirilrvw m gıbı sorulan yanıtlıyor Kanalturk 23.30 5. Boyut T V Servisi - "5. Boyut" programının bu bolumunde, Avrupa Bırlığı'nden Kıbns'a, Ortadoğu'dan ABD'ye, kure- sel terorden lıberal yıkıcılığa uzanan genış bır yelpazede Turkıye'nın dış pohtıkası mercek altına alınıyor Yapımın sunuculuğunu Mer- dan Yanardağ ustlenıyor Tehlike altındaki güzel prensesTV Servisi - Phantom Menace'dekı olaylardan on yıl sonra yalnızca galaksı behrgın bır değışım geçırmemış, kahramanlanmız da değışmışlerdır Obı-Wan Kenobı (Ewan McGregor), Padme Amıdala (Natalie Portman) ve Anakın Skyvvalker (Hayden Christensen), Tıcaret Federasyonu'nun Naboo ıstılasından sonra ılk kez bıraraya gelırler Da jedı, hayatı polıtık aynmcılar tarafından tehdıt edılen Padme'yı korumakla gorevlendınlırler Uışkıler bıçımlendıkçe bu kahramanlar yalnızca kendı kaderlenm değıl, cumhunyetlennm geleceğını de değıştırecek kararlann eşığıne gelırler "Yüdız Savaşlan 2: Klonların Saldınsı" ılk bakışta, gunumuz Amenkan sınemasınm yenı teknolojık go\ de gostensı nıtehğınde Luke Skyvvalker'ın oykusu hahnde gelişen "Star Wars" (1977),"İmparatorluk Yeniden Saldırı>or" (1980) \e "Jedi'nin Dönüşü" nden (1984) yıllarca sonra, George Lucas'ın 1999'da çektığı "Gizli Tehlike", kronolojık açıdan sennın ılk bolumu ama dorduncu fılmıydı "Gizli Tehlike", zaman ıçınde Jedı şovalyelığınden kotunun tarafına geçen, Luke'un babası Anakın Skyvvalker'ı eksen alıyordu. \nakın'le, Padme Amıdala arasındakı aşk, "Gizli Tehlike" den on yıl sonrasını aktaran "Klonların Saldınsı" nda one çıkıyor I Shovv TV 00 30 Genç oyuncular Hayden Christensen ve Nataüe Portman başrolleri paylaşıvor. Yıldız Savaşlan 2 - Klonların Saldınsı / Star Wars 2 - Attack of Clones / Yonetmen: George Lucas / Oyuncular' Evvan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen / 2002 ABD yapımı, 143 dakıka Tv PROGRAMLARI • a BUGUN 23:30i 5. BOYUTI MERDAN YANARDAĞI Kuşatılan Türkiye!.. Avrupa Birliği'nden Kıbns'a, Ortadoğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, küresel terorden liberal yıkıcılığa uzanan geniş bir yelpazede Türk dış politikası mercek altına alınıyor. Soru ve görüşleriniz için 3636ya sms yollayabilirisiniz. ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 9 / ^M~ ^ ^ ^ Dıplomatık Kulı - ^ • ^ ^ 22.30 Avkırı (0 10.40 Şaşıfelek Çık- mazı 12.20 Dızı Ne Senınle Ne Sensız 13.30 Dızı Lorenzo nun Karısı 14.25 Belgesel 15.00 Kuzenlerım 16.30 Keloğlan 17.40 Garfıeld 18.10 Dızı Bızım Evın Hallerı 18.50 Dızı Yedı Numara 20.00 Haber 20.55 Radar 21.50 Akşam Sefası 23.10 Yabancı Film: Asker 01.05 Gunun Ardından (031249043 00) 11.45SanatGunde- mı 13.00 Reçete 13.35 Hayat Akar- ken 14:15 Eko Gun 14.45 Dunya Ekonomısı 15.35 Yurttan Haberler 16.30 Ekogun 16.45 Sanat Gunde- mı 17.40 Dunyaya Bakış 18.25 De- nız Magazın 20.05 Kent ve Kultur 20.30 Sanat Yarım Kure 21.00 Ha- yat Akarken 21.20 Yeriı Rlm: Dılber 23.00 Haberler (0 212 259 72 75) 11.00 SahteDun- yalar 13.15 Çıçeğı Buyutmek 14.00 Koçurn Benım 15.30 Kalplerden Dudaklara 18.30 Dunya Atletızm Şampıyonası 21.50 Super Ug Fut- bol Karşılaşması 23.20 Dunya Yuzme Şamp 00.20 Kapanış 09.30 Bızım Sınrf 11.45 Dızı Yanm Elma 13.30 Haberler 13.45 Yerii Film: Hayat Bu mu 16.10Dızı Sahra 17.40 Dızı Gulbeyaz 19.30 Haber20.30 Yabancı Film: Dıkey Lımrt 22.45 Yerii Film: Gule Güle 00.45 Şef- fafOda (0212 413 51 11) a10.30 Dızı Bucur Cadı 13.30 Dızı Çocuklar Duy- _»__ masın 15.40 Film: Mercans a t Kolye 19.00 Haberler 20.00 Yenıden Olacak O Kadar 21.50 Dı zı AB nın Yolları Taştan 23.20 De şıfre 00.30 GeceHaben 02.30 Film. Yanlış Hesap (0 212 448 80 00) Tî7TîeVî~ 1 0 -1 0 u l u s a l F ı r s a t U L U S A L 12.10 Sıyaset Bul- _ ^ . _ _ , w varı 15.10 Ulusal Savunma 18.10 Prof Dr Erol Manısalı ıle Sohbet 19.00 Haber 20.30 Karadenız Keyfi 22.00 Ufuklar (0 212 251 50 90) 11.15 Avrasya Dunyası 14.15 Sağlık Karnesı onetmenler 18.30 Dıplomatık Kulıs 20.30 Polıtık Açı 22.30 Aykırı (0 312 231 21 00) 10.00 Aşkım Benım 13.30 Dızı Cennet Mahallesı 16.00 Mık- rofonSende 17.15 Dı- zı Hayat Bılgısı 19.00 Haber20.30 Dızı Davetsız Mısafır 22.30 Can lı Hayat 00.30 Film: Yıldız Savaşla- n: Klonlann Saldırısı 02.45 Son Haber (0 212 355 01 01) 10.45 Yaz Sabahı 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dızı Dadı 16.30 Dızı Çocuklar Duymasın 18.00 Dızı Avrupa Yakası 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Spor Haber 20.30 özel Hat 22.15 Yer- li Film: Gülizar 24.00 Yabancı Film: Geçmişin Golgesı 01.30 Son Haber (0 212 354 30 00) 10.15 Desıgn 360 11.20 Fınans Bultenı 12.10 Iş Yemeğı 12.35 Afış 14.05 Plaj Voley- bolu isvıçre 2005 17.15 7 Vıtes 18.15 Afış 19.00 Edıtor 20.00 5n 1k 21.05 Plaj Voleybolu Erkekler Fınalı 22.05 Eğrısı Doğrusu özel 00.30 Afış (0 212 413 56 00) a11.05 Dızı TatılAda- sı 12.15 Trend Sağ- lık 14.30 Derya Gıbı 16.30 Bak Şu Konuşan Kopeğe 17.00 Conan 18.10 Dızı Gızem Avcısı 19.00 Dızı Tatıl Adası 20.00 Haber 21.00 Zoka 22.00 Salıncak (0 212 288 51 52) 5 11.10 Yabancı Film VurBenı 13.30 Sağ- lık Rehben 14.30 At Yarışı 20.00 Ana Haber 20.15 Ya- bancı Film Ikız Ejder 21.50 Ya- bancı Film Sabotaj 23.30 Fan- tasy TV (0 212 336 15 15) 08.00 Papatya Falı 13.30 KumSaatı 16.00 Khpart 19.00 Gerçek Kesıt 20.00 Haber 20.45 Dızı He- kımoğlu 22.15 Sıra Gecesı 24.00 Gece Hattı 0 212 256 82 82) .. 10.00 Sağlıklı Beslenme 15.05 t 11.35 Vadeh Işlemler 12.00 Fınans Cafe 14.00 Pıyasa Ekranı 15.05Analız16 30Son Baskı 17.30 Kampus 18.00 Çızgı Fılm18.45 Seınfeld 19.15 Dızı Two & A HalfMen 20.00 Dızı MıssVVatch 22.00 Film: Dört Mevsım 24.00 Dı- zı CSI NY (0 212 330 01 01) 12.10 Bır AdımOtesı 15.30 Modıfiyecıler 16.00 Sıradışı Makı- neler 20.00 Bır Motosıklet Doguyor 21.00 Hurdahk Savaşları 22.00 In Makıneler (0 212 330 00 88) 11.00 Muzık-Yaz 13.00 Edıtor Masası 14 00 Fılm: Mırasye- dıler 16.00 Ekonomı Gundemı 18.00 işte Hayat 19.00 Evımız Hooyvvood da 21.00 Dızı Hızlı ve Cesur 22.00 Performans 23.30 5 Boyut (0 212 355 85 00) - „ , 12.00 YabancıJ Fılm Tutku 13.50 Yabancı Fılm Har- ryPotterveSırlarOdası 18.20 Ya- bancı Fılm Baskı 22.50 Yabancı Fılm Azap Yolu (0 212 326 00 00) 11.15 Uz- man Go- zuyle 12.30 Parantez 14.00 Fuar 17.50 Teknoko- lık20.00 Gayrımenkul Rehberı 22.30 Benı Hatırlayınız (0 212 465 79 49) 10.50 Lıfestyle 11.30 Yakın Yerler 12.20 Lıfestyle 12.30 Gerçeğın Ta Kendısı 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NfTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.30 Ekonomı 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve In- san 19.00 Haberler 19.30 Gerçeğın Ta Kendısı 20.30 Vahşı Batı Notları 22.00De- nızde Hayat 23.00 24 Saat 23.35 Spor 24.00 Haberler (0 212 335 00 00) 17:10 BEŞ ÇAYI Murat Birsel 22.-00 DENİZDE' HAYAT Gani Müide 23KK) 24 SAAT Banu Güven Mirgiin Cabas •^^^t I T www.ntvmsnbc.com Haber 21.00 Konser 24.00 Gece Haberlen (0224 331 70 00) 18.20 Cafe Net 19.00 Gunbatımı 19.50 Kul- tur Sana 20.50 Dunya- nın Haberı 21.00Soylenemeyenler 23.00 Haberler (0 212 449 07 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog