Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2005 SALI 12 EKONOMI 8 »BIISTOS Öncckı En En Degr-m Agrttt işten HaeU fapn; Dûş* Yüksek Kapnş % OttRf Ham 6S5 630 3.34 G9E 3"8 1.21 3 74 77500 600 152 520 585 118 5J35 "35 630 250 4025 4000 4025 1340 1310 1340 650 635 655 1340 1340 U90 143 258 14İ 150 11" 0 147 1240 AtarhoGMVG Atorfco todng Alc*M îeieiaş AifafctartcJDeû. Afcr'Kağrt AtarKma NtontfY*.Ort MsnstfBv* Mnraû AJhnmz •*naoc*j Can Anabofcjlsuzy AnaûMjSarta •U5C 4S5C 5JÜ 2.38 1-35 4.22 1_83 132 1,03 153 5.85 2950 t 234 1170 2'4 037 1925 5 T 133 4-4 182 131 10i 151 565 2950 228 1180 z&036 4600 50X 610 136 421 \xr143 1.0S 1İ5 596 30 "5 236 12-00 274 037 * ç * MraBıasayar «fSl 130 3J)0 127 8.15 106 1-36 » " » Or 338 835 304 128 2210 2210 2230 810 3.X 880 093 032 095 218 336 218 396 222 102 1910 1910 2030 B Ç Bflto Bofctfonit 233 3.36 3875 36'5 3875 296 294 302 228 224 468 220 266 320 225 222 326 322 228 (72 223 2 66 320 302 231 472 223 272 356 aoş*aş c jtttı-al 12J0 1120 1370 " •• F M Y YriBO» 298 312MdasFutUYal BduÇrarto Y«n)301 2975 112 215 Bo<wa v » ıCrf Bonaar MamesmamM 10 Bondan Y3L Pai 440 eo<clıFnnS«nıkn22100 Bom frn BS* Ev AleöCP BunerancYat On Buç«* BupaVıra Bura(mno CeyknOpn CbsSova 11B 236 8550 26.00 '08 1580 1İ1 14İ0 274 458 ari 298 2950 142 213 103 1090 438 22CX 1-6 230 8600 25=0 106 '6.80 150 «40 274 440 0"! 312 XX 144 219 105 1120 450 22SX 1-8 301 8 S I 26 75 1'3 18-0 156 15*0 2.82 438 073 SPrnas 3'4 294 1130 •100 1'iO 9T3 980 1020 26 X 2525 2625 128 -J0 0*5 •"07 ? Bbcun ErsuGoa Eaccıi CoTote , Esm Spor &ym EVGr«OrL I EwnYa cn F a t t ı t FaBonno ' 8 ' Fawnpn<nTOY» " ~ FM S 1J0 075 0(6 066 02 055 091 095 244 264 268 I460 145C 15 M 635 625 635 660 6 « 112 17» 113 180 119 118 216 1 14 1*1 120 121 222 FtvK Ffw»V«CM F-MbmPSor FortOtosan Garant SanuBi Gavıti ^stdornc GarantGMYO GaantraOn Gra GttHl " I Holdng 1 '5 G d d K U 2 7 116 212 '82 '.86 --. 950 1010 " 3 0 161) 1750 232 228 2J3 518 495 520 151 133 156 62C 605 565 T0OC '1500 '40 X 1060 1110 109C 115 - U 1 19 •1200 106X 115X 336 352 356 230 122 '35 108 133 110 2.80 113 122 292 •26 805 1.09 196 1 " 236 GootfVe» -520 14 70 1530 -- -,'. 2280 OSDftokttıg 106 2"6 222 264 :94 645 620 3J2 092 366 1-8 370 755 X 590 151 5.06 *96 650 252 4025 1320 6.35 1440 -44 f» (4 75 (925 51) «J5 416 184 136 10' 15' 570 30 5C 23C 1 1 * 266 037 835 302 123 22*0 8(0 032 2'9 398 2000 1*1 232 328 3700 2 9e 224 4» 220 2.6E 336 1130 332 2950 '43 213 '03 11.00 4(0 221.001 r 2J4 89i» 26.00 113 1810 1 * 14-0 276 442 0 7- •23 «.90 320 590 2*25 1020 7 75 1 12 156 2*6 595 3.54 179 219 1 14 1(4 O6 8C50 726 4.04 3.18 3 T 368 364 194 460 0«s (22 2J- 129 3'4 296 n io 990 25İ0 129 0'€ 033 266 1500 525 650 113 17» 119 116 216 185 9-55 1720 540 135 655 73500 '020 •16 106X 334 230 '22 805 '09 95 113 284 1 14 121 •4 90 • a n -0.80 3'5 5.38 0B5 -066 203 325 154 156 2 31 11-9 1-2 056 •0 51 3 38 142 0S5 3Ü3 1 » •31 256 339 •71 • 71 •2 92 851392 556,324 33918 32'889 559 8"0 645 624 332 093 369 119 3591612 366 40357 7Ç3S6 *-1 '35 591 221351" "20309 411*01 150 512 789 15,159D87 659 855'18 64263 45323 '321 1283285 6 44 " 6*4 082 1411 -285299 145 4i9 r ı 303000 251 40X 3B30X 44*2 -546775 4955 205236 596 "3X422 134 162651 4-8 356938 1*5 2.182006 138 1-923649 103 562,0-4 153 2^092 148809 3033 J T T 232 1J34632 m U J 9 2Ü 5453368 036 105,411 -066 0-8 311 06' -4 52 •095 135 0-5 500 4 0' -0 66 -0 84 0*0 -0S3 -0 85 134 265 138 0*3 349 '28 192 0.66 -0S8 '25 698 246 -0 58 -056 842 •08" 115 106 325 055 -0 51 -0 86 332 '86 206 •0"* 839 304 •32 2232 833 193 220 399 19'8 1 " 230 33' 37 65 29* 22* 470 222 288 3 4' 2913472 324 51' 907256 9J5U71 225J-C 1359 43" 125J11 93.896 213836' 665.652 916631 4 335.502 1517(88 1S63-7 1 73-832 •01583 119 305 28*1 113 216 104 11 11 414 222*1 1 r 2.97 8753 2618 110 i"48 •190 277 446 072 124 903 325 595 26 95 1056 TS5 1-2 158 269 536 332 2-4 1-6 334 137 80*5 726 103 3-8 3*8 336 358 133 166 050 12' 232 130 3'6 238 VU 1001 2563 129 076 107 255 •0 58 •043 •347 065 365 033 265 U89 629 652 9 2 " 134 934 ros 2J1 504 154 S45 W '0533 " 08* -536 10968 -056 354 292 125 802 -068 -317 •051 130 •0-0 •037 •2J6 10 195 113 288 1 14 •25 263 1500 262 728 6S5J66 1-56-888 306896 •44590 1529142 302 609 366,750 23*3796 5151276 466165 2.176.494 1604 " 5 12"0504 397678 5-5156 413628 187 060 91591 238*864 235380 363 068 1 4"S19G •20 905 '44 06' 2J68150 336510 115*653 1283350 161598 B63'.O56 2239831 "2299 53.S01 832"13 ifl3T Jl2 3306 616 9733(6 1.007218 3739,35' •066062 "(3999 21143630 4505198 5,028-4 "164506 330359 771,420 (253-9 282235 199S38 66(419 36S95 (96285 2J70830 21017- 323.757 (08114 20215' 53109 69716*9 153300 7020350 140682 216384 56*0" 274 716 86665 630" 2 3 " "86 5330118 96 766 96499 577 707 6010165 911120 8T02C" 586485 359426 113160-4 •0'23S 820522 41 ?3*4 ' 89230 11438" 824 339 10 530-10 4 083.321 4411164 i86ir* 583 l'l 3*87225 2224*2 1618 684 36071'* 232053-9 292 6'3 •07210 •54328 388.138 Katınsan KavDar?E.*c ı*txo KanGıâa KkıasanKkna KÛC HcUno KortM Otk ttntatt 036 530 3.83 1660C 16-00 18800 284 2.82 286 • T 4 '67 175 36*5 3S50 385C 484 4.86 50C 406 605 210 406 406 415 61= 605 620 214 210 216 H8 114 '20 6600 6350 6630 41! 258 '5 262 1 16 428 268 120 KUar^aPcnei LrtcSigoayar üisKi 250C 2430 25X '60 "35 '75 '09 "0" 111 1330 1300 '340 3"2 372 371 01 -49 424 120 156 (26 Ma-rars ««rıyvns 106O 10 "0 1220 I k m U n 220 20" 223 MaSal 20JO 2060 2120 MaztıarZcrtıHadng 133 103 MMyaHottng 690 • • — — • • - 0 74 855 00 "45 !0"500 382 306 22" 110 M3 272 484 630 '0' '06 055 515 082 16(00 282 • 1 37 75 436 412 6'5 2 -2 116 64 00 4 16 260 11* 24 60 765 109 1310 374 156 422 10.30 208 2-ao •05 120 16439 *70 283 230 1"0 559 3*JC 239 492 148 4 10 613 2.1* 117 •093 169 303 235 -C'6 086 . 2468 066 "62 1JS 150 1322 054 372 153 (23 103' (70 -04' 283 5(5 _ - 048 207 8 194 105 2.15 '4"25 2'*64|15 91155 2 739314 133*34 21063*2 2386-89 4 6-542 12-16393 216(9* 132358 K12384 2293206 5697-79 514271 134311 3300 5K 375465 178222 974 469 51323* 37(338 15531 613 235 -28 324229 1262 0»- 189 "6* 3-96206 2101(71 325688 538303 '06''96 2*3334 2343 '299146 727333 8 687,2-9 '9-81666 46 46' 92D3" 0*3 334358" 0 41 132.965 0*4 8 8 X 0-S 459-41 -0.94 2453131 214 22519391 2526 366528 072 34C 373 176 1110 1180 1120 -3" 13" 221 2530 2500 2S50 041 040 032 0*0 3400 3330 34*5 950 100 35" 2.86 525 6"0 4O6 131204 2*3 891 253366 •ÖİÇmenE HJDIGMYO Cfcr'etsj '93314 »"222 33530 636 16'6JOO 530 59' 143 1.0- 55228- 56813! 582 15930491 11392368 302 136355 7C2JO0 850496 552 1V 383 100 139 1 » 0 - "52 2.45 4 077552 376362 371 377328 4230,795 g Sanko Pazsisna Satuysaı SetçuttGıoa SobSanayı S6K3Ş Sûnme: Fîament 158924 5882C1 3-13136 272.00i 1664 3"1 2506686 1İ55455 3-5- Î72 334 190 252 256 33M 31 "5 350C 086 088 12i TrakyaCant TSKEVatOrt 'Jaş TucasPstrol Avrupalının gözüyle bir imparatorluğun hikâyesi European Business, Ahmet NazifZorlu'nun 50yılını haberyaptı Ekonomi Servisi - European Business dergisi Zorlu Holding Yönetım Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'yu "15 yaşında tekstil ürünleri satma>a başladı, bugün Türkhe'nin en başanh ihracatçısr dıye anlattı. Ahmet Nazıf Zorlu, European Business dergisınin girişımcı sayfasına konuk oldu. Davıd O'Byrne imzalı söyleşıde, "Zoriu'nun son 50 yrida iş imparatoriuğunu kurma hikâyesi aynı dönemde Türkhe ekonomisinin de seyrini anlatan bir hikâyedir, ancak kesinükk çok daha eğlencelidir" denildi. Zoriu'nun nasıl • Türkişadamı Ahmet NazifZorlu'nun başan öyküsüne geniş yer veren European Business dergisi, "Zorlu'nun hikâyesi Türkiye ekonomisinin seyrini anlatan bir hikâyedir, ancak kesinlikle daha eğlenceli bir hikâye" dedi. Türkiye'nın en büyük ıhracatçısı halıne geldiğinın fiim ginşımcıler için pazan anlama açısından da ıyi bir ders olduğunun belırtıldığı söyleşıde, şu bilgılere yer verildi: u Zoriu'nun erken yaştaki başansı ülkenin henüz olgunlaşmanuş tekstil sektöründen doğmuştur. Daha sonra imparatoriuğu ev elektronik eşyalan, be> az eşyalar, bankacılık ve fınansal hizmetkr ve aynı zamanda enerji üretimiyle genişlemiştir. Bu şirketlerden en tanınmış olanı elektronik eşya ve bevaz eşya şirkefidir. Dünyanın en büyük beşinci TV üreticisi olan Vestel, Avnıpa pazarmda yüzde 20 gibi yüksek bir pazar payua sahiptir. Aynı zamanda kendisi, European Business dergisi taranndan A\rupa'da en hızh büyüyen ilk 100 şirketten biri olarak gösterilen Zorlu Enerji şirketininde sahibidir." SANAYÎ ÜRETIMİ yavaşlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sanayı üretımı artış hı- zında mayısta yaşanan düşuş trendı hazıranda dennleştı. Sa- nayı üretımı hazıranda yalnızca yüzde 1.6 artış gösterdı. Böyle- ce mayıs sonunda yuzde 5 olan 5 aylık ortalama sanayı uretım artışı, 6 aylık ortalamada yüzde 4.5'egenledı DSPGenel Baş- kanı Zeki Sezer yaptığı yazıh açıklamada "Sana\i üretimin- deki yav^sjamayi hükümet cid- di bir uyan olarak algdamaiı" değerlendırmesuıde bulundu. DÎE'nın venlenne göre, sa- nayı üretımı mayısta geçen yı- lın aynı ayına göre, yalnızca yüzde 2.1 oranında büyümüştü. Bu büyüme oranı hazıranda, yüzde 1.6'yla yılın ılk 6 ayında- ki en düşük düzeye geriledi. Bunda ımalat sanayı sektörün- dekı üretımın hazıranda yalnız- ca yüzde 1.2 artış göstermesı et- kılı oldu. Böylece geçen yılın ılk 6 ayında yüzde 14.7 olan ımalat sanayı sektöründekı artış bu yıl yüzde 3.7'ye düştü. Alt sektörler ıtıbanyla hazi- ran ayında en hızh genleme yüzde 26.2'yle kâğıt ve kâğıt ürünlen ımalatında yaşandı. Tekstıldekı genleme de yüzde 8'e yaklaştı. Sendikacılar hiç hak etmedikleri halde bol ikramiye almışlar Skandal sırası Commerzbank^ta Daimkr-Chrysler yönetiınindeki çalkalanma şirketi de etkiüvor. (AP) Daimler-Chtysler'de de sular durulmuyor FRANKFUKT (Cumhuriyet Bürosu) -Daımler-Chrysler otomobıl tekelinın yönetımınden istıfa eönek zorunda kalan Jürgen Schremps'ın. kendı ıstıfasmın etkısiyle şu-ket nısselennin borsada yenıden tırmamşa geçmesı sonucu mılyonlar kazanacağı ıleri sürüldü. Schremps'm yenne geçıcı bir süre ıçuı Dieter Zetsche'nın getmldığı açıklandı. Yem yöneticı Dieter Zetsche'nm eşı Gisela Zetsche'nın. evınde verdıği bir partide küçük yaştaki gençlere alkol ıkram ettığı gerekçesıyle ABD'de yargı önüne çıkacağı, bu nedenle de Daımler-Chrysler'de eşıyle bırlıkte bır süre ıçın görevlendınlemeyeceğı, bu durumun Schremps'ın eşinin otomobıl tekelindeki görevınin bir süre daha de\am etmesini sagladığı da belırtilıyor. 200 bın Avro ücret alan Lydia Schremps, eşinin sekreteri olarak görev yapıyordu. FRANKFURT (Cumhuriyet Bürosu)- Almany a'da serbest pı- yasanın en etkıli faktörlen olarak nitelenen büyük şırketlenn bün- yesuıdekı yolsuzluklara her gün bu- yenısı eklenıyor Ülkenin ön- de gelen kredı kurumlanndan Commerzbank' ın da sa\ cılık so- ruşturmalanna konu olduğu or- taya çıktı. Geçen ay Rusya'dakı özelleş- tumeler su"asında kara para ak- lama operasyonlanna aracı ol- duklan gerekçesıyle yöneticı dü- zeyındekı 5 Commerzbank çalı- şanı hakkındakı soruşrurmanın dennleştınldığıbıldınlmıştı. Yi- ne bır süre önce Frankfurt'ta pat- lak veren emlak skandalı çerçe- vesınde mülkiyetı Commerz- bank'a ait bazı taşınmazlarla il- gılı olarak rüş\et soruşturması açılırken, öncekı gün de Com- merzbank'ın ışyen ışçi temsılcı- leriyle ilgilı yeni bır soruşturma, dıkkatlenn bu bankamn üzerın- de toplanmasına yol açtı. Ban- kada, çalışanlan temsıl eden sen- dıkacılann 2001 \e 2002 yılla- ruıda hak etmedıklen halde ikra- miye aldıklan ılen sürüldü. Ban- ka yönetıminın açıklamasında. işyen temsilcılığı görevını yürü- ten sendıkacılara özel bır ıkra- mıye ödenmedığı. sadece banka- mn genel prum sıstemuıden ya- rarlandıklan ılen sürüldü. îsviçre'deki mahkemede roaming gelirlerine ambargo koydurdu Motorola, Telsim'i ablukaya aldı• Telsim'in Uzan'lar döneminde yapılan ekipman ve hizmet alımlanna karşılık 3.2 milyar dolan bulan borçlannın "sulhen ödenmesi" için geliştirilen plandaki hukuki tıkanıklık, satışta pürüz yaratacak gibi görünüyor. Ekonomi Senisi - Dünya- nın ıkıncı büyük cep telefo- nu üreticisi Motorola, Tel- sım'den alacağı olduğunu söyledığı 2.5 milyar dolarlık paranın tahsil edılebilmesi amacıyla Isviçre'de açtığı da- va sonucunda. Telsim'in uluslararası dolaşım (ro- aming) gelırlenne el koyma hakkı kazandığını açıkladı. Daha önce ABD ve Ingıl- tere'de çıkanlan mahkeme kararlanyla Motorola bu ül- kelerde zaten Telsım ve Uzan varlıklannın takıbatına ve tahsiline başlamıştı. Bu var- lıklar arasında Telsim'in bu ülkelerdekı kullanıcılann Türkiye'ye geldıklennde yaptıklan konuşmalar nede- nıyle nonnalde bu ülkelerde- ki GSM operatörlennce Tel- sim'e ödenen uluslararası dolaşım gelırleri bulunuyor. Türkiye"nın ikıncı büyük GSM operatörü Telsım'ın Uzan'lar döneminde yapılan ekipman ve hizmet aumlan- na karşıhk 3.2 milyar dolan bulan borçlarmın "sulhen ödenmesi" için geliştınlen plandaki hukuki tıkanıklık, uzmanlara ve konuya yakın kaynaklara göre şırketın TMSF tarafından satışı önünde bir engel olabılir ve- ya satışındakı fıyatı düşüre- bılir. Uzan'lann Imarbank'tan kaynaklanan faız hanç yakla- şık 8.5 katrilyon lıralık bor- cunun bır kısmını Telsim'in satışından sağlanacak gelırle karşılamayı planlayan Tasar- ruf Mevduatı Sıgorta Fonu (TMSF), Telsim'in faız dahıl Motorola'ya ve Nokıa'ya olan borcunun bır kısmının ödenmesi konusunda bu şir- ketlerle Hazıran 2004'ten beri görüşüyor. Öncekı En En H m M ı Kapnt, Dûşük Yüksek K»anş AöjrtBı bşiem OrL Ry. Hactn UkOa aKGfsm nrtGMVO »artkYat CH VesM FtıKf G "30 13 7C a 15 190 236 5J5 •79 227 410 046 217 322 •180 660 384 256 1 "C 2 4* 52C •oc 286 **6 723 1950 2 1 X 735 825 670 286 570 176 219 410 0.42 114 312 1-TJ 635 3*8 250 15" 244 Yx>KraaSıgai2 Y K d Y t : r 232 11" 605 165 184 2" 75 138 170 63C 238 600 ,79 228 418 045 219 322 1210 6*0 388 258 172 218 535 '03 238 114 264 -20 600 155 W4 18- 186 26'5 2850 •37 466 286 308 250 113 59C 139 1*6 •10 1930 800 Î8C 296 375 1*5 219 045 215 312 560 3-82 230 166 241 520 101 286 312 258 111 535 16' 1.83 28.00 •3' 4*6 2*4 1Ü2 134 '45 42C 336 •66 352 098 2.1- -032 •032 234 118 121 238 256 166 121 -051 • 90 ^72 128 714 20 793,477 2112 17-13088 8.U 1382 936 2859855 331265 1203912 ('1800 ••90 431 3*38331 4-49*0 679 233 221 414 216 319 1139 532 382 234 12S0-1 270366 , 178833 ' 25555 15833' | 123-52 ' 246 -1305 521 24'B31'5 1 Z1 231 3-0 257 116 59" 170 185 2SX S209"6 391260 36" 170 927398 1 -61 152 3519C5-1 2624531 326(63 1397018 11'36» 54-055 [2. ULUSAL PAZAR •JtTMiaıs Çesme 38C BrtıMercucz '88 n toyasy "ekaı c 15 0 44 Canç Lo|K« hfc * 05 630 Doğüsaı 232 262 EgePrafl 15*0 GeötYatOI 139 B20 950 185 191 044 C15 *ic 234 550 1640 15959 59 2İ3 201 206 UfaraeAsanÇın«-o6'50 61X 5500 MBgesBova 35i 35C 3"2 MefeTtrDucft 1'8 398 126 Hrton'ılBr »25 2525 3030 SonnEPanudu 133 '34 '37 ŞekerFtıKr '90 '85 '92 tmete 093 092 094 045 635 282 1550 '65 204 6350 36C I X 2650 136 186 092 338 ' K 832 18" 0(4 2-- •5"2 "63 •2" 3 " '63 049 205 325 63 32 '59 365 431 4 1" -6-9 2818 226 136 '87 133 2-1 5532045 •0193 8'"14 248119 11656*0 36021 729131 2 76328b 1308.04! 893503 197Î262 -6-221 10*621 337382 139919 Cözaltı Pazan Arana EteMrorelan* 1 02 0 35 103 EGSGVYO MakraTajr | R*sEvAleBen I TranamHoB 0 46 043 : « 046 0 79 57Î 03* 0 3" 04" 032 015 032 2 1 ' 833 13"! 29'«7 501X8 Yeni Ekonomi Pazan RasîMari :30 236 28C MBOSZBJUİUaKllRUUy OÖVİZ EFEKTİF (M 1 A.BD Dolan 1 (\vTistrahaDolan 1 Danımarka Kronu 1 Ara> 1 lngılız Steriını i Isvıçre Frangı 1 tsveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 KıneytDiDan 1 Noneç Kronu 1 Sud %b Rıyalı 100 Japon Yeni 1 Yeni Israıl Şekelı 13125 10048 0 21765 16242 2 3425 10392 017322 10812 4 4568 0 20449 0 35100 1 P12 13188 10114 0 218~2 1 6320 2 354" 10459 0 T502 10861 4 5155 020587 0 35163 1 P90 13116 10002 0 2P50 16231 2 3409 10376 017310 10772 4 3899 0 20435 0 3483" 1166') 0 28315 13208 1 01"5 0 21922 16344 2 3582 10475 0 17542 10902 4 5832 0 20634 035427 1 1835 0 29 7 68 ÇAPRAZ KURLAR ! ABD Dow 1303S »nantraöolın 6 0296 Djniftöna Kronı 12609 tsvıçre Fnngı '535' kreçKronı "186 JaponYenı 64O6C HoneçKrmt 3 "506 S Aratı Rıyatt 1brt. ' 23-5 AİO D«an 1lqS ' 7â56 ABDDeian 1KncrlD-34239U0D«r»i BENCE İZZETTİN ÖNDER Komisyon: Bir Süre İşbaşında Kalmak "Sümerbank'ı bitirdik!" yakışıksız lafı üzerine çok yazıldı, ama bu konuda ben de bir iki şey söy- lemeden geçemeyeceğim. Her şeyden önce, bu çirkin lafı eden bakana teşekkür borçluyuz! Çün- kü bu kişi, şaka ile kanşık ifadelerle halka yuttur- duğunu zannettiği davranışları ile, üyesi olduğu kabınenin ve partinin bılinçaltını ifşa etmektedir. Halkımıza düşen, bu lafları ve davranışlan yorum- lamak, siyasal tavnnı ona göre ve daha bir insan onuruna yakışır şekilde koymak ve ulusun makûs kaderini değiştirmektir! Bir defa, her şeyi babalar gibi satmaya soyun- muş olan bu siyasal kişinin ve arkasındakı kadro- nun ana hedefi Türkiye'yı Batı emperyalizmine koşulsuz ya da daha doğrusu Batı'nın dayattığı koşullarla teslim etmektir. Zaten küçük olan dev- letin daha da küçültülmesi çabaları, özelleştirme inatları, ekonomiyi sorumsuzca güçlü dış rekabe- te açarak çökertme cüreti ve benzerleri, derin kriz yaşayan Batı sermayesinın emperyalist emelleri- ne Türkiye'yi savunmasız teslim etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Bağımsızlık aldatmaca- sıyla Merkez Bankası'nın elının kolunun bağlan- ması, gizli çıpa olarak dövizin baskılanarak dış ti- caret dengesinin ülke ekonomisi aleyhine çevril- mesı, can açığı yüksek faizle sağlanan döviz gi- rişlerı ile finanse ederek ekonomide risk olasılığı- nı yükseltmek vb. gıbı ekonomiyi içten içe tüke- ten politikalan da, rekabet ortamında ekonominin kılıf değiştirdiği ve böylece güçlendiği safsatala- nyla savunmak, emperyalist saldınlar karşısında ekonomiyi silahsızlandırmaktan öte bir anlam ta- şımamaktadır. Bir siyasal kadro niçin böyle yapar? Bırinci ola- sılık, kapitalizmin çözülüşünü ve çözülürken kü- reselleşme politikalan ile sergıledığı yükselen sal- dırganlığını algılayamaması ve anlayamamasıdır. Bir siyasal kadronun böyle bır cehalet içinde ol- ması söz konusu olamaz. Bu noktanın aydınlan- ması siyasal kadronun temsil kimlığınin aydınlan- ması ile olasıdır. Kapıtalist toplumlarda siyasal kadronun temsil kimlıği burjuvazinın çıkarı ile ör- tüşür. Bu ıktıdann Avrupa Bırliği'ne yaklaşmaktan, özelleştirmeye ya da devletın ekonomiden çekil- mesıne dek tüm kararlan, halkın değil, sermaye- nin ve onun çevresinde oluşan burjuvazinın çıkar- lanna hizmete yöneliktir. Bu noktada siyasal iktidar kadar burjuvazı de yanlış hesaplar ıçindedır. Şöyle ki Türkiye'nin dış güçlerle küreselleşme akımına kaptırılması Batı ekonomilerine kaynak aktarmaya yöneliktir. Batı ekonomileri derinleşen krizin kendi dokulannda sosyal sorunlara yol açmaması ıçın, çevresel eko- nomılerden kaynak çekerek çöküşün hızını ya- vaşlatmayaçalışmaktadır. Iç burjuvazı ıse Batı'ya eklemlenerek kaynak sorununa çare bulabilece- ğıni ummaktadır. Iç burjuvazının ve Batı'nın aynı havuzdan kaynak çekmeye yönelmesı, açıktır kı, bir çelişkidir ve bu çelişkide güçlü taraf üstün ola- caktır. Güçlenen ve merkezileşen sermayenin çevre dokuyu proleterleştinmesi ve zamanla yok- sullaştırması, kapitalızmın temel yasasıdır. Bu ya- sayı burjuvazi de, yandaş akademısyenlerı de bir kutsal kıtap hükmü gibi bılir, hem de çok ıyi bilir, ama çıkarına aykırı olduğu için halka açık etmez. Çünkü amaç, günü kurtanmaktır! Meselenın ıkıncı boyutunda ıse siyasal kadro- nun Cumhuriyeti ve onun kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen gericı kesime politik mesaj gön- demne amacı saklıdır. Sümerbank'ı bitirmek, ge- ncı kesımın bilinçaltında laık Cumhuriyeti bitir- mekle özdeştir. Sümerbank, Cumhuriyetin ekono- mik simgesidir. "Sümerbank'ı bitirdik" ifadesınde- ki "bitirdik" sözcüğü, özelleştırmenın ya da yağ- malamanın da ötesinde, psikolojik açıdan yorum- lamaya muhtaç bir sözcüktür. Laik Cumhuriyetin bitirilmesı Türkiye'nin değil, Batılı emperyalistlerin emeli ve birınci hedefidir. Zi- ra, bu yolla, bir zamanlar Kurtuluş Savaşı vermiş ve mazlum uluslara önder olmuş bir ulus, bu kez küreselleşmede çökertilerek ve sosyal uyanışı kö- reltilerek yeni sömürge ağında sındırilmeye çalı- şılmaktadır. Bu büyük operasyonun iç ajanlann- dan onurlu olanlar istrfa etmekte, diğerlerı ise özel- leştirmelerle iftihar etmektedir. ERDEMlR'in, TÜP- RAŞ'ın, TEKEL'in ve daha birçok degerli vatiığın satışını yabancı tekellere devrederek Türkiye'yi bitirme operasyonunu başarı olarak sergileyen si- yasal kadrolar da, onları koro halinde izleyen bü- rokratlar da bu millete karşı, ınsanlığa karşı soaım- luduriar ve bu sorumluluktan da kurtulamayacak- lardır! Taşeronluğun komısyonu, bu çirkin hizmeti sür- dürmek için bir süre işbaşında kalmaktır! YATIRIM FONLARI 8 AĞUSTOS 2005 FonMı DûnkûRyat Fat FonM 8ERBE8T P İ T U * (YTL) AİJŞ SAT1Ş ABODoian -J"30 '3230 »ıro ' 3330 16W b g i i S M n 13*50 13700 MfnFnf 1.C35C 1 ifiOG ; »AyrrMta 18ü '165 ' Cm«ln 12230 1SS0 (ECELİI FIİZLEI TGurs>R6CC 1454 1450 DûnkûFıyat C ğ F [0-2306 w s 0O3O026 %tx to-r; 0T5382 03136'S 0033320 _ , - . . . . . . 1523-08 telAllÖd 3524533 OşY-ı.ltevDe(ılAjJ30 3D-61Ş3 C015OO3 0021*06 0015396 1-56823 0022975 05-60Û2 3522497 3ec* 'îl ıSj Hıse 3 * H « A s s e Teo-itA Hsse şB-rkHjrtBse Cv*3*lAjHsse •--'• «a-lsse ŞraFortar [313-E t259243 1099274 0324*26 032-554 3 "99*9 333-953 AarMKam E^prrMs-1AJ Kara T-tH|Kana ıroT 0221 866 0012256 şBarejAıKanaKjr SratKrl/'»— 11090*5 03(13826 0C295"! 09(2886 0161304 0338*30 •6525706 -3.-76U3" 02233'! 3'95-SS Fark ~-05C% •064% Î65*. •C67*. 468*. 468% •OT* «% •036% " J * B23* •017% •014% -02**1 -022% -028% -151*. -001% •056% •156% 36"% 033% 025% 356% •CO** •5.10*. •111% -112% •015% •018% -013% FodAdı Kr*üFıyat Tsctierlteı ijHsra *îa ^a lAî Isara O^Fcnar Tso A iiarttû Cr° T 8fi A GSD (£9 YStin'-fais A,R|sa" •^çoartı IAJ yanz ûze Aûarn ^ Aratt^j 5z9 Serof *Ttir *rfarnA"scxı 3e^ •Uttark Aı M31 KJJ Se 1 Bizr Mer Ded. ıA l^şas 1 toartı AJ n5e«. G ı W 6a*L A fe 3e* S'YMK' BMFI FONÜIfi DeûjşMr Fcntan -ranaa* J ı r <adel E YKEECSJ ş tât SDeC * 041-06* 3337856 758706- IMfFÎ Û4*D239 C2F611! C-80196 0203905 ['93242 03589" 3322326 3 312C&1 3 "2*00 352018 3M*6i3 C 01095c 0.015""3 52^5803 0314220 0-23- fear* DiSBaröc.n Sı DeS 0 0 " T toçta»B>5 HSöC Y? STLS IE Cei AJCsHı 1S1 DeC Dt/KHS unıBı Deâ KûçYaE Bi 1 T Del -« Bl De4şw EcacoaşfilDed Zİ'SS' Bâ" Bı Ded Teû ^arf cr V-c 3 DeŞ Gedft Ya B Oec IsiCT-te SceDrt TSffiıEıCeS' teYat 13 C*^ HSSCfıBüet *ec''3'lB]Dei" Iş BarkJBı Ceef Mrx33an^ Bı^ef 3arV*3r HlDet "an Ya Bl Det "28544" •40013'BS ][-02-9 2536-3 C 0-9822 [[-0556_ 'J C230ffi C--1T ÖQ2*;06 3805223" ) 33-455 3385051 ]'69229 3 3-5432 2300545 3 5"46"5 ;55G"56 [255848 2" '5"ı5û C6S55'5 2503883- CE68W 26552033 [28BH 42.669365 Fark •021*. •021% -125% •039% 33*% 150% -008% -532% -54'* 641*ı 121*1 •118% •023% •137% 316% 3'3H 5*2% o;2* 111*. 111*1 011% 011% 011% 111* 3 - 1 * 3'0* 3-5% 3;5% 5*0% 509* 609* C09* 009S 008% 008% 008% 008% 038% 038% 338% 308% 358% 357% 367% 367% EH Fon Adı Dûnkü Ryal Denûat* S Det BtroerlBlDeS 1CJST' I 3Î. ı0Deo 033?" 3ar 9 JJCOBÛ KalanmaBanrB^ Kama^orian ütctForiar GioW Uer lEfücr Göta Iteıtoipı Jct TacrcrMmRJııt ^ıjanfiıuot VaJckjtanfBUo 1 hterrıBLKt /JstYaBüKt H*artpEe«trx*Lıc 5 o3nk |B! <ff LK T h* v ai.ıB]U- SarkcMenBLKt Vadbsitı {Bı ınter^t ük' SJrâtaıU~'i.De& Blüöt DenöartdBjB1 33Tfl/0O^SİLI(" HÛÇ Ya, Bl L>rt â û ^ Bîüct sSnasBiaLLjtf YacKittc'îtBıük; Tetahfcam S _Bt Frarstar*ıB;ük' Kcçb-fnBı-Mi «SrnaBanBıbrt OvaKbank |H Uıt HSeCB»ıl[BLKt TSKEıBLkr ıKEıab«r Iraaffiaı B J u «a ıs 8 Uot SekenrkDLıo âvtreSn iBILkt YîmffiariBıljct GaranlıBarBHjö 3296929 ! ^ " " Q6857*î C02320C [[T'522 O3'"5- 00252T 0J845C6 •096CT 30-5219 55*3354 55KT6 50-0196 22296-4 CO'34- 0 ûı"565 0058226 Q.3 1 İ^5Ç 555264* t 25065981 2626850 3520818 36"1&3' 5425108 C0125r C228rE 0013928 00194"! •362686 0315504 3535331 5566303 er 3 3-99i 3024O461 215640-9 ••244058 [S5"139 -56381215 15222665 •[ 92375* t -16952 [4524-6 S229C4 0222953 0213926 13.79618* za Fark 107% QJ37^İ 036% 136% 306% 303* 55Ğ*j 5.55H 602% 1B2* •5JJ3% •022% 010% 039% 339% 359% 35&% 559^ [09% [08*, 008% 0.08% 008% 008% 338% 338% 336% 358% 356* 156>* tOB* [C61 * COS 1 ". C08», [08% 008% Q0"% 03"% 03*% 007% 337% 03"% 337% 337% 35"% 357% 367* 357 1 ». *Fon Adı Dûnkü Ftyat 'jisffta* Bı LJa sBîfklffi Liot tfakftarfcjB ütff BamîrMer^Lkit MBISS'BI Uot Tekteroar»! a J * T« B APS TeKsö 3» DeŞ T-™«BcroFcna- EsBankasBT'BfJROı Ivfytk IBIT? îırobtytf YKBlBITîSi HateıtflT-rı» OçYaLMai ÜBÖ.P1TB •tomfflTapvı KoçMnııBTjMİ Zjasr Bar ^ T 3-ı' OşaarkBıTS KnçYatS"rı-l 'avarl >- r t Bı Eac*aşBıTar««Bcro Fnansbamı 5) TSPVI peröar»B' T irnl sSarkBuy AraçıB'B jarartüanBlTarvı T9Q»TaiM ZraaYa-aTarv) TftıE'B S-rm Uer 3 "arv S5ar»ST arvi «a-* B.Tahı to'sfi'anvı BarkE^oıajBlTJ'.' HSBCY3-JITB .a<Aar« îBnaf-vi KS&BarkBlTîrvı 111-59 "'2-36^406 •5.139052 1089603 05-3221 0323915 0-"3r 35S4948 [CK105 [009903 32.13672" •3318'06 M12559 011J26O 5537222 -506615 352T23 35 5*-955 K 59321- 3536286 [5-934" CD-3T 1- 512136 12l6"-2 0013606 9358TK 319436" "3598659 3213»' 536-303 302563"9 3533555 3 5 2 M 35*5ö«5 C 40*56 366*5105 6663326 .asftark Bı EüfJ-e toçı T î 13' C269 Iatrn: nan5-BıTr« Söoûafn Bll B Sm3an6TB 00125- 001-2-6 Hatero YJL 8 *awı,« Box [ 0~3268 KoöarttlBlTB lEccrdı EoactoBlT'JEacrdı SîSrBEfoomdTB SB-noa«TB JSÖ YBMKFCTB- DKtomBYBt* S-nrtlrifi'BMK 0021563 030615 1315-52 0309*55 0197352 0319580 3323253 602831 35750* 842» Fark 105* 016* 105* OJB* 10** 10** 0.02% 305% 333* 6.24* 020* 113* 111* 111* 110* 110* 010* aio* 010* 310* U9% 609* 6.09* OJB* iffiS :m109* 108* 0.06% 008% 008% 008% 008* 008* 108* jjnt 307* 5JI7* 507* 506* 106* 006* 604* •103* •01"* 413* •117* •O07* •om -141* OJ» -328 an
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog