Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 16 cumtv(§cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Atoncı Gün 20.00 Star Macera (The 6th Da>) - Yakın bır geJecekte herşev klonlamnaktadır Yalnızca ınsanlann klonlan- ması \asal değıldır ve yasaktu Bır ha\ayolu şırke- tınde helıkopter pılotu olarak çalışan Adam Gıbson bu vasağın dehndığını akşam evıne geldığınde acı bır şekılde oğrenır Kotu nıyetlı kışılenn kontrolun- dekı bu şırket, Adam'ı klonlamış ve klonu onun >e- nne geçıruştır Şımdı ıse onu oldurerek bazı ıpuç- larını vok etmek ıçın peşmdedırler Yon Roger Spotttswoode Oyuncular Arnold Schvvarzeneg- ger, Robert Duvall (2003 ABD, 123 dk) Cennet ve.... 20.15 Cine 5 Dram (Bettveen Heaven And Hefl) - îkıncı Dunya savaşı yıllannı konu alan fıim, Pasıfık ceph- esınde mucadele eden ABD'lı askerlenn verdığı mücadeleyı gozler önune senyor Yonetmen Rıchard Fleıscher Ovuncular Robert Wagner, Brodenck Cravvford (1956 ABD, 94 dk) Rosmood 21.00 Kanalturk Dram (Rosewood) -1923 yüında nufusunu Aihkalı Amenkalılann oluştıırduğu küçuk bır Flonda kasabası Fanrue Taylor adlı bır kaduun yalan ıfade- len sonucu ofkeh bır beyaz topluluğun saldınsına uğrar Kadın, kocasını aldatmaktadır \e sevgıhsın- den dajak yemıştır Olayı açıklayabılmek ıçın zen- cı bır adamın onu dovduğu masalını uydurur Res- mı açıklamalara gore olaylar sırasında 2 ıla 6 kışı öldurulur Bu korkunç olay derhal ortbas edılır ve 1983 yılında ınatçı bır gazetecı davayı tekrar deşe- ne kadar da kımse tek kelıme bıle konuşmaz Oysa yent yapılan araştırmalar 1923 yılında o dort gün ıçınde en az 250 kışuun katledıldığmı ortaya koya- caktır Yon John Sıngleton Oyn Jon Voıght, V- ıngRhames, , Mıchael Rooker (1997 ABD 140dk) Karanbğuı Yüreği 22.00 tv8 Dram /T7\ (Heart Of Darkness) - Acımasız somurgecıle- Vr/ nn dehşet saçtığı yıllan konu alan fîlm, para ıçın herşeyı yapmayı goze alan denızcı Marlow 'un başından geçenlen anlatılıyor Aynızamandabırln- gılız tıcaret şırketının adarru olarak çalışan hırslı Markm'un son gorevı Belçıka'nın somurgelenn- den bırıne gıderek konsorsıyumun en pahalı malla- nndan fıldışı stoklannı ulkeye getınnektır Kongo nehn boyunca gıdılen pekçok koyden uygun fiyata fıldışı alınır Bu arada yerlılenn bır efsane gıbı bah- settıklen Kuntz adındakı adamı çok merak eden Marlovv onu aramaya koyulur Yonetmen Nıcho- las Roeg Oyuncular John Malkovıch, Tun Roth, Ja- mes Fox, Isaach Del Bankole (1994 ABD 100 dk) Yeter 22.00 atv Dram ©(Enotıgh) - Garsonluk yaparak havatını kaza- nan Slım, zengın muhendıs Vfıtch ıle ev lendık- ten sonra dk bakışta son derece mutlu bır havata sa- hıp olur lyı bır hayatı, kuçuk bır kızı ve kendısıne bağlı bır kocası vardır Ancak kocasının sandığı gı- bı mukemmel oLmadjğını fark etîığınde butun dun- yası yıkılu- Kocasının kendısıne kotu davraması genç kadını kaçmaya zorlar Ancak bu Mıtch ı da- ha çok kızdırmaktan başka bır ışe yaramaz Yonet- men Mıcheal Apted Ovuncular Jennıfer Lopez, Bılly CampbeU (2002 ABD, 115 dk) 22 00/CNBC-e/AJtın . Aynntı yanda 23 45 / Kanal D / Ikımızın... Aynntı yanda GizemB Afle 01.30 Star Macera (Purgatory Flats) - Fılm, Sunny adlı kaduun Purgator} kasabasından kaçarak psıkopat ko- cası v e kocasınm şehvet duşkunu aılesuıden kurtul- ma çabasını ele alıyor Thomas adında kasabaya ye- nı geien bır doktorun da ışe kanşması ıle farklı bu" boyut kazanan olavlar zamanla ıçındençıkılmazbır hal alır Yonetmenlığını Hams Done'nın ustlendığı filmın başrollennı ıse Vıncent Ventresca ve Ale- xandra Holden gıbı ısunler paylaşıyor Yabancı Izleyin Orta Değmez 19. yüzyılda yaşanan hir aşk ve ihanet öyküsünü konu alanfılm, CNBC-e 'nin 'Dünya Sineması' kuşağında Zamanınunutturamadığı aşk CNBC-e 22 00 Altın Kap - The Golden Bowl / Yonetmen. James Ivory / Senaryo- Henry James (roman), Ruth Pravver Jhabvala / Muzık: Richard Robbins / Goruntu: Tony Peirce- Roberts / Oyuncular Uma Thurman, Jeremy Northam, Kate Beckinsale, Nick Notte, Anjelica Huston / 2000 ABD yapımı, 130 dakıka TV Servisi - Henry Ja- mes'ın romanından uyarlanan "Altın Kap" , ızleyıcıyı 19 yüzyılda yaşanan bır aşk ve ıha- net oykusune tanık edıyor Kansının olumunun ardın- dan Avrupa yolculuğuna çıkan zengın Amenkalı sanat kolek- sıyoncusu Adam Werner ıle guzel kızı Maggıe'nın yollan çopçatan Fanny Assıngham ıle kesışır Fanny derhal sanatını konuşturur \e genç Maggıe'yı soylu ama beş parasız bır Ital- yan ıle tanıştınr SonundaAme- ngo ıle Maggıe evlenırler Maggıe duğune eskı bır okul ar- kadaşı olan Charlotte Stant'ı davet eder, bılmedığı şey ıse Amengo \e Charlotte'un para- sızlık yuzunden aynlmak zo- runda kalan ıkı sevgılı olduğu- dur Evlılık hayatuıa alışmaya çalışan Amengo bır sure sonra e\ lılığının de kusurlu olduğunu fark eder, Maggıe ve babası her zaman bırlıktedır, baba-kız bır- bırlenne çok yakındır, ozehkJe Maggıe'nın annesının olumun- den sonra bu yakınlık daha da artmıştır Bu arada Maggıe, Charlotte'u onJarla kalmaya da- vet ederek, babası ıle zaman ge- çırmesı ıçın teşv ık eder Sonun- da Adam ve Charlotte ev lenır- ler Gorunuşte her şey yolundadır ancak Amengo ve Charlotte'un duygulanna yenılerek yenıden ılışkıye gırmesı ortalığı kanştı- nr James Ivory 'nın yonettığı yapım, CNBC-e'nın "Dünya Sineması" kuşağında ekrana gelıyor Başanlı performanslar, muhteşem goruntuler ve kos- tumler "Altın Kap" ı ızlenme- sı gereken bır fılm halıne getı- nyor Ivory, 2000 yılında Can- nes Fılm Festıvalf nde "\ltın Palmiye"ye aday olmuştu tv8 12 15 Tıp alanındaki son gelişmeler TV Servisi- Meltem Şarkışlaü, "Trend Sağhk" programuıda,dunyada ve Turkıye'de tıp alanındaki son gehşmelen ekrana taşımaya devam edıyor Yapımın bu bolumunun konuğu ıse dermatolog Dr SedefYıbnaz Yılmaz yapımda, saç dokulmesını engelleyen yenı teknığı anlatıyor Discovery 12 35 ' Henry James'in romanından uvarlanan 'Altın Kap'da Uma Thurman ve Jeremy Northam ortalığı kanştıran ıkı aşık rolünde. Efsane Avcılan TV Servisi - "Efsane Avcılan" belgesehnın bu bolumunde. Steven Spielberg'un "Jaws" fılmı masaya yatınlıyor Yapımda, filmde neredeyse doğaustu bır guç ve dayanüdılık gosteren, bır kopekbalıgı kafesını darmadağın eden, kendısını yakalamakta kullanılan teknenın govdesınde koca bır delık açan kopekbalığının gerçekten tum bu hareketlen yapıp yapamayacağı, yeteneklennın sınırlan ele alınıyor Evlilikleri çıkmaza giren çift Rob Reiner'in vonettiği filmde, Bruce YVillis ve Michelle Pfeiffer başrollerde. TV Servisi- Mutlu bır be- raberlığın ardından ılışkılennın gıderek anlamını kaybettığını duşunen v e e\ lılıklen çıkmaza gıren bır çıftın hıkayesını anla- tan "îkimizin Hikayesi", "American President" ve "When Harrj Met SaDy' adlı fılmlerden tanıdığrmız unlu yonetmen Rob Reiner ımzası- nı taşıyor Bruce YVillis ve MicheUe Pfeiffer'ı buluşturan fılm ılgıyle ızlenen bır yapım Ben ve Katıe Jordan 15 yıl- dır evlıdırler Katıe basıt soru- lann her zaman bır cevabı ol- duğunu bılen, her şeyı yerlı ye- nnde ısteyen bır kadındır Bır çapraz bulmaca tasanmcısı olarak ışınden memnundur ve hayatının bu yansının tam ıste- dığı gıbı olduğundan emındır Ben ıse mutlu sonlara ınanan tı- pık bır romantıktır Ancak bırbırlerıne dehcesı- ne aşık olan bu çıft zamanla ev- lılığın sorunlanna ve aralann- dakı farklılıklara yenık duşer- ler Artık bırbırlen ıçın hıç bır anJam ıfade etmeyen ev hlıkle- rını sadece çocuklan Enn ve Josh ıçın surdurmektedırler Son zamanlarda aralannda geçen tartışmalann şıddetı ar- tık dayanılmaz boyuta gelmış- tır Çocuklann yaz kampına gıtmelennı fırsat bılerek bır ay- nlık denemesı yapmaya karar venrler Ama bırbırlerıne hala ne denlı aşık olduklannı anla- malan fazla zaman almayacak- tır •gr Kanal D 23 45 îkimizin Hikayesi - Story of Us / Yonetmen. Rob Reiner / Oyuncular. Bruce VVillis, Michelle Pfeiffer, Colleen Rennison, Jake Sandvig, Tim Matheson/1999 ABD yapımı, 95 dakıka Tv PROGRAMLARI kanalturk FUTBOL ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 10.40 Şaşıfelek Çık- mazı 13.30 Loren- zo'nun Karısı 14.25 Belgesel 15.00 Kuzenlerım 17.00 Kasaba 18.20 Bızım Evın Hallerı 19.00 Dızı Yedı Numara 20.00 Ha- ber 20.50 On Numara Çekılışı 21.00 Dızı Fırtına Hayatlar 22.15 Futbol- vızyon 23.50 Gunun Ai-dından 00.10 AkdenızGecelen (031249043 00) 11 45 Sanat Gundemı1 13.35 Hayat Akarken 15.00 Haber 15.15 Ekogun 16 00 Haber 16.15 Spor 16 30 Ekogun 16.45 Sanat 18.25 De nız Magazın 19.45 Goz önunde 20 05 Kent ve Kultur 20.30 Edebıyat Yarım Kure 21.15 Sınemamıza Hayat Veren- ler 22.00 Muzık Yeipazesı 01 40 Fılm HoşKazaro 212 259 72 75) J 10.00 Işte Hayat 12 00 Yemek Bahane 13.00 k a m l t . ı r t E d l t o r M a s a s l 14 -°°KanaiturK Fılm- Buğulu Gozler 16.00 Ekonomı Gundemı 18.00 Işte Hayat 19 00 Evımız Hollywood da 21 00 Fılm- Rosevvood 23.30 Renk lamlar (0 212 355 85 00) 10.00 Aşkım Benım 13.30 Cennet Mahallesı 16 00 Mıkrofon Sende 1715HayatBılgısı19 00 Haber 20 15 Spor 20 30 Ah Kalbım 22.30 Asla Unutma 01.45 Son Haber 02.30 Song 24 05.00 Kadın Severse 17 00lnteraktıf18.30Yedı- tepe 21.00 8 Gun 21 30 Moda Turk 22.00 Pazartesı Sohbetlen (0 212 449 07 00) a10.30 Bucur Cadı 13 30 Ço- cuklar Duymasın 15.40 Aşık- ^ ^ sın 17 30 En Son BabalarDu « a r yar 19 00 Haber 20 00 Ahın- cı Gun 22 30 Sırfara Yolculuk 01 30 Fılm GızemlıAıle (0 212 44880 00) - ^ i _ _ 10 45 Yaz Sabahı 13.00 Sm r l f Gun Ortası 13 30 Aynalı • " * w Kahve 15.30 Dadı 16 30Çocuklar Duymasın 18.00 Avru- pa Yakası 19 30 Ana Haber20 15 Spor 20 30 Kadının Sessızlığı 22 00 Yeter 23.45 Futbol Ateşı (0 212 354 30 00) 13.15 Ankara Ruzgan 16.15 Basında Bugun 17 00 Haber Bultenı 3izı Sevgılı Komşum nı 20.30 Tarrh ve Kultur 21.30 Avrasya Dunya- sı(0312 2312100) 1 0 - 5 0 Lıfestyle 11.00 Haberler 11.30 Yakın Yerler 12.00 Haberler 12.20 Lıfestyle 12.30 Gerçeğın Ta Kendısı 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'yeSonjn 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlerı 19.35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.00 Haberler 20.30 90 Dakıka 23.00 24 Saat 23.35 Spor 00.10 Yakın Yerler (0 212 335 00 00) •777™™™,"' 1 2 10 Halk Unıversıte- U L U 5 A L sı 15.10 Barışa Gonul Verenler 17.10 Sahne Sanatları 18 10 Ekonomı 19 00 Haber 20.30 Bır Turkudur Yaşamak 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90) THE G81DEN B0WL 90 DAKİKA FUTBOLUN PAZARTESİ KLASİĞI Hıncol Uluç Haşmet Babaoğlıı Fuat Akdağ Mehmet Demirkol 20:30 bugün www ntvmsnbc.com 11.45 Yarım Elma 13.45 Belgesel 16.10 Sahra 17.40 (332313 Gulbeyaz 19 30 Haber 20.30 Aşk Her Yaşta 22.15 Tadımız Kaç masın 23.45 Film: Ikımızın Hı- kayesı 02.10 Fılm: O Bır Me- lektı (0212 413 51 11) a11 05 Tatıl Adası 1215TrendSağ- lık 14.00 Zama- nın Ruhu 14.30 Derya Gıbı 17 00 Conan 18.10 Gızem Avcısı 20 00 Haber 21 00 Gızlı Gorev 22.00 Karanlığın Yureğı 24.00 Samba Futbol 11.35 Vadelı Iş- lemler 13 35 Dış Pıyasalar 14.00 Pıyasa Ekranı 15.35 Sektor Raporu 16.40 Platform 18.00 Çızgı Fılm 18.45 Seınfeld 19 15 The Sımpsons 20.00 Mıss Match 21 00 VVıthout A Trace 22.00 AHınKap (0212 330 0101) TC. GÖNEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYURULUR Dosya \o 2003 244 Da\acı Bılgı Özturk (Eğınlı) tarafından davah Fatıh Ozturk aleyhıne açılan tazmınat davasının mahkememızde yapılan açık yargılamasında, Da\acı 7 7 2003 tanhlı dava dılekçesi)le davah ıle davacuıın 1996 yılında evlendıklen bu evlıhklennden 1997 doğumlu Mert Ozturk ısımlı bır çocukla- nnın olduğunu davalının ışı olmadığından ış bulmak amacıyla lstanbul ılıne gıttı^ını ancak bulduğu ışlerde azım etmeyerek surekJı ış değıştırdığını, aılenın geçımını saglamadığını, eve yıyecek \e gıyecek almadığını, aynca etrafa borçlanarak e\e ıcra geldığını ıcra mudûrluğunce evden eşyalann alındığını, da- valının da para bulmak amacıyla evden aynldığını bır daha de eve gelmedığını, evde eşyalann kalmadığından Gönen ılçesınde bulunan annesının evıne ge- lıp sığındıgını davacının davah ıle telefon goruşmesınde boşanma davası açacağını soyledığını davalının da ıstedığını yap demesı uzenne 1 5 yıldan ben ayn yaşadığı davahdan boşanmak ıstedığııu, bunun ıçın boşanma davası açtığım ve boşanmalanna oğlunun velayetının kendısıne venlmesını talep ve dava etmıştır Davah adına Plevne Mah 6 Eylul Cad No 13 \ Gonen adresıne çıkartılan davetıye bıla tebhğ ıade edılmış yapılan kolluk araştırmasuıda da davahnın adresı tespıt edılememış olup mahkememızce davah Fatıh Özturk e ılanen teblıgat yapıunasma karar venlmıştır Davah Fatıh Ozturk un duruşma gunu olan 4 10 2005 gunu saat 11 45 te Gonen Hukuk Mahkemelen duruşma salonunda bızzat hazır bulunması veya kendısını bır vekılle takıp ettumesı gerektığı aksı takdııde yargılamanm yokluğunda yıırutulup sonuçlandınlacağı hususu dava dılekçesi yenne kaım olmak uzere ılanen duyunılur (HUMK213 377 maddesı) Duruşma gunu 4 10 2005 Basın 37589
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog